ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Сучасна податкова система РФ
       

   

  Податки, оподаткування
  Зміст

  Вступ 3
  Податкова система Російської Федерації на сучасному етапі. Напрямки вдосконалення 4
  Висновок 11
  Список використаної літератури: 13
  Введення
  Податки являють собою обов'язкові збори, які стягуються державою з господарюючих суб'єктів і з громадян по ставці, встановленої в законному порядку. Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжується перебудовою податкової системи. У сучасному цивілізованому суспільстві податки - основна форма доходів держави. Окрім цієї суто фінансової функції податковий механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на стан науково-технічного прогресу.
  Податки - найбільш дієвий інструмент регулювання нових економічних відносин. Зокрема, вони покликані обмежувати стихійність ринкових процесів, впливати на формування виробничої і соціальної інфраструктури, приборкувати інфляцію.
  Успішне проведення податкової політики держави залежить від розумного податкового законодавства та ефективної системи контролю за його виконанням. В умовах недосконалості та нестабільності податкових законів, які породжують неприйняття податкової системи, правовий нігілізм платників податків і, як наслідок, ухилення від податків, виявляється залежність ефективності податкового контролю від якості правової бази, як найважливішої умови його здійснення.
  Законодавство з оподаткування має розроблятися і удосконалюватися з урахуванням того, що податкова система та механізм її реалізації повинні бути найтіснішим чином пов'язані зі стратегією економічних реформ, сприяти досягненню цілей і завдань державної соціально-економічної і фінансово-бюджетної політики.
    Побудова справедливої й ефективної податкової системи, забезпечення її ясності, передбачуваності і стабільності є важливою умовою підвищення підприємницької та інвестиційної активності, прогресу України на шляху створення ринкової економіки та інтегрування російської економіки у світову. Чинна податкова система Росії потребує серйозного реформування. Податкова система Російської Федерації на сучасному етапі. Напрямки вдосконалення
  Існує кілька груп основних причин кардинальних змін у податковому законодавстві: політичні - розвиток демократичних перетворень, прийняття нової Конституції, збільшення самостійності регіональних і місцевих властей і, як наслідок, перерозподіл коштів між бюджетами різних рівнів, зміни у взаєминах між платником податків і державою; економічні - розвиток ринкових відносин, поява нових економічних і фінансових структур, таких, як фінансовий і фондовий ринки, ринок страхових послуг, взаємопроникнення російської і світової економіки; правові - поява нових правових інститутів, неузгодженість податкового і цивільного законодавства, наявність великої кількості підзаконних актів, що дозволяють знайти можливість відходу від оподаткування, відсутність єдиної нормативної бази оподаткування та багато іншого.
  Податки виникли ще на зорі людської цивілізації разом з товарним виробництвом, поділом суспільства на класи і появою держави, якій потрібні кошти на утримання армії, судів та ін
  З моменту виникнення держави податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві і являє собою важливу «кровоносну артерію» бюджетно-фінансової системи.
  З організаційно-правової сторони податок - це обов'язковий платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб у формі відчуження належних їм грошових коштів, з метою фінансового забезпечення діяльності держави. Поряд із податками в структурі податкової системи певне місце займають збори, пошліни1.
  Сукупність податків, зборів і мита, що стягуються на території держави у відповідності з податковим кодексом, а також сукупність норм і правил, що визначають правомочності і систему відповідальності сторін, що беруть участь у податкових правовідносинах, у побудові та методах обчислення яких реалізуються певні принципи, утворюють податкову систему країни .
    Національні податкові системи формуються у відповідності з певними принципами. Для сучасної Росії особливо важливе значення має опрацювання принципів побудови податкової системи стосовно до особливостей розвитку держави федерального типу. Специфіка переходу економіки до ринку і рішення проблем взаємовідносин федерального центру і регіонів визначають і особливості складу і структури оподатковування.
  Сучасні принципи оподаткування такі:
  1. Рівень податкової ставки повинен встановлюватися з урахуванням можливостей платника податків, тобто рівня доходів.
  2. Оподаткування повинно носити одноразовий характер.
