ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Екологічні аспекти в МЕВ
       

   

  Міжнародні відносини

  П л а н.

  Вступ .................................. .............................< br>.................... 2-4

  Глава I. Роль екології в світовому господарстві і

  екоіндустрія .................................... .......................

  .......

  Введення екосистеми в
  РК ...................................... 5-16

  Глава II. Екологічний чинник як один з найважливіших факторів впливає на сучасні

  МЕВ ................................ .............. 16-19

  Глава III. Основні міжнародні аспекти вирішення глобальних екологічних

  проблем .................................... ........................... 2

  0-32

  § 3.1. Екологічна криза як глобальна проблема ХХ століття ........................................ 20-26

  § 3.2.Економіческая база рішення ............................. 26 -

  30

  § 3.3. Глобальна економічна співпраця і

  ООН ...................................... ........................... 30 -

  31 а) Структура і програма ООН з навколишнього середовища .... ..................................... 30-31 б) Підсистема ООН- < p> ЮНЕП ................................... 31

  Висновок ... .................................................. ........

  ............. 32-34

  Список літератури .......... .................................................. .

  .35

  Введення.

  Дослідження взаємодії в системі природа-людина і техніка навсіх етапах її розвитку призводили до формування суперечливих поглядів:техніка і природа-антагоністи, гармонія між ними неможлива людина, чоловік,техніка і природа можуть діяти злагоджено і розвиватися гармонійно.
  Однак об'єктивно існують у системі суспільство-природа суперечності неповинні носити антагоністичного характеру. Зберегти гармонію людини іприроди-основне завдання, яке стоїть перед нинішніми поколінням. Цевимагає зміни багатьох раніше сформованих думок про порівняннясуспільних цінностей. У зв'язку з цим, винятково важливе значення маєрозвиток у кожної людини «екологічної свідомості», яке будеконтролювати вибір варіантів технологій, раціональне використанняприродних ресурсів. Становлення екологічного способу мислення-одна знайголовніших завдань освіти сьогодні. Демографічні процеси,розігрівання атмосфери, ерозія грунту, зменшення озонового шару, загибельбагатьох тварин, виробничі аварії ведуть до екологічної катастрофи.
  «Глобальної екологічної політики поки не існує, це проблема XXIстоліття, але зміна орієнтації національної економіки слід здійснитисьогодні »- справедливо відзначають російські вчені.

  Необхідно розробка нової тенденції природокористуванні, створеннятакого ринкового механізму, який дозволив би комплексно вирішувати еколого -економічні питання використання сировинних ресурсів, відходів виробництваі в цілому природокористування-тання.

  Основною тенденцією сучасної економіки є її «глобалізація»,цей вирішальний фактор нинішніх міжнародних економічних, відзначають багатодослідники в різних країнах.

  Одне з поширених думок фахівців полягає в тому, що мипереходимо зараз від історичного періоду, для якого була характернаабсолютизація інтересів власне національної економіки ззаконодавчими та політичними рамками, до другого етапу-глобальноїекономіці, яка не має єдиного жорсткого регулюючого апарату.

  Таким чином, глобальна економіка не зможе існувати і створитиефективну базу розвитку в світовому масштабі без єдиних всепланетномузаконодавчих і політичних рамок.

  Найсильніший вплив на стан світового господарства, йогопідсистем, взаємодія цих підсистем робить такий складний глобальнийчинник як:

  -загострення проблем навколишнього середовища, що впливає на всісвітове господарство, на національні та світові продуктивні сили.

  Екологічна проблема має глибоку історію і загострюється знадзвичайною швидкістю у міру зростання індустрілізаціі планети. За останніроки було знищено многе кілометри оброблюваної землі та лісів нашоїпланети, і кожні 2 роки прібаляется 12 млн га земель спустошених якімають тенденцію переходу в пустелю не має виникнення родючоїпочви.Массовий викид в атмосферу і скидання відходів виробництва у чистіводи ці всі процеси ведуть до екологічної кризи який йде високимитемпами в усіх країнах світу, на всіх континентах, зачіпаючи слідові-цещо виникає загроза з небажаними наслідками справ людини і світовогорозвитку.

  По суті загострення екологічної проблеми означає перехід наякісно нову залежність населення світового співтовариства від меншалонавколишньої природи в результаті варварського впливу на неї людськоїдіяльності.

