ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Прогнозування сегмента автомобільного ринку на прикладі Московського регіону
       

   

  Менеджмент

  Прогнозування сегмента автомобільного ринку на прикладі Московського регіону

  Окатий Костянтин Вікторович

  Москва 2009

  1. Розробка процедур і інструментарію прогнозування

  Автомобільний ринок, у силу своєї специфічності, є дуже динамічним, тому, для проведення оцінки початкового стану автомобільного сегменту на певний період часу та побудови подальшого прогнозу розвитку можуть бути використані різні економічні методики, процедури та інструменти.

  В світлі світової фінансово-економічної кризи, побудова прогнозів у автомобільному секторі здобуває величезну актуальність.

  За міру розвитку економічної кризи в учасників ринку зростає необхідність в отриманні якомога більш повної і достовірної інформації, з тим, щоб всі кроки були ретельно зважені і робилися з відкритими очима. Зростають вимоги до регулярності і стабільності отримання інформації. Оперативність отримання інформації про відбуваються на ринку зміни стає більш важливою. Своєчасність отримання такої інформації дозволяє корегувати плани й підвищувати ефективність маркетингових заходів.

  В як первинний інструменту прогнозування автомобільного сегменту ринку може бути розглянуто огляд автомобільних ринків зарубіжних країн, що включає реєстрацію автомобілів у країнах Європи та продажу автомобілів за брендам. Це дозволяє прогнозувати можливий розвиток ситуації в нашій країні і загальний стан тих чи інших автовиробників.

  Огляд основних подій на автомобільному ринку Росії дозволяє досліджувати причини, що впливають на ті, чи інші відбуваються на ньому, а також дозволяє спрогнозувати можливі процеси. У цьому випадку, слід розглядати структуру ринку з розкладкою за марками та моделями в динаміці, а також

  угруповання по класах і типам автомобілів, що дозволить оперативно відслідковувати споживчі переваги та тренди їх змін.

  Точність складання прогнозів буде залежати від кількості та якості врахованих факторів зовнішньої і внутрішньої економічної середовища. Звичайно ж, побудувати абсолютно достовірний прогноз неможливо. Однак, розглядаючи максимально широке коло факторів, можливо побудувати прогноз з певною часткою ймовірності, найбільш близькою до реальної ситуації.

  Серед основних факторів виділяють:

  Ситуація на світових автомобільних ринках;

  Основні події на автомобільному ринку Росії;

  Ключові макроекономічні показники;

  Динаміка продажів нових автомобілів;

  Динаміка продажів автомобілів з пробігом;

  Зміна марочної структури ринку;

  Зміна модельної структури ринку;

  Динаміка і структура імпорту легкових автомобілів;

  Огляд цінової політики основних учасників ринку.

  Розглядаючи світову практику прогнозування автомобільного ринку можна виділити два основні методи - технічний і фундаментальний аналіз. Технічний аналіз грунтується на значеннях продажів попередніх періодів. На підставі цих даних будується прогноз статистичними методами: виділяються сезонний і календарний фактори, тренди, цикли тощо

  Для побудови найбільш точних і якісних прогнозів, західними маркетологами використовуються всі сучасні методи математичної статистики. Для простих випадків зазвичай використовується метод ARIMA (Autoregressive integrated moving average), заснована на методології Боксу-Женкінса. [1] Для більш складних, - добре зарекомендували себе методи прогнозування на базі теорії хаосу, хвиль Елліотта, нейронних мереж та іншого.

  Для встановлення можливості застосування асимптотичних результатів при кінцевих (т. зв. «малих») обсяги вибірок корисні статистичні комп'ютерні технології. Вони дозволяють також будувати різні імітаційні моделі. Відзначимо корисність методів розмноження даних (бутстреп-методів). Системи прогнозування з інтенсивним використанням комп'ютерів об'єднують різні методи прогнозування в рамках єдиного автоматизованого робочого місця прогнозиста.