  3. Обов'язковість сплати податків.
  4. Система і процедура виплати податків повинні бути простими, зрозумілими і зручними для платників податків і економічними для установ, що збирають податки.
  5. Податкова система повинна бути гнучкою і легко адаптується до мінливих суспільно-політичним потребам.
  6. Розумне поєднання прямих і непрямих податків.
  7. Використання систему податкових пільг.
  8. Чіткий поділ податків за рівнями державного правління: федеральні, регіональні і местние2.
  Податкова система базується на відповідних законодавчих актах держави, які встановлюють конкретні методи побудови і стягування податків.
  Аналіз поняття, регулятивних і функціональних характеристик податку, видів суспільних відносин, що складають систему оподаткування і зборів, а також суспільних відносин у сфері оподаткування та зборів як системи оподаткування та зборів дозволяє зробити наступні висновки:
  - Система оподаткування та зборів необхідна для нормального функціонування як держави, так і громадянського суспільства;
  - Система оподаткування і зборів, що знаходиться на стику між державою та громадянським суспільством, піддає певним обмеженням одну з основ громадянського суспільства - принцип недоторканності приватної власності;
  - Суспільні відносини у системі оподаткування і зборів спочатку конфліктні і в процесі регулювання вимагають врахування інтересів як держави, так і громадянського суспільства.
  Як відзначається в літературі, практику вільних міст (перша буржуазних республік) зі збору міських податків були притаманні основні риси сучасних систем оподаткування розвинених держав:
  - Визнання податку як суспільно необхідного обмеження принципу приватної власності;
  - Добровільність податку, що виражається в обов'язковому затвердження податкових законів виборними представниками народу;
  - Грошова форма податку;
  - Громадський контроль за розподілом і витрачанням зібраних податкових коштів.
  Загальні принципи побудови податкової системи в Росії визначає частину першу Податкового кодексу Російської Федерації, прийнята Федеральним законом від 31 липня 1998 р. № 146-ФЗ. Цим нормативним документом дано визначення законодавства України про податки та збори. Крім цього, Податковий кодекс встановлює систему податків і зборів, які стягуються до федерального бюджету, а також загальні принципи оподаткування і зборів в Російській Федерації, в тому числі:
  1) види податків і зборів, що стягуються в Російській Федерації;
  2) підстави виникнення (зміни, припинення) та порядок виконання обов'язків по сплаті податків і зборів;
  3) принципи встановлення, введення в дію і припинення дії раніше введених податків і зборів суб'єктів РФ і місцевих податків і зборів;
  4) права та обов'язки платників податків, податкових органів та інших учасників відносин, регульованих законодавством про податки і збори;
  5) форми і методи податкового контролю;
  6) відповідальність за вчинення податкових правопорушень;
  7) порядок оскарження актів податкових органів і дій (бездіяльності) та їх посадових осіб.
  Об'єктами оподатковування можуть бути операції з реалізації товарів (робіт, послуг), майно, прибуток, дохід, вартість реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або інший об'єкт, що має вартісну, кількісну або фізичну характеристики, з наявністю якого в платника податків законодавства про податки і збори зв'язує виникнення обов'язку по сплаті податку.
  Кожен податок має самостійний об'єкт оподаткування, який визначається відповідно до частини другої Податкового кодексу та з урахуванням положень частини першої Податкового кодексу.
  Відповідно до законодавства про податки і збори окремим категоріям платників податків і платників зборів можуть бути надані податкові пільги, тобто переваги в порівнянні з іншими платниками податків або платниками зборів, включаючи можливість не сплачувати податок або збір або сплачувати їх у меншому розмірі.
  Цілям зовнішньої і внутрішньої порівнянності оподаткування при проведенні досліджень і відпрацювання стратегії податкових правовідносин є податкова класифікація.
  Класифікація податків має важливе значення для організації раціонального управління оподаткуванням. У цілому класифікаційні ознаки універсальні, тобто основні з них відомі з давніх часів.
  Більше ста років відомо розмежування податків на дві підсистеми: прямі і непрямі.
