ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Особливості обліку матеріальних ресурсів і малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

  УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ

  Кафедра «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»

  Курсова робота

  з дисципліни

  Бухгалтерський облік на залізничному транспорті

  на тему

  Особливості обліку матеріальних ресурсів і МШП в експлуатації

  Науковий
  Виконав: керівник:ст. гр. ГБ-41 асистент

  Гомель 2002

  ВСТУП 3

  I. ОБЛІК РЕСУРСУ 4

  1.1 У чет відпустки матеріалів. 9

  II. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ Малоцінні та швидкозношувані предмети 11

  2.1 Малоцінні та швидкозношувані предмети та їх роль в процесі виробництва. 11

  2.2. Класифікація МШП. 12

  2.3. Оцінка МШП. 13

  2.4. Облік наявності та руху МШП. 13

  III. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ МШП ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ 15

  Облік інструментів і пристосування в експлуатація. 17

  Особливості обліку спеціальних одягу м взуття. 18

  Особливості обліку виробничого і господарського інвентаря. 20

  Особливості обліку постільних речей. 20

  IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСТАНЦІЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ І
  ЗВ'ЯЗКУ. 21

  4.1. Загальна характеристика 21

  4.2. Принципи діяльності та управління дистанцією. 22

  4.3. Матеріально-технічна база і кошти дистанції. 22

  4.4. Плата за основні фонди та оборотні кошти. 23

  4.5. Планування виробничо-фінансової діяльності 23

  4.6. Облік, звітність, аналіз та контроль. 24

  V. ОБЛІК Малоцінні та швидкозношувані предмети У ШЧ-9 26

  ВСТУП

  На сучасному етапі розвитку економічних відносин у країніматеріальні витрати становлять значну частку всіх витрат навиробництво продукції, робіт, послуг. Тому виробнича програмапідприємства може бути виконана тільки за умови своєчасного іповного забезпечення її необхідними матеріально-енергетичними ресурсами.
  У зв'язку з цим зростає роль обліку в здійсненні контролю за наявністюматеріальних ресурсів і правильним їх використанням.

  Місце матеріальних цінностей та малоцінних і швидкозношуванихпредметів у господарсько-фінансової діяльності підприємств визначаєзавдання їх обліку. Одна з них - визначення обсягу придбаних матеріаліві МШП, контроль за дотриманням постачальниками договорів та виконанням планупостачання, оскільки від цього залежить своєчасне забезпечення виробництванеобхідними предметами праці. Придбані матеріали, які зберігаються домоменту їх використання на складах утворюють запас. Розмір планувизначається фінпланом. Норми запасу необхідно встановлювати по кожномунайменуванню, сорту і розміру. У завдання обліку входить також виявленнянаднормативних НЕ прокредитованих банком запасів і зайвих матеріальнихцінностей, так як грошові кошти, витрачені на створення таких запасівзнаходяться без руху, змертвляючого і не можуть бути використані на іншіпотреби підприємства.

  У цій роботі розкриваються як теоретичні аспекти облікуматеріальних ресурсів і МШП, так і показано, як здійснюється облікмалоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації у виробництвіна прикладі лінійного підприємства Гомельського відділення Білоруської Залізної
  Дороги - дистанції сигналізації та зв'язку (ШЧ-9).

  I. ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

  Матеріальні ресурси (сировина, матеріали, покупні напівфабрикати,комплектуючі вироби, конструкції, деталі, паливо та ін) єпредметами, на які спрямована праця людини з метою отримання готовогопродукту. На відміну від засобів праці, які зберігають у виробничомупроцесі свою форму і переносять вартість на продукт поступово, предметипраці споживаються цілком і повністю переносять свою вартість на цейпродукт і замінюються після кожного виробничого циклу.

  У промисловості постійно збільшується споживання товарно -матеріальних цінностей у виробництві. Це обумовлюється розширеннямвиробництва, значною питомою вагою матеріальних витрат усобівартості продукції і зростанням цін на ресурси. Необхідно впроваджуватиефективні форми попереднього і поточного контролю за дотриманням нормзапасів і витрачанням матеріальних ресурсів, приділяти більше увагипідвищення вірогідності оперативного обліку руху напівфабрикатівкомплектуючих виробів, деталей і вузлів у виробництві.

  Дані бухгалтерського обліку повинні містити інформацію для вишукуваньрезервів зниження собівартості продукції в частині раціональноговикористання матеріалів, зниження норм їх витрат, забезпечення належногозберігання та збереження.