  Прогнозування на основі даних, що мають нечислових природу, зокрема, прогнозування якісних ознак грунтується на результатах статистики нечислових даних. Вельми перспективними для прогнозування представляються регресійний аналіз на основі інтервальних даних, що включає, зокрема, визначення і розрахунок нотний та раціонального обсягу вибірки, а також регресійний аналіз нечітких даних. [2]  Загальна постановка регресійного аналізу в рамках статистики нечислових даних і її окремі випадки - дисперсійний аналіз і дискримінантний аналіз, даючи єдиний підхід до формально різним методів, корисна при програмної реалізації сучасних статистичних методів прогнозування. [3]

  Основними процедурами обробки прогностичних експертних оцінок є перевірка узгодженості, кластер-аналіз і знаходження групової думки. Перевірка узгодженості думок експертів, виражених ранжування, проводиться за допомогою коефіцієнтів рангової кореляції Кендалла і Спірмена, коефіцієнта рангової конкордації Кендалла і Бебінгтона Сміта. Використовуються параметричні моделі парних порівнянь -- Терстоуна, Бредлі-Террі-Льюс - і непараметричних моделі теорії люсіанов. [4]  Чи корисна процедура узгодження ранжіровок і класифікацій шляхом побудови узгоджувальних бінарних відносин. При відсутності узгодженості розбиття думок експертів на групи подібних між собою проводять методом найближчого сусіда або іншими методами кластерного аналізу (автоматичного побудови класифікацій, розпізнавання образів без учителя). Класифікація люсіанов здійснюється на основі ймовірносно-статистичної моделі.

  Використовують різні методи побудови підсумкового думки комісії експертів. Своєю простотою виділяються методи середніх арифметичних і медіан рангів. Комп'ютерне моделювання дозволило встановити ряд властивостей медіани Кемені, часто рекомендується для використання в якості підсумкового (узагальненого, середнього) думки комісії експертів. Інтерпретація закону великих чисел для нечислових даних в термінах теорії експертного опитування така: підсумкове думку стійко, тобто мало змінюється при зміні складу експертної комісії, і при зростанні числа експертів наближається до «істини». При цьому відповідно до прийнятого в підходом передбачається, що відповіді експертів можна розглядати як результати вимірювань з помилками, всі вони - незалежні однаково розподілені випадкові елементи, імовірність прийняття певного значення зменшується в міру віддалення від деякого центру - «істини», а загальна кількість експертів достатньо велике.

  Ці інструменти дозволяють давати найбільш реалістичні прогнози з достатньою ступенем достовірності, але проблема в тому, що для сучасного етапу розвитку автомобільного ринку в РФ методи технічного аналізу не застосовні в принципі. Чи не завершився етап становлення цього ринку, не вистачає періодів спостереження для складання прогнозів. Взагалі, на відміну від стаціонарних, перехідні процеси найважчі - і в математиці, і у фізиці, і в економіці. Росія перебуває зараз саме на цій стадії розвитку ринку. Але це не означає, що ринок не передбачений в принципі. Просто необхідно застосовувати інший метод -- фундаментальний аналіз.

  Фундаментальний аналіз грунтується на припущенні, що обсяг продажів, у першу чергу, залежить від макроекономічних параметрів: вартості нафти, динаміки валютних курсів, ліквідності (залишки на кореспондентських рахунках, грошові агрегати), вартості грошей і пр. На підставі статистичних даних будується Економетрична модель ринку (сегменту ринку) для цих параметрів. При цьому певною проблемою є усунення мультіколлінеарності, тому що параметри не є в чистому вигляді незалежними, але сучасні економетричні методи дають можливість легко з цим справлятися. Побудована модель дозволяє відсікти деяку кількість параметрів, що надають найменше вплив на результат.

  Так, для автомобільного ринку визначальними є всього 6-7 параметрів, а для сегмента автомобільного ринку підбирається більшу кількість параметрів. На першому місці, звичайно, вартість нафти (ваговий коефіцієнт більше 30%). Саме цей чинник визначає несхожість російського ринку на інші ринки, адже під усьому світі із зростанням цін на нафту падають обсяги продажів автомобілів, а в Росії -- ростуть. Це ж пояснює підвищений інтерес іноземних автовиробників до нашій країні. Присутність на ринку Росії, або, як кажуть економісти, включення в портфель ринків, дозволяє їм хеджувати свої ризики, пов'язані зі вартістю нафти. Адже, якщо вартість нафти буде рости, обсяг продажів у Росії дозволить їм пом'якшити наслідки падіння продажу на інших ринках, а, якщо нафта буде падати, то зниження продажів у РФ буде скомпенсовано зростанням продажів на інших ринках. Таким чином, підвищується стабільність процесів, а це для виробництва - головне. Звичайно, при цьому підході не всі параметри можуть бути поміщені в модель, наприклад, демографічні, структурні та ін Але це не означає, що метод погано працює, просто модель треба постійно оновлювати. А оскільки економічні процеси інертні, то при постійному оновленні моделі похибка буде мінімальною.

