ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація бухгалтерського обліку і аудиту розрахункових операцій
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Міністерство загальної та професійної освіти

  Костромської Державний Технологічний Університет

  Кафедра бухгалтерського обліку

  Організація бухгалтерського обліку і аудиту розрахункових операцій

  Курсова робота

  | Виконали: | студенти ЕФ групи |
  | | 96-Б-24 Виноградов Д.В. і |
  | | Мозголін А.А. |
  | Науковий | Смирнова М.Д. |
  | керівник: | |

  Кострома - 1999

  | Вступ | 3 |
  | I. Бухгалтерський облік розрахункових операцій | 4 |
  | 1.1. Облік операцій з банками | 4 |
  | 1.2. Облік розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами | 17 |
  | 1.3. Облік інших розрахункових операцій | 38 |
  | 1.4. Бухгалтерський облік взаємозаліків | 52 |
  | 1.5. Роль і місце цінних паперів в розрахункових операціях підприємства | 58 |
  | II. Аудит розрахункових операцій | 70 |
  | 2.1. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками | 72 |
  | 2.2. Розрахунки за претензіями | 75 |
  | 2.3. Розрахунки за авансами одержаними | 76 |
  | 2.4. Розрахунки з покупцями та замовниками | 76 |
  | 2.5. Розрахунки з підзвітними особами | 77 |
  | 2.6. Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами | 78 |
  | 2.7. Розрахунки з оплати праці | 79 |
  | 2.8. Розрахунки по спільній діяльності | 82 |
  | 2.9. Аудит розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами | 84 |
  | Висновок | 87 |
  | Список літератури | 88 |

  Введення

  В умовах нашої розвивається ринкової економіки і ще несталого податкового законодавства та нормативно-законодавчоїоснови бухгалтерам доводиться відслідковувати велику кількість змін довже існуючих і поява нових документів.

  Розрахункові операції є одним з найважливіших об'єктів бухгалтерськогообліку на підприємстві. Вони ведуться кожною організацією незалежно від формивласності, наявності основних засобів і т.д.

  У цій роботі ми намагалися розглянути найбільш важливі інові документи, що регулюють облік і аудит розрахункових операцій, а також саміпроцеси обліку та аудиту різних видів розрахункових операцій та їх варіанти.

  У роботі дано визначення аудиту, його цілі та основні принципи, йогорегулюють, і принципи його проведення.

  Нижчевикладене жодною мірою не претендує на повноту розгляду,викладу та аналізу документів, а є простим оглядом нормативно -законодавчої бази та організації і проведення обліку і аудиту розрахунковихоперацій.

  1. Бухгалтерський облік розрахункових операцій

  1.1 Облік операцій з банками

  У ринковій економіці між підприємствами і банками постійновідбуваються угоди з приводу перерозподілу, збереження грошових коштів.
  Усілякі розрахунки, що відбуваються між підприємствами, також ведуться задопомоги грошових коштів. З їх допомогою завершується перетворення грошовоїформи виділених коштів у виробничі запаси, отримання грошовоївиторгу й ув'язненого в ній чистого доходу. Цим самим грошові розрахункивиступають найважливішим фактором забезпечення кругообігу засобів, а їхсвоєчасне завершення служить необхідною умовою процесу виробництва.

  Розрахунки здійснюються в двох формах: шляхом безготівкових перерахуваньчерез систему банку чи у вигляді платежів готівкою.

  Проведення касово-розрахункових операцій через банк дозволяє державівсебічно контролювати фінансово-господарську діяльністьпідприємств. Банк контролює підприємства й у частині дотримання нимиустановлених фондів заробітної плати, лімітів на відрядження ігосподарські витрати, стежить за своєчасністю розрахунків підприємств здержбюджетом по податках, зборах, за своєчасною оплатою рахунків і платіжнихвимог постачальників, видає підприємству позички на різні цілі, підпевні забезпечення і спостерігає за поверненням цих позичок у встановленийтермін і т.п.

