ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Відображення в бухгалтерському обліку і звітності інформації з припиняє діяльність
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Зміст

  Вступ 3
  1.Основні теоретичні та методологічні аспекти припиненнядіяльності юридичними особами 5
  1.1 Поняття реорганізації та процедура її проведення 5
  1.2. Характеристика припинення діяльності юридичною особою шляхомліквідації 11
  2. Практичне застосування правил обліку припинення діяльностіюридичними особами. 17
  2.1. Організаційні етапи обліку інформації з припиняє діяльність
  17
  2.2. Порядок відображення інформації з припиняє діяльність вбухгалтерської звітності 20
  Висновок 27
  Список використаної літератури 30

  Введення

  Розгляд даної теми вважається актуальною, тому що проблемаприпинення діяльності юридичної особи в останні роки стала доситьпоширеною, особливо в Росії. Діяльність юридичних осібприпиняється з різних причин.

  Впорядкувати акти припиненням можна за двома критеріями: взалежно від органу, що прийняв рішення про припинення діяльностісуб'єкта, і в залежності від наявності правонаступництва.

  Залежно від того, який орган прийняв рішення про припиненнядіяльності юридичної особи, цей акт визнається добровільним абопримусовим. Перший варіант можливий у разі винесення відповідноговирішення самим юридичною особою, тобто його засновниками (учасниками), абоорганом, що має чинності установчих документів необхідні для цьогоповноваження. Примусове припинення існування юридичної особивідбувається за рішенням суду (у більшості випадків) або за рішеннямуповноважених державних органів. У силу різноманітності причин і формприпинення діяльності є доволі різноманітною і процедура відображення її,а бухгалтерської звітності підприємства.

  Тому, об'єктом дослідження в даній роботі є що припиняєтьсядіяльність, а предметом - відображення у звітності інформації про припиненнядіяльності.

  Метою виконання роботи є розкриття поняття припиненнядіяльності підприємством і розгляд порядку обліку інформації проприпинення діяльності в бухгалтерській звітності підприємства.

  Виходячи з цього, в процесі роботи, будуть стояти наступні завдання:

  1. Розкрити поняття реорганізації та охарактеризувати процедуру їїпроведення;

  2. Дати характеристика припинення діяльності юридичною особоюшляхом ліквідації;

  3. Пояснити організаційні етапи обліку інформації по припиняєтьсядіяльності;

  4. З'ясувати порядок відображення інформації з припиняє діяльністьв бухгалтерській звітності

  1.Основні теоретичні та методологічні аспекти припиненнядіяльності юридичними особами

  1.1 Поняття реорганізації та процедура її проведення

  В залежності від наявності правонаступництва розрізняють такі видиприпинення юридичних осіб, як реорганізація і ліквідація.

  Реорганізація - це припинення діяльності юридичної особи,що супроводжується загальним правонаступництвом (сингулярні правонаступництво приреорганізації неможливо). У результаті реорганізації виникають одне абокілька нових юридичних осіб, які є зобов'язаними по відносинах, вяких брало участь припинило існування юридична особа.

  Реорганізація юридичної особи проводиться у формі злиття,приєднання, поділу, виділення або перетворення.

  рис. 1.1.1

  При цьому реорганізація може бути добровільною і примусовою.
  Звертають на себе увагу дві особливості примусової реорганізації: по -перше, вона, на відміну від добровільної, може бути здійснена тільки вформі поділу або виділення (таку реорганізацію іноді називаютьрозукрупнення), по-друге, вона, на відміну від примусової ліквідації,може бути проведена в позасудовому порядку, за рішенням уповноваженихдержавних органів.

  Добровільна реорганізація здійснюється за рішенням самогоюридичної особи - його засновників (учасників) або орган, який матимевідповідними повноваженнями відповідно до установчих документів.

  Визначимо особливості згаданих форм реорганізації.

  При злитті права і обов'язки двох припиняють існуванняюридичних осіб переходять до нового юридичній особі.

  При приєднанні до складу юридичної особи, не припиняє своюдіяльність, вливається припиняє існування юридична особа.

  При поділі права та обов'язки припиняє існуванняюридичної особи переходять до двох (декількох) новим юридичним особам.

