ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Галузеві особливості оподаткування на підприємствах з видобутку дорогоцінних металів (на прикладі ЗАТ «НОДОК »)
       

   

  Податки, оподаткування
  Зміст
  Вступ 3
  Глава 1. Роль оподаткування підприємств 6
  1.1 Оподаткування, його значення. Сутність, класифікація та функції податків. Завдання бухгалтерського обліку 6
  1.2 Особливості діяльності ЗАТ «НОДОК» та їх вплив на оподаткування та ведення податкового обліку 14
  Глава 2. Діюча практика бухгалтерського обліку та розрахунку податків на досліджуваному підприємстві 25
  2.1 Порядок бухгалтерського обліку та розрахунків з податку на видобуток корисних копалин 25
  2.2 Порядок бухгалтерського обліку та розрахунків з ПДВ на досліджуваному підприємстві 44
  2.3 Порядок бухгалтерського обліку та розрахунків з податку на прибуток на досліджуваному підприємстві 52
  Глава 3. Аналіз розрахунків з бюджетом за основними податками на досліджуваному підприємстві 70
  3.1 Основні завдання, принципи і методи аналізу розрахунків за податками 70
  3.2 Аналіз розрахунку досліджуваного підприємства з бюджетом з податку на прибуток 74
  3.3 Аналіз розрахунку досліджуваного підприємства з бюджетом з податку на видобуток корисних копалин 83
  Висновок 95
  Використана література 97
  Введення
  Ринкова економіка - регульована економіка. Уявити ефективно функціонуючу ринкову економіку, не регульовану державою, неможливо. Центральне місце в системі регулювання належить податкам. Маневруючи податковими ставками, пільгами і штрафами, змінюючи умови оподатковування, вводячи одні і скасовуючи інші податки, держава створює умови для прискореного розвитку певних галузей і виробництв, сприяє вирішенню актуальних для суспільства проблем.
  Перехід на ринкові засади господарювання зажадав використання економічних методів керівництва суспільним виробництвом, а неефективність застосовувалися раніше форм, - мобілізації частини чистого доходу підприємств у бюджет, зумовило докорінна зміна системи доходних надходжень - вона стала будуватися на базі податкових платежів.
  Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжувалося перебудовою податкової системи, причому на принципах, які забезпечували ефективність виробництва та соціально-економічне благополуччя суспільства.
  В даний час в Росії проводиться податкова реформа, яка повинна принести відчутне зниження податкового тягаря, і цим сприяти розвитку промисловості. Найбільше значення має прийняття нового податку на прибуток, удосконалення оподаткування у видобувних галузях з метою справедливого вилучення природної ренти.
  Сьогодні видобувний комплекс займає важливе місце в структурі народного господарства країни, тому від грамотного податкового регулювання надрокористування залежить не тільки благополуччя видобувної галузі, а й Російської промисловості в цілому.
  У світлі податкової реформи, проведеної в цей час, обрана для дослідження тема дипломної роботи видається вельми актуальною.
  Метою дипломної роботи є розкриття галузевих особливостей оподаткування, бухгалтерського та податкового обліку на прикладі видобутку дорогоцінних металів, а саме на прикладі золотодобувного підприємства ЗАТ «НОДОК» за період з 1999 по перший квартал 2002 року.
  Золотодобувна галузь в даний час, незважаючи на адаптацію до нових цін і видимості благополуччя, стоїть перед серйозними проблемами. Так, невідповідність заповнення запасів розвіданого металу все збільшується, обсягами його видобутку, а також форвардні продажу значних партій золота за досить низькими цінами, ставлять під загрозу галузь, не дозволяючи їй нормально розвиватися і вкладати кошти в нові проекти. Тому, у доступному для огляду майбутньому, золотовидобування ризикує зазнати зниження обсягів виробництва (другий за останні 20 років).
  Одним з основних засобів для забезпечення подальшого розвитку золотодобувного комплексу є вдосконалення оподаткування, яке стимулювало б вкладення коштів у розвідку і розробку нових родовищ, впровадження нових технологій у процес видобутку та переробки дорогоцінних металів.
