ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Сучасні тенденції розвитку світової економіки
       

   

  Міжнародні відносини

  Міністерство Російської Федерації з вищої та професійної освіти

  Волгоградський Державний Університет

  Кафедра: "Світовий економіки"

  Реферат

  На тему: «Сучасні тенденції розвитку світової економіки»

  Виконав: Субботин Д. А.

  Група: ЕП-971

  Перевірив:

  Волгоград 1999


  Зміст.

  Введення. 2
  Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР) 2
  Північноамериканська зона вільної торгівлі. 3
  Європейський Союз 3
  Основні риси інтеграції 4
  Науково-технічна революція 6

  Введення.

  У 80-90-і роки у світі відбулися масштабні економічні, політичні,соціальні процеси величезної перетворюючої сили, які надаливплив на світове господарство, його якісні характеристики. Післяліквідації розколу світу на дві протилежні системи у світі, особливо в
  Європі, відбулися кардинальні перестановка сил і переоцінка цінностей, ввнаслідок чого стереотипи, які існували у нас і за кордоном десятиліттями
  (аж до 90-х років) щодо проблем світового господарства, МПП іміжнародних економічних відносин, вижили собі.

  У перехідний період, в який вступив весь світ, вже мало розуміннянеможливості більш жити в умовах конфронтації. Потрібно конструктивнетворче мислення, що відповідає новим реаліям. Довгі роки у наснедооцінювалася західноєвропейська (як, утім, і будь-яка інша, крімсоціалістичної) інтеграція. Зневага фактами, однак, тількипосилювало наслідки для тих, хто їх ігнорував. Ми нарешті не тількивизнаємо ефективність "чужих" інтеграційних процесів, але й готовіспівпрацювати з Європейським союзом (ЄС).

  Найважливішою проблемою усе більш взаємозалежного світу стаєвзаємодія різнорівневих структур, які характеризуються не тількиступенем розвиненості, але і ступенем залучення у МПП і світове господарство.
  Знамення часу - інтеграція, причому інтеграція загальна - капіталів,виробництв, праці. Особливістю цього процесу є те, що він,виникнувши спочатку в Європі (Європейське економічне співтовариство -
  ЄЕС, Рада Економічної Взаємодопомоги - РЕВ), за останні роки охопивнові країни і цілі регіони.
  Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР)

  Цей регіон привертає увагу до себе головним чином як зонанайбільш динамічного у світі економічного розвитку. Саме випередженняінших за темпами зростання в поєднанні зі стрімким підвищеннямміжнародної конкурентоспроможності групи країн, що розвиваються АТР даєпідстави говорити про наближення "тихоокеанської ери", або періоду, колицей регіон стане центром світового економічного розвитку.

  Говорячи про прискореному економічному розвитку АТР, слід мати на увазіголовним чином Японію, США, "нові індустріальні країни" (НІС) регіону (впершу чергу Республіку Корею, Тайвань, Сянган (Гонконг) і Сінгапур),держави-члени АСЕАН, Канаду, Австралію, Нову Зеландію, Китай. Посиленняекономічної взаємодії та співпраці спостерігається перш за всеусередині групи перерахованих держав. Але особливу, самостійну рольграє свого роду "азіатська підсистема": Японія-НІС-Китай-АСЕАН, щообумовлено найбільш високими, випереджаючими темпами розширення взаємнихзв'язків, у тому числі переходом позиції провідного імпортера продукціїазіатських країн від США до Японії. Посилення внутрішньорегіональноївзаємодії, і особливо зв'язків у рамках "азіатської підсистеми",відбувається в першу чергу в таких галузях, як торгівля,виробниче співробітництво, прямі інвестиції, міжфірмовийпартнерства і, нарешті, економічне співробітництво на міжнародномурівні.

  Східна і Південно-Східна Азія (ПСА) починають більш гостро, ніж раніше,відчувати необхідність і переваги економічного співробітництва,можливо, аж до інтеграції. Об'єктивний хід економічного розвитку,закономірності ринку визначають те, що країни АТР, особливо "азіатськійпідсистеми ", все в більшій мірі залежать від економічних зв'язків один зодним. Освіта регіональних угруповань у Європі та Америці,конкурентна боротьба за фінансові та матеріальні ресурси, складності таневизначеність перспектив багатобічних торгових переговорів наглобальному рівні, проблеми у відносинах з США - все це створюєпосилюються не тільки економічні, але і політичні імпульси допосилення міждержавного співробітництва в АТР (особливо у Східній та
  Південно-Східної Азії) і надання йому певних організаційних форм.
  Північноамериканська зона вільної торгівлі.