  Оскільки грошові кошти є посередником у всіх розрахунках,очевидно, що для забезпечення нормального кругообігу засобів у народномугосподарстві, ведення діяльності в умовах ринкової економіки необхідноправильно і вчасно виконувати всі розрахунки. У свою чергуефективність розрахункових операцій багато в чому залежить від станубухгалтерського обліку грошових коштів, розрахункових та кредитних операцій.
  Перед бухгалтерським обліком в області обліку грошових коштів, розрахунків такредитів стоять такі основні завдання:
  - своєчасне і правильне проведення необхідних розрахунків, як шляхом безготівкових перерахувань, так і готівкою;
  - повне і оперативне відображення в облікових регістрах наявності і руху грошових коштів і розрахункових операцій;
  - дотримання діючих правил використання грошових коштів за призначенням у відповідності з виділеними лімітами, фондами і кошторисами;
  - організація і проведення у встановлений термін інвентаризацій коштів і стану розрахунків, вишукування можливостей недопущення виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості;
  -- контроль за наявністю і схоронністю грошей у касі, на розрахунковому та інших рахунках у банках;
  - контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни, своєчасності перерахування сум за матеріальні цінності, а також коштів, одержаних в порядку кредитування.

  Порядок відкриття і ведення розрахункових та інших рахунків у банках

  Відповідно до законодавства РФ про підприємства іпідприємницької діяльності кожне підприємство має право відкривати вбудь-якому банку на свій розсуд розрахунковий та інші рахунки для зберіганнягрошових коштів і здійснення через ці рахунки всіх видів розрахункових,кредитних і касових операцій. Більша частина розрахунків між підприємствамиздійснюється безготівковим шляхом - перерахуванням грошових коштів з рахункуплатника на рахунок одержувача. На цьому рахунку зосереджуються грошовікошти, що надходять від реалізації продукції, робіт, послуг, і проводятьсяплатежі іншим підприємствам, а також видача готівки в касупідприємства. Посередником при здійсненні цих розрахунків є банк.
  Порядок виробництва та види розрахунків регламентується листом ЦБ РФ «Пробезготівкові розрахунки РФ »№ 14 від 9 липня 92г. (редакція 26.12.97); порядокоформлення документів для безготівкових розрахунків у банку зазначений у «Положенніпро розрахункових документах »№ 911, затвердженому 16 вересня 83г. (редакція
  30.07.88).

  Порядок відкриття рахунків регламентується Інструкцією Держбанку СРСР пророзрахункових, поточних і бюджетних рахунках № 28 від 30 жовтня 86г. (редакція
  31.08.90) з доповненнями та змінами відповідно до листів Держбанку
  СРСР № 1009 від 11 серпня 87г., № 301 30 червня 90г., № 320 від 30 серпня 90г. ііншими.

  У банківських установах підприємствам, об'єднанням, організаціям іустановам відкриваються розрахункові, поточні та бюджетні рахунки.

  Розрахункові рахунки відкриваються суб'єктам господарської діяльності, які перебувають нагосподарському розрахунку, наділеним власними оборотними коштами тамає самостійний баланс, наділеним статусом юридичної особи.
  Розрахункові субрахунки відкриваються господарюючим суб'єктам, які мають окремінехозрасчетние підрозділи - магазини, склади, філії і т.п. - Позасвого місцезнаходження. Такі рахунки відкриваються за клопотанням власникаосновного рахунку і використовуються для зарахування виручки та виробництварозрахунків за місцем знаходження нехозрасчетних підрозділів.

  Поточні рахунки в установах банку відкриваються господарюючих суб'єктів,що не перебувають на господарському розрахунку, не наділеним власнимиоборотними коштами і які не мають самостійного балансу. Поточні рахункивідкриваються структурним одиницям виробничих і науково-виробничихоб'єднань, іншим госпрозрахунковим підрозділам організацій та установ,розташованим поза їх місцезнаходження. Поточні рахунки відкриваються також:установам і організаціям, які перебувають на державному бюджеті,керівники яких не є самостійними розпорядниками кредитів;підприємствам, організаціям та установам, яким виділяються кошти зарахунок республіканського бюджету для цільового використання; кооперативам помісцем знаходження філій.

  Розрахунковий рахунок

  Для зберігання тимчасово вільних грошових коштів і безготівковихрозрахунків кожному підприємству в обраному ним банку відкривається перш за всерозрахунковий рахунок. Через нього і здійснюються розрахунки шляхом записів (переносусум) з розрахункового рахунку одного підприємства або об'єднання на розрахунковийрахунок іншого.

  Розрахункові рахунки відкриваються всім юридичним особам незалежно відформ власності, які перебувають на повному господарському розрахунку іскладають самостійний баланс.

