ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Особливості укладення зовнішньоекономічних угод
       

   

  Міжнародне приватне право

  Російської академії державної служби при президенті РФ

  Факультет перепідготовки державних та муніципальних службовців

  Кафедра приватного права

  Допустити до захисту

  "___"_____________ 2000

  ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ

  УГОД

  Дипломна робота

  юриспруденція

  Науковий керівник

  ст. викладач кафедри ЧП

  ЗМІСТ

  с.

  ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4

  Розділ 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І УМОВИ

  ДІЙСНОСТІ УГОД ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .8

  1.1. Співвідношення поняття угоди і договору ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8

  1.1.1. Види угод ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12

  1.2. Умови дійсності угод. Форма угоди, наслідки недотримання необхідної форми ... ... ... ... ... ... ... ... .16

  1.3. Недійсні угоди. Порядок і наслідки визнання угод недійсними ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21

  Розділ 2. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

  зовнішньоторговельних операцій ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .24

  2.1. Поняття, види і сторони ВТС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 24

  2.2. Правове регулювання ВТС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31

  2.2.1. Коротка характеристика нормативних актів та інших документів, які застосовуються при укладенні та виконанні договорів міжнародної купівлі-продажу

  (зовнішньоторговельної поставки) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34

  2.3. Зміст зовнішньоторговельного контракту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45

  2.3.1. Обов'язкові умови зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... 47

  2.3.2. Додаткові (можливі) умови зовнішньоторговельного контракту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .50

  2.4. Типові помилки при складанні зовнішньоторговельного контракту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50

  Розділ 3. Арбітражний розгляд

  СПОРІВ З ВТС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55

  3.1. Поняття і види арбітражу. Підвідомчість і підсудність справ арбітражним судам ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .55

  3.2. Арбітражне розгляд спорів у практиці російських організацій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 63

  3.3. Визнання та виконання арбітражних рішень ... ... ... ... ... ... ... 65

  ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 68

  Посібник/За ред

  І ЛІТЕРАТУРИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 71 < p> ВСТУП

  Важливою складовою частиною економічного життя будь-якого сучасногодержави є зовнішньоекономічна діяльність. Роль, яку відіграєта чи інша держава у світовій торгівлі, багато в чому визначає йогоавторитет як члена світової спільноти. Саме тому кожна державапрагне створити належні умови для участі у зовнішньоекономічнійдіяльності своїм підприємствам і фірмам. Один з найбільш ефективнихшляхів досягнення цієї мети - активна участь у заходах світовогорівня зі створення найбільш сприятливого правового режиму в міжнародномуекономічному обороті. Приєднання до цього все більшого числа країнє важливою запорукою в досягненні такого стану, коли різниця вправовому регулюванні різних країн тих чи інших торгових операцій будутьзводитися до мінімуму, усуваючи тим самим бар'єри для розвиткуміжнародного економічного співробітництва.

  За останній час зовнішньоекономічна діяльність набрала обертів істала різноманітна і багатопланова. Суб'єктний склад цієї діяльностізначно виріс, у порівнянні з попередніми роками. А, отже,питома вага зовнішньоекономічної діяльності в порівнянні звнутрішньоекономічної теж виріс. Це говорить про те, що всебічневивчення ЗЕД на даному етапі необхідно. Зокрема, необхідно вивчення
  ЗЕД з правової точки зору.

  Зовнішньоекономічна діяльність багатопланова, і, безумовно, корисна.
  Але, як і будь-яка громадська діяльність, вона підлягає правовомурегулювання.

  При укладанні зовнішньоекономічної угоди перед суб'єктами завждистоїть питання про вибір права, що застосовується до її регулювання. Він виникаєвнаслідок того, що місце знаходження сторін, а також місце виконаннязовнішньоекономічних угод не збігаються. Сторонам потрібно обрати правоконкретної країни для врегулювання своїх відносин.

  Треба визнати, що механізм правового регулюваннязовнішньоекономічних угод настільки складним, хоча добре напрацьованийпрактикою. Складність його обумовлюється наявністю безлічі колізійнихнорм у нашому вітчизняному праві, що в якійсь мірі перешкоджаєякісної застосування права до угоди.

