ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація аналітичного і синтетичного обліку з покупцями і замовниками
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Інститут Діловий Кар'єри

  Факультет Економіки та Менеджменту

  Кафедра Бухгалтерського Обліку

  Курсова робота на тему:

  "Організація аналітичного та синтетичного обліку з покупцями і замовниками "

  Студент: Ільїн А.Ю.

  Група: Е-33

  Викладач: Кожухар В.Г.

  Дата здачі:

  Оцінка:

  Москва 1999

  Зміст:

  | | Вступ | |
  | | Синтетичний та аналітичний облік | |
  | | Товарів в бухгалтерії. Особливості | |
  | | Аналітичного обліку | |
  | | Способи ведення аналітичного обліку | |
  | | У бухгалтерії | |
  | | Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями та | |
  | | Замовникам "(субрахунка, кореспонденція, | |
  | | Особливості) | |
  | | Розрахунки при реалізації товарів. | |
  | | Загальні положення | |
  | | Розрахунки при оптовій реалізації власних | |
  | | Товарів | |
  | 6.1 | Розрахунки при реалізації товарів за договором | |
  | | Постачання | |
  | 6.1.1 | Якщо моментом реалізації товарів вважається | |
  | | Їх відвантаження | |
  | 6.1.2 | Якщо моментом реалізації товарів вважається | |
  | | Їх оплата | |
  | | Облік розрахунків за авансами | |
  | | Облік операцій за договором міни | |
  | | Облік реалізації товарів у кредит | |
  | | Облік реалізації товарів за договором | |
  | | Комісії | |
  | 10. 1 | Облік реалізації товарів за договором | |
  | | Комісії в роздрібній торгівлі | |
  | 10. 2 | Облік реалізації товарів за договором | |
  | | Комісії в оптовій торгівлі | |
  | 11. | Облік розрахунків за товарними векселями | |
  | 12. | Облік розрахунків по транзитних товарах | |
  | 13 | Облік розрахунків в умовах інфляції | |
  | 14. | Висновок | |
  | 15. | Список літератури | |

  1. Вступ:

  В даному курсовому проекті розглядається питання про організацію аналітичного і синтетичного обліку з покупцями та замовниками. Розглядається робота з рахунком
  62 "Розрахунки з покупцями та замовниками", робота з його субрахунками, і кореспондуючими рахунками. Також розглядаються особливості розрахунків з покупцями і замовниками в сучасних умовах (інфляції). Облік покупців і замовників є найважливішим показником господарської діяльності торгових організацій, оскільки від нього багато в чому залежить правильність розрахунку величини валового доходу від реалізації, витрат обігу, а отже, і сума прибутку.

  2. Синтетичний та аналітичний облік товарів убухгалтерії.
  Особливості синтетичного обліку

  Аналітичний облік більш докладний і можедавати оцінку не тільки в грошовому, а й утрудовому і натуральному показниках зперерахуванням прізвищ працівників і назв фірм -партнерів і підрядників: це дає повнуінформацію і є матеріалом для узагальненняпо рахунках, а також дозволяє контролюватипроходження сум н матеріалів у процесігосподарської операції.

  Синтетичний облік групує і узагальнює облікскладу та проходження коштів підприємства, їхджерел і споживачів у єдиному грошовомувираженні, забезпечуючи формування сум длязвітності, загальною для кожного рахунку - длязаповнення балансу та інших форм звітності.

  Сальдо синтетичного рахунку певногономера в плані рахунків має дорівнювати сумісальдо всіх аналітичних рахунків того самого номера,а суми оборотів по дебету і кредитусинтетичного рахунку дорівнюють відповідно сумамоборотів по дебету і кредиту всіх аналітичнихрахунків цього номера.

  3.Способи ведення аналітичного обліку вбухгалтерії

  Аналітичний облік товарів в бухгалтеріїведеться різними способами. Найбільшпоширеними є сортовий іпартійний.

  При сортовому способі в умовах ручної праціна кожне найменування і сорт товару зазвичайвідкривають картки натурально-вартісного
  (кількісно-сумового) обліку, в якихпоказують залишки, прихід і витрата товарів.
  Форма таких карток в основному ідентичнакартках складського обліку з тією лише різницею,що залишки і рух товарів відображаються нетільки в натуральних показниках, а й угрошовому вираженні. Записи в картках ведуть напідставі прибуткових і витратних документів,доданих до товарних звітів (супровіднимреєстрів), здаються в бухгалтерію матеріальновідповідальними особами.

  Для перевірки правильності облікових записів позакінченні місяця в картках підраховують підсумкиприходу і витрат, визначають залишки товарів напочаток наступного місяця.

  При партійний способі аналітичний облікведуть на партійний картах, що передаються вбухгалтерію матеріально відповідальними особами.
  Для перевірки правильності облікових записів на 1-ечисло кожного місяця (а також на датуінвентаризації) за даними партійний картскладають оборотну відомість, в якій кожнупартію товарів записують окремим рядком.

  Згідно з діючими нормативними документамибухгалтерія зобов'язана забезпечити тотожністьаналітичного обліку оборотами і залишками порахунками синтетичного обліку на 1-е число кожногомісяці.

