ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Господарство колгоспу
       

   

  Ботаніка та сільське гос-во
  ЗМІСТ
  Введення
  1. Загальні відомості про господарство.
  1.1. Розташування та спеціалізація господарства.
  1.2. Система землекористування господарства.
  1.3. Характеристика кліматичних умов.
  2. Вихідні дані для розробки систем добрив.
  2.1. Грунти сівозміни їх агрономічні показники.
  2.2. Рекомендований сівозміну.
  2.3. Дані про поголів'я тварин у господарстві.
  3. Система добрив в господарстві для сівозміни в розпліднику.
  3.1. Вихід органічних добрив.
  3.2. Визначення можливості застосування фосфорної борошна.
  3.4. Дози добрив в залежності від забезпеченості грунтів елементами живлення.
  3.5. План розміщення добрив по способу внесення.
  3.6. План внесення органічних і мінеральних добрив
  3.7. Коротка характеристика застосовуваних добрив.
  3.8. Розрахунок потреби добрив в ц діючої речовини (д.р.).
  3.9. Баланс поживних речовин в сівозміні.
  3.10. Розрахунок норм добрив на заплановану врожайність і плановану збільшення врожаю
  4. Економічна ефективність добрив в сівозміні
  Література

  ВСТУП
  Агрохімія, або, агрономічна хімія - наука про
  взаємодії рослин, грунту і добрив у процесі вирощування сільськогосподарських культур, про кругообігу речовин в землеробстві та використання добрив з метою збільшення погрожуючи, поліпшення його якості і підвищення родючості грунту.
  Мета агрономічної хімії - створення найкращих умов живлення рослин з урахуванням знання властивостей різних видів і форм добрив, особливостей їх взаємодії з грунтом, визначення найбільш ефективних форм, способів, строків застосування добрив. Агрохімія як наука розвивається надзвичайно швидкими темпами. Це визначається запитами практики, необхідністю постійно збільшувати продуктивність сільськогосподарських культур на основі зростання застосування мінеральних і органічних добрив, поліпшення технології вирощування сільськогосподарських культур, досягнення селекції та інших наук.
  Використання мінеральних і органічних добрив становить основу хімізації землеробства. Ефективність мінеральних і органічних добрив багато в чому залежить від впровадження індустріальної технології вирощування сільськогосподарських культур, комплексної механізації, меліорації земель, використання досягнень науки, здійснення міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції.  1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГОСПОДАРСТВІ.
  1.1. Розташування та спеціалізація господарства.
  Колгосп "Перемога" розташований в Кузнецькому районі Пензенської області. Ця місцевість належить до центрально чорноземної області з поширенням чорноземних грунтів. Загальний характер рельєфу місцевості представлений рівниною.
  У господарстві склалася плодоводческо-ягідна спеціалізація.
  1.2. Система землекористування господарства.
  Землекористування колгоспу "Перемога" представлено єдиним земельним масивом витягнутих з півночі на південь на 8 км, і з заходу на схід на 7 км. Рельєф місцевості представлений рівниною і слабопологімі схилами до 3 (.
  Колгосп за своєю спеціалізацією є плодово-ягідних господарством, з розвинутим тваринництвом (зокрема вівчарством), частина угідь відводиться для розплідника. Основні його площі зайняті плодовими садами, що складаються в основному з різних сортів яблунь, та ягідниками, де вирощують суницю. Також в садах обробляють грушу, вишню, смородину, малину та інші культури.
  У колгоспі існують також польові і зрошувані сівозміни з вирощуванням зернових, зернобобових, кормових і технічних культур. Профіль господарства найближчим часом не зміниться. У даній роботі розглядаються тільки сівозміну в розпліднику під який відведено 70 га сільгоспугідь.
  Нижче наведена схема землекористування колгоспу "Перемога":

  Загальна площа господарства
  970 га
  Площа сільгосп угідь
  900 га
  Площа ріллі
  750 га
  Площа під польовими і кормовими сівозмінами
  480 га
  Площі під садами
  200 га
  Площі під сівозміною розплідника
  70 га
  Площа під сіножатями та пасовищами
  100 га
  Інші
  50 га
  1.3. Характеристика кліматичних умов.
  Даний район характеризується континентальним кліматом з помірно холодною зимою і теплим літом. Сума температур повітря понад 10 (складає 2400-2700 (річний показник зволоження 0,35-0,45.
  Заморозки починаються близько 20 жовтня і закінчуються 20 квітня. Товщина сніжного покриву 20 -30 см.
  Таблиця 1
  Метеорологічні умови господарства.
  Місяці
  Температура, (С
  Опади, мм
  Січень
  -12
  30
  Лютий
  -10
  24
  Березень
  -3
  28
  Квітень
  7
  31
  Травень
  14
  41
  Червень
  17
  62
  Липень
  18
  61
  Серпень
  15.5
  54
  Вересень
  9
  39
  Жовтень
  3
  41
  Листопад
  -4,5
  38
  Грудень
  -10
  36
   Середня за рік
  4,88
  37,42
  Сума за вегетаційний період