  Для досягнення сформульованої мети дипломної роботи необхідно вирішити наступні завдання:
  - Розкрити основні принципи оподаткування, сутність, класифікацію та функції податків;
  - Розкрити принцип податкового обліку та його завдання;
  - Дати коротку характеристику досліджуваного підприємства, розглянути особливості оподаткування, бухгалтерського та податкового обліку на досліджуваному підприємстві;
  - Розглянути особливості розрахунків та врахування галузевих податків, податку на прибуток та податку на додану вартість;
  - Провести аналіз розрахунків підприємства з бюджетом і позабюджетними фондами з податку на прибуток, галузевим податках.
  При написанні дипломної роботи були використані нормативні акти, видані Урядом РФ, Міністерством фінансів, праці російських вчених з цієї проблеми, публікації в періодичній пресі.
  Практичної основою дипломної роботи є матеріали з оподаткування, податкового та бухгалтерського обліку, первинна і вільна документація, пов'язана з оподаткуванням досліджуваного підприємства здійснює видобуток дорогоцінних металів.
  Об'єктом дослідження є господарська діяльність галузі, добувної дорогоцінні метали.
  Предметом дослідження є оподаткування видобувної галузі.
  Глава 1. Роль оподаткування підприємств
  1.1 Оподаткування, його значення. Сутність, класифікація та функції податків. Завдання бухгалтерського обліку
       Оподаткування - це метод розподілу доходів між державою і діючим суб'єктом за допомогою податків.
  Податки - це обов'язкові платежі, що стягуються державою з юридичних і фізичних осіб у державний бюджет, бюджети місцевих органів влади та ряд позабюджетних фондів в законодавчо встановленому порядку. У сучасному суспільстві податки - основна форма доходу державного бюджету, тому ефективне управління податками є основою державного управління взагалі, оскільки, крім суто фінансової функції податковий механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру. Сукупність стягнутих у державі податків, зборів, мита та інших платежів, а також форм і методів їх побудови утворює податкову систему.
  На даному етапі головна проблема податкових взаємовідносин підприємств з державою полягає в крайній нестабільності податкової політики, у постійному «латання дірок» податкового законодавства.
  У зв'язку з цим, в даний час, на практиці здійснюється перехід від діючої протягом багатьох років «старої» системи оподаткування до вводиться поетапно «новій» системі оподаткування. Податкова система України знаходиться в стадії істотного реформування. З 1 січня 2001 року вступили в дію нові зміни, обумовлені Законом "Про введення в дію частини другої Податкового кодексу РФ про податки» від 05.08.2000г. за № 118-ФЗ [13]. Діяла податкова система Росії базувалася на Законі РФ «Про основи податкової системи» від 27.12.91г. за № 2118-1 (зі змінами від 08.07.99г.), першої і початку другої частини НК РФ [13].
  Податкова система спирається на солідну правову базу, закладену в першій частині НК. У ній визначені принципи та механізми взаємовідносин економічних суб'єктів країни. Принципи оподаткування являють собою систему, яка враховує інтереси і платників податків, і держави з пріоритетом останнього.
  Основні принципи податкової системи, закладені в НК, виражаються в наступному.
  - Кожна фізична та юридична особа зобов'язана сплачувати законно встановлені податки і збори (надалі просто податки).
  - Податки повинні бути економічно обгрунтовані.
  - Перелік податків визначається виключно Податковим кодексом. Ніхто не може вимагати сплачувати податки, не передбачені в ньому.
  - Податки не можуть мати дискримінаційний характер і не можуть залежати від політичних, ідеологічних, етнічних та конфесійних міркувань.
  - Не допускається встановлення різних ставок податків залежно від форми власності, громадянства фізичних осіб та місця походження капіталу.
  - Допускається законодавче прийняття різноманітних ввізних митних зборів для товарів, що походять з різних країн.
  - Інструкції з нарахування та сплату податків повинні бути сформульовані таким чином, щоб кожен економічний суб'єкт міг легко встановити, які податки в які терміни і в яких величинах він повинен сплачувати. Всі сумніви, протиріччя і неясності в цих інструкціях повинні трактуватися на користь платників податків.
  - При визначенні податкових зобов'язань підприємств і фізичних осіб, що ведуть господарську діяльність в різних країнах або пов'язаних економічними відносинами з різними країнами, пріоритет віддається міжнародним податковим договорами.