  Частково деякі аналітики автомобільного ринку використовують фундаментальний метод, правда, як макроекономічного параметру беруть такий показник як кількість автомобілів на 1000 населення. Це не зовсім виправданий підхід. Крім того, що він однобоко, він залежить не стільки від продажу автомобілів, скільки від «вдалих» реформ Уряду, в результаті яких чисельність населення може стрімко знижуватися, а, значить, цей показник буде збільшуватися.

  На наступному етапі можна провести кластерний аналіз, тобто вибрати ті сегменти ринку, для яких друга по впливу параметр (після цін на нафту) однаковий. Так для автомобільного ринку перший кластер займає нішу автомобілів вартістю приблизно до $ 12 000. У цьому кластері другим після вартості нафти параметром є динаміка курсу долара. У наступному кластері (вартість від $ 12 000 до $ 25 000) цей параметр переміщається на третє місце, а друга займає вартість квадратного метра житла. У наступному кластері цей параметр переміщається назад, а на друге місце висувається динаміка індексу РТС. Ось чому в цьому році очікуються драматичні зміни між кластерами. При найбільш ймовірний сценарій середньорічна вартість нафти трохи впаде, але загальний обсяг продажів збільшиться завдяки іншим факторам, і значно зміняться обсяги продажів у тих кластерах, де найбільш значущі параметри зазнають найбільші зміни. І що дуже важливо, для різних кластерів розрізняється оптимальна маркетингова стратегія.

  Крім основних методів економічного прогнозування в автомобільній галузі, слід розглянути найбільш розповсюджені інструменти прогнозування, які, в найбільш загальному вигляді, можуть бути розділені на класичні та специфічні економічні інструменти прогнозування.

  Серед класичних інструментів прогнозування виділяють такі, як попит і пропозиція в сегменті ринку, ціни, інфляція, інші макроекономічні категорії, які вибираються в залежності від специфіки дослідження. Також, до класичним інструментів прогнозування можна віднести ретроспективний PEST аналіз і експертні оцінки, оцінки ризиків, оцінки окремих внутрішніх/зовнішніх факторів, що впливають на сегмент ринку, галузь або окремо взятий ринок.

  Серед специфічних інструментів прогнозування виділяють такі, як аналіз основних гравців (стейколдеров) ринку або сегменту ринку, аналіз суміжних галузей, аналіз фінансової залежності та інші інструменти, в залежності від глибини і якості передбачуваного прогнозу.

  Розглядаючи попит і пропозиція в автомобільному сегменті, об'єктом прогнозування в першу чергу має стати кількість автомобілів, які надійдуть у продаж за період, щодо якого складається прогноз. Функціонування підприємств самим безпосереднім чином орієнтована на задоволення попиту фізичних та юридичних осіб на випускаються товари та послуги, що надаються, підтверджуючи відому тезу про те, що попит породжує пропозицію.

  Основна мета прогнозування попиту на підприємстві - визначити тенденції факторів, впливають на нього.

  При прогнозуванні звичайно виділяють прогнози короткострокові - на 1-1,5 року, середньострокові - на 4-6 років і довгострокові - на 10-15 років.

  Головний акцент при короткостроковому прогнозуванні попиту робиться на кількісному і якісної оцінки змін обсягу попиту і пропозиції, рівня конкурентоспроможності товару та індексів цін, валютних курсів, співвідношень валют і кредитних умов. Тут враховуються також тимчасові, випадкові чинники.

  Середньострокове і довгострокове прогнозування попиту грунтується на системі прогнозів -- співвідношення попиту та пропозиції.

  При середньостроковому і довгостроковому прогнозуванні попиту, як правило, не враховують тимчасові і випадкові фактори впливу на ринок. Якщо короткострокові прогнози націлені на кількісні оцінки, то середньострокові і довгострокові прогнози розглядаються як імовірнісні оцінки динаміки зміни попиту.

  В якості інструментарію прогнозування попиту застосовуються кількісні методи (факторні, статистичного аналізу, математичного моделювання), методи експертних оцінок, що базуються на досвіді та інтуїції фахівців з даного товару і ринку.

  Дослідження кон'юнктури будується на систематизації, обробки та аналізу економічних показників та іншої інформації, що характеризує стан економіки. Склад показників та іншої інформації визначається цілями конкретного дослідження, будь то аналіз тривалих тенденцій розвитку галузі, зміни її техніко-економічних характеристик або аналіз ситуації на ринку за відносно короткий проміжок часу або на певний момент.

