ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація сільськогосподарського виробництва
       

   

  Ботаніка та сільське гос-во
  ВСТУП
  1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА
  1.1. Склад і структура молочної промисловості
  1.2. Продукція, яка виробляється молочною промисловістю
  1.3. Міжгалузеві зв'язку молочної промисловості
  1.4. Стан та перспективи розвитку молочної промисловості на прикладі Республіки Мордовія
  2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  2.1. Основна характеристика підприємства
  2.2. Основні виробничі фонди молочної промисловості та поліпшення їх використання
  2.3. Оборотні фонди підприємства
  2.4. Економічна ефективність використання основних і оборотних фондів та економічні показники
  2.5. Структура валової і товарної продукції
  2.6. Канали постачання, реалізації молока та молочної продукції
  3. ПЛАНУВАННЯ. РЕГУЛЮВАННЯ молочного виробництва, РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
  ВИСНОВОК
  Посібник/За ред

  Курсовий проект містить 35 сторінок, 14 таблиць, 25 джерел.
  Перелік ключових слів: харчова промисловість, молочна промисловість, молочні продукти, товаровиробники, економічні показники, основні та оборотні фонди.
  Об'єкт дослідження: маслоробний завод.
  Мета роботи: дати аналіз діяльності підприємства, визначити основні напрями і методи державного регулювання в умовах в умовах ринкової економіки.
  Методи дослідження: метод статистичного аналізу, метод моделювання соціально - економічних процесів.
  Отримані результати: визначено роль держави у молочній промисловості, дано аналіз причин зміни до форми і методи державного регулювання російської економіки, дана оцінка ресурсного потенціалу в Республіці Мордовія.
  Область застосування: курс «Організація сільськогосподарського виробництва».

  ВСТУП

  Економіка промисловості - один з соціально - економічних наук, предметом вивчення якої є виробничі відносини (необхідна сторона суспільного виробництва, що розвиває у відповідності з дією об'єктивних економічних законів). Основою розвитку суспільного виробництва є матеріальне виробництво, в процесі якого створюються матеріальні блага. Харчова промисловість, як особлива сфера матеріального виробництва в своєму розвитку відрізняється від сільського господарства, транспорту, будівництва, торгівлі.
  Харчова промисловість складається з багатьох галузей, між якими є матеріально - технічні розходження, обумовлені характером продукції, що випускається, видами сировини, що переробляється і споживаних матеріалів, різноманітністю техніки і технології виробництва, що обумовлює особливості міжгалузевих зв'язків, темпи розвитку галузей, структуру собівартості продукції, основних і оборотних фондів, специфіку типів і розмірів підприємства, їх спеціалізацію та ін
  Молочна промисловість, як окрема галузь харчової промисловості являє собою сукупність багатьох виробництв. Ця галузь матеріального виробництва також має ряд відмінних рис. У курсової роботі покажу роль молочної промисловості на окремих етапах розвитку суспільства, форми відтворення основних і оборотних фондів, розгляну фактори і шляхи економного використання сировини, палива та інших матеріальних ресурсів, матеріально - технічне постачання та збут продукції, питання кадрів, продуктивності праці, цін та собівартості, рентабельності. [12]
  Вивчення молочної промисловості дозволить майбутнім фахівцям зрозуміти специфічні форми прояву економічних законів у молочній промисловості і фактори, що забезпечують зростання виробництва продукції з найменшими витратами суспільної праці з метою найбільш повного задоволення потреб населення в продуктах харчування.
  1 теоритического АСПЕКТИ ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА

  1.1 Склад і структура молочної промисловості

  Харчова промисловість поділяється на ряд галузей:
  Галузь промисловості - це сукупність підприємств, що спеціалізуються на виробництві однорідної продукції, об'єднаних за такими ознаками:
  -однакового економічного призначення продукту;
  -однорідності споживаної сировини;
  -спільності технічної бази та технологічних процесів;
  -професійних особливостей кадрів і специфічних умов роботи.
  Головною ознакою, що лежить в основі віднесення підприємств до певної галузі промисловості, є однорідність виробленої основної маси продукції. В основі такої класифікації лежать принцип призначення вироблюваної продукції, вид видобувається і оброблюваного сировини, і характеру технологічного процесу.
  У класифікації передбачено 16 галузей промисловості: харчова промисловість, кольорова металургія, чорна металургія та інші.
  У свою чергу кожна галузь включає ряд спеціалізованих. Так харчова включає 31 галузь, в тому числі цукрову, м'ясну, молочну промисловість та інші. Спеціалізовані галузі промисловості поділяються на під галузі та окремі види виробництва. Під галузь відрізняється від галузі масштабами продукції, що випускається, кількістю підприємств та виробничими зв'язками з іншими галузями промисловості. Під галузь входить до складу певної спеціалізованої галузі. [23]
  Види виробництва відрізняються від під галузі тим, що у них немає спеціалізованої матеріально - технічної бази та відокремленого виробництва продукції в масштабі галузі. Вид виробництва ще характеризується виробленням однорідної продукції, специфічною технологією і організацією виробництва і праці, та особливостями застосовуваного устаткування. Кожен вид виробництва на основі, що випускається продукції, сировини, що переробляється і застосовуваної техніки ділиться на окремі спеціалізовані виробництва.
  Так підприємство з випуску суцільномолочні продуктів включає виробництво пастеризованого і стерилізованого молока, кисломолочних продуктів, сиру, вершків, сметани, сирних продуктів, морозива, підприємства з вироблення молочних консервів - виробництво - молочних консервів з цукром і без цукру, виробництво сухих молочних продуктів і замінників незбираного молока (ЗНМ). Виробництво сиру включає виробництво натуральних і плавних сирів.
  Класифікація молочної промисловості з видів виробництва дозволяє раціонально здійснювати технічну політику, оптимально планувати обсяги вироблення за видами продукції, а також науково - обгрунтовувати раціональну внутрішньогалузеву структуру. Внутрішньогалузева структура молочної промисловості характеризується питомою вагою обсягу виробництва продуктів за видами до загального обсягу виробництва в цілому по галузі.
  Визначення внутрішньогалузевої структури в динаміці сприяє виявленню зміни питомої ваги виробництва тих продуктів, які більшою мірою задовольняють потреби населення. Внутрішньогалузева структура дозволяє простежити підвищення питомої ваги продукції, що виробляється з вторинної сировини (виробництво сухого знежиреного молока, ЗНМ, молочного цукру). Підвищення питомої ваги подібної продукції свідчить про більш повне використання основного виду сировини.
  Внутрішньогалузева структура змінюється під впливом наступних чинників:
  а) формування в динаміці попиту населення на харчову продукцію певного виду, що в основному визначається виробництвом традиційної продукції покращеної якості;
  б) глибини комплексної переробки сировини, яка характеризується виходом і збором вторинної сировини;
  в) раціональна його переробка.

  1.2 Продукція виробляється молочною промисловістю

  Молочна промисловість виробляє продукцію харчового, технічного та медичного призначення. Основою виробництва трьох основних видів продукції є види і властивості сировини, що переробляється (молоко). При переробці молока в залежності від вироблюваної основної продукції (масло, сири, сир і т.д.), отримують різну вторинну сировину (знежирене молоко, молочну сироватку і т . д.). Склад і властивості знежиреного молока та сироватки такі, що їх переробляють у різні харчові, технічні продукти і тваринні корми.
  Цінність молочних продуктів полягає в тому що вони містять необхідні для харчування людини білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини та вітаміни. Білки, що містяться в молочних продуктах, відносяться до вихідних матеріалами для побудови найважливіших елементів організму - тканин, ферментів, гормонів. Повноцінність білка визначається також його амінокислотним складом.
  За змістом і співвідношенням амінокислот білок є більш повноцінним у харчуванні людини в порівнянні з білками рослинного походження. Важливою складовою частину молочних продуктів є жир, зміст якого залежить від виду тварин, вгодованості, характеру кормів та виду продукції. Високу біологічну цінність має молочний жир, що є одним з найважливіших продуктів харчування.
  В даний час молочна промисловість виробляє більше 2000 видів виробів. За даними Держкомстату, виробництво на душу населення становило молока - у 2000 році 216 т; 2001 222 т. [13]

