ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ЮРІДІЕСКІХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВО
       

   

  Міжнародне приватне право

  План роботи.

  1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 2

  2. Державна приналежність і особистий закон юридичної особи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2

  1. Основні доктрини визначення особистого статуту ... ... 4

  3. Правове становище іноземних юридичних осіб в Російській

  Федерації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12

  4. Діяльність російських юридичних осіб за кордоном ... .. 16

  5. Міжнародні юридичні особи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20

  6. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21

  1. Введення.

  У міжнародних відносинах часто виникає необхідність удипломатичної захисту підданих держави, причому такий захист маємісце стосовно не лише громадян/фізичних осіб /, але і юридичних осібдержави.
  Необхідність визначити, до якого саме державі належить те чиінша юридична особа, яка виникає, наприклад, у тих випадках, коли в торговихдоговорах вказується, що юридичним особам договірних державнадається режим найбільшого сприяння або національнийрежим, тобто постає питання про правосуб'єктності іноземних юридичнихосіб, про допуск їх до здійснення господарської діяльності на територіїданої держави. У таких випадках необхідно також встановлювати, якіособи можуть розглядатися як юридичні особи даної держави,а які - ні. Наприклад, в одній державі якусь освітувизнається юридичною особою, а в іншому таку ж освітурозглядається не як юридична особа, а як проста сукупністьфізичних осіб. Так, англійське "партнершип"/повне товариство/поанглійському праву не є юридичною особою, з французької ж правуаналогічне утворення юридичною особою вважається.

  2. Державна приналежність і особистий закон юридичної особи.

  Для того щоб встановити, чи є та чи інша освітаюридичною особою, необхідно з'ясувати, до якого державі цеосвіта відноситься, а також визначити його особистий закон.

  Особистим законом/статутом/юридичної особи визначаються такіправові питання, як обсяг правоздатності, порядок ліквідаціїюридичної особи і т.п. Він же відповідає на питання, чи є те або іншеосвіта юридичною особою. Якщо особистим законом товариства типу
  "партнершип" буде англійська закон, то таке товариство юридичнимособою не зізнається. У випадку ж, коли встановлено, що приватним закономцього товариства є французький закон, це утворення будерозглядатися як юридична особа.

  Особистий закон освіти/об'єднання/класична доктринаміжнародного приватного права визначає за його державноїприладдя/"національності" /. Термін "національність" у міжнародномуприватне право застосовується до юридичних осіб умовно. Під національністююридичної особи розуміється приналежність юридичної особи допевної держави.

  У практиці міжнародного приватного права зустрічається три основніспособу визначення національності юридичної особи, які враховуютьрізні критерії.

  У першому способі найважливішим критерієм для визначення національностіюридичної особи є місце його установи; тобто закон тогодержави, де юридична особа створено і де заснований його статуту, будеособистим законом юридичної особи. Цей спосіб застосовується в праві США та
  Великобританії. Англійські автори називають його принципом інкорпорації.
  Отже, якщо юридична особа засновано у Великобританії і тамзареєстровано його статут, то вважається, що це юридична особа, вВідповідно до принципу інкорпорації, англійського права.

  Другий спосіб - встановлення національності юридичної особи за місцемйого перебування. Під місцем знаходження юридичної особи у цьому випадкурозуміється те місце, де знаходиться його правління. Такий принципвикористовується в деяких континентальних країнах Західної Європи, взокрема - в Франції і ФРН.

  Третій спосіб визначення національності юридичної особи висуває вяк основного критерію місце діяльності суспільства/організації /. Цейспосіб прийнятий в законодавстві Італії і поширений в практиціщо розвиваються.

  У ряді випадків перелічені вище критерії встановлення національностіюридичної особи не задовольняють правознавців з причини їх "формальності".
  Тому в законодавствах і судовій практиці держав використовується і
  "теорія контролю", яка передбачає встановлення, кому вдійсності належить юридична особа, хто його контролює і т.п.
  Спочатку ця теорія виникла в роки першої світової війни і застосовуваласяу боротьбі з порушеннями законодавства "про ворожих іноземців". УНадалі під визначенням "вороже юридична особа" стали розумітиюридична особа, контрольоване особами ворожої національності,

  Законодавство та практика різних держав при вирішенні питаньнаціональної приналежності юридичних осіб використовують як формальнікритерії, так і критерії "контролю". Спостерігається також тенденція відмови відвикористання категорії "особистого закону"/статуту/юридичної особи. УЗагалом же законодавча практика різних держав використовує як ті,так і інші критерії в залежності від інтересів економічної політики.
  Так, для визначення підсудності у США застосовується принцип інкорпорації, адля цілей оподаткування - принцип місця діяльності.