  До кінця століття, як вважають вчені, для задоволення зростаючихпотреб світового промислового виробництва буде використано новихсировинних ресурсів, що перевищує в 3-4 рази їх сумарне споживання за всюпопередню історію людської цивілізації. Як відомо, енергетичнегосподарство знаходиться в центрі сучасних економічних проблем-на його часткуприпадає основна маса забруднень повітря оксидами сірки і оксидамиазоту. В атмосферу всієї планети тільки США викидає майже чвертьзагального кількість двоокису вуглецю. Ці нераціональні умови вимагаютьперегляд взаємовідносини між навколишнім середовищем і світовим суспільством.
  Аналіз цього взаємовідносини та шляхи виходи з екологічної кризи булирозглянуті на Всесвітній конференції ООН у червні 1992р. в Ріо де Жанейро.

  Слід відзначити, і ще навантаження на природні ресурси в якій ізнаходиться вичерпні ресурси, навколишнього середовище та системи життя-забезпеченнялюдей, які вже призвели до настільки широкому загострення екологічної ситуації всвіті неминуче будуть наростати і далі.

  Це означає, що в самому центрі причинно-наслідкового системи, відякої залежить майбутнє людства, знаходиться взаємодіючі зв'язкуміж навколишнім середовищем та економічною діяльністю. За допомогою якихможе зберегтися і процвітати життя людини, встановлюються межаминавколишнього середовища.

  Таким чином, існує необхідний зв'язок між природою іекономічним розвитком, від якої залежить наше майбутнє і як ми складемо вподальшим регулювати цей зв'язок. Також забезпечення твердого,збалансованого і контрольованого розвитку може реально гарантуватиперехід до наступного сторіччя необхідного і безпечного для світуекономічного зростання-це означає, що при розробці економічної політикив ході її здійснення в кожному секторі економічного життя необхіднозабезпечити гарманічное сполучення між економікою та навколишнім середовищем. Додоповнення до Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку,що включає в себе 27 рекомендаційних принципів, розкривається суть імети реалізації сталого світового розвитку.

  Глава I. Роль екології в світовому господарстві і екоіндустрія.

  Введення екосистеми в РК.

  Високий рівень урбанізації і забруднення навколишнього середовища ввисокорозвинених країнах поставили їх перед необхідністю змінидеяких застосовуваних раніше методів забезпечення екологічних умовекономічного розвитку. Учені встановили, що в даний момент дляліквідації глобальних наслідків забруднення навколишнього середовища минулих роківнеобхідно вже 150 млрд дол

  Звідси, очевидно, що перспективні вкладення, спрямовані нарозробку і створення комплексу природоохоронних заходів,запобігають забруднення є вигідною формою інвестування, такяк в майбутньому це значно скоротить витрати матеріальних і духовнихресурсів. У той же час продовжуються накопичення забруднювачів і зростаннятехнічної озброєності людини, а також його обізнаності пронегативні наслідки господарської діяльності для всього живого,надає синхронну динамічність при встановленні гранично допустимих норм,шляхом перегляду їх нормативів убік жорсткості.

  За прогнозами німецької науково-дослідницької групи «Кайзер» в
  2000р. в країнах ЄС на розробку технологій з охорони навколишнього середовищаприблизно буде витрачено близько 139.8 млрд німецьких марок, з них
  44.5 млрд-на технології очищення стічних вод; 40.5 млрд-на переробку іповторне вилучення цінних матеріалів; 22.5 млрд-на заходи зфункціонування господарства. В даний час населення Землі складає
  5.3 млрд чоловік, а в перспективі до 2025г.предположітельно досягне 8 млрд.чоловік, а далі у другій половині XXI століття збільшиться до 10-12млрд.людей. За цими ж прогнозами нова хвиля індустріалізації повиннаторкнуться країн третього світу, в т.ч. і Казахстан, на які до 2025г. будеприходиться 80-85% усього населення, а обсяг промислового виробництвазросте в них у 5-10 разів. Проте на даний момент в перехідний період доринку відбувається різке розшарування населення за рівнем доходів. У зв'язку зцим для більшості казахстанців головною турботою стала боротьба заелементарне виживання. Усвідомлюючи всю актуальність екологічних проблемвони змушені займатися вирішенням суто побутових питань, в той час колинаслідки екологічних катаклізмів вже призвели до підвищеноїзахворюваності населення й негативно позначаються на генетиці населення.
  Ця обставина вимагає оперативного пошуку шляхів одночасного виходуз економічної та екологічної кризи. І в цьому сенсі нова концепціяекологічно сталого розвитку економіки повинна визначити формулунестандартних рішень щодо досягнення зазначеного паритету.

