ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Приватизація підприємств галузей оборонної промисловості .
       

   

  Податки, оподаткування
  - 1 -

  ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
  Галузей оборонної промисловості

  Загальні цілі та завдання державних програм приватизації не вчи-
  ють особливостей підприємств галузей оборонної промисловості
  (ООП). У той же час вони становлять значну частку наукового, про-
  мислення і кадрового потенціалу країни. На підприємства ООП приходить-
  ся також велика питома вага виробництва наукомісткої, технічно
  складної цивільної продукції та непродовольчих товарів народного
  споживання. У 1994 р. оборонний комплекс виробив 80% загального обсягу
  випуску зазначеної продукції в країні. Тому приватизація підприємств
  ООП мала на меті не тільки зберегти, але й подальшого вдосконалення-
  шенствованія їх науково-технічного та кадрового потенціалу. Основні
  завдання приватизації в цій сфері включали:
  - Мінімізацію витрат на виробництво і розробку озброєння (В)
  і військової техніки (ОТ) з урахуванням вимог військової доктрини й забезпечити
  чення вирішення на цій основі обороноздатності Росії;
  - Створення оптимальної структури виробництва в ООП, відповідними-
  ющей ринкових умов;
  - Максимально ефективне використання кадрового, науковотехнічного-
  чного та виробничого потенціалу ООП для досягнення якнайшвидшої
  стабілізації соціально-економічної ситуації в країні.
  Приватизацію підприємств ООП передбачалося здійснювати виходячи
  з наступних принципів:
  - Узгодження інтересів РФ, національно-державних і адміні-
  ністратівно-територіальних утворень у рамках РФ;
  -розмежування повноважень і функцій при проведенні приватизації
  між органами державної влади і управління;
  - Пріоритету трудових колективів при приватизації підприємств
  ООП для пом'якшення соціальної напруженості і збереження високого науч-
  но-технічного і виробничого потенціалу підприємств оборонного
  комплексу;
  - Надання фінансової підтримки підприємствам, які зазнали разг-
  сударствленію та приватизації (створення спеціальних фондів підтримки
  підприємств, надання додаткових пільг трудовим колективам
  і т.д.).


  - 2 -

  На процес приватизації підприємств ООП вплинув комплекс
  факторів. По-перше, це діяла система управління оборонними
  підприємствами, заснована на жорсткій централізації адміністративних
  функцій, що істотно обмежує їх проізводственнохозяйственную
  самостійність. По-друге, масштабність виробництва, що ускладнить-
  ло викуп майна трудовими колективами; нерівномірність розміщення
  науково-технічного та виробничого потенціалу оборонної промисло-
  лінощів в межах Росії; диверсифікація виробництва, що виявляється
  у структурі продукції, що випускається підприємствами продукції (В і ВТ, продукція
  подвійного призначення, загальногромадянський продукії, непродовольчі то-
  Вари народного споживання). По-третє, наявність мобілізаційних мощ-
  ностей і резервів, значно обмежують процес роздержавлено-
  ня та приватизації. По-четверте, конверсія військового виробництва (з-
  трансформаційних змін структури продукції, що випускається і статусу оборонного підприєм-
  тий, розширення можливостей приватизації).
  Необхідно також мати на увазі, що були відсутні основоположні
  законодавчо-правові документи, що визначають розвиток ООП (закони
  про оборонне замовлення, включаючи розробку програм озброєння, збереженню-
  ня та розвитку мобілізаційних потужностей, про статус оборонного припускає-
  ріятія; узгоджені рішення з державами - членами СНД про сумісних-
  ном виробництві В і ВТ), що ускладнювало підготовку концепції та прог-
  Рамм приватизації підприємств комплексу.

  ЕТАПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ, ЇХ ЗМІСТ І
  ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

  Початок роздержавлення власності та приватизації в оборонного
  ном комплексі можна віднести до 1990-1992 рр.., коли з'явилися альтерна-
  тивні форми власності в рамках багатоукладної соціалістичної
  економки, а приватизація і роздержавлення власності не були
  узаконені і здійснювалися згідно з окремими рішеннями на
  рівні владних структур. У 1993-1994 рр.. була реалізована крупномасш-
  табная програма приватизації, відбувалося нарощування критичної
  маси кількісних перетворень. 1995 - 1996 роки - період глибокої
  структурної перебудови економіки ООП, в цей час швидкими темпами
  формуються холдингові і акціонернопромишленние компанії (АПК), фі-
  сис теми-промислові групи (ФПГ), а також федеральні наукові и науч-
  но-виробничі центри.


