ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Право міжнародної безпеки
       

   

  Міжнародне публічне право

  ЗМІСТ

  Введення

  I. Поняття права міжнародної безпеки, джерела
  II. Роль міжнародного права у запобіганні війни
  III. Колективна безпека
  IV. Роззброєння і обмеження озброєння

  V. Заходи щодо зміцнення довіри, звуження матеріальної бази і просторової сфери військових конфліктів
  Висновок
  Список використаної літератури

  Введення

  Питання про війну і мир - корінне питання сучасних міжнароднихвідносин. Проблема забезпечення міжнародної безпеки в широкому їїрозумінні є проблема забезпечення миру і запобігання війні. [1]
  Сучасне міжнародне право, будучи правом світу, покликане служити ціймети.

  Прагнення держав забезпечити стабільний мир на землі залежить впершу чергу від зовнішньої політики і від безумовного виконання принципіві норм сучасного міжнародного права. Об'єктивна необхідністьспівробітництва держав у питаннях забезпечення миру зумовила процесформування і функціонування нової галузі загального міжнародного права --права міжнародної безпеки. [2]

  Слід мати на увазі зміни в об'єкті правового регулювання,проішедшіе в останні роки. Сьогодні поряд з зберігається небезпекоюконфліктів між державами все більш серйозною стає загрозабезпеки, що виходить від внутрішньодержавних конфліктів, що породжуютьсяміжнаціональними, міжетнічними, міжрелігійними суперечностями ізіткненнями.

  У наш час тема безпеки дуже актуальна і зрозуміло, чому. Усучасну епоху постійних військових конфліктів просто необхідний механізмїх врегулювання, а особливо запобігання. Генеральний секретар ООН
  Бутрос Бутрос-Галі відзначав, що без світу не може бути розвитку і всуспільстві стане назрівати конфлікт. А без демократії неможливо досягтискільки-небудь істотного розвитку, при відсутності розвитку світ не можезберігатися протягом тривалого періоду часу. [3]

  У моїй роботі мова піде про право міжнародної безпеки. Я дамйого поняття, розповім про джерела, ролі права міжнародної безпеки,покажу, яким чином воно розвивалося і як зараз підтримуєтьсяміжнародна безпека.

  ПОНЯТТЯ, ДЖЕРЕЛА.

  Право міжнародної безпеки являє систему принципів інорм, що регулюють військово-політичні відносини держав та іншихсуб'єктів міжнародного права з метою запобігання застосування військовоїсили в міжнародних відносинах, обмеження і скорочення озброєнь. [4]

  Вже цілком чітко визначилися головні, основоположні реальності вгалузі міжнародної безпеки і міждержавних відносин, до числаяких, зокрема, відносяться наступні:
  1. Ідеологічна і класова боротьба не можуть лежати в основі мирних міждержавних відносин.
  2. Ядерна війна не може бути засобом досягнення політичних, економічних, ідеологічних і яких би то не було інших цілей. Тому існують договори про заборону ядерної зброї і зброї масового знищення.
  3. Міжнародна безпека має всеосяжний характер. Тобто, зачіпає багато питань і сфери суспільного життя.
  4. Міжнародна безпека є неподільною. Не можна будувати безпеку однієї держави за рахунок безпеки іншої. Не можна допускати гонку озброєнь.
  5. Незмірно виросла миротворча роль ООН у боротьбі за безпеку
  Перераховані вище реальності сучасного світу та інші факторисвідчать, з одного боку, про багатогранність і всеосяжнухарактері міжнародної безпеки, а з іншого - про нерозривний зв'язокбезпеки кожної окремої держави з безпекою усьогоміжнародного співтовариства в цілому, а також зв'язки між безпекою тарозвитком. [5]

  Як і будь-яка галузь міжнародного права спирається на загальні принципиміжнародного права, особливо на принцип незастосування сили або загрозисилою, принцип мирного вирішення спорів, принцип територіальноїцілісності та непорушності кордонів, а також ряд галузевих принципів, таких,як принцип рівності й однакової безпеки, принцип ненанесенія збиткута ін

  У права міжнародної безпеки є одна особливість - це те,що його принципи при регулюванні міжнародних відносин тіснопереплітаються з принципами і нормами всіх інших галузей міжнародногоправа і утворюють таким чином вторинну структуру, яка обслуговує посуті, всю систему сучасного міжнародного права. Ця можливістьдає підставу говорити про те, що право міжнародної безпекиє комплексною галуззю сучасного міжнародного права.