  Кон'юнктура господарства являє собою конкретний стан процесу громадського відтворення в певних часових, географічних і інших рамках, що складається під впливом сукупності кон'юнктурно утворюють факторів. Кон'юнктура включає в себе наступні сфери: виробничий потенціал і його елементи, включаючи виробничі ресурси і максимальний випуск продукції, галузеву та виробничу структуру господарства; ринок, його місткість та структуру; чисельність населення, рівень економічного розвитку, розподіл доходів серед верств населення, поділ праці в суспільстві, стан виробничих фондів; організаційна структура господарства, включаючи фірмову структуру господарства, стан концентрації, комбінування і спеціалізації виробництва і збуту, державне регулювання господарства; співвідношення попиту і пропозиції на ринку; комерційні умови реалізації продукції. [5]

  Кон'юнктура формується і розвивається під впливом багатьох чинників - економічних, політичних, науково-технічних, соціальних та ін Всі ці фактори можна розбити на постійні і тимчасові, циклічні і нециклічні, що стимулюють розвиток ринку або стримують його. Всі вони впливають на кон'юнктуру під взаємодії, одночасно доповнюючи, підсилюючи або послаблюючи один одного.

  Головна причина кон'юнктурних коливань - циклічний характер розвитку ринкової економіки. Проте кон'юнктура, як правило, більш динамічне явище, ніж фази циклу.

  Основна складність у вивченні кон'юнктури (особливо при розробці прогнозів) полягає не в тому, щоб визначити коло факторів і елементів її формування. Найважливіше завдання будь-якого дослідження кон'юнктури полягає в встановлення значимості, сили впливу певних факторів на формування кон'юнктури, а також виявлення провідних факторів.

  Одним з найбільш поширених та ефективних інструментів прогнозування ринку є PEST-аналіз, призначений для виявлення політичних, економічних, соціальних і технологічних аспектів зовнішнього середовища, які можуть вплинути на сегмент автомобільного ринку. [6]

  Політика вивчається, тому що вона регулює влада, яка в свою чергу визначає середовище компанії і отримання ключових ресурсів для її діяльності. Основна причина вивчення економіки це створення картини розподілу ресурсів на рівні держави, що є найважливішою умовою діяльності підприємства. Не менш важливі споживчі переваги визначаються з допомогою соціальної компоненти PEST-аналізу. Останнім чинником є технологічна компонента. Метою її дослідження прийнято вважати виявлення тенденцій у технологічному розвитку, які часто є причинами змін і втрат ринку, а також появи нових продуктів.

