ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Джерела конфліктів у сфері виконавчої влади
       

   

  Адміністративне право

  Російського університету дружби народів

  ІНСТИТУТ дистантних ОСВІТИ

  Факультет: ЮРИДИЧНИЙ


  Дисципліна: адміністративна юстиція

  Контрольна робота № 2

  Тема: «Джерела конфліктів у сфері виконавчої влади»

  Студентка: Криницина Анастасія

  Олександрівна, 3 курс.

  Студентський квиток № 1032006505

  Шифр ЮЮ_06_33с_012

  г.Березнікі

  2003 г. < p> П Л А Н

  1. Види конфліктів у сфері виконавчої влади

  2. Конфлікт з вини фізичної або юридичної особи

  3. Конфлікт з вини органу виконавчої влади, посадової особи.

  Види конфліктів у сфері виконавчої влади

  Перш ніж виділити види конфліктів у сфері виконавчої владинеобхідно визначити з яких відносин вони виникають. До цих відносинвідносяться адміністративно-правові.

  Адміністративно-правові відносини - це врегульовані нормамиадміністративного права суспільні відносини, що складаються в сферівиконавчої влади. Адміністративно-правові відносини єрізновидом правовідносин взагалі, тому вони мають всівластивими їм загальними ознаками. У той же час вони мають своїособливості.

  Найважливіші з них такі:

  . обов'язки і права сторін цих відносин пов'язані з діяльністю державної адміністрації;

  . в цих відносинах однією з сторін виступає суб'єкт адміністративної влади (орган, посадова особа, недержавна організація, наділені державно-владними повноваженнями);

  . дані відносини найчастіше виникають з ініціативи однієї зі сторін;

  . у разі порушення адміністративно-правової норми порушник несе відповідальність перед державою;

  . вирішення спорів між сторонами, як правило, здійснюється в адміністративному порядку (хоча за останні роки все більше і більше таких спорів розглядається судами).

  Існує значна різноманітність адміністративних правовідносин.
  В залежності від цілей діяльності відносини можуть бути регулятивними абоохоронними; найбільш відома різновид останніх - деліктні.

  Більша частина адміністративних правовідносин - це властевідношення
  (вертикальні), але в деяких з них елемент влади не присутній
  (горизонтальні). Різновидами горизонтальних відносин можуть служитидії декількох органів по підготовці і виданню спільного рішення,угоди (адміністративні договори) між ними по організаційнихпитань.

  У реальному житті відносини між посадовою особою (органомвиконавчої влади) і громадянином, юридичною особою будуються не завждиза моделлю, передбаченої правовими нормами і можуть призводити доконфліктних ситуацій.

  Є два види конфліктних правовідносин "посадова особа --громадянин, юридична особа ".

  Перше виникає в результаті вчинення громадянином або юридичноюособою правопорушення - адміністративного, дисциплінарного, кримінального,цивільно-правового. Дрібне хуліганство, прихід на роботу в нетверезомустані, грабіж, вбивство іншої людини, порушення організацією нормзаконодавства - ці діяння громадянина, організації порушують як інтересиокремих людей, так і загальне благо, публічний, державний інтерес.

  Другий вид конфліктної ситуації виникає коли порушення викликанідіями органів виконавчої влади, які можуть бути виражені внезаконні дії або бездіяльності органів виконавчої влади абоконкретних посадових осіб.

  Конфлікт з вини фізичної або юридичної особи

  У випадках, коли особою вчинено правопорушення держава бореться зтакими порушеннями за власною ініціативою, в силу власноїобов'язки, не чекаючи чиєїсь скарги. У такому випадку виникаєпоіменне за суб'єктами правовідношення "посадова особа (органвиконавчої чи судової влади) - громадянин "конфліктного характеру.

  Це правовідносини - вертикальне, що представляє ставлення влади іпідпорядкування.

  У цьому випадку джерелом конфлікту є порушенням правових нормза яке особа притягується до відповідальності. Фактичним підставою длянастання адміністративної відповідальності є порушення правовихнорм, що охороняються адміністративними санкціями, - адміністративне порушення
  (адміністративний делікт). Воно може бути скоєно винного і невинного.