  У зв'язку з цим перед урахуванням матеріальних ресурсів стоять наступнізавдання:

  1) правильне і своєчасне документальне відображення всіх операцій позаготівлі, надходження та відпуску матеріалів; виявлення та відображення витрат,пов'язаних з їх заготівля, розрахунок та списання відхилень за напрямкамивитрат,

  2) контроль за збереженням матеріальних цінностей в місцях їх зберіганняі на всіх стадіях руху,

  3) постійний контроль за дотриманням встановлених нормвиробничих запасів,

  4) систематичний контроль за використанням матеріалів у виробництвіна базі обгрунтованих норм їх витрачання,

  5) контроль за технологічними відходами та втратами і мулвикористанням,

  6) своєчасне отримання точної інформації про величину економії абоперевитрати матеріальних ресурсів у порівнянні з встановленими лімітами,

  7) своєчасне здійснення розрахунків з постачальниками матеріальнихресурсів, контроль за цінностями, що знаходяться н шляху, невідфактурованихпоставками.

  Для виконання цих завдань необхідно забезпечити належну організаціюматеріально-технічного постачання на підприємстві; хороший станскладського та ваговимірювального господарства; наявність прогресивних нормвитрат сировини матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів;, деталей,палива та інших цінностей на одиницю продукції. З метою підвищення роліобліку і контролю у цій справі треба на кожному підприємстві мати науковорозроблену номенклатуру-цінник, встановити чіткий документообіг,своєчасно проводити контрольні перевірки та інвентаризації цінностей, недопускати значних відхилень від норм запасів матеріалів,механізувати й автоматизувати обліково-обчислювальні роботи,своєчасно укладати договори про матеріальну відповідальність працівникамискладів і комор. Всі служби підприємства слід забезпечити " 'спискомпосадових осіб, які мають право підписувати документи на отримання і відпусткузі складів матеріалів, а також видавати дозволи (перепустки) на вивезення зпідприємства матеріальних цінностей.

  На підприємствах застосовується велика кількість різноманітних товарно -матеріальних цінностей. Вони використовуються у виробництві по різному. Одні зних повністю споживаються у виробничому процесі (сировина, матеріали,комплектуючі вироби, напівфабрикати і т. п.), інші - змінюють тількисвою форму (мастильні матеріали, лаки, фарби), треті - входять без будь -небудь зовнішніх змін (запасні частини), четверті - тільки сприяютьвиготовлення виробів і не включаються в їх масу чи хімічний склад
  (малоцінні та швидкозношувані предмети).

  Важливою передумовою правильної організації обліку виробничихзапасів є їх класифікація за призначенням і ролі в процесівиробництва і технічним ознаками.

  За функціональної ролі і призначенням у процесі виробництвавиробничі запаси підрозділяються на наступні:

  V сировину та матеріали;

  V покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби;

  V конструкції і деталі,

  V паливо;

  V тара і тарні матеріали;

  V запасні частини;

  V інші матеріали;

  V будівельні матеріали;

  V малоцінні і швидкозношувані предмети.

  У складі оборотних коштів умовно числяться малоцінні ішвидкозношувані предмети, які за свою роль у процесівиробництва є засобами праці-До них відносяться предмети,вартістю в межах десяти мінімальних заробітних плат за одиницю
  (комплект) незалежно від терміну їх служби (за виняткомсільськогосподарських машин і знарядь, будівельного механізованогоінструменту, робочої і продуктивної худоби) або службовці менше одного рокунезалежно від вартості. Вони враховуються на окремому рахунку «Малоцінні ташвидкозношувані предмети ».

  Для бухгалтерії особливе значення має облік витрати матеріалів,документальне оформлення відпустки матеріалів. Матеріали зі складівпідприємства відпускаються в цехи для виготовлення продукції і на різнігосподарські потреби, а також на сторону для переробки або реалізації якзайві і непотрібні.

