ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Особливості обліку автосервісу
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Московський державний університет сервісу

  Курсова робота

  За дисципліни «Бухгалтерський облік у сфері сервісу»

  На тему «Особливості обліку автосервісу»

  Виконала студентка V курсу спец 0605

  Черніхова Ольга Олексіївна

  Перевірила: викладач Юр'єва

  Надія Олександрівна

  Москва, 2001 рік

  Зміст:

  1. Загальні поняття про сферу послуг стор 3
  2. Процес надання автосервісних послуг стор 3
  3. Правила надання послуг автосервісу стор 4
  4. Особливості об'єкта послуг автосервісу стор 5
  5. Види послуг, що надаються автосервісом стор 6
  6. Документальне оформлення послуг стор 8
  7. Терміни виконання робіт та надання послуг автосервісу стор 11
  8. Форма і порядок оплати послуг автосервісу стор 14
  9. Облікова політика підприємств автосервісу стор 15
  10. Облік капіталу на підприємствах автосервісу стор 18
  11. Облік грошових коштів на підприємствах автосервісу стор 19
  12. Розрахунки з постачальниками на підприємствах автосервісу стор 22
  13. Облік основних засобів і нематеріальних активів на підприємствах автосервісу стор 23
  14. Бухгалтерська звітність на підприємствах автосервісу стор 25
  15. Список використаної літератури стор 27
  16. Програми стор 28, 29

  Зміст

  Загальні поняття про сферу послуг.

  Сфера послуг в даний час є однією з важливих галузейнародного господарства покликаної задовольняти індивідуальні запити іпотреби населення країни в різних видах послуг. Сфера послуг якгалузь економічної діяльності являє собою сукупністьорганізацій, мета яких - надання різноманітних платних послуг зіндивідуальними замовленнями населення. Таким чином, сфера послуг вирішуєнайважливіші соціально-економічні задачі та її значення в житті суспільстванеухильно зростає.

  Одним з видів таких послуг є послуги автосервісу.

  Процес надання автосервісних послуг.

  Процес надання автосервісних послуг складається з трьох взаємопов'язанихелементів:
  1) прийом замовлень на послуги від населення;
  2) виконання замовлень;
  3) реалізація послуг.

  Прийом замовлень від населення - це початкова стадія процесу надання послуги. Він включає визначення складу послуги. При цьому на даній стадії виконується ряд операцій технологічного характеру, які в значній мірі впливають на весь подальший процес виробництва (наприклад: виявлення дефектів автотранспорту підлягає ремонту).

  Наступна стадія надання послуг - безпосереднє виробництво, організація якого значною мірою визначається характером виконуваних послуг.

  Заключна стадія процесу надання автосервісних послуг - реалізація замовлень, тобто доведення послуг до споживача. Однією з особливостей, притаманних підприємствам сфери обслуговування, є та обставина, що вони мають безпосередній контакт зі споживачем при наданні послуг, тобто в процесі своєї діяльності здійснюють не тільки виробничі, але і торговельні функції.

  Правила надання автосервісних послуг.

  Взаємовідносини підприємств автосервісу, які надають платні послуги, ізамовників у процесі їх обслуговування, регулюються правиламинадання послуг, які визначають порядок прийому та оформленнязамовлень, виконання замовлень, розрахунків із замовниками, а також майновувідповідальність як підприємства, так і замовника. Правілa затверджуються
  Урядом РФ по окремим галузевим групам платних послуг. Уданий час діють затверджені правила надання платнихпослуг. Для підприємств автосервісу діє наступне:
  Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонтуавтотранспортних засобів (затверджені постановою Уряду РФ від 06Липень 1994 N 801).

  Замовлення на платні послуги оформлюються як спеціальними первиннимидокументами, так і шляхом видачі жетонів, талонів, касових чеків, розписокі т. д.

  На підприємствах автосервісу використовуються наступні форми документівсуворої звітності:

  - БО-1 - квитанція - оформляється на всі види ремонту, що вимагає витрат матеріалів;

  - БО-9 - касова відомість прийому виручки - оформляється на строковий і дрібний ремонт , що виконується в присутності замовника.