  Перелік основних податків і зборів податкової системи, що діє на 01.01.2002 р. з урахуванням закону від 05.08.2000 р. № 118-ФЗ, та декларовану першою частиною Податкового кодексу РФ, для порівняння наведено в таблиці 1.1 (див. додаток 1).
  У податковій системі розрізняють наступні основні поняття:
  Податок, збір, мито - це обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або до позабюджетного фонду, здійснюваний платником податку згідно із законодавчими актами.
  Платники податків - це юридичні або фізичні особи: громадяни, а також підприємства, організації, незалежно від їх форми власності. Самостійний джерело доходу є основною ознакою платника податку.
  Об'єкт оподаткування - це те, що в силу закону підлягає оподаткуванню: доходи, вартість певних товарів, користування природними ресурсами, передача майна і т.д.
  Ставка податку або податкова квота - розмір податку, що встановлюється на одиницю оподаткування. Визначається або у твердій сумі, або у відсотку.
  Одиниця податку - частина об'єкта оподаткування, на яку встановлюється ставка податку.
  Термін сплати податку - обумовлюється в законі, за його порушення автоматично стягується пеня, незалежно від вини порушника.
  Пільга з податку - виняток із загального правила. Встановлюється законом з урахуванням платоспроможності, участі в суспільному виробництві.
  Податкова база - сума, з якої стягуються податки.
  Соціально-економічна сутність, внутрішній зміст податків виявляється через їхні функції.
  Функція податку - це прояв його сутності в дії, спосіб вираження його властивостей. Функція показує, яким чином реалізується суспільне призначення даної економічної категорії як інструмента вартісного розподілу і перерозподілу доходів.
  Податки виконують п'ять найважливіших функцій: фіскальну, розподільчу, регулюючу, контрольну та заохочувальну.
  1. Фіскальна функція полягає у фінансуванні державних витрат. За допомогою фіскальної функції реалізується головне суспільне призначення податків - форсування фінансових ресурсів держави, акумульованих у бюджетній системі та позабюджетних фондах, необхідних для здійснення власних функцій (оборонних, соціальних, природоохоронних та інших). Формування доходів державного бюджету на основі стабільного і центрального стягування податків перетворює сама держава в найбільшого економічного суб'єкта.
  2. Регулююча функція - державне регулювання економіки. Регулюючу роль відіграє сама система оподаткування, обрана урядом. Через податки влади впливають на суспільне відтворення, тобто будь-які процеси в економіці країни, а також соціально-економічні процеси в суспільстві. Податки в цій функції можуть відігравати заохочувальну (стимулюючу), обмежувальну і контролюючу роль.
  За допомогою податків можна заохочувати або стримувати визначені види діяльності (підвищуючи або знижуючи податки), направляти розвиток тих або інших галузей промисловості, впливати на економічну активність підприємців, збалансувати платоспроможний попит і пропозицію, регулювати кількість грошей в обігу. Так надання податкових пільг галузям промисловості або окремим підприємствам стимулює їхній підйом і розвиток. Призначаючи більш високі податки на надприбуток, держава контролює рух цін на товари і послуги.
  Надаючи пільги, держава вирішує серйозні, часом стратегічні задачі. Наприклад, не обкладаючи податками частину прибутку, що йде на впровадження нової техніки, воно заохочує технічний прогрес. А, не оподатковуючи податками, частина прибутку, що йде на благодійну діяльність, держава залучає підприємства до вирішення соціальних проблем.
  3. Соціальна функція - підтримка соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення між доходами окремих соціальних груп з метою згладжування нерівності між ними.
  Принцип стягнення податків в залежності від здатності платника податків породив систему прогресивного оподаткування: чим вищий дохід, тим більша частина його вилучається у вигляді податку. Принцип пропорційного оподаткування передбачає однакову частку податку в доходах незалежно від їх величини. Найбільш соціально несправедливими є непрямі податки, тому що вони перекладаються через ціни на спожиті товари в однаковому ступені на осіб з високими і низькими доходами. З метою пом'якшення соціальної нерівності державні органи надають окремим групам населення податкові пільги.
  Функції податків взаємозалежні. Зростання податкових надходжень до бюджету, тобто реалізація фіскальної функції, створює матеріальну можливість для здійснення регулюючої функції податків. У той же час, досягнута в результаті економічного регулювання прискорення розвитку і зростання прибутковості виробництва, дозволяє державі отримати більше коштів.