  85

  288

  В період всього вегетаційного періоду рослини в достатній мірі забезпечені теплом і вологою. Клімат сприятливий для вирощування більшості сільськогосподарських культур.
  2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ДОБРИВ.
  2.1. Грунти сівозміни їх агрономічні показники.
  Основними грунтами господарства є слабовищелочние важкосуглинисті чорноземи.
  Сформувалися вони в умовах остаточного зволоження під степовою рослинністю на рівнині і слабопологіх схилах.
  Почвообразующімі породами послужили покривні важкі суглинки, підстилаються марення.
  За потужністю гумусового горизонту грунту потужні і середньоглибокі, а за ступенем гумусірованності середньогумусні і малогумусовие.
  Морфологічні ознаки чорноземів вилужених наступні:
  * Забарвлення горизонту "Апах" темно-сіре, горизонту "А" - темно-сірий з бурим, горизонту "АВ" - сіра з бурим відтінком;
  * Перехід генетичних горизонтів поступовий;
  * Закипання від 10% соляної кислоти з 75-175 см, карбонати кальцію з'являються на глибині 91-180 см;
  * Складання профілю змінюється від рихлого до сільноуплотненного.
  Потужність горизонту "Апах" 24-48 см потужність горизонту "АВ" у потужних грунтів 80-112 см, у середньоглибокі грунтів 63-80 см (таблиця 4).
  За механічним складом грунту важкосуглинисті зі змістом "фізичної глини 47,50-58,69%, на частку найбільш активної мулисте фракції доводиться 20,13-28,66.
  Об'ємна маса орного шару 1,10-1,17 г/см3 (за середніми даними), а нижележащего гумусового горизонту - 1.15-1.46 г/см3 (за середніми даними), Вниз за профілем об'ємна маса збільшується до 1.50-1.54 г/см3 .
  За вмістом органічної речовини грунту середньогумусні і малогумусні. В орному горизонті описуваних грунтів гумусу міститься 4.20-6.86% гумусу, в "горизонті" "АВ" його стає 2,07-3,72 (табл. 3).
  Забезпеченість чорноземів рухомими формами фосфору змінюється від дуже низької до середньої (3,50-9,75 мг/100 г грунту, горизонт "Апах").
  Обмінного калію в орному шарі описуваних грунтів міститься 7,50-17,50 мг/100 г грунту (забезпеченість змінюється від низької до середньої (табл. 3).
  Отже, чорноземи вилужені потребують внесення звичайних доз мінеральних добрив.
  Реакція грунтового середовища гумусових горизонтів змінюється від слабокислою до слабощелочной (рН 6,2-7,8), вниз за профілем відбувається збільшення лужності до нейтральної і среднещелочной (рН 6,6-8,6, табл. 3). З цього випливає, що дані грунту не потребують хімічної меліорації, ізввесткованіе не проводиться.
  Сума обмінних підстав гумусових горизонтів складає 29,24-35,68 мг-екв./100 г грунту, на частку обмінного кальцію доводиться 77,48-91,35%, а обмінного магнію - 7.31-21,79%. Обмінний натрій складає 0,73-1,74%.
  Грунту не засолені. Щільний залишок не перевищує 0.174%. Токсичні лужні солі становлять 0,02-0,06 мг? Екв/100 г грунту, а токсичні нейтральні солі - 0,25-1,70 мг? Екв/100 г грунту. Хлориди коливаються 0,08-0,24 мг? Екв/100 г грунту.
  У зв'язку з незначним ступенем засолення з вказаним сольовим складом і добрими водно-фізичними властивостями, чорноземи вилужені можуть бути використані під всі багаторічні насадження.
  Для підвищення ефективності родючості необхідне проведення зональних агротехнічних заходів з внесенням органічних і мінеральних добрив. Агротехнічні заходи мають бути спрямовані на поліпшення поживного режиму, боротьбу з засміченістю, накопичення та раціонального використання вологи протягом усього вегетаційного періоду.

