ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Характеристика країн, що розвиваються на прикладі Індії
       

   

  Міжнародні відносини

  I. Економіко-географічне положення Індії.
  Географічне положення.
  Індія - країна давньої і самобутньої культури, що йде корінням в глибтисячоліть, яка зробила величезний внесок в людську цивілізацію. Вона однієюз перших колоніальних країн домоглася політичної самостійності (1947р.). При цьому на місці колишньої колонії Великобританії за релігійноюпринципом утворилося дві суверенні держави - Індія і Пакистан
  (пізніше зі складу останнього виділилося незалежна держава
  Бангладеш).
  Територія Індії за формою нагадує гігантський трикутник, як бивідгороджений від іншої Азії високою стіною Гімалаїв. У літературі цювелику область часто називають Індійським субконтинентом.
  Хоча довжина морських кордонів Індії значно менше сухопутних, саме вонивідіграють головну роль в економічному житті країни. Уздовж її берегівпролягає світовий торговий шлях, що відкриває великі можливості длярозширення зв'язків з країнами Сходу і Заходу.

  Природні ресурси.
  У природному відношенні Індія - одна з найбагатших країн світу. Недарма вколоніальний час її називали "перлиною британської корони". Тутблагодатний клімат, колосальні агрокліматичні ресурси. Запасидеяких видів мінеральної сировини (залізної і марганцевої руд, хромітів,титану, цирконію, мусковіта) мають світове значення. Великі запаси вугілля,руд кольорових металів, золота. Багато районів і прибережні акваторіїперспективні на нафту. Численні річки - джерело зрошення тагідроелектроенергії. Великі земельні ресурси Індії, територія якоїлише ненабагато менше площі всіх країн Західної Європи. Велика кількість тепла вумовах мусонного субтропічного і тропічного клімату дозволяєзбирати на значній площі два-три урожаї на рік.
  Вийшовши на шлях самостійного історичного розвитку, Індія домогласязначних успіхів у багатьох областях. Було створено багатогалузевийпромисловий комплекс. У результаті "зеленої революції" у кілька разівзбільшилося виробництво зерна, завдяки чому в країні була ліквідованамасовий голод. Помітно покращилась соціальне обслуговування. При цьомурозвиток Індії по шляху соціально-економічних перетворень тісно пов'язанезі створенням і зміцненням державного сектора економіки.