  При виділенні утворюється нова юридична особа, що єправонаступниками реорганізованого юридичної особи, причому діяльністьостаннього не припиняється. ію справамиюридичної особи та встановлюють порядок і строки ліквідації.

  Ліквідаційна комісія поміщає в органах друку, в якихпублікуються дані про державну реєстрацію юридичної особи,публікацію про його ліквідацію і про порядок і строк заявлення вимог йогокредиторами. Цей термін не може бути менше двох місяців з моментупублікації про ліквідацію. Крім цього, комісія вживає заходів до виявленнякредиторів і одержанню дебіторської заборгованості, а також письмовоповідомляє кредиторів про ліквідацію юридичної особи.

  Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторамиліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс,який містить відомості про склад майна ліквідованого юридичноїособи, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результатиїх розгляду.

  Проміжний ліквідаційний баланс затверджується засновниками
  (учасниками) юридичної особи або органом, яка прийняла рішення проліквідації юридичної особи. У випадках, встановлених законом,проміжний ліквідаційний баланс затверджується за погодженням зуповноваженим державним органом.

  При цьому якщо наявні в ліквідується юридичної особи (крімустанов) грошові кошти недостатні для задоволення вимогкредиторів, ліквідаційна комісія здійснює продаж майнаюридичної особи з публічних торгів у порядку, встановленому длявиконання судових рішень.

  Виплата грошових сум кредиторам ліквідується юридичної особипроводиться ліквідаційною комісією в порядку черговості та вВідповідно до проміжний ліквідаційний баланс, починаючи з дня йогозатвердження.

  Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісіяскладає ліквідаційний баланс, який затверджується засновниками
  (учасниками) юридичної особи або органом, яка прийняла рішення проліквідації юридичної особи. У випадках, встановлених законом,ліквідаційний баланс затверджується за погодженням з уповноваженимдержавним органом.

  Важливо знати, що при недостатності у казенного підприємства, що ліквідуєтьсяпідприємства майна, а у ліквідується установи - грошових коштів длязадоволення вимог кредиторів останні має право звернутися до суду зпозовом про задоволення решти вимог за рахунок власникамайна цього підприємства чи установи. Залишилося після задоволеннявимог кредиторів майно юридичної особи передається йогозасновникам (учасникам), що мають речові права на це майно абозобов'язальні права щодо цієї юридичної особи, якщо інше непередбачено законом, іншими правовими актами або установчимидокументами юридичної особи.

  В результаті, ліквідація юридичної особи вважається завершеною, аюридична особа - що припинив існування після внесення про це записив єдиний державний реєстр юридичних осіб.

  При ліквідації юридичної особи вимоги його кредиторівзадовольняються в такій черговості:

  > у першу чергу задовольняються вимоги громадян, перед якими ліквідується юридична особа несе відповідальність за заподіяння шкоди життю чи здоров'ю, шляхом капіталізації відповідних почасових платежів;

  > в другу чергу проводяться розрахунки з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, і з виплати винагород за авторськими договорами;

  > у третю чергу задовольняються вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна ліквідованого юридичної особи;

  > у четверту чергу погашається заборгованість по обов'язкових платежах до бюджету і в позабюджетні фонди;

  > у п'яту чергу проводяться розрахунки з іншими кредиторами відповідно до закону.

  При ліквідації банків або інших кредитних установ, які залучаютькошти громадян, в першу чергу задовольняються вимоги громадян,які є кредиторами банків, або інших кредитних установ,залучають кошти громадян, а також вимоги організації,що здійснює функції з обов'язкового страхування вкладів, у зв'язку звиплатою відшкодування за вкладами відповідно до закону про страхуваннявкладів громадян в банках і Банку Росії у зв'язку із здійсненням виплат завкладами фізичних осіб у банках відповідно до закону.

  Цілком логічно, що вимоги кожної черги задовольняються післяповного задоволення вимог попередньої черги. При недостатностімайна ліквідованого юридичної особи воно розподіляється міжкредиторами відповідної черги пропорційно сумам вимог,підлягають задоволенню, якщо інше не встановлено законом.