  Екологічне відтворення-по суті справи економне і повневикористання природних ресурсів і заходи щодо збереження екологічногобалансу. Невід'ємні складові екологічного відтворення єекономічне планування, яке включає в себе прогнозування таздійснення заходів щодо оптимізації господарства з метою зменшення масштабуекологічного збитку, у тому числі від погіршення стану здоров'я людей ідеградації експлуатованої території.

  Однак з року в рік посилюється уваги світової громадськості допроблем охорони навколишнього середовища ніяк не відбивається на екстремальномурівні екологічної ситуації. Це пояснюється тим, що спочаткунеправильно визначені орієнтири і пріоритети у взаємовідносинах суспільстваі природи. Для пострадянського простору основною причиною цього єперевагу адміністративно-командних методів над економічекімі.Другая,полягає в повному ігноруванні екологічної напруженості і,отже, пріоритетному здійсненні порівняно дешевих і швидкореалізованих прородоохранних заходів шляхом відстрочення переходу доякісно новим екологічно безпечним технологічним процесам. Третяпричина, викликана відсутністю дієвих стимулів для здійсненняприродоохоронної діяльності. Неважко помітити, що ці причинивзаємопов'язані між собою і властиві будь-якій державі. У результатічого навіть у Франції 1% економічного зростання приводить до 2% зростання обсягувідходів, а кількість небезпечних відходів зростає в середньому на 7.5% на рік. У
  Росії в десятках густо населених міст зафіксовано небезпечне перевищення
  ГДК забруднень в атмосфері, і це при спаді виробництва. У зв'язку з цимневажко припустить, коли при закономірною циклічності економічногорозвитку спад зміниться підйому виробництва, відсутність належноготехнологічного оновлення може привести до непередбачуваних масштабамиекологічної катастрофи. Саме цьому, тобто повного осмисленнящо відбувається і невідкладної розробки нових орієнтирів, що визначаютьеколгіческі концепцію сталого розвитку, присвячений основний розділдоповіді Комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку «Наше сімка» закликалавсю світову громадськість до якнайшвидшого прийняття в усьому світістратегічної концепції екологічно стійкого розвитку, якавстановлює паритет між економічними та екологічними цінностями. УЗгодом на конференції ООН з ОС в Ріо-де-Жанейро документальновідображена стратегія, де будь-який вид господарської діяльності в планіекологічної безпеки повинен бути сумісний з вимогамигармонійного розвитку суспільства і природи. Необхідність прийняття івиконання вимог цієї стратегії визнав і Казахстан.

  Нова концепція екологічно сталого розвитку передбачаєпоступове поетапне впровадження в життя екологічно ідеальної промисловоїструктури виробництва, яка побудована на багаторазовому споживанні, колипродукція в перетвореному вигляді завдяки наукомістких технологій можебагаторазово використовуватися. Проте на практиці рішення цієї проблемизнаходиться далеко від ідеалу, тому що навіть в країнах ОЕСР лише 20% інвестицій,спрямовуються на захист навколишнього середовища, йде на розробку екологічночистих технологій. Це свідчить про те, що у всьому світі покипереважає еколого-технологічний принцип «кінця труби», коли інвестиціїнаправляються на знешкодження відходів, а не на їх попередженняосвіти.

  Слід зазначити, що структурна зміна виробництва може служитилише фундаментом побудови концепції екологічно стійкого розвитку, асам механізм здійснення визначається шляхом вдосконаленняекономічної системи, адекватної адміністративної підтримки ісуспільного усвідомлення необхідних перетворень.

  Так наприклад, у США екологічна гласність передбачена в законі про
  «Суперфонде», на виконання якого дані про 308 небезпечних хімічнихречовинах регулярно публікуються, а урядові органи в свою чергуздійснюють перевірку і строго контролюють виконання закону. У результатіцього, у населення поступово відбулося зміщення пріоритетів від потребив традиційних благах до екологічних. У наслідку цього промисловікорпорації з метою зниження конфронтації з громадськістю постійнозбільшують витрати на створення екологічно безпечних виробництв, що вЗрештою увелічвает конкурентоспроможність їхньої продукції.