  II.Современний рівень економіки.
  Займає 2 місце після Китаю за чисельністю населення. Населення Індії --близько 900 чоловік. У 50-і рр.. темпи зростання населення були дуже великі -
  4,5%, однак зараз вони становлять 2%, що пов'язано з проведеннямдемографічної політики. За обсягом ВВП країна посідає 17 місце у світі --близько 226 млрд. доларів. На душу населення припадає 320 доларів.
  Проводиться політика імпортозаміщення.
  Запаси залізної руди становлять 1/4 світових. Країна займає 3 місце зазапасами марганцю, 2 місце з видобутку титану. Крім того країна єекспортером хрому і листової міді. Розвинений теплоенергетичний комплекс,основою якого є кам'яне вугілля. Нафта і газ є, однакпотреби в цих ресурсах задовольняються за рахунок імпорту. Частка Індії всвітовому промисловому виробництві незначна. Вироблення електроенергіїскладає близько 2% світового виробництва. Значно розвинений транспорт,за обсягом перевезень Індія посідає 5 місце в світі. Провідні позиціїналежать залізничного транспорту. Індія має власний повітряний флот,помітна морська держава, володіє великим торговим флотом, але 60%перевезень здійснюється ненаціонального кораблями. Є 8 великих портів,найбільшими з яких є Бомбей і Калькутта. Помітна роль у світовомус/х. Найбільше поголів'я великої рогатої худоби, але не їдять. Країназаймає 5 місце в світі (1 серед країн, що розвиваються) за поголів'ям овець. 20%світового виробництва рису, 8,5% світового збору пшениці. 4 місце у світі завиробництва бавовни. Великий виробник чаю, 3 місце у світі завиробництва тютюну. 0,6% частка в світовому експорті. Експортна квотастановить 9,6% (небагато, тому що в Індії місткий внутрішній ринок). Задоходу на душу населення Індія входить до групи найбідніших країн. 30%населення живуть за межею бідності. Соціально-економічна структурагосподарства характеризується багатоукладністю, яка зародилася ще в періодколоніалізму. Відмінна риса - дуалізм (сучасний і традиційнийсектора). Після здобуття незалежності відбувається зміна в соціально -економічній структурі, проходить процес розвитку сучасного сектора. З
  52 р. Мета державної політики - форсований розвиток ринковоїекономіки, що спирається на сучасну технічну основу і незалежну відіноземного капіталу. Для цього розвиток державного сектора вгалузях капіталомістких і активне державне регулювання економіки.
  Завдання: надати підтримку розвитку власного великого капіталу, зжитифеодальні пережитки, підпорядкування торгового і позичкового капіталу інтересамрозвитку промислового капіталу. Ці завдання забезпечувалися за рахунок розвиткудержавного сектора в галузі важкої промисловості та інфраструктуриі за рахунок впливу держави на економіку: індикативне планування,системи протекціонізму. У сучасних галузях промисловості - залученняіноземного капіталу, обмеження сфери функціонування великогоіндійського капіталу (розширення державного сектора в капіталомісткихгалузях), розширення власної економічної діяльності держави,створення чисто державних підприємств, а також державно -капіталістичних підприємств, система державних закупівель (частка гос.замовлення в окремих галузях доходить до 50-60% всієї продукції, держ. замовленнясприяє стабільному попиту з боку держави на цілий рядпродукції).
  Сфери діяльності державно-капіталістичного сектора:інфраструктура і паливні галузі (частка держави не менше 40%),енергетика (96%), транспорт (48%), видобуток нафти і газу (100%), видобуток вугілля
  (99%), банківське страхова справа (93% обороту), зовнішня торгівля (60%імпорту та 28% експорту), обробна промисловість (10%).
  Іноземний капіталістичний уклад: за кількістю підприємств невеликий - 80суто іноземних підприємств (в порівнянні з 80-м р. на 20 менше). Уосновному діє в джутовою промисловості (3%), хімічної,машинобудуванні, металургії (39% разом) - це в основному підприємствазмішаного типу.
  Великий приватний сектор: 80 великих монополістичних груп. В основному,зайняті в обробній промисловості.
  Дрібнотоварний устрій: в основному, пов'язаний з традиційними секторами, в с/гносить напівнатуральний характер. 80% господарств у с/г - господарства зтрадиційним укладом.
  Темпи зростання ВВП: з 1951 по 56 рр.. -1,7%, З 56 по 61 - 9,4%, з 85 по 90 -
  14,2%. Сх - низько продуктивно, з 80 по 93 рр.. - Середньорічний приріст
  3%, у промисловості за цей же період - 6,2%, в обробнійпромисловості - 6,3%, у сфері послуг - 6,4%.
  Структура ВВП: промисловість - 70 г. -22%, 93 р. - 27%, с/г - 45% і 31%
  (відповідно), сфера послуг 33% і 41%. У промисловості 60% - видобувнапромисловість, йде зниження частки традиційних галузей та експортно -текстильних з 21% до 15%, а машинобудування збільшилася з 20% до 25%.
  Зовнішня торгівля: експорт - з 70 по 93 рр.. зростання щорічно склав 7%, 30%експорту текстиль, 25% - сировина, 7% - машини та обладнання, 38% - іншапродукція переробної промисловості (чай, кава). Імпорт: з 80 по 93рр.. щорічні темпи приросту 4,2%. 30% - паливо, 14% - машини іобладнання, 10% - інше сировина, 46% - інша продукція обробноїпромисловості, 4% - продовольство. 26% експорту - в ЄС, 23% - україни, що розвиваються, 19% - у США, 8% - до Японії. Імпорт: основний партнерпо паливу ОПЕК. З 93 по 95 рр.. - В 7 разів збільшилися іноземніінвестиції, в 95 р. - 1 млрд. доларів. Зовнішній борг перевищує 92 млрд.доларів (225% експорту, 30% ВВП). На обслуговування боргу щорічно йде 29%експортних доходів.