  Для відкриття розрахункового рахунку в банк подається заява,установчий договір і статут, завірені нотаріусом. На підставі цихдокументів банк відкриває тимчасовий розрахунковий рахунок. На нього зараховуютьсясуми, внесені засновниками до статутного фонду. Після реєстраціїпідприємства в органі місцевої влади та податкової інспекції в банкпредставляються зареєстрований статут і картка із зразками підписівкерівника та головного бухгалтера підприємства, завірені нотаріусом, длявідкриття постійного розрахункового рахунку. Про відкриття рахунку головний бухгалтерустанови банку на дійсному примірнику статуту підприємства робить відміткуіз зазначенням номера рахунку і завіряє цей факт гербовою печаткою. Банкприсвоює розрахунковому рахунку підприємства специфічний порядковий номер.
  Підприємство, якому відкритий розрахунковий рахунок, є його власником. Вонорозпоряджається в межах наданих йому прав усіма засобами,значаться на цьому рахунку.

  У бухгалтерії підприємства розрахунковому рахунку присвоюється код 51 безвідкриття субрахунків. Проте на розсуд бухгалтера в сучасному обліку привикористанні ПЕОМ раціонально мати 2 субрахунки: «зараховано» (і кількааналітичних рахунків до нього по приходу), «Списано» (і кілька десятківаналітичних рахунків (видів операцій) до нього по витраті). Цей рахунокактивний, і сальдо показує, скільки вільних коштів підприємствазнаходиться на зберіганні в банку на певне число. У бухгалтерському облікуна підприємстві згідно з Планом рахунків та інструкції щодо його застосування,надходження коштів на розрахунковий рахунок відображаються за дебетом, а списання - покредиту. Кредитові обороти по рахунку 51 записуються в журналі-ордері № 2, аобороти за дебетом відображаються в різних журналах-ордерах. Однак, з огляду наважливість точності обліку та необхідність контролю додатково до журналу -ордеру № 2 ведеться відомість № 2, в якій враховуються всі суми, віднесенів дебет рахунку 51.

  Одним з основних документів, необхідних для обліку операцій порозрахунковому рахунку, є банківська виписка. Як правило, підприємстваотримують такі виписки періодично (щодня) або в інші узгодженіз банком строки. До виписки додаються документи, отримані від іншихпідприємств та організацій, на підставі яких відбувається списання абозарахування коштів на розрахунковий рахунок. Обробляючи виписки, бухгалтер повиненпам'ятати про одну особливість. Грошові кошти клієнта в банківському облікуфактично є кредиторською заборгованістю, внаслідок чогонадходження на розрахунковий рахунок клієнта записуються за кредитом, а списання зрозрахункового рахунку та видача готівкою - за дебетом. Тому кошти,зазначені у виписці за кредитом, бухгалтером повинні бути відображені за дебетомрахунку 51. У різних банках виписки можуть відрізнятися один від одного засвоїй формі. Це пов'язано з тим, що комерційні банки використовують різніпрограми автоматизації обліку.

  Приклад.

  У першій колонці під назвою «Вид операції» вказується кодоване умовне позначення операції, яке використовується всіма банками.

  У другій графі під назвою «№ документа» вказується номер документа, на підставі якого відбувається списання або зарахування коштів на розрахунковий рахунок. Цим документом може бути платіжне доручення, вимога, оголошення на внесок готівкою і ін

  У третій колонці вказується код, який присвоюється банку, якщо він є учасником прямих розрахунків.

  У четвертій колонці вказується рахунок, з якого було проведено списання коштів (на який проводиться зарахування коштів). Як правило, цей рахунок є або розрахунковим рахунком підприємства, на адресу якого проводяться платежі (від якого надходить платіж), або кореспондентським рахунком банку, що обслуговує це підприємство.

  У наступних графах показуються відповідно: за дебетом - списання коштів з розрахункового рахунку, за кредитом - їх надходження.

  Підсумковий оборот за дебетом - загальна сума коштів, списаних з розрахункового рахунку. Сума, яка вказується у виписці як залишок на кінець дня, повинна відповідати залишку коштів на 51 рахунку підприємства. Вона ж повинна стояти в наступній виписці як залишок на початок дня.

  Виписка банку є підставою для бухгалтерських записів. Вона жє і регістром аналітичного обліку по розрахунковому рахунку. Перевірка таобробка виписки повинні здійснюватися в день їх надходження. При помилковомузарахування сум на розрахунковий рахунок вони повинні відображатися проводкою: Д51 К63на помилково зараховані суму, з використанням рахунку 63 «Розрахунки запретензіями ». У найкоротші терміни про помилково зараховану суму повинно бутиповідомлено банку для внесення відповідних виправлень.

  Цей порядок зберігається, якщо помилкове зарахування відбулося звини банку. При помилковому списання сум робиться зворотний запис: Д63 К51 --на помилково списану суму.