  Наявність колізійних норм у праві, що стосується зовнішньоекономічноїдіяльності, пояснюється тим, що право різних держав регулюєодні й ті самі відносини по-різному. І до тих пір, поки право держав небудуть регулювати ці відносини однаково, будуть існувати колізії.
  Видається, що ця проблема не буде вирішена в найближчому майбутньому ітому на сьогоднішній день має сенс і необхідність вивчення даноїтеми. А точніше питання про особливості оформлення, укладення та виконаннязовнішньоекономічних операцій.

  Для того, щоб угода була укладена і виконана грамотно, сторонам, уній беруть участь, необхідно добре орієнтуватися в наступних питаннях: по -перше, що таке угоди, їх види і форми, а також умови їхдійсності, по-друге, що собою являють зовнішньоекономічніугоди: їх види, зміст, по-третє, порядок вирішення спорів,випливають із зовнішньоекономічних угод і механізм визнання і виконаннярішень арбітражу.

  Видається, що розкриття обраної теми дасть відповіді на всівищевказані питання.

  Об'єкт дипломної роботи - суспільні відносини, що виникають у зв'язкуз укладанням, виконанням зовнішньоекономічної операції.

  Предметом роботи є чинне законодавство, арбітражнапрактика з вирішення спорів, що виникають між сторонами зовнішньоторговельногоконтракту.

  При підготовці дипломної роботи використана така методика, якопитування, вивчення, статистика. Методологічну основу роботи складаютьзагальнонаукові методи: метод системного аналізу, узагальнення нормативних,наукових і практичних матеріалів, історичний метод; приватно-науковіметоди: порівняльний, логічний, техніко-юридичний та інші.

  У пропонованій роботі автор дипломної роботи мав на меті --вивчити чинне законодавство, що регулює питання укладення,виконання зовнішньоекономічної операції, судову практику, виявити прогалиничинного законодавства, труднощі, що виникають у повсякденномупрактиці роботи підприємств, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, атак само торкнутися питань, що викликають інтерес комерційних підприємств приукладенні зовнішньоторговельного контракту.

  При написанні дипломної роботи були розглянуті наступні завдання:

  - узагальнити вивчений нормативний, практичний і судовий матеріал;

  - дати порівняльний аналіз норм чинного законодавства;

  - виявити прогалини, труднощі, протиріччя;

  - розкрити найбільш часто зустрічаються помилки при укладенні зовнішньоторговельного контракту;

  - дати рекомендації.

  Даною темі присвячено багато робіт вчених і провідних фахівців угалузі міжнародного приватного права, які були використані принаписанні дипломної роботи. Теоретичну основу дослідження становлятьнаукові роботи, статті, монографії М. І. Брагінського, В. В. Витрянский,
  А. П. Сергєєва, М. М. Богуславського, М. Г. Розенберга, В. Бублика.

  Нормативна базу дипломної роботи складають: Конвенція ООН продоговори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень, 1980 рік), Конвенція проправо, що застосовується до міжнародної купівлі-продажу товарів (Гаага, 15 червня
  1955 року), Конституція Російської Федерації, Цивільний кодекс РФ, Основицивільного законодавства Союзу РСР і республік, Закон РФ «Проміжнародний комерційний арбітраж », Федеральний Конституційний Закон РФ
  «Про арбітражних судах в Російській Федерації» і інші нормативні акти.

  Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів і висновку.

  У вступі обгрунтовується актуальність дослідження, визначаютьсяцілі і завдання дослідження.

  Перший розділ називається «Поняття, види та умови дійсностіугод ». У ній дається визначення угоди, виявляється співвідношення поняттяугоди і договору, розкривається порядок та наслідки визнання угодинедійсною.

  Другий розділ присвячено питанням правового регулюваннязовнішньоторговельного контракту, розкривається зміст зовнішньоторговельногоконтракту, виявляються типові помилки під час його складання.

  У третьому розділі розглянуті питання арбітражного розгляду спорівпо зовнішньоторговельної операції.

