ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Режим найбільшого сприяння в рамках Світової організації торгівлі (СОТ )
       

   

  Міжнародне публічне право

  ЗМІСТ

  ВСТУП 4

  Глава 1. Становлення і розвиток режиму найбільшого сприяння врамках Світової організації торгівлі 7

  1.1 СОТ - основа системи міжнародної торгівлі 7

  1.2 Відносини Росії та СОТ на сучасному етапі 12

  1.3 Режим найбільшого сприяння - основа правової системи СОТ
  17

  Глава 2. Зміст принципу найбільшого сприяння 26

  2.1 Визначення та сутність принципу найбільшого сприяння 26

  2.2 Форми найбільшого сприяння 33

  2.3 Обсяг принципу найбільшого сприяння 36 < p> 2.4 Виникнення, призупинення, припинення прав на користуваннярежимом найбільшого сприяння 41

  2.5 Винятки з принципу найбільшого сприяння 44

  2.6 Співвідношення принципу найбільшого сприяння з іншимипринципами міжнародного права 52

  2.6.1 Зв'язок принципу найбільшого сприяння з принципомрівноправності держав. 52

  2.6.2 Принцип найбільшого сприяння і принципнедискримінації 54

  2.6.3 Співвідношення принципу найбільшого сприяння зпринципом взаємності і взаємної вигоди 55

  Глава 3. Роль і місце принципу найбільшого сприяння у
  Всесвітньої Торгової Організації 58

  3.1 РНБ і регіоналізм в міжнародній торгівлі 58

  3.2 РНБ і преференційні угоди 61

  3.3 РНБ і прямі капіталовкладення 63 < p> 3.4 РНБ в рамках ГАТС 64

  3.5 Принцип найбільшого сприяння на прикладі ГАТТ 71

  3.6 Позитивні моменти від участі Росії в СОТ 78

  ВИСНОВОК 91

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 96

  ВСТУП

  Реальне розвиток міжнародної торгівлі все більш виразно проявляє,що глобалізація та інтернаціоналізація світових економічних процесів,різко посилилася наприкінці сторіччя, що йде, все більшеінтенсифікуються і минуща в нове тисячоліття, одним зі своїхнаслідків має поступове розмивання межі між прикордонним тавнутрішнім регулюванням міжнародного економічного обміну. Одним зрезультатів цього стає поступове перенесення центру вагирегулювання міжнародної торгівлі з режиму найбільшогосприяння на національний режим. Цей процес уже розпочався зрамках BТO. Одночасно розвивається своєрідна уніфікація правил і нормрегулювання міжнародного обміну товарами і послугами. Складаєтьсязростаюча сумісність національних правових норм регулювання зовнішньоїторгівлі. На цій основі формується сучасна міжнародна торговасистема, організаційним центром якої поступово стає СОТ. Інтереси
  Росії вимагають, щоб вона завершила свою роль спостерігача і стала активнимучасником цього процесу. Росії вже має в своєму розпорядженні ринковими механізмамигосподарювання, відмовилася від ряду обмежень на економічнудіяльність, і в той же час, до цих пір відрізняється різкими диспропорціямив економіці. Усунення даних диспропорцій або пом'якшення їх наслідківможе зажадати додаткових заходів державної підтримки. Томубуло б бажаним домогтися застосування до Росії з цього питанняположень угод Уругвайського раунду, які передбачають наданняпевних пільг з метою підтримки економічних реформ в країнах зперехідною економікою: ст. 12 ГАТС - що забезпечує можливість введенняобмежень щодо доступу на ринок послуг у зв'язку зі станом платіжногобалансу; ст. 65 тріп - надає перехідний період до 5 років доприйняття зобов'язань за угодою та ст. 29 Угоди про субсидії такомпенсаційних заходів, відповідно до якої, країни, що перебувають впроцесі переходу від планово-централізованої до ринкової економікивільного підприємництва.

  Завдання усунення зовнішніх перешкод на шляху російського експортуважлива для реалізації величезного потенціалу, яким володіє Росія ввисокотехнологічних та інших галузях з високим ступенем переробкипродукції. Це - необхідна умова для подолання «сировинної»спрямованості російського експорту.

  Збереження позицій на зовнішніх ринках і подальше нарощування експортупотребують вирішення проблем доступу на зовнішні ринки, усунення необгрунтованихобмежень щодо російського експорту і загрози їх застосування вмайбутньому. Це завдання стає все більш значущою, оскільки відкриваєможливість заробляти гроші на світових ринках там, де Росія маєреальні конкурентні переваги, що очевидно, переважно прямоїфінансової допомоги, надання західними країнами і міжнароднимифінансовими інститутами кредитів Росії.