  Для складання зайвих готівкових грошей понад норми оптимальної потребиз каси підприємства на зберігання в банк на ім'я представника підприємствавиписується видатковий касовий ордер, за яким гроші вилучаються зкаси. У банку представник підприємства отримує в оператора банку ізаповнює «Оголошення на внесок готівкою» в одному примірнику, що складається зтрьох частин. Після перевірки правильності заповнення оголошення працівникомбанку, готівкові гроші здаються в банківську прибуткову касу. Третя частинаоголошення повертається на підприємство разом з випискою банку за той день,коли буде зарахована на розрахунковий рахунок надійшла сума.

  Отримує підприємство готівкові гроші з банку за грошовим чеком,виписаним на його ім'я. В день отримання суми бухгалтер заповнює всіреквізити одного чека і корінець до нього і під розпис у корінці видає чеккасиру. Чек представляється в банк. Працівник банку перевіряє правильністьзаповнення чека, відриває від нього і передає підприємству контрольну маркуз якого видають гроші з каси банку. На кожну отриману в банку сумув бухгалтерії виписується прибутковий касовий ордер на ім'я одержувача грошейіз зазначенням номера чека. Квитанція від прибуткового ордеру прикладається довиписці банку, а сам прибутковий ордер - до касового звіту.

  Банк не має права списувати гроші з рахунку підприємства за своєюініціативи без його згоди. Списання проводиться тільки за наявностіплатіжного доручення.

  У випадках, коли відповідно до договору, підприємство саме маєстягувати з покупців вартість відвантаженої продукції, виконанихробіт, наданих послуг, складається платіжне вимога, форма ізміст якого аналогічні платіжним дорученням.

  При розрахунках з фінансовими органами за прострочені платежі, занаказам арбітражу, при погашенні прострочених позик, списання грошовихкоштів з розрахункового рахунку клієнта проводиться банком без узгодження зклієнтом, примусово інкасовим дорученням.

  Таким чином, існує кілька рівнів обліку грошових коштів нарозрахунковому рахунку:
  1. Виписка з особового рахунку, в якій показаний залишок коштів на рахунку на дату попередньої виписки, суми, зараховані на рахунок, суми, перераховані з рахунку, залишок на дату виписки. Всі дані - у цифровому вираженні, частина з них є службовою (банківської) інформацією. Виписка банку є першим накопичувальним документом, перший угрупованням однорідних проводок за одну дату.
  2. Спосіб подальшого опрацювання банківських документів прямо залежить від кількості операцій на день і від частоти виписок протягом місяця. Якщо операцій на день виконується не більше двох-трьох і кількість виписок обмежено за місяць, всі операції можна записувати безпосередньо в обліковий реєстр по рахунку 51. Якщо операцій на день виконується більше трьох, то за рахунком 51 відкривають сальдо-оборотну відомість. Кожна виписка заноситься до сальдо-оборотну відомість тільки строго по одному рядку.
  3. Не пізніше третього числа місяця, наступного за звітним, підводяться місячні підсумки по рядку «Разом за місяць». Дані цього рядка з сальдо-оборотної відомості переносяться до регістру рахунку 51. Потім підбиваються підсумки по графам «Дебет» і «Кредит» рахунку 51.
  4. Після цього обороти і сальдо за звітний місяць за рахунком 51 переносять з регістра в «Зведену сальдо-оборотну відомість".

  Після закриття рахунку 51 за місяць у звітні форми за пенсійнимфонду, фонду медичного страхування, фонду соцстрахування слід занести зрегістру або сальдо-оборотної відомості рахунку 51 суми, перераховані впершого місяця поточного кварталу у погашення заборгованості за попереднійквартал. На цьому обробка даних по рахунку 51 за місяць закінчується. Притакій системі обліку вся інформація по розрахунковому рахунку за рік у розрізі замісяцях концентрується в одному документі-регістрі або сальдо-оборотноївідомості, які можуть складатися з декількох сторінок або листів.

  Спеціальні рахунки в банках

  Під іншими рахунками в банку розуміються приватні рахунки, що відкриваютьсябанком підприємству для відокремленого зберігання частини його безготівковихкоштів, призначених для конкретних цілей, які є субрахунками:

  - на поповнення лімітованих чекових книжок;

  - на виставлення акредитивів;

  - на поповнення Довідки за розрахунками із залізницею;

  - депозити (для обліку коштів на чекових книжках фізичних осіб);

  - інші рахунки.