  Розділ 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І УМОВИ ДІЙСНОСТІ УГОД

  1.1. Співвідношення поняття угоди і договору

  Договір - одна з найбільш древніх правових конструкцій. Раніше його вісторії що складалася зобов'язального права виникали лише делікти.
  Тенденція до підвищення ролі договору, характерна для всього сучасногоцивільного права, стала з'являтися в останні роки в дедалі більшійобсязі і в сучасній Росії. Пункт 1 ст. 420 ГК розглядає договір якугода двох або декількох осіб про встановлення, зміну абоприпинення цивільних прав та обов'язків. Зазначене визначення явномає на увазі договір-угоду. Не випадково, тому п. 2 тієї ж статтімістить відсилання до норм і про угоду: «До договорів застосовуються правила продво-або багатосторонніх угодах »1.

  Угоди - один з найбільш поширених видів юридичнихфактів. У статті 153 ЦК України визначається поняття угоди - це діїгромадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну абоприпинення цивільних прав та обов'язків.

  Таким чином, угоду характеризують такі прізнакі2: а) угода - це завжди вольовий акт, тобто діяння людей; б) це правомірні дії; в) угода спеціально спрямована на виникнення, припинення абозміна цивільних правовідносин; г) угода породжує цивільні правовідносини, оскільки самецивільним законом визначаються ті правові наслідки, які наступаютьв результаті здійснення операцій.

  Як вольового акту угоді притаманні психологічні моменти, якіє намір, бажання особи породити певніюридичні права та обов'язки. Таке бажання називається внутрішньою волею.
  Однак, наявності тільки внутрішньої волі недостатньо. Для здійснення операціїнеобхідно її довести до відома інших осіб. Способи, якими волявиражається у поза, називається волеіз'явленіем1.

  Всі способи вираження внутрішньої волі можуть бути згруповані затрьома групами:

  1) пряме волевиявлення, яке здійснюється в усній абописьмовій формі, наприклад, укладення договору, повідомлення про згодувідшкодувати збиток, обмін листами тощо;

  2) непряме волевиявлення, має місце у випадку, коли від особи,який мав намір здійснити операцію, виходять ті дії, зі змістуяких виявляється намір здійснити операцію. Такі дії називаютьсяконклюдентні (від лат. сoncludere - укласти, зробити висновок). Оплатапроїзду в метро, приміщення товару на прилавку самі по собі вже означаютьнаміри укласти угоду. Відповідно до п. 2 ст. 153 ГК РФ,конклюдентні дії можуть міститися лише ті угоди, які вВідповідно до закону можуть бути вчинені усно.

  3) виявлення волі може мати місце і за допомогою мовчання. Однактакий вираз волевиявлення допускається тільки у випадках,передбачених законом або угодою сторін. Так, сторони можутьдомовитися про те, що мовчання одного з учасників договору напропозиція іншого учасника про зміну умов договору означає йогозгоду з зробленим пропозицією. Законом можуть бути передбаченівипадки, коли мовчання визнається виявом волі здійснити операцію.

  Воля і волевиявлення - дві сторони одного і того ж процесупсихічного ставлення особи до здійснюваного їм дії. Природно, щоволя і волевиявлення повинні відповідати один одному. У випадку, коливоля спрямована на одну дію, а волевиявлення висловлює намірздійснити деякі інші дії, операція може викликати суперечки між учасниками,що перешкоджає її здійсненню. Таким чином, для угоди важлива єдністьволі і волевиявлення.

  Ще один елемент психічного ставлення людини до здійснюваного їмдії, який може мати значення для угоди - мотив. Спонукальнапричина, та соціально-економічна, чи інша мета, заради досягнення якоїособа вступає в угоду, за загальним правилом лежить поза межі самої угоди іне робить на неї ніякого впливу. Дійсно, придбавається чифотоапарат в якості подарунка члену родини або для особистого користування,або для заняття підприємницькою діяльністю - це ніяк не можевплинути на сам факт набуття права власності на фотоапарат, тобтона угоду купівлі-продажу. Юридично байдуже, чи сягнуло особа врезультаті цієї угоди того результату, який виступив спонукальниммотивом угоди. Законодавством, проте, передбачені окремі випадки,коли мотиву може надаватися юридичне значення. Так, у ст. 169 ГКміститься визначення недійсності угоди, укладеної з метою,завідомо іншій основам правопорядку або моральності, тобто мотив,мета угоди зумовлює наслідки недійсності. Крім того,сторони мають право самостійно надати мотивами юридичне значення, обумовившивстановлення прав і обов'язків або їх зміна та припинення, взалежно від здійснення мотиву або мети угоди. У такому випадку, мотив,обумовлений сторонами, стає умовою угоди, а сама угода будеукладеною під умовою.