  Таблиця 3.1        

  ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ         

  ВПЛИВ ЕКОНОМІКИ             

  Поточне законодавство на   ринку   

  Майбутні зміни в законодавстві   

  Європейське/міжнародне законодавство   

  Регулюючі органи і норми   

  Урядова політика, зміна   

  Державне регулювання конкуренції   

  Торгова політика   

  Посилення контролю за діяльністю бізнес-суб'єктів і штрафні   санкції   

  Вибори на всіх рівнях влади   

  Фінансування, гранти та ініціативи   

  Групи лобіювання/тиску ринку   

  Міжнародні групи тиску   

  Екологічні проблеми   

  Інше вплив держави в галузі         

  Економічна ситуація і   тенденції   

  Динаміка ставки рефінансування   

  Рівень інфляції   

  Інвестиційний клімат в галузі   

  Закордонні економічні системи та тенденції   

  Загальні проблеми оподаткування   

  Оподаткування, визначений для продукту/послуг   

  Сезонність/вплив погоди   

  Ринок і торговельні цикли   

  Платоспроможний попит   

  Специфіка виробництва   

  товаропровідні ланцюга і дистрибуція   

  Потреби кінцевого користувача   

  Обмінні курси валют   

  Основні зовнішні витрати   

  Енергоносії   

  Транспорт   

  Сировина та комплектуючі   

  Комунікації             

  социокультурні тенденції         

  ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ             

  Демографія   

  Зміни законодавства, що зачіпають соціальні фактори   

  Структура доходів і витрат   

  Базові цінності   

  Тенденції способу життя   

  Бренд, репутація компанії, імідж технології, що використовується   

  Моделі поведінки покупців   

  Мода і зразки для наслідування   

  Головні події та фактори впливу   

  Думки і ставлення споживачів   

  Споживчі переваги   

  Подання ЗМІ   

  Точки контакту покупців   

  Етнічні/релігійні фактори   

  Реклама і зв'язки з громадськістю         

  Розвиток конкурентних технологій   

  Фінансування досліджень   

  пов'язані/залежні технології   

  заміняють технології/рішення   

  Зрілість технологій   

  Зміна та адаптація нових технологій   

  Виробнича ємність, рівень   

  Інформація та комунікації, вплив мережі Інтернет   

  Споживачі, які купують технології   

  Законодавство з технологій   

  Потенціал інновацій   

  Доступ до технологій, ліцензування, патенти   

  Проблеми інтелектуальної власності     

  Авторська методику прогнозування сегмента автомобільного ринку припускає наступні кроки:

  Використання і аналіз готових прогнозів. Метод грунтується на дослідженнях, проведених авторитетними міжнародними, європейськими та російськими дослідними агентствами та експертами.

  Складання власних прогнозів. Тому що всі методи і інструменти мають свої переваги і недоліки, то для складання найбільш достовірного прогнозу слід спробувати поєднати різні методи і техніки, враховуючи, таким чином, різні параметри.

  Розділити аналіз і прогнозування вельми не просто. Більша частина складних методик аналізу вже заточена на прогнозування. Фактично аналіз потрібен для того, що б створити прогноз. [7]  Зміст підсумкового прогнозного документа аналітика повинен бути приблизно таким:

  Прогноз розвитку

  -- Сценарії впливу на об'єкт можливостей, переваг, погроз, слабкостей і зацікавлених сил;

  -- Порівняння з аналогічними ситуаціями та/або з аналогічним об'єктом;

  -- Можливі сценарії поведінки в тих чи інших ситуаціях;

  -- Визначення верхніх і нижніх меж розвитку об'єкта з урахуванням можливостей, переваг, загроз і слабкостей.

  Численні приклади ситуацій, пов'язаних із соціальними, технологічними, економічними, політичними, екологічними та іншими ризиками. Саме в таких ситуаціях звичайно і необхідно прогнозування. Відомі різні види критеріїв, використовуються в теорії прийняття рішень в умовах невизначеності (ризику). [8]  Через суперечливість рішень, одержуваних за різними критеріями, очевидна необхідність застосування оцінок експертів.

  Як показує практика, незважаючи на широке коло інструментів аналізу, розвиток статистичних методик та технологічні досягнення, складання достовірних прогнозів залишається досить складним завданням. Крім того, прогнозування сегмента автомобільного ринку на прикладі московського регіону ускладнюється тим, що ринок досить молодий і залежить від багатьох параметрів.

  Практичні приклади показують, що точність прогнозів впливає не тільки на конкретного суб'єкта ринку, а на всіх учасників ринку.

  2. Проведення прогнозування сегмента автомобільного ринку

  Прогнозування сегмента автомобільного ринку почнемо з експертних оцінок, заснованих на дослідженнях, проведених авторитетними міжнародними, європейськими та російськими дослідницькими агентствами та експертами. Далі, перейдемо до самостійної оцінки та прогнозування, що поєднує різні методи і техніки економічного аналізу.

  Експерти Pricewater-houseCoopers (PwC) підготували два сценарії розвитку російського автомобільного ринку в цьому році. Базовий передбачає зниження продажів на 25%, у кількісному вираженні - до 2,3 млн. штук. Песимістичний - падіння на 45% до 1,6 млн. машин. [9]  «Я визнаю, що точно не знаю, що буде в цьому році », - заявив керівник практики з надання послуг підприємствам автомобільної галузі PwC Стенлі Рут. [10]

  Готуючи прогноз, він враховував п'ять основних факторів. У 2008 р. росіяни витратили на придбання автомобіля 5,4% наявного особистого доходу, а в першу половині - навіть 5,9%. Цього року, за прогнозом Рута, ця частка може зменшитися до 4-5% (за песимістичного і базовому сценарії відповідно). Частка кредитних продажів автомобілів в 2009 році може знизитися до 10-20% у грошовому вираженні (в 2008 р. вона становила 31%, у першому півріччі 2008 р. - 35%). [11]

  Номінальний особистий наявний дохід, за розрахунками PwC, збільшиться на 12-18% (у 2008 р. він виріс на 27%, в першій половині року - на 28%). Середня ціна продажу автомобіля при цьому, прогнозує Рут, повинна знизитися до $ 18 000-20 000 ($ 21 700 і $ 22 350 відповідно). Експерти PwC враховують курс рубля в 37-35 руб. за долар. Кожен з цих факторів дуже важко прогнозувати, тому й остаточний прогноз ринку сформулювати «вкрай складно», пояснює Рут. Але всі ці фактори, на його думку, більше вплинуть на обсяг продажів, ніж введення підвищених мит на імпорт автомобілів. Зростання російського авторинку може поновитися в 2010 році. На думку Стенлі Рута, російський авторинок ще не насичений, критичний рівень насиченості (400 автомобілів на 1 000 осіб) Росії вдасться досягти не раніше 2025 року.