  4. Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовникам" (субрахунка, кореспонденція, особливості)

  Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями ізамовниками »призначений для узагальненняінформації про розрахунки з покупцями ізамовниками.

  До рахунку 62 «Розрахунки з покупцями ізамовниками »можуть бути відкриті субрахунки:

  62-1« Розрахунки в порядку інкасо »,

  62-2« Розрахунки плановими платежами »,

  62-3 «Векселі одержані» та інші.

  На субрахунку 62-1 «Розрахунки в порядку інкасо»враховуються розрахунки за пред'явленимипокупцям і замовникам і прийнятим банком дооплаті розрахунковим документам за відвантаженупродукцію (товари), виконані роботи танадані послуги.

  На субрахунку 62-2 «Розрахунки плановимиплатежами »враховуються розрахунки з покупцямита замовниками за наявності господарськихтривалих зв'язків з ними, якщо такі розрахункиносять постійний характер і не завершуютьсянадходженням оплати за окремим розрахунковимдокументу, зокрема розрахунки плановимиплатежами.

  На субрахунку 62-3 «Векселі одержані»враховується заборгованість за розрахунками зпокупцями та замовниками, забезпеченаотриманими векселями.

  Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями ізамовниками »дебетується в кореспонденції зрахунками

  46 «Реалізація продукції (робіт, послуг )»,

  47« Реалізація і інше вибуття основнихкоштів »

  48« Реалізація інших активів »на суми, наякі покупцям (замовникам) пред'явленірозрахункові документи (при застосуванні методувизначення виручки від реалізації продукції
  (робіт, послуг, товарів) за їх відвантаження.

  Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями ізамовниками »кредитується в кореспонденції зрахунками обліку грошових коштів, розрахунків насуми надійшли платежів, зарахування отриманихавансів і т.п. Якщо за отриманим векселем,забезпечує заборгованість покупця
  (замовника), передбачений відсоток, то в мірупогашення цієї заборгованості робиться запис подебетом рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» або 52
  «Валютний рахунок" і кредитом рахунку 62 «Розрахунки зпокупцями і замовниками »(на суму погашеннязаборгованості) і 80 «Прибутки та збитки» (навеличину відсотка).

  Аналітичний облік по рахунку 62 «Розрахунки зпокупцями та замовниками »ведеться по кожномупред'явленому покупцям (замовникам) рахунку,а розрахунків плановими платежами - за кожнимпокупцем та замовником. При цьому побудовааналітичного обліку повинна забезпечуватиможливість отримання даних про заборгованість порозрахунків з покупцями і замовниками,забезпеченої: векселями, термін надходженнягрошових коштів, за якими не настав;векселями, дисконтованими (врахованими) вбанках; векселями, за якими грошові коштине надійшли вчасно.

  Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками" кореспондує з рахунками:

  | За дебетом | За кредитом |
  | 30 некапітальні роботи | 50 Каса |
  | Виконані етапи по незавершених | 51 Розрахунковий рахунок |
  | робіт | 52 Валютний рахунок |
  | 41 Товари | 57 Перекази в дорозі |
  | 45 Товари відвантажені | 60 Розрахунки з постачальниками та |
  | 46 Реалізація продукції (робіт, послуг) | підрядниками |
  | 47 Реалізація і інше вибуття | 62 Розрахунки з покупцями та |
  | основних | замовниками |
  | засобів | 64 Розрахунки за авансами одержаними |
  | 48 Реалізація інших активів | |
  | 50 Каса | 80 Прибутки та збитки |
  | 51 Розрахунковий рахунок | 82 Оціночні резерви |
  | 52 Валютний рахунок | |
  | 55 Спеціальні рахунки в банках | |
  | 60 Розрахунки з постачальниками та підрядниками | |
  | | |
  | 62 Розрахунки з покупцями та | |
  | замовниками | |
  | 80 Прибутки та збитки | |

  5. Розрахунки при реалізації товарів. Загальні положення

  Реалізація товарів регулюється різнимивидами договорів: купівлі-продажу, міни, комісіїта ін

  При обліку реалізації товарів великезначення має визначення моменту переходуправа власності на товари. Відповідно до ст. 223
  ГК РФ "право власності у набувача речіза договором виникає з моменту її передачі,якщо інше не передбачено законом абодоговором ". У ст. 224 ГК йдеться, що
  "передачею визнається вручення речінабувачеві або здача в організацію зв'язку дляпересилання набувачеві ". Облік реалізаціїтоварів ведеться на рахунку 46 "Реалізаціяпродукції (робіт, послуг) ", який маєнаступну структуру:

  Рахунок 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
  Дебет

  Кредит
  Оборот - собівартість

  Оборот - продажна вартістьреалізованих товарів (купівельна реалізованих товаріввартість реалізованих товарівплюс витрати обертання,що відносяться до цих товарів)
  Сальдо - збиток від реалізації
  Сальдо - прибуток від реалізації

  Для правильного обчислення товарообігу зазвітний період велике значення маєвизначення моменту реалізації товарів, тобтомоменту, з якого товари, відвантажені абовідпущені покупцю, вважаються проданими. Зточки зору бухгалтерського обліку моментреалізації також можна визначити як час,коли ми маємо право кредитувати рахунок 46
  "Реалізація продукції (робіт, послуг)", тобтовідобразити збільшення обсягу реалізації
  (товарообороту).