  Слід відрізняти мотив і мета операції від її заснування, тобто Тоготипового юридичного результату, який повинен бути досягнутий виконаннямугоди. Так, набуття права власності є підставою для купівлі-продажу, передача майна в користування - підставою для оренди тощо
  Конкретна правова мета осіб може не співпасти з основою угоди, в цьомувипадку ми маємо справу з удаваною чи уявної угодою. Підстава єобов'язковим елементом угоди, за винятком випадків, спеціально вказанихв законі.

  Договір служить ідеальною формою активності учасників цивільногообороту. Існуючий в римському праві погляд на договори дозволиврозглядати їх з трьох точок зору: як підстава виникненняправовідносини, як саме правовідношення і як форму, якувідповідне правовідношення приймає.

  Вказане багатозначне уявлення про договір з певнимизмінами практично реалізоване в ЦК РФ. У радянської та пострадянськоїюридичній літературі наведене многопонятійное уявлення про договірдосить послідовно розвинене в роботах ряду авторів. Особливо чітко цевиражено в дослідженнях О. С. Йоффе. Визнаючи договір угодою двохабо декількох осіб про виникнення, зміну або припинення цивільнихправовідносин, О. С. Йоффе разом з тим зазначав: «Іноді під договоромрозуміється саме зобов'язання, що виникає з такої угоди, а вдеяких випадках цей термін означає документ, що фіксує актвиникнення зобов'язання з волі його учасників »[1].

  Можна навести й інший приклад що висловлюється в літературі поглядів:
  «Договір як юридичний факт служить підставою виникнення договору якправовідносини або договірного правовідносини ... Договір як юридичний факті як правовідносини - це самостійні аспекти договору, різністорони в його розвитку »[2].

  Разом з тим в літературі іноді ототожнюється різнеуявлення про договір.

  Так, у підручнику 1993 зазначається: «Договір зазвичай трактується якдво-або багатостороння угода. Але зведення договору тільки до угоди ледвеЧи вірно. Угода є дія, спрямована на встановлення,зміна, припинення прав чи обов'язків (ст. 41 ЦК). Договір не тількивстановлює права та обов'язки, а й передбачає вчиненнясуб'єктами предметних дій, зміст яких закріплюється вугоді. Договір визначає, що конкретно має бути зроблено, і якіюридичні вимоги пред'являються сторонами до вчинення дій.
  Отже, роль та функції договору значно ширше, ніж утрадиційно розуміється угоди »[3].

  Таким чином, узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок про те, щодоговір у його першому значенні - підстава виникнення прав і обов'язків
  - Складає щабель класифікації юридич?? ських фактів. Відповідно вінповинен відповідати основним ознаками цих останніх (мається на увазіздатність породжувати права і обов'язки). З цієї точки зорудоговір може бути поставлений в один ряд з односторонніми угодами, зделіктами, адміністративними актами, юридичними вчинками та ін

  Договори відносяться до того різновиду юридичних фактів, якаіменується угодами, а отже, являють собою дії громадян іюридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну і припиненняцивільних прав та обов'язків (ст. 153 ЦК).

  Серед інших угод договір виділяється лише однією ознакою: вінявляє собою двох - або багатосторонню угоду, тобто угода двохабо більше осіб. У цій якості договір протистоїть одностороннім операцій,прикладами яких можуть бути емісія цінних паперів, заповіт.

  1.1.1. Види угод

  Класифікація будь-якого поняття припускає його поділ. Такеподіл може бути зроблено двома способами. Перший становитьдихотомію, тобто «поділ надвоє». З її допомогою, використовуючипослідовно визначену підставу (критерій), ділять поняття на двігрупи, з яких одну характеризує наявність цього підстави, іншу --відсутність.

  При другому способі за допомогою певних підстав створюєтьсянеобмежене число груп. У кожній з них зазначене підстававідповідним чином деталізується.