  Однак сьогодні вже очевидно, що не тільки нарощування експорту та його облагородження, але навіть збереження завойованих позицій на зовнішніх ринках неможливо без вирішення проблем доступу на зовнішні ринки, при цьому мається на увазі як усунення діючих обмежень відносно російського експорту, так і створення сприятливого торгово-політичного клімату для усунення загрози їх застосування в майбутньому.

  Глава 1. Становлення і розвиток режиму найбільшого

  сприяння в рамках Всесвітньої Торгової Організації

  1.1 СОТ - основа системи міжнародної торгівлі

  Світова організація торгівлі/СОТ/являє собою організаційно -правову основу системи міжнародної торгівлі. Її документи визначають тіключові договірні зобов'язання, якими повинні керуватисяуряду при створенні і практичному застосуванні національнихзаконодавчих та нормативних актів у сфері торгівлі. Крім того, вонає тим форумом, де формуються торгові відносини між країнами впроцесі колективних обговорень, переговорів і примирення розбіжностей.

  СОТ була створена 1 січня 1995 року. Уряду завершили
  Уругвайський раунд переговорів 15 грудня 1993, а в квітні 1994 року
  Міністри надали політичну підтримку досягнутим в ході цих переговоріврезультатами, підписавши Заключний Акт на конференції, яка відбуласяв Марракеш, Марокко. "Марракеського Декларація" від 15 квітня 1994підтвердила, що результати Уругвайського раунду будуть сприяти
  "зміцненню світової економіки і зростанню торгівлі, інвестицій, зайнятості тадоходів в усьому світі ". СОТ являє собою втілення результатів
  Уругвайського раунду і наступник. Генеральної угоди з тарифів іторгівлі/ГАТТ /. [7, c.8]

  Правова база СОТ включає 56 домовленостей, угод та іншихдокументів, що були в правовому положенні єдиним "пакетом".
  Організаційно пакет домовленостей Уругвайського раунду складається з
  Угоди про заснування Світової організації торгівлі та додатків доз цим документом, що містять правові Угоди, домовленості та іншідокументи, що охоплюють сфери торгівлі товарами, послугами і питання охорониторговельних аспектів прав інтелектуальної власності. Весь цей пакетдомовленостей розглядається як єдине ціле. Це означає, що країна,вступає до СОТ має ухвалити всі домовленості без будь-якихвинятків. Єдина пільга,, яка в цьому плані передбачена - церізні терміни реалізації домовленостей: більш тривалі - длякраїн, що розвиваються і, в окремих випадках, для країн з перехідноюекономікою.

  Правовий механізм СОТ складається з трьох основних частин: Генеральнеугода з тарифів і торгівлі в редакції 1994 року/ГАТТ-1994 /,
  Генеральна угода про торгівлю послугами/ГАТС/і Угода про торговельніаспекти прав інтелектуальної власності/ТРІПС /.

  Переважна кількість документів Уругвайського раунду народилося на базірозвитку і вдосконалення принципів, закладених в ГАТТ, що діялибез малого 50 років. На частку ГАТТ-1994 припадає близько 4/5 усього обсягуправових документів СОТ.

  У той же час ГАТТ-1994, який увійшов до складу СОТ, - це другий у правовомуплані документ, ніж ГАТТ-1947, що діяв до цього. Головна відмінність --це інтегрований характер ГАТТ-1994. Складовими частинами ГАТТ-1947,обов'язковими для всіх учасників, були угоди і домовленості, ранішеносили самостійний характер, і ставали обов'язковими тільки длятих держав, які їх підписали. Тепер всі країни-члени СОТ маютьприйняти весь пакет правових документів без будь-яких вилучень абовинятків.

  Інша принципова відмінність ГАТТ-1994 від ГАТТ-1947 полягає в тому, щокраїни-учасниці ГАТТ-1947 могли використовувати положення ГАТТ в ступені,максимально сумісною з національним законодавством, але нетаким, що суперечить йому. Тепер країни-члени СОТ повинні привести своїнаціональні законодавства у повну відповідність до ГАТТ-1994/цеположення, втім, відноситься до всіх правових документів BТO /.

  Приєднуючись до Світової Організації Торгівлі, кожна країназобов'язується прийняти всі документи що входять у структуру документів СОТ, завинятком угод, які є добровільними і які підписалиобмежене число країн (Додаток № 4 до Угоди про заснування СОТ).