  - 3 -

  Істотне прискорення процесу приватизації підприємств ООП наб-
  люду після набуття чинності Указу президента РФ "Про коммерціаліза-
  ції державних підприємств з одночасним їх перетворенням в
  акціонерні товариства відкритого типу "(№ 721 від 1 липня 1992 р.).
  Стихійна приватизація, що відбувалася в ряді галузей народного
  господарства, не повинна була поширюватися на ООП, так як могла при-
  вести до їх повного розвалу. Однак тільки 19 серпня 1993 був під-
  писаний Указ президента РФ № 1267 "Про особливості приватизації та додат-
  Передачі заходи державного регулювання діяльності підприєм-
  тий оборонних галузей промисловості ", а 11 грудня 1993 р. було при-
  нято постанову уряду РФ № 1285 "Про підприємства і орга-
  ціях оборонних галузей промисловості, що не підлягають приватизації в
  1993-1994 роках, а також перетворюються на акціонерні товариства ", кото-
  рие дозволили перевести процес приватизації в оборонному комплексі в
  цивілізоване русло, Цими документами передбачалося:
  - Відступ для підприємств ООП від стандартних приватизаційних
  процедур, передбачених державною програмою приватизації;
  - Складання переліку підприємств, що перебувають у федеральній
  власності і не підлягають приватизації, за зобов'язаннями яких
  відповідає держави (забезпечення виконання оборонного замовлення і обо-
  ронних Нікор, гарантія відповідної оплати праці, збереження дер-
  жавної таємниці, утримання мобілізаційних потужностей і т.д.);
  - Встановлення порядку управління державними пакетами акцій
  оборонних підприємств та використання дивідендів за зазначеними акціями;
  - Закріплення входження оборонних підприємств і організацій у пе-
  річковий підприємств: а) не підлягають приватизації у 1993-1995 роках.; б)
  що підлягають приватизації на основі спеціально розроблених для них
  концепцій; в) перетворюються в акціонерні товариства із збереженням конт-
  рольного пакета акцій на три роки у федеральній власності; г) пре-
  утворюваних у акціонерні товариства з закріпленням "золотої акції" сро-
  ком дії 3 роки за державою; д) приватизуються без обмеження
  ний.
  Темпи приватизації, особливо на початковій стадії, постійно віз-
  розтане. Якщо в 1991-1992 рр.. було приватизовано близько 6,5% загального
  кількості підприємств ООП, в 1993 р. - 25%, то в 1994 р. - 60%. В
  1995 частка приватизованих підприємств ООП склала понад 70%
  загальної їх кількості. Найбільш активно процес приватизації проходив
  на підприємствах авіаційної промисловості, радіопромисловості і


  - 4 -

  електронної промисловості. У таблиці 1 представлено розподіл
  підприємств за способами приватизації на основі даних Держкомстату РФ.
  З таблиці видно, що найбільш поширеним способом приватизації
  в ООП є продаж акцій акціонерних товариств відкритого типу.
  Серед інших способів приватизації в порядку убування за підсумковими
  даними використовувалися викуп орендованого майна, продаж підприєм-
  тий на комерційному конкурсі і продаж майна (активів) діючих
  та ліквідованих підприємств і об'єктів. Необхідно також відзначити,
  що в першому півріччі 1995 поряд із продажем акцій акціонерних про-
  вин відкритого типу перевага віддавалася також продажу майна
  діючих та ліквідованих підприємств і об'єктів.
  Проведений аналіз роботи 46 акціонерних товариств, згрупованих
  відповідно до їх чисельністю і використанням першого або другого
  варіанти надання пільг трудовим колективам, а також порівняння
  груп державних і приватизованих підприємств показали, що
  після приватизації в розглянутих акціонерні товариства в 1994 р.,
  в 1 та 2 кварталах 1995 погіршилися результати діяльності з
  порівняно з відповідними періодами попередніх років.

  Таблиця 1
  РОЗПОДІЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ І
  НАУКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ За способом ПРИВАТИЗАЦІЇ
  (1992 - 1995 ГГ.)

  ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????< br /> ? ? Частка підприємств, приватизованих?
  ? ? різними способами (у%)?
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????< br /> ? ? а? б? в? г? д? е?
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????< br /> ? 1992? 73? -? 4,9? 4,9? -? 17,2?
  ? 1993? 90,2? 0,5? 0,5? 1,0? -? 7,6?
  ? 1994? 92,0? 0,5? 3,7? -? 0,5? 3,3?
  ? 1 півріччя 1995? 41,7? 8,3? 8,3? 41,7? -? ?
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????< br /> ? Разом? 85,8? 0,7? 3,2? 0,9? 2,7? 6,7?
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????< br /> Примітка:


  - 5 -

  а - продаж акцій акціонерних товариств відкритого типу;
  б - продаж підприємств на аукціоні;
  в - продаж підприємств на комерційному конкурсі;
  г - приватизація через інвестиційний конкурс (в 1992-1993 рр..
  це означало продаж підприємств цілком на некомерційному інвестицій-
  онном конкурсі, в 1994 р. - продаж пакетів акцій, в 1995 р. - продаж
  підприємств цілком на інвестиційному конкурсі);
  д-продаж майна (актмівов) діючих, що ліквідовуються,
  ліквідованих підприємств і об'єктів, незавершених
  будівництвом;
  е - викуп орендованого майна.

  У той же час окремі акціонерні товариства за деякими показу-
  телям поліпшили свої результати. Намітилася також тенденція до підвищення
  показників діяльності груп, що включають підприємства з меншою чис-
  лінощів (до 5 тис. чоловік) і використовують другий варіант пільг, за
  відношенню до груп з більш великими за чисельністю підприємствами
  (понад 5 тис. чоловік) і що обрали другий варіант пільг, а також груп
  з більшою чисельністю (понад 5 тис. чоловік), що використовують перший ва-
  ріант пільг, при виробництві виробів як цивільного призначення, так
  і загального обсягу продукції.
  З метою оцінки ефективності приватизації проведено порівняння де-
  ності групи з 46 приватизованих підприємств і двох груп го-
  сударственних підприємств, що складаються з 168 і 53 виробництв. Окремо
  розглядалися показники їх діяльності стосовно до виробнич-
  ТВУ загального обсягу продукції та виробів цивільного назначенія.Аналіз
  показав:
  - Всі групи підприємств у тій чи іншій мірі погіршили результати
  своєї діяльності в 1 кварталі 1995 р. по сраненію з 1 кварталом 1994
  р.;
  - В той же час при виробництві загального обсягу продукції на при-
  ватізірованних предпріятійх меншою мірою ухудшішісь результати
  діяльності, ніж в обох групах державних підприємств. Однак
  при виробництві цивільної продукції спостерігалася протилежна картина,
  тобто приватизовані підприємства працювали гірше, ніж обидві групи
  державних предпрятій.  - 6 -

  Організаційні форми ПРИВАТИЗАЦІЇ

  Інституційні перетворення в ООП можна розглянути на при-
  мірою 8 галузей, підвідомчих Госкомоборонпрому Росії (АП - авіа-
  ционной промисловості, БП і СХ - боєприпасів і спецхімії, ПВ - про-
  промислово озброєнь, РКТ - ракетно-космічної техніки, ПСС - про-
  промислово засобів зв'язку, СП - суднобудівної промисловості, ЕП -
  електронної промисловості та РП - радіопромисловості). Підприємства та
  організації кожної отрасіл були розділені на групи в залежності від
  їх взаємовідносин з Госкомоборонпромом: державні підприємства,
  підвідомчі Госкомоборонпрому; акціонерні товариства за участю
  держави, які співпрацюють з Госкомоборонпромом; акціонерні гро-
  ва, приватизовані без обмеженою, але співпрацюють з Госкомобо-
  ронпромом; підприємства, повністю втратили у зв'язку з Госкомоборонпро-
  мом; (див. Табл. 2).
  З таблиці видно, що в даний час щодо запропонованих 8 від-
  раслям Госкомоборонпром може реально проводити государстенную політи-
  ку лише на 34,6% підприємств, на 28,6% предпріяітй можливість реалі-
  зації державної політики обмежується спільною участю держав-
  дарства в статутному капіталі акціонерних товариств, на 24% акціонерних
  товариств державна політика здійснюється Госкомоборонпромом в
  основному посредстом розміщення державного оборонного замовлення. На-
  іменьшее кількість державних підприємств опинилося в авіаційн-
  ної промисловості (21%), що навряд чи можна вважати позитивним фак-
  те, тому що більшість приватизованих підприємств авіаційної
  промисловості лишилось підтримки держави, у тому числі у вигляді го-
  сударственного оборонного замовлення, і знаходиться на межі банкрутства.  - 7 -

  Таблиця 2
  ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА галузей оборонної
  ПРОМИСЛОВОСТІ ГОСКОМОБОРОНПРОМА РОСІЇ (ГКООП), у%

  ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????< br /> Форми? ООП? ГКООП?
  взаємин ????????????????????????????????????????????????? ?
  підприємств з ГКООП? АП? БП і СХ? ПВ? РП? РКТ? ПСС? СП? ЕП? ?
  ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????< br /> Держпідприємства,? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  підвідомчі? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  ГКООП? 21,0? 82,0? 34,6? 28,0? 54,2? 41,4? 40,7? 26,8? 34,6?
  АТ з гос-вим? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  участю,? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  співро-щие з ГКООП? 40,9? 12,0? 24,6? 27,5? 13,5? 27,1? 31,4? 29,1? 28,6?
  АТ, приват-ні? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  без обмежень,? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  співро-щие з ГКООП? 28,7? 6,0? 19,0? 33,0? 22,9? 14,9? 18,1? 27,2? 24,0?
  Підприємства,? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  повністю? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  втратили? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  зв'язок з ГКООП? 9,4? 0? 21,8? 11,5? 9,4? 16,6? 9,8? 16,9? 12,8?
  ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????< br /> Усього? 100? 100? 100? 100? 100? 100? 100? 100? 100?
  ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????< br />
  Нещодавно превітельством РФ було ухвалено рішення, відповідно до
  яким заводи і КБ галузей оборонної промисловості, що виконують
  оборонне замовлення, можуть розраховувати при отриманні статусу Федерального
  науково-виробничого центру (ФНПЦ) на особливу державну під-
  радити. Пізніше передбачається фінансувати ФНПЦ також за рахунок
  коштів Міннакі Росії - за статтею витрат на фундаментальні дослі-
  нання.
  За різними оцінками, структурна перебудова підприємств оборонного
  комплексу, що включає модернізацію виробництва і конверсію оборонної
  промисловості, зажадає від 150 млрд. до 300 млрд. дол адаптаційно-
  ною реакцією підприємств оборонного комплексу, тісно пов'язаних між


  - 8 -

  собою науковими, виробничими і коопераційних зв'язків, стало
  прагнення до утворення різних інтегрованих структур з переважатиме-
  даніем останнім часом акціонерно-промислових компаній і фінансового-
  по-промислових груп.
  Створення розгалуженої мережі фінансово-промишленнх груп - одне з
  найбільш дієвих шляхів залучення позабюджетних джерел фінан-
  сірованія для виведення ООП з кризи, здійснення структурної переста-
  Ройко, переоріеннтаціі промислових підприємств і наукових організацій
  на самофінансування. Освіта ФПГ на базі підприємств ООП повыша-
  ет стійкість що входять до них підприємств до зовнішніх впливів,
  сприяє розширенню самостійності підприємств у всіх сферах
  діяльності, зменшує ймовірність банкрутства, сприяє перерасп-
  ределенію управлінських функцій.
  Возніконовеніе ФПГ воджно ренгламентіроваться і регулюватися
  державою, особливо при об'єднанні підприємств, що надають су-
  громадської вплив на обороноздатність Росії, оскільки в іншому
  випадку можуть взяти гору групові інтереси, які йдуть в розріз з дер-
  дарчим промисловою політикою в ООП. У той же час за іншими, ме-
  неї значущим направленімям діяльності ФПГ можуть консолідувати
  підприємства на добровільній основі.
  Процес формування і реєстрації ФПГ в даний час визна-
  ляется положенням про ФПГ і поря?? ке з створення (додаток до Указу пре-
  зидента РФ № 2096 від 8 грудня 1993 р.), програмою сприяння форми-
  вання ФПГ (затверджена постановою уряду РФ № 48 від 16 ян-
  варя 1995 р.), а також постановами уряду РФ, що стосуються
  порядку проведення експертизи проектів ФПГ (№ 508 від 23 травня 1994 р.) і
  порядку ведення реєстру ФПГ (№ 707 від 19 червня 1994 р.).
  Аналіз діючих законадательних та нормативно-правових актів з
  формування ФПГ в ООП показав наступне:
  - Нормативно-правовою основою створення ФПГ є акціонірова-
  ня, але взаємини в рамках ФПГ між головною компанією та її
  учасниками поки чітко не визначені;
  - Антимонопольне законодавство накладає зайві обмеження
  ня на участь у ФПГ підприємств-монополістів, особливо що випускають
  оборонну продукцію;
  - Недостатньо розроблені норми створення ФПГ в рамках СНД, і з
  підприємствами країн далекого зарубіжжя;
  - Положення про створення ФПГ має передбачити пом'якшення Дейсі-