  Основним джерелом, що регламентує міжнародно-правові способи ізасоби забезпечення світу, є Статут ООН (гл.I, гол. VI, гл. VII).
  Підтримувати міжнародний миру і безпеку і з цією метою прийматиефективні колективні заходи ... - головні з цілей Організації Об'єднаних
  Націй (ст.1) [6]

  Прийняті в рамках ООН резолюції Генеральної Асамблеї, що містятьпринципово нові нормативні положення і орієнтовані наконкретизацію приписів Статуту, також можуть бути віднесені до категоріїджерел права міжнародної безпеки. Наприклад, «Про незастосування силиу міжнародних відносинах і заборону навічно застосування ядерної зброї »
  (1972 р.), або «Визначення агресії» (1974 р.)

  Важливе місце в комплексі джерел права міжнародної безпекизаймають взаємопов'язані багатосторонні і двосторонні договори. Їх можнарозділити на 4 групи:
  1. Договори, що стримують гонку ядерних озброєнь в просторовому відношенні. Це: Договір про Антарктику (1959г.), Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (1968 р.), Договір про без'ядерної зони у південній частині Тихого океану (1985р.) та ін
  2. Договори, що обмежують нарощування озброєнь у кількісному та якісному відносинах. Це: Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі і під водою (1963р.),

  Договір про всеосяжну заборону випробувань ядерної зброї

  (1996р.) Договір Між РФ і США про подальше скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (1993 р.)
  3. Договори, що забороняють виробництво певних видів зброї і розпорядчі з знищення. Такими є: Конвенція про заборону розробки, виробництва і застосування хімічної зброї та її знищення (1993 р.), Договір між СРСР і США про ліквідацію їхніх ракет середньої та меншої дальності (1987р.)
  4. Договори, розраховані на запобігання випадковому

  (несанкціонованого) виникнення війни. Це - Угода про лінії прямого зв'язку між СРСР і США (1963, 1971гг.), Та ін
  Серед джерел також на особливу увагу заслуговують документи, прийняті врамках НБСЄ. [7]

  РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В ЗАПОБІГАННЯ ВІЙНИ

  У наш час міжнародне право вирішує проблеми загрози миру ірозробляє для цього арсенал конкретних засобів. Це сукупністьправових та інших методів, спрямованих на збереження миру і запобіганнязбройних конфліктів і застосовуваних державами індивідуально абоколективно.

  До цих засобів можна віднести мирні засоби дозволуспорів, роззброєння, заходи щодо запобігання ядерної війни і раптовогонапади, колективна безпека, неприєднання та нейтралітет, заходиз припинення актів агресії, самооборона, нейтралізація і демілітаризаціяокремих територій, ліквідація іноземних військових баз і ін Всі цікошти є міжнародно-правовими, тому що вони регламентованідоговорами і проводяться в життя на основі принципів і норм сучасногоміжнародного права.

  У числі таких договорів - підписана 22 червня 1973р. Угода між
  СРСР і США про запобігання ядерної війни. [8]

  Цілі політики обох країн за цією Угодою - «усунення небезпекиядерної війни і застосування ядерної зброї ..., запобігання виникненнюситуацій, здатне викликати небезпечне загострення їхніх відносин, запобіганнявійськових конфронтацій ... [9 ]».

  Говорячи про засоби забезпечення міжнародної безпеки, потрібносказати, що все-таки найбільш важливо створення системи колективноїбезпеки на універсальної і регіональної засадах, і заходи по досягненнюзагального роззброєння. Саме ці кошти в більшій мірі забезпечуютьрівну і загальну безпеку.