  Прямі податки - ті, які пов'язані з результатом господарсько-фінансової діяльності, оборотом капіталу, збільшенням вартості майна. Це податок на доходи фізичних осіб, податок на майно і т. п.
  Непрямі податки - ті, які є надбавкою до ціни. До них відносяться ПДВ, податок з продажу, акцизи.
  Склад податків податкової системи РФ можна класифікувати за такими ознаками:
  1. По суб'єкті сплати: юридичні і фізичні особи;
  2. За джерела сплати податкових платежів і зборів: індивідуальний дохід, виторг від продажів, фінансовий результат;
  3. За повноті податкових прав користування податковими надходженнями: власні, що регулюють;
  4. За призначенням: загальні, без прив'язки до конкретного витраті і спеціальні, які мають цільове призначення;
  5. По приналежності до рівня влади і управління. Податкова система РФ включає в себе податки і збори трьох рівнів: федеральні, регіональні і местние3.
  Федеральні податки (у тому числі розміри їх ставок, об'єкти оподаткування, платники податків) і порядок зарахування їх до бюджету встановлюються законодавчими актами РФ і обов'язкові до сплати на всій території РФ.
  Регіональними визнаються податки і збори, що встановлюються і вводяться в дію законами суб'єктів РФ.
  Місцевими визнаються податки і збори, що встановлюються нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування і обов'язкові до сплати на територіях відповідних утворень.
  Отже, класифікація необхідна не тільки для складання податкових розрахунків та звітності з використанням електронної системи обробки даних. Користуючись такою класифікацією, можна визначити роль кожного податку і податкової групи в складі дохідних джерел консолідованого бюджету РФ, бюджетів суб'єктів РФ місцевих бюджетів.
  Функція податку - це прояв його сутності в дії, спосіб вираження його властивостей.
  Фіскальна функція. Фіск (від латинського fiscus - корзина) у Стародавньому Римі, починаючи з IV століття н.е., - єдиний загальнодержавний центр Римської імперії, куди стікалися всі види доходів, податків і зборів, вироблялися державні витрати і т.д. (звідси походить позначення терміном "фіск" державної скарбниці).
  Фіскальна функція є основною функцією оподаткування. За допомогою цієї функції реалізується головне призначення податків: формування і мобілізація фінансових ресурсів держави, а також акумулювання в бюджеті коштів для виконання загальнодержавних чи цільових державних програм. Всі інші функції оподатковування можна назвати похідними від фіскальної.
  Розподільна функція. Розподільна (соціальна) функція податків складається в перерозподілі суспільних доходів між різними категоріями населення. Сенс функції в тому, що відбувається передача засобів на користь більш слабких і незахищених категорій громадян за рахунок покладання податкового тягаря на більш сильні категорії населення. Результатом цього є вилучення частини доходу в одних і передача її іншим. Прикладом реалізації фіскально - розподільної функції можуть служити акцизи, що встановлюються, як правило, на окремі види товарів, у першу чергу, на предмети розкоші, а також механізми прогресивного оподаткування. У деяких соціально орієнтованих країнах (Швеція) визнається майже офіційно, що податки являють собою плату високоприбуткової частини населення менш дохідній за соціальну стабільність у суспільстві.
  Регулююча функція. На думку, великого англійського економіста Дж. Кейнса, податки існують у суспільстві виключно для регулювання економічних відносин.
  Регулююча функція спрямована на досягнення за допомогою податкових механізмів тих чи інших завдань податкової політики держави. Ця функція має три підфункції: стимулюючу, дестимулює та відтворювальну.
  Стимулююча підфункції спрямована на підтримку розвитку тих чи інших економічних процесів. Вони реалізуються через систему пільг і звільнень від податків. Нинішня система оподаткування представляє широкий набір податкових пільг малим підприємствам, підприємствам інвалідів, сільськогосподарським виробникам, організаціям, що здійснюють капітальні вкладення у виробництво і благодійну діяльність, і т.д.