  Для цілей складання бухгалтерської звітності момент реалізації товарів збігається з моментом переходу права власності на товари від постачальника до покупця.

  6. Розрахунки при оптовій реалізації власних товарів

  6.1 Розрахунки при реалізації товарів за договором поставки

  Відповідно до ст. 454 ГК РФ за договором купівлі -продажу одна сторона (продавець) зобов'язуєтьсяпередати річ (товар) у власність іншійстороні (покупцеві), а покупець - прийнятицей товар і сплатити за нього певнугрошову суму (ціну).

  Існує кілька видів договорів купівлі -продажу, з яких найбільш поширенимина практиці є договір поставки і договірроздрібної купівлі-продажу.

  Відповідно до ст. 506 ГК РФ за договором поставкипостачальник-продавець, який здійснюєпідприємницьку діяльність, зобов'язуєтьсяпередати в обумовлений термін або термінивироблені або закуплені ним товарипокупцеві для використання впідприємницької діяльності або в іншихцілях, не пов'язаних з особистим, сімейним,домашнім і іншим подібним використанням.

  6.1.1 Моментом реалізації товарів вважаєтьсяїх відвантаження

  Якщо в договорі моментом реалізації товаріввважається їх відвантаження, то використовуєтьсянаступна система записів з обліку реалізаціїтоварів (табл. 1).

  Таблиця 1

  Схема кореспонденції рахунків з обліку реалізації за договором поставки, якщо моментом реалізації є відвантаження товарів
  | No | Факт господарської діяльності | Кореспондуючий рахунок |
  | Запи | | (субрахунок) |
  | - | | |
  | сі | | |
  | | | Дебет | кредит |
  | 1 | Відвантаження покупця: а) товарів (за | 62 | 46 |
  | | Продажними | | |
  | | Цінами з ПДВ) | 62 | 48 |
  | | Б) тари під товаром | | |
  | 2 | Списані реалізовані товари (за покупними | 46 | 41-1 |
  | | Цінах) | | |
  | 3 | Списано реалізована тара | 48 | 41-3 |
  | 4 | Нараховано бюджету ПДВ на реалізовані товари | 46, 48 | 68 |
  | | | | |
  | | І тару | | |
  | 5 | Списані витрати, пов'язані з | 46 | 44 |
  | | Реалізованих | | |
  | | Товарах | | |
  | 6 | Списано результат від реалізації товарів: | | |
  | | А) прибуток | 46 | 80 |
  | | Б) збиток | 80 | 46 |
  | 7 | Надійшли гроші від покупця за | 50, 51 | 62 |
  | | Відвантажені | | |
  | | Товари та тару | | |

  Запис за дебетом рахунка 46 "Реалізаціяпродукції (робіт, послуг) "і кредитом рахунку 44
  "Витрати обігу" здійснюється на сумувитрат обігу, що відносяться до реалізованиху звітному періоді товарів. При визначеннівитрат, що включаються до складу витрат обігуорганізації, слід керуватися
  Положенням про склад витрат по виробництву іреалізації продукції (робіт, послуг), що включаютьсяв собівартість продукції (робіт, послуг), і пропорядок формування фінансових результатів,що враховуються при оподаткуванні прибутку.

  Слід зазначити, що виділення ваналітичному обліку до рахунку 44 "Витратизвернення "статей транспортних витрат подоставки товарів і відсотків за банківськікредити передбачає їх відокремлений списання,що робить необхідним окреме численняцих сум, що відносяться до реалізованих товарів.

  ПРИКЛАД 1. Зі складу організації відвантажені покупцеві товари. У товарно-транспортну накладну включені (тис. крб.): А) вартість товарів за відпускними цінами

  1380 б) ПДВ (20%)

  276

  До оплати

  1656

  Вартість відвантажених товарів за купівельними цінами - 1200 тис. руб. Витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів, - 100 тис. руб. Гроші за відвантажені товари надійшли на розрахунковий рахунок. Для цілей оподаткування реалізація товарів вважається з відвантаження.

  1. Відвантаження покупцеві товарів

  Д-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

  К-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)" 1656

  2. Списані реалізовані товари

  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"

  К-т рах. 41-1 "Товари на складах"

  1200

  3. Нараховано бюджету ПДВ на реалізовані товари

  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"

  К-т рах. 68 "Розрахунки з бюджетом"

  276

  4. Списані витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарах

  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"

  К-т рах. 44 "Витрати обігу"

  100

  5. Списано прибуток від реалізації товарів

  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"

  К-т рах. 80 "Прибутки та збитки"

  80

  6. Надійшли гроші від покупця за реалізовані товари

  Д-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок"

  К-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 1656

  6.1.2 Якщо моментом реалізації товаріввважається їх оплата

  Якщо моментом реалізації товарів є їхняоплата, то Цінності, відвантажені покупцеві, доотримання за них грошей враховуються на рахунку 45
  "Товари відвантажені". Підставою для записів подебетом цього рахунку є документи навідвантаження. Реалізація товарів (кредитуваннярахунку 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)")відображається в обліку на підставі виписок банкуз розрахункового рахунку (при безготівкових розрахунках)або звітів касирів (при розрахунках готівкою).

