ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Завдання зведення і основне її зміст
       

   

  Адміністративне право

  Електростальскій державний коледж

  Р Е Ф Е Р А Т

  Предмет: Статистика

  Тема: Завдання зведення і основне її зміст < p> Здала: Моисеева Т. В. гр. 59-01 ЕБУіК

  Викладач: Трапезникова Л. В

  2003р.

  У результаті статистичного спостереження виходять відомості про кожнуодиниці об'єкта, що спостерігається, які характеризують її з багатьох сторін.
  Так, при проведенні перепису населення в переписний лист даєтьсярізнобічна характеристика записаного в ньому особи. Вказується його стать,вік, національність, рідна мова, освіта і багато інших ознак.

  Ці відомості дають лише початковий матеріал, який, за образнимвисловом відомого російського статистика А. А. Кауфмана, становить лишекупу каменю, цегли, балок і труб, з яких буде побудованостатистичне будівлю.

  Зазвичай отримання відомостей про кожну одиницю у статистичній роботіє лише засобом для досягнення більш широкої мети - характеристикивсього об'єкту. Ця характеристика виходить лише після того, як проведеназведення матеріалів статистичного спостереження. Підсумок є наступнимпісля статистичного спостереження етапом статистичної роботи, підводятьнас до мети статистичного дослідження взагалі - до цифрового висвітленнюявищ і процесів.

  Статистичні дані є складною операцією з наукової обробкиданих статистичного спостереження, при якій тисячі, а іноді й багатомільйони індивідуальних показань перетворюються в струнку системустатистичних викладок.

  Підсумок в широкому сенсі охоплює угруповання отриманих приспостереженні матеріалів, складання системи показників для характеристикитипових груп і підгруп досліджуваної сукупності явища, підрахунок числаодиниць і підсумків у групах і підгрупах, а також оформлення результатів цієїроботи у вигляді таблиць.

  Статистичні дані ведеться на основі всебічного теоретичногоаналізу досліджуваних явищ і процесів. Якщо такий аналіз не передуєзведенні, то можливі недостатньо повне охоплення зведенням досліджуваного явища,випинання при цьому приватних питань і т. п. Попередній теоретичнийаналіз повинен сприяти тому, щоб під час зведення не губилисяосновні риси досліджуваних явищ, щоб статистичні підсумки виразнохарактеризували ці риси.

  Статистичні дані ведеться за програмою, яка складаєтьсязаздалегідь. Програма, перш за все, визначає підмет і присудок зведення.
  Підмет зведення складають групи або частини, на які розбиваєтьсясукупність явищ. Присудок зведення складають показники,характеризують кожну групу і сукупність в цілому. Групи даноїсукупності можуть бути отримані за багатьма ознаками і охарактеризованібагатьма показниками.

  Основний зміст програми зведення становить система макетіврозроблених таблиць.

  При розробці програми повинні всебічно враховуватися запитиспоживачів статистичної цифри. Складання програми зведення повинневестися спільно з тими, хто буде використовувати її результати в роботі.

  Для успішного здійснення статистичної зведення складається їїплан. У плані фіксується вирішення питань організації зведення, оформленняїї результатів у вигляді таблиць, публікації у вигляді статистичних збірників таін У плані зведення даються вказівки і про те, на яких машинах вона будевироблятися і яка техніка зведення.

  зведенням у вузькому розумінні називають операцію з підрахунку підсумкових ігрупових даних. Незважаючи на узкотехніческій характер підрахунку, з метоюотримання доброякісного статистичного матеріалу необхідно строгодотримуватися єдину організацію зведення, одноманітне вирішення багатьох питань,що виникають у процесі роботи. Тому потрібна така організація зведення, приякій досягалося б єдине керівництво нею. Підсумок називаєтьсядецентралізованої, якщо єдине керівництво всією роботою здійснюється зцентру, а безпосередня робота по зведенню проводиться на місцях. Якщо жзведення всього матеріалу здійснюється в одному місці, то відомості називаєтьсяцентралізованою.

  Більшість статистичних даних, що збираються поточної державноїстатистикою, зводиться до децентралізованого порядку місцевими органами ЦСУ. Уцьому випадку ЦСУ виступає в ролі методологічного центру, що забезпечуєоднакову постановку зведення і одноманітне тлумачення різних питань.
  Наприклад, ЦСУ дає відомості зі статистики народної освіти про числошкіл, зокрема вчителів, кількість учнів, отримуючи готові зведення від своїхмісцевих органів. Інша справа, коли відбувається зведення матеріаліводноразового статистичного обстеження, як, наприклад, переписунаселення. Тут найчастіше застосовується централізована зведення.