  Чинне законодавство закріплює принцип, що індивідуальнісуб'єкти (громадяни, посадові особи) несуть відповідальність тільки завинні дії - адміністративне правопорушення. Що ж стосуєтьсяорганізацій, то вони відповідають за ряд адміністративних порушень незалежновід того, винні вони. Суб'єкти, які вирішують питання про їх відповідальність,не зобов'язані з'ясовувати, доводити наявність вини. Організації в таких випадкахнесуть відповідальність за те, що правило порушене, за те, що сталося.
  Це називається об'єктивного зобов'язання.

  Джерелом конфлікту з вини фізичної або юридичної особиє провину. Проступок - факт реальної дійсності.

  Об'єктом адміністративного проступку є суспільні відносини.
  Визначені діяння тому визнаються антигромадськими і забороняються підпогрозою застосування адміністративних стягнень, оскільки вони завдають шкодиіснуючих суспільних відносин. Об'єктом адміністративного проступку,а отже і джерелом, вважається не всяке, а лише такесуспільні відносини, що охороняється адміністративним стягненням.

  Адміністративний проступок завдає шкоди якомусь конкретномусуспільного відношення, що охороняють адміністративні санкцією, --безпосередньому об'єкту проступку. Законодавство в ряді випадківвизнає безпосереднім об'єктом предмет посягання як елементконкретного суспільних відносин (телефон-автомат, домашня тварина,посіви і т.д.).

  Конфлікт з вини органу виконавчої влади, посадової особи

  Не рідко джерелом конфлікту в сфері виконавчої влади служатьпорушення викликані діями органів виконавчої влади, які можутьбути виражені в незаконних діях або бездіяльності органів виконавчоївлади чи конкретних посадових осіб.

  Такий конфлікт можна назвати (на відміну від конституційного, трудовогота ін) адміністративним конфліктом. Він мав місце протягом усієїісторії існування адміністративної влади. Адміністративний конфліктмає сутнісні риси і викликається, з одного боку, зловживаннямвладою і нехтуванням прав залежного людини з боку посадової особи,з іншого боку - образливою природою людини, її природногонездатністю бути в постійній гармонії з іншими людьми і особливо значальством.

  Однак, читання Н. Макіавеллі, цього видатного спостерігачауправлінській дійсності, дозволяє прийти до висновку, щоадміністративні конфлікти найчастіше провокуються зверху (Н. Макіавеллі
  Государ. Міркування про першу декаду Тита Лівія. М., 1996).

  Приводів для адміністративних конфліктів буває багато.

  Часто вони виникають з вини посадових осіб, що зловживають владою.
  Нерідко приводом для таких конфліктів буває неправильне розуміннягромадянами своїх прав, які вважають, що посадові особи діютьнезаконно, і помилково оцінюють ситуацію. Конфлікти посадових осіб ігромадян можуть виникати на основі конфлікту правових норм, що містяться взаконі і підзаконному акті.

  Адміністративний конфлікт виникає і розвивається в адміністративно -правовому відношенні, яке є триваючим. Спочатку ці правовідносинивиступає як колізійне на основі претензії громадянина на певнийсоціальне благо (допомогу, підтримку, визнання права), яке посадоваособа відмовляється визнати. Інакше кажучи, в колізійної правовідносинахв наявності відмова посадової особи задовольнити домагання громадянина. Правамимають обидві сторони. Виникла колізія може бути подолана за допомогоюпереговорного процесу.

  Адміністративне правовідношення "посадова особа - громадянин"складається на цьому етапі поки як відносини співробітництва, якгоризонтальні відносини. Колізійне правовідносини "посадова особа --громадянин "переходить в конфліктне, коли сторони не приходять до згоди ікожна зі сторін продовжує надавати інший протидію. Нарешті, одиніз сторін, а саме громадянин або організація, що приймає рішення проситидопомоги і втручання третьої сторони, яка зможе розібратися вконфлікті і прийняти по ньому справедливе рішення.