  Система записів з обліку реалізації товарів,коли моментом реалізації є оплата,представлена в табл. 2

  Таблиця 2

  Схема кореспонденції рахунків з обліку реалізації товарів за договором поставки, якщо моментом реалізації є оплата
  | Номер | Факт господарської діяльності | Кореспондуючий рахунок |
  | | | (Субрахунок) |
  | запис | | |
  | і | | |
  | | | Дебет | кредит |
  | 1 | Відвантажено покупцю: | | |
  | | А) товари | 45 | 41-1, 41-2 |
  | | Б) тара | 45 | 41-3 |
  | 2 | Надійшли гроші від покупця: | | |
  | | А) за відвантажені товари | 50, 51 | 46 |
  | | Б) за відвантажену тару | 50, 51 | 48 |
  | 3 | Списані реалізовані товари | 46 | 45 |
  | 4 | Списана реалізована тара | 48 | 45 |
  | 5 | Нараховано бюджету ПДВ на реалізовані | 46, 48 | 68 |
  | | Товари і тару | | |
  | 6 | Списані витрати, пов'язані з | 46 | 44 |
  | | Реалізованих товарів | | |
  | 7 | Списано результат від реалізації товарів: | | |
  | | | 46 | 80 |
  | | А) прибуток | 80 | 46 |
  | | Б) збиток | | |


  ПРИКЛАД 2. Дивіться умови прикладу 1. Момент переходу права власності на товари - їх оплата.

  1. Відвантаження покупцеві товарів

  Д-т рах. 45 "Товари відвантажені"

  К-т рах. 41-1 "Товари на складах"

  1200

  2. Надходження грошей від покупця за відвантажені товари

  Д-т рах, 51 "Розрахунковий рахунок"

  К-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)" 1656

  3. Списання реалізованих товарів

  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"

  К-т рах. 45 "Товари відвантажені"

  1200

  4. Нараховано бюджету ПДВ на реалізовані товари

  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"

  К-т рах. 68 "Розрахунки з бюджетом"

  276

  5. Списані витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарах

  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"

  К-т рах. 44 "Витрати обігу"

  100

  6. Списано прибуток від реалізації товарів

  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"

  К-т рах, 80 "Прибутки та збитки"

  80

  При відображенні в обліку реалізації товарівпотрібно знати їх покупну вартість.

  На складах торговельних організацій зазвичайвикористовується натурально-вартісна схемаобліку, при якій рух (прихід і витрата)фіксується окремо по кожному найменуваннютоварів.

  Якщо товари завжди купують за однією і тієюж ціною, проблеми визначення покупноївартості реалізованих товарів не виникає,оскільки достатньо кількість реалізованихтоварів у натуральних показниках помножити наїх покупну ціну. Визначити зазначену цінутакож не буде складно, якщо застосовуєтьсяпартійний спосіб їх обліку.

  7. Облік розрахунків за авансами

  Організації можуть отримувати (видавати) аванси під поставку товарів. Бухгалтерський термін "аванс" визначається чинним цивільним законодавством як
  "попередня оплата товарів".

  Облік вищевказаних розрахунків здійснюється на рахунках 61 "Розрахунки за авансами виданими" і
  64 "Розрахунки за авансами одержаними" .

  При видачі авансів робиться запис

  Д-т рах. 61 "Розрахунки за авансами виданими"

  К-т рах. 50 "Каса"

  або

  К-т рах, 51 "Розрахунковий рахунок".

  Залік раніше виданого авансу приостаточному розрахунку за поставлені товаривідображається записом

  Д-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

  К-т рах. 61 "Розрахунки до авансами виданими".

  Таблиця 3

  Схема кореспонденції рахунків з обліку розрахунків за отриманими авансами
  | Номер | Факт господарської діяльності | Кореспондуючий рахунок |
  | | | (Субрахунок) |
  | запис | | |
  | і | | |
  | | | Дебет | Кредит |
  | 1 | Отримано аванс | 50, 51 | 64 |
  | 2 | Нараховано бюджету ПДВ, що відноситься до | 64 | 68 |
  | | Отриманого авансу | | |
  | 3 | Зараховано раніше отриманий аванс при | 64 | 62 |
  | | Відображення в обліку реалізації товарів | | |
  | 4 | Зменшено заборгованість бюджету | 68 | 64 |
  | | З ПДВ, що належить до отриманого | | |
  | | Авансу | | |

  ПРИКЛАД 3. Оптове об'єднання отримало влютому від покупця аванс 3300 тис. руб. підпоставку товарів. Ставка ПДВ на товари - 20%.
  У березні об'єднання відпустило покупцевітоварів за відпускними цінами на 4400 тис. руб.
  Вартість товарів за купівельними цінами - 4000 тис.руб. Витрати обігу, пов'язані зреалізованих товарів, - 250 тис. руб. Отриманігроші від покупця в остаточний розрахунок.