  Класифікація податків дозволяє встановити їх відмінності і схожість. Особливі властивості окремих груп податків потребують особливих умов оподаткування та справляння, специфічних адміністративно-фінансових заходів.
  Той чи інший спосіб класифікації податків заснований на низці критеріїв. Множинність способів класифікації податків має ту позитивну властивість, що один і той же конкретний податок, що відносяться до різних класифікаціях до різних груп, отримує різні оцінки і характеристики, що сприяє його всебічному вивченню та пізнання. Віднесення того чи іншого податку до певного виду дозволяє чіткіше усвідомити його зміст і суть.
  Податки класифікуються за декількома принципами:
  1) за способом стягнення податків;
  2) за суб'єктами оподаткування (платнику податку);
  3) про об'єкт оподаткування;
  4) за рівнем бюджету, до якого зараховується податковий платіж;
  5) за цільової спрямованості введення податку.
  Залежно від способу стягнення податків вони діляться на прямі і непрямі. Відмінності між ними зводяться до наступного.
  Прямі податки:
  I. У правовідносини з приводу стягнення податків вступають два суб'єкти: бюджет і платник податків;
  2. Величина податків безпосередньо залежить від результатів фінансово-господарської діяльності платника;
  3. Ці податки прибутковий-майнові.
  Непрямі податки:
  1. У правовідносини з приводу стягнення податків вступають три суб'єкти: бюджет, носій податку і юридичний платник податків як посередник між ними;
  2. Величина податків не залежить від результатів фінансово-господарської діяльності платника;
  3. Ці податки мають об'єктом оподаткування обороти по реалізації товарів (робіт, послуг)
  Класифікація податків на прямі і непрямі виходячи з прибутковий-витратного критерію, не втратила свого значення і використовується для оцінки ступеня перекладання податкового тягаря на споживача товарів і послуг.
  Остаточним платником прямих податків стає особа, яка отримує дохід, остаточним платником непрямих податків є споживач товару, на якого податок перекладається шляхом надбавки до ціни.
  Недоліком критерію поділу податків на прямі і непрямі по їх перелагаемості було те, що багато прямі податки на практиці перекладати не гірше непрямих, а непрямі перекладати далеко не завжди і іноді не повністю. За суб'єкту оподаткування податки поділяються на три групи:
  - Податки, які стягуються тільки з юридичних осіб;
  - Податки, стягуємоті тільки з фізичних осіб;
  - Податки, які стягуються як з юридичних, так і з фізичних осіб.
  По об'єкту оподаткування податки можуть бути класифіковані на:
  1) податки, що сплачуються з прибутку (доходів), - податок на прибуток, податок на дивіденди, податок на доходи від дольової участі в діяльності інших підприємств і організацій;
  2) податки, які стягуються з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), - податок на додану вартість (ПДВ), акцизи, податок на користувачів автомобільних доріг, податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери, збір за використання найменувань « Росія »,« Росія »і утворених на їхній основі слів і словосполучень;
  3) податки з майна - податок на майно підприємств.
  4) платежі за природні ресурси - земельний податок і орендна плата за землю, плата за воду, лісовий дохід;
  5) податки з фонду оплати праці - податок на потреби освітніх установ, транспортний податок, збір на утримання міліції, благоустрій території та інші цілі;
  6) податки, що сплачуються із суми проведених витрат, - податки на рекламу;
  7) податки на певний вид фінансових операцій - податки на операції з цінними паперами;
  8) податки з вартості позовних заяв та угод майнового характеру - держмито.
  За рівнем бюджету, до якого зараховується податковий платіж, податки поділяються на федеральні, регіональні та місцеві.
  Таким чином, податки уособлюють собою ту частину сукупності фінансових відносин, яка пов'язана з формуванням грошових доходів держави, необхідних йому для виконання відповідних функцій - соціальної, оборонної, правоохоронної. Тобто податки є об'єктивною необхідністю, бо зумовлені потребами поступального розвитку суспільства. Тому надзвичайно важливим завданням створення системи оподаткування та забезпечення її ефективного функціонування має бути усвідомлення кожною людиною, а особливо підприємцями, об'єктивності існування і необхідності сплати податків до бюджету.