  Правовідносини "посадова особа - громадянин" конфліктного типускладається як правоохоронне і вертикальне, що виражає нерівністьсуб'єктів. Хоча обидві сторони володіють правами, посадова особа (органвиконавчої влади) має прерогативу прийняття таких односторонніхрішень стосовно громадянина, які мають предметний характер і пов'язаніз матеріальними, організаційними, фінансовими та іншими соціальними благами.
  Так, начальник ГТС може дати вказівку на відключення телефонного зв'язкубудь-якого громадянина у разі не внесення в терміни оплати за користуваннятелефоном. Таку вказівку може бути справедливим, може бути незаконним,тобто порушувати суб'єктивні права громадянина. Подібне вказівку можебути злочинним, тому що користування телефоном буде за хабар переданоіншому громадянину. Але одне безперечно: якщо переговори громадянина значальником ГТС не усунули виниклих розбіжностей, то очевидно, що

  1) колізійне правовідносини "посадова особа - громадянин" трансформувалося в конфліктне;

  2) горизонтальне відношення співробітництва перейшло у вертикальне, в якому орган влади реалізує владні повноваження з метою позбавити іншу сторону відповідного соціального блага.

  Подібне незаконне діяння, що порушує суб'єктивні права громадян іпороджує конфліктне правовідношення "посадова особа - громадянин",російські адміністратівісти ще в другій половині XIX - початку XX столітьназвали вдалим терміном "адміністративна неправда" (І. Т. Тарасов,
  В. Ф. Дерюжінскій та ін.)

  Адміністративна неправда являє собою підставу для зверненнягромадянина за допомогою до третьої сторони, якою може бутиадміністративний орган або суд.
  Які основні ознаки характеризують адміністративну неправду?

  Перш за все, "адміністративна неправда" проявляється в діяхпосадових осіб, які порушують суб'єктивні права громадян. За характеромпрояви ці дії можуть бути активними і виражатися в актах, відякого посадовій особі слід утриматися. Наприклад,електроконтролер за дорученням кербуда, не попередивши мешканців квартири,відключив електричне світло за спотворення показань лічильника. Можливі йзворотні випадки: посадова особа не виконало що лежить на ньому обов'язки.
  Інший приклад: адміністрація підприємства запросила на роботу громадянина,якому в гарантійному листі обіцяла протягом року надати квартиру,але не виконала своєї обіцянки. "Адміністративну неправду" складаютьтакож управлінські дії посадових осіб, які обтяжуютьпідпорядкованих їм по роботі громадян обов'язками ultra legem (більшепокладеного законом). Наприклад, керівник відділу, маючи антипатію доспівробітникові, використовує його головним чином для відрядження поїздок і незачіпає інших, особливо тих, хто перебуває в родинних стосунках звпливовими людьми.

  Адміністративна неправда проявляється в діях посадових осіб,які порушують не тільки суб'єктивні права, але й справедливі інтересигромадян. Суб'єктивне право громадянина і його законний інтерес - не одне йте саме.

  Сутність суб'єктивного права полягає в гарантованої правомможливості не тільки вільно користуватися певним соціальним благом,але і вимагати, щоб органи управління сприяли в цьому. До такихправ відносяться право на освіту, на отримання пенсії.

  Законний інтерес - це теж благо для конкретного громадянина, прямо незакріплене законом, але в безперешкодному користуванні яких громадянинможе спиратися на підтримку держави. Так, громадянин зацікавлений утому, щоб дитячий майданчик, що знаходиться біля його будинку, не перетворюваласяіншими мешканцями будинку в місце сушіння білизни.

  "Адміністративна неправда" - широке поняття, що охоплює не тількиадміністративні правопорушення, а й правопорушення по службі, за якідержавний службовець (посадова особа) відповідає в дисциплінарномупорядку. У федеральному законі від 31 липня 1995 р. № 119-ФЗ "Про основидержавної служби в Російській Федерації "вказується в п. 5 ст. 14:
  "Державний службовець несе передбачену федеральним закономвідповідальність за дії або бездіяльність, що веде до порушення прав ізаконних інтересів громадян "