  1.3 Міжгалузеві зв'язку молочної промисловості

  Розвиток молочної промисловості здійснюється за певних виробничих зв'язках з іншими галузями народного господарства і в першу чергу з тваринництвом. В останні роки в системі державної молочної промисловості щорічно в середньому переробляють близько 60 відсотків молока. В останні роки молочна промисловість впливає на розвиток тваринництва, що пред'являється певні вимоги до нього по обсягу і якості що закуповується сировини. Роблячи різні тваринні корми, ЗНМ для випойкі телят, ацидофільне молочну сироватку і іншу продукцію, ця галузь сприяє збільшенню кормових ресурсів країни. Молочна промисловість пов'язана з транспортом і відіграє важливу роль у розвитку всіх його видів (залізничного, водного автотранспорту). Обсяг перевезень вантажів молочної промисловості є частиною загального вантажообігу транспортних організацій, що сприяє розвитку їх матеріально - технічної бази.
  Молочна промисловість пов'язана також з такими галузями народного господарства, які забезпечують її електричної і теплової енергії, обладнанням, матеріалами, що випускаються хімічної промисловість та іншими галузями промисловості. За збуту готової продукції молочна промисловість пов'язана - з кондитерської, хлібопекарської, макаронної промисловістю, з підприємствами громадського харчування та іншими галузями.
  За збуту продукції для народного споживання молочна промисловість безпосередньо пов'язана з підприємствами державної та кооперативної торгівлі та громадського харчування. У різному товарооборот молочні продукти складають 1/4 частину.
  Разом з тим темпи збільшення різного товарообороту по молочних продуктів істотно впливають на темп розвитку молочної промисловості, тому що збут продукції - основна умова розширеного виробництва галузі.

  1.4 Стан та перспективи розвитку молочної промисловості на прикладі Республіки Мордовія

  Молоко є біологічною рідиною складного складу, воно містить всі поживні речовини - білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі і вітаміни. Всі його живильні речовини легко засвоюються організмом. Забезпеченість населення молоком і молочними продуктами головне завдання держави. Головну роль відіграють працівники скотарства, що дають 1/3 частина валової продукції сільського господарства і половини продукції ферм. Основними виробниками молока є сільгосппідприємства. На прикладі Республіки Мордовія виділяють 3 групи товаровиробників молока: сільгосппідприємства, особисті підсобні господарства населення і селянсько - фермерські господарства. Коли в 1997 році був узятий курс урядом республіки на закупівлю молока у населення, це висунуло особисті підсобні господарства на перше місце з виробництва. У 2001 році воно склало 52,7 відсотка. [1]
  Але потрібно враховувати той факт, що виробництво молока в сільгосппідприємствах стало збільшуватися, але чисельність голів худоби зменшується. Сільгосппідприємства займають 2 місце по виробництву молока (46%), а третє належить селянсько - фермерським господарствам (1,3%). Збільшення валового надою молока в сільгосппідприємствах отримано за рахунок зростання продуктивності корів, викликаних поліпшенням забезпеченості худоби кормами і підвищенням їх якості. Середній удій з Росії склав 2,5 тонни. Однак у Республіці Мордовія він лише перевищив 2 тонни. Однак зниження поголів'я не забезпечує приросту обсягів молока. Збільшення валового надою в сільгосппідприємствах і зниження його внутрішньогосподарського витрати обумовили зростання реалізації молока в Республіці Мордовія склали 36,5 тисяч тонн молока (2001 рік). Але в цілому РМ на 100 відсотків забезпечує себе молоком.
  Переробні підприємства збільшили виробництво всіх основних видів продукції, у тому числі молока (43%) та сир (14%). У РМ переробні підприємства виробляють цільномолочну продукцію виробляють для місцевого споживання. Але продукція передових господарств йде і за межі республіки: Москву, Нижній Новгород, Рязань і інші області. Москва є перспективним торговельним партнером, великим споживачем, туди відвантажено понад 20 відсотків олії і більше 40 відсотків сиру. Так само переробні підприємства здійснюють комбіноване масло, на виробництво якого потрібно менше молока. [13]
  У товарній структурі імпорту спостерігається скорочення поставок молока при значному збільшенні обсягів імпорту вершкового масла і сиру. Тому що ціни на імпортне вершкове масло в 2001 році були нижче, то його закупівля збільшилася. Зниження обсягів імпорту сухого молока пов'язане зі скороченням експортних поставок країн ЄС, що призвело до збільшення цін на нього в 2001 році в 1,5 рази. Основним постачальником молока і вершкового масла на російський ринок була Україна. Значну частку в імпортних поставках вершкового масла посідає Білорусія (24%). Гуманітарна допомога і товарний кредит представили США (42%) і Німеччина (19%). У товарній структурі експорту значну частку займає сир. Зміна цін на молоко на внутрішньому ринку в 2001 році носило чітко виражений характер. Збільшення було з січня по березень і після серпня, а з квітня по липень - зниження. Ціна 1 кілограма коливалася з 4,5 рублів до 5 рублів. Збільшення обсягів вітчизняного виробництва молочної продукції та у зв'язку з цим попит на сировину з боку переробної промисловості, що сприяла зростанню цін первинної реалізації молока. Оптові ціни виробників і роздрібні ціни на більшість видів молочної продукції були нижче попереднього року. Збільшення роздрібних цін на вершкове масло пов'язано із збільшенням на ринку «м'якого» олії, яка користується попитом у малозабезпечених верств населення. [17]
  В результаті отриманих даних споживання молока молоко - продуктів на душу населення склало в 2001 році 222 кілограма. Якщо тенденція зростання доходів населення збережеться попит на молочні продукти зростатимуть.
  2 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  ПІДПРИЄМСТВА