  Під відпуском у виробництво розуміється відпуск матеріалів длявиготовлення продукції, виконання робіт або надання послуг та ін Відпусткаматеріалів в комори цехів розглядається як внутрішнє переміщенняматеріалів-При відсутності коморах цехів відпуск цінностей з центральнихскладів вважається витратою на виробництво. При відпуску матеріалів увиробництво повинні дотримуватися певні вимоги. По-перше, вонийдуть за вагою, обсягом і масі в суворій відповідності з витратниминормативами на заданий обсяг виробництва. По-друге, відпустка, як правило,здійснюється в межах попередньо встановлених лімітів.
  Лімітування повинно грунтуватися на прогресивних нормах витратиматеріалів, обсягах виробничих програм цехів з урахуванням перехіднихневикористаних цехами запасів на початок і кінець місяця. Лімітуванняздійснюється відділом матеріально-технічного постачання або плановимвідділом. По-третє, узгоджуються з головним бухгалтером списки осіб,яким надано право вимагати зі складів матеріали, а також берутьсязразки їх підписів. Ці дані повинні бути повідомлені працівникам складів
  (коморах). Матеріали на виробництво видаються зі складів (комор) тількиофіційно виділяються для їх отримання представникам цехів, господарств,відділів і т. п.

  Витрата матеріалів оформляється лімітно-збірними картками, актами -вимогами на заміну (додатковий відпуск) матеріалів, накладними -вимогами на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів,комплектувальні відомостями, розкрійні картами й ін

  Для систематичного відпустки у виробництво лімітуються, матеріалів, атакож для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів їх відпусткина виробничі потреби використовується лімітно-забірна карта форми М-8
  (додаток 1). Вона є виправдувальним документом для списанняматеріальних цінностей зі складу. Виходячи з планової потреби в тих чиінших матеріальних цінностях, відділ матеріально-технічного постачання чиплановий відділ виписують лімітно-парканні карти у двох примірниках намісяць (квартал, півріччя, рік з відривними місячними талонами нафактичний відпустку). Один примірник картки передається споживачеві (цех,ділянка), а другий - на склад або в комору цеху (ділянки). У кожномупримірнику вказуються встановлений ліміт, найменування, номенклатурнийномер матеріалів, шифр витрат та інші дані. Відпуск матеріалів увиробництво здійснюється складом (комори) при пред'явленніпредставником цеху (ділянки) свого примірника лімітно-забірної карти.
  Комірник відзначає в обох примірниках дату і кількість відпущенихматеріалів, після чого виводить залишок ліміту. У дімітно-забірної цеху
  (дільниці) розписується комірник, а в лімітно-забірної карті складу --представник цеху (ділянки), що забезпечує взаємний контроль заправильністю вироблених в них записів. По закінченні місяця обидвапримірника лімітно-забірних карт передають до бухгалтерії для відображеннявитрати матеріалів на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Привикористанні квартальних, піврічних або річних лімітно-забірних карт вбухгалтерію щомісячно здаються відривні талони на фактичні витратиматеріалів. Лімітно-парканні карти сприяють посиленню контролю завідпусткою матеріалів зі складу (комори) у межах передбаченого лімітуі різко скорочують кількість разових документів. Проте їх застосування недозволяє контролювати використання матеріалів безпосередньо ввиробництві (там застосовуються інші документи і методи).

  понадлімітної відпуск матеріалів та заміна одних видів матеріалів іншимидопускається тільки з дозволу керівника підприємства, головногоінженера або осіб, ними на те уповноважених. При цьому виписується акт -вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів форми М-10
  (додаток 2). Акт-вимога виписується на один вид матеріалу до йогобагаторазовий відпустку в двох примірниках: один з них призначений дляодержувача (цеху, дільниці), друге - для складу. Комірник відзначає в обохпримірниках акту-вимоги дату і кількість відпущеного матеріалу, післячого виводить залишок.

  В акті-вимозі одержувача (цеху, дільниці) розписується завідуючийскладом (комірник), а в складському екземплярі - представник одержувача
  (цеху, дільниці).

  Зміна ліміту здійснюється тими ж особами, яким наданоправо його встановлення.

  За лімітно-забірної картці ведеться також облік повернення матеріалів, невикористаних у виробництві. При цьому жодних додаткових документівне складається.