  Дестимулює підфункції, навпроти, спрямована на встановлення через податковий тягар перешкод для розвитку будь-яких економічних процесів. Це здійснюється шляхом запровадження підвищених ставок податків (так, для казино до 2001 року була встановлена ставка податку на прибуток у розмірі 90%), встановлення податку на вивіз капіталу, підвищених митних зборів, податку на майно, акцизів та інших.
  Відтворювальних підфункції призначена для акумуляції засобів на відновлення використовуваних ресурсів. Цю підфункції виконують відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази, плата за воду та ін
  Потрібно відзначити, що податкове стимулювання інвестицій, сільського господарства та інших галузей народного господарства у відриві від інших економічних факторів не приносить бажаного результату, оскільки інвестиційні процеси обумовлені не податковими пільгами, а потребами розвитку виробництва і розширення бізнесу.
  У той же час регулююча функція податків діє відразу і безпосередньо при дестимулює податковому підході. Створення непомірного податкового тягаря практично завжди тягне спад виробництва через втрату його ефективності. Так, наприклад, непомірний податковий гніт на російське селянство в 30-х роках XX століття (під виглядом класової боротьби з куркульством) привів до його ліквідації за кілька років. У наш час введення 70%-ного податку на прибуток від діяльності, пов'язаної з відеопоказ, призвело до зникнення відеосалонів, які користувалися великою популярністю у населення наприкінці 80-х - початку 90-х років. Дестімулірованіе імпорту шляхом встановлення підвищених мит (політика протекціонізму) також тягне за собою різке скорочення ввезення тих чи інших товарів.
  Контрольна функція. Через податки держава здійснює контроль над фінансово-господарською діяльністю організацій і громадян, а також за джерелами доходів і витратами. Шляхом грошової оцінки сум податків можливо кількісне зіставлення показників доходів з потребами держави у фінансових ресурсах. Завдяки контрольній функції оцінюється ефективність податкової системи, забезпечується контроль за видами діяльності і фінансовими потоками. Через кон?? рольний функцію оподатковування виявляється необхідність внесення змін у податкову систему і бюджетну політику государства4.
  Заохочувальна функція. Порядок оподатковування може відбивати визнання державою особливих заслуг визначених категорій громадян перед суспільством (надання податкових пільг учасникам ВВВ, Героям Радянського Союзу, Героям Росії та інші).
  Ця функція являє собою пристосування податкових механізмів для реалізації соціальної політики держави. З оподатковуваного доходу фізичних осіб робляться відрахування на утримання дітей та утриманців, у зв'язку з будівництвом або придбанням житла, здійсненням благодійної діяльності. Відповідно до частини другої Податкового кодексу РФ оподатковуваний дохід буде знижуватися у зв'язку з іншими соціальними витратами: платним навчанням дітей, покупкою ліків.
  Податкова ставка - розмір податку на одиницю оподаткування. Як остання може виступати одиниця земельної площі, одиниця виміру товарної маси, але для більшості видів податків - грошова одиниця країни. Існує декілька видів податкових ставок. Тверда податкова ставка визначається в абсолютній сумі на одиницю обкладання незалежно від величини доходів (наприклад, на тонну нафти). Пропорційна податкова ставка означає стягнення податку в рівних частках незалежно від розміру доходу (наприклад, 13% з кожного рубля заробітної плати незалежно від її величини).
  Прогресивна податкова ставка передбачає збільшення відсотка вилучення доходу по мірі зростання розмірів цього доходу. Те ж відноситься до вартості майна. Розрізняють просту прогресію, при якій податкова ставка зростає в міру Збільшення доходу для всієї суми доходу, і складну прогресію, коли дохід ділиться на частини, кожна з яких оподатковується за своєю ставкою, що перевищує попередню. Існує також регресивна податкова ставка, при якій чим нижче дохід, тим вище відсоток податкового вилучення по відношенню до суми доходу.
  Податкова ставка встановлюється законодавчими (представницькими) органами суб'єктів Російської Федерації в рублях і копійках.
  Висновок
  Податкова система включає в себе:
  встановлення прав та обов'язків платників податків,
  встановлення прав і обов'язків податкових органів,
  встановлення об'єктів оподаткування,
  постановку на облік платників податків і присвоєння їм ідентифікаційного номера,
  встановлення податків і пільг,
  встановлення структури податкових органів і т. д.