  1. Отримано аванс

  (тис. грн)

  Д-т рах. +51 "Розрахунковий рахунок"
  К-т рах. 64 "Розрахунки за авансами одержаними"

  3300
  2. Нараховано бюджету ПДВ із авансу

  Д-т рах. 64 "Розрахунки за авансами одержаними"

  К-т рах. 68 "Розрахунки з бюджетом"

  550 (3300х16, 67:100),

  де 16,67 = 20/120 * 100 - розрахункова ставка ПДВ

  3. Перераховано до бюджету ПДВ із авансу

  Д-т рах. 68 "Розрахунки з бюджетом"

  К-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок"

  550

  4. Відвантажено товари покупцю

  Д-т рах, 62 "Розрахунки з покупцями ізамовниками "

  К-т рах, 46" Реалізація продукції (робіт,послуг) "5280 (4400х120: 100)

  5. Списані реалізовані товари

  Д-т рах. 46" Реалізація продукції (робіт,послуг) "

  К-т рах. 41" Товари "

  4000
  6. Нараховано бюджету ПДВ за реалізовані товари

  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг '
  К-т рах. 68 "Розрахунки з бюджетом"

  880 (4400 х 20:
  100)
  7. Зменшено заборгованість бюджету по ПДВ зареалізовані товари на суму податку,що відноситься до отриманого авансу
  Д-т рах, 68 "Розрахунки з бюджетом"
  К-т рах. 64 "Розрахунки за авансами одержаними"

  550

  8. Списано суму витрат обігу,що відноситься до реалізованих товарах
  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт,послуг) "
  К-т рах. 44 "Витрати обігу"

  250
  9. Списано прибуток від реалізації товарів
  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт,послуг) "
  К-т рах. 80 "Прибутки та збитки"

  150 (5280 - 4000 - 880
  - 250)
  10. Отримані гроші від покупцяостаточний розрахунок
  Д-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок"
  К-т рах, 62 "Розрахунки з покупцями ізамовниками "1980 (5280 - 3300)
  11. Зараховано раніше отриманий аванс
  Д-т рах. 64 "Розрахунки за авансами одержаними"
  К-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями ізамовниками "3300
  12. Перераховано до бюджету ПДВ в остаточнийрозрахунок
  Д-т рах. 68 "Розрахунки з бюджетом"
  К-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок"

  330 (880 - 550)

  8. Облік операцій за договором міни

  Договір міни лежить в основі товарообміннихоперацій. За цим договором кожна із сторінзобов'язується передати у власність іншійстороні свої товари в обмін на її товари. Прицьому кожна зі сторін визнається продавцемтовару, який вона зобов'язується передати, іпокупцем товару, який вона повинна прийнятив обмін.

  Товарообмінні операції виконуються в дваетапи:

  1) отримання товарів від контрагента;

  2) відвантаження товарів контрагенту.

  Операції з отримання і відвантаження товаріввідображаються в обліку в звичайному порядку, але здеякими особливостями, зумовленимиістотою договору міни та ст. 570 ГК РФ,згідно з якою право власності наобмінювані товари переходить до сторінодночасно після виконання зобов'язаньпередати відповідні товари обомасторонами (якщо інше не передбаченодоговором).

  9. розрахунків при реалізації товарів у кредит

  Деякі товари тривалого користування (запереліком, що визначається торговими організаціями)можуть продаватися в кредит. Порядок такоїпродажу викладений у Правилах продажу громадянамтоварів тривалого користування в кредит,затверджених постановою Ради Міністрів -
  Уряду Російської Федерації від 09.09.93
  № 895.

  Таблиця 4

  Схема кореспонденції рахунків з облікуреалізації товарів у кредит

  | | | Кореспондуючий |
  | Номер | Факт господарської діяльності | рахунок (субрахунок) |
  | | | |
  | Запис | | | |
  | і | | | |
  | | | Дебет | Кредит |
  | 1 | Надійшли від покупців: | | |
  | | А) перший внесок | 50 | 46 |
  | | Б) відсотки за кредит | 50, 51 | 80 |
  | 2 | Списані реалізовані товари (за обліковими | 46 | 41 |
  | | Цінах) | | |
  | 3 | Відображається в обліку сума наданого | | |
  | | Покупцям кредиту (за продажними цінами) | 62-4 | 46 |
  | 4 | нараховуються відсотки за наданий | | |
  | | Покупцям кредит | 62 | 80 |
  | 5 | Нараховується ПДВ із суми відсотків | 80 | 68 |
  | 6 | Надійшли від покупців чергові платежі | | |
  | | В погашення заборгованості за кредитом | 50, 51 | 62-4 |


  Різновидом реалізації товарів у кредитє продаж за платіжними картками.
  Покупець укладає договір на обслуговування звідповідної фірмою і отримує від неїпластикову карту, яку використовує припокупках.

  10. Облік реалізації товарів за договором комісії

  Відповідно до ст. 990 ГК РФ за договором комісіїодна сторона комісіонер) зобов'язується задорученням іншої сторони (комітента) завинагороду вчинити одну або кількаугод від свого імені, але за рахунок комітента.
  Предметом такого договору можуть бути операціїкупівлі-продажу товарів, цінних паперів, основнихзасобів тощо Договори комісії полягаютьна продаж та купівлю товарів.