  Основними принципами і правилами СОТ (як і ГАТТ) є наступні:

  1. Надання країнами-учасницями режиму найбільшогосприяння (РНБ) у взаємній торгівлі на не дискримінаційноюоснові

  2. Здійснення торговельно-політичного регулювання торгівліпереважно за допомогою митних тарифів. Митний тариф, а некількісні обмеження, визнається основним інструментомзовнішньоторговельної політики, захисту національних ринків та промисловості.

  3. Взаємне надання національного режиму товарам іноземногопоходження.

  4. Зобов `язання країн-учасниць СОТ у відмові від використаннякількісних обмежень (ліцензії, квоти) у торгівлі за виняткомокремих обумовлених випадків, наприклад з метою забезпечення рівновагиплатіжного балансу.

  5. Гласності торгової політики, включаючи відкриту публікацію інадання в ГАТТ законів і правил, що регулюють зовнішньоторговельнудіяльність.

  6. Право держав-учасників створювати митні союзи і зонивільної торгівлі.

  Угоди СОТ містять важливі положення стосовно країн,що здійснюють перехід від планової економіки до ринкової, до яких,природно, відноситься і Росія. Цим країнам дозволяється застосовувати заходи іпрограми з використанням субсидій для проведення необхіднихперетворень протягом семи років з дати вступу в силу Угоди про
  СОТ.

  Важливим підсумком Уругвайського раунду є вживання заходів щодо впорядкуванняміжнародної торгівлі послугами, обсяг якої зараз перевищує 1,3 трлн.дол

  Одним з напрямків зміцнення багатосторонньої торговельної системиє продовження лібералізації торгівлі в регульованих СОТ областях.
  Це означає: по-перше, подальше зниження тарифів. Незважаючи на те, що середнітарифні ставки розвинених країн низькі, залишається ще значна кількістьтарифних піків на окремі товари. Перед країнами, що розвиваються, десередні ставки вищі, ніж у розвинених, також стоїть завдання зниження тарифноїзахисту, по-друге, всі кількісні обмеження, які використовуються дляухилення від тарифної лібералізації, мають бути скасовані до 2000 р. Прице не повинно вводитися нових форм кількісних обмежень; по-третє, складними питаннями, що потребують вирішення, продовжуютьзалишатися два секторальних виключення з принципу недискримінації (HP) із РНБ відповідно в області сільського господарства і текстилю. В областіправ інтелектуальної власності СОТ доведеться звернути найсерйознішуувагу на деякі аспекти загального характеру. Серед них: мінімальністандарти захисту прав інтелектуальної власності, які повиннізабезпечуватися національним законодавством, правозастосовнапрактика, вирішення суперечок у цій галузі.

  Поява феномена інформаційної революції, яка призвела до зниженнявитрат у галузі зв'язку та комп'ютерного забезпечення, може в значніймірою вплинути на ситуацію у світовій економіці. Наявність цього фактора нетільки підкреслює значення угод СОТ з телекомунікацій,фінансових послуг, інформаційних технологій та угоди ТРІПС, а йставить нові питання.

  Сьогодні СОТ також виконує і функції багатостороннього торговельногодоговору для беруть участь у ній країн, і замінює собою систему здекількох тисяч двосторонніх договорів і угод, що дає чималіпереваги своїм членам. Крім того, вона є тим форумом, деформуються торгові відносини між країнами в процесі колективнихобговорень, переговорів і примирення розбіжностей.

  У наші дні відбувається розмивання меж між міжнародними тавнутрішніми правилами товарообміну, що призводить до більш тісної стикуваннянаціональних економічних систем у тій частині, в якій вони впливаютьна зовнішньоторговельну діяльність. А це означає важливий крок у напрямкустворення єдиного правового та адміністративного простору, сфера якогоохоплює багато країн і багато форм міжнародних торговельних відносин.
  Тим самим полегшуються міжнародні торговельні зв'язки членів СОТ, алеускладнюється зовнішньоекономічна діяльність держав не беруть участь удіяльності цієї організації.

  1.2 Відносини Росії та СОТ на сучасному етапі

  В середині 1992 р. Росія отримала статус спостерігача в
  ГАТТ, коли формально успадкувала даний статус у цій міжнароднійорганізації від колишнього СРСР (статус спостерігача в ГАТТ Радянському Союзунадали в 1990 році). Основу для зближення Росії з ГАТТ поклалопостанову Кабінету Міністрів України від 18.05.92 р. № 328 "Пророзвиток відносин між Російською Федерацією та Генеральним Угодою потарифів і торгівлі ".