  Децентралізована відомості має недоліки, пов'язані знеможливістю здійснювати більш повне єдине керівництво нею і з меншимиможливостями по застосуванню лічильної техніки, тому що обсяг робіт дляокремих територіальних одиниць невеликий, і техніка може бути використананедостатньо ефективно. З іншого боку, децентралізована відомості маєі свої переваги, які полягають в близькості обробного результаторгану до одиниць спостереження і в можливості швидко виправити недолікистатистичного спостереження.

  Централізована відомості дозволяє однаково вирішувати питання,що виникають при зведенні, більш інтенсивно використовувати рахункові машини,організувати ретельний безперервний контроль. Однак при такій зведенніважче проводити виправлення в матеріалах статистичного спостереження.

  З точки зору техніки проведення розрізняють зведення ручну імашинізованої. Перед зведенням статистичний матеріал знову піддаєтьсяперевірці на повноту і достовірність даних, при цьому застосовуються засобилогічного та арифметичного контролю. Потім здійснюється підготовкаматеріалу для підрахунку - шифровка його. Шифровка полягає у встановленнідеяких однакових правил запису даних спостереження з метою прискоренняїх обробки. Шифровка матеріалу є нелегким операцією, оскількирізноманіття записів про окремих одиницях спостереження вимагає певногологічного рішення. Кожну запис потрібно віднести до суворо визначенійгрупі і позначити умовним знаком.

  На допомогу приходять статистичні словники. Сама шифровка полягаєв запису у формулярі для кожної одиниці спостереження відповідних знаків іцифр, що визначають приналежність цієї одиниці до певної групи.
  Нехай, наприклад, перша цифра шифру означає стать: 1 - чоловіча, 2 - жіноча;наступні дві цифри говорять про вік; четверта цифра про рівеньосвіти: 1 - початкова, 2 - середня, 3 - вища. У цьому випадку шифр
  1343 говорить, що це запис про чоловіка 34 років з вищою освітою.

  Шифровка матеріалу дозволяє автоматично віднести кожну одиницюспостереження до певної групи або підгрупі і отримати шляхом машинноїобробки різні зведені підсумки, а також зменшить кількість помилок. Розбиттяматеріалу на групи і машинний підрахунок підсумків по кожній групі можевестися тільки при централізованому проектуванні шифрів, якезабезпечує єдність у кодуванні понять, виключає однакову шифровкурізних понять, дозволяє швидше вносити зміни в шифри.

  У системі ЦСУ ведуться такі обов'язкові для всіх її організаційшифрувальні коди: 1) форм підпорядкування; 2) галузей народного господарства іпромисловості; 3) територій; 4) підприємств союзного і союзно -республіканського підпорядкування; 5) спеціальностей; 6) професій і ін

  Найважчим роботою є створення шифрів промислової ісільськогосподарської продукції, які охоплюють мільйони видів. Щобзробити шифр універсальним, він повинен характеризуватися великою кількістюознак, що призводить до збільшення його значності (до 12 знаків). УНині класифікатори продукції створюють багато інститутів, алеробота ця ще не закінчена.

  Хоча коди і шифри, а також зміни до них вносяться централізовано,
  ВЦ статистичних управлінь можуть їх доповнювати окремими шифрами,використання яких не виходить за межі експлуатованих ними машиннихустановок.

  Треба мати на увазі, що шифрування даних є економічноюроботою. Економісти готують звіт до машинної розробці. Підготовкапочинається з реєстрації надійшли матеріалів, контролю надійшлизвітів. Перевірені, виправлені і зашифровані звіти комплектуються впачки. Комплектування пачок має передбачати підбір масиву носіївінформації - перфокарт для складання зведених звітів. Скомплектованізвіти передаються до підрозділу механізованої обробки, деперевіряється вибірковим шляхом, чи правильно зашифровані дані, іподчітивается кількість звітів в пачках.

  Після цього дані статистичної звітності переносяться наперфокарти або перфострічки (процес перфорації). Перфорація може вестисяпорядково (горизонтально) або пографно (вертикально), що залежить від формипобудови звітності. Для статистичних звітів частіше застосовуєтьсягоризонтальна перфорація, де розташування перфоріруемих показниківвідповідає їх розташуванню в первинному документі.

  Для перфорації одного звіту, що складається з ряду розділів, створюєтьсямакет перфорації, який дозволяє поєднувати різні дані кожногорозділу в одних і тих самих колонках перфокарти.

  Після перфорації обов'язкове перевірка її правильності. Фахівці змеханізованої обробки розрізняють наступні методи контролю перфорації:
  1) зоровий; 2) рахунковий; 3) балансовий; 4) верифікація; 5)комбінований.