  У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимогкредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердженняліквідаційного балансу юридичної особи звернутися до суду з позовом доліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бутизадоволені за рахунок майна, що залишилося ліквідується юридичноїособи. Вимоги кредитора, заявлені після закінчення строку,встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення,задовольняються з майна ліквідованого юридичної особи, що залишивсяпісля задоволення вимог кредиторів, заявлених у термін. Вимогикредиторів, не задоволені через недостатність майналіквідується юридичної особи, вважаються погашеними. Погашенимивважаються також вимоги кредиторів, не визнані ліквідаційноюкомісією, якщо кредитор не звертався з позовом до суду, а також вимоги, узадоволенні яких рішенням суду кредиторові відмовлено.

  Висновки: Отже, Ліквідація юридичної особи тягне його припинення безпереходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб.

  Юридична особа може бути ліквідовано:

  - за рішенням його засновників (учасників) або органу юридичноїособи, уповноваженого на те установчими документами;

  - за рішенням суду;

  - на вимогу державного органу або органу місцевогосамоврядування за рішенням суду;

  - внаслідок визнання неплатоспроможним (банкрутом) юридичноїособи, яка є комерційною організацією, якщо вартість майнатакої юридичної особи є недостатньою для задоволення вимогкредиторів.

  Засновники (учасники) або орган юридичної особи, що прийняли рішенняпро ліквідацію юридичної особи, призначають за погодженням з органом,здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, ліквідаційнукомісію (ліквідатора) і встановлюють порядок і строки ліквідації. Змоменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження поуправлінню справами юридичної особи. Зокрема, приміщення публікацій проліквідації в органах друку, задоволення вимог кредиторів згідночерговості, складання проміжного балансу, продаж майна впевних випадках, складання ліквідаційного балансу.

  2. Практичне застосування правил обліку припинення діяльностіюридичними особами.

  2.1. Організаційні етапи обліку інформації з припиняє діяльність

  Під інформацією по припиняє діяльність розуміється інформація,розкриває частина діяльності організації (з виробництва продукції,продажу товарів, виконання робіт, надання послуг), що може бутивиділена операційно і (або) функціонально для цілей складаннябухгалтерської звітності і відповідно до прийнятого організацією рішеннямпідлягає припиненню.

  Вперше ця інформація повинна з'явитися у звітності за той період, вякому організація прийняла рішення припинити цю діяльність.

  Припинення частині діяльності організації може здійснюватися: а) шляхом продажу майнового комплексу (підприємства) або його частини,що представляють собою сукупність активів і зобов'язань, що відносяться доприпиняє діяльність, в результаті укладення єдиної угоди; б) шляхом продажу окремих активів та припинення (виконання) ввстановленому законодавством порядку окремих зобов'язань, що відносятьсядо припиняє діяльність; в) шляхом відмови від продовження частині діяльності.

  Внаслідок визнання діяльність припиняється у організації, якправило, виникають зобов'язання, обумовлені вимогамизаконодавства, умовами договорів, або добровільно взяті на себеорганізацією перед фізичними та юридичними особами, інтереси якихбудуть порушені в результаті припинення діяльності.

  Для врегулювання подібних зобов'язань щодо величини абостроку виконання яких існує невизначеність, організація утворюєрезерв.

  Визнання цього резерву має такі особливості:

  1) при припиненні діяльності шляхом продажу майнового комплексу
  (підприємства) або його частини, що представляють собою сукупність активів ізобов'язань, що відносяться до припиняє діяльність, в результатіукладення єдиної угоди резерв визнається в бухгалтерському обліку тількипісля укладення договору купівлі-продажу;

  2) у разі припинення діяльності шляхом продажу окремих активів таприпинення (виконання) в установленому законодавством порядкуокремих зобов'язань, що відносяться до припиняє діяльність, а такожшляхом відмови від її продовження резерв утворюється тільки в тому випадку, якщоочікуваний термін виконання зобов'язань, під які планується утворитирезерв, припадає на період, наступний за звітним;

  3) резерв створюється у сумі що виникають внаслідок припинення частинидіяльності витрат за звільнення працівників, виплати штрафів, пені,неустойок за порушення умов договорів тощо і визнається в бухгалтерськомуобліку за станом на кінець звітного року.

  Витрати, які пов'язані з діяльністю, яка не підлягає припиненню,такі як: на перепідготовку або переміщення працівників організації,інвестиції в нові системи і мережі розповсюдження продукції (товарів,робіт, послуг) і т.д., не враховуються при формуванні суми резерву. Резервповинен використовуватися тільки щодо того зобов'язання, під яке вінспочатку створювався.