  У червні 1993 р. Президент Російської Федерації Б. М. Єльцин вручив
  А. Дункелю, що був у той час Генеральним директором ГАТТ, офіційнезаяву Уряду Росії про намір приєднатися до ГАТТ якповноправного учасника (розпорядження Президента Російської Федерації від
  3.06.93 р. № 411-рп). Однак, з перетворенням в 1994 році ГАТТ до СОТ,
  Росія подала нову заяву для вступу до СОТ. У зв'язку з цим при
  Секретаріаті СОТ (Женева) була утворена Робоча група з приєднання
  Росії до СОТ, учасниками якої є понад 50 країн. Головою
  Робочої групи є посол Швейцарії У. Росье. Подання до
  Секретаріат ГАТТ у лютому 1994 року, затвердженого постановою
  Уряду Російської Федерації від 19.02.94 р. № 144 Меморандуму прозовнішньоторговельному режимі, стало практичним початком процесу приєднання
  Росії до ГАТТ. а потім і СОТ.

  Відповідно до встановленої процедури приєднання до СОТ Росіяпочатку складний, багатоетапний і досить довготривалий процес пооформлення членства в цієї впливової міжнародної організації. Цепередбачає підготовку і проведення багатосторонніх і двосторонніхпереговорів, у ході яких будуть визначені умови приєднання Росії до
  СОТ.

  До теперішнього часу, завершивши в цілому перший, так званийінформаційний етап процесу приєднання, і представивши в 1998р.початкові тарифні пропозиції (пропозиції Російської Федерації змаксимально допустимим з моменту приєднання до СОТ значень ставокввізних митних зборів) і початкові пропозиції в галузі сільськогогосподарства (зобов'язання Російської Федерації за рівнем внутрішньоїпідтримки виробництва і субсидування експорту сільгосппродукції іпродовольства), россійская сторона приступила до двосторонніх переговорівщодо доступу на ринки товарів із зацікавленими країнами-членами СОТ.

  Основні зобов'язання, які належить прийняти Росії, зводяться до --таким великим областям:

  1.Россіі належить «зв'язати» імпортні мита напромислові товари - тобто встановити їх максимальні межі за кожноюокремої позиції з поступовим їх зниженням протягом 5-7 років допевної величини. Зазначені межі є предметом переговорів.
  Завдання на цих переговорах - вийти на розумний рівень зобов'язань,передбачає поступове відкриття ринку без шкоди для ефективноговітчизняного виробництва.

  Двосторонні тарифні переговори ведуться з лютого 1998 р. У ході цихпереговорів на початку 1999р. россійская сторона приступила до поглибленогообговорення з партнерами окремих глав ТН ЗЕД та конкретних товарних позиційна основі первинних тарифних пропозицій Російської Федерації.

  Необхідно відзначити, що в даний час митний тариф в Росії,крім своє?? основної функції - регулювання конкуренції між іноземнимита вітчизняними товарами - виконує ще й фіскальну функцію і єодним з основних джерел поповнення дохідної частини федеральногобюджету, а також те, що первісні тарифні пропозиції представляютьсобою перелік максимально допустимих з моменту приєднання Росії до СОТзначень ставок ввізних митних зборів.

  В даний час Росія представила початкові пропозиції Росіїпо «зв'язування» початкового і кінцевого рівня ставок імпортного тарифу повсій товарній номенклатурі із зазначенням тривалості перехідногоперіоду. Труднощі тарифні переговорів в основному полягає в тому, щорівень «зв'язування» в російському Оффер зафіксований значно вище нинідіючих ставок імпортних мит, оскільки Росія зацікавлена взбереженні у перспективі досить високого рівня захисту внутрішньогоринку особливо в частині сільськогосподарських товарів.

  2. Зобов'язання щодо доступу на ринок послуг грунтуються на спеціальнійметодології, яка допускає збереження обмежень у відповіднихсекторах послуг за масштабами присутності іноземного капіталу і фізичнихосіб, а також застосування додаткових вимог до іноземних постачальниківпослуг у порівнянні з вітчизняними. Це також буде вирішуватися в ходіпереговорів.