  Для оформлення разового відпуску матеріальних цінностей всерединіпідприємства та їх відпуску господарствам свого підприємства, розташованим замежами його території, а також стороннім організаціям застосовуєтьсянакладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів форми М-
  11 (додаток 3). Накладна-вимога виписується в двох примірниках іпідписується головним бухгалтером або особою, на те уповноваженим. Привідпустці матеріалів господарствам свого підприємства один примірник передаєтьсяодержувачеві (цех, ділянку і т. д.), другий - складу, який потім здається вбухгалтерію. У випадку внутрішнього переміщення матеріалів накладну -вимогу складає матеріально відповідальна особа складу (цеху,ділянки), що здає цінності. Один примірник служить здає складу (цеху,дільниці) підставою для списання цінностей, а другий - що приймає складу
  (цеху) для оприбуткування цінностей. Графа 9 "Інвентарний номер» заповнюєтьсяв тому випадку, якщо облік МШП ведеться за інвентарними номерами. При відпустціматеріалів самовивозом накладну-вимогу, підписану одержувачем,комірник здає в бухгалтерію для виписки розрахунково-платіжних документів,якщо матеріали відпускалися з наступною оплатою.

  Застосування накладних-вимог не виключає контролю за лімітамивідпустки матеріалів. Для цього застосовуються відомості використання лімітів.
  Вони є оперативним документом, в якому робляться відповідніпозначки разових відпусток матеріалів.

  У зв'язку з розвитком спеціалізації і кооперування все більшезастосування знаходять комплектувальні відомості. Комплектуючі вироби, якправило, відпускаються через комплектувальні комори, в яких заздалегідьпідбирають ці вироби в кількості, що відповідає плану випускупродукції. На кожен її вид виписується окремо комплектувальнівідомість, за якою комплектуючі вироби відпускаються протягоммісяці. У відомості вказуються план виробництва продукції, найменування іноменклатурні номери комплектуючих виробів, норма їх витрат на одиницюпродукції і кількість відпущених комплектів. При цьому браковані деталізамінюються цієї комори без документального їх оформлення.

  У заготівельних цехах машинобудівних підприємств, швейної,взуттєвої і деяких інших галузей промисловості використовуються розкрійнікарти, за якими виробляється і відпуск матеріалів у виробництво. У нихфіксуються результати використання відпущених матеріалів по кожнійпартії. У розкрійні картах зазначаються: номер складу, найменування іноменклатурний номер матеріалів, їх кількість, ціна і вартість, а такожкод витрат та ін Після закінчення розкрою в карті зазначаються: фактичнийкількість отриманих деталей (кожен, хто здатний і бракованих); витрати на нихматеріалів за нормою і фактично і виводиться результат розкрою (економія,перевитрата). Ці карти також використовуються в якості первинних документівпо обліку вироблення та випуску нових виробів.

  З метою скорочення числа первинних документів там, де цедоцільно (наприклад, з цехових комор), можна оформляти відпусткуматеріалів безпосередньо в картках складського обліку. У цьому випадкувидаткові документи на відпуск матеріалів не оформляються, а сама операціяпроводиться на підставі лімітних карт, які виписуються в одному примірнику іщо не мають значення бухгалтерських документів. Ліміт відпуску можна вказати ів самій картці. Представник цеху при одержанні матеріалів розписуєтьсябезпосередньо в картках складського обліку, а в лімітно-забірної картірозписується комірник.

  При використанні обчислювальної техніки можливе застосування картокскладського обліку як єдиного документа для обліку " 'витратиматеріалів у виробництво. За даними карток видається відомість витратиматеріалів за підписами цеху-одержувача та матеріально відповідальної особискладу, який відпустив цінності.

  Оформлення відпустки матеріалів трудомістко з-за великої кількості тарізноманіття первинних документів. Тому важливе значення має спрощенняобліку на цій ділянці. Використовуючи обчислювальні машини, можнацентралізовано за даними технологічних карт попередньо виписувативидаткові документи на відпуск матеріалів і до початку місяця передавати їхцехах (ділянках). Надалі ці документи будуть використовуватися цехами
  (ділянками) для отримання матеріалів зі складів.

  Крім того, значно покращує постачання цехів, дільниць, бригад іокремих робочих місць матеріалами їх централізована доставка. При такійдоставці матеріалів складається спеціальний оперативний документ на відпустку
  (план-карта), в якому відображаються ліміт відпустки і терміни подачі матеріаліву виробництво. За цим документом склад сам виписує видаткові документина відпуск матеріалів у межах місячного ліміту і доставляє їхвиробництва в затверджені терміни (через експедитора). Це значноскорочує витрати на транспортування і звільняє виробничників відтурботи про матеріальне забезпечення.

  1.1 Облік відпуску матеріалів.