  2.1 Основні доктрини визначення особистого статуту.

  Норми національного права різних держав не збігаються за своїмутримання у визначенні того, яка особа є «належить» даногодержаві, внаслідок чого їх законодавство, доктрина і практика
  (насамперед судова) по-різному вирішує задачу відшукання правопорядку, урамках якого дана юридична особа буде кваліфікуватися «своїм», т.тобто національним. Однак, незважаючи на це, у світі було вироблено кількаознак, керуючись якими законодавець або суддя кваліфікуваливідповідну освіту як правосуб'єктність особи власногойди іноземного правопорядку. До їх числа відносяться критерії установи,або реєстрації, місцеперебування головних органів юридичної особи, атакож центру експлуатації. Крім того, в деяких ситуаціях, особливо прирозгляді конкретної справи судом, коли відповідне юридична особаволодіє кількома ознаками одночасно і жоден з них некваліфікується вирішальним, може бути застосований критерій «контролю».

  Слід сказати, що оскільки дані критерії розроблялися доктриною,прийнято розрізняти і відповідні теорії, в основу яких покладено тойабо інша ознака: теорію «інкорпорації», теорію «осілості» --місцезнаходження адміністративного центру, «центру експлуатації».

  Теорія інкорпорації. У сучасному міжнародному приватному праві основнимикритеріями, які закріплюються в законодавстві і/або судовій практицірізних держав, виступають категорії інкорпорації та місцезнаходженняюридичної особи. Прийнято вважати, що перша ознака для визначенняособистого статуту іноземної юридичної особи властивий країнам,належать до англо-саксонської системи права: Сінгапур, Філіппіни,
  Західне Самоа, Багамські, Віргінські, Нормандські острови і т. д.
  Дійсно, це так. Разом з тим нині, і держави так званоїконтинентальної системи права в своєму законодавстві та судовій практиціактивно використовують розглянутий ознака. Досить сказати, що Росія,
  Білорусь, Казахстан, Китай, Чехія, Словаччина, Нідерланди та інші відсилання дозаконом місця інкорпорації закріплюють як необхідний колізійних принципдля відшукання особистого статуту. Тільки в останні десятиліття він отримавпоширення як легально зафіксованого в нормативномуматеріалі відповідних держав.

  Основний зміст теорії і самого критерію інкорпорації (установи)зводиться до того, що компанія (стосовно до США - корпорація),належить правопорядку країни, в якій вона заснована відповідно доїї законодавством (право). Іншими словами, компанія, утворена поанглійської закону та існуюча на підставі його приписів, будевизнаватися англійською компанією в тих державах, правопорядок якихв цій області будується на засадах інкорпорації. У цій теорії єваріанти.

  Так, скандинавські країни дотримуються того, що компанія підпорядковуєтьсязакону тієї країни, в якій зроблено перший запис про її реєстрацію (булазанесена до реєстру). У більшості випадків це буде співпадати здержавою, відповідно до закону, якого компанія була створена, оскількиобов'язковість перші записи в реєстр зв'язується з отриманням статусуправосуб'єктність освіти.

  Є приклади законодавчих актів, які встановлюють цілі
  «Ланцюжка» норм, в силу яких на послідовній основі можливевизначення особистого закону юридичної особи. Зокрема, в угорському
  Законі про міжнародне приватне право 1979 встановлюється ієрархіяколізійних правил для цілей відшукання правопорядку, що є особистимстатутом іноземної юридичної особи;
  «Особистим законом юридичної особи є закон держави, на територіїякого юридична особа була зареєстрована. Якщо юридична особа булазареєстровано відповідно до законодавства декількох держав, або якщозгідно з законом, що діє за місцезнаходженням його адміністративногоцентру, зазначеному в статуті, реєстрації не потрібно, то його особистимзаконом є закон, який застосовується за місцезнаходженням, зазначеним встатуті. Якщо юридична особа відповідно до статуту не має місцезнаходження абомає декілька місцезнаходжень, і воно не було зареєстровано за закономні однієї з держав, то його особистим законом є закон держави,на території якого знаходиться місце здійснення центральнійадміністрації ».