  Після представлення в жовтні 1999 р. первинних пропозицій Росіїв галузі торгівлі послугами (що включають перелік зобов'язань Російської
  Федерації з торгівлі послугами і список вилучень з РНБ), россійская сторонаготова до просування на черговий етап двосторонніх переговорів - задоступу на російський ринок послуг.

  3. Зобов `язання в галузі сільського господарства. Росія повинна будевстановити максимально допустимий рівень з митних мит
  (аналогічно промислових товарах). Крім того, приймаються зобов'язання зрівнем державних субсидій сільському господарству (на федеральному тарегіональному рівнях), у тому числі в таких формах, як податкові пільги,пільгове кредитування, спеціальні транспортні тарифи, постачання сировини таматеріалів за зниженими цінами, а також за розміром експортних субсидій.

  Основною вимогою до приєднується країні є їїзобов'язання щодо виконання норм і правил всього пакету угод
  Уругвайського раунду. Разом з тим, россійская сторона має намір використовуватив ряді випадків перехідні періоди з імплементації положень деяких
  Угод СОТ, в тому числі передбачені документами Уругвайськогораунду, зокрема, по субсидіях, ГАТС (торгівля послугами), ТРІПС (охоронаправ інтелектуальної власності), ТРІМс (інвестиційні заходи, пов'язаніз торгівлею) і, можливо, деяких інших.

  Тривалість окремих перехідних періодів буде влаштовуватисятермінів, необхідних для приведення російського законодавства,міжнародних угод Російської Федерації та правозастосовчійпрактики у відповідність зобов'язаннями перед СОТ.

  Характеризуючи сучасний етап переговорів, необхідно відзначити, що допочаток 2000 р. Росія представила на переговори всі засадничідокументи для двосторонніх і багатосторонніх переговорів (за тарифами,сільського господарства, послуг). Ведуться переговори про умови приєднанняпо основних Угод СОТ, продовжується робота з приведення ввідповідність російського законодавства з нормативними вимогами
  Угод СОТ.

  Разом з тим, необхідно враховувати що реальні терміни інтеграції Росіїна світове господарство, включаючи ефективну реалізацію переваг членства в
  СОТ, буде визначатися насамперед перспективами розвитку російськоїекономіки в цілому.

  Це означає необхідність подолання внутрішнього економічногокризи і завершення реформ, і тільки тоді россійская економіка ввнаслідок структурної перебудови зможе на рівних конкурувати зрозвиненими країнами.

  Для Росії членство в цій організації не є самоціллю. Воно будемати сенс тільки в тому випадку, якщо міжнародний торговий режим длякраїни покращиться в порівнянні з нинішніми умовами. Залежно від цьоготреба буде взяти і зустрічні зобов'язання щодо доступу на свій ринок. Самев пошуку розумних компромісів у цих питаннях і полягає одна з головнихзавдань переговорів. Цим і буде визначатися термін їх завершення. [7, c.40-
  42]

  1.3 Режим найбільшого сприяння - основа правової системи СОТ

  Правова система СОТ грунтується на двох правових положеннях, щов принципі повинні забезпечити бездіскрімінаціонную торгівлю між її членами
  : Це режим найбільшого сприяння/РНБ/і національний режим
  / HP /. Ці принципи перейшли до СОТ з ГАТТ.

  Протягом майже 50-ти років/I948-I995 рр../Дії ГАТТ, йогоключові положення забороняли дискримінацію в міжнародній торгівлі міжйого учасниками. Відповідно до статті I ГАТТ, в якій міститьсяположення про надання режиму найбільшого сприяння,держави-члени зобов'язані надавати товарах інших держав-членіврежим не менш сприятливий, ніж той, який надається товарам збудь-якої іншої країни. Таким чином, жодна країна не повиннавстановлювати які б то не було особливі торговельні переваги для іншихкраїн або проводити по відношенню до них дискримінацію: всі країни знаходятьсяв рівних умовах та всі користуються благами, які їм дають будь-які заходи позниження торговельних бар'єрів.

  Друга основа недискримінаційних заходів, що відома як
  "національний режим", має на увазі, що з появою на внутрішньому ринкубудь-якої країни імпортних товарів по відношенню до них має застосовуватися режим,який не буде менш сприятливим, ніж той, який діє ввідносно товарів, що виробляються на місці. Так свідчить стаття 3 ГАТТ.