  2.1 Основні характеристика підприємства

  Муніципальне унітарне підприємство маслоробний завод «Червонослобідський» знаходиться за адресою Республіка Мордовія місто Краснослободськ, провулок лікарняний будинок 8. П.І.Б. керівника: Салазанов Олександр Євгенович. П.І.Б. куратора: Борисова Олена Василівна. Організаційно - правова форма: МУП. МУП заснований в 1932 році. У 1992 році була проведена реконструкція, в результаті якої була пущена в експлуатацію маслолінія. У 2000 році в результаті придбання нового обладнання був пущений в експлуатацію цех з виробництва технічного казеїну. [16]
  Проектна потужність МУП маслоробний завод «Червонослобідський» виробництво:
  1.Масло тварина 4 тонни/в зміну;
  2.Цельномолочная продукція 9,5 тонн/в зміну;
  3.Казеін технічний 0,5 тонни/в зміну.
  Основні види, вироблюваної продукції:
  1.Масло селянське;
  2.Цельномолочная продукція;
  3.Казеін технічний.
  Обсяг промислового виробництва за 2002 рік склав 44690 тисяч рублів. Обсяг реалізації за 2002 рік - 44018 тисяч рублів. Річна кількість надійшов сировини (2002 рік) - 9634 тонни, в тому чис?? е від населення 2075тонн. Вихід товарної продукції з 1 тонни сировини 4639 рублів. Чисельність працюючих 92 осіб, середньомісячна заробітна плата - 1185 рублів. Балансовий прибуток за 2002 рік - 243 тисячі рублів. Собівартість товарної продукції 40775 тисяч рублів. Виручка від реалізації 41018 тисяч рублів. Витрати на 1 карбованець товарної продукції дорівнює 0,99 рублів. Розмір статутного капіталу - 104079 рублів. Виробнича рентабельність - 0,6%.
  Найбільш рентабельним є:
  -казеїн технічний, питома вага якого складає 30 відсотків у загальному обсязі виробництва;
  -цільномолочна продукція - питома вага складає 35 відсотків від загального обсягу виробництва.
  МУП маслоробний завод «Червонослобідський» є одним з провідних промислових підприємств району і займає 70 відсотків від загального обсягу виробництва продукції, робіт і послуг Краснослободськ району та 5 відсотків від загального обсягу виробництва АПК РМ.

  2.2 Основні виробничі фонди молочної промисловості та поліпшення їх використання

  Зростання основних виробничих фондів на підприємстві одночасно супроводжується зміною їх структури.
  Структура основних виробничих фондів є ставлення різних груп і видів основних виробничих фондів (у процентному вираженні) до їх суми.
  Важливе значення має вивчення зміни структури основних виробничих фондів. Основні виробничі фонди умовно поділяють на активну та пасивну частини. [19]
  До активної частини відносять ті групи, які безпосередньо беруть участь у виробничому процес і прямо впливають на збільшення випуску продукції (машини та обладнання). Пасивна частина основних виробничих фондів створює відповідні умови організації виробництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої). Раціональне зміна структури основних виробничих фондів характеризується підвищенням процентного співвідношення їх активної частини, особливо щодо машин і обладнання.
  Структура основних виробничих фондів підприємства наведено в таблицях.
  Таблиця 2.2.1 - Вартість основних фондів підприємства (тисяч рублів)
  Найменування показника
  Роки

  2000
  2001
  2002
  Будинки
  Споруди
  Машини та устаткування
  Транспортні засоби
  Виробничий і господарський інвентар
  4448
  686
  1730
  496

  101
  4448
  686
  2156
  583

  101
  372
  686
  233
  583

  101
  Разом
  7461
  7974
  7433

  Таблиця 2.2.2 - Структура основних виробничих фондів, відсотках до підсумку по роках (тисячах рублів)
  Найменування показника
  Рік
  2000
  Питома вага,%
  Рік
  2001
  Питома вага,%
  Рік
  2002
  Питома вага,%
  Будинки
  Споруди
  Машини та устаткування
  Транспортні засоби
  Виробничий і господарський інвентар
  Разом
  4448
  686