  Класифікація угод на види провадиться за різними ознаками. Чи неіснує якоїсь єдиної класифікації, яка охоплює всі можливі видиугод, оскільки в основу розподілу угод на види покладені різнікласифікаційні підстави. В якості класифікаційних підставвиступають і кількість сторін в угоді, і момент виникнення прав іобов'язків, та цінну і т.д.

  Так, в залежності від числа що беруть участь в угоді сторін, угодиподіляються на: а) односторонні; б) двосторонні; в) багатосторонні.

  В основу цього поділу покладено кількість осіб, вираження воліяких необхідно і досить для здійснення сделкі1.

  односторонньої вважається угода, для здійснення якої доситьвираження волі однієї сторони (п.1 ст. 154 ГК РФ). Наприклад, складаннязаповіту, прийняття спадщини, оголошення конкурсу не вимагають чийогосьзгоди, ці дії вчиняються однією особою.

  Дво-та багатосторонніми угодами вважаються угоди, для здійсненняяких потрібне узгодження волі двох і більше осіб. Такі угодиіменуються договорами.

  Найбільш значимою для класифікації цивільно-правових договорівє дихотомія, яка спирається на одну з трьох підстав. Єна увазі:

  1. Розподіл обов'язків між сторонами;

  2. Наявність зустрічного задоволення;

  3. Момент виникнення договору.

  Використання зазначених підстав дозволяє виділити відповіднотри пари договорів:

  1. Односторонні і двосторонні;

  2. Оплатне і безоплатні;

  3. Реальні і консенсуальні.

  Поділ договорів на односторонні і двосторонні відмінно відоднойменного поділу угод. Договори класифікуються в залежності відтого, яка кількість осіб стає обов'язковим, і набуває права заукладеним договором. Наприклад, договір дарування з точки зору розподілуугод, є двосторонньою угодою, оскільки для її здійсненнянеобхідно вираження волі двох сторін, як дарувальника, так і обдаровуваного.
  Однак, з точки зору розподілу договорів, дарування - односторонній договір,тому що тільки обдаровуваний набуває прав та обов'язків. Дарувальник ж такихправ і обов'язків по здійсненню договору не несе. Дво-та багатостороннідоговори називають взаємними, а односторонні договори - односторонньозобов'язуючими.

  двосторонніми визнаються договори, в яких кожна зі сторін має іправа, і обов'язки (купівля-продаж, міна), а односторонніми - договори, вяких у однієї із сторін є тільки права, а в іншої - тількиобов'язки (доручення, дарування, позики).

  До оплатним відносять договори, які передбачають отримання кожноїзі сторін певної компенсації, заради якої укладається договір. Зазагальним правилом будь-який договір передбачається оплатним, якщо інше невипливає із закону, інших правових актів, істоти і змісту договору.
  Це означає, що якщо договором плата не передбачена, то за відсутностівказівки закону на безоплатність договору, особа, яка виконала своїзобов'язання за договором, має право вимагати їх оплату. Якщо ціна невстановлено договором, то оплата проводиться за ціною, звичайно сплачуєтьсяза такого роду товар, послуги, за аналогічних обставин (ст. 424 ЦК).

  безоплатними вважається договір, якщо сторона за договоромзобов'язується виконати свої зобов'язання без будь-якого зустрічногонадання, що має майновий характер, тобто договори, непередбачають такої компенсації (договір безоплатного користування,дарування).

  За моменту, до якого приурочується виникнення угоди, угодиможуть бути реальними, (від лат. res - річ) і консенсуальних (від лат.consensus - угода).

  Консенсусна вважають договори, які вступають в силу з моментудосягнення сторонами згоди, тобто для здійснення яких достатньодосягнення угоди про здійснення угоди. Наприклад, договір купівлі-продажувважається здійсненим у момент досягнення угоди між продавцем іпокупцем.

  Реальні угоди відбуваються тільки за умови передачі речі однимз учасників. Для реальної угоди характерно, що права і обов'язки неможуть виникнути до моменту передачі речі, тобто реальними вважаютьсядоговори, які визнаються укладеними з моменту, коли на основіугоди здійснена передача стороною контрагенту певногомайна (договір позики, довірчого управління майном).

  Угоди бувають безстроковими та строковими. У безстрокових угодах невизначається ні момент вступу її в дію, ні момент її припинення.
  Така угода негайно вступає в силу і діє до виконання даноїмети.