  Інше могутнє економічне об'єднання - Північноамериканська зонавільної торгівлі, створення якої проголошено в серпні 1992 р. післядвох з половиною років переговорів між США, Канадою та Мексикою. Тутутворюється єдиний економічний простір з 360 млн. споживачів ісукупним обсягом виробництва в 7 трлн. дол

  Йдучи на створення розширеної зони вільної торгівлі, кожна з трьохкраїн враховує інтереси і вигоди, які вона отримує, а також,зрозуміло, бере до уваги пов'язані з цим можливі негативнімоменти. Гарантований зростання доходів очікується, наприклад, у таких секторахамериканської економіки, як виробництво електроенергії, обслуговування ЕОМ,виробництво будівельних матеріалів, запасних частин для автомобілів,машинобудування, телекомунікації, банківська і фінансова справа. Їмвідкриваються хороші перспективи для діяльності в Мексиці, економікаякої має потребу в інтенсивному відновленні її технологічної бази.
  Європейський Союз

  На якісно новий етап розвитку виходить Європейський союз (колишнє
  Європейське співтовариство) - ЄС. Згідно з Єдиним європейським актом,прийнятим країнами - членами ЄС у 1992 р., завершено процес створення єдиноговнутрішнього ринку цього об'єднання. Ліквідовані практично всізалишалися бар'єри на шляху вільного переміщення товарів, послуг,капіталів і людських ресурсів. Скасовуються митні формальності підвзаємній торгівлі, інтенсифікуються розробка і впровадження загальнихєвропейських стандартів, скасовуються останні валютні обмеження і т.д.
  Зняття всіх цих бар'єрів може підвищити темпи економічного росту ЄС,знизити рівень цін на ряд послуг, зменшити витрати виробництва і вкінцевому рахунку підсилити економічні позиції ЄС у світі, йогоконкурентоспроможність.

  На основі угоди 1991 р., схваленого 19 країнами ЄС і Європейськоїасоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), у Західній Європі створюється новерозширене економічне об'єднання - Європейське економічнепростір. Дата народження цього утворення - 1 січня 1993 Рамкамиугоди охоплюються країни з загальним населенням в 375 млн. чоловік іщорічним ВНП у розмірі 5,7 трлн. дол Створюється "суперринок",представляє понад 40% світової торгівлі.

  Шлях до згоди був надзвичайно важким і зажадав двох років складнихпереговорів. При загальній політичній волі до інтеграції часто виникалипроблеми, пов'язані з болючим процесом "притирання". Зрештоюбув знайдений компроміс по всіх пунктах розбіжностей. Як підкреслив у ційзв'язку Ж. Делор, який очолював Комісію європейських співтовариств (КЕС),
  "стосовно до будь-якій країні, великої чи малої, безмежне захопленнясуверенітетом, прагненням відгородитися від партнерів митницями, власноювалютою та іншими бар'єрами в наші дні виглядає як нерозумнийекономічний нонсенс, неминуче веде до програшу ".

  Інтеграція виступає не як тимчасове, випадкове явище, а якзакономірний процес, як довгострокова тенденція, що випливає зінтернаціоналізації господарського життя. Остання - універсальний законрозвитку сучасного економічного життя світового господарства. У процесінтернаціоналізації залучені в тому або іншому ступені всі країнисучасного світу, але тільки найбільш "підготовлені" об'єднуються вінтеграційні освіти.
  Основні риси інтеграції

  Інтеграція економічного життя у світі йде по багатьом усе більшмножаться напрямками. Це, по-перше, інтернаціоналізаціяпродуктивних сил через обмін засобами виробництва і технологічнимизнаннями, а також у формі міжнародної спеціалізації і кооперації,що зв'язують господарські одиниці в цілісні виробничо -споживчі системи; через виробниче співробітництво,міжнародне переміщення виробничих ресурсів; через формуванняглобальної матеріальної, інформаційної, організаційно-економічноїінфраструктури, що забезпечує здійснення міжнародного обміну.