  Теорія осілості. Відповідно до цієї теорії, яку називають іноді й інакше --теорією «ефективного місцеперебування», - особистим статутом юридичної особи
  (компанії, корпорації, правосуб'єктність товариства) є закон тієїкраїни, в якій знаходиться його центр управління (рада директорів,правління, інші виконавчі або розпорядчі органи).

  У доктрині існує думка, що в цьому випадку не має значення, дездійснюється ділова активність такої юридичної особи. До числадержав, явно що стоять на позиціях використання такого критерію,належать Франція, Іспанія, Бельгія, Люксембург, ФРН, більшість іншихкраїн Європейського Союзу, а також Україна, Польща і т. д. аналізованийознака, як правило, закріплюється у статуті, тому вважається, що,керуючись ним, легко встановити приналежність даної юридичноїособи до відповідного правопорядку. Однак те ж саме можна сказати і прокритерії інкорпорації, так як внесення в реєстр компаній, корпорацій абоюридичних осіб в іншій правовій формі супроводжується видачею свідоцтва
  (сертифіката) про реєстрацію із зазначенням у ньому того, що розглядаєтьсяосвіта створено відповідно до законів цієї держави.

  Критерій місцезнаходження товариства, компанії, товариства або корпораціїмає значення і для країн, що дотримуються у своїй законодавчій тасудовій практиці теорії інкорпорації. Так, відповідно до постанови
  Пленуму Верховного Суду РФ, Пленуму ВАС РФ від 1 липня 1996 р. № 6/8 «придержавну реєстрацію юридичних осіб слід виходити з того, щомісцем знаходження юридичної особи є місце знаходження його органів ».
  Матеріальні норми Російської Федерації, що відносяться, наприклад, дотовариствам з обмеженою відповідальністю, оперують поєднанням декількох, що є в цьому відношенні ознак: "Місце знаходження товариствавизначається місцем його державної реєстрації. Установчимидокументами товариства може бути встановлено, що місцем знаходження товаристває місце постійного знаходження його органів управління або основнемісце діяльності »[1].

  Теорія центру експлуатації. Ще одним критерієм відшукання особистогостатуту юридичної особи виступає ознака здійсню-ществленія основнийдіяльності, який відповідно використаний в «теорії експлуатації».
  Її сенс досить простий; юридичну особу в якості особистого закону маєстатут тієї країни, де воно проводить виробничу (у широкому сенсіслова) діяльність. Цей критерій вельми властивий практицікраїн, що розвиваються для цілей оголошення «своїми» всіх утворень, яківедуть свої ділові операції на території даної держави. Це маєпевні коріння як політичного, юридичного, так і економічногохарактеру. Справа в тому, що саме країни, що розвиваються зацікавлені взалучення іноземного капіталу для розвитку національного господарства і,отже, одягнений його у відповідні вітчизняні організаційно -правові форми. З іншого боку, оскільки за рахунок підвищеної нормиприбутку функціонування в межах їх юрисдикції є доситьвигідним і для іноземних контрагентів, їхній приплив виявляється доситьістотним. У тому ж, що стосується забезпечення контролю з бокунаціональних органів держави перебування за подібними юридичнимиособами, то «прив'язку» їх до вітчизняного правопорядку розвиваєтьсядержава може здійснити найбільш простим чином - за допомогою самекритерію «центру експлуатації». В результаті зазначеного спеціальні акти зкорпоративного права багатьох країн, які традиційно іменованих «розвиваються»,використовують у своєму законодавстві саме цей принцип. Так, Закон прокомпаніях 1956 Індії в особливому розділі, присвяченому іноземнимкомпаніям, особливо обумовлює, що компанія, заснована відповідно дозаконами іноземної держави, може зареєструватися в Республіці
  Індія як «іноземна компанія, що має місцем здійснення бізнесу
  Індію »(ст. 591-601).