  У місцях, де проводиться прийом замовлень, повинні бути вивішені Правиланадання послуг з технічного обслуговування і ремонтуавтотранспортних засобів, а також інша інформація, яка в обов'язковомупорядку повинна містити:

  - нормативні документи органів місцевої адміністрації зпитань, що стосуються сфери послуг з технічного обслуговування іремонту автомобільних засобів;

  - відомості про орган із захисту прав споживачів при місцевій адміністрації;

  - перелік основних видів послуг (робіт) та форм їх надання, а також супутніх та інших послуг ( робіт) і форм обслуговування, що надаються за бажанням споживача;

  - копії сертифікатів на послуги, що підлягають обов'язковій сертифікації, а також найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати якість надаваних послуг;

  -- копії ліцензій на право надання конкретних видів послуг, робіт, якщо їх ліцензування передбачено законодавством Російської

  Федерації;

  - прейскуранти (виписки з прейскурантів) або ціни на надані види послуг (робіт), а також ціни на використовувані при цьому матеріали і запасні частини;

  - відомості про терміни виконання замовлень, терміни гарантії на послуги, що надаються (виконуються роботи);

  - перелік категорій громадян, які мають право на пільгове обслуговування, відомості про пільги і переваги, передбачених законодавством України для окремих категорій споживачів, включаючи список документів, необхідних для отримання цих пільг;

  - зразки типових договорів, замовлень-нарядів, приймально-здавальних актів, квитанцій, жетонів, розписок, талонів та інших документів, що засвідчують прийом замовлення виконавцем та оплату послуг (робіт) споживачем.

  Якщо надання неналежної інформації (недостовірної абонедостатньо повної) про послугу (роботу), а також про виконавця, спричинилонадання послуги (виконання роботи) не володіє необхідними споживачевівластивостями, останній має право розірвати договір і вимагати відшкодуваннязавданих йому збитків. У випадку заподіяння шкоди, життю, здоров'ю абомайну споживача, він має право розірвати договір і вимагативідшкодування завданих йому збитків у повному обсязі, якщо законодавствомне передбачена більш висока відповідальність.

  Особливості об'єкта послуг автосервісу.

  У процесі експлуатації автомобіля можуть виявитися конструктивні івиробничі недоліки (дефекти), що призводять до зміни технічногостану деталей, вузлів, агрегатів, внаслідок чого відбувається їхприродний знос.

  Розрізняють механічний, абразивний, корозійний і втомних знос.

  Механічний знос відбувається внаслідок сминания або викрашуваннячасток з поверхні деталей, що викликає зміну маси і розмірудеталі.

  Абразивний знос - це результат дряпає або різального впливубільш твердих частинок обной з сполучених деталей, часток внесенихповітрям або потрапили разом з мастилом.

  корозійний знос є наслідком впливу агресивного середовища
  (кислот, лугів, кисню) на поверхню деталей.

  втомних знос викликається впливом багаторазових зміннихнавантажень.

  Більшість деталей автомобільного транспорту піддаютьсяодночасного зносу декількох видів.

  Відхилення технічного состянии автомобіля (причепа) та його агрегатіввід встановлених норм називається несправністю. Порушенняпрацездатності автомобіля, що призвело до припинення транспортногопроцесу, називається відмовою.

  Для забезпечення безперебійної роботи автомобільного транспортунеобхідно не тільки повсякденне спостереження за його станом в процесіексплуатації (мастило, огляд і т. п.), але і періодичне проведенняремонту. Нерівномірність зношування окремих вузлів і деталей, що входять доскладу того чи іншого об'єкта автомобільного транспорту, зажадаларозроблення спеціальної состеми планово-попереджувального ремонту.

  Види послуг, оказиваемиe автосервісом

  Система технічного обслуговування автомобільного транспорту єпланово-попереджувального, і всі роботи, передбачені для кожногообслуговування, є обов'язковими до виконання в повному обсязі. Цясистема сприяє постійному підтримання автомобілів, причепів та напівпричепів впрацездатному стані, зменшення інтенсивності зношування деталей,попередження відмов і несправностей, зниження витрати палива імастильних матеріалів, підвищення надійності та безпеки експлуатації ізбільшення пробігу автомобілів до ремонту.