  На субрахунку «Акредитиви» враховуються безготівкові грошові кошти вразі, коли платник доручає обслуговуючому його банку здійснити зарахунок своїх коштів або позик, депонованих у банку платника, оплатутоварно-матеріальних цінностей та наданих послуг за місцем знаходженняодержувача коштів. Умови розрахунків називаються в заяві на виставленняакредитива. За заявою підприємства обслуговуючий банк знімає зрозрахункового рахунку зазначену в заяві суму і перераховує на особливий рахунок убанк постачальника. Банк постачальника після пред'явлення відвантажувальних документівперевіряє дотримання всіх умов акредитива і зараховує на розрахунковий рахунокпостачальника суму, зазначену в рахунку. Невикористаний залишок акредитивуповертається на розрахунковий рахунок покупця. Акредитивна форма розрахунківуспішно використовується, коли постачальник товару, який не має дієвих заходіввпливу на далекого покупця, вимагає попередньої оплати, апокупець сумнівається в надійності постачальника і боїться вироблятипередоплату. Для виставлення акредитива банк може надати кредит.

  Акредитивна форма розрахунків обумовлюється в договорі на постачання.
  Кожен акредитив призначається для розрахунків тільки з одним постачальником іможе відкриватися поштою або телеграфом із зазначенням строку діїакредитива. Виплата готівкою з акредитива заборонена.

  На субрахунку 55-3 «Поточний рахунок уповноваженого» враховуються кошти,перераховуються головним підприємством своєму філії або уповноваженого,що знаходиться за межами міста чи області, для оплати тільки дрібнихпоточних витрат: зарплати, оренди, заготівельних витрат і ін Випискиз банку уповноважена особа пересилає в центральну бухгалтерію разом ззвітом про витрату коштів для відображення в бухгалтерському обліку.

  На cубсчете 55-4 «Депозити» враховуються кошти на чекових книжкахфізичних осіб (при внесенні акціонерами вартості акцій до офіційного їхпоширення). Підприємство заздалегідь відкриває в банку спеціальний рахунок зарозрахунками за акції і повідомляє банківські реквізити майбутнім акціонерам,які виявлять бажання перерахувати свої заощадження на рахунок підприємства.
  Кошти, що надходять на цей субрахунок, відокремлені від коштів підприємства допевного моменту і не можуть бути використані на поточні витратипідприємства до його акціонування.

  Залежно від кількості операцій за цим рахунком застосовуєтьсякілька варіантів реєстрації записів.

  При відкритті більше одного субрахунка і при наявності декількоханалітичних рахунків до кожного з них на кожен субрахунок слід відкриватиокремі облікові картки. Це другий рівень обліку.

  Не пізніше третього числа наступного за звітним місяця підводятьсямісячні підсумки в усіх відкритих картках. Після цього дані рядка «Разомза місяць »заносять з кожної картки окремим рядком у сальдо-зворотнийвідомість рахунку 55, групуючи запису за субрахунками, а потім підводять загальнийпідсумок у відомості в цілому по рахунку 55 за місяць. Це третій рівень обліку.

  При невеликій кількості операцій їх можна реєструвати відразу всальдо-оборотної відомості рахунку 55. Записи виконуються на підставівиписок банку та доданих до них грошово-розрахункових документів,обробляються так само, як виписки з розрахункового рахунку, але з угрупованням посубрахунками.

  Щомісячно дані рядка «Разом за місяць» з сальдо-оборотноївідомості переносяться до регістру рахунку 55. Одночасно суми заносяться врегістри (відомості та/або картки) кореспондуючих рахунків за принципом
  «Подвійного запису». Подальша обробка інформації в регістрі 55 ідентичнаописаної за рахунком 51.

  Порядок вчинення та оформлення операцій за спеціальними рахункамирегулюються спеціальними правилами банків. Цей рахунок активний, і сальдопоказує, скільки коштів підприємства, передбачених на конкретнімети, знаходиться в банку на певне число.

  Облік короткострокових і довгострокових кредитів банку

  Будь-яке нормально функціонує підприємство веде розширеневиробництво, тобто не просто відшкодовує свої витрати. Отриманий прибутоквитрачають на споживання, частково на відновлення основних засобів,використовуваних у виробництві, а частково на розширення виробництва, на йогорозвиток. Але, якщо підприємство планує заміну продукції, що випускається абозміна напрямку, власних коштів може виявитися недостатнім,то підприємство залучає капітал з інших джерел, як якіможуть виступати кредити банків.

  Порядок кредитування, оформлення кредитів та їх погашення регулюєтьсяправилами банків та кредитними договорами.