  У термінових угодах визначено який момент вступу в дію, абомомент її припинення, або обидва зазначених моменту. Термін, який сторонивизначили як момент виникнення прав і обов'язків, називаєтьсявідкладальною.

  Якщо угода вступає в дію негайно, а сторони обумовилитермін, коли угода повинна припинитися, то такий термін називаєтьсяотменітельним.

  У тих випадках, коли в угодах настання прав і виникненняобов'язків приурочено до якихось подій, щодо якихневідомо, настають вони чи ні, такі угоди називають условнимі1.

  1.2. Умови дійсності угод. Форма угоди, наслідкинедотримання необхідної форми

  Угода являє собою сукупність певних елементів. Цимиелементами є: а) суб'єкти - сторони, особи, що беруть участь в угоді; б) суб'єктивна сторона - єдність волі і волевиявлення; в) форма угоди - її вираження під поза, тобто письмове або уснезакріплення; г) утримання.

  Суб'єкти угоди - будь-які суб'єкти цивільного права, що володіютьякістю дієздатності. Як відомо, повна дієздатність у російськомуправо настає у віці 18 років (за винятком вступу в шлюб іемансипації), отже, право на укладання угоди має громадянин РФ,досяг зазначеного віку, або отримав дієздатність внаслідокукладення шлюбу і емансипації (16 років). Але це для громадян - фізичнихосіб. Для юридичних осіб дієздатність характеризується цілями діяльностіконкретної юридичної особи, окреслені установчими документами, атакож повноваженнями юридичної особи, уповноваженого на укладення угодвід імені юридичної особи. У разі відсутності якості дієздатності уфізичних та юридичних осіб, які є сторонами в конкретній угоді,угода буде визнана недійсною.

  Воля і волевиявлення в угоді мають найважливіше значення. Справа в тому,що при укладанні угоди воля і волевиявлення повинні збігатися, тобтовнутрішнє бажання суб'єкта угоди здійснити операцію має збігатися ззовнішнім вираженням цієї волі. Неприпустимим є примус до участі вугодою, а також формування волі суб'єкта угоди шляхом обману і введення воману.

  Законом встановлено, що доведення внутрішньої волі до рештиучасників угоди повинно відбуватися тільки у встановленому закономпорядку. Відсутність необхідної законом форми вираження волевиявлення можепризвести до недійсності угоди.

  Форма угод є однією з умов дійсності.

  Форма угод буває усній чи письмовій. В усній формі можутьвчиняти будь-які угоди, якщо: а) законом або угодою сторін для них не передбаченаписьмова форма; б) вони використовуються при самому їх вчиненні (роздрібна купівля -продаж), виключення складають угоди, що вимагають нотаріальну форму, атакож угоди, для яких недотримання простої письмової форми спричиняє їхнедійсність; в) угода відбувається на виконання письмового договору і єугода сторін про усній формі виконання (ст. 159 ЦК).

  Всі інші операції повинні здійснюватися письмово.

  Письмова форма угод буває простою і нотаріальною.

  Проста письмова форма угоди є виразом воліучасників угоди шляхом складання документа, що відображає змістугоди і підписаного особами, які її здійснюють.

  Нотаріальна форма відрізняється від простої письмової форми тим, щона документі, що відповідає перерахованим вище вимогам, здійснюєтьсяпосвідчувального напис нотаріусом або іншою посадовою особою, яка маєправо вчиняти такі нотаріальні дії (ст.160, 163 ЦК) 1.

  За домовленістю сторін договори можуть відбуватися не лише шляхомскладання одного єдиного документа, але і шляхом обміну документами,за допомогою поштового, телеграфного, телетайпному, телефонного, електронного чиіншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить відсторони за договором (п.2 ст. 434 ЦК).

  Слід пам'ятати і про те, що деякі операції підлягають обов'язковійдержавної реєстрації. Якщо законом передбачено, що та, чи іншаугода підлягає державній реєстрації, то до моменту державноїреєстрації угода не вважається одягнений у потрібну законом форму, а,отже, і досконалою. Обов'язковість державної реєстраціїпередбачена Цивільним кодексом для угод із землею та іншим нерухомиммайном.