  Короткострокові перспективи місцевого виробництва виглядають більш сприятливими, ніж автомобільний ринок Росії в умовах кризи в цілому. Автомобілі місцевого виробництва збільшать свою ринкову частку. Ослаблення рубля і підвищення митних тарифів, які можуть піти на користь місцевим виробникам, можуть негативно позначитися на автодилера. "Ми очікуємо значну консолідацію в галузі ", - відзначив партнер PWC.

  Між тим, віце-президент автовиробників Асоціації європейського бізнесу Мартін Ян говорить про скорочення продажів у 2009 році всього на 19 проц. - До 2,4 млн штук. "Ми не можемо чекати зростання продажу в РФ в 2009 році", - зазначав він. "Є й інші прогнози - що ринок впаде на 15 або на 40 проц. Вважаю, що наш прогноз більш реалістичний. Покупці не зможуть відкладати придбання автомобіля вічно ", - підкреслив М.Ян. [12]

  В свою чергу, віце-президент комітету автовиробників виділив дві тенденції на 2009 рік. Перша - це підвищення цін на нові іноземні автомобілі з-за підвищення імпортних мит та девальвації рубля. М. Ян припустив, що в середньому зростання цін на іномарки в Росії складе близько 10 проц. Він відзначив, що будуть рости обсяги виробництва автомобілів іноземних брендів в Росії, а перспективи зростання продажів іноземних марок по відношенню до російських брендам "будуть залежати від девальвації рубля, поки це питання я залишив би відкритим ".

  Варто відзначити, що відзначається не тільки падіння продажів, але й скорочення випуску автомобілів. Так, у грудні 2008 року в порівнянні з листопадом випуск машин скоротився на 16,7 відс. Найбільше падіння виробництва - 53,1 відс. -- зафіксовано у III декаді грудня, коли було виготовлено 18,809 тис. машин. У I декаді місяця російські автовиробники випустили 42,943 тис. машин, в II декаді - 40,116 тис. машин. Це, відповідно, на 2,6 і на 6,6 відс. менше в порівнянні з аналогічними періодами.

  Що стосується Європи - то там, у грудні зафіксовано падіння продажів автомобілів на 17,8 проц. по відношенню до того ж місяця 2007 року. За весь 2008 рік продаж склали 14,71 млн автомобілів, що на 7,8 відс. менше, ніж у 2007 році. Це максимальне річне падіння за період з 1993 року. Найгірше в грудні почували себе ринки Ірландії (-61,9 відс. до попереднього року), Латвії (-57,3 відс.), Іспанії (-49,9 відс.), Естонії (-45,6 відс.), Литви (-41,5 відс.), Болгарії (-40,1 Відс.), Данії (-39,3 відс.). На основних європейських авторинках ситуація також важка: у Великобританії продажі впали на 21,2 відс., в Італії - на 13,3 проц., у Франції - на 15,8 відс., у Німеччині - на 6,6 відс.

  В оновив свій звіт про перспективи розвитку ринку легкових автомобілів у Росії. На основі даних з продажу легкових авто за 9 місяців поточного року, аналітиками компанії були збудовані нові прогнози розвитку ринку Росії до 2012 року, в яких були враховані змінилися ринкові тенденції. [13]

  В Зараз розглядається два варіанти виходу країни з ситуації, що ситуації. При першому, найбільш легкому, вже до середини наступного року на світових фінансових ринках відбудеться зміна тренда, пов'язана з активними діями нового президента США і підсумками домовленостей "Великої Двадцятки". На світових фінансових ринках знову почнуть переважати оптимістичні настрої, що дозволить реальному сектору (у тому числі автомобільного ринку) щодо безболісно пережити виникли ускладнення. При такому варіанті розвитку фахівці компанії "Автостат" чекають в наступному році рівень продажів на російському ринку в районі 2,6 мільйона автомобілів на рік. У короткостроковій перспективі можливе відновлення зростання та досягнення ринком позначки в 3 мільйона авто в 2010 році, а наступного кордону (4 млн. штук) - у початку 2012 року. Варто також відзначити, що якщо на початку наступного року відбудеться анонсоване збільшення мит на ввезення легкових авто, то будуть скорочуватися обсяги імпорту нових і старих автомобілів, який буде поступово заміщений іномарками російського складання.