  Для отримання кредиту підприємство подає в обслуговуючий йогобанк заяву на отримання кредиту, в якому вказується розмір, термін імета, забезпечення кредиту з наданням документів, баланси (річний і наостанню звітну дату); техніко-економічне обгрунтування потреби вкредит, кредитний договір за прийнятою в даному банку формі; договірзастави, договір гарантії або договір страхування відповідальності - взалежно від форми забезпечення кредиту, обраної підприємством зузгодженням з банком, термінове зобов'язання-доручення на погашення кредитуу встановлені терміни. В окремих випадках можуть додаватися додатковідокументи: ліцензія; складська довідка про наявність товару у постачальника;сертифікат на продукцію; довідка про отримані позикових коштах у іншихбанках; бізнес-план та інші. У разі забезпечення кредиту під заставумайна додається також страховий поліс на заставлене майно.

  Підприємство може отримати кредит також в іншому банку, не за місцемзнаходження його розрахункового рахунку. Для цього в заяві на отримання кредитувоно вказує відомості: повне і скорочене найменування підприємства -позичальника з викладенням форми відповідальності; спосіб формування капіталу;юридичну адресу підприємства; найменування установи банку, де відкриторозрахунковий рахунок; найменування засновників, ким і коли зареєстрованопідприємство; основний вид діяльності; розмір статутного капіталу, у томучислі оплаченого; балансова вартість майна, що знаходиться ввласності підприємства; мета і розмір кредиту; бажані умовиотримання кредиту (термін, порядок погашення: разовий, поетапний); зразкипідписів посадових осіб, які мають право підпису банківських документів.
  Одночасно із заявою на отримання кредиту підприємство подає добанк свій Статут і баланс, завірені нотаріально, а також інші документи.

  При надходженні заявки на отримання кредиту банк перевіряєкредитоспроможність і платоспроможність підприємства-позичальника: оцінюєдієздатність, правоздатність та здатність вчасно виплатитикредит і відсотки по ньому. Для перевірки позичальник повинен представити в банкбаланс і фінансовий звіт.

  Кредити банків можуть видаватися як в рублях, так і в іноземнійвалюті. Розрахунки, пов'язані з кредитами в іноземній валюті, враховуються врублях в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом,діє на дату виписки грошово-розрахункових документів. Одночасно цірозрахунки відображаються у валюті розрахунків і платежів. Курсові різниці закредитами в іноземній валюті, у тому числі різниці від переоцінкизаборгованості на дату складання балансу, відносяться на рахунок 80 «Прибутки тазбитки ». Курсова різниця визначається як різниця між сумою отриманогокредиту за курсом на день його отримання та сумою цього ж кредиту за курсомна день погашення.

  Плата за кредит стягується за ставками, які склалися на грошовому ринкукороткострокових кредитах і на ринку капіталів - за довгостроковими кредитами.
  Відсотки нараховуються в розмірі і в строки, передбачені договором, але нерідше одного разу на квартал. Нарахування та стягнення процентів авансом вмомент видачі кредиту не допускається.

  При укладенні кредитного договору банк встановлює розмір пені запрострочення платежу у вигляді певного відсотка в день від сумипростроченої заборгованості, або за подвійною кредитній ставці за основноюпозикою.

  Платежі за відсотками за кредити банків у межах облікової ставки,встановленої ЦБ РФ, збільшеної на три пункти, відносяться на собівартістьпродукції (робіт, послуг) підприємства (рахунки 20, 26, 44). Витрати підприємствапо сплаті відсотків за кредитами банків і іншим позиковим зобов'язанням,використаним при здійсненні капітальних вкладень і придбаннінематеріальних активів, відносяться на рахунки їх обліку (рахунки 08, 04). Прицьому відсотки, сплачені після введення в дію об'єктів основних засобівта постановки на облік нематеріальних активів, що підлягають віднесенню на чиступрибуток (рахунок 81). Витрати зі сплати відсотків, що перевищують облікову ставку,а також за простроченими позиками здійснюються також за рахунок чистого прибуткупідприємства.