  Розглянутий ознака може виражатися за допомогою різноманітнихформулювань. Так, в Інструкції. ДПС РФ № 39 від 11 жовтня 1995 р. (в ред.
  29 грудня 1997) з метою визначення місця реалізації робіт (послуг)встановлюється, що таким є «місце економічної діяльностіпокупця послуг, якщо покупець цих послуг має місце знаходження в одномудержаві, а продавець - в іншому ».

  Огляд теорій і підходів, закріплених у праві різних держав вобласті вирішення питання про особисте статуті юридичної особи, при тому, щоє самостійні критерії, що визначають відповідний вибір,дозволяє, однак, констатувати, що в сучасному світі жоден з них незастосовується ізольовано від інших. Для ілюстрації зазначеногодоцільно провести зіставлення деяких законоположень ряду країн.

  Прийнято вважати, що до категорії держав, які застосовують для визначенняособистого статуту юридичної особи критерій «осілості» при ігноруванніпринципу «центру експлуатації», входить і Німеччина. Однак всебічний,об'єктивний погляд на положення відповідного законодавства недозволяють беззастережно зробити подібний висновок. Так, § 13 (b) розділу 2книги першого Німецького торгового уложення (ГТУ) 1897 р. передбачає,що «... для заяв, зразків підписів, подання документів та реєстрації,якщо закордонне право не вимагає іншого, діють відповідноприписи щодо головних відділень або відділень за місцемзнаходження суспільства ». При цьому § 24 розділу 1 книги першого Німецькогоцивільного положення (ГГУ) свідчить про таке; «місцем знаходження союзу (т.е. союзу осіб - юридичної особи. - Л. А.) вважається, якщо не встановленоінше, місце, в якому знаходиться його правління ». Згідно ж § 5 Закону ФРНпро акціонерні товариства 1965 «місцезнаходження суспільства визначається йогостатутом. Як місцезнаходження статут, як правило, вказує місце,де суспільство має підприємство (виділено мною. - Л. А.), або місце, дезнаходиться правління товариства або звідки ведеться управління справамисуспільства ». Аналізуючи російське законодавство в тій чи іншій сфері, такчи інакше пов'язаної з функціонуванням юридичних осіб, - податковим,валютним і т.д., - можна помітити, що при загальному закріплення в праві РФкритерію інкорпорації (див. Основи 1991. Закон про державнийрегулювання зовнішньоторговельної діяльності 1995 р. і ін) у ньому присутня?? ак визначає також і ознака «осілості» - місцезнаходження.

  У законах РФ про акціонерні товариства та товариства з обмеженоювідповідальністю місцезнаходження суспільства визначається місцем йогодержавної реєстрації, якщо в статуті товариства відповідно дофедеральними законами не передбачено інше. У той же час пункт 2 ст. 4
  Закону про товариства з обмеженою відповідальністю допускає, що місцезнаходження товариства може бути встановлено в установчих документах якмісце постійного знаходження його органів управління або основне місце йогодіяльності.

  Визначення місця знаходження товариства має значення для вирішення ряду правових питань, що виникають у його діяльності, зокрема для визначення місця виконання зобов'язання, коли воно не зазначено в договорі або в правовому акті (ст. 316 ЦК) , встановлення компетентного установи для розгляду спорів за участю товариства (ст. 25 АПК, ст. 117, 119 ЦПК) та ін
  Приклад РФ не є єдиним. Дуже багато країн, які приймаютьпринцип інкорпорації, вимагають, щоб місцеперебування корпорації (компанії),закріплене в статуті, перебувало в межах території тієї держави,чиїм законодавством регулюється її створення. Так, Торговий кодекс
  Японії, яка вважається країною, яка сповідує теорію «інкорпорації»,недвозначно закріплює: «Юридичною адресою товариства вважаєтьсямісцезнаходження його головної контори »(ст. 54). «Товариство вважаєтьсязаснованим з моменту реєстрації за місцем знаходження його головної контори »
  (ст. 57).

