ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  I. Вплив податкової системи на економічні показники діяльності підприємства.

  Система оподаткування - це продукт діяльності держави, її важливийатрибут. Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуваннямдосвіду інших країн, власних національних особливостей, стану економіки,розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних ісоціальних завдань.

  Становлення податкової системи України почалося з прийняття 25 червня
  1991 року Закону України "Про систему оподаткування". Цим Законом булостворено передумови для її наступного розвитку. Система оподаткування в
  Україні являє собою сукупність податків, зборів, платежів до бюджету тавнесків до бюджетних цільових фондів. що стягуються у визначеному порядку.

  Податки та збори - це обов'язкові платежі до бюджету і державнихцільових фондів, що здійснюються платниками у порядку і на умовахвизначених законодавчими актами України. В Україні стягуютьсязагальнодержавні податки та збори а також місцеві податки та збори.

  До загальнодержавних належать такі податки та збори: податок надодану вартість (ПДВ); акцизний збір; податок на прибуток підприємств;податок на доходи фізичних осіб; мито; державне мито; податок за землю;податок на нерухоме майно; рентні платежі; податок з власників транспортнихзасобів та інших самохідних машин і механізмів; податок на промисел; збірна геологорозвідувальні роботи. здійснені за рахунок державного бюджету;збір на спеціальне використання природних ресурсів; збір за забрудненнянавколишнього середовища; збір на обов'язкове соціальне страхування; збірна обов'язкове державне пенсійне страхування; збір до Державногоінноваційного фонду; плата за торговий патент на деякі види підприємницькоїдіяльності.

  Щодо місцевих податків і зборів, то законом встановлено перелік здвох податків (податок з реклами, комунальний податок) і чотирнадцятизборів. Кожна селищна, сільська, міська рада може затверджувати такийперелік, який вважає доцільним на території, що підпорядкована їй, крімобов'язкових місцевих податків і зборів: комунальний податок, збору напаркування автотранспорту, ринкового збору, збору на видачу дозволу нарозміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг і збору з власників собак.

  Платники, ставки податків і зборів, бази і порядок нарахування,обов'язки, права і відповідальність платників, строки сплати до бюджету абоцільових фондів кожного з названих податків і зборів визначається певнимизаконами або іншими законодавчими актами, так наприклад всі питання щодоподатку на додану вартість регулюється Законом України "Про податок надодану вартість "від 3.04.97 № 168/97-ВР, акцизний збір -" Інструкцією пропорядок відрахування акцизного збору у випадку ввозу товарів суб'єктамизовнішньоекономічної діяльності на митну територію України "затвердженої
  Наказом Державної митної служби України "від 21.01.00, податок на прибуток
  - Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 16.06.97 р.

  Податки є формою фінансових відносин між державою і членамисуспільства з метою створення загальнодержавного централізованого фондугрошових ресурсів, необхідних для здійснення державою її функцій.

  Таблиця 1. Структура доходів бюджету.

  | Доходи | Питома вага в структурі доходів |
  | | Бюджету |
  | | 1999р. | 2000р. |
  | ПДВ | 24,2% | 27,5% |
  | Податок на прибуток підприємств | 13,7% | 15,8% |
  | Податок на прибуток з громадян | 15,3% | 10,8% |
  | Державні цільові фонди | 8,5% | 8,8% |
  | Інші надходження | 15,3% | 7,9% |
  | Надходження від приватизації | 2,1% | 6,7% |
  | Акцизний збір | 8,2% | 5% |
  | Власні надходження бюджетних структур | - | 4,7% |
  | Платежі за використання природних | 5,4% | 4% |
  | ресурсів | | |
  | Мито | 4,6% | 3,5% |
  | Відрахування за транзит | 5,3% | 3% |
  | Надходження від НБУ | - | 1,2% |
  | Місцеві податки та збори | 1,2% | 1,1% |

  За рахунок податків державний бюджет України формує більшу частину доходів держави, що дозволяє фінансувати програми соціального захисту населення, соціально-культурні заходи, науку та державні капітальні вкладення у розвиток галузей і структурну перебудову економіки. З державного бюджету передбачені асигнування на фінансування житлово-комунального та дорожнього господарства, оборони, будівництва житла для військовослужбовців, утримання правоохоронних і митних органів та податкових служб, органів законодавчої і судової влади, зовнішньоекономічної діяльності.