  Точний ж облік та контроль за правильним та своєчасним проведенням розрахунків з бюджетом, є однією з головних завдань бухгалтерського обліку.
  Перед бухгалтерським обліком в області обліку оподаткування стоять такі основні завдання:
  - Своєчасне і правильне проведення необхідних нарахувань податків до бюджету і в позабюджетні фонди;
  - Своєчасне і правильне проведення необхідних розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами за нарахованими податками;
   - Повне і оперативне відображення в облікових регістрах нарахування податків та розрахунків з податків;
  - Організація та проведення у встановлені терміни інвентаризацій стану розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами з податків, вишукування можливостей недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості;
  - Контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни.
  Раціональна організація контролю за станом розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами з податків буде сприяти зміцненню розрахункової дисципліни, і, отже, поліпшенню фінансового стану підприємства.
  Таким чином, оподаткування відіграє важливе значення як в економіці держави, так і в економіці підприємства. Через систему диференційованих податкових ставок і пільг можна впливати на процес суспільного відтворення: стимулювати розвиток окремих галузей, розширювати і скорочувати платоспроможний попит населення і т.д.
  1.2 Особливості діяльності ЗАТ «НОДОК» та їх вплив на оподаткування та ведення податкового обліку
  Тему дипломної роботи розкриємо на прикладі золотодобувного підприємства ЗАТ «НОДОК». Для цього розглянемо основні напрямки та особливості діяльності досліджуваного підприємства та їх вплив на його оподаткування за період з 1999 по 1-ий квартал 2002 року.
  Нова видобувна компанія (ЗАТ «НОДОК») розпочала свою діяльність з 1997 року, і була виділена з гірничодобувного комбінату з метою відродження видобувної галузі на принципово нових технологіях видобутку дорогоцінних металів.
  Як Закрите акціонерне товариство «НОДОК» було зареєстровано постановою голови адміністрації м. Магадана № 269 від 17.06.97 р.
  Закрите акціонерне товариство «НОДОК» (в подальшому іменується «Товариство») засновано відповідно до Указу Президента Російської Федерації «Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств в акціонерні товариства» від 1 липня 1992 року № 721. Організаційно-правова форма суспільства: ЗАТ «НОДОК».
  Товариство є юридичною особою. Має у власності відокремлене майно, що обліковуються на його самостійному балансі.
  ЗАТ «НОДОК» має право в установленому порядку відкривати банківські рахунки на території Російської Федерації та за її межами. Товариство має круглу печатку, а також штампи і бланки зі своїм найменуванням, власну емблему та інші засоби візуальної ідентифікації.
  Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, але при цьому не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості належних їм акцій.
  Товариство має повну господарську самостійність у питаннях визначення форм управління, прийняття господарських рішень, збуту, визначення оплати праці, розподілу прибутку. Статутний капітал Товариства становить 160,4 тис. руб. Він розділений на 11700 звичайних акцій номінальною вартістю 10 руб. і 4340 привілейованих акцій типу А номінальною вартістю 10 руб. Всі розміщені акції Товариства є іменними.
  Вищим органом управління ЗАТ «НОДОК» є Загальні збори акціонерів, яке проводиться щорічно. Рада директорів здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства. Керівництво поточною діяльністю компанії здійснюється Генеральним директором (одноосібний виконавчий орган) та Правлінням (колегіальний виконавчий орган).
  Структура підприємства - це склад і співвідношення його внутрішніх ланок: цехів, відділів, лабораторій та інших компонентів, що складають єдиний господарський об'єкт. Виробнича структура представлена на малюнку 1.
  Рис. 1. Виробнича структура ЗАТ «НОДОК»
  Структура підприємства визначається його специфікою. Виробничі підрозділи ЗАТ «НОДОК» діляться на основні, допоміжні та обслуговуючі.
  Основною метою діяльності ЗАТ «НОДОК» є отримання прибутку, для цього воно може здійснювати будь-які види господарської діяльності, за винятком заборонених законодавчими актами РФ, у відповідності зі своєю діяльністю і здійснювати будь-які угоди, що не суперечать закону.