  Питання про форму висновку зовнішньоторговельної операції в ЦК та Основахвизначено чітко.

  Відповідно до статей 161 і 162 ЦК та 121 Основ длязовнішньоекономічної операції обов'язкове проста (не вимагаєдодаткового нотаріального завірення) письмова форма укладення; крімтого, передбачена спеціальна імперативна (обов'язкова) норма про те,що «недотримання письмової форми зовнішньоекономічної операції тягне їїнедійсність »(ст. 162) 2.

  Зміст угоди являє собою сукупність складових їїумов. Для дійсності угоди необхідно, щоб зміст угодивідповідало вимогам закону та інших правових актів, тобто не порушувалоні заборонних, ні розпорядчих норм чинного законодавства.

  1.3. Недійсні угоди. Порядок і наслідки визнання угоднедійсними. Види недійсних угод

  Дійсність угоди залежить від дійсності утворюють їїелементів. Звідси випливає поділ недійсних угод на види, взалежно від дефектного елемента. Таким чином, недійсні угодиподіляються на такі види:

  Угоди з вадами в суб'єкті. Це угоди, суб'єкти яких громадяни --фізичні особи, є недієздатними, а юридичні особи не маютьспеціальною правоздатністю. Отже, ні ті, ні інші права наздійснення операції не мають.

  Угоди з вадами волі. Це угоди, в яких внутрішня воля абозовсім відсутня, або сформовано не правильно.

  Угоди без внутрішньої волі вчиняються шляхом насильства, погрози,зловмисної угоди представника однієї сторони з другою стороною
  (ст.179 ЦК), а також нездатним розуміти значення своїх дій абокерувати ними (ст. 167 ЦК).

  Дані угоди визнають недійсними внаслідок того, що воляберуть участь у них осіб відсутня, а що має місце волевиявлення відображаєволю не учасника угоди, а волю якого-небудь іншої особи, що надаєвплив на учасника угоди.

  До операцій з пороком волі відносять угоди, зроблені під впливомобману, омани, кабальні угоди. Вони характеризуються наявністю,здавалося б, бездоганною внутрішньої волі, однак сформованої підвпливом обставин, що спотворюють істинну волю особи.

  Угоди з пороком форми. Недійсність угоди внаслідок вадформи, обумовлюється тим, яка форма встановлена законом при укладаннітієї чи іншої угоди.

  Зрозуміло, недотримання усної форми угоди не може мати місця.
  Недійсність угод закон пов'язує тільки з операціями, для якихпотрібна письмова форма. Недотримання простої письмової форми тягне засобою недійсність угоди лише у випадку, передбаченому законом, атакож державної реєстрації завжди тягне недійсність угоди.

  Угоди з пороком змісту. Вони визнаються недійснимивнаслідок розбіжності умов угоди до вимог закону та інших правовихактів.

  Одним з видів недійсною угоди внаслідок вад змістунеобхідно назвати операції, здійснювані з метою, яка завідомо іншій основамправопорядку і моральності (ст. 169 ЦК), а також уявні і удаваніугоди (ст. 180 ЦК).

  Угоди, що здійснюються з метою свідомо іншій основам правопорядку іморальності, являють собою угоди, у протиправному змістяких вбачається ще й неправомірна мета. Таким чином, привстановлення протиправності умов угоди, вона буде визнананедійсною. Але при розсуді в її змісті ще й цілі,спрямованої проти основ правопорядку і моральності, наступають більшжорсткі наслідки, передбачені законом - стягнення всього отриманогов доход государства1.

  Уявні і удавані угоди - угоди з відсутністю підстави, тобто Тоготипового юридичного результату, який повинен був би мати місце вдійсної угоди. Такі угоди відбуваються для виду, з метою створеннявидимості правових наслідків, які не бажають настання в дійсності.
  Наприклад, намагаючись уникнути конфіскацій, громадянин оформляє договір даруванняна свого родича.

  1.3. Недійсні угоди. Порядок і наслідки визнання угоднедійсними

  Укладені угоди, що мають порок будь-якого з елементів, не можутьпородити юридичних наслідків.

  Залежно від того, чи потрібно для визнання угодинедійсним рішення суду, угоди підрозділяються на оспорімие інікчемні (ст. 166 ЦК).