  ГРУПОВА БЕЗПЕКА
  Колективна безпека є системою спільних дійдержав усього світу або певного географічного регіону,вживаються для запобігання та усунення загрози миру і придушенняактів агресії або інших порушень миру. [10]

  Під загальної зацікавленості всіх держав в колективнихдіях з метою забезпечення безпеки немає нічого дивного. Адже будь-якийконфлікт всередині країни може «перекинутися» на територію іншоїдержави, локальний конфлікт - перерости у світову війну. Томуіснують певні системи підтримки колективної безпеки. УНині їх виділено два.

  Універсальна система колективної безпеки - була заснована нанормах Статуту ООН і передбачає дії держав відповідно дорішеннями цієї організації. Початком цієї системи можна вважати союздержав антигітлерівської коаліції та прийняття Декларації Об'єднаних
  Націй від 1 січня 1942р. Т.Е. держави, абсолютно різні у своїхпоглядах об'єдналися на основі загальної проблеми.

  У післявоєнний період була створена всесвітня система колективноїбезпеки у формі ООН. Її основне завдання - «позбавити прийдешні поколіннявід лих і війни ». Система колективних заходів, передбачена
  Статутом ООН, охоплює: заходи із заборони погрози силою або її застосування
  (п.4 ст.2), заходи мирного вирішення міжнародних спорів (гл. VI), заходироззброєння (ст. 11, 26, 47), заходи з використання регіональнихорганізацій безпеки (гл. VIII). тимчасові заходи по припиненнюпорушень миру (ст.40), примусові заходи безпеки без використаннязбройних сил (ст.41), і з їх використанням (ст.42). [11]

  Функція підтримання міжнародного миру і безпеки покладено на
  Генеральну Асамблею І Рада Безпеки ООН, їх компетенція чіткорозмежовано.

  ООН також проводить операції з підтримання миру. Їх завдання:
  1. Розслідування інцидентів та проведення переговорів з конфліктуючими сторонами з метою їхнього примирення
  2. Перевірка дотримання домовленості про припинення вогню
  3. Сприяння підтримання законності і правопорядку
  4. Надання гуманітарної допомоги
  5. Спостереження за ситуацією
  У всіх випадках операції повинні строго витримувати принципи:
  1. Прийняття СБ рішення про проведення операції, визначення її мандата і здійснення загального керівництва за згодою сторін у конфлікті на проведення операції
  2. Добровільність надання військових контингентів державами-членами, прийнятними для сторін
  3. Фінансування міжнародним співтовариством
  4. Командування Генерального секретаря з наданням повноважень, що випливають з мандата, наданого СБ
  5. Неупередженість сил і зведення до мінімуму застосування військової сили

  (тільки для самооборони) [12]

  Регіональні системи колективної безпеки - представлені організаціямина окремих контітентах і в регіонах. Дозволяє ООН діяльність такихорганізацій «за умови, що ... їх діяльність сумісна з цілями іпринципами ООН ». Щоб від такої діяльності був толк, потрібна участь всіхдержав регіону, незалежно від їх ладу. Цілі регіональної системи - тіж, існують лише деякі обмеження - діяльність організації маєзачіпати інтереси тільки регіональних держав, і вирішувати питання натериторії свого регіону.

  До компетенції їх можна віднести врегулювання спорів між собою.
  (п.2 ст.52 Статуту ООН).

  Можна назвати деякі документи з цієї області: 1949р .-
  Північноатлантичного договору (НАТО), Варшавський Договір - 1955р.; НБСЄ -
  Заключний акт (1975р.)

  Якщо говорити про деякі континентах в окремо, то потрібновідзначити регіональні організації:
  - на Європейському континенті - НАТО з 1949р., ОБСЄ - з 1955р .. З 1955 по

  1991рр. - Організація Варшавського Договору
  - на Євразійському континенті - СНД - з 1992р. (Статут СНД 1993р., Договір про колективну безпеку 1992р. Та ін) [13]
  Я вважаю за потрібне окремо зупинитися на Колективної безпеки врамках СНД.