  Для досягнення зазначених цілей компанія в порядку, передбаченому статтею 49 ГК РФ, здійснює такі види діяльності:
  - Видобуток мінералів, що містять дорогоцінні метали;
  - Обробка видобуваються мінералів, що містять дорогоцінні метали;
  - Оренда і придбання транспорту (вагонів, морських, повітряних та інших транспортних засобів) для транспортування драгосодержащіх мінералів;
  - Ведення геологорозвідки нових родовищ, введення в дію нових рудників;
  - Розробка нормативної документації по видобутку і обробці драгосодержащіх мінералів відповідно до вимог і т.д.;
  - Організація оптової і роздрібної торгівлі.
  Для ведення видобувної діяльності ЗАТ «НОДОК» повинно мати ліцензію (дозвіл), яка видається на певний термін і містить в собі контрольні нормативи.
  Основні техніко-економічні показники діяльності ЗАТ «НОДОК» за аналізований період 1999-2001 рр.. представлені в таблиці 1.2.
  Таблиця 1.2
  Основні техніко-економічні показники діяльності ЗАТ «НОДОК» за 1999-2001 рр..
  Найменування показників
  1999р.
  2000р.
  2001р.
  Об .(+,-)< br /> 99-00гг
  Об .(+,-) 99-01г.г.
  1
  +2
  3
  4
  5
  6
  Обсяг реалізованої продукції, тис.руб.
  Базисний темп зростання,%
  263440
  100
  280680
  106,5
  360610
  136,8
  17240
  97170
  Чисельність ППП, чол.
  Базисний темп зростання,%
  154
  100
  156
  101,3
  177
  114,9
  2
  23
  Виробіток продукції (послуг) на одного працюючого, тис.руб.
  Базисний темп зростання,%
  1710,6
  100
  1799,0
  105,2
  2037,3
  119,1
  88,4
  326,7
  Собівартість продукції, (послуг, робіт) тис.руб.
  Базисний темп зростання,%
  125331
  100
  152922
  122,0
  187320
  149,5
  27591
  61989
  Середньомісячна з/плата, руб.
  Базисний темп зростання,%
  14800
  100
  15500
  104,7
  17600
  118,9
  700
  2800
  Фонд оплати праці, тис.руб.
  Базисний темп зростання,%
  27350,4
  100
  29016,0
  153,7
  37382,4
  202,5
  1666
  10032
  Середньорічна вартість основних фондів, тис.руб.
  Базисний темп зростання,%
  34547
  100
  43510
  111,6
  74290
  215,0
  8963
  39743
  Фондовіддача, руб.
  Базисний темп зростання,%
  7,62
  100
  6,45
  84,6
  4,85
  63,6
  - 1,17
  -2.77
  Прибуток (збиток) від реалізації, тис.руб.
  Базисний темп зростання,%
  138109
  100
  127758
  92,5
  173290
  125,4
  -10351
  35181
  Рентабельність,%
  Базисний темп зростання,%
  2,10
  100
  1,83
  87,1
  1,92
  104,9
  -0,27
  -0.18
     
  Наведені в таблицю 1.2 показники роботи золотодобувної компанії свідчать про зростання видобутку драгосодержащіх мінералів. Так у 2001р. в порівнянні з попереднім 2000р. обсяг видобутої і реалізованої продукції (золотого піску) виріс на 79930 тис. руб. (360610-280680), а в 2000р. в порівнянні з 1999р. обсяг зріс на 17240 тис. руб. (280680-263440).
  При зростанні обсягу золотовидобутку і реалізації по ЗАТ «НОДОК» відбувається і зростання собівартості продукції. Так, у 2001 році собівартість збільшилася в порівнянні з 2000 роком на 34398 тис. рублів (187320-152922), а в 2000 році на 27591 тис. руб. (152922-125331) у порівнянні з 1999 роком. Зростання собівартості зумовлене зростанням цін і тарифів на електроенергію, паливо, матеріали, зростанням заробітної плати, а також за рахунок подальшої механізації процесу золотовидобутку і введення нових технологій обробки.
  Середньооблікова чисельність працюючих за ЗАТ «НОДОК» збільшилася незначно: в 2000 році в порівнянні з 1999 роком на 2 людини (156-154), і на 21 людини (177-154) в 2001 році. Приріст чисельності стався з робочим - механізаторам на 16 чоловік, і на 5 осіб фахівців. Збільшення кількості спеціалістів обумовлено необхідністю автоматизації процесу управління, що в свою чергу забезпечить підвищення продуктивності праці, і, отже, підвищення ефективності виробництва.