  У зв'язку з цим в науці і практиці міжнародного приватного права, що належать до іноземним юридичним особам, виникає проблема різного тлумачення поняття «місце перебування». У загальному плані розрізняють формальну -
  «статутарную», тобто зазначену в статуті, - і реальну - «ефективну»
  -осілість. Відмінності між двома категоріями в принципі не мають значення, якщо місцезнаходження юридичної особи за статутом (місцезнаходження зареєстрованого офісу) і фактичне перебування його органів управління існують в одній і тій же країні. Скрізь, крім цієї країни, така компанія буде розглядатися як юридична особа, що існує в рамках іноземного правопорядку.

  Теорія контролю. Початок використання цієї теорії зв'язується в історії інауці міжнародного приватного права з періодами I і II світових воєн. Річ уте, що під час збройних конфліктів проблема іноземних юридичнихосіб приймає нові контури, а саме набуває характеру так званих
  «Ворожих іноземців». Воюючі держави закономірно зацікавлені втому, щоб будь-які контакти з останніми, перш за все економічні, булизведені до нуля. Формальні ж ознаки визначення фактичної іефективного зв'язку даної юридичної особи з тим чи іншим правопорядкомвиявляються недостатніми. Ще в циркулярі французького міністерстваюстиції від 24 лютого 1916 вказувалося у зв'язку з даним питанням, щоколи мова йде про ворожий характер юридичної особи, не можназадовольнятися дослідженням «правових форм, які приймаються компаніями: німісцезнаходження адміністративного центру, ні інші ознаки, що визначаютьу цивільному праві національність юридичної особи, недостатні, тому щомова йде про те, щоб ... виявити дійсний характер діяльностісуспільства ». Ворожим, йшлося в документі, треба визнати юридичнаособу, якщо його управління або його капітал у цілому або більшої частинизнаходиться в руках ворожих громадян, бо в цьому випадку за фікцієюцивільного права ховаються діючі фізичні особи [2] "
  У сьогоднішній практиці подібного роду критерій, як видається,застосовується не тільки в процесі ведення будь-яких військових дій, але ів абсолютно мирний час на підставі рішень міжнародної організації,скажімо, при введенні Ради Безпеки ООН санкцій з метою забезпеченнямиру і безпеки. Наприклад, на виконання резолюцій Ради Безпекиспеціальними розпорядженнями Президента РФ обмежувалися торгові і взагаліцивільно-правові відносини російських господарюючих суб'єктів зпідприємствами Боснії, Герцеговини, Югославії, Іраку та ін. Крім того,законодавства деяких держав виходять з названого критерію і взагальному плані для досягнення певних цілей, скажімо, приоподаткування ".
  Категорія особистого статуту надзвичайно важлива для юридичної особи,оскільки, як було підкреслено, саме він відповідає на головне питання --чи є ця особа юридичною, тобто чи володіє волею, щодонезалежної від волі осіб, які об'єднуються в ньому, іншими словами,самостійним суб'єктом права. Таким чином, кожне іноземнеюридична особа підкоряється іноземному (своєму) правопорядку в питанняхвиникнення, існування, діяльності та ліквідації, а також можливихспособів і форм перетворення. Тим же правопорядком регулюється і обсягправоздатності юридичної особи, встановлюються її межі. Особистийзакон юридичної особи, крім того, вказує форми і порядок виступуюридичної особи у внутрішньому і зовнішньому господарському обороті. Змістособистого статуту дає відповіді на питання про те, вправі або не має праващо розглядається юридична особа у своїй діяльності виходити за рамкивітчизняної юрисдикції та які умови, форми та спеціальні вимоги,що пред'являються до такого виходу. Отже, вирішення проблем особистоїстатусу, особистих прав у відносинах даної юридичної особи з третімиособами знаходиться цілком у сфері дії особистого статуту.

  При ліквідації юридичної особи, що діє за кордоном і маєна території іноземної держави майно, у тому числі і нерухоме,особистий закон, а не закон місця знаходження речі, як це зазвичай буває вміжнародне приватне право, буде вирішувати долю останнього. В окремихвипадках зобов'язальних відносин, тобто тоді, коли особистість сторони впевного роду зобов'язання набуває особливого значення (наприклад,при видачі гарантії або поручительства, що мають акцесорних характер),зміст прав і обов'язків сторін у такому відношенні буде такожпідкорятися особистим законом юридичної особи, яка є подібноюстороною, а не закону, обраного сторонами для регулюваннявзаємин у рамках основного зобов'язання, або закону, що застосовується досуті відносини в силу колізійної норми.