  Для більш детального ознайомлення з морфологічним будовою чорноземів вилужених наводиться опис розрізу (закипання від 10% соляної кислоти спостерігається з 96 см):

  Горизонт і його потужність
  Опис за морфологічними ознаками

  "Апах"
  0-27 см
  вологий, важкосуглинисті, темно-сірий, порошістой, пухкий, коріння, червоточина, перехід помітний за структурою;

  "А"
  27-63 см
  вологий, важкосуглинисті, темно-сірий з бурим, грудкуватих, слабоуплотнен, коріння, червоточина, перехід поступовий;

  "АВ"
  63-85 см
  вологий, важкосуглинисті, сірий з бурим відтінком, грудкувате-ореховатий, ущільнений, коріння, перехід поступовий;

  "НД"
  85-130 см
  вологий, важкосуглинисті, жовто-бурий з сірим, неоднорідний, грудкуватих, ущільнений, "белоглазка";

  "С"
  130 -190 см
  вологий, важкосуглинисті, палево-бурий, непрочно-грудкуватих, ущільнений, кротовіни;

  "С"
  190-300 см
  вологий, важкосуглинисті, до низу середньосуглинистих, червонувато-бурий, безструктурні, ущільнений.  Таблиця 2
  Агрохімічна характеристика грунтів сівозміни

  ((Поля
  культура
  Гумус%
  pHKCl
  Нг
  S
  T

  V%
  N
  P2O5
  K2O
  1
  вико - овес


  8
  7
  21
  2
  картопля


  12
  9
  24
  3
  дички


  7
  6
  29
  4
  однолітки

  r /> -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20
  -
  6
  капуста пізня
  60
  60
  90
  60
  60
  40
  60
  40
  -
  10
  -
  20
  20
  20
  7
  томати
  -
  60
  80
  30
  -
  40
  50
  30
  -
  10
  -
  20
  20
  -
  Всього
  100
  195
  340
  130


  На 1 га ріллі
  1,43
  3,43
  5,6
  2  3.6. План внесення органічних і мінеральних добрив.
  Таблиця 8
  План внесення добрив
  ((
  Культура
  Основне внесення
  Припосівне внесення
  Підживлення
  поля

  орган
  т/га
  азотні
  ц/га
  фосфор-ні ц/га
  калій-ні ц/га
  азотні
  ц/га
  фосфор-ні ц/га
  калій-ні ц/га
  азотні
  ц/га
  фосфор-ні ц/га
  калій-ні ц/га
  1
  вико - овес
  -

  Naa
  0,86
  Pc
  0,6
  -
  Naa
  0,14
  -
  -
  Naa
  0,28
  -

  0,16
  2
  картопля
  гній
  40
  Naa
  0,86
  Pc
  50
  -
  -
  Pc
  0,2
  -
  -
  Pc
  0,4
  Kc
  0,4
  3
  дички
  -

  Naa
  0,86
  Pc
  0,8
  -
  -
  -
  -
  Naa
  0,43
  Pc
  0,4

  0,33
  4
  однолітки
  -

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

  Pc
  0,6
  -
  5
  двулеткі

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

  Pc
  0,4
  -
  6
  капуста пізня
  гній
  60
  Naa
  1,14
  Pc
  1,2

  0,66
  -
  Pc
  0,2
  -
  Naa
  0,57
  Pc
  0,4

  0,33
  7
  томати
  -

  Naa
  1,14
  Pc
  1

  0,5
  -
  Pc
  0,2
  -
  Naa
  0,57
  Pc
  0,4
  -


  3.7. Коротка характеристика застосовуваних добрив.
  Аміачна селітра (нітрат амонію) NH4NO3. Містить 34,6% нітратного і аміачного азоту. Нітрат амонію дуже гігроскопічний, на повітрі сильно відволожується і злежується. Для зменшення злежується до нього додають невелику кількість кондиционуючим речовин (тонкораз-мелена фосфоритне або кісткове борошно, гіпс, каолініт тощо), неразлагающіх аміачну селітру і здатні поглинати значну кількість вологи. Ці добавки надають селітрі жовтий відтінок. Іноді як добавки вводять барвники. Фізичні властивості аміачної селітри в значній мірі залежать від розмірів і форми одержуваних кристалів. В даний час хімічна промисловість виробляє аміачну селітру в гранульованому вигляді (з кулястої формою гранул діаметром 1 ... 3 мм) і у вигляді лусочок (луската селітра). Гранульована аміачна селітра володіє кращими фізичними властивостями, ніж кристалічна, вона
  зберігає гарну сипкість і рассеваемость. Якість аміачної селітри повинно відповідати таким умовам: вміст азоту не менш 34,6%, вологість не більше 0,4%, реакція нейтральна або слабокисла, нерозчинних введенні домішок не більше 0,1%. Добриво упаковують у вологонепроникні пятислойні паперові мішки. Зберігають його в сухому приміщенні.
  Суперфосфат. Таки чином до складу суперфосфату входять наступні засвоєні рослинами з'єднання: моонофосфат кальцію, діфосфат кальцію і вільна фосфорна кислота. Монофосфат та фосфорна кислота в сумі дають від 75% до 90% Р2О5. Отже, діфосфат займає не більше 25 -10% Р2О5 засвоюваних фосфатів. Невелика частина трехкальциевого фосфату залишається неразложівшейся, а деяка кількість фосфорної кислоти зв'язується залізом і алюмінієм (1% оксиду заліза зв'язує 2% Р2О5, а 1% оксиду алюмінію - 1% Р2О5).
  Сірчанокислий калій (K2SO4). Дрібний кристалічні порошок бклого кольору (або жовтуватого відтінку), вологість 1,2%. Містить 46-50% К2О, слабо злежується, транспортується з заводу в мішках або без тари.
  Хлористий калій (Kcl). Основне калійне добриво, состовляет 80-90% від загального використання калійних добрив. Містить 553-600 К2О, вологи не більше 1%. Це кристалічні розсипчасте речовина рожевого або білого кольору з сірим відтінком.
  3.8. Розрахунок потреби добрив в ц діючої речовини (д.р.).
  Таблиця 9
  Потреба в добривах (в центер д.р.) в сівозміні для розплідника
  ((Поля
  культура
  площа га

  N

  P2O5

  K2O

  N

  P2O5

  K2O
  1
  вико - овес
  10
  45
  30
  10
  4,5
  3
  1
  2
  картопля
  10
  30
  80
  20
  3
  8
  2
  3
  дички
  10
  45
  60
  20
  4,5
  6
  2
  4
  однолітки
  10
  -
  30
  -
  -
  3
  -
  5
  двулеткі
  10
  -
  20
  -
  -
  2
  -
  6
  капуста пізня
  10
  60
  90
  60
  6
  9
  9
  7
  томати
  10
  60
  80
  30
  6
  8
  3
  всього
  80  24
  39
  17


  3.9. Баланс поживних речовин в сівозміні.
  Баланс поживних речовин

  Статті балансу
  N
  P2O5
  K2O
  Надходження поживних речовин, кг/га
  695
  590
  730
  Винос поживних речовин, кг/га
  432,5
  162,75
  512,5
  загальний баланс, ((кг/га)
  262,5
  427,25
  217,5
  % До виносу
  60,67

  42,44

  Надходження в грунт поживних речовин, кг/га

  Способи надходження
  N
  P2O5
  K2O
  з органічними добривами, т/га
  500
  250
  600
  з мінеральними
  195
  340
  130
  всього
  695
  590
  730

  На основі даних таблиць можна сказати, що при даній системі добрив в хозйстве на полях сівозміни спостерігається позитивний баланс поживних речовин.

  Таблиця 10
  Баланс пітатільних речовин в сівозміні,
  Винос поживних речовин
  ((Поля
  культура
  Планована врожайність  N

  P2O5

  K2O

  N

  P2O5

  K2O
  1
  вико - овес
  35
  2,1
  0,45
  1,9
  73,5
  15,75
  66,5
  2
  картопля
  100
  0,62
  0,3
  0,9
  62
  30
  90
  3
  дички
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4
  однолітки
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5
  двулеткі
  20 тис. штук
  3
  1
  1,5
  60
  20
  30
  6
  капуста пізня
  400
  0,33
  0.13
  0,44
  132
  52
  176
  7
  томати
  300
  0,35
  0,15
  0,5
  105
  45
  150
  всього, кг/га
  -
  -
  -
  432,5
  162,75
  512,5
  в середньому на 1 га ріллі
  -
  -
  -
  61,7
  23,25
  73,2


  3.10. Розрахунок норм добрив на планітуемую врожайність і плановану збільшення врожаю.
  Таблиця 11
  Розрахунок норм добрив на планіруюмую врожайність
  Капуста пізня
  ((
  Показники

  N

  P2O5

  K2O
  1
  Планована врожайність, ц/га
  400
  2
  Винос поживних речовин на 1 ц продукції
  0,33
  0.13
  0,44
  3
  Винос поживних речовин, кг/га
  132
  52
  176
  4
  Вміст поживних речовин, мг на 100г грунту
  12
  7
  17
  5
  Запас поживних речовин в орному шарі
  360
  210
  510
  6
  Коефіцент мспользованія елементів живлення з грунту,%
  30
  10
  20
  7
  Кількість поживних речовин, отриманих рослинами із грунту, кг/га

  108

  21

  102
  8
  Внесено гною, т/га
  40
  9
  Внесено NPK з гноєм, кг/га
  0,2
  0,1
  0,24
  10
  Коефіцент використання NPK з гною,%
  20
  40
  60
  11
  Буде використано з гною, кг
  0,04
  0,04
  0,144
  12
  Потрібно внести з імнеральнимі добривами; кг/га
  23,6
  32,96
  51,856
  13
  Коефіцент використання елементів живлення з мінеральних добрив,%
  70
  30
  80
  14
  Доза мінеральних добрив з урахуванням коефіцент використання, кг/га
  16,52
  9,88
  41,44
  15
  Форма мінерального добрива та% д.р.
  Naa
  35%
  Pc
  50%
  Kx
  60%
  16
  Норма лою (добрива), кг/га
  47,2
  19,76
  69

  Таблиця 12
  Розрахунок доз добрив на заплановану збільшення врожаю
  Картопля
  ((
  Показники

  N

  P2O5

  K2O
  1
  Планована врожайність, ц/га
  400
  2
  Врожайність без добрив, ц/га
  60
  3
  Збільшення врожаю, ц/га
  40
  4
  Винос поживних речовин на 1 ц продукції, кг
  0,62
  0,3
  0,9
  5
  Винос поживних речовин, кг/га
  62
  30
  90
  6
  Внесено гною, т/га
  60
  7
  Внесено NPK з гноєм, кг/га
  0,3
  1,5
  0,36
  8
  Коефіцент використання NPK з гною,%
  20
  40
  60
  9
  Буде мспользовано з гною, кг/га
  0,06
  0,6
  0,216
  10
  Потрібно внести з мінеральними добривами; кг/га
  61,94
  29,4
  89,64
  11
  Коефіцент використання елементів живлення з мінеральних добрив,%

  70

  30

  80
  12
  Доза мінеральних добрив з урахуванням коефіцент використання,%

  45,3


  11,82


  71,7
  13
  Форма мінерального добрива та% д.р.
  Naa
  35%
  Pc
  50%
  Kc
  35%
  14
  Норма лою (добрива), кг/га
  129,4
  23,64
  204,9

  4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБРИВ у сівозміні.
  Таблиця 13.
  Економічна ефективність застосування добрива

  ((
  Показники
  Томати
  1
  Врожайність без добрива, ц/га
  222
  2
  Збільшення врожаю, ц/га
  78
  3
  Урожай з добривами, ц/га
  300
  4
  Ціна 1 ц продукції, грн
  170 000
  5
  Вартість врожаю, руб
  51 000 000
  6
  Витрати на 1 ц без добрив, руб
  3 800 000
  7
  Внесено добрив (мінеральних), ц/га
  51,86
  8
  Вартість добрив, руб 1 ц
  всього
  1 600 000
  16 000 000
  9
  Витрати на внесення, руб
  1 100 000
  10
  Загальні витрати пов'язані із застосуванням добрив, руб
  2 700 000

  11
  Всього витрат, руб/га
  5 000 000
  12
  "Умовно чистий" дохід, руб/га
  46 000 000
  13
  Собівартість 1 ц продукції, грн
  16 666
  14
  Рентабельність виробництва, руб
  40 000 000

  За даними цієї таблиці можносделать висновок, що застосування добрив в севобороте економічно виправдано. Із застосуванням добриво урохайность культури зростає на 35%.
  ЛІТЕРАТУРА
  1. Агрохімія, під редакцією проф. Ягодина, Москва, "Колос", 1982 р
  2. Грунтознавство, за редакцією професора Каурічева, Москва, "Колос", 1982 р.
  3. Агрокліматічний довідник Пензенської області
  4. Агрохімічна характеристика грунтів Пензенської області.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status