  1730

  496


  101
  7461
  59,61
  9,19

  23,18

  6,65


  1,35
  100
  4448
  686

  2156

  583


  101
  7974
  55,78
  8,6

  27,03

  7,31


  1,26
  100
  3728
  686

  2335

  583


  101
  7433
  50,15
  9,23

  3141

  7,84


  1,35
  100

  З даних таблиць видно, що вартість основних засобів зменшується, що говорить про необхідність оновлення основних фондів підприємства. [6]
  Особливістю структури основних виробничих фондів молочної промисловості є те, що «Будівлі» становлять найбільший відсоток у порівнянні з іншими групами.
  Частка машин і устаткування порівняно нижчі, тому що останні 10 -15 років структура основних виробничих фондів має порівняно стабільний характер. Це положення пояснюється особливостями технологічного процесу виробництва молочних продуктів, механізації та автоматизації, спеціалізації та концентрації, географічного розміщення, будівництва нових і реконструкції діючих фондів підприємства. Так у молочній промисловості велике значення у виробничому процесі займають також операції, як заморожування і розморожування, охолодження і дозрівання, зберігання продуктів.
  Ці особливості технологічного процесу зумовлюють необхідність мати на підприємствах додаткові площі, вартість яких входить до групи «Будівлі» (холодильники, сховища). Тому при характеристиці структури основних виробничих фондів, слід виділяти з групи «Будівлі» ту частину фондів, яка є складовим елементом виробничого процесу. [2]
  Незважаючи на особливості формування основних фондів молочної промисловості, у цій галузі спостерігається деяке зрушення в структурі в бік підвищення процентного співвідношення по робочих машин і особливо з автоматизованого устаткування та обчислювальної техніки.

  2.3 Оборотні фонди підприємства

  До оборотних засобів підприємства належать:
  - Запаси: сировина, матеріали (молоко); готова продукція і товари для перепродажу (масло, цільномолочна продукція, казеїн).
  - Дебіторська заборгованість: інші дебітори, покупці та замовники.
  - Податок на додану вартість по придбаних цінностей.
  - Грошові кошти: розрахункові рахунки. Відобразимо вартісні показники, наведемо у вигляді таблиці.
  Таблиця 2.3.1 - Вартість оборотних фондів підприємства (тисяч рублів)
  Найменування показника
  Роки

  2000
  2001
  2002
  1.Запаси:
  в тому числі:
  -сировина, матеріали та інші цінності
  -готова продукція і товари для перепродажу
  2.Налог на додану вартість по придбаних цінностей.
  3.Дебіторская заборгованість (платежі по якій очікується більш ніж протягом 12 місяців після звітної дати):
  -покупці та замовники
  -інші дебітори
  4.Денежние кошти.
  Разом
  796


  736

  60


  58  1357

  386
  110
  2222
  1179


  1131

  48


  128  3702

  150
  180
  4520
  1164


  1028

  142


  261  3539

  3
  21
  4985

  З таблиці видно, що оборотні кошти підприємства з року в рік використовуються ефектно. Отже саме підприємство ще може вийти на сучасний рівень, якщо продукція буде користуватися попитом. [7]


  2.4 Економічна ефективність використання основних і оборотних фондів та економічні показники

  Один з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва - це найбільш раціональне використання основних і оборотних фондів. Більш ефективне використання основних і оборотних фондів означає скорочення уречевленої в них праці, переносимого на одиницю продукції, що виготовляється; поліпшення їх використання веде до зростання продуктивності праці. Для визначення використання основних і оборотних фондів застосовуються показники, виражені в натуральних, умовно - натуральних, вартісних одиниць продукції, що випускається, а так само в коефіцієнтах. Щоб обчислити показники основних і оборотних фондів використовуємо дані зі звіту, представимо їх у таблиці.
  Таблиця 2.4.1 - Вартісні показники (тисяч рублів)
  Найменування показника
  Роки

  2000
  2001
  2002
  Вартість ВП
  Середньорічна вартість основних фондів
  Річна сума амортизаційних відрахувань
  Прибуток (збиток) вартість основних і оборотних фондів
  28907


  28167


  2260


  8497
  33537


  32889


  2510


  11071
  41018


  40775


  2831


  9741

  Важливими показниками є фондовіддача і фондомісткість. Фондовіддача характеризується випуском продукції, припадає на 1 рубль основних виробничих фондів. Фондомісткість, зворотний показник фондовіддачі.
  Дані представимо у таблиці.
  Таблиця 2.4.2. Основні показники основних фондів підприємства по роках (копійки).
  Показники
  Роки

