ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі - платника єдиного податку
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

  ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

  Кафедра: бухгалтерського обліку і аудиту


  Спеціальність: облік та аудит

  Робота перевірена і

  допущена до захисту

  Зав.кафедрою_______

  ___________________

  ___________________

  Бакалаврська робота

  НА ТЕМУ: "Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі - платника єдиного податку"

  Студента IV курсу

  бухгалтерська -економічного

  факультету

  _________ _ ____

  Науковий керівник

  ______________________.

  _______________________

  ЛЬВІВ - 2001

  ПЛАН РОБОТИ

  Стор.

  ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3


  Розділ 1.ТЕОРЕТІЧНІ І НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

  ЄДИНОГО ПОДАТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ роздрібної торгівлі.

  1. - Хто такі суб "єкти малого підприємництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6

  2. - Елементи та умови переходу на облік по єдиному податку ... ... ... ... ... .8

  3. - Принцип розподілу сплачених сум єдиного податку ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14

  Розділ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ТОРГОВОГО

  ПІДПРИЄМСТВА - ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ.

  2.1 - Бухгалтерський облік за спрощеною системоюоподаткування ... ... ... .16

  2.2 - Характеристика та принципи підготовки бухгалтерськоїзвітності ... ... .22

  Розділ 3. Позитивні та негативні сторони ЄДИНОГО ПОДАТКУ.

  3.1 - Економічна доцільність спрощеної системиоподаткування ... ... ... ... ... 29

  3.2 - Переваги і недоліки спрощеної системиоподаткування ... ... ... ... ... ... .33

  3.3 - Основні завдання вдосконалення податкової системи
  України ... ... ... 34

  ВИСНОВКИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
  Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
  Додаток 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
  Додаток 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
  Додаток 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
  Додаток 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
  Додаток 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46

  ВСТУП < p> Податкова система - це сукупність податків, зборів та іншихобов "язкових платежів і надходжень в бюджет та державні цільовіфонди, діючі у встановленому законом порядку. Мета, структура тароль системи оподаткування визначаються податковою політикою, яка євиключним правом держави, яка здійснює її в країні самостійно,виходячи з завдань соціально-економічного розвитку. Через податки,пільги й фінансові санкції, а також обов "язки, які є невід" ємноючастиною системи оподаткування, держава висуває єдині вимоги щодоефективного ведення господарства в країні.

  Податки є необхідним ланцюжком економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток та зміна форми державногоустрою завжди супроводжується перебудовою податкової системи. Усучасному цивілізованому суспільстві податок - основна форма доходівдержави. Окрім цієї суто фінансової функції податковий механізмвикористовується для економічного впливу держави на суспільневиробництво, його динаміку та структуру, на стан науково-технічногопрогресу. Податки відомі з давніх-давен, ще на початку розквітулюдської цивілізації. Їх поява пов "язана з самими першимисуспільними потребами.

  У розвитку форм та методів стягнення податків можна виділититри найбільших етапу. На першому етапі розвитку від стародавньогосвіту до початку середніх віків держава не має фінансового апарату для визначення та збору податків. Вона лише визначає загальнусуму засобів, яку бажає отримати, а збір податків доручає містуабо общині. Надто часто вона звертається по допомогу відкупщіків.ДПА стверджує, щосуб'єкт малого підприємництва для обкладення єдиним податком повиненураховувати всі надходження, отримані на його розрахунковий рахунок та вкасу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційніхдоходів, виторгу від іншої реалізації. Статтею 398 Цивільного кодексу
  України визначено, що майно, що надійшло до комісіонера від комітента абонабуте комісіонером за рахунок комітента, є власністю останнього. Томувиторг від реалізації неналежного комісіонеру майна не може вважатися йогодоходом. Відповідно до пункту 72 постанови КМУ від 03.01.93 р.. № 250, якабула чинна до 01.01.2000 р.., прибутком (збитком) від реалізації продукції
  (робіт, послуг) у торговельних організаціях вважається сума торговельнихнадбавок, знижок і націнок на реалізовані товари. Таку думку донедавнаподіляла і ДПА: "... тобто для суб'єктів підприємницької діяльності --юридичних осіб, які займаються комісійною торгівлею і перейшли на спрощенусистему оподаткування, обліку та звітності, обсягом виторгу від реалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг) є сума комісійної винагороди ..."< br>[10, стр.4].
  Якщо говорити про переваги застосування спрощеної системи оподаткування, тонайочевідніше з них - зменшення кількості сплачуваного податків.

  У вищезазначеному Указі Президента наведено кінцевий перелік податків iзборів, платником яких не є мале підприємство, що сплачує єдиний податок:
  . податок на прибуток;
  . плата (податок) за землю;
  . збір до Фонду Чорнобиля;
  . збір до Державного інноваційного фонду;
  . збір на обов'язкове соціальне страхування;
  . збір на утримання автодоріг;
  . комунальний податок;
  . збір на обов'язкове пенсійне страхування;
  . збір за видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг;
  . збір за спеціальне використання природних ресурсів;
  . внески на соціальний захист інвалідів;
  . внески до Фонду сприяння зайнятості населення;
  . податок на додану вартість (крім тих, що сплачують єдиний податок за ставкою 6%);
  . плата за торговий патент.

  Деякі пункти переліку вимагають пояснень. А саме:

  -податок на землю.

  Платники єдиного податку звільняються від сплати податку лише за туземлю, яка використовується у виробничій діяльності. При цьому вони незвільняються від орендної плати за землю;

  -збори на соціальне i пенсійне страхування.

  Від них звільнено юридичну особу, тобто не нараховуються збори заставками 32%, 4% i 1,5% відповідно. Утримання з доходів громадян заставками 1% (2%) i 0,5% здійснюються в загальному порядку;

  -податок на прибуток.

  Незважаючи на те що платники єдиного податку не сплачують податок наприбуток, ДПА України наполягає на обов'язковості утримання i перерахуваннятаких видів податку на прибуток, як податок на репатріацію i податок надивіденди.

  Таким чином, інші податки, передбачені чинним законодавством,підлягають сплаті. Не вдаючись до тонкощів механізму введення самихподатків i зборів, наведу лише їхній перелік:
  . податок на додану вартість (крім тих, хто сплачує єдиний податок за ставкою 10%);
  . акцизний збір;
  . податок з власників транспортних засобів;
  . податок на доходи фізичних осіб (прибутковий податок);
  . збір до Пенсійного фонду, утриманий із сукупного оподатковуваного доходу громадян (за ставкою 1% або 2%);
  . збір на соціальне страхування на випадок безробіття, утриманий із сукупного оподатковуваного доходу громадян (за ставкою 0,5%);
  . держмито;
  . місцеві податки і збори, до яких належать готельний збір, збір за право використання місцевої символіки, ринковий збір, збір за паркування автотранспорту, податок з реклами, збір за проведення місцевих аукц

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status