  За загальним правилом, всі угоди, що мають вада того чи іншого елемента,визнаються нікчемними, а оспорімимі тільки угоди, передбачені законом
  (ст. 168 ЦК).

  Для оспорюваних угод характерно доведення факту, що маєзначення для дійсності угоди. Нікчемна угода - недійснаспочатку, внаслідок серйозного пороку її елементів. Цей порок настількиочевидний, що не потрібно встановлення даного факту судом або іншиморганом. Тому, будь-який орган, організація, громадянин при встановленніпорочності елементів угоди має право вимагати застосування наслідківнедійсності незначної угоди.

  Іноді недійсною може виявитися не вся угода в цілому, а лишеодне з її умов. Закон передбачає на цей випадок те, щонедійсність угоди не псує всю операцію, якщо можна припустити,що угода була б здійснена і без включення її недійсною частини (ст.
  180 ЦК).

  Незалежно то того, є угода незначною або оспорюваної, вонастає предметом судового розгляду для вирішення питання прооголошення недійсною або спірної угоди, а також про застосуваннянаслідків недійсності незначної угоди в разі її виконання.

  У ряді випадків закон передбачає можливість реанімації нікчемноюугоди. Наприклад, угоди, зроблені громадянами, визнаними судомнедієздатними, а також неповнолітніми, які не досягли 14 років
  (п. 2 ст. 171 і п. 2 ст. 172 ЦК), угоди, не втілений у потрібну закономформу або не про?? едшіе державну реєстрацію (п.п. 2, 3 ст. 165 ЦК),можуть бути визнані дійсними.

  Для оспорімой визнання угоди недійсною і про застосуваннянаслідків недійсності угоди (як оспорімой, так і незначною),можливе звернення до суду, але в межах строків позовної давності.

  Законодавець встановлює різні строки позовної давності длянедійсних угод.

  Так, територіальні претензії угода може бути визнана судом недійсною упротягом одного року з того дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися прообставин, які є підставою недійсності угоди.

  Для угод, укладених під впливом насильства або загрози, законвстановлює спеціальний порядок обчислення строків позовної давності. Дляних протягом терміну починається з того дня, коли припинилося діюнасильства або загрози (п.2 ст. 181 ЦК).

  Закон також встановлює і строк позовної давності для пред'явленнявимоги про застосування наслідків недійсності незначної угоди.
  Цей термін перевищує загальний строк позовної давності, він дорівнює десяти років іобчислюється з того дня, коли почалося виконання нікчемною угоди.

  Визнання угод недійсними пов'язане з усуненням всіхмайнових наслідків, які виникали в результаті їх виконання.
  Загальним правилом є двостороння реституція, тобто повернення сторін у тоймайнове становище, яке мало місце до виконаннянедійсності угоди. Якщо виконання повернення а натурі неможливо, тосторона зобов'язана відшкодувати вартість втраченого майна, робіт, послуг угрошовій формі (ст. 167 ЦК).

  У разі умисного вчинення винною стороною недійсноюугоди, закон передбачає санкцію у вигляді стягнення отриманого в доходдержави. Ця санкція стосується тільки винної сторони. Потерпілийстороні повертається все одержане винною стороною, або присуджуєтьсякомпенсація при неможливості повернення в натурі. Винна стороназазнає таке покарання за здійснення угоди під впливом насильства,обману, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони зіншою або збігу тяжких обставин (п.2 ст. 179 ЦК).

  У разі вини обох сторін у вчиненні протиправної операції вщодо основ правопорядку і моральності, у дохід РФ стягується всеотримане сторонами, або що належить до виконання. Якщо винна тількиодна сторона, то винна зобов'язана відшкодувати іншій стороні все отриманеза угодою, а належне винної сторони, стягується в доходдержави (ст. 169 ЦК).

  По угодах, в яких щодо винної сторони передбаченостягнення в доход держави - додатковим наслідком євідшкодування потерпілому реальних збитків.

  Поряд із загальними наслідками недійсності угод, застосовуються іспеціальні, у вигляді обов'язку відшкодувати збитки, яких зазнала однієї зсторін внаслідок укладення та виконання недійсною угоди.
  Відшкодуванню підлягає лише реальний збиток.

  Розділ 2. ПРАВОВА характерис

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status