  Кріпильні, мастильні, заправні, регулювальні, електротехнічніі збирально-мийні роботи, що проводяться в передбачені технічнимобслуговуванням терміни, дозволяють забезпечити нормальні умови роботи всіхсистем і механізмів автомобіля.

  Технічне обслуговування є профілактичним заходом,проведеним примусово в плановому порядку через певні пробіги абочас роботи рухомого складу. Періодичність технічного обслуговуваннявстановлюється за фактично виконаному в кілометрах пробігу з урахуваннямумов експлуатації. Для кожної категорії умов експлуатації найбільшаперіодичність технічного обслуговування прийнята для легкових автомобілів,потім - автобусів і вантажних автомобілів.

  Ремонт рухомого складу автомобільного транспорту призначений длярегламентованого відновлення і підтримки працездатностіавтомобілів, причепів та напівпричепів, усунення відмов і несправностей, що виникли вроботі або виявлених при технічному обслуговуванні. Ремонтні роботивиконують як за потребою (після появи відповідного відмови абонесправності), так і за планом через певний пробіг або час роботирухомого складу.

  Існує два види ремонту: капітальний і поточний. Останній, у своючергу, ділиться на середній, малий, і поточне (міжремонтне) обслуговування.
  Капітальний ремонт, як правило, виконують на спеціалізованих ремонтнихпідприємствах, поточний - на автотранспортних підприємствах або на станціяхтехнічного обслуговування.

  Капітальний ремонт включає контрольно-діагностичні, складальні,регулювальні, слюсарні, механічні, медніцкіе, жестяніцкіе, шпалерні,електротехнічні, шінoремонтние, малярні та інші роботи. Ремонтніроботи можуть виконуватися за опредкленним агрегатів вузлів, а також порухомого складу в цілому. При капітальному ремонті агрегат повністюрозбирають, виявляють дефекти, відновлюють або замінюють окремі деталі,потім збирають, регулюють і випробовують. Якщо капітальному ремонту підлягаєвесь автомобіль, то його теж повністю розбирають, всі деталі дефекту,відновлюють і замінюють, збирають, а вузли та агрегати регулюють івідчувають.

  Поточним ремонтом вважається такий, при якому агрегат розбирається лишечастково, а відновлюються і замінюються лише ті частини, термін службияких дорівнює міжремонтного періоду. Поточний ремонт звичайно здійснюєтьсябез зняття агрегату з фундаменту. При цьому середній поточний ремонтвідрізняється від малого лише обсягом ремонтних робіт. Поточне (міжремонтне)обслуговування зводиться до повсякденного спостереження за станом устаткуваннята усунення дрібних несправностей.

  Облік ремонту транспортних засобів слід вести за його видами:капітальний і поточний з поділом на середній, малий і міжремонтнеобслуговування.

  Документальне оформлення послуг.

  Однією з найважливіших функцій підприємств автосервісних послуг єорганізація документального оформлення і оперативного обліку прийнятихзамовлень, контролю за їх рухом і збереженням, розрахунків із замовниками.

  Заявка на виконання послуг подається власником автотранспорту вписьмовому вигляді. На підставі заявки виконавець призначає замовнику дату ічас його прибуття. При неможливості прийняття автотранспортного засобуна технічне обслуговування і ремонт в заявці повинна бути вказана причинавідмови, засвідчена підписом відповідальної особи.

  Оформлення замовлень здійснюється при пред'явленні документа,що посвідчує особу споживача, технічного паспорта наавтотранспортний засіб. Замовник, який не є власникомавтотранспортного засобу, пред'являє завірену в установленому порядкудовіреність на право розпорядження автотранспортним засобом.
  Підприємство - споживач послуг представляє гарантійний лист із зазначеннямобсягу робіт, підписаний керівником сервісного підприємства і головнимбухгалтером. Представник замовника пред'являє довіреність на правоздачі автотранспортного засобу для технічного обслуговування і ремонту тайого отримання.

  При оформленні замовлення на технічне обслуговування та ремонтавтотранспортних засобів забороняється вилучення у власників технічнихпаспортів.