  Придбані матеріали підприємство витрачає перш за все навиготовлення продукції, виконання робіт та надання послуг, а також наінші цілі: утримання і ремонт устаткування, приміщень; канцелярські іін У зв'язку з цим на підставі первинних документів витрата матеріалівоформляється в залежності від напрямку витрат наступними проводками:

  Д-т рах. 20 «Основне виробництво» - при витраті на вироблення продукції
  (робіт, послуг) цехами основного виробництва

  Д-т рах. 23 «Допоміжні виробництва» - при витраті на виробленняпродукції, робіт, послуг у допоміжних виробництвах, в тому числі навиконання науково-дослідних і дослідних робіт, замовлень з освоєннянових видів виробів, виготовлення експериментальних зразківтехнологічного оснащення

  Д-т рах. 25 «Загальновиробничі витрати» - при витраті води на утримання іексплуатацію машин і устаткування, виробничих цехів і господарств, їхгосподарські та інші потреби

  Д-т рах. 26 «Загальногосподарські витрати» - при витраті назагальногосподарські потреби

  Д-т рах. 28 «шлюб у виробництві» - при витраті на виправленнявиробничого браку.

  Д-т рах. 29 «Обслуговуючі виробництва і господарства» - при витратінепромисловими господарствами (ЖКГ, дитячі установи, підсобне сільськегосподарство і т. п.)

  Д-т рах. 31 «Витрати майбутніх періодів» - при витраті на гірничо -підготовчі роботи, підготовку виробництва в сезонних галузях,освоєння нових підприємств, виробництв, установок і агрегатів;нерівномірно проізводіладй протягом року ремонт або на непередбаченіремонти основних засобів (якщо не створюється ремонтний фонд), коли роботивиконувалися неремонтнимі цехаміД-т рах. 43 «Комерційні витрати» - навитрата, пов'язаний з упаковкою готової продукції за рахунок постачальника і ін

  К-т рах. 10 «Матеріали», 12 «Малоцінні та швидкозношувані предмети:
  (вартістю до однієї мінімальної зарплати за одиницю) та ін

  Ці записи здійснюються протягом місяця з облікової вартості ввідомостях 12, 13, 15 і журналах-ордерах 10 і 10/1. Наприкінці місяцядодають (віднімають) відхилення або транспортно-заготівельні витратипов'язані з витраченим матеріалами. Отже, в кінцевому рахункувитрати матеріалів показують по фактичної собівартості. Аналогічновідбивається витрата малоцінних та швидкозношуваних предметів вартістю дооднієї мінімальної зарплати за одиницю.

  Відпустка зайвих і непотрібних даному підприємству матеріалів у порядкуреалізації, як уже відомо, оформляється шляхом виписки накладної -вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форми М-11).
  Інформація щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей узагальнюється нарезультатном рахунку 48 «Реалізація інших активів». На ньому відображаються, вЗокрема, балансова вартість і продажна пеня товарно-матеріальнихцінностей та ін За дебетом рахунка 48 відображається балансова вартість вибулихцінностей та понесені у зв'язку з цим витрати, а по кредиту - виручка відреалізації матеріалів.

  При цьому на фактичну собівартість (балансову вартість)відвантажених або відпущених матеріалів (МШП), а також понесені витратискладаються такі проводки:

  Д-т рах. 48 «Реалізація інших активів»

  К-т рах. 10 «Матеріали» - на балансову вартість цінностей

  К-т рах. 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» (69, 89 та ін) - навитрати, пов'язані з реалізацією матеріальних цінностей. Одночасноробиться запис:

  Д-т рах. 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

  К-т рах. 48 «Реалізація інших активів» - на вартість цінностей запродажними цінами.

  надійшла виручка в обліку відображається проводкою:

  Д-т рах. 51 «Розрахунковий рахунок» (52, 50, 90)

  К-т рах. 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

  При використанні товарно-матеріальних цінностей на здійсненнязаходів призначення в обліку складається проводка:

  Д-т рах. 48 «Реалізація інших активів»

  К-т рах. 10 «Матеріали» (12 «МШП» - до однієї мінімальної зарплати заодиницю) та ін

  Одночасно робиться запис:

  Д-т рах. 96 «Цільові фінансування і надходження» К-т рах. 48
  «Реалізація інших активів».

  При поверненні цінностей постачальникам з причин БААК, некомплектності іінших порушень умов договору після їх оплати та оприбуткуванняскладається проводка:

  Д-т рах. 63 «Розрахунки за претензіями»

  К-т рах. 10 «Матеріали» (07, 12 та ін.)