  - 9 -

  твующіх обмежень кількісного складу їх учасників, чисельності
  работкіков входяціх в них структур, частки державної власності
  в сукупному капіталі ФПГ, можливості перехресного володіння акціями
  учасниками ФПГ, системи пільг, предлакаемих ФПГ державою, і т.д.;
  - Потрібні численні согласованмія з центральними економі-
  тичними органами, Міністерством оборони Росії, урядом РФ. В
  результаті процес формування і реєстрації ФПГ триває в ряді випад-
  ев більше півроку, при цьому об'єдналися в них підприємства отримують
  лише незначні пільги.
  Відповідно до програми сприяння формірованмію ФПГ в ООП в
  1996 передбачається створення не менше 20 промислових груп. Вже під
  другій половині 1995 функціонували або перебували в стадії оформ-
  Госкомоборонпром Росії може впливати на діяльність ФПГ через
  своїх представників у наглядових радах, а також контролюючи ви-
  полнению державного оборонного замовлення і федеральних програм.
  За рахунок створення ФПГ в ООП, що володіють високими технологіями з
  значним експортним потенціалом (авіакосмічна і лазерна техні-
  ка, суднобудування, послуги із запуску супутників та ін), може бути забезпе-
  печей підйом в області як промислового виробництва, так і нагромадження-
  ня капіталу. Банки зацікавлені у співпраці з творцями по-
  добной техніки.
  У той же час переведення промисловості Росії, в тому числі і про-
  ронного комплексу, на шлях корпоратизації на основі мережі ФПГ може
  призвести до небажаних наслідків, зокрема:
  - Розширення системи пільг, що надаються учасникам ФПГ, отри-
  цательно позначиться на стані федерального бюджету;
  - Формування ФПГ може перетворитися на чергову кампанію, якщо
  при цьому не буде певних обмежень;
  - Виникнення ФПГ посилить монопольні тенденції на регіональних
  і федеральному ринках;
  - Зростання ролі фінансових установ у рамках ФПГ здатне
  викликати не приплив інвестицій в промисловість, а їх відтік в більш ви-
  придатні сфери;
  - Концентрація одним з учасників ФПГ пакетів акцій інших
  учасників у ряді випадків може призвести до втрати інвестиційної прив-
  лекательності проектів ФПГ для великих інвесторів, зацікавлених в
  отриманні контролю за інвестуються підприємствами.


  - 10 -

  Ефективна діяльність ФПГ з метою оздоровлення економіки ООП,
  здійснення її структурної перебудови можлива при усуненні вже
  намітилися негативних явищ, пов'язаних з приватизацією та освітньої-
  ня ФПГ. Для цього необхідно:
  - Створити методичну базу, яка регламентує формування і
  функціонування ФПГ;
  - Не допускати перепрофілювання підприємств, що входять у ФПГ,
  основна діяльність яких пов'язана з виробництвом продукції для
  державних потреб або забезпеченням безпеки Росії;
  - Контролювати дотримання державних інтересів ФПГ через
  участь представників Госкомоборонпрома Росії в наглядових сові-
  тах;
  - Припиняти скуповування пакетів акцій при проведенні аукціонів комерційних
  тичними структурами, незацікавленими в інвестиціях;
  - Здійснювати регулярний аналіз діяльності ФПГ, виявляти поло-
  жітельние або негативні аспекти їх функціонування з метою врахування
  накопиченого досвіду при формуванні подальших ФПГ.
  Приватизація підприємств ООП сприяла розвитку нової систе-
  ми прав власності, спрямованої на ефективне господарювання.
  Проте позитивний результат від інституціональних перетворень в
  ООП може бути досягнутий тільки в комплексі з заходами з конверсії по-
  енного виробництва, його демонополізації, фінансової стабілізації,
  розвитку фінансових ринків і т.д., а також при створенні умов для
  виникнення конкурентного середовища.

  НАСЛІДКИ Ваучерна ЕТАПУ ПРИВАТИЗАЦІЇ
  Оборонних підприємств

  Перехід до ринкової економіки підприємств галузей оборонної про-
  мислення проходять в умовах загальної економічної кризи, ослож-
  нівшегося що проводиться конверсією. Вже на початковому етапі приватизації
  підприємств ООП разом з окремими позитивними моментами (реорганізований-
  нізація структури управління підприємствами з виділенням незалежних
  підрозділів і наданням їм прав юридичної особи, ослаблення
  соціальної напруженості та підвищення ефективності роботи окремих
  підприємств) виявилися й негативні, в тому числі відмова від профіль-
  ної продукції (ВО "Радіан", московський радіозавод "Геперон"), погіршуючи-
  ня контролю за діяльністю підприємств, перехід окремих підприєм-