  Крім ГАТТ-1994 року, ряд важливих положень, що стосуються режимунайбільшого сприяння і національного режиму, міститься і вінших угодах СОТ. Так,. Угоду з торговельних аспектів правінтелектуальної власності утримує з деякими виняткамивимоги, що стосуються надання режиму найбільшогосприяння і національного режиму та забезпечення охорони правінтелектуальної власності членами СОТ. Генеральна угода зторгівлі послугами зобов'язує учасників угоди надавати режимнайбільшого сприяння щодо послуг і постачальників послугінших учасників.

  Інші угоди СОТ, які містять режим найбільшогосприяння та національний режим - це Угода про технічнібар'єрів у торгівлі. Угода про інвестиційні заходи, пов'язаних зторгівлею та ряд інших угод.

  Багато дослідників ведуть історію РНБ від торгового договору між
  Францією і Великобританією, так званого договору Кобдена від 23 січня
  I860 року. Протягом багатьох років РНБ був предметом двосторонніх договорів іугод.

  У світовій практиці діяли різні формули РНБ, істотновідрізнялися один від одного. РНБ міг надаватися у взаємній інавзамін формі, міг мати форму умовного РНБ або представлятися вбезумовній формі, надання РНБ могло супроводжуватися винятками іобмеженнями сфери його дії.

  У березні 1929 року Рада Ліги націй прийняв модельну формулювання РНБ,узгоджену на багатосторонній основі. Пізніше, в I946-I948 роках, під часпідготовки статуту Міжнародної організації з торгівлі та зайнятості в їїтекст була включена розгорнута формулювання РНБ (стаття 16) інаціонального режиму (HP) (стаття 18). Опозиція США завадила створеннюміжнародної торгової організації в ті роки. Виникла з уламківнестворене організації Генеральна угода з тарифів і торгівлівключило повністю положення про РНБ/стаття I ГАТТ/і про HP/стаття 3 ГАТТ /.
  Однак, ця угода поширювало РНБ і HР тільки на питання, пов'язаніз торгівлею товарами. Пізніше, в I973-I979 роках під час так званого
  Токійського раунду багатосторонніх торгових переговорів з'явилося Угодаз технічних бар'єрів в торгівлі/ТБТ /, в якому знайшло своє застосування
  РНБ щодо технічних норм і стандартів. В ході наступного
  Уругвайського раунду багатосторонніх торгових переговорів виникло
  Генеральна угода про торгівлю послугами/ГАТС/і РНБ разом з HPутворили багатосторонню правову основу міжнародної торгівлі більш ніж
  160 видів послуг.

  Одночасно з цим, поява цілої низки багатосторонніх угод угалузі міжнародних інвестицій і так званих міжнароднихвиробничих схем/в рамках ТНК/поширило дію РНБ і HP наці області.

  В даний час в міжнародній торгівлі діє свого родукласична формулювання РНБ, що міститься в Генеральній угоді потарифів і торгівлі. Інші багатосторонні і двосторонні угоди щодосуті в тій чи іншій формі повторюють це положення ГАТТ, включаючи інодірізні застереження, вилучення і винятки.

  Перша стаття ГАТТ, що носить багато в чому ключовий характер в угоді,проголошує, що країни-учасниці повинні надавати один одномубезумовний режим найбільшого сприяння. Це положеннярозповсюджується на експортні, імпортні і транзитні торгові операції, атакож на міжнародні платежі по експортних і імпортних операцій. РНБпоширюється на митні збори і будь-які збори, що стягуються у зв'язку ззовнішньоторговельними операціями, а також і на всі правила і формальності з нимипов'язані. Крім того, положення про режим найбільшого сприянняпоширюється/разом з національним режимом/на внутрішні податки ізбори, на внутрішні правила і закони, що регулюють купівлю та продажтоварів на внутрішніх територіях країн-учасниць.

  Режим найбільшого сприяння, сформульований в першій статті
  ГАТТ, носить безумовний характер і країни, які вступили в ГАТТ, зобов'язанізастосовувати цю статтю в її повному обсязі. Нижче наводиться основна частинапершої статті ГАТТ-1994, що містить РНБ: "У відношенні мит ізборів усякого роду, що накладаються на ввезення або вивезення або у зв'язку з ними або напереказ за кордон платежів за імпорт або експорт, а також відноснометоду стягування мита і зборів, і стосовно всіх правил регулюванняформальностей у зв'язку з ввезенням або вивезенням, і стосовно всіх питань,зазначених у параграфах 2 і 4 статті 3 ГАТТ, будь-яка перевага,сприяння, привілей чи імунітет, які надаються будь-якийдоговірною стороною щодо будь-якого товару, що походить з будь-якоїіншої країни або призначається в будь-яку іншу країну, повинні негайноі безумовно надаватися подібному ж товару, який походить зтериторії всіх інших договірних сторін, або що призначається длятериторій усіх інших договірних сторін ".* У тексті ГАТТ-1994,що входить до СОТ, термін "договірні сторони" повинен читатися "члени
  СОТ ".