  II. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ Малоцінні та швидкозношувані предмети

  2.1 Малоцінні та швидкозношувані предмети та їх роль в процесі виробництва.

  МШП представляють собою групу засобів, що беруть участь у виробничомупроцесі підприємств як знаряддя праці (інструменти тапристосування), господарського інвентарю (столи, стільці тощо), засобівзахисту працюючих від шкідливих впливів виробничого середовища
  (спецодяг, спецвзуття та ін.) Щоб зрозуміти принципи і завдання облікумалоцінних і швидкозношуваних предметів, необхідно перш за всеусвідомити сутність н особливості їх використання, а також розглянутикласифікацію та оцінку.

  Для МШП характерне багаторазове участь у виробництві, збереженнянатуральної (дійсної) форми і поступова втрата первіснихвластивостей та якостей (зношування). Однак у зв'язку з їх численністю,незначною вартістю, коротким терміном служби і частою необхідністюпоповнення в порівнянні з іншими засобами праці малоцінні ішвидкозношувані предмети умовно враховують у складі оборотнихкоштів. Відповідно до Положення про бухгалтерський облік та звітності домалоцінних і швидкозношуваних предметів відносяться: предмети, що служатьменше одного року незалежно від їх вартості; предмети вартістю до 10мінімальних зарплат включно за одиницю (комплект) незалежно від термінуїх служби, за винятком сільськогосподарських машин і знарядь,будівельного механізованого інструменту, а також робочої іпродуктивної худоби, які відносяться до основних засобів незалежно відїх вартості; спеціальні інструменти і спеціальні пристосування; спеціальний одяг, включаючи формений, спеціальне взуття, а такожпостільні речі, предмети прокату незалежно від їх вартості ітерміну служби.

  Конкретний розмір граничної вартості майна, враховується вскладі малоцінних і швидкозношуваних предметів, визначаєтьсякерівником підприємства. При цьому гранична вартість майна,що відноситься до малоцінних і швидкозношуваних предметів, можезмінюватися Міністерством фінансів у міру необхідності.

  2.2. Класифікація МШП.

  В обліку малоцінні та швидкозношувані предмети класифікуються запризначенням у процесі виробництва, місцем розташування та вартості.

  За призначенням і ролі у виробничому процесі МШП поділяються нанаступні групи: інструменти і пристосування загального призначення - ріжучі, абразивні,слюсарно-монтажні і їм подібні, універсальні вимірювальні прилади тапристосування; спеціальні інструменти і пристосування - інструменти, штампи, прес -форми та подібні до них предмети, призначені для виконання індивідуальнихзамовлень або виробництва певних виробів; змінне (змінювані) устаткування - багаторазово використовувані ввиробництві пристосування до основних засобів та інші пристрої,відповідають специфічним умовам виготовлення продукції: виливниці іприладдя до них, прокатні валки (робочі та опорні), мульдирізного призначення, жолоби для розливання та заливки металу, човники,каталізатори і сорбенти твердого агрегатного стану і т. п.; технологічна тара - тара, багаторазово використовувана безпосередня втехнологічному процесі (контейнери для транспортування деталей, піддони тат. п.); виробничий інвентар - предмети виробничого призначення,які створюють умови для виконання технологічних операцій: робочістоли, верстати, обладнання, що сприяє охороні праці, шафи,стелажі, скрині, тумбочки і т п-; господарський інвентар - конторська та інші меблі і обстановка
  ( 'столи, стільці, шкафь4 портьєри і т. п.), вішалки, гардероби, телефонніапарати, протипожежний інвентар і т. п.; спеціальні одяг та взуття, запобіжні пристосування --комбінезони, костюми, куртки, штани, халати, кожухи, кожухи, різнавзуття, рукавиці, окуляри, шоломи, протигази, респіратори і т. п.; постільні приналежності - матраци, подушки, ковдри, підковдри,покривала, простирадла, наволочки, рушники тощо; інші МШП - столові посуд та речі, інвентар для соціально -культурних заходів, спортивний і туристичний інвентар, брезент та ін

  Таким чином, кожна із зазначених груп МШП має свої особливості ввикористання та облік їх на підприємстві.

  За місцем знаходження вони поділяються на предмети на складі і вексплуатації, а за вартістю - до однієї мінімальної заробітної плати заодиницю (комплект) і понад. Ця група має важливе значення для їхпланування та обліку.