  Форми кредитування можуть бути різними. Найбільш часто на практицізустрічаються наступні:

  - банк перераховує на розрахунковий рахунок підприємства суму кредиту, після закінчення терміну кредит погашається, тобто підприємство перераховує зі свого розрахункового рахунку банку відповідну суму;

  - банк відкриває для підприємства спеціальний позиковий рахунок, на який зараховується виручка підприємства і з якого проводиться розрахунок

  (оплата) надійшли розрахункових документів, або коштів за зобов'язаннями, банк кредитує його в межах встановленої договором суми, сума отриманого кредиту визначається як різниця надходжень і платежів за спеціальним позичковим рахунком; розрахунки за кредитом проводяться у встановлений договором період. Така форма кредитування носить назву контокорентний кредит;

  - банк відкриває підприємству спеціальний поточний рахунок під заставу товарно-матеріальних цінностей або цінних паперів, у межах забезпеченого кредиту банк сплачує всі рахунки підприємства; погашення кредиту здійснюється на першу вимогу банку за рахунок коштів, що надійшли на рахунок підприємства або шляхом реалізації застави. Така форма кредитування носить назву «ОНКОЛЬНИЙ кредит»;

  - банк надає обліковий кредит векселедержателю шляхом купівлі

  (обліку) векселя до настання терміну платежу; власник векселя отримує від банку суму зазначену у векселі , за мінусом облікової ставки, комісійних платежів та інших витрат; закриття облікового кредиту здійснюється на підставі повідомлень банку про оплату векселя;

  - банк купує у підприємства право на стягнення дебіторської заборгованості покупців продукції, робіт, послуг даного підприємства; банк перераховує підприємству близько 80-90% суми рахунків за відвантажену продукцію, виконані роботи і послуги в момент їх пред'явлення; після отримання платежу за цими рахунками від покупців банк перераховує підприємству залишилися 10-20% суми рахунків за винятком відсотків і комісійної винагороди. Така форма кредитування носить назву факторинг.

  Кредити банку обліковуються на пасивних рахунках 90 «Короткостроковікредити банків »і 92« Довгострокові кредити банків ».

  Суми отриманих кредитів банків відображаються за кредитом рахунків 90, 92 ідебетом рахунків 50, 51, 52, 55, 60 і т.д.

  На суми погашених кредитів дебіт рахунок 90 (92) в кореспонденціїз рахунками обліку грошових коштів. Кредити банків, не сплачені в строк,враховуються окремо.

  Аналітичний облік довгострокових і короткострокових кредитів ведеться завидами кредитів, банкам, що надали їх, і окремим кредитах.

  На окремому субрахунку до рахунків 90, 92 враховуються розрахунки з банками пооперації обліку (дисконту) векселів та інших боргових зобов'язань зі строкомпогашення не більше одного року.

  Операція обліку векселів та інших боргових зобов'язань відображаєтьсяпідприємством-векселедержателем по кредиту рахунків 90, 92 і дебетом рахунків 51,
  52 і 80 «Прибутки та збитки» (обліковий відсоток, сплачений банку). Операціяобліку (дисконту) векселів та інших боргових зобов'язань закривається напідставі повідомлення банку про оплату шляхом відображення суми векселя за дебетомрахунків 90, 92 і кредитом відповідних рахунків обліку дебіторської такредиторської заборгованості (рахунок 62). При поверненні підприємством -векселедержателем грошових коштів, отриманих від банку в результаті обліку
  (дисконту) векселів або інших боргових зобов'язань, через невиконання увстановлений термін векселедавцем або іншим платником за векселем своїхзобов'язань по платежу проводиться запис за дебетом рахунків 90, 92 вкореспонденції з рахунками обліку грошових коштів. При цьому заборгованістьза розрахунками з покупцями, замовниками та іншими дебіторами, забезпеченапростроченим векселем, продовжує враховуватись на відповідних рахункахобліку дебіторської заборгованості. Аналітичний облік дисконтованихвекселів ведеться по банкам, що здійснюють облік (дисконт) векселів або іншихборгових зобов'язань, векселедавцям і окремим векселями.

  У висновку даного параграфа варто відзначити, що значення кредиту всучасній економіці важко переоцінити. Будучи одним з економічнихважелів впливу на виробництво, кредит сприяє розвиткувиробництва, підвищення його ефективності. За образним висловом С.Г.
  Струмиліна, його можна уподібнити «кровоносної системи, за якоюрозподіляються живильні соки народного господарства, прямуючи туди, девони все більш потрібний в даний момент ».

  1.2 Облік розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами

  Склад податків, що сплачуються підприємством, визначається законом України« Прооснови податкової системи в РФ ». Відповідно до цього закону зпідприємств стягуються федеральні, республіканські і місцеві податки.

  До федеральних податків відносяться: податок на додану вартість;акцизи на окремі групи і види товарів; податок на операції з ціннимипаперами; мито; відрахування на відтворення мінерально -сировинної бази; платежі за користування природними ресурсами; податок наприбуток підприємств; прибутковий податок з фізичних осіб; податки,перераховуються в дорожні фонди; гербовий збір; держмито; збір завикористання назви «Росія»; транспортний податок з підприємств; збір зареєстрацію банків та їх філій.