  Замовник, який має право на позачергове користування послугами,пред'являє відповідні документи та технічний паспорт наавтотранспортний засіб. При цьому право на позачергове обслуговуваннязберігається за ним і в тих випадках, коли він користується автотранспортнимзасобом за дорученням.

  прийом в ремонт автотранспортних засобів та агрегатів здійснюєтьсяшляхом заповнення документів встановленого зразка.

  Договір на технічне обслуговування та ремонт може оформлятися у виглядізамовлення-наряду або іншого документа встановленої форми, який повиненмістити наступні реквізити:

  - юридичні адреси виконавця і споживача (прізвище, ім'я по батькові замовника, його телефон та адреса);

  - марку, модель автотранспортного засобу, номерний знак, номери основних агрегатів ;

  - дату прийому замовлення, терміни початку і виконання замовлення, суму грошового внеску;

  - найменування послуг (робіт), найменування запасних частин і матеріалів виконавця, їх вартість і кількість;

  - гарантійні зобов'язання виконавця;

  - інші реквізити, у тому числі відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, визначених договором.
  Всі замовлення, прийняті на сервісне обслуговування, реєструються в журналіобліку замовлень, записи в якому здійснює майстер або диспетчер.

  Прийом на гарантійний ремонт оформляється Рекламаційні актом. Договірможе оформлятися також шляхом видачі квитанції, жетона, талона, касовогочека.

  При оформленні договору, у разі залишення автотранспортногокошти на підприємстві для ремонту, виконавець зобов'язаний одночасноскласти приймально-здавальний акт, в якому при прийманні автотранспортногозасоби відбиваються його комплектність, видимі зовнішні пошкодження ідефекти, а також передані споживачем запасні частини та матеріал.

  Після оформлення замовлення споживачеві видаються копії приймально-Сдаточногоакту і договору.

  Надання сервісним підприємством у присутності замовника таких послуг,як підкачування шин, діагностичні роботи, деякі роботи технічногообслуговування та ремонту, мийка та інші, може здійснюватись без оформленнязаявки і приймально-здавальних акта. При цьому оформлюється номерний талон, лівачастина якого після закінчення робіт вдається споживачеві. Допускаєтьсязастосування чеків касових апаратів при оформленні та оплати робіт.
  Дозволяється проведення взаєморозрахунків із споживачем без застосуваннякасових апаратів. У цьому випадку власника автотранспортного засобувидається квитанція про сплату за виконані роботи.
  Для ремонту автотранспортного засобу можуть бути використаніщо надаються споживачем запасні частини і матеріали, що відповідаютьвимогам діючої нормативної документації або сертифіковані,якщо їх обов'язкова сертифікація передбачена чинними нормативнимидокументами. Про надання споживачем запасних частин і матеріалівробиться запис у всіх примірниках приймально-Сдаточного акта.

  При наданні послуг (виконання робіт) вдома у замовника або в іншомумісці (на садовій ділянці в гаражі і т. д.), виконавець забезпечує явкупрацівника в узгоджений зі споживачем час. При цьому замовник зобов'язанийстворити необхідні умови для виконання ремонтних робіт.
  Грошові розрахунки з населенням при наданні послуг в касахприймальних пунктів можуть здійснюватися із застосуванням контрольно-касовихмашин (ККМ), які подлежат обов'язковій реєстрації в податкових органах.

  Ведення касових операцій покладається на приймальників замовлень абокасирів, з якими укладаються договори про повну матеріальнувідповідальності за збереження прийнятих ними грошових коштів, бланківсуворої звітності та за будь-який збиток, заподіяний ними як в результатінавмисних дій, так і внаслідок недбалого або недобросовісноговиконання своїх обов'язків, до яких відноситься, зокрема,неправильне оформлення грошових документів. При цьому підприємство повиннозабезпечити зберігання грошових коштів і документів.

  Готівкові гроші, грошові документи і бланки суворої звітності впідрозділах побутового обслуговування повинні зберігатися у вогнетривких шафах
  (сейфах). Протягом робочого дня допускається зберігання грошей у вогнетривкихсейфах, які мають бути надійно прикріплені до стіни або перекриття,причому робоче місце приймальника-касира повинно бути обладнане охоронноїсигналізацією.