  За 1994р. вони склали від ВНП, млн.дол.,%

  | | млн.дол. |% |
  | Данія | 1237 | 1.9 |
  | Німеччина | 14424 | 1.7 |
  | США | 80446 | 1.6 |
  | Швеція | 1948 | 1.5 |
  | Швейцарія | 1891 | 1.5 |
  | Великобританія | 8837 | 1.4 |
  | Японія | 26035 | 1.3 |
  | Нідерланди | 2254 | 1.3 |
  | Австрія | 1130 | 1.3 |
  | Франція | 7746 | 1.1 |

  Таким чином, паритет передбачає збільшення інвестицій в охоронунавколишнього середовища, що є цілком доцільним, так як поліпшення екологічноїобстановки пропорційно призводить до зростання продуктивності праці і якнаслідок до значного стійкого зростання доходів.

  У середньому на потреби охорони природи витрачається в країнах Заходу,
  Японії та США не більше 200 ЕКЮ в розрахунку на душу населення.

  Виробництво Екотехніка-приладів і пристроїв як одна зі складовихекоіндустріі надає можливість контролювати якість навколишньогоомічний або юридичних стимулів, їх реалізація на практиці іконтроль «екологічних» злочинів, у тому числі за допомогою штрафів ісудового переслідування; управління через банківське кредитування тастимулювання за допомогою податкової політики. У даному випадку новий закон РК
  «Про охорону навколишнього середовища» стане відправним пунктом для доданнявітчизняної екоіндустріі статусу основного державного інструментузабезпечення природоохоронних заходів.

  Р е з ю м е.

  При зростанні економічних процесів світового виробництва утворюєтьсявисокий рівень урбанізації і забруднення навколишнього середовища. У різнихкраїнах поставили перед собою необхідність зміни деяких застосовуванихраніше методів забезпечення еколгіческіх умов економічного розвитку.

  Звідси випливає, що перспективні вкладення в розробку комплексуприродоохоронних програм запобігають процеси забруднення, чтовзначною формі є вигідне інвестування, тому що в майбутньому-цезначно зменшить витрати матеріальних і духовних ресурсів.

  Як відомо основним джерелом екологічної небезпеки длянавколишнього середовища є електростанції всіх типів, цеметное виробництвоі т.д. У зв'язку з цим багато розвинених країн вже почали перебудову відресурсномістке, високо відхідних виробництва до форми розвитку при якійне було б суперечності економічним зростанням, природокористуванням ізбереження цілісності екосистем, також тверде освіта природно -екологічної бази майбутнього. Скорочення сталілітейного виробництва ірозширення вторинної переробки металів. І основна база є
  «Екоіндустрія», що стосується закордонних ринків і екоіндустрія то вони вжесформувалися і мають тенденцію швидкого зростання. А на рахунок нашогодержави РК, то був прийнятий закон від 15 липня 1997р. «Про охоронунавколишнього середовища », який дає до утворення побудови нормативно -екноміческой бази для подальшого розвитку економічної індустрії в РК.

  Глава II. Екологічний чинник як один з найважливіших факторів впливає на сучасні МЕВ.

  Глобальні проблеми об'єднує перш за все з загальний, універсальнийхарактер. Це випливає з тієї обставини, що вони породжені самим типомсучасної цивілізації, характером продуктивних сил, що піддаютьсявзаімовоздействію і взаємопроникнення (конвергенції), що найбільш яскравопроявляється вже з початку 90-х років. Такий розвиток робить можливим черезрішення на базі об'єднання зусиль всього людства, якщо не будутьспроби різко посилили свої позиції окремих країн та їх групдомінувати над світом. При такому підході глобальні проблеми все більшоюмірою «вплітаються» в тканину міжнародних економічних відносин, стаютьїх невід'ємні елементом. Що ми відносимо до глобальних проблем? Ценаступні великі проблеми сучасного світу:

  - збереження миру, припинення гонки озброєнь (їх економічніаспекти), що сприяють підвищенню ролі громадян держав у творчійдіяльності, у процв

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status