  Держави - учасники, у відповідності з взятими зобов'язаннями,повинні підтримувати міжнародні мир і безпеку. У разі загрози мирупроводяться спільні консультації з метою її усунення.

  Колективна безпека СНД будується на підставі норм Статуту ООН і
  Договору про колективну безпеку від 15 травня 1992р. Цей договір носитьсуто оборонний характер, відкритий для держав, у ньомузацікавлених і його підтримують.

  Рада глав держав СНД зобов'язаний відповідно до Угоди від 20березень 1992р. негайно інформувати НБСЄ та ОБСЄ про рішення проводитимиротворчу діяльність.

  РОЗЗБРОЄННЯ І ОБМЕЖЕННЯ ОЗБРОЄНЬ

  Процес контролю над озброєннями та роззброєнням - ефективнийінструмент забезпечення безпеки і стабільності. В умовах, колипроцес контролю над озброєннями набула глобального характеру, в числіпріоритетних виявилася завдання ефективного запобігання розповсюдженнязброї масового знищення. Однак, це тривалий і поступовийпроцес. [14]

  Я б хотіла розглянути чинні міжнародні договори таугоди щодо роззброєння.

  Договори про заборону ядерних випробувань. 5 серпня 1963р.представниками СРСР, США та Великої Британії підписано договір про заборонувипробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі і підводою. Цей договір мав універсальний характер. Інший договір бувпідписаний у червні 1996р. - Договір про всеосяжну заборону ядернихвипробувань. У ст.1 визначені «основні зобов'язання». Я коротко їхперерахую:
  1. Заборона будь-яких вибухів
  2. Неучасть у вибухах
  Для досягнення мети й об'єкта Договору засновується Організація за Договором
  (ст. II). Члени - всі учасники. Місцезнаходження - м. Відень

  Органи Організації: Конференція держав-учасників,
  Виконавча рада, Технічний секретаріат

  Генеральний директор призначається Конференцією за рекомендацією
  Виконавчої ради строком на 4 роки.

  Весь персонал Організації користується привілеями та імунітетами

  Договором передбачено міжнародний контроль та інспекції на місцях,а також заходи зміцнення довіри.

  Договір про нерозповсюдження ядерної зброї підписаний 1 липня
  1968р. (Універсальний). У цьому договорі визначені позиції держав,володіють ядерною зброєю, і їм необладающіх. Також говориться проприпинення гонки озброєнь.

  Договори про демілітаризацію окремих територіальних просторів.
  (Заборона зброї на певних територіях). Сюди можна віднести:
  Договір про Антарктику 1956р., Договір про космос 1967р., Та ін

  Договори про обмеження стратегічних озброєнь. Тут найбільшважливі радянсько-американські двосторонні договори: Договір про обмеженнясистем протиракетної оборони від 26 травня 1972р. і додатковий протокол донього від 3 липня 1974р., ОСВ-1, ОСВ-2, Договір про ліквідацію ракет середньої іменшої дальності від 8 грудня 1987р., Договір між РФ і США про подальшескорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 3січень 1993р. та ін

  Конвенція про заборону бактеріологічної і токсинної зброї.
  Женевський протокол 1925р. - Цю заборону застосування на війні задушливих,отруйних або ін подібних газів і бактеріологічних засобів. 10 квітня
  1972р. була відкрита для підписання Конвенція про заборону розробки,виробництва та накопичення запасів бактеріологічної і токсинної зброї тапро їх знищення. Конвенція має універсальний характер і єбезстроковою.

  Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення ізастосування хімічної зброї та про її знищення - відкрита для підписанняв січні 1993р. Кожен учасник зобов'язується ніколи, ні за якихобставин не розробляти, не виробляти, не купувати, ненакопичувати та не зберігати хімічну зброю та не передавати його прямо чипобічно кому б то не було. Всі держави зобов'язані знищити вженаявну в них зброю. РФ в числі перших підписала цю Конвенцію, а ФЗ від
  5 листопада 1997р. ратифікувала її.


  ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ДОВІРИ, звуження МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ і просторових

  СФЕРИ шеННИХ КОНФЛІКТІВ.