  І адміністративні правопорушення, та дисциплінарні правопорушеннятакого роду являють собою посягання на права і свободи громадян.
  Це особливого виду посягання на права і свободи громадян з використаннямслужбового становища. Це - правопорушення осіб, які внаслідокнаданих їм державою організаційно-розпорядчих таадміністративно-господарських повноважень знаходяться в особливому становищівідношенню як до держави, так і до громадян (співробітникам), підлеглимїм або залежним від них. З цих міркувань адміністративна неправда,як сукупність дій та бездіяльності, що ведуть до порушення суб'єктивнихправ громадян, відноситься до посадових правопорушенням у яких відсутнійсклад кримінального злочину. Важливо підкреслити, що порушенняпосадовою особою суб'єктивного права є разом з тим порушення закону.

  Аналізуючи адміністративну неправду як соціальне явище требавідзначити таку його властивість, як візуальна невловимість для третіх осіб.
  Ця властивість особливо характерно для адміністративної неправди, що маємісце в службових відносинах. Так звана "дідівщина" є гріх нетільки суто військовий, виявлений в радянській армії в 70-80-х роках. Цяморальна хвороба фактично в СРСР у ці роки охопила багато цивільніустанови, в яких працівник, який мав свою незалежну думку і небоявся її висловлювати, незважаючи на свої гарні професійніякості, піддавався жорстким утисків з боку керівництва і йогонайближчого оточення. Такі неправомірні дії посадової особи немістили в собі очевидним чином будь-якого проступку. З формальногобоку вони виступають як законні дії, які є результатомреалізації посадовою особою своїх повноважень. Але фактично такідії посадових осіб є результатом їх зловживання владою іпорушують права громадян.

  Візуальна невловимість адміністративної неправди для третіх осібсприяла виробленню в дореволюційній науці адміністративного праванеправильного думки, що подібні дії посадових осіб не охоплюютьсяадміністративної, дисциплінарної та кримінальної юстицією

  Проте "адміністративна неправда" тільки зовні наділяється у формузаконних дій, але по суті порушує суб'єктивні права громадянина
  (державного службовця) і сприяє, таким чином, виникненнюспірного управлінського правовідносини, в якому одна сторона
  (посадова особа) вважає свої дії правильними, інша ж сторона
  (громадянин) оцінює ці дії як невиконання або погане з точкизору закону виконання службових обов'язків.

  Порушення, пов'язане з реалізацією громадянином своїх суб'єктивних праву сфері державного управління, являє собою стійке почасі дія, що охоплює відносно тривалий період. За словамивідомого російського адміністратівіста І. Т. Тарасова, це - "що триваєнеправда ", що породжує що триває адміністративне правопорушення. Так,неправомірну відмову паспортно-візової служби в реєстрації конкретномугромадянину порушує Закон Російської Федерації від 25 червня 1993 р. "Про правогромадян України на свободу пересування, вибір місцяперебування і проживання в межах Російської Федерації ", Конституції РФ іпороджує що триває адміністративну неправду, яка до моментуреєстрації створює для ущемленими в правах громадянина певнісоціальні незручності.

  Безсумнівно, що винні дії посадових осіб, які порушують права,свободи та інтереси громадян, підлягають скасуванню і у гражданіна повинні бутигарантії їх скасування. Французька адміністратівіст М. Оріу в книзі "Основипублічного права ", писав з цього приводу:" Особисті права, які були зпрацею відвойовані у сваволі і у привілеїв, перебувають під постійноюзагрозою контратаки; необхідна їхня гарантія ". Одну з таких гарантій законнадає самої адміністративної влади, іншу - самому громадянину

  Список використаної літератури:

  1. Бахрах Д.Н. Адміністративне право Росії. Підручник для вузів. - М.:

  Издательство НОРМА (видавнича група НОРМА-ИНФРА · М), 2000.

  2. Старілов Ю.М. Адміністративна юстиція. Проблеми теорії. Воронеж,

  1998.

  3. Старілов Ю.М. Адміністративна юстиція. Теорія, історія, перспективи.

  - М.: Издательство НОРМА (видавнича група НОРМА-ИНФРА · М), 20001.

  4. В.Е. Усанов Проблеми формування адміністративної юстиції в Росії


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status