  На оформлений замовлення замовнику видається чек, надрукований ККМ, іквитанція. На виданому чеку повинні відображатися такі реквізити:

  - найменування організації;

  - ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);

  - заводський номер ККМ;

  - порядковий номер чека;

  - дата надання послуги;

  - вартість послуги;

  - ознака фіскального режиму.

  На всіх ККМ застосовуються контрольно-касові стрічки, а по кожній ККМ ведеться книга касира-операціоніста, засвідчена в податковому органі. Ця книга ведеться в хронологічному порядку. Контрольно-касова стрічка оформляється на початок і кінець дня і звіряється з книгою касира-операціоніста.

  Контрольні стрічки, книга касира-операціоніста та інші документи, що підтверджують проведення грошових розрахунків із замовниками, зберігаються протягом п'яти років.

  Після закінчення роботи касир зобов'язаний скласти касовий звіт і здати виручку разом з касовим звітом за прибутковим ордером в касу підприємства або інкасаторів.
  Для обліку грошових коштів приймальники замовлень і касири ведуть відомість обліку руху грошових коштів та реалізації послуг (Ф N4), яка складається ежeдневно у двох примірниках. У ній знаходять відображення відомості про залишки грошей, надходження виручки і витрати готівки.

  Тому відомість є одночасно касовим звітом і звітом про реалізацію послуг населенню. Один примірник відомості разом з прибутковими та видатковими документами передається до бухгалтерії підприємства, другий - залишається приймальному пункті.

  Терміни виконання робіт та надання послуг.

  За умовами договору автосервісне підприємство зобов'язане надати послугиз ремонту й технічному обслуговуванню в терміни, встановлені договором, івідповідні за якістю обов'язковим вимогам стандартів. У разіякщо споживач звертається з проханням провести додаткові роботи, непередбачені в договорі, то на підставі додаткової заявкиоформляється додаток до договору і встановлюється новий термін виконанняробіт.

  При незгоді споживача на проведення робіт з усуненнянесправностей, що загрожують безпеці руху, або при неможливості впроцесі ремонту автотранспортного засобу усунути вказанінесправності, виконавець робить в договорі відмітку: «Автотранспортнезасіб має дефекти, які загрожують безпеці руху ».

  Споживач має право без пояснення причин розірвати договір пронадання послуги в будь-який час, сплативши виконавцю винагороду завиконану роботу і відшкодувавши йому прямі збитки, заподіяні розірваннямдоговору. Після виконання або анулювання замовлення виконавець зобов'язанийпредставити власнику автотранспортного засобу звіт про витрату оплаченихїм запасних частин і матеріалів і повернути їх залишки, а також замінені
  (несправні) вузли та деталі.

  При розірванні договору у випадку, якщо виконавець або не приступив довиконання замовлення, або виконує її настільки повільно, що витримативстановлений термін стає неможливим, виконавець не має права вимагативідшкодування своїх витрат, зроблених у процесі надання послуги, а такожплату за вже надану послугу. За заявою споживача йому повертаєтьсявнесений аванс у повній сумі і його виріб, запасні частини та матеріали.

  У разі порушення встановлених строків початку та закінчення виконаннязамовлення виконавець сплачує споживачеві за кожен прострочений деньнеустойку в розмірі 3% від вартості послуги, а якщо вартість її окремо
  (без вартості матеріалів) в договорі не визначена - від повної вартостізамовлення.

  Сума стягнутої замовником неустойки не може перевищувати вартостівідповідного виду послуг (робіт), а якщо вартість послуги не визначенадоговором - загальної вартості замовлення.

  У разі невиконання замовлення у встановлений термін, крім сплати неустойкиспоживачеві повинна бути повернена в повному обсязі надбавка за терміновість,якщо така була передбачена договором.

  У разі прибуття замовника для отримання автотранспортного засобупізніше, ніж через три доби (не враховуючи вихідних та святкових днів) післяобумовленого в договорі терміну виконання замовлення, виконавець має правонаправити автотранспортний засіб на платну стоянку. Споживачоплачує вартість його зберігання відповідно до чинногопрейскурантом. При цьому, якщо споживач у місячний термін після дворазовогописьмового попередження (з повідомленням) не отримає автотранспортнезасіб, виконавець стягує з замовника всі належні платежі впорядку цивільного судочинства.