  Федеральні податки і порядок їх зарахування до бюджетів різних рівнівабо до позабюджетних фондів встановлюються законодавчими актами РФ істягуються на всій її території.

  До республіканських податків, податків країв, областей, автономних країв іобластей відносяться: податок на майно підприємств; лісовий податок; плата заводу; збір на потреби освітніх установ; збір за реєстраціюпідприємства.

  Ці податки встановлюються законодавчими актами РФ і стягуються навсій території. При цьому конкретні ставки цих податків визначаютьсязаконами республік у складі РФ або рішеннями органів державноївлади країв і областей.

  До місцевих податків належать: земельний податок; податок на будівництвооб'єктів виробничого призначення в курортній зоні; збір за правоторгівлі; цільові збори; податок на рекламу; податок на перепродажавтомобілів, обчислювальної техніки і персональних комп'ютерів;ліцензійний збір за право торгівлі вино-горілчаними виробами; ліцензійнийзбір за право проведення місцевих аукціонів і лотерей, збір за паркуванняавтотранспорту; збір за право використання місцевої символіки; збір заучасть у перегонах на ІВПодромах; збір з операцій, що здійснюються на біржах; збірза право проведення кіно-і телезйомок; збір за прибирання територійнаселених пунктів; збір за відкриття грального бізнесу; податок на утриманняжитлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери. [1]

  Частина місцевих податків (земельний податок) встановлюється законами РФ,частина - районними і міськими органами влади.

  Розрахунки з позабюджетних платежів

  Розрахунки підприємства з різними позабюджетними фондами (крім розрахунківіз соціального страхування і забезпечення і медичного страхування)узагальнюються на рахунок 67 «Розрахунки з позабюджетних платежів».

  Розмір і порядок обчислення внесків регламентуються законодавчимиі нормативними актами.

  До рахунку 67 «Розрахунки з позабюджетних платежів» можуть бути відкритісубрахунки:

  - 67-1 «Розрахунки з податку на користувачів автодоріг»;

  - 67-2 «Розрахунки з податку з власників транспортних засобів»;

  - 67-3 «Розрахунок з податку на придбання автотранспортних засобів»;

  - 67-4 «Податок на реалізацію ПММ»;

  - 67-5 «Акциз з продажу легкових автомобілів у особисте користування з громадян »;

  - 67-6« Розрахунки з фондом майна »;

  - 67-7« Розрахунки по фонду науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і освоєння нових видів наукомісткої продукції »;

  - 67-8« Розрахунки по фонду сприяння конверсії військового виробництва ».

  На субрахунках 67-1, 67-2, 67-3 обліковуються розрахунки за податками ,передбаченим Законом Української РСР «Про дорожніх фондах в Україні» від 18.10.91 р. №
  1759-1 з урахуванням доповнень і змін.

  Нарахування податку відображається за дебетом рахунків: 26 «охр» або 44
  «Витрати обігу», а з податку на придбання автотранспортних засобів
  - За дебетом рахунка 08 «Капітальні вкладення» і кредитом рахунку 67 повідповідним субрахунками.

  На рахунку 67-6 «Розрахунки з фондом майна" відображаються розрахунки з Фондоммайна при приватизації підприємств. На суму платежів, що належать доперерахуванню Фонду майна, створюється заборгованість по кредиту рахунку 67-4в кореспонденції з рахунком 96-2 «Розрахунки з фондом за акції».

  У міру перерахування платежів робиться запис за дебетом рахунка 67,кредиту рахунків 51 або 55-3 «Депозит учасників передплати».

  На субрахунку 67-7 «Розрахунки по фонду наукових досліджень, дослідно -конструкторських робіт і освоєння нових видів наукомісткої продукції »враховуються розрахунки з нарахування і витрачання цього фонду.

  Згідно з Постановою Уряду РФ від 24.12.91 р. № 60 дозволеностворювати міжгалузеві позабюджетні фонди в розмірі 1,5% від собівартостітоварної продукції (робіт, послуг), що випускається підприємствами оборонногокомплексу.

  На субрахунку 67-8 «Розрахунки по фонду сприяння конверсії військовоговиробництва »враховуються розрахунки з нарахування і витрачання цього фонду.

  Згідно з вищевказаною Постановою, дозволено створювати фонд урозмірі 3% від собівартості товарної продукції (робіт, послуг), що випускаєтьсяпідприємствами оборонного комплексу.

  Аналітичний облік по рахунку 67 «Розрахунки з позабюджетних платежів»ведеться по кожному позабюджетні фонди, платник

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status