  Існує і більш песимістичний прогноз розвитку ситуації, що склалася. Відповідно до нього, країна зараз перебуває в початковій стадії кризи, що триватиме ще близько двох років. При такому варіанті розвитку подій фахівцями не виключаються можливість безлічі серйозних структурних змін у світовій і російській економіках. Відбувається все це буде на тлі зниження темпів зростання ВВП у країн, що розвиваються і жорсткої рецесії в розвинених державах, супроводжуючись зростанням безробіття, зупинкою багатьох великих підприємств і значним зниженням рівня платоспроможності населення. При такому варіанті розвитку ситуації аналітики компанії "Автостат" не виключають можливості відкату в наступному році рівня річних продажів до відміток 2006 року: 2,1 млн. автомобілів з подальшим інерційним зниженням нижче значення в 2 мільйони одиниць.

  Малюнок 3.2

  Прогноз розвитку російського авторинку до 2012 року

  Джерело: Автостат, 2009 - http://www.autostat.ru/

  В 2009 року ринок іномарок може скоротитися майже вдвічі. У цей час відмінно себе відчуватимуть тільки російські виробники. Слабкий рубль і високі загороджувальні мита зроблять ціни на вітчизняні автомобілі дуже вигідними, якщо вони самі їх не штучно завищили.

  З іншого боку, як тільки почнуться симптоми одужання Російської економіки, місцева дешева робоча сила, і так і не наситити внутрішній автомобільний ринок, можуть залучити новий виток інвесторів в російську автомобільну галузь. Заморожені або не розвивалися в 2009 році проекти автозаводів в 2010-2011 роках можуть отримати друге дихання.

  Продажі нових автомобілів в Росії можуть впасти в 2009 році на 50%, вважають у американському автоконцерну Ford, за інформацією агентства Bloomberg. [14]

  «Попит продовжує знижуватися і зараз, - заявив Нігель Брекенбері (Nigel Brackenbury), керуючий директор російського підрозділу Ford. - На ринку збереглися значні запаси з минулого року. »

  За перші два місяці 2009 року продажі автомобілів у Росії знизилися на 36%, склавши 252.314 одиниць.

  Експерти агентства J.D. Power and Associates відзначають, що в 2009-2011 році реструктуризація кредитного ринку, менший вибір умов лізингу і падіння акцій автовиробників на фондовому ринку сильно ускладнять життя американському автопрому. Продажі автомобілів в Європі, Китаї та Індії в 2009 році "різко скоротяться ". [15]

  "У той час як світова автомобільна промисловість у 2008 році явно переживала зниження темпів зростання, світовий авторинок у 2009 році може потерпіти крах, -- вказує Джефф Шустер, виконавчий директор з прогнозами для автосектора в J.D. Power. - У той час як ринки в індустріально розвинених країнах страждають сильніше, ніж ринки країн, що розвиваються, жодна країна, жоден регіон не є повністю невразливими перед обличчям кризи ".

  Американське дослідницьке агентство R. L. Polk & Co вважає, що сумарна падіння обсягів продажів автомобілів в 2009 році складе близько 13%. [16] Європейський авторинок постраждає не так сильно. Так, передбачається, що падіння продажів на авторинку Західної Європи складе тільки 12%.

  Міністерство торгівлі та промисловості назвало свій прогноз для російського авторинку в поточному році. За даними відомства, у поточному році падіння ринку легкових автомобілів може скласти до 60% в порівнянні з 2008 роком.

  Таблиця 3.3

  Рейтинг подій, що впливають на російський ринок [17]        

  Подія         

  Рейтинг         

  Прогноз             

  МАКРОЕКОНОМІКА             

  Загальна ситуація на світових фондових ринках         

  C         

              

  Макроекономічна ситуація у США         

  D         

              

  Макроекономічна ситуація в Росії         

  B         

              

  ПОЛІТИКА             

  Голови МЗС СНД обговорять в Ашхабаді питання забезпечення безпеки,   боротьби зі злочинністю та міграції         

  C         

              

  Сировинні ринки             

  Рівень світових цін на нафту         

  В         

              

  Рівень світових цін на метали         

  C         

              

  ГАЛУЗЕВІ І КОРПОРАТИВНІ НОВИНИ             

  У I кв. 2009   чистий збиток РЖД склав 26,8 млрд руб.         