  2000
  2001
  2002
  Фондовіддача
  Фондомісткість
  102
  97
  102
  98
  100
  99

  Існує ще кілька показників: фондоворуженності, енергоозброєності, річна норма алгоритмізації, норма прибутку.
  Фондоозброєність це співвідношення середньорічної вартості основних фондів на середньооблікова чисельність працівників. [8]
  Таблиця 2.4.3 - Кількість працюючих (осіб).
  Роки
  Кількість працюючих
  2000
  2001
  2002
  92
  90
  92

  Таблиця 2.4.4 - Показники: фондоозброєнності по роках (рублів/чоловік), енергооснащеність (фургони ізотермічні чол)
       день

  Показник
  Роки

  2000
  2001
  2002
  Фондоозброєність
  Енергоозброєність
  306,16
  21,70
  365,43
  22,50
  443,20
  22,17

  Енергоозброєність, показників що характеризує зв'язок витрат живої праці з виробничим споживанням енергії.
  Витрата енергії за рік, розглянемо в таблиці.
  Таблиця 2.4.5 - Витрати енергії по роках (кВт)
  Роки
  Витрата енергії
  2000
  2001
  2002
  728456
  739421
  744566

  З цих працюючих жінок:
  - 2000 рік -32 людини,
  - 2001 рік - 35 осіб,
  - 2002 рік - 38 осіб.
  Фахівців - 7 чоловік, включаючи директора.
  Ще 2 показник: - норма амортизації, який знаходиться співвідношенням річної суми амортизаційних відрахувань на вартість основних фондів, виражену у відсотках.
  - Норма прибутку, яка знаходиться співвідношенням прибутку до вартості основних і оборотних фондів, виражена у відсотках. [16]
  Дані показники відобразимо в таблиці.
  Таблиця 2.4.6 - Показники: норма амортизації та норма прибутку
  (у відсотках)
  Показники
  Роки

  2000
  2001
  2002
  Норма амортизації
  Норма прибутку (збитку)

  8,02

  2,75

  7,63

  0,47

  7,00

  0,33  2.5 Структура валової і товарної продукції

  Дані про структуру валової і товарної продукції ми представимо у таблицях.
  Таблиця 2.5.1 - Структура валової продукції за 2000 - 2002 роки (тонни)
  Назва продукції
  Роки

  2000
  2001
  2002
  масло селянське
  масло шоколадне
  масло топлене
  молоко фляжное 2,5%
  380
  0,3
  10,5
  78
  403
  0,5
  10,9
  68
  415,5
  0,6
  11,2
  75
  молоко в поліетиленових пакетах 2,5%
  сметана 15%
  кефір в поліетиленових пакетах
  Йогурт в тетра - пак 2,5%
  210,4
  9,8
  69,7
  9,5
  214,2
  10,1
  7,3
  9,8
  217,1
  10,6
  72,2
  10
  Сніжок в тетра - пак 2,5%
  Сир знежирений
  Казеїн технічний
  Молоко топлене 1% фасоване
  Ряжанка 1% фасована
  Відвантаження молока
  Обрати повернутий
  Ряжанка 2,5% фасована
  8,4
  15,7
  -
  18,6
  3,3
  367,4
  450
  0,4
  8,8
  16
  160
  19,3
  3,5
  379,2
  510
  0,7
  9,1
  16,6
  162,4
  19,9
  3,8
  388,6
  500
  0,9

  З даної таблиці видно, що випуск продукції збільшується з роками, тому що випускається продукція користується попитом у районі, хоча якість вимагає кращого. [8]


  Таблиця 2.5.2 - Структура товарної продукції за 2000 - 2002 рік
  (тисяч рублів)
  Назва продукції
  Роки

  2000
  2001
  2002
  масло селянське
  масло шоколадне
  масло топлене
  молоко фляжное 2,5%
  молоко в поліетиленових пакетах 2,5%
  25676,60
  16,5
  525
  411,372
  1262,4
  27214,59
  27,5
  545
  358,632
  1285,2
  28075,33
  33
  616
  395,550
  1302,6
  сметана 15%
  сметана 20%
  кефір в поліетиленових пакетах
  Йогурт в тетра - пак 2,5%
  Сніжок в тетра - пак 2,5%
  Сир знежирений
  Казеїн технічний
  196,0
  7348
  383,35
  95
  57,27
  261,18
  -
  202,0
  7584
  386,65
  98
  60,00
  266,17
  11137,44
  212,0
  7772
  397,1
  100
  62,05
  276,15
  11304,50
  Молоко топлене 1% фасоване
  Ряжанка 1% фасована
  Відвантаження молока
  Обрати повернутий
  65,1
  9,75
  1837
  405
  67,5
  10,15
  1896
  459
  69,6
  11,02
  1943
  450
  Разом
  38549,52
  51597,88
  53019,95