  Податкова система будується на принципах загальності, визначеності, зручності, обов'язковості, соціальної справедливості, стабільності, ефективності та гласності.
  Принцип загальності припускає, що всі джерела доходів повинні обкладатися податками (за деяким винятком, визначеним у податковому законодавстві).
  Принцип визначеності передбачає чітке встановлення таких параметрів, як:
  методи обчислення,
  термін сплати і т. д.
  Під зручністю розуміють форму справляння відповідних податків.
  Принцип обов'язковості очевидна і не має потреби в коментарі.
  Принцип соціальної справедливості передбачає облік можливостей окремих категорій платників податків сплачувати податки.
  Принцип стабільності передбачає збереження основних видів податків, а також порядку їх розрахунку та сплати протягом тривалого часу.
  Принцип ефективності виходить з економічної доцільності стягнення того чи іншого податку.
  Принцип гласності передбачає відкритість нормативних документів з податків і зборів.
  Мета податкової системи:
  створення умов для ефективних відтворювальних процесів у народному господарстві РФ,
  створення передумов для вирішення соціальних проблем як в країні в цілому, так і в окремих регіонах,
  створення умов для здійснення зовнішньоекономічної діяльності і т д.
  Податкова система повинна чутливо реагувати на будь-які зміни в економічній, соціальній і політичній обстановці в країні. Вона повинна:
  бути інструментом оптимізації відтворювальних процесів в країні,
  встановлювати оптимальне співвідношення між окремими податками і зборами з тим, щоб стимулювати необхідні галузеві пропорції в народному господарстві, забезпечити гідний рівень життя населення Росії,
  усунути подвійне оподаткування доходів,
  враховувати світовий досвід оподаткування.
  Можна виділити два основних напрямки вдосконалення нормативної бази для податкової системи в РФ. По-перше, бажано переглянути ряд основних принципів оподаткування в напрямку їх більшої демократизації і розширення колегіальності при виробленні та прийнятті рішень. По-друге, належить провести значну нормотворчу діяльність з уточнення, поповненню і зміни низки статей всіх законодавчих актів у відповідності зі складними ринковими відносинами в Росії і становленням цивілізованого громадянського суспільства в країні.
  Список використаної літератури:
  1. Бризгалін А.В. Організаційні принципи російської податкової системи. Податковий вісник. Ж.-М.: 2003, № 8, сс.33 -35.
  2. Коментар до Податкового кодексу РФ (частини першої)/Сост. С.Д. Шаталов. М., 2003. С. 32-33.
  3. Мартинов А.В. Прибуток - джерело надходжень бюджету і розвитку підприємств. Податковий вісник. Ж.-М.: 2003, № 4, сс.17 - 22.
  4. Податки та оподаткування. Учебное пособие/Под ред. І.Г. Русакова, В.А. Кашина. М., 2004. С.4-5.
  5. Податки./Під загальною ред. Черник Д.Г. Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2004.
  6. Павлова Л.П. Податкова реформа та створення моделі ефективної податкової системи в Росії. Податковий вісник. Ж.-М.: 2002, № 11, сс. 6 - 13.
  7. Телятников Н.Б. Особливості розвитку податкової системи Росії. Саратов: Видавничий центр Саратовської державної економічної академії, 2003.
  8. Фінансове право. Підручник/Відп. ред. О.Н. Горбунова. М., 2003. С. 90.
  9. Економіка і життя. 2000. № 5. С. 2-3
  1 Податки./Під загальною ред. Черник Д.Г. Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2004. с. 11.
  2 Податки та оподаткування. Учебное пособие/Под ред. І.Г. Русакова, В.А. Кашина. М., 2004. С.4-5.
  3 Бризгалін А.В. Організаційні принципи російської податкової системи. Податковий вісник. Ж.-М.: 2003, № 8, сс.33 -35.
  4 Бризгалін А.В. Організаційні принципи російської податкової системи. Податковий вісник. Ж.-М.: 2003, № 8, сс.33 -35.
  4       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status