  2.3. Оцінка МШП.

  У бухгалтерському обліку вони відображаються за первісною вартістю, тобтоза фактичними витратами на їх придбання, спорудження або виготовлення. Убалансі підприємства МШП показуються за залишковою вартістю
  (первісна мінус знос) з виділенням довідково без включення до підсумкубалансу первісної вартості та зносу.

  Фактична собівартість придбання (заготовляння) МШП складаєтьсяз вартості за цінами придбання (заготовляння) та витрат із заготівлі тадоставку цих предметів на підприємство При обліку малоцінних ішвидкозношуваних предметів за обліковими цінами (планова собівартістьпридбання, середні покупні ціни та ін) різниця між вартістюцінностей за цими цінами та їх фактичною собівартістю придбання
  (заготовляння) відображається на рахунку 16 «Відхилення у вартості матеріалів».

  2.4. Облік наявності та руху МШП.

  Документальне оформлення надходження та облік малоцінних ішвидкозношуваних предметів на складі ведуться аналогічно облікуматеріалів. Однаково також організований облік їх придбання та розрахунків зпостачальниками. З метою посилення контролю за їх збереженням виробляєтьсямаркування спеціальних одягу, взуття, інвентарю, постільних речейта ін Маркування виробляють фарбою, тавруванням, прикріпленням жетонів. Вонамістить найменування підприємства (цеху, відділу). Для обліку малоцінних ішвидкозношуваних предметів застосовується спеціальний синтетичнийактивний рахунок 12 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», якиймає субрахунки:

  1 «Малоцінні та швидкозношувані предмети в запасі»;

  2 «Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації»;

  3 «Тимчасові (нетитульні) споруди ». Крім того, на цьому рахунку принеобхідності можуть відкриватися й інші субрахунки.

  Малоцінні та швидкозношувані предмети вартістю до одногомінімальної заробітної плати за одиницю (комплект) при відпуску вексплуатацію повністю списуються на витрати виробництва аналогічноматеріалами. При цьому залежно від напрямку їх використанняскладаються такі проводки:

  Д-т рах. 20 «Основне виробництво» (в кооперативах, малих і спільнихпідприємствах)

  Д-т р. 23 «Допоміжні виробництва» - при відпустці цехамдопоміжних виробництв

  Д-т рах. 25 «Загальновиробничі витрати» - при відпустці цехам основноговиробництва на загальновиробничі потреби

  Д-т рах. 26 «Загальногосподарські витрати - при відпустці на загальнозаводськіпотреби

  Д-т рах. 29 «Обслуговуючі виробництва і господарства» - при відпустці ЖКГ,дитячим установам, підсобним сільським господарствам і т. п. (08,28, 31, 43 іін)

  К-т рах. 12 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (субрахунок 1 «МШПв запасі »).

  Ці записи роблять у відомостях 12, 13, 15 і журналах-ордерах 10 і 10/1.

  З метою контролю за використанням та збереженням цих предметів уексплуатації доцільно організовувати їх оперативний облік в натуральномувираженні. Інакше враховуються МШП загального призначення вартістю понад однумінімальної заробітної плати за одиницю (комплект), спеціальні інструментиі пристосування при передачі їх в експлуатацію.

  III. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ МШП ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

  При передачі малоцінних та швидкозношуваних предметів загальногопризначення вартістю понад однієї мінімальної заробітної плати за одиницю
  (комплект) в експлуатацію на їх первісну вартість складаєтьсянаступна проводка:

  Д-т рах. 12 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (субрахунок 2 «МШПв експлуатації »)

  К-т рах 12« Малоцінні та швидкозношувані предмети »(субрахунок 1« МШПв запасі »).