  Але так як продукція вимагає нової технології, а для цього потрібно фінансування. Продукція, що випускається - продукція теперішнього часу.
  Підприємство є госпрозрахунковим, хоча рентабельність зовсім низька.
  Молоко що здається сільгосппідприємствами повертається назад у вигляді відвійок. А молоко на селища - або продукцією, або грошима. Ще здається молоко населенням для отримання паїв.
  2.6 Канали поставок і реалізації молока та молочної продукції

  До каналам поставок відносяться: СХПК, сільради і населення міста і природа. Більшу частину молока здають СХПК і сільради. Наведемо дані про них в таблиці.
  Таблиця 2.6.1 - Найменування сільгосппідприємств та кількість зданого ними молока по роках (тоннах).

  Найменування сільгосппідприємств
  Роки
  Питома вага,% (2002 рік до 2000 року)

  2000
  2001
  2002

  1
  2
  3
  4
  5
  СПХК «Червоний орач»
  СПХК «Селіщенскій»
  СПХК «Схід»
  СПХК «Перемога»
  СПХК «Новокариінскій»
  СПХК «Старосіндровскій»
  СПХК «Радгосп - технікум»
  СПХКСовхоз «Червонослобідський»
  173215
  395205,4
  495350
  625315,7
  385215,2
  621315,2
  6855,9
  50320
  184316
  454358,6
  467315,2
  705415,6
  399402,3
  750430,2
  6925,4
  46534,2
  190317,9
  498801,9
  489176,4
  784817,9
  40100,62
  854656,2
  7488,6
  48368,2
  109,9
  126,2
  99
  125,5
  105
  137,5
  109,2
  96,12
  Сільради
  Ефаевскій
  Шаверскій
  Зайцевскій
  Гуменський
  Куликівський
  Старо - Горяшінскій
  Красноподгорний
  Старозубаревскій
  Морд - Паркінскій
  Селіщенскій
  200110
  105407,6
  20318
  101410
  2023155
  51403
  78310
  38027
  151412
  215325
  175324
  110503
  15327
  100548
  208403
  48302
  68453
  35411
  128312
  198416
  186580
  108320,3
  17926,7
  90976,6
  206029,7
  58256
  77378,2
  36065,3
  133262
  200550
  93,2
  102,7
  88,2
  89,7
  101,8
  113,3
  98,8
  95
  88
  93,13
  Продовження таблиці 2.6.1
  1
  2
  3
  4
  5
  Слобідські Дубровки
  Чукольскій
  Старо - Рябинская
  Ново - Кариінскій
  Ново - Зубаревскій
  Старо - Сіндровскій
  Колопінскій
  Сівінські
  м. Краснослободськ
  Староавгурскій
  101324
  110312
  30219,0
  118219
  58403
  51395
  28412
  35412
  141415
  5548
  100517
  91416
  31240,3
  110310
  56308
  41315
  31219
  31214
  112313
  8219
  97432
  92413
  33634,0
  114356
  59272
  46335
  30113
  37216
  123917
  8413,7
  96,15
  84
  111,3
  96,7
  101,5
  90,15
  106
  105,1
  87,6
  151,6

  Цільномолочну продукцію реалізують на підставі договорів у магазини міста Саранська, Фонд - розвиток села, в магазин Краснослободськ. Масло селянське реалізують сільгосппідприємствами та на бартер в міста: Москву, Нижній Новгород, Самару і організаціям району в рахунок - розрахунку. [16]


  3 ПЛАНУВАННЯ. РЕГУЛЮВАННЯ молочного виробництва, РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

  Для подальшого вдосконалення технології виробництва продукції з незбираного молока, зниження собівартості, збільшення прибутку, підвищення коефіцієнта глибини переробки, поліпшення якості продукції, що випускається, необхідна часткова заміна застарілого обладнання виробничого цеху, який за час експлуатації з 1984 року неодноразово піддавалося капітального ремонту та непридатне для подальшої експлуатації.
  При заміні обладнання і придбання лінії з виробництва сирної маси:
  1.Ежегодний приріст обсягу реалізації склав 103,9 відсотка.
  2. Прибуток збільшиться в 3,4 рази.
  3. Платежі до бюджету зростуть в 3.4 рази.
  Для досягнення поставленої мети необхідно придбати:
  - Пастерізаціонную трубчасту установку марки Т-10УН;
  - Сепаратор - слівкоотделітель;
  - Пластинчастий охолоджувач;
  - Маслообразователь пластинчастий;
  - Універсальну пастерізаціонную ванну;
  - Автомат з розливу продукції з незбираного молока в поліетиленові пакети;
  - Гомоінізатор;
  - Автомат з розливу продукції з незбираного молока в ПЮР-пак пакети;
  - Лінію з виробництва сирної маси.
  Постачальники і виробники обладнання: ТОВ Плавскій мінізавод «Змичка», ТОВ «Уралконтраст» місто Іжевськ.

  Таблиця 3.1 - Інвестиційні витрати за проектом (мільйони рублів)


  Найменування підприємства
  Вартість
  (млн. крб.)
  Терміни проведення (роки)

  дата початку
  дата закінчення
  1.
  Технічне переозброєння цеху

  6,0

  2003

  2007

  Назва продукції
  Всього
  У тому числі по роках

  Масло селянське
  Цільномолочна продукція
  Молоко фляжное 2,5%
  Молоко в поліетиленових пакетах 2,5%
  Кефір в поліетиленових пакетах 2,5%
  Молоко пряжене в поліетиленових пакетах
  Ряжанка в пюрпак 1%
  Сніжок в пюрпак 2,5%
  Йогурт в пюрпак 2,5%

  Таблиця 3.2 - План виробництва та реалізації продукції за проектом в натуральному виразі (тонни)

  З даної таблиці ми бачимо який обсяг продукції отримає підприємство в наступні роки, якщо встановить нове обладнання. У перспективі підприємство має шанси на майбутнє стабільний розвиток. [8]
  В даний час вже не залишається сумнівів в тому, що загальна стратегія формування ринкової економіки АПК в РФ повинна виходити з поєднання саморегулювання ринку, в основі якого лежить попит, пропозиція, вільна конкуренція, і регулюючих важелів.
  Проведений нами повний аналіз ринку молока та молочної продукції в Республіці Мордовія показав, що механізм регулювання ринку, спрямований на забезпечення прибутків товаропрізводітелей для введення розширеного відтворення, підтримки споживання населенням молочних продуктів на рівні медичних норм і за прийнятними цінами, створення умов для конкуренції та обмеження монополізму не був створений, а саморегулювання, на яке покладали стільки надій, призвело до негативних результатів. Аналогічна ситуація склалася в цілому по Російській Федерації.
  За роки реформ в молочному підкомплексу склалася ситуація, коли відсутність державного втручання і єдиних методичних підходів до ціноутворення призвело до неконтрольованого зростання цін на засоби виробництва та тарифи. У той же час переробники молока жорстко регулювали ціни на молоко і молочну продукцію. Намагаючись контролювати рівень цін, держава в 1995 році ввів гарантовані ціни на основні виробничі товари, але бюджет не зміг профінансувати реалізацію цін, і тому вони використовувалися тільки в якості орієнтовних. Рішення, що приймаються урядом Республіки Мордовія заходи щодо поліпшення розрахунків з сільгоспвиробниками також не вирішили проблеми. Політика цін на ринку молока та молочної продукції має стати провідним напрямком державного регулювання. [14]
  При цьому встановлення паритетності обміну між сільськогосподарської та промислової продукцією вимагає використання таких підходів:
  - Державного регулювання цін і тарифів природних монополій;
  - Обліку та відшкодування реальних витрат основної маси сільських товаровиробників з урахуванням рівня суспільно необхідних витрат;
  - Жорсткий контроль за формуванням цін підприємствами-монополістами що виробляють матеріально-технічні засоби для села.
  Світовий досвід показує, що в умовах диспаритету цін на сільськогосподарську промислову продукцію роль державного регулювання зросте. У розвинених країнах більше половини коштів державної допомоги селу направляють, використовуючи політику цін. За 25 розвиненим країнам (ОЕСР) надходження з бюджету в 9 разів перевищує виплати сільським господарствам державі.
  Ситуація, що складається на ринку молока та молочної продукції, вимагає створення гнучкого й ефективного цінового механізму з метою забезпечення розширеного відтворення для сільгоспвиробників і високого рівня споживання молочних продуктів населенням. У систему регулювання поса
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status