  Використання Індією зовнішньоекономічних зв'язків здійснюється, в першучергу, з метою ліквідації економічної залежності від імперіалізму ізміцнення господарської самостійності країни. Необхідно відзначити, щоіндійська буржуазія і, в першу чергу, її монополістичні кола,прагнуть підпорядкувати зовнішньоекономічні зв'язки інтересам максимізації своїхприбутків. Проявом цього напрямку у розвитку зовнішньоекономічної стратегії Індії є курс на прискорене розгортання товарообміну зкраїнами, що розвиваються. Країни Афро-азіатського регіону стали одним зосновних ринків збуту продукції нових галузей індійської обробноїпромисловості і одночасно важливим постачальником сільськогосподарськоїпродукції та сировини і, чт особливо важливо, мінеральної сировини і нафти дляпотреб індійської промисловості. Освоєння цього ринку виробляється в Індіїоб'єднаними зусиллями державного та приватного секторів, причому порядз товарообміном великого значення набуває експорт державного іприватного капіталу.

  Найбільшими торгово-економічними партнерами Індії є розвиненікапіталістичні країни, на частку яких припадає близько половини їїзовнішньоторговельного обороту. Основними партнерами Індії є США, Японія такраїни ЄЕС. Індія реалізує значну частину своїх традиційних, а востанні роки і нових товарів на ринках цих країн. Доходи від експортутоварів і послуг в промислово розвинуті капіталістичні країни складаютьоснову валютних надходжень до Індії.
  Вільні держави Азії, Африки та Латинської Америки займаютьчільне місце у зовнішньоекономічних зв'язках Індії. Більш того, по рядутоварів ці держави є основними постачальниками на індійський ринок
  (нафта, бавовна, мідь), або представляють собою найважливіші ринки збутуіндійської продукції ( "інженерні" товари, текстильні вироби).
  Значення торгівлі з африканськими країнами визначається, по-перше, їхтрадиційною роллю як постачальників металів, фосфатів, бавовни, а по-друге,великими можливостями, які африканський ринок представляє длязбуту, як традиційних індійських товарів, так і сложнотехніческіх виробів.
  Основними товарами індійського експорту в СНД є машини і механізми,вироби легкої промисловості, ліки і традиційні товари індійськогоекспорту: чай, кава, шкіра, цукор і ін
  Важливу роль у вирішенні завдань економічного розвитку Індії відіграють їїзв'язки з країнами Східної Європи.
  Найбільший торговий партнер Індії з числа цих країн - Польща.
  Основні товари польського експорту до Індії - гірничо-шахтне обладнання,суду і суднове обладнання, фарби та ін Польська імпорт з Індіїскладається з традиційних сільгосптоварів (чай, кава) і продукції новихгалузей індійської промисловості (електронне обладнання, хімічнапродукція, сталеві труби тощо)

  III. Перспективи розвитку на майбутнє.

  Особливості характеру участі Індії в сучасних міжнароднихекономічних зв'язках визначаються тим, що розвиток капіталізму в Індіїпризвело до утворення національних монополій, діяльність якихздійснюється відповідно до законів, притаманними монополістичномукапіталу. Індійські монополії виступають за розширення зв'язків з іноземнимкапіталом. Вони зацікавлені в торговельно-економічній експансії на ринкахменш розвинених країн і ратують за обмеження ролі державного секторав господа

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status