  - 11 -

  тий у власність іноземних юридичних осіб (завод "Карат" в Пен-
  зенской області).
  Чековий (ваучерний) етап приватизації в ООП, що закінчився 1 липня
  1994 р., не привів до очікуваних від нього результатів. Скоріше, він вия-
  вил ряд проблем, які ще чекають свого рішення.
  1. _Паденіе Обсягів виробництва і особливо спад в оборонних допоміжні-
  _ледованіях в результаті істотного скорочення державного обо-
  _ронного замовлення .. Обсяги закуповуваного озброєння впали до такого ступеня,
  що, як правило, не дозволяють компенсувати навіть природне зменшення
  запасів. Частка сучасних зразків В і ВТ в середньому в даний час
  становить не більше 30%. Через 10 років, до 2006 р., вона може знизитися
  до 3-5% (в арміях провідних країн Заходу це частка в даний час на-
  ходітся в межах 60-70% і планується її збільшення). У 1995 р. Оте-
  кількісний військова авіація отримала тільки по одному літаку Ту-160,
  Ту-22 МЗ, СУ-27. Вперше в історії ВПС у 1995 р. для стройових частин
  не замовлений жоден літальний апарат.
  Якщо в промислово розвинених країнах в результаті конверсії скор-
  щення військового виробництва звичайно не перевищувала 5-7% на рік, то в Рос-
  оці тільки в 1992 р. рівень військового виробництва склав 32% у від-
  носіння до 1991 р. У 1995 р. спад виробництва в оборонних галузях був
  більш глибоким, ніж в цілому по промисловості. Обсяг промислового
  виробництва у порівнянних цінах у грудні 1995 р. в порівнянні з со-
  Відповідаю періодом попереднього року скоротився на 39,3%, а спочатку
  року - на 21,1%. У той же час обсяг виробництва цивільної продук-
  ції в ООП зменшився в грудні 1995 р. в порівнянні з груднем 1994
  на 43,8%, з початку року - на 23,2%, а військової продукції відповідно-
  але - на 33,8 і 16,6%.
  В результаті спостерігається незворотний руйнування наукового, вироби
  вальних і кадрового потенціалу ООП. У той же час оборонним про-
  промислових підприємств і особливо науковим організаціям в умовах еко-
  ліджень економічного кризи неможливо вижити без надання в розумних
  межах державного оборонного замовлення. Проте держава не ви-
  виконується своїх зобов'язань. Наприклад, ФО "авіадвигунів" і АТ "Перм-
  ські мотори ", зайняті розробкою двигуна ПС-90А для лайнерів
  ІЛ-96-300, Ту-204, транспортного літака ІЛ-76 МФ відповідно до
  програмою розвитку авіаційної техніки до 2000 р., фінансуються не
  більш ніж на 30% від необхідного обсягу вкладень.
  2. _Потеря Мобілізаційних потужностей через відсутність державної адмін-


  - 12 -

  _твенного фінансування .. Підприємства, які мають у своєму складі мобілі-
  заційного потужності, повинні здійснювати фінансування останніх СОГ-
  ласно укладеними договорами, в рамках яких мобілізаційні потужності
  містяться частково за рахунок коштів підприємства, а частково - дер-
  дарства. Однак вона постійно порушує свої зобов'язання, що прива-
  дит до втрати мобілізаційних потужностей.
  3. _Банкротство Частини акціонерних (приватизованих) підприємств.
  При здійсненні програми приватизації передбачалося, що приватизованої
  зація і акціонування врятують оборонні підприємства від банкрутства.
  Проте в даний час банкрути зустрічаються і серед державних,
  і серед приватизованих підприємств. Федеральним управлінням у де-
  лам про неспроможність (банкрутство) при Держкоммайна РФ визнані
  неплатоспроможними 203 підприємства, що входять в ООП, з яких 113
  (більше половини) - акціонерні товариства.
  4. _Отсутствіе Механізму контролю за використанням інтелектуалів-
  _ной власності при приватизації підприємств і наукових організацій.
  Згідно з нормативними документами з приватизації, інтелектуальна
  власність повинна оцінюватися окремо в ході спільної оцінки стоімос-
  ти майна, однак через відсутність відповідних механізмів і
  контролю за використанням інтелектуальної власності підприємства
  в багатьох випадках цього не робили. Такий стан нерідко приводи-
  ло до її розбазарювання, передачі в інші галузі та комерційні
  структури. Великий інтерес до інтелектуальної власності російських
  оборонних підприємств виявляють і іноземні фірми.
  5. _ Руйнування наукових, технологічних і коопераційних зв'язків
  _между підприємствами в результаті приватизації окремих підприємств,
  _об'едіненних в єдиний комплекс; ослаблення науково-дослідного
  _потенціала наукових організацій при роздільної приватизації наукової і
  _опитно-виробничої бази .. Що діяло до недавнього часу зако-
  нодательство не тільки не відкривало простору для формування акціо-
  нерно-промислових компаній та фінансово-помислах груп, але, напр-
  тив, навіть орієнтувало на руйнування раніше сформованих прогресивних
  технологічних комплексів. Логіка при цьому була така: спочатку треба
  збільшити кількість суб'єктів господарювання, а потім вони самі об'єднають-
  ся, якщо захочуть.
  Здійснюючи в процесі приватизації політику демонополізації,
  Держкоммайна РФ і ГКАП РФ застосовували принцип роздільної приватизації
  наукових організацій і промислових підприємств, що входять в єдиний