  Автотранспортне засіб видається споживачеві або його представникупісля повної оплати виконаних робіт при пред'явленні копії приймально -Сдаточного акту і договору, документів, що засвідчують особуспоживача, а для представника - довіреності, оформленої ввстановленому порядку.

  При втраті договору замовник зобов'язаний сповістити про це виконавця.

  Видача автотранспортного засобу замовнику провадиться післяконтролю виконавцем повноти та якості виконаних робіт, комплектності ізбереження товарного виду автотранспортного засобу.

  Всі претензії, що стосуються комплектності або підміни окремихскладових частин автотранспортного засобу, замовник зобов'язаний пред'явитивиконавцю безпосередньо при отриманні його з технічного обслуговуванняі ремонту. В іншому випадку він втрачає право згодом посилатися нанедоліки.

  У випадку втрати, псування, пошкодження прийнятого у замовникаавтотранспортного засобу, запасних частин, матеріалів виконавець зобов'язанийсповістити про це споживача не пізніше, ніж за три дні до моментузакінчення робіт, визначеного в договорі; надати безоплатно увласність споживачеві автотранспортний засіб, запасні частини,матеріали аналогічної якості, а при неможливості зробити це --відшкодувати дворазову вартість втраченого або пошкодженогоавтотранспорту, запасних частин, матеріалів, а також понесені замовникомвитрати.

  Замовник при виявленні недоліків у наданій послузі з ремонту татехнічного обслуговування має право за своїм вибором вимагатибезоплатного усунення недоліків у наданій послузі; відповідногозменшення винагороди за надану послугу; безоплатного повторноговиконання роботи або відшкодування понесених ним витрат по виправленнюнедоліків своїми засобами або третьою особою.

  Недоліки послуги, виявлені в ході її надання, повинні бутиусунені виконавцем в термін, призначений споживачем. При цьомуузгоджений сторонами термін усунення недоліків фіксується в договоріабо іншому документі.

  За порушення передбачених цим договором строків усуненнянедоліків виконавець зобов'язаний сплатити споживачеві неустойку в розмірі 3%вартості послуги або повної вартості замовлення (без вартості матеріалів).

  Претензії за якістю та обсягом наданих послуг з технічногообслуговуванню і ремонту можуть бути пред'явлені замовником протягом терміну,визначеного в гарантійні зобов'язання виконавця, а за їх відсутності
  - Протягом 6 місяців з дня прийняття роботи. У разі ремонтуавтотранспортного засобу або його агрегату, пов'язаного з усуненнямвиявлених протягом гарантійного терміну дефектів, цей строк продовжується начас робіт з усунення дефектів.

  При незгоді споживача з укладанням виконавця по пред'явленоїпретензії, останній зобов'язаний прийняти і направити автотранспортний засібна додаткову експертизу або діагностування до органів з сертифікаціїпослуг у сфері технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів.

  Форма і порядок оплати послуг автосервісу.

  Форма і порядок оплати (готівкою або в безготівковому порядку) за технічнийобслуговування та ремонт автотранспорту визначається за погодженням міжспоживачем і виконавцем. Споживач зобов'язаний оплатити наданувиконавцем послугу зі здачі всього її обсягу, якщо інше не встановленодоговором. Також він оплачує вартість використовуваних при виконанні замовленнязапасних частин і матеріалів.

  У разі виявлення в процесі ремонту необхідності виконаннядодаткових робіт, не передбачених при первинному оформленнідоговору, виконавець має право виконати ці роботи без попередньогоузгодження зі споживачем у межах суми, встановленої при оформленнідоговору. В іншому випадку, він зобов'язаний узгодити нову вартість зспоживачем, і на час узгодження робота з автотранспортним засобомпризупиняється. За порушення прав споживачів автосервіснепідприємство несе відповідальність згідно з чиннимзаконодавством або договором між замовником і виконавцем.

  Облікова політика підприємств автосервісу
  Під обліковою політикою розуміється сукупність способів веденнябухгалтерського обліку: первинного спостереження, вартісного виміру,поточного угрупування і підсумкового узагальнення фактів господарськоїдіяльності.