  3. Правове становище іноземних юридичних осіб в Російській

  Федерації.


  У питанні правового положення іноземних юридичних осіб на території
  Росії вітчизняний правопорядок виходить із закріпленого у чинному праві РФ, перш всього Цивільному кодексі та Законі «Про іноземні інвестиції в Російській Федерації» від 9 липня 1999 р. (а раніше в Законі
  РРФСР про іноземні інвестиції від 4 липня 1991 р.), для юридичних осіб - іноземних інвесторів - принципу національного режиму: «Правовий режим діяльності іноземних інвесторів і використання отриманої від інвестицій прибутку не може бути менш сприятливим, ніж правовий режим діяльності та використання отриманого прибутку, надану російським інвесторам, за винятками, що встановлюються федеральними законами» (ст. 4
  Федерального закону «Про іноземні інвестиції в Російській Федерації »).

  У максимальній же мірі адекватно юридичному змісту національногорежиму цей принцип виражений в ст. 2 Цивільного кодексу за допомогоювикористання наступної формули: «Правила, встановлені цивільнимзаконодавством, застосовуються до відносин з участю іноземних громадян,осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, якщо інше непередбачено федеральним законом ».

  У світлі зазначеного стає ясно, що, окрім визначення правовогорежиму, яким користуються в РФ іноземні юридичні (а також іфізичні особи-підприємці), російський правопорядок повиненмати у своєму розпорядженні, якщо не дефініціями, то хоча б критеріїв віднесенняправосуб'єктність утворень до іноземним юридичним особам. В данийчас чинне право РФ оперує кількома поняттями в цьому плані.
  Наприклад, існує категорія «російські особи» - тобто особи, створенівідповідно до законодавства Російської Федерації, що мають постійнемісцезнаходження на її території, а також фізичні особи, які маютьпостійне або переважне місце проживання на території Російської
  Федерації і зареєстровані як індивідуальних підприємців,з одного боку, і поняття «іноземні особи», тобто «юридичні особи таорганізації в іншій правовій формі, цивільна правоздатність якихвизначаються по праву іноземної держави, у якій вони засновані », --з іншого. Про це свідчить ст. 2 Федерального закону «Про державнийрегулювання зовнішньоторговельної діяльності »від 13 жовтня 1995 [3]. Разомз тим у ряді актів у валютному, банківському, податковому та ін законодавстві
  Росії дуже активно використовуються категорії «резидентів» та «нерезидентів».
  Так, для цілей валютного регулювання і валютного контролю під
  «Резидентами» розуміються юридичні особи, створені відповідно дозаконодавством, з місцезнаходженням в Російській Федерації,підприємства та організації, які не є юридичними особами, створенівідповідно до законодавства РФ, з місцезнаходженням в РФ, а такожщо знаходяться за межами РФ філії та представництва видів резидентів,зазначених вище. У свою чергу «нерезидентами» є юридичні особи,створені відповідно до законодавства іноземних держав, змісцезнаходженням за межами України, підприємства іорганізації, які не є юридичними особами, створені відповідно дозаконодавства іноземних держав з місцеперебуванням за межами
  РФ, а також знаходяться в РФ філії та представництва вищезазначенихнерезидентів.

  Зіставлення змісту наведених понять дозволяє зробити висновок, що всіособи, які, по-перше, організовані відповідно до законів іншого,ніж Росія, держави, і, по-друге, мають своємісцезнаходження поза її території, мають кваліфікуватися якіноземні. Встановлення «місцезнаходження» здійснюється відповідно довимогами наявних правових актів.

  Такі, зокрема, формулювання Закону «Про державне регулюваннязовнішньоторговельної діяльності »1995 р., який передбачає, щоросійськими учасниками зовнішньоторговельної діяльності (російськими особами)є поряд з іншими категоріями «юридичні особи, створенівідповідно до законодавства Російської Федерації і маютьмісцезнаходження на її території »(ст. 2).