  Це, по-друге, прояв інтернаціоналізації через МРТ, про щоговорилося на початку цього розділу.

  По-третє, зростання масштабів і якісна зміна характерутрадиційної міжнародної торгівлі уречевлена товарами, у силу чоговона робить нині незмірно більший вплив на інтернаціоналізаціюекономічного життя, ніж у 20-30-і роки XX століття. Головний факторвпливу міжнародної торгівлі на національні економіки полягає нестільки в її випереджаючому зростання (що дуже важливо), що відбиває процеспоглиблення МРТ, скільки в її корінних якісних зрушення. Змінилися саміфункції міжнародної торгівлі - від суто комерційних за формулоюкороткострокових угод "товар-гроші" вона перетворилася багато в чому, якщо не восновному, на засіб безпосереднього обслуговування національнихвиробничих процесів, пов'язуючи їх в єдиний виробничий механізм,що не знає національних кордонів. Важливо відзначити, що акцент у такомуобслуговуванні зміщується від початкових стадій (обробка і переробка сировини,матеріалів) до завершальних стадіях виробництва (оздоблювальні, складальніоперації). Така зміна функцій знайшло відображення в кардинальнихзміни структури світової торгівлі.

  По-четверте, це міжнародне переміщення фінансових івиробничих ресурсів, що забезпечує переплетення і взаємозалежністьекономічної діяльності в різних країнах Таке переміщення відбуваєтьсяу формі міжнародного кредиту чи закордонних інвестицій.

  По-п'яте, усе більш важливим напрямком міжнародного співробітництвастає сфера послуг, яка розвивається швидше сфери матеріальноговиробництва. Все більш активне включення послуг в міжнароднудіяльність значно розширює область прояви інтернаціоналізації,поширюючи її на ту частину економічного життя, яка до недавньогочасу була порівняно слабо залучена в міжнародне спілкування.

  По-шосте, швидко росте міжнародний обмін науково-технічнимизнаннями. Фронт світової науки і техніки стрімко розширюється. Упоєднанні з їхнім швидким розвитком це приводить до того, що нині жоднакраїна поодинці не в змозі вирішувати всі питання науково-технічногопрогресу (НТП) і тим більше бути лідером на всіх його напрямках. Все цеведе до інтенсивного процесу формування міжнародного інтелектуальногоподілу праці. Відбуваються міжнародна спеціалізація наукових і дослідно -конструкторських центрів, налагодження стійкої кооперації між ними.

  По-сьоме, усе більш зростають масштаби міжнародної міграції робочоїсили, до якої починають підключатися як експортерів Росія іінші держави, що утворилися на території колишнього СРСР.
  Міжнародна міграція робочої сили - невід'ємна частина процесуінтернаціоналізації міжнародного економічного життя. Масове переміщеннятрудових ресурсів через національні кордони стало можливим у зв'язку ззагальними процесами, що викликали інтернаціоналізацію і одночаснощо спираються на них.

  Нарешті, по-восьме, одночасно зі зростаючою інтернаціоналізацієювпливу виробництва і споживання на природне середовище ростепотреба у міжнародному співробітництві, спрямованому на рішенняглобальних проблем сучасності (охорона природного середовища, освоєння Світовогоокеану, космосу, допомога голодуючому населенню країн, що розвиваються та ін.)
  Все більш загострюються глобальні проблеми, що ставлять людство на межувиживання, вимагають для їх вирішення об'єднання зусиль усіх країн світовогоспільноти.

  Такі ті головні сили, що цементують складові частини світовогогосподарства в єдину систему, якісно перетворюють її, що задають імпульсинаростаючої сили процесів трансформації національних господарств наінтеграційної основі.
  Науково-технічна революція

  У силу особливої значущості серед розглянутих чинників слід виділитинауково-технічну революцію (НТР). На сучасному етапі вона викликаєглибокі зміни в структурі продуктивних сил, між-тавнутрішньогалузевих пропорціях в національних господарствах дедалі зростаючогочисла країн і світового господарства в цілому. Стратегія промислових галузей,на яких тривалий час базувалася потужна економіка провідних країнсвіту, переміщення ряду традиційних промислових виробництв зіндустріальних країн у нові райони світу, підвищення частки наукомісткоїпродукції та різного роду послуг - всі ці процеси ведуть до динамічним іглибоких змін у світовому господарстві, МРТ, світовому ринку, яківизначають їх якісні риси на межі третього тисячоліття.