  Облікова політика на підприємствах автосервісу формується головноюбухгалтером і затверджується її керівником у вигляді наказу.
  Під час формування облікової політики виходять з наступних припущень:

  - майнової відокремленості - активи і зобов'язання організації існують відокремлено від активів і зобов'язань власників цієї організації та інших організацій;

  - безперервності діяльності - організація буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому й у неї відсутні наміри й необхідність ліквідації або істотного скорочення діяльності і, отже, зобов'язання будуть погашатися у встановленому порядку;

  - послідовності застосування облікової політики - прийнята облікова політика буде застосовуватися послідовно від одного звітного року до іншого;

  - тимчасової визначеності фактів господарського життя - факти господарської діяльності відносяться до того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження або виплати коштів, пов'язаних з цими фактами.

  У всіх випадках облікова політика повинна відповідати вимогам повноти,своєчасності, обачності, пріоритету змісту перед формою,несуперечності та раціональності.

  При формуванні облікової політики по конкретному напрямку веденнябухгалтерського обліку організацією вибирається один зі способів,допустимих законодавством (наприклад, спосіб нарахування амортизаціїосновних засобів) Організація має право самостійно розроблятиспособи ведення бухгалтерського обліку у разі відсутності встановлених нормі нормативів.
  При формуванні облікової політики підприємств автосервісу затверджуються:

  - робочий план рахунків бухгалтерського обліку;

  - форми первинних облікових документів;

  - форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;

  - порядок проведення інвентаризації майна і зобов'язань;

  - методи оцінки активів та зобов'язань;

  - правил документообігу;

  - технологія обробки облікової інформації;

  - порядок контролю за господарськими операції та інші.

  Облікова політика, сформована організацією, здійснюється з 1 січня наступного звітного року. При цьому вона застосовується всіма філіями, представництвами та іншими підрозділами незалежно від місця їх знаходження.

  У наказі про облікову політику організація повинна розкрити ті способи ведення бухгалтерського обліку, які мають істотний вплив на оцінку і прийняття рішень за даними бухгалтерської інформації зацікавленими користувачами. Істотними визнаються ті способи ведення бухгалтерського обліку, без знання яких неможлива достовірна оцінка майнового і фінансового стану, грошового обігу або результатів діяльності організації.

  Розкриттю підлягають такі способи ведення бухгалтерського обліку:

  - погашення вартості основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та інших активів;

  - оцінки виробничих запасів, товарів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, незавершеного виробництва, готової продукції;

  - обчислення прибутку від реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг;

  - ведення обліку при самостійній розробці цих способів організацією в разі відсутності таких у діючих нормативних документах з бухгалтерського обліку.

  Облікова політика розкривається, як правило, для зовнішніх користувачів бухгалтерської інформацією. Необхідність у цьому пов'язана з отриманням достовірної інформації про реальний стан справ в організації виходячи із знання того, як сформувалися ті чи інші фінансові показники і що відображає їх зміна в аналізованому періоді.

  Зміни в обліковій політиці, які суттєво впливають на оцінку і прийняття управлінських рішень у звітному році чи на майбутній рік, а також причини цих змін та оцінка наслідків їх у вартісному вираженні відображаються в облікову політику відокремлено.

  Зміна облікової політики може мати місце в наступних випадках:

  - реорганізації (поділу, злиття, приєднання) організації;

  - зміни власників організації;

  - зміни нормативної бази або законодавства з бухгалтерського обліку; < p> - розробки нових способів ведення обліку (як Мінфіном Росії, так і самою організацією);

  - іншого істотної зміни умов діяльності авто сервісного підприємства.

  З метою порівнянності даних бухгалтерського обліку всі зміни в обліковій політиці повинні вводитися з початку фінансового року.

  Винятки з цього правила можливі у випадках, якщо нормативними актами з бухгалтерського обліку вводяться нові норми, яким надається зворотна сила. У всіх інших випадках облікова політика організації повинна бути незмінною протягом усього року.