  Отже, якщо встановлено, що дана юридична особа є натериторії РФ іноземним, що ж воно має право вчиняти цивільно -правовій сфері? І, коли вже основою правового становища іноземців до
  Росії є зрівняння їх у правах з національними особами задеякими винятками, що встановлюються законодавством, на чому першвсього акцентувалася увага в цьому розділі, то які ж виключенняз правил та обмеження, що становлять ці вилучення?

  Тут важливе значення має, по-перше, те розходження, що проводиться,скажімо, у податковому законодавстві, між іноземною юридичною особою,чинним через представництво, засноване в межах РФ, і таким,що здійснюють бізнес в Росії без відкриття в ній представництва абофілії. У цьому сенсі детальне регулювання міститься в Інструкції
  Державної податкової служби Російської Федерації № 34 від 16 травня 1995р.

  У загальноправовому ж плані всі іноземні юридичні особи можуть вести натериторії РФ господарську діяльність, укладати угоди, створювати зучастю російських юридичних і фізичних осіб або юридичних іфізичних осіб третіх держав або без них нові освіти ввідповідно до передбаченого законодавством Російської Федераціїорганізаційно-правовими формами, відкривати і закривати представництваабо заснування філій, у тому числі для ведення зовнішньоторговельної діяльностівід імені іноземної юридичної особи, здійснювати пов'язані з такими йіншими угодами розрахунки, страхові, транспортні, кредитно-фінансові таінші операції. При цьому передбачається, що іноземна юридичнаособа при здійсненні операцій на території РФ не має права посилатися наобмеження повноважень її органу або представника, не відомеросійському праву (п. 2 ст. 161 Основ цивільного законодавства). Хочадіючі цивільно-правові норми РФ і вимагають у силу тих же Основ,щоб, зокрема, форма зовнішньоекономічних угод, укладених натериторії Росії, підпорядковувалася вітчизняному праву, в той же час це немає, зрозуміло, означатиме, що при цьому не можна прагнути до дотримання іімперативних приписів, встановлених іноземним законом, тобтоправоположеніямі тієї держави, де дана юридична особа вважаєтьсянаціональним. Однак, як видається, в аспекті даного викладу всіж більший інтерес представляє відбір та аналіз відповідних нормросійського права, призначених для регулювання відносин, в якихберуть участь іноземні юридичні особи.

  У тому, що стосується ведення операцій зовнішньоекономічного характеру наросійській території, що є, як правило, у випадках з іноземнимиюридичними особами ключовим, то головним початком виступає відсутність будь -або формальних дозволів для їх здійснення. Тим не менше, потрібнозвернути увагу на певне протиріччя між формальним та фактичниммоментами у вищенаведених констатації. Дійсно, строго юридичноспеціального дозволу на здійснення зовнішньоекономічної
  (зовнішньоторговельної) діяльності не потрібно. З іншого боку, без отриманнякартки ЗЕД (код учасника зовнішньоекономічної діяльності) жоденсуб'єкт права на території РФ не може нічого реально здійснити в рамкахцентральної ланки такої діяльності - забезпечення митного очищеннятоварів, здійснення формальностей при ввезенні або вивезенні вантажів. При такомустані речей стає принциповою завдання отримання відповідноїреєстрації, отже, дозволів не формального характеру, а засуті. Крім цього, скажімо, згідно зі ст. 172 Митного кодексу РФ від
  16 червня 1993 декларантом при ввезенні на митну територію товарівможе бути тільки російське юридична або фізична особа. У результатіздійснення іноземними юридичними особами в РФ операцій з ввезення івивезення товарів також пов'язане з певними перешкодами юридичноїхарактеру. Вимога щодо необхідності дотримання імперативнихматеріально-правових норм, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, --в свою чергу є одним з головних складових, що характеризуютьправове становище іноземної юридичної особи в даній сфері.
  Наприклад, розглянуті суб'єкти зобов'язані забезпечувати відповідністьстандартам, сертифікації, безпеки і нешкідливості товарів, що ввозяться натериторію РФ по таких угодах, задовольняти формальним вимогамвизначеного порядку з ввезення та вивезення товарів і послуг, надаватистатистичну звітність за своєю зовнішньоторговельної діяльності у зв'язку зопераціями на території РФ і т. д.