  Фонд оплати праці виріс у 2,02 рази (37382,4/29016,0) в 2001 році в порівнянні з 2000 роком, і в 1,53 рази (29016,0/27350,4) в 2000 році в порівнянні з 1999 роком . Зростання фонду оплати праці обумовлений трьома факторами: - індексацією окладів працівників відповідно до умов Колективного договору, пов'язаних з цією індексацією, збільшенням преміальних та інших виплат, а також перерозподілом коштів на оплату праці в бік збільшення гарантованої її частини і зниження частині, що спрямовується на преміювання працівників.
  Проведений вище короткий аналіз техніко-економічних показників роботи золотодобувного підприємства показав, що ЗАТ «НОДОК» за розглянутий період працював ефективно, прибутково, має можливість для розширення діяльності.
  Фінансова та виробнича діяльність товариства здійснюється на основі самофінансування та самоокупності.
  Товариство зобов'язане вести бухгалтерський і з 01.01.02г. податковий облік, подавати фінансову звітність у порядку, встановленому чинним законодавством РФ про бухгалтерський і податковий облік (Федеральний закон від 21.11.96 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» і Положення від 29 липня 1998р. № 34н, гл. 25 НК РФ і ін), і на підставі прийнятої по підприємству облікової політики (див. Додаток 2).
  Відповідно до Державної програми переходу України на прийняту в міжнародній практиці систему обліку та статистики Міністерством фінансів РФ затверджено Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика підприємства» ПБУ 1/98. Облікова політика компанії формується головним бухгалтером на основі цього Положення і затверджується керівником організації.
  Основні положення облікової політики підприємства в області організації бухгалтерського обліку та обліку оподаткування є:
  - Робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності;
  - Форми первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;
  - Порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань організації;
  - Методи оцінки активів та зобов'язань;
  - Правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;
  - Виручка від реалізації для цілей оподаткування визнається за фактом надходження оплати від покупців;
  - Порядок контролю зa господарськими операціями.
  Метод визначення за фактом відвантаження та виставлення покупцям продукції розрахункових документів за відвантажену продукцію (робіт, послуг), введений в дію з 01.07.96 року було скасовано у зв'язку зі збільшенням дефіциту оборотних коштів, пов'язаного з високим рівнем дебіторської заборгованості і збільшенням відволікання грошових коштів підприємства на оплату податків. Цей момент в облікову політику підприємства має велике значення для правильного визначення бази оподаткування, і, отже, для повноти обчислення податків з відповідних об'єктів оподаткування, а також для фінансового стану компанії.
  Особливість діяльності компанії вплинуло на його оподаткування. ЗАТ «НОДОК» є підприємством, які видобувають мінерали, що містять дорогоцінні метали. Використання ж природних ресурсів здійснюється за відповідну плату, в основу якої покладена рентна складова, при цьому на вигляд і розмір цих платежів впливають вид ресурсу, його якісні властивості, цілі використання. Ці податки мають чітку галузеву приналежність і призначені для залучення коштів, що використовуються в подальшому на відтворення (відновлення) експлуатованих ресурсів.
  Справляння платежу на відтворення мінерально-сировинної бази регламентувалося до 1 січня 2002р. положеннями Закону РФ «Про надра» від 21.02.92г. № 2395-1 (в редакції від 10.02.99г. № 32-ФЗ) [10]. Закону «Про надра» визначає надра в якості основного об'єкта оподаткування. Платниками ресурсних податків є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, допущені до розробки надр на території РФ.
  До ресурсних податків і зборів щодо ЗАТ «НОДОК» за аналізований період, тобто за 1999-2001 роки ставилися наступні:
  - Відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази;
  - Платежі за користування природними ресурсами:
  - Платежі за користування надрами,
  - Плата за воду,
  - Екологічні платежі.
  З 1 січня 2002 року набула чинності глава 26 Податкового кодексу РФ. Вона ввела новий податок - податок на видобуток корисних копалин. Цей податок замінив відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази і платежі за користування надрами, які були передбачені Законом України «Про надра». Зміни до Закону РФ «Про надра» та в главу 26 Податкового кодексу РФ вніс Федеральний закон від 08.08.2001 № 126-ФЗ [7].