  Резерв по припиняє діяльність підлягає перегляду ікоригування за станом на кінець кожного звітного року протягомперіоду від визнання діяльності припиняється до завершення припиненнядіяльності. Після завершення припинення діяльності сума, що залишиласярезерву підлягає використання протягом часу, встановленого виходячи зтермінів погашення зобов'язань, пов'язаних з припиненням діяльності.
  Висновки: Вперше інформація про припинення діяльності повинна з'явитися взвітності за той період, в якому організація прийняла рішення припинитидану діяльність.

  При припиненні діяльності організації одним з трьох можливихспособів може бути утворений і визнаний резерв:

  | Спосіб припинення діяльності | Порядок утворення та |
  | | Визнання резерву |
  | 1. При припиненні діяльності шляхом | Резерв визнається в |
  | продажу майнового комплексу | бухгалтерський облік тільки |
  | (підприємства) або його частини, що представляють | після укладення договору |
  | собою сукупність активів і зобов'язань. | купівлі-продажу |
  | 2. При припиненні діяльності шляхом | Резерв утворюється тільки в |
  | продажу окремих активів та припинення | тому випадку, якщо очікуваний |
  | (виконання) в установленому | термін виконання зобов'язань |
  | законодавством порядку окремих | припадає на період, |
  | зобов'язань. | наступного за звітним; |
  | 3. Припинення частині діяльності | Резерв визнається в |
  | | Бухгалтерському обліку за |
  | | Станом на кінець звітного |
  | | Року. |

  Таблиця 2.1.1. Способи припинення діяльності та освіти резерву

  Резерв по припиняє діяльність підлягає перегляду ікоригування за станом на кінець кожного звітного року протягомперіоду від визнання діяльності припиняється до завершення припиненнядіяльності, після чого сума, що залишилася резерву підлягає використанню впротягом встановленого строку.


  2.2. Порядок відображення інформації з припиняє діяльність вбухгалтерської звітності

  Згідно з пунктом ПБУ 16/02, організація повинна відобразити інформацію поприпиняє діяльність у своєї річної бухгалтерської звітності.

  У міру того, як реалізуються активи або погашаються зобов'язання,організація відображає в бухгалтерській звітності:

  - величину прибутку до оподаткування і суму нарахованого податку
  (зрозуміло, якщо отримано прибуток);

  - продажну ціну активу (без урахування витрат на вибуття) і дату, колигроші за нього надійшли на рахунок організації.

  Востаннє інформацію по припиняє діяльність приводиться взвітності за той період, в якому підприємство припинило випускативідповідні товари, виконувати роботи і т.д.

  Щодо того, в якій саме частині бухгалтерської звітностіслід відобразити інформацію по припиняє діяльність, організації даноправо вибору. Вона може привести цю інформацію:

  - у звіті про прибутки і збитки і у звіті про рух грошовихкоштів;

  - в пояснювальній записці.

  Якщо організація обирає перший варіант, тоді у звіті про прибутки ізбитки вона показує суми доходів і витрат, прибули дооподаткування, пов'язані з припиняє діяльність. Також тутвказується сума податку, нарахованого на отриманий прибуток.

  У звіті про рух грошових коштів підприємство показує, якісуми, що відносяться до припиняє діяльність, надходили в касу або набанківський рахунок і як вони витрачалися.

  Можливо, організації буде недостатньо граф, передбачених втипові форми звітності. Адже в них відображаються показники всієїдіяльності на початок і кінець звітного періоду. Тому вона має правовключити до звітність додаткові графи і вже в них окремоохарактеризувати продовжуємо і припиняє діяльність.

  Якщо організація вирішила привести інформацію в пояснювальній записці.
  Там вона описує припиняє діяльність, тобто вказує структурнийпідрозділ, дату визнання діяльність припиняється, а також дату абоперіод, в які планується завершити цю діяльність. Крім того, взаписці відображається вартість активів, які будуть продані в процесіприпинення діяльності та інформація про зобов'язання, які доведетьсяпогасити у зв'язку з відмовою від даної сфери діяльності.

  Організація в річної бухгалтерської звітності розкриває наступнуінформацію по припиняє діяльність: а) опис припиняє діяльність:

