ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація обліку грошових коштів
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

  чернігівськи ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ

  ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

  Навчальний центр м.Славута

  Контрольна робота

  З дисципліни

  "Організація обліку"

  Варіант - 8

  Виконала: Шапліко Л.В.

  Група: СЗО-991

  Викладач: Кліменко О.М.

  Славутич 2004

  Завдання 1.

  Організація обліку грошових коштів.

  Основними завданнями організації обліку грошових коштів є:

  . Правильна організація, своєчасне і законне проведення безготівкових та готівкових розрахункових операцій;

  . Забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів в касі підприємства;

  . Своєчасне і правильне документування операцій з руху грошових коштів та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку;

  . Здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни, в т.ч. за витрачанням отриманих в установах банку грошових коштів відповідно до цільового призначення;

  . Проведення інвентаризації грошових коштів та відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.

  Первинні документи, що підтверджують рух грошових коштів, повиннібути належним чином упорядковані.

  Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі формияких затвердженні Міністерством статистики України за згодою з Національнимбанком України, і які повинні застосовуватись без змін на всіхпідприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та формивласності.

  Підприємства, які здійснюють розрахункові операції в готівковій чибезготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків,жетонів тощо) при продажу товарів у сфері торгівлі, громадського харчуваннята послуг, повинні обов "язково видавати наступні докумнті:

  . Фіскальний касовий чек на товари;

  . Фіскальний касовий чек видачі коштів;

  . Розрахункова квитанція.

  Надходження і видача грошових документів оформлюється прибутковими івидатковими касовими ордерами або накладними, що їх заміняють. Увстановлені терміни касир складає і передає до бухгалтерії звіт про рухгрошових документів.

  Касир зобов "язаний приділяти особливу увагу належному заповненнюкасових документів. При цьому забороняється приймати до виконання первиннідокументи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам,встановленому порядку приймання, збурігання і витрачання коштів, якіпорушують договірну, фінансову дисципліну, завдають збиткудержаві, власникам, іншим юридичним та фізичним особам.

  Всі прибуткові та видаткові касові документи повинні бути заповненнівідповідальними особами чітко і зрозуміло чорнилами, кульковою ручкою абовиписані на машині, Жлдніх підчисток, помарок або виправлень, хоча іобумовлених, у цих документах не допускається. При цьому приймання та видачакоштів по касових ордерах може проводитись тільки в день їх складання, крімвипадків видачі коштів за платіжними дорученнями та розрахунково-платіжнимивідомостями.

  Якщо хоча б одна з вимог по заповненню касових документів невиконана, касир зобов "язаний повернути документи до бухгалтерії дляналежного їх оформлення.

  пої завершенні операцій касир зобов "язаний підписати усі прибутковіта видаткові касові ордери, а ті документи, які до них додаються, 0погасітіштпмпом або надписом: на прибуткових документах - "отримано", а навидаткових - "оплачено", вказавши дату.

  прибуткові та видаткові касові ордери чи документи, що їх замінюють,до передачі в касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстраціїприбуткових та видаткових касових документів.

  Після реєстрації касові ордери передаються бухгалтером в касупідприємства для виконання.

  Всі факти надходження і вибуття готівки на підприємствівідображаються в касовій книзі, обліковому регістрі, призначеному дляобліку касових операцій касиром підприємства.

  Записи в касовій книзі здійснюються у 2-х примірниках черезкопіювальний папір кульковою ручкою або чорнилами. Перші примірники аркущівзалишаються в касовій книзі, другі примірники повинні бути відрівнімі і єзвітами касира.

  Звіт касира - це документ, який передається касиром підприємства вбухгалтерію, і представляє собою відривний листок касової книги з додаткомприбуткових та видаткових касових документів.

  Організація обліку грошових коштів в касі.

  Каса підприємства - це приміщення або мічце, призначене дляприймання, видачі та зберігання грошових коштів, інших цінностей і касовихдокументів, де, як правило, ведеться касова книга. Відповідальність заобладнання каси та забезпечення в ній ефективного зберігання грошей несекерівник підприємства.

  Готівка в касі може зберігатись тільки в межах ліміту залишку готівки
  - Гранічної суми грошових коштів, встановленої установою банку, яка можезалишатись в касі підприємства на кінець робочого дня.

  Вся готівка понад суми встановлених лімітів підприємства повинназдаватись для зарахування на поточний рахунок у порядку та в строки,встановлені і узгоджені з установою банку, в якому відкритий поточнийрахунок. У випадку, якщо підприємству ліміт не встановлений, вся наявна вйого касі на кінець дня готівка вважається понадлімітною, і повинназдаватись в банк.

  Операції з приймання та відчі готівки здійснює касир - це посадоваматеріальновідповідальна особа, яка завідує касою, видачею і прийманнямгрошів та цінних паперів на підприємстві.

  Організація обліку зрошовіх коштів на рахунках в банку.

  При здійсненні безготівкових розрахунків можуть застосовуватисьЖена, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми зарозрахунковими чеками, причому клієнти банків самостійно обирають платіжніінструменти і зазначають їх під час укладання договору.

  Поточний рахунок - рахунок, який відкривається в уповноваженихустановах банку підприємствами усіх видів та форм власності, а також їхвідокремленими підрозділами для зберігання грошових коштів та здійсненняусіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства
  України як в національній так і в іноземній валюті.

  Юридичні і фізичні особи мають право відкривати необмежену кількістьпоточних рахунків за своїм вибором і згодою банків для зберігання грошовихкоштів і здійснення усіх видів банківських операцій.

  Акредитив - доручення банку покупця банку постачальника провестиоплату за відвантажену продукцію, товар, надані послуги на підставах,обумовлених в цьому дорученні.

  Одержання готівки в банку здійснюється касиром або іншоюуповноваженою особою на підставі грошового чеку.

  Надлишок готівки в касі підприємства здається до банку увстановленому порядку одним з наступних способів:

  . До денних та вечірніх кас банківських установ;

  . Інкасатором НБУ або установ комерційних банків для подальшої здачі відповідних банківських установ;

  . Підприємствам поштового зв "язку для переказу на поточні рахунки в установах банків;

  . До об "єднаних кас при підприємствах для подальшої здачі до відповідних банківських установ.

  Операції з надходження коштів на рахунки в банках реєструються увідомості 1.2, операції з витрачання коштів - в журналі 1.

  Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів на рахунках вбанку здійснюється за виписку банку в розрізі кожного відкритого рахунку.

  Завдання 2.

  Розробити структурний графік роботи одного з облікових підрозділівпідприємства (підрозділ визначається самостійно). Результат оформити увигляді таблиці 2.1.

  Таблиця 2.1

  | | "ЗАТВЕРДЖУЮ" |
  | | Головний бухгалтер |
  | | "30" грудня 2002 р. |
  | | |

  Структурний графік роботи матеріального відділу бухгалтерії на 2003 рік


  | Комплекси облікових | Термін | Виконавець | Примітка |
  | робіт | виконання | | |
  | 1 | 2 | 3 | 5 |
  | 1.Прійняття звітів | У плині перших | бухгалтер | |
  | про рух продукції і | трьох робочих | | |
  | матеріалів із | днів місяця | | |
  | сальдових | | | |
  | відомостей від | | | |
  | матеріально-відпові | | | |
  | дальної особи | | | |
  | Виписка рахунків | щодня | бухгалтер | |
  | покупцю за | | | |
  | відпущені ТМЦ | | | |
  | Таксування звітів | У плині 2 днів | Бухгалтер | |
  | про рух продукції і | після їхнього | | |
  | матеріалів | одержання | | |
  | Складання довідки | 8-го числа | бухгалтер | |
  | про реалізацію | кожного місяця | | |
  | продукції до | | | |
  | місячного балансу | | | |
  | Укладення | 6 числа кожного | Бухгалтер | |
  | бухгалтерських | місяця | | |
  | проводок по | | | |
  | оприбуткування і | | | |
  | використанню | | | |
  | матеріалів | | | |
  | Записи руху | З 9-12 число | Бухгалтер | |
  | матеріалів і | включно | | |
  | пересування в | щомісячно | | |
  | регістрах | | | |
  | аналітичного | | | |
  | обліку, складання | | | |
  | оборотних | | | |
  | відомостей, звірення | | | |
  | їх з регістром | | | |
  | бухгалтерського | | | |
  | обліку | | | |
  | Записи в | 6 числа, | бухгалтер | |
  | журналах-ордерах по | щомісячно | | |
  | обліку реалізації | | | |
  | Перевірка на складі | 1 раз у 5 днів | | |
  | правильності | | | |
  | ведення складського | | | |
  | обліку, приймання | | | |
  | прибуткових | | | |
  | документів і їх | | | |
  | таксірованіе | | | |
  | Звірення | На кожну другу | Бухгалтер | |
  | складського обліку | декаду місяця | | |
  | з бухгалтерським на | | | |
  | кожне перше число | | | |
  | місяця | | | |
  | Вибіркова | 1 раз на місяць | Бухгалтер | |
  | інвентаризація | | | |
  | матеріалів і | | | |
  | продукції на кожнім | | | |
  | складі | | | |
  | Виписка | Наприкінці | Бухгалтер | |
  | лімітно-забірних | першої і другої | | |
  | карт на відпустку | половини місяця | | |
  | зі складу продукції | | | |
  | і матеріалів | | | |
  | Виписка разових | щодня | бухгалтер | |
  | вимог на відпустку | | | |
  | зі складів | | | |
  | матеріалів і | | | |
  | продукції | | | |
  | Виписка, реєстрація | щодня | Бухгалтер | |
  | і видача доручень | | | |
  | на одержання | | | |
  | цінностей | | | |
  | Реєстрація | щодня | Бухгалтер | |
  | рахівніць-фактур | | | |
  | від постачальників | | | |
  | і виписка | | | |
  | розпоряджень на | | | |
  | відкриття рахунків | | | |
  | у книзі обліку | | | |
  | продукції, товарів і | | | |
  | матеріалів, що | | | |
  | надійшли вперше | | | |

  8. Розробити анкету, яку можна було б використати для претендентів напосаду: а) Насир; б) головного бухгалтера; в) спеціаліста з фінансовогообліку.

  АНКЕТА №
  Претендент на посаду _________________________________


  ____________________________________________________


  1.Прізвіще___________________________________________

  Ім'я_______________________________________________

  По батькові _________________________________________

  2.Дата народження (чісло_____місяць______________рік_____________________

  3.Адреса (_____________________________________________________________

  4.Домашній телефон (_________________

  Робочий телефон (_________________

  Контактний телефон_________________

  5.Ваш сімейний стан (

  6.Освіта (
  | Дата вступу-| Наименування | | Спеціальність, |
  | | Учбового | Факультет | спеціалізація |
  | закінчення | закладу | | |
  | | | | |
  | | | | |
  | | | | |

  7.Додаткова освіта, спецкурси, стажування (
  | Дати набрання-| Наименування | Назва курсу | Спеціальність |
  | | Учбового | | |
  | закінчення | закладу | | |
  | | | | |
  | | | | |

  8.Досвід работи (заповнювати з залишається місця роботи до першого) (
  | Дата | Найменування, | Посада | Основні обов'язки |
  | | Местознаходження, | | |
  | прийому-| профіль діяльності | | |
  | звільненн | організації | | |
  | я | | | |
  | | | | |
  | | | | |
  | | | | |

  9.Маєтє Чи Ви атестат профессійного бухгалтера (номер, дата видачі) (

  10.Спеціалістом в якій області бухгалтерського обліку Ви себе вважаєте (
  ______________________________________________________________________

  11.Яка бухгалтерськими програмами застосовувалася на підприємстві:
  ______________________________________________________________________

  12.Маєте Чи Ви досвід податкових перевірок, спорів з податковоїінспекціей (
  ______________________________________________________________________

  "_____"______________ 200_р. Підпис
  ______________________

  Завдання 3

  Визначити, які підтверджуючі документи повинен надати бухгалтер, щобдовести факт проведення розробки, в результаті якого виник об'єктнематеріальних активів (відповідь обгрунтувати).

  Дані для виконання:

  Підприємство в результаті розробки отримало морозостійкий сорт помідорів.
  Бухгалтер підприємства, ознайомившись з П (с) БО 8, визначив даний об'єкт якнематеріальний актив - право на об'єкти промислової власності. Припроведенні чергової перевірки дії бухгалтера були визнані помилковими, такяк він не зміг довести чинність всіх умов відображення в обліку даногооб'єкту нематеріального активу, отриманого в результаті розробки.

  Нематеріальні активи - це немонетарні активи, які не мають матеріальноїформи та контролюються підприємством з метою використання протягом періодубільше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує одинрік) для виробництва, торгівлі, для адміністративних потреб чи надання воренду іншим юридичним або фізичним особам.

  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" № 242від 18.10.99 р. визначає нематеріальний актив як актив, якщо:

  . існує ймовірність отримання у майбутньому економічних вигод підприємством внаслідок його використання;

  . його оцінка може бути достовірно визначена.

  Надходження і оприбуткування будь-якого об'єкта нематеріальних активів напідприємстві мають підтверджуватись відповідними первинними документами, вяких наводяться детальна характеристика об'єкта, його первісна вартість,термін корисного використання, норми зносу (амортизації), місце, де будевикористовуватися об'єкт.

  Право власності на сорт рослин - це об'єкти інтелектуальної власності,вони належать до нематеріальних активів. На мою думку даний об'єкт не мавпатенту.

  Нематеріальний актив, отриманий у результаті розробки, слід відображати вбалансі за умов, якщо підприємство має: намір, технічну можливість таресурси для проведення нематеріального активу до стану, в якому вінпридатний для реалізації або використання; можливість отримання майбутніхекономічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкоюнематеріального активу.

  Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, товитрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визначаються витратамитого звітного періоду, протягом якого вони були здійсненні без визнаннятаких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

  Список використаних джерел:

  1. "Організація бухгалтерського обліку" Ф.Ф. Бутинець, С.М.

  Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шігун.

  2. "Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні" навчальний посібник.

  3. Інструкція "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банку Укріїні" затв. Пост НБУ від 19.02.2001р.

  № 69.

  4. Положення "Про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні" затв. Пост НБУ від

  19.02.2001р. № 72.

  5. Ф.Ф. Бутинець "Бухгалтерський і фінансовий контроль" 2000р.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status