  Так, якщо відповідно до Указу Президента РФ № 1209 «Про державнийрегулювання зовнішньоторговельних бартерних угод », який набрав чинності 1 листопада
  1996 р., необхідно надалі оформлення паспорта бартерної угоди, то цепоширюється і на іноземні юридичні особи. У зв'язку з цимнеобхідно мати на увазі, що вивезення товарів, робіт і послуг, результатівінтелектуальної діяльності повинен супроводжуватися обов'язковим ввезенням намитну територію РФ товарів, робіт і послуг, еквівалентним за вартістюекспортованих товарах або зарахування на рахунки в уповноважених банкахвалютної виручки від експорту товарів у встановленому порядку.

  Іншою сферою, в правовому і економічному відношенні найбільш значущоюдля іноземних юридичних осіб, як згадувалося вище, єінвестування з їхнього боку капіталів в російську економіку (докладніше дивпро це в гол. 10). Виникає внаслідок цього відповіднагосподарська діяльність може проходити в рамках новостворюванихструктур або залучення іностранних капіталовкладень у вже існуючіросійські підприємства у встановлених законодавством формах, тобто вяк підприємств з іноземною участю (раніше іменованих «спільнимипідприємствами ») або на основі тільки іноземного засновництва. Упереважній більшості випадків - це господарські товариства татовариства: товариства, акціонерні товариства та товариства з обмеженоювідповідальністю. Новий закон про регулювання іноземних інвестицій,прийнятий в Російській Федерації, встановлює «кількісні» параметридля того, щоб створювані на його основі підприємства могли претендувати накористування пільгами та перевагами, встановленими зазначеним актом (ст.
  4).

  4. Діяльність російських юридичних осіб за кордоном.

  Перетворення в економічному житті Росії зумовили розширенняросійських юридичних осіб за кордоном. Ще в червні 1991 р. Закон РСФСР [4]передбачив, що громадяни та юридичні особи Української РСР має право здійснюватиінвестиційну діяльність за кордоном відповідно до цього закону,законодавства іноземних держав та міжнародними угодами. Алеприписів Закону 1991 виявилося недостатньо для забезпечення захистуінтересів російських юридичних осіб за кордоном і попередження порушеньв цій області. На жаль, і понині правова база, що визначає умовиучасті російських інвесторів у діяльності за кордоном, далека віддосконалості і складається в основному з підзаконних актів.

  Вивіз російськими інвесторами капіталу за кордон може здійснюватисяне інакше як в дозвільному (ліцензійному) порядку. Указом Президента РФвід 15 листопада 1991 р. № 213 «Про либеризации зовнішньоекономічної діяльностіна території Української РСР »[5] було встановлено (п.9), що« здійсненняінвестицій за кордоном, включаючи придбання цінних паперів, юридичними особами,зареєстрованими на території Української РСР, і радянськими громадянамипроводиться за ліцензіями у порядку, визначеному Кабінетом РРФСР ».

  Зберігає юридичне значення ряд положень постанови Ради
  Міністрів СРСР від 18 травня 1989р. № 412 «Про розвиток господарської діяльностірадянських організацій за кордоном »[6], але як це очевидно, зв'язок їх зцим все більше слабшає.

  У засобах масової інформації публікувалися рекламні оголошення,закликають російських громадян і, купувати що знаходиться натериторії іноземних держав нерухомість або права на неї,реєструвати компанії в країнах з пільговим оподаткуванням, у тому числів так званих офшорних зонах, купувати акції і робити внески до статутнихкапітали іноземних підприємств, відкривати рахунки в банках за межами РФ.
  У зв'язку з такими публікаціями Центральний банк Росії в інформаційномулисті від 25 жовтня 1994 [7] звернув увагу підприємств і громадян,розглядають можливість здійснення згаданих дій, на вимогизаконодавства РФ у цій сфері. В інформаційному листі зазначалося, що вВідповідно до п.10 ст.1 і п.2 ст.5 Закону РФ «Про валютне регулир

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status