  Заходи зміцнення довіри як інституту права міжнародноїбезпеці становлять сукупність норм, що регламентують військовудіяльність держав за допомогою встановлення заходів інформаційного таконтрольного характеру з метою досягнення взаєморозуміння, запобіганняраптового нападу або несанкціонованого конфлікту, а такожзабезпечення процесу роззброєння. [15]

  Як юридичний, цей інститут почав оформлятися у 60-70рр. прийняттямнизки угод, норми яких мають на меті усунути недовіру ізапобігти виникненню випадкових критичних ситуацій.

  Особливу увагу треба звернути на двосторонні договори та угоди,в яких заходи зміцнення довіри посідають чільне місце (Угода між
  СРСР і США про повідомлення про пусках міжконтинентальних балістичних ракетпідводних човнів 1988р. та ін)

  Заходи зміцнення довіри розробляються й удосконалюються також і нарегіональному рівні.

  У Заключний акт НБСЄ 1975р. був включений Документ щодо заходівзміцнення довіри та деяких аспектів безпеки та роззброєння.

  Щоб підтримувати безпеку, учасникам потрібно постійноконтактувати між собою (відвідування авіабаз, обміни та контакти вчених,військових).

  Інститут заходів зміцнення довіри має нерозривний зв'язок з інститутомміжнародного контролю. (тобто створення спільних контрольних органів). Якметод контролю широко застосовується інспекція, передбачена міжнароднимугодою.

  Поряд з цим певну роль грає неприєднання. Це, з одногобоку, зовнішньополітичний курс держави, не бере участі в будь-якихні було військових блоках, а з іншого, - сукупність норм, що визначаютьконкретні зобов'язання держав в області: проведення незалежногополітичного курсу, підтримка антиколоніальної боротьби, всілякесприяння міжнародному миру. [16]

  ВИСНОВОК

  Як укладення мені хотілося б зробити деякі висновки.
  Безпека потрібна завжди і всім - це зрозуміло - адже без неї життяпросто неприпустима, а якщо і можлива, то нормальним таке існуванняточно не назвати.

  Це було ясно завжди і тому системи і засоби підтримкибезпеки стали розроблятися давно. І весь час вони мінялися. Алереалії сучасного життя не привели до відмови від тих норм, процедур іБагато чогозмінюється. Тому системи безпеки треба пристосовувати підскладну ситуацію.

  Я вважаю, що лише співпраця усіх держав і неухильнедотримання Закону може забезпечити безпеку взагалі і міжнародну, взокрема.

  -----------------------< br>[1] Міжнародне право під ред. Тункіна Г.І. М., 1982, стор.303

  [2] Міжнародне право під ред. Ігнатенко Г.В. М., 1995, стр.299
  [3] Міжнародна безпека і роззброєння. Щорічник СІПРІ 1994,
  М., 1994, стор.1
  [4] Міжнародне право під ред. Ігнатенко Г.В., Тіунова О.І. М., 1999,стр.431
  [5] Міжнародне публічне право під. ред. Бекяшева К.А. М., 1999, стр.333-
  335
  [6] Міжнародне право в документах, М., 1982, стор 3
  [7] Міжнародне право під ред. Ігнатенко Г.В., Тіунова О.І., М., 1999,стр.431-433
  [8] там же, стр.434
  [9] Міжнародне право в документах, М., 1982, стр.715
  [10] Міжнародне право під ред. Тункіна Г.І., М., 1982, стр.307
  [11] Міжнародне право під ред.Ігнатенко Г.В. , М., 1995, стор.303-304
  [12] Міжнародне право під ред.Ігнатенко Г.В., Тіунова О.І. М., 1999,стр.435-436
  [13] Міжнародне публічне право під ред. Бекяшева К.А., М., 1999,стр.342-343
  [14] Міжнародна безпека і роззброєння. Щорічник СІПРІ 1994р.
  М., 1994р., Стор.6-7
  [15] Міжнародне право під ред. Ігнатенко Г.В. М., 1995, стор 311
  [16] Міжнародне публічне право під ред. Бекяшева К.А. М., 1999, стор.353-
  354

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status