  Зоровий контроль і перегляд на світ в основному поєднуються зіншими методами контролю. При механізованої обробки статистичноїзвітності найчастіше застосовуються рахунковий та арифметичний контроль,які дозволяють виявити 99% помилок перфорації.

  Метод верифікації застосовується у статистичних розробках рідше,оскільки з його допомогою виявляються не всі помилки, які допускаються на стадіїперфорації.

  Після перфорації та її перевірки при обробці статистичних даних наперфораційних машинах починається процес комутації, якийзумовлює подальший процес проходження рахунку на табулятори.

  При подальшій обробці даних на електронних машинах необхіднаалгоритмізація майбутніх до виконання операцій. Під алгоритмізаціїрозуміється точний опис послідовності виконання перетвореннявихідних даних у результативну інформацію. Вважається, що найбільшимгідністю алгоритму є однозначність тлумачення, тобтонеможливість отримання різними особами різних звітів по одним і тим жевихідними даними.

  Процес перетворення статистичних даних, описанийалгоритмічно, являє собою початкову програму. Отже,черговим етапом роботи при обробці на електронних машинах єпрограмування.

  Сукупність програм, записаних на алгоритмічній мові, складаєтьсяз окремих процедур, що відносяться до певних ділянках робіт: розрахунками,завданням, переліченням показників. Процес програмування пов'язуєпочаткову інформацію з одержаним результатом на електронних машинахрізного типу.

  Розбиття сукупності на групи і підрахунок загальних і групових підсумківповинні відповідати наміченим планом статистичної зведення івідповідати макетів розроблених таблиць. Підрахунок підсумків доданківданих і підсумків по групах при обробці на перфораційних машинахвиробляється на табулятором, а друкування - на стрічці (табуляграми). По нійможна перевірити дані про кожну одиницю. Сучасні цифрові електроннімашини дозволяють прискорити необхідні розрахунки. Вони також з'єднуються заплікаційна форма, записуючим відомості про одиниці та підсумки.

  Обсяг статистичної інформації весь час збільшується у зв'язку ззростанням числа підприємств, зв'язків між ними, з розвитком спеціалізації такооперування. Зростають і взаємозв'язку між показниками різнихпідрозділів окремих підприємств. Величезні потоки інформації привертаютьвсе більше число людей, що займаються її обробкою. Все це вимагаєраціонального вибору форми проведення зведення. Машини, безумовно, скорочуютьчас обробки. Тому для інтенсифікації процесу обробки необхіднозвести до мінімуму ручні розробки, підвищити швидкодія машин, самимидовершеними через яких є електронні. Однак для ефективноговикористання електронних машин часто доводиться їх поєднувати з машинамимеханічного та електромеханічного конструкції.

  Найбільш ефективним і швидким засобом обробки статистичноїінформації є її повна обробка на ЕОМ, які характеризуютьсяємною пам'яттю, автоматичним сприйняттям вихідних даних, великим наборомвиконуваних операцій. Інформація на цих машинах може оброблятися безручних доробок, без переходів до інших машин. Обробка на нихавтоматизується, скорочується кількість операцій, зменшується клавішний набір ікількість помилок в обчисленнях. На ЕОМ можна отримати найрізноманітніші підсумкиза одними і тими ж даними, поєднуючи різні ознаки спостереження.

  Найчастіше прості підсумкові дані зведення не задовольняютьдослідника, оскільки вони дають занадто загальне уявлення про що вивчаєтьсяоб'єкті. Наприклад, обмежитися знанням чисельності всього населення не можна.
  Треба знати чисельність чоловічого і жіночого населення, зайнятих увиробництві, робітників, селян, службовців, розміщення населення по районахта ін Детальний опис населення необхідно для державногоуправління, організації господарства, культурного будівництва тощо Іншимисловами, від статистики потрібно не тільки характеристика всьогоспостереженого об'єкта, але й знання окремих його частин, груп. Порівнянняокремих груп дозволяє робити висновки про їх відмінності, про їх розвиток.
  Узагальнені дані про розвиток груп дає уявлення про характер розвиткуоб'єкта в цілому.

  Щоб мати відомості про групи досліджуваної сукупності, необхідно цюсукупність розчленувати. Розчленовування багатьох одиниць об'єкта спостереження наоднорідні групи за певними суттєвим для них ознаками називаєтьсяугрупованням.

  Результати статистичної зведення й угруповання матеріалів зазвичайвикладаються у вигляді таблиць. Це найбільш раціональна форма викладурезультатів зведення.

  У таблиці наочно проявляється зв'язок між ознаками досліджуваногоявища.

  Література:
  Загальна теорія статистики: Підручник/Г. С. Кільдішев, В. Е. Овсиенко, П. М.
  Рабинович, Т. В. Рябушкина. - М.: Статистика, 1980.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status