  Як видно з наведеного тексту, РНБ поширюється в рамках ГАТТ навсе коло операцій, пов'язаних із зовнішньою торгівлею товарами.

  Режим найбільшого сприяння діє відносно транзитнихперевезень/стаття 5 ГАТТ "Свобода транзиту" /. Параграф 5 цієї статтікаже: "Відносно всіх зборів, правил і формальностей, пов'язаних зтранзитом, кожна договірна сторона повинна надати транзитнимперевезень, що йдуть на територію будь-якої іншої договірної сторони абоз неї, режим не менш сприятливий, ніж режим, наданий транзитнимперевезень в будь-яку або з будь-якої третьої країни ". [7, c.65-66]

  Режим найбільшого сприяння в рамках ГАТТ охоплює такожобласть маркування товарів. Стаття 9 ГАТТ говорить, що вимоги вщодо маркування товарів, що походять з території іншої країни-члена
  СОТ, повинні бути не менш сприятливими, ніж режим наданий будь-якійтретій країні.

  Далі, стаття 13, що носить назву "недискримінаційні застосуваннякількісних обмежень "встановлює правило, що жоден з членів
  СОТ не повинен застосовувати будь-яких заборон імпорту або експорту якихяких товарів, "якщо тільки імпорт подібних товарів з усіх третіх країнабо їх експорт у всі-треті країни не буде заборонений або обмежений ". [6,c.29-31]

  Необхідно мати на увазі, що хоча перша стаття ГАТТ говорить прозастосування режиму найбільшого сприяння до товарів/в тексті
  Угоди використаний термін "продукт" і вимагає, щоб "будь-якеперевага, привілей, пільга або імунітет, наданий будь-якійкраїною-учасницею. ГАТТ будь-якого продукту, який походить з/абонаданому для будь-якої іншої країни, було поширено негайно ібезумовно на аналогічний продукт, що відбувається з/або призначений длятериторії інших "країн-учасниць" /. Разом з тим, наведені вище прикладипоказують, що дія РНБ значно ширше і поширюється направила, формальності, межа яких чітко в Угоді не визначена.
  Це стало джерелом багатьох конфліктних ситуацій, якірозглядалися робочими групами ГАТТ, їх вирішення містяться впублікувалися Секретаріатом ГАТТ "Аналітичному переліку", дозволяютьдосить чітко визначити як реально діяв РНБ протягом 47-річноїісторії ГАТТ.

  У ГАТТ міститься ряд вилучень з режиму найбільшогосприяння. Найбільші з яких - це дозволу створювати зонивільної торгівлі і митні союзи, не розповсюджуючи пільги,що надаються в рамках цих утворень, на неучаствующіе країни. Іншеважливе положення - це дозвіл країнам, що розвиваються використовувати напостійній основі, у вигляді виключення з принципу найбільшогосприяння, чотири категорії торгових пільг/тарифні преференціїза загальною системою преференцій, тарифні преференції, які діють у відношенніміж країнами, що розвиваються, більш пільгові диференційовані умови,сформульовані в ряді угод СОТ, спеціальний режим щодонайменш розвинених країн /. Винятки існують і більш широким і загальнимнапрямами використання РНБ. Спочатку вони були сформульовані встатті XX ГАТТ/Загальні виключення/і в статті XXI/Виключення зміркувань безпеки /.

  Потім ці положення в різних формах і формулах знайшли застосування вінших угодах і правових документах СОТ.

  Зокрема, стаття XX ГАТТ дозволяє країнам-членам СОТ відхилятися відпринципу недискримінації при прийнятті заходів, мета яких - захиствітчизняної моралі, охорона життя та здоров'я людей, тварин і рослин,охорона громадського порядку і виконання законів, охорона національнихскарбів художньої, історичної або археологічної цінностей.
  Формулювання, що містяться в статті XX ГАТТ носять досить загальний характері не завжди піддаються досить чіткої кодифікації. Проте цягрупа питань:, громадський порядок, суспільна мораль,охорона здоров'я знайшла досить широке застосування в практиці країн-членів
  ГАТТ, а тепер СОТ. В останнє десятиліття в цю групу винятків всебільш наполегливо включається досить широкі за характером діїекологічні міркування.