  При передачі МШП загального призначення в експлуатацію прийнято на витративиробництва відносити 50% їх вартості. Оскільки зазначені предмети,перебуваючи в експлуатації, частинами переносять свою вартість на витративиробництва, то виникає необхідність окремого обліку їх зносу.
  Тому для обліку поступового зношування МШП вартістю понад однумінімальної заробітної плати за одиницю (комплект) призначений спеціальнийрегулюючий рахунок 13 «Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів».
  За своїм економічним змістом знос МШП є тією частиноювартості цих предметів, що включена до витрат виробництва. Закредитом рахунка 13 відображають нарахування суми зносу МШП, а по дебету --первісну вартість предметів, які вибули з експлуатації, за вирахуванням їхвартості за цінами можливого використання

  Визначення суми зносу МШП, переданих та експлуатацію, провадиться врозроблювальні таблиці 8 «Розрахунок зносу малоцінних і швидкозношуванихпредметів »(додаток 4). На суму нарахованого зносу за переданими вексплуатацію МШП загального призначення вартістю понад однієї мінімальноїзаробітної плати за одиницю в розмірі 50% їх вартості згідно зрозроблювальні таблиці 8 в журналі-ордері 10 складаються проводки взалежно від виду підприємства і місця експлуатації:

  Д-т рах. 20 «Основне виробництво» (в кооперативах, малих і спільнихпідприємствах)

  Д-т рах. 23 «Допоміжні виробництва» - при використанні в цехахдопоміжних виробництв

  Д-т рах. 25 «Загальновиробничі витрати» - при використанні в цехахосновного виробництва - 8500 р.

  Д-т рах. 26 «Загальногосподарські витрати» - при використанні взаводоуправлінні

  К-т рах. 13 «Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів» - 8500р.

  Ті, що прийшли в непридатність МШП підлягають списанню з експлуатації. Для цьогона підприємствах створюються постійно діючі комісії, члени якихоглядають предмети, представлені для списання, встановлюютьнепридатність їх до відновлення або подальшого використання, а такожвизначають наявність зворотних відходівта можливість їх реалізації. Ці жкомісії складають акт на списання малоцінних та швидкозношуванихпредметів форми МБ-8 (додаток 5). Він застосовується для оформлення списанняморально застарілих, зношених і не придатних для подальшоговикористання інструментів (пристроїв), спеціальних одягу та взуття,запобіжних пристроїв після закінчення терміну служби. Після здачісписаних предметів до комори для утилю акт із розпискою комірника здаєтьсяв бухгалтерію.

  Предмети, які втратили своє призначення на даному підприємстві, алепридатні для використання в народному господарстві, повинні реалізовуватисяпокупцям. На підставі акта МШП списуються з експлуатації. При цьомунараховуються решта 50% їх вартості за вирахуванням зворотних відходіваналогічно як і при передачі МШП в експлуатацію (Д-т рах. 20, 23, 25, 26,
  31 та ін і К-т рах. 13 за вирахуванням зворотних відходів).

  На списання з експлуатації робляться такі записи:

  Д-т рах, 13 «Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів» - на
  100% вартості за вирахуванням відходів

  Д-т рах. 10 «Матеріали» - на оприбуткування зворотних відходів

  К-т рах. 12 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (субрахунок 2) --на 100% їх вартості.

  Такий варіант нарахування зносу спрощує облік. Однак у деякихвипадках до кінця року може накопичуватися значна кількість актів насписання МШП, що призводить до збільшення собівартості продукції,випускається в останні місяці року. Тому на ряді підприємств припередачі в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів їхзнос нараховується в розмірі 100% балансової вартості. При цьому їх облікведеться по місцях експлуатації в натуральному вираженні.

  Особливості обліку спеціальних інструментів і пристроїв. Знос поспеціальним пристосуванням інструментів в основному нараховується за нормамивиходячи з строків їх служби. Вартість зазначених предметів, призначенихдля виготовлення разових замовлень, погашають повністю за вирахуванням поворотнихвідходів шляхом включення в собівартість замовлення в момент запуску його ввиробництво. При цьому нарахування зносу в обліку відображається записом:

  Д-т рах. 20 «Основне виробництво»

  К-т рах. 13 «Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів» - 6700р.

  При використанні спеціальних інструментів і пристроїв в масовомуабо великосерійному виробництві їх вартість погашається за нормамищомісячно в термін до двох років у відповідності із запланованим випускомпродукції.

  Облік інструментів і пристосування в експлуатація.

  Придбані або виготовлені малоцінні інструменти і пристосуваннянадходять на центральний інструментальний склад (ЦІС). Потім їх передають уроздаткові комори цехів (РКЦ), звідки видають робітникам.

  У бухгалтерському обліку відображаються операції з передачі інструментів іпристосувань в експлуатацію, списання їх у зв'язку з вибуттям зексплуатації і нарахування зносу.

  Оперативному обліку підлягають операції з видачі інструментів іпристосувань робітникам і повернення їх, передача в зат

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status