  Система державного оподаткування повинна не просто залучати частинувартості внутрішнього національного продукту на формування доходів
  Державного бюджету, але й активно впливати на підвищення ефективностісуспільного виробництва, заохочувати окремого виробника, господарюючісуб'єкти до інвестування коштів у різні галузі діяльності Таким чином,соціально-економічне значення податків та зборів полягає у формуванніцентралізованих державних фінансових ресурсів, які акумулюються у бюджетахрізних рівнів і перерозподіляються по витратних статтях відповідно збюджетним розписом.

  Податкова система, що склалася в Україні передбачає поділ податків ізборів за економічним змістом на:

  - податки і збори від реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг;

  - податки на доходи (прибуток);

  -- різні види плати (за природні ресурси, майно, тощо);

  - надходження від зовнішньоекономічної діяльності;

  - збори держави за вчинення дій, видачу документів, що мають юридичне значення, тощо.

  Якщо розглядати вплив на економічні показники діяльності підприємстваяк ознаку, то всі податки і збори можна поділити на такі три групи (

  I група - податки та збори, що включаються у вартість товарів, тобтоце непрямі податки, а саме: ПДВ, акцизний збір, мито, митний збір.

  Їх вплив на господарську діяльність суб'єктів підприємницькоїдіяльності має опосередкований характер. Це ті податки та збори, що входятьу ціну товарів. Формально їх платниками є господарюючі суб'єкти, якпосередники у їх перерахуванні, а фактично податки та збори сплачуютькінцеві споживачі (фізичні особи), що купують товари і послуги.

  Проте не зважаючи на це вони все ж мають значний вплив на діяльністьпідприємства, оскільки збільшення ціни за рахунок їх нарахування призводитьдо зменшення попиту на товар, а це в свою чергу зменшує валові доходипідприємства.

  Податок на додану вартість визначається як різниця між вартістюреалізованих товарів, робіт, послуг та вартістю матеріальних танематеріальних витрат, віднесених до валових витрат. Об'єктом оподаткуванняподатком на додану вартість є: операції платників податку з продажутоварів, виконання робіт, надання послуг, в тому числі операції з оплативартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу) та операцій зпередачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) дляпогашення кредиторської заборгованості заставодавця. Базою оподаткуванняподатком на додану вартість є вартість операцій з продажу товарів, якавизначається виходячи з їх договірної вартості (контрактної), визначеної завільними або регульованими цінами, з урахуванням акцизного збору, ввізногомита, інших податків і зборів, за винятком податку на додану вартість, щовключається в ціну товару. Платники податку визначають суму податку надодану вартість самостійно в розмірі 20% від бази оподаткування.

  ПДВ виконує функцію регулювання системи посередників і доданоївартості створеної ними, а акцизний збір, митний збір і мито регулюютьпопит на окремі групи товари через свідоме збільшення ціни на них. Вплив нафінансово-господарську діяльність підприємств акцизного збору, мита імитного збору має й інші особливості.

  Так акцизний збір сплачують лише ті підприємства, що займаютьсявиробництвом або реалізацією підакцизних товарів імпортованих на територію
  України, при чому ставки акцизного збору встановлюються відповідно докожного виду підакцизних товарів. Щодо мита і митного збору, то вонисплачуються при перетині товарів і послуг митного кордону України.
  Особливістю впливу цих податків є те що сплачується він за рахунокоборотних коштів і тому на період від сплати мита до реалізації споживачамтоварів, що були імпортовані відбувається відволікання оборотних коштівімпортерів.

  II група - податки і збори, що включаються у склад валових витрат, асаме: збір за забруднення навколишнього середовища, податок з власниківтранспортних засобів і інших самохідних машин, комунальний податок, податокна землю, збір до Державного інноваційного фонду, збір на обов'язковесоціальне страхування, збір на обов'язкове пенсійне страхування.