  Зміни в обліковій політиці, що зробили або можуть существенноe вплив на фінансовий стан, рух грошових коштів або фінансові результати діяльності автосервісного підприємства, підлягають відокремленому розкриттю в бухгалтерській звітності. Інформація про них повинна включати, як мінімум, причину змін в облікову політику; оцінку наслідків цих змін у грошовому виразі; вказівка на те, що включені в бухгалтерську звітність за минулий рік відповідні дані періодів, що передували звітному, скориговані.

  Зміна облікової політики на рік, наступний за звітним, оголошується в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності організації.

  ОБЛІК КАПІТАЛУ

  Власний капітал автосервісної організації складається з статутного, резервного та додаткового, а також нерозподіленого прибутку та інших резервів.

  Статутний капітал утворюється за рахунок внесків власників: засновників (учасників) господарських товариств (у формі акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю і т д.), муніципалітетів, держави.

  Статутний капітал необхідний організації для її реєстрації у відповідному органі як юридичної особи, а також як джерело фінансування її виробничої діяльності.

  Облік та узагальнення інформації про освіту, зміні розміру та стан статутного капіталу підприємства автосервісу ведеться на рахунку

  85 «Статутний капітал». На даному рахунку ведеться облік внесків та акцій за їх первісною вартістю, визначеною в установчихдокументах.

  Аналітичний і синтетичний облік статутного капіталу ведеться в журналі-ордері N 12 або іншому аналогічному регістрі бухгалтерського обліку

  .

  Облік операцій по рахунку 85 «Статутний капітал »ведеться в наступному порядку:

  1. Реєстрація статутного капіталу або перереєстрація його розмірів у бік збільшення: Д 75 «Розрахунки з засновниками» До 85 «Статутний капітал».

  2. Отримання грошових коштів, матеріального і нематеріального майна у внесок:

  Д 50 (51,52), 01,04 ( «Нематеріальні активи»), 07 ( «устаткування до установки») До 75.

  3. Передача внесків учасникам: Д 85 К 75.

  Резервний капітал утворюється організаціями в порядку, передбаченому законодавством та установчими документами.

  Використання коштів резервного капіталу провадиться на покриття витрат, які в інших організаціях, що не утворюють резервний капітал, відносяться безпосередньо на збитки Так, за рахунок коштів резервного капіталу покриваються збитки від господарської діяльності, а також непродуктивні втрати товарно-матеріальних цінностей від стихійних лих.

  Бухгалтерський облік резервного капіталу ведеться на рахунку 86

  «Резервний капітал», в журналі ордері N 12 або іншому аналогічному регістрі.

  Для обліку утворення резервного капіталу передбачаються наступні бухгалтерські записи за операціями, пов'язаними з його освітою і використанням:

  1. Д 88 «Нерозподілений прибуток»

  До 86 «Резервний капітал» - освіта капіталу за рахунок прибутку.

  2. Використання капіталу на покриття збитків:

  Д 86 «Резервний капіталу» До 88 «Нерозподілений прибуток».

  3. Списання втрат товарно-матеріальних цінностей від стихійних лих: Д 86 «Резервиний капітал» До 10 «Матеріали» (12 «МШП», 20

  «Основне виробництво», 23 «Вспомогательноe виробництво »).

  4. Погашення боргів акціонерного товариства:

  Д 86 «Резервний капітал» До 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами».

  Для відображення проміжного збільшення розмірів активів підприємства автосервісу, не пов'язаного з виробничими результатами фінансово-господарської діяльності, використовується рахунок

  87 «Додатковий капітал».

  На рахунку 87 відображається опосередковано або шляхом прямого зміни величини активів, збільшення розмірів власних коштів організації, що відбулася в результаті:

  - приросту вартості майна внаслідок його переоцінки;

  - приросту активів внаслідок безоплатного отримання майна і грошових коштів;

  - Отримання додаткових ресурсів (грошових коштів або майна) при продажу акцій у випадку з первинного розміщення за ціною, що перевищує номінальну вартість.

  ОБЛІК грошових коштів

  Грошові кошти - це акумульовані в готівковій та безготівковій формах гроші організації та інші засоби, легко звертатися в гроші.

  Підприємства автосервісу, як і інші організації незалежно від організаційно-правових форм власності і сфери діяльності, зобов'язані зберігати грошові кошти в банківських установах. Розрахунки за своїми обязат

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status