  В         

              

  "Роснефть" достроково виплатила кредит Зовнішекономбанку за рахунок   коштів, зароблених у I кв. 2009    р.         

  В         

              

  У 2008 р.   чистий прибуток АК "АЛРОСА" склала 3,78 млрд рублів         

  C         

      

  Найбільш сильний вплив на ринок роблять події з рейтингом А, події, що мають рейтинг D за нашою шкалою, чинять слабкий вплив.

  В розділах "Макроекономіка" і "Сировинні ринки" в стовпці 2 в дужках може бути зазначений рейтинг попереднього дня.

  Стрілка "вниз" у стовпці 3 вказує на ймовірне негативно впливав?? ие на ринок, стрілка "вгору" - позитивне/нейтральне.

  Малюнок 3.4

  Спад економічної активності в Росії та інших країнах в останні місяці 2008 р. (Зростання промислового виробництва,%, до відповідного періоду минулого року, Ковзаюче середнє за 3 місяці, з сезонної коригуванням).

  Таблиця 3.5

  Основні макроекономічні показники Росії

  Малюнок 3.6

  Динаміка курсу валют в 2003-2009 рр..

  Джерело: www.cbr.ru

  Малюнок 3.7

  Продажі автомобілів у Росії в 2008 році і помісячне порівняння з результатами 2007 року        

  http://www.avto.ru/foto/21.01.2009/fotoMax/monthlydecrease2008_36344_b.jpg             

  Джерело: Автостат, 2009 - http://www.autostat.ru/        

  Як видно з представленої нижче таблиці, в Росії на 9% впали продажі автомобілів вітчизняних марок. При цьому в грошовому вираженні російський автопром не втратив, як видно з тієї ж таблиці. А це може означати тільки одне: російський автомобіль за минулий рік став коштувати дорожче. Приблизно на ті ж самі 9% у доларовому численні. Начебто, не дуже багато. Але якщо перевести це з доларів в рублі за курсом на кінець 2008 року, то виходить приблизно 25 000 руб.

  Таблиця 3.8

  Динаміка продажів автомобілів        

  Категорія автомобілів         

  У тис. штук         

  У млрд дол             

  2008         

  2007         

  Изм.,%         

  2008         

  2007         

  Изм.,%             

  Російські автомобілі         

  700         

  765         

  -9%         

  $ 6,5         

  $ 6,5         

  0%             

  Іномарки російського складання         

  580         

  440         

  32%         

  $ 10,5         

  $ 6,7         

  57%             

  Імпорт нових автомобілів         

  1500         

  1205         

  24%         

  $ 45,0         

  $ 34,1         

  32%             

  Імпорт уживаних автомобілів         

  395         

  380         

  4%         

  $ 7,0         

  $ 6,1         

  15%             

  Разом         

  3175         

  2790         

  14%         

  $ 69         

  $ 53         

  29%     

  Джерело: Автостат, 2009 - http://www.autostat.ru/

  В відміну від російських брендів, іноземні відчували себе в 2008 році цілком непогано. Всі найбільші автоконцерни збільшили обсяги продажів, і деякі навіть значно. Так, лідером росту виявилася Honda (131%), навздогін за нею також зі значним випередженням ринку йшли такі виробники, як PSA Peugeot Citroen (67%) і Volkswagen Group (62%). Другий ешелон наздоганяючих склали Mazda (45%), Suzuki (34%), Hyundai (30%), GM Group (30%) і Toyota Group (29%), які також відчували себе в минулому році значно краще ринку в цілому.

  Малюнок 3.9

  Динаміка продажів легкових автомобілів в порівнянні з попереднім роком на найбільших автомобільних ринках світу,%        

  http://www.avto.ru/foto/21.01.2009/fotoMax/commonsales2008_36345_b.jpg     

  Джерело: Автостат, 2009 - http://www.autostat.ru/

  Росія в останні два роки (у 2007 і 2008 роках) взагалі була найбільш динамічно зростаючим автомобільним ринком у світі, про що свідчать статистичні дані. Проте 2009 рік може принести російським автолюбителям чимало сюрпризів. Перший «сюрприз» преп

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status