  - 13 -

  комплекс. Це призводило до руйнування зв'язків між наукою і виробнич-
  твом, технологічних і коопераційних зв'язків як усередині ООП, так і
  між суміжними галузями. На початковому етапі приватизації були факти-
  но позбавлені своєї виробничої бази найбільші науково-виробнич-
  ничих комплекси (ОКБ імені П. О. Сухого, АНТК імені А. Н. Туполєва та
  ін). Аналогічна ситуація складалася і в менш великих об'єднань-
  ях.
  6. _Ослабленіе Державного контролю за діяльністю приватизованої
  _зірованних обороненних підприємств, що беруть участь у виконанні державної адмін-
  _твенного оборонного замовлення .. Через відсутність до останнього часу за-
  кону про державне оборонне замовлення (від був прийнятий Державною
  думою тільки 24 листопада 1995) не було налагоджено ефективну взаємодію
  дію органів державного управління з приватизованими обо-
  роннимі підприємствами. Це призводило до того, що акціонованим
  підприємства, які вийшли з Госкомоборонпрома, і навіть підприємства, пакет
  акцій яких був закріплений у державній власності, відмовляєть-
  лись від виконання оборонного замовлення з-за його невигідність. Можна
  навести безліч прикладів невиконання державою своїх обов'язковий-
  ств в рамках державного оборонного замовлення. Так, Міністерство
  оборони РФ замовило 7 ракетоносіїв "Протон" Державному косми-
  зації Науково-виробниче центру імені М. В. Хрунічева, але оплачений
  поки тільки 1. В цілому частка державного фінансування у загальному
  обсязі замовлень об'єднання не перевищує 6%.
  7. _Сістема Ваучерної приватизації не створила ефективних собс-
  _твенніков, здатних забезпечити приплив необхідних інвестицій в обо-
  _ронний комплекс .. Як показав аналіз, приватизація не стимулювала до-
  полнітельние інвестиції. Кількість підприємств, в які були вкладені-
  ни кошти вітчизняними та зарубіжними інвесторами, виявилося нич-
  тожно малим. Іноземні інвестори вважають за краще брати участь у створенні
  спільних підприємств, співзасновниками яких є державні-
  ные оборонні підприємства, оскільки в цьому випадку знижується ризик по-
  тер вкладених капіталів.
  8. _Однім Із небажаних наслідків проведеної приватизації
  _предпріятій є неконтрольована скупка значних пакетів з
  _акцій іноземними фізичними та юридичними особами, а також вітчизняні-
  _веннимі компаніями та фізичними особами, не зацікавленими в розви-
  _тіі виробництва .. Скуповуючи безпосередньо або через підставних осіб значною
  ные пакети акцій приватизованих підприємств оборонного комплексу,