  Практика ГАТТ в 1948-1994 роках, а з 1995 року накопичила достатнюкількість прикладів і прецедентів дії вжиті на виконанняназваних вище мотивів. Можна припускати, що і далі ця групавинятків буде наповнюватися конкретним змістом.

  Інша група запитань, що дозволяють відходити від політики недискримінації пов'язана з міркуваннями національної безпеки. Стаття ХХ1
  ГАТТ дозволяє члену СОТ робити такі дії, які необхіднідля захисту суттєвих інтересів її безпеки; які діють вщодо торгівлі зброєю, боєприпасами та військовими матеріалами а також дляпостачання збройних сил і, нарешті, дії у виконанні зобов'язанькраїни-члена СОТ, пов'язаних з її зобов'язаннями на підставі Статуту ООНдля збереження міжнародного миру та безпеки. [6, c.49]

  Слід підкреслити, що відносно названих вище дій існуєдуже важлива обмежувальна застереження. Вона сформульована на початку статті
  XX ГАТТ і говорить: "за умови, що такі заходи не будуть застосовуватися такимшляхом, який з'явився б довільної або невиправданої мірою дискримінаціїміж країнами в яких переважають однакові умови, або прихованимобмеженням міжнародної торгівлі "[7, c.48]

  Разом з тим процеси, що розвиваютьсяв останні три десятиліття вміжнародній торгівлі дають всі підстави сумніватися в тому, що РНБзбереже свою роль в торгівлі наступаючих, десятиліть і навіть дозволяютьговорити про серйозну кризу РНБ. Справа в тому, що регіоналізація світовоїторгівлі, широке використання пільг для окремих груп країн, нарешті,усе більш значне місце, яке у міжнародному обміні займаєзовнішня торгівля між підприємствами, що знаходяться в рамках великихтранснаціональних корпорацій і змінюється в зв'язку з цим зміст такихпонять як експорт та імпорт, дають всі підстави сумніватися в здатності
  РНБ/в тому вигляді, як цей принцип використовується в рамках ГАТТ, з огляду нареальну практику його застосування/протистояти дискримінаціїміжнародній торгівлі.

  Глава 2. Зміст принципу

  найбільшого сприяння

  2.1 Визначення та сутність принципу найбільшого сприяння

  Багато дослідників ведуть історію РНБ від торгового договору між
  Францією і Великобританією, так званого договору Кобдена від 23 січня
  I860 року. Протягом багатьох років РНБ був предметом двосторонніх договорів іугод.

  У світовій практиці діяли різні формули РНБ, істотновідрізнялися один від одного. РНБ міг надаватися у взаємній інавзамін формі, міг мати форму умовного РНБ або представлятися вбезумовній формі, надання РНБ могло супроводжуватися винятками іобмеженнями сфери його дії.

  У березні 1929 року Рада Ліги націй прийняв модельну формулювання РНБ,узгоджену на багатосторонній основі. Пізніше, в I946-I948 роках, під часпідготовки статуту Міжнародної організації з торгівлі та зайнятості в їїтекст була включена розгорнута формулювання РНБ (стаття 16) інаціонального режиму (HP) (стаття 18). Опозиція США завадила створеннюміжнародної торгової організації в ті роки. Виникла з уламківнестворене організації Генеральна угода з тарифів і торгівлівключило повністю положення про РНБ/стаття I ГАТТ/і про HP/стаття 3 ГАТТ /.
  Однак, ця угода поширювало РНБ і HР тільки на питання, пов'язаніз торгівлею товарами. Пізніше, в I973-I979 роках під час так званого
  Токійського раунду багатосторонніх торгових переговорів з'явилося Угодаз технічних бар'єрів в торгівлі/ТБТ /, в якому знайшло своє застосування
  РНБ щодо технічних норм і стандартів. В ході наступного
  Уругвайського раунду багатосторонніх торгових переговорів виникло
  Генеральна угода про торгівлю послугами/ГАТС/і РНБ разом з HPутворили багатосторонню правову основу міжнародної торгівлі більш ніж
  160 видів послуг.

  Одночасно з цим, поява цілої низки багатосторонніх угод угалузі міжнародних інвестицій і так званих міжнароднихвиробничих схем/в рамках ТНК/поширило дію РНБ і HP наці області.

  В даний час в міжнародній торгівлі діє свого родукласична формулювання РНБ, що міститься в Генеральній угоді потарифів і торгівлі. Інші багатосторонні

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status