  Наростаюче вплив НТР відчувають загальні умови виробництва йсфера особистого споживання. У 50-60-і роки роль "локомотивів" економічногозростання, розвитку науки і техніки у світі грали автомобіле-, авіа-,суднобудування і комплексно пов'язані з ними галузі (металургія, дорожнєбудівництво, видобувні галузі). Загальна риса їх розвитку - орієнтація намасовий випуск стандартної продукції за допомогою високоспеціалізованогоустаткування, застосування автоматичних ліній з жорсткою спеціалізацією івідповідно стандартизація споживання. Розвиток матеріалі-іенергоємних галузей, зниження витрат досягалися головним чином за рахунокзростання масштабів виробництва

  Нова технологічна база, доступність інформації з початку 80-х роківзмінюють умови виробництва та споживання. Індивідуалізація попиту, зростаннянасичення масових потреб, скорочення термінів задоволення попиту,постійна загроза надвиробництва, ряд соціально-економічних моментів --все це різко підвищило роль споживчого попиту як стимулуякісного розвитку виробництва і послуг Або інакше, формуваннянапрямів технічного прогресу, кінцевої ефективності матеріального ідуховного виробництва.

  Сучасне модульне багатоцільове обладнання дозволяє підвищитигнучкість виробничих програм, оптимізувати поєднання великого тадрібного виробництва, зробити ефективним одночасний випуск багатьохмодифікацій одного виробу, призначених для підвищення рівня ішвидкості задоволення усе більш диференціюються попиту напевному ринку або в його сегменті. Ця нова тенденція набуваєуніверсальне значення, в результаті зниження витрат пов'язується нестільки з економією на масштабах, як з економією на різноманітності абооптимальної варіації масштабів

  Нові технології приводять в дію якісно нові господарськізв'язки, вони націлені на економію ресурсів, індивідуалізацію та спеціалізаціювиробництва і споживання Сукупний результат нових зв'язків проходить нестільки по ланцюжку витрат, скільки по осі наростаючого ефекту від їхзастосування. Ланцюгова реакція тут має наслідком збереження всіх видівресурсів Підвищення ролі споживачів в системі "виробник-споживач"має наслідком реалізацію комплексу організаційно-управлінських заходів нафірмовому рівні маркетингового характеру (посилення зв'язку науково -дослідних і дослідно-конструкторських робіт і виробничоїдіяльності з збутової політикою, попереднє виявлення та оцінкаможливостей споживачів, орієнтація на задоволення вузькогоспецифічного попиту)

  Застосування нових технологій впливає на світогосподарські зв'язки.
  Змінюється сформований характер МРТ, оскільки новітні форми автоматизаціїпозбавляють країни, що розвиваються у зростаючому числі видів господарськоїдіяльності частини переваг, пов'язаних з наявністю значної дешевоїробочої сили, що впливає на традиційні стимули до вивезення капіталу. Вонизміщуються від економії на витратах праці до економії на витратах, пов'язанихз більш низькими стандартами за екологічну чистоту і безпеку праці,на що йдуть країни, що розвиваються ради індустріалізації національнихекономік. На додаток до н.е.?? спорту товарів і капіталу промислово розвиненікраїни в зростаючих масштабах використовують експорт науково-технічноїінформації та науково-технічних послуг в якості "тарана" великої пробивнийсили для утвердження і розширення своїх позицій на світовому ринку.

  Таким чином, сучасний світ стрімко рухається до нової,синтезованої моделі розвитку. Її характеризують не тільки якіснеоновлення технологічної бази виробництва, широке впровадження ресурсо-таенергозберігаючих технологій, але й принципово важливі зрушення в структурі,зміст і характер процесів виробництва і споживання. Світоваспільнота поступово долає синдром "боротьби двох систем". Але зламбіполярної моделі міжнародних відносин виявив інший гострий конфліктв світі - між центральною (Північ) і периферійними частинами (Південь) у структурісвітового господарства. Проблема виживання робить необхідної органічнуінтеграцію цих двох частин на основі їх взаємної адаптації й активнихзв'язків.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status