  Ця група податків та зборів впливає на фінансовий результатдіяльності через збільшення валових витрат і відповідно зменшення сумивалового прибутку. Кожен з цих податків має свої особливості нарахування,наприклад:

  - збір за забруднення навколишнього середовища сплачується власникамиджерел забруднення, в залежності від фактично використаного пального, видупалива і коректуючих коефіцієнтів;

  - податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин імеханізмів сплачується юридичними та фізичними особами, що маютьзареєстровані в Україні власні транспортні засоби, ставка податку залежитьвід різновиду транспортного засобу;

  - комунальний податок - місцевий податок, що сплачують усі юридичніособи, що перебувають на території України. Розмір податку визначається відрозрахункової величини фонду оплати праці (Середньоспискова кількістьпрацівників помножена на місячний неоподаткований мінімум доходів громадян)у розмірі 10% від об'єкта оподаткування.

  III група - податки, що безпосередньо зменшують суму чистого прибутку
  - Це прямі податки, до яких відноситься податок на прибуток.

  Специфікою податку на прибуток як прямого податку є те, що вінвідшкодовується за рахунок прибутку, кінцевого фінансового результату, щозалишається у розпорядженні підприємств після сплати непрямих податків,відшкодування валових витрат та відрахувань до амортизаційного фонду (рис.
  1)

  Валовий дохід - загальна сума доходу від усіх видів діяльності,отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій,матеріальній або нематеріальній формах. як на території України, їїконтинентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їїмежами.

  Валовий дохід включає:

  - загальні доходи від реалізації товарів (робіт, послуг), в тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від реалізації цінних паперів (крім операції їх первинного випуску (розміщення) та операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації ))(

  - доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг; торгівлі валютними цінностями. цінними паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами (

  - прибуток від продажу (обміну, інших видів відчуження) основних фондів або нематеріальних активів, що підлягають амортизації (

  - доходи від здійснення товарообмінних (бартерних) операцій (

  - доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими зобов'язаннями, а також доходи від здійснення операцій лізингу (

  - доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді (

  - доходи з інших джерел та від позареалізаційніх операцій, у тому числі у вигляді: < p> 1) сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податкуу звітному періоді вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданихплатникам у звітному періоді за винятком випадків, коли така безповоротнафінансова допомога та безоплатні товари отримуються неприбутковимиорганізаціями у певному порядку або такі операції здійснюються міжплатником податку та його підрозділами, що не мають статусу юридичноїособи (

  2) суми невикористаної частини коштів, що повертаються із страховихрезервів (

  3) сум заборгованості, що підлягає включенню до валових доходів (

  4) сум коштів страхового резерву, що використані не за призначенням (

  5) вартості матеріальних цінностей, переданих платнику податку згідноз договорами схову та використаних ним у власному виробничому чигосподарському обороті (

  6) суми штрафів (неустойки, пені), одержаних за рішенням сторіндоговору або за рішенням відповідних державних органів (

  7) суми державного мита, попередньо сплаченого позивачам щоповертається на його користь за рішенням суду (

  З валового доходу виключаються:

  - суми акцизного збору, ПДВ, отриманих підприємствами у складі ціни реалізації продукції, за винятком випадків, коли підприємство-отримувач не є платником податку на додану вартість (

  - суми коштів або вартість майна, отриманого платником податку як компенсація за примусове відчуження державою іншого майна платника податку у випадках передбачених законодавством (

  - суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду (арбітражного суду) як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, у разі якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу валових витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів (

  - суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів

  (обов'язкових платежів), що повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів (

  - суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податків у вигляді прямих інвестицій або реінвестіцій у корпоративні права, емітовані таким платником податку (

  - суми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування від надання державних послуг (

  - суми доходів, накопічуваніх на пенсійних рахунках, у межах механізму додаткового пенсійного забезпечення;

  - кошти взаємного інвестування інвестиційних фондів і інвестиційних компаній, якщо жоден з їх засновників (учасників, акціонерів) та пов'язаних з ними осіб не володіє більше як 10 відсотками статутного фонду таких інвестиційних фондів або компаній та якщо такі інвестиційні фонди і компанії протягом 30 днів після закінчення податкового року розподіляють між акціонерами (засновниками) не менш як 90 відсотків суми річного доходу від інвестиційних операцій (

  - суми одержаного платником податків емісійного доходу (

  - номінальну вартість взятих на облік, але неоплачених цінних паперів, які засвідчують відносини позики (

  - доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, дивіденди отримані платником податку від інших платників податку (

  - кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи - емітента, або після закінчення договору про спільну діяльність, але не вище номінальної вартості акцій (

  - кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод (

  - кошти, що надаються платнику податку з Державного інноваційного фонду на зворотній основі при здійсненні інноваційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (

  В результаті зменшення валового доходу на статті , що не включаютьсядо валового доходу отримаємо Скоригований валовий дохід.

  Валові витрати виробництва та обігу - це сума будь-яких витратплатника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формі,здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), якіпридбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшоговикористання у власній господарській діяльності.

  До складу валових витрат включаються:

  - суми будь-яких витрат, сплачених протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, реалізацією продукції (робіт, послуг) і охороною праці (

  - суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих до

  Державного бюджету України, бюджетів територіальних громад, неприбуткових організацій, але не більше ніж 4 % оподатковуваного прибутку звітного періоду (

  - суми коштів перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. на яких працює за основним місцем роботи не менше

  75 відсотків таких осіб , цим об'єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку.

  - суми коштів, внесених до страхових резервів (

  - суми вн?? сеніх податків, зборів і платежів, за винятком сплати податку на нерухомість, сплату торгівельних патентів, штрафів, пені, неустойок за рішенням суду або за рішенням сторін договору (

  - суми виплат, не внесених до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, зменшенням або зіпсуванням документів, установлених правилами податкового обліку та підтвердження такими документами у звітному податковому періоді (

  - суми витрат, не врахованих у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання (

  - суми безнадійної заборгованості у випадку, коли закінчився строк позовної давності або, коли заходи щодо стягнення не призвели до позитивного результату (

  - суми виплат пов'язаних з поліпшенням основних фондів, та суми перевищення балансової вартості основних фондів та нематеріальних активів над вартістю їх реалізації.

  Не включаються до складу валових витрат витрати на:

  1. потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності, а саме:

  . організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям.

  Ці обмеження не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб.

  . придбання лотерей, участь в азартних іграх;

  . фінансування особистих потреб фізичних осіб.

  2. придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію, ремонт основних фондів та витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин. < p> 3. сплату податку на прибуток підприємств, податку на нерухомість, сплату ПДВ, включеного до ціни товарів, що придбаваються платником податку для виробничого і невиробничого використання сплату податків на доходи фізичних осіб.

  4. для платників податку на прибуток підприємств, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, до складу валових витрат виробництва входять суми податків на додану вартість, сплачені у складі цін придбання товарів вартість яких належить до валових витрат такого платника податку.

  5 . сплату вартості торгових патентів, яка враховується у зменшення податкових зобов'язань.

  6. сплату штрафів, пені, неустойки.

  7. утримання органів управління об'єднань платників податку, включаючи утримання холдінгових компаній, які є окремими юридичними особами.

  8. здійснення прямих інвестицій, включаючи виплату емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав.

  9. виплату дивідендів. < p> 10. виплату винагород або інших видів заохочень пов'язаним з таким платником податку фізичним чи юридичним особам у разі, якщо немає документальних доказів, що таку виплату або заохочення було проведено як компенсацію за фактично надану послугу

  ( відпрацьований час). За наявності зазначених документальних доказів віднесенню до складу валових витрат підлягають фактичні суми виплат (заохочень), але не більші ніж суми, розраховані за звичайними цінами.

  Не підлягають внесенню до складу валових витрат суми збитків платникаподатку понесених у зв'язку з реалізацією товарів (робіт, послуг) або їхобміном за цінами, що нижчі за звичайні. пов'язаним з таким платникомподатку особам.

  Не належать до складу валових витрат будь-які витрати, непідтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами,обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами веденняподаткового обліку.

  До валових витрат включаються:

  1. витрати платника податку на забезпечення найманих працівниківспеціальним одягом, взуттям, обмундирування що необхідні для виконанняпрофесійних обов'язків (

  2. витрати, що пов'язані з науково-технічним забезпеченнямгосподарської діяльності (

  3. будь-які витрати на гарантійний ремонт або гарантійні замінитоварів, реалізовані платникам податку; вартість яких не компенсується зарахунок покупців таких товарів але не вище 10% від сукупної вартості такихтоварів, що були реалізовані, та по яких не закінчився строк гарантійногообслуговування (

  4. витрати на проведення передплатних та рекламних заходів стосовнотоварів, що передаються платниками податків (

  5. будь-які витрати платника податку, пов'язані з утриманням таексплуатацією фондів природоохоронного призначення (

  6. будь-які витрати зі страхування ризиків, за винятком страхуванняжиття, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з діяльністю фізичних осіб,що перебувають у трудових відносинах з платником податку обов'язковістьякого на передбачена. Якщо умови страхування передбачають виплатустрахового відшкодування на користь платника податку - страхувальника,застраховані збитки, понесені таким платником податку, відносяться до йоговалових витрат у податковий період їх понесення, а суми страховоговідшкодування таких збитків включаються до валових доходів такого платникаподатку у податковий період їх отримання.

  7. витрати на придбання ліцензій і дозволів (

  8. витрати на відрядження фізичних осіб (

  9. витрати пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів заборговими зобов'язаннями, та інші (

  До складу валових витрат включаються будь-які витрати, пов'язані звиплатою або нарахуванням процентів по боргових зобов'язаннях (у тому числіпо будь-яких кредитах, депозитам або у вигляді орендної плати) протягомзвітного періоду, якщо такі виплати або нарахування здійснюються в зв'язкуз веденням господарської діяльності платника податків.

  До складу валових витрат платника податків включаються витрати наоплату праці фізичних осіб, що складаються в трудових відносинах із такимплатником податків, що включають витрати на виплату основної і додатковоїзаробітної плати й інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифнихставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодування вартості товарів (робіт,послуг), витрати на виплату авторських винагород і виплати за виконанняробіт (послуг), відповідно до договорів цивільно-правового характеру, будь -які інші виплати в грошовій або натуральній формі, установлені задомовленістю сторін.

  До складу валових витрат платника податків включаються суми зборів наобов'язкове державне пенсійне страхування й інші види загальнообов'язкового
  (у тому числі державного) соціального страхування фізичних осіб, щоскладаються в трудових відносинах із платником податків.

  Платник податку веде облік приросту (убутку) балансової вартостіпокупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів наскладах, у незавершеному виробництві та залишок готової продукції. У разіколи балансова вартість таких запасів на кінець звітного кварталу перевищуєїх балансову вартість на початок того ж звітного кварталу, різницявираховується з суми валових витрат платника податку у такому звітномукварталі. У разі коли вартість таких запасів на початок звітного кварталуперевищує їх вартість на кінець того ж звітного кварталу, різниця додаєтьсядо складу валових витрат платника податку у такому звітному періоді.

  Якщо платник податку з числа резидентів протягом звітного періоду маєвід'ємне значення об'єкта оподаткування дозволяється віднесення такихбалансових збитків на майбутні податкові періоди протягом п'яти податковихроків, що наступають за роком виникнення такого збитку, та відповіднезменшення об'єкта оподаткування майбутніх податкових періодів протягом цихп'яти років. Зменшення об'єкта оподаткування має здійснюватись зарезультатами податкового періоду; що настає за звітним, а у разінедостатності валового доходу періоду; що настає за звітним, маєвідноситись на результати чергового наступного періоду. Якщо ж зарезультатами наступного звітного кварталу балансові збитки попередньогокварталу не відшкодовані валовими доходами. різниця підлягає індексації.

  Амортизація основних засобів і нематеріальних активів - це поступовевіднесення витрат на їх придбання, на зменшення скоригованого прибуткуплатника податку в межах норм амортизаційних відрахувань, установленихстаттями Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Додаток
  А).

  Крім цих трьох груп податків є ще податки та збори платниками яких єфізичні особи, а підприємство виконує тільки функцію посередника у їхнарахуванні і сплати, такими є прибутковий податок з громадян, збір наобов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, збір наобов'язкове державне пенсійне страхування. Вони утримуються з заробітноїплати працівника і тому не впливають на фінансово-господарську діяльністьпідприємства.


  -----------------------< br>Рис.1. Порядок визначенняоб'єкту оподаткування податком на прибуток.

  оподатковуваний прибуток

  Амортизаційні відрахування

  Валові витрати

  Скоригований валовий дохід < p> Валовий дохід


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status