  За договором комісії комісіонер бере насебе поручительство за виконання угодитретьою особою, з яким він уклав договір відсвого імені, але за рахунок комітента. Якщо третійособа не виконає договірних зобов'язань,комісіонер відшкодовує збиток комітенту.

  Найбільше поширення отримав договіркомісії на продаж, за яким комітентпередає товари комісіонеру і той продає їх.

  Комісіонер враховує товари, прийняті накомісію, на позабалансовому рахунку 004 "Товари,прийняті на комісію ", а розрахунки з комітентами
  - На рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами ікредиторами ".

  Продаж товарів за договором комісії можездійснюватися фізичним особам (населенню),юридичним особам (організаціям) іпідприємцям без утворення юридичноїособи. У першому випадку має місце роздрібнийтоварообіг, у другому - оптовий товарооборот.

  10.1 Облік реалізації товарів за договоромкомісії в роздрібній торгівлі

  Постановою Уряду Російської
  Федерації від 06.06.98 № 569 були затверджені
  Правила комісійної торгівлінепродовольчими товарами. Інструкція пропорядок оформлення комісійних операцій іведення бухгалтерського обліку в комісійнійторгівлі непродовольчими товарами,затверджена наказом Комітету Російської
  Федерації з торгівлі від 07.12.94 № 99, буларозроблена відповідно до постанови
  Уряду Російської Федерації від 26.09.94
  № 1090 і з виходом постанови № 569діє в частині, що не суперечитьостанньому.
  Порядок синтетичного обліку реалізації задоговором комісії показаний в табл. 5

  Таблиця 5

  Схема кореспонденції рахунків з облікуреалізації товарів за договором комісії вроздрібної торгівлі
  | | | Корреспондірующі |
  | | | Й |
  | Номе | Факт господарської діяльності | рахунок (субрахунок) |
  | р | | |
  | Запи | | | |
  | сі | | | |
  | | | Дебет | кредит |
  | 1 | Надійшли до каси: | | |
  | | А) виручка за реалізовані товари, | | |
  | | В тому числі комісійна винагорода | 50 | 46 |
  | | Б) сума, що належить комітенту | 50 | 76 |
  | | В) плата за зберігання товарів | 50 | 80 |
  | 2 | Списані товари: реалізовані, повернутий-| | |
  | | Ные, суми уцінки товарів | | 004 |
  | 3 | Сплачено гроші комітентам | 76 | 50, 51 |
  | 4 | Нараховано бюджету ПДВ з суми комісійних-| | |
  | | Ного винагороду | 46 | 68 |


  10.2 Облік реалізації товарів за договоромкомісії в оптовій торгівлі

  При відвантаженні товарів комісіонерукомітент виписує накладну або рахунок -проформу, де зазначаються найменування, ціна іінші відмітні ознаки товарів, їхкількість і т. д.
  З 1 січня 1997 р, на відвантажений товарвиписується рахунок-фактура, яка використовується дляправильності розрахунку податку на доданувартість.

  Відповідно до Інструкції із застосування
  Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств комісіонер повинен враховувати товари, прийняті на комісію, на рахунку 004 в цінах, передбачених і приймально-здавальних актах (в рахунка-проформи).

  Після відвантаження товарів покупцю комісіонер виписує повідомлення комітенту. У комітента виручка від реалізації товарів (з
  ПДВ) відображається за кредитом рахунка 46
  "Реалізація продукції (робіт, послуг)" на підставі повідомлення комісіонера. Виходячи з вищесказаного, комітент повинен відображати за кредитом рахунка 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)" всю виручку, тобто вартість реалізованих товарів за цінами фактичної реалізації. Визначити її можна на підставі звіту, який повинен складатися комісіонером відповідно до ст. 999 ГК РФ.

  Таблиця 5
  Схема кореспонденції рахунків з облікуреалізації товарів за договором комісії зучастю комісіонера в розрахунках
  | Номер | Факт господарської діяльності | Кореспондуючий |
  | | | Рахунок (субрахунок) |
  | запис | | |
  | і | | |
  | | | Дебет | кредит |
  | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | 1 | У комісіонера | | |
  | 1.1 | Отримано товари від комітента (на вартість за | 004 | |
  | | Рахунку-проформу) | | |
  | 1.2 | Відвантажено товари покупцю: а) на продажну | 62 | 76-1 |
  | | Вартість (з ПДВ) б) на вартість по | | 004 |
  | | Рахунку-проформу | | |
  | 1.3 | Нараховано що належить комісійна | 76-1 | 46 |
  | | Винагорода | | |
  | 1.4 | Відображено в обліку ПДВ з суми комісійної | | |
  | | Винагороди, якщо моментом реалізації | | |
  | | Для цілей оподаткування є: | | |
  | | А) відвантаження товарів | 46 | 68 |
  | | Б) оплата товарів | 46 | 76-2 |


  | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | 1.5 | Списано дохід за угодою | 46 | 80 |
  | 1.6 | Отримані гроші від покупця | 51 | 62 |
  | 1.7 | Перераховані гроші комітенту | 76-1 | 51 |
  | 1.8 | Перераховано бюджету ПДВ | 68 | 51 |
  | 1.9 | Нараховано бюджету ПДВ з суми комісійної | 76-2 | 68 |
  | | Винагороди, якщо моментом реалізації для | | |
  | | Цілей | | |
  | | Оподаткування у комісіонера є оплата | | |
  | 2 | У комітента | | |
  | 2.1 | Передано товари комісіонеру | 45 | 41 |
  | 2,2 | На підставі повідомлення комісіонера відображена в | 62 | 46 |
  | | Обліку реалізація товарів (на продажну вартість | | |
  | | | | |
  | | З ПДВ) | | |
  | 2.3 | Списані реалізовані товари | 46 | 45 |
  | 2.4 | Відображено в обліку ПДВ на реалізовані товари, | | |
  | | Якщо | | |
  | | Моментом реалізації для цілей оподаткування | | |
  | | Є: | 46 | 68 |
  | | А) відвантаження товарів | 46 | 76-2 |
  | | Б) оплата товарів | | |
  | 2.5 | Списані витрати обігу | 46 | 44 |
  | 2.6 | Списано прибуток від реалізації товарів | 46 | 80 |
  | 2.7 | Отримані гроші від комісіонера (виручка мінус | 51 | 62 |
  | | | | |
  | | Комісійна винагорода) | | |
  | 2.8 | Відображено в обліку комісійна винагорода: | | |
  | | А) на суму ПДВ з винагороди | 19 | 62 |
  | | Б) на суму винагороди без ПДВ | 44 | 62 |
  | 2.9 | зарахований ПДВ, сплачений постачальникам товарів | 68 | 19 |
  | | І комісіонеру | | |
  | 2.10 | Нараховано бюджету ПДВ на реалізовані товари | 76-2 | 68 |
  | | (Якщо моментом реалізації є оплата) | | |
  | 2.11 | Перераховано бюджету ПДВ | 68 | 51 |

  11. Облік розрахунків за товарними векселями

  В даний час правила веденнябухгалтерського обліку операцій з векселямивстановлюються такими нормативнимидокументами:

  Інструкцією із застосування Плану рахунківбухгалтерського обліку фінансово-господарськоїдіяльності підприємств, затвердженоїнаказом Мінфіну СРСР № 56 від 01.11.91;

  Листом Мінфіну Росії від 31.10.94 № 142 "Пропорядок відображення в бухгалтерському обліку тазвітності операцій з векселями, що застосовуютьсяпри розрахунках організаціями за поставкутоварів, виконані роботи та наданіпослуги ", з урахуванням змін і доповнень,внесених листом Мінфіну Росії від 16.07.96 №
  62;

  Порядком відображення в бухгалтерському облікуоперацій з цінними паперами, затвердженогонаказом Мінфіну Росії від 15.01.97 № 2.

  Згідно із зазначеними нормативнимидокументами для цілей бухгалтерського облікувекселі поділяються на дві основні групи:фінансові та товарні (комерційні). При цьомув основі пропонуються Мінфіном Росії правилобліку даних груп векселів лежать кардинальнопротилежні концепції підходу дорозгляду термінових цінних паперів як об'єктівбухгалтерського обліку.

  Першим кроком на шляху до вирішення питань,пов'язаних з нормативним регулюванням облікувексельних операцій, є кваліфікаціявекселя як об'єкта бухгалтерського обліку. Уданому випадку за основу може бути прийнятатеорія, висунута відомим російським юристом
  Г. Ф. Шершеневич, згідно з якою будь-якацінний папір має "подвійне значення --матеріальне і формальне " '. Так, за Г. Ф.
  Шершеневич, в матеріальному значенні акціяє право на участь в підприємстві, вформальному значенні - документ, що засвідчуєправо на участь. Таким чином, розглядцінного паперу з формальної точки зору можебути охарактеризований як спирається наположення

  Припустимо, у організації А існує передорганізацією У заборгованість за отриманупродукцію. Організація У бере позику уорганізації С і виписує на організацію Апереказний вексель з пропозицією заплатити занього організації С. Чи, навпаки, організація
  А отримує позику у організації В. У фірмиіснує заборгованість перед організацією Сза отриманий товар. Організація У виписуєпереказний вексель на організацію А зпропозицією заплатити фірмі С.

  Для цілей бухгалтерського обліку під товарними
  (комерційними) розуміються векселя, видачею,прийняттям до платежу яких здійснюєтьсяпогашення зобов'язань за договорами купівлі -продажу, підряду та інших операцій торгово -виробничого характеру.

  Фінансовими називаються векселі, видачею,акцептом або передачею за індосаментом якихпогашаються зобов'язання за договорами позики такредиту.

  Таким чином, реалізація товарів і оплатаїх векселем - дві як з економічної, так і зюридичної точок зору зовсімвідокремлених факту господарського життя,що підлягають окремому відображенню вбухгалтерський облік.

  Продаж товарів (робіт, послуг) фіксуєтьсяв обліку записом за дебетом рахунка 62 "Розрахунки зпокупцями та замовниками "і кредитом рахунка 46
  "Реалізація продукції (робіт, послуг)" на сумутоварів за продажними цінами з ПДВ.

  Погашення зобов'язання з оплатиреалізованих товарів векселем знаходитьвідображення проведенням за дебетом рахунка 62
  "Розрахунки з покупцями та замовниками",субрахунок "Векселі отримані", і кредитом рахунку
  62 "Розрахунки з покупцями та замовниками" насуму попереднього запису.

  ПРИКЛАД 4. Організація А 5 листопада реалізує організації До партії готової продукції за ціною 600 тис. руб. (у тому числі ПДВ - 20%), собівартість якої становить 400 тис. руб. В оплату продукції 15 листопада А отримує від В вексель строком погашення 30 квітня на суму 710 тис. руб. Таким чином, сума доходу за векселем, що припадає на листопад, складе 10 тис. руб. [(710 - 600): 5,5 міс. х 0,5 міс.], а на кожний наступний місяць терміну векселя - 20 тис. руб. [(110 -

  10): 5]. Відобразимо зазначені факти господарського життя в бухгалтерському обліку організації А за умови, що моментом реалізації для цілей оподаткування її облікової політики встановлений момент відвантаження продукції покупцям:

  Таблиця 6

  | Зміст запису | Кореспондуючий рахунок | Сума, тис. |
  | | (Субрахунок) | руб. |
  | | Дебет | кредит | |
  | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | Відображається реалізації | 62 | 46 | 600 |
  | продукції організації У 5 листопада | | | |
  | Списується реалізована | 46 | 40 | 400 |
  | продукція | | | |

  | 3. Нараховується бюджету | 46 | 68 | 100 |
  | ПДВ з обороту по реа-| | "Розрахунки | (600 • 16,67 |
  | | | |%) |
  | лізації продукції | | з бюджетом "| |
  | 4. Відображається прибуток | 46 | 80 | 100 |
  | від реалізації продукції | | | (600-400-100) |
  | 5. Відображається отримання | 5.1 | 62, | 62 | 600 |
  | 15 листопада векселі від | | субрахунок | | |
  | організаціі В | | "Векселі | | |
  | | | Отримано-| | |
  | | | Ные "| | |
  | | 5.2 | 62, | 80, | 10 |
  | | | Субрахунок | субрахунок | |
  | | | "Векселі |" Доходи | |
  | | | Отримано-| за векселями "| |
  | | | Ные "| | |
  | | 5.3 | 62, | 83, | 100 |
  | | | Субрахунок | субрахунок | |
  | | | "Векселі |" Доходи | |
  | | | Отриманий | за векселями "| |
  | | | Ные "| | |
  | 6. Щомісяця до момен-| 83, | 80, | 20х5 |
  | та настання терміну за | Субрахунок | субрахунок | |
  | гасіння векселя відображаючи-| "Доходи |" Доходи | |
  | ється як прибуток звіт | за векселями "| за векселями" | |
  | ного місяця відповідними-| | | |
  | ющая частина доходу за | | | |
  | векселем, врахованого на | | | |
  | рахунку 83 "Доходи буду-| | | |
  | щих періодів "| | | |

  Велика кількість проблем у бухгалтерів -практиків викликає питання: чи є датазвершення факту отримання векселя в погашеннязаборгованості за продані товари (продукцію,роботи, послуги) моментом їх (товарів)реалізації для цілей оподаткування у разі,якщо наказом про облікову політику організації -векселедавця моментом реалізації встановленаоплата?
  Якщо векселедавцем, акцептантом або іншимзобов'язаним за векселем особою заборгованість подокументу може бути погашена тільки грошовимизасобами, то до моменту погашення векселя вінможе бути індосований сторонньої організаціїна виконання договору міни. Відповідно,моментом реалізації відвантажених товарів, воплату яких був отриманий вексель, буде датапридбання одержуваного в обмін на вексельмайно

  Досить велика кількість питань напрактиці викликає вибір методики відображенняпридбання векселів за договором міни, коливідвантаження товарів здійснюється післяотримання векселя від організації-покупця.
  Мова тут йде про застосування приписів п.
  3.1 Інструкції про порядок заповнення формрічної бухгалтерської звітності (додаток 2до наказу Мінфіну Росії від 12.11.96 № 97),згідно з якими "при договорі міни виручка відреалізації продукції (робіт, послуг) відображаєтьсяв бухгалтерському обліку організацій ...одночасно після виконання зобов'язаньпередати відповідні товари обомасторонами ".

  При відповіді на дане питання слідпам'ятати, що встановлюється даної
  Інструкцією методика обліку виручки відреалізації товарів на виконання договору міниобумовлюється специфікою визначеннячинним цивільним законодавствоммоменту переходу права власності наобмінюване майно.

  Згідно з ч. 1 ст. 568 ГК РФ якщо здоговору міни не випливає інше, товари,що підлягають обміну, передбачаютьсярівноцінними. Таким чином, ціноюпридбання векселя в цьому випадку будебути ціна товарів, зазначена в договорі. Увипадку, якщо такої вказівки укладенийдоговір міни не містить, ціною придбаннядокумента буде собівартістьобмінюваної на нього готової продукції.

  12. Облік розрахунків по транзитних товарах
  Особливістю обліку реалізації товарівтранзитом є те, що ці товари насклади оптового підприємства не надходять.
  Отже, рахунок 41 "Товари" з облікуданих операцій не застосовують.
  Крім того, при транзитній реалізаціїтоварів без участі в

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status