  Особливості оподаткування золотодобувного підприємства регламентуються нормативними документами. ЗАТ «НОДОК» здійснює свою діяльність з видобутку та реалізації мінералів, що містять дорогоцінні метали, з метою отримання прибутку, при цьому вона є також платником наступних податків:
  - Податку на прибуток;
  - Податку на додану вартість;
  - Податку на доходи фізичних осіб;
  - Єдиного соціального податку;
  - Податку на майно;
  - Податку на користувачів автодоріг;
  - Податку на рекламу.
  Правильне визначення бази оподаткування є вирішальним моментом для повноти обчислення податків з відповідних об'єктів оподаткування.
  Найважливіше значення в системі оподаткування мають обороти по реалізації продукції, так як раціональна організація розрахунків буде сприяти своєчасному надходженню коштів при оплаті відвантаженої продукції та сприяти зміцненню фінансового стану ЗАТ «НОДОК».
  Як вже зазначалося вище, визначення виручки від реализродної асоціації продукції залежить від прийнятого підприємством методу її формування.
  Так як щодо ЗАТ «НОДОК» згідно облікову політику за розглянутий період з 1999 року по 2001 рік прийнято було вважати реалізацію продукції в міру оплати, то в обліку відповідні операції знаходили відображення в наступному порядку (за скороченою схемою):
  Д-т 45; К-т 43 - списання собівартості відвантаженої продукції на рахунок бухгалтерського обліку з відображення заборгованості покупців (замовників) за цю продукцію - рахунок 45 «Товари відвантажені»;
  Д-т 90-1; К-т 45 - відображення витрат по виробництву і реалізації оплаченої продукції на рахунку бухгалтерського обліку з реалізації - субрахунок 90-1 рахунку 90 «Продажу»;
  Д-т 51, Д-т 50, Д-т 52; К-т 90-1 - оплата продукції, що підтверджує факт її реалізації: при безготівкових розрахунках - по надходженні коштів на рахунки в установи банків (рахунок 51 «Каса», 52 «Валютні рахунки»); при розрахунках готівкою - з надходження коштів до каси підприємства (рахунок 50 «Каса»);
  Д-т 90-1; К-т 99 - списання прибутку від реалізації продукції на рахунок бухгалтерського обліку з виявлення фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства (організації) (рахунок 99 «Прибутки та збитки»);
  Д-т 99; К-т 90-1 - списання збитків.
  Податок на додану вартість, що обчислюється від вартості реалізованої продукції і обліковується на рахунку 68-3, відображає заборгованість бюджету, яка зменшується на суму ПДВ за оплаченої і оприбуткованої для потреб виробництва оподатковуваної продукції.
  Важливе значення в якості бази оподаткування, за розглянутий період, мала валовий прибуток, що відображає результат господарсько-фінансової діяльності підприємства. Валовий прибуток виявляється на відповідному рахунку бухгалтерського обліку (рахунок 99) в якості кінцевого підсумку - сальдо за цим рахунком. При цьому прибуток формується як результат реалізації продукції, основних засобів, нематеріальних активів, інших матеріальних цінностей.
  Поряд з результатами від реалізації товарно-матеріальних цінностей на обсяг валового прибутку впливають позареалізаційні доходи і витрати, безпосередньо відображаються на рахунку прибутків і збитків (рахунок 99). До подібних доходів і витрат відносяться, наприклад, пені, штрафи, неустойки, курсові різниці по валютних рахунках, а також операції в іноземних валютах.
  Разом з тим, обчислена валовий прибуток не у всіх випадках є оподатковуваної базою для визначення податку на прибуток. Валовий прибуток коригується на суми наданих пільг з податку і, навпаки, додаткових платежів, що збільшують базу оподаткування. За ЗАТ «НОДОК» за розглянутий період не надавалися пільги з податку на прибуток. Нарахування податку на прибуток відображається на рахунку з використання прибутку, рахунок 99 «Прибутки та збитки».
  Таким чином, у компанії, що займається золотодобуванням, проводиться єдина облікова політика відображення господарських операцій та оцінки майна. Облікова політика ЗАТ «НОДОК» забезпечує повноту відображення в бухгалтерському та податковому обліку всіх моментів господ
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status