  - 14 -

  іноземні фірми прагнуть до зміни з керівництва з тим, щоб в пос-
  ледующем припинити на них випуск військової продукції. Приватизація в
  ряді випадків безпосередньо підривала безпеку Росії. Так, Держ-
  комоборонпром був змушений вимагати від Держкоммайна РФ зняття з
  аукціонів державних пакетів акцій ОКБ імені П. О. Сухого (Москва),
  що є базою створення новітніх зразків вітчизняної авіаційної
  техніки. Також знімаються з аукціону державні пакети акцій Ар-
  сеньевского машинобудівного заводу "Прогрес" (Приморський край) і
  Улан-Удінского авіаційного заводу (Республіка Бурятія).
  9. _ Розвал що склалася соціальної сфери в результаті передачі об'єк-
  _ектов соціально-культурного та побутового призначення в муніципальну
  _собственность .. Кризовий стан економки ООП зробило негативний
  вплив на всю соціальну сферу, особливо в містах-заводах. У систему
  Госкомоборонпрома Росії входить більше 70 міст-заводів з відособлений-
  нимі науковими та промисловими підрозділами та замкнутої соціальної
  інфраструктурою, що в умовах кризи постраждала
  найбільшою мірою. Передача об'єктів соціально-культурного та збуту-
  вого призначення в муніципальну власність у цьому разі не могла
  сприяти збереженню даних об'єктів, оскільки відрахування обо-
  ронних підприємств у місцеві бюджети незначні. Муніципальні ор-
  Гани, не маючи необхідних коштів для підтримки соціальної інфраст-
  руктури, змушені передавати об'єкти соціальної сфери комерційним
  організаціям, які використовують з не за призначенням. Приватизирован-
  ные підприємства, не маючи в своєму розпорядженні достатньо коштів на утримання
  наявних у них об'єктів соціальної сфери, також прагнуть до Переприймання-
  філірованію цих об'єктів, що забезпечує отримання прибутку.
  Таким чином, більшість акціонованих (приватизованих)
  підприємств ООП, як і державних, виявилося в складному економі-
  зації та фінансовому становищі через істотне скорочення оборонно-
  го замовлення і відсутності інвестицій. Роздержавлення власності в
  ООП за відсутності належного управління не привело до підвищення ефек-
  бництва. У той же час окремі приватизовані і
  акціонірванние підприємства розширюють ділове співробітництво з іност-
  раннимі партнерами, об'єднують зусилля для спільного виробництва по-
  енной і конверсійної продукції, шукають шляхи диверсифікації своєї дея-
  ності на основі створення різного виду інтегрованих структур.

  НАПРЯМКИ нейтралізації негативного


  - 15 -

  НАСЛІДКІВ Ваучерна приватизація

  Існує ряд серйозних проблем, які негативно позначаються на
  ході приватизації та збереження промислового та наукового потенціалу
  підприємств оборонних галузей промисловості. Серед них можна виокрем-
  лити наступні:
  - Проведення аукціонів не враховує особливостей підприємств обо-
  ронних галузей промисловості, в результаті пакети з акцій скуповуються
  комерційними організаціями, приватними особами та іноземними фірмами,
  не зацікавлені в інвестиціях;
  - Недостатньо ефективний державний контроль над роз-
  кою і виробництвом озброєння і військової техніки на приватизованих
  підприємствах, в акціонерно-промислових компаніях і фінансово-промисло-
  лених групах;
  - Не встановлено механізм реалізації державою своїх прав на
  інтелектуальну власність, що призводить до неправильної оцінки
  власності та науково-технічного потенціалу підприємств і невозмож-
  ності відшкодування державних витрат, що витрачаються на розробку
  документації.
  При подальшій приватизації підприємств ООП потрібно усунути нега-
  тивні явища, характерні для її першого етапу. Приватизації припускає-
  ріятій повинна сприяти виникненню стратегічних власного
  перш за все шляхом формування приватних акціонернопромишленних компа-
  ний і фінансово-промислових груп, відновленню порушених господа-
  ничих зв'язків на базі проведених інституціональних перетворень,
  широкому залученню позабюджетних інвестицій, а також забезпечення реа-
  лізації соціальних програм.
  ЦНІІЕК спільно з ЦНІІЕІСУ в рамках підготовки проекту державної адмін-
  ничих програми сприяння зайнятості в ООП були розроблені запропонованого-
  ження, що стосуються комплексного вирішення проблем приватизації в оборонного
  ном комплексі. Для вирішення проблем, що стоять перед ООП в області прива-
  тізаціі, необхідно:
  - Надавати підтримку оборони підприємствам по створенню АПК і ФПГ,
  сприяють збереженню і відновленню наукових, виробничих і
  кооперацпіонних зв'язків між підприємствами оборонного комплексу і
  підприємствами суміжних галузей промисловості як в Росії, так і в
  інших країнах СНД;
  - Сприяти формуванню: акціонерно-промислових компаній в


  - 16 -

  складі підприємств, розташованих у різних регіонах Росії та дру-
  гих країнах СНД; міжгалузевих акціонернопромишленних компаній і фі-
  сис теми-промислових груп на базі високотехнологічних підприємств
  оборонного комплексу за участю підприємств машинобудування, металург-
  ня та хімічної промисловості;
  - Сприяти утворенню на базі провідних НДІ, КБ і підприєм-
  тий оборонного комплексу федеральних Науково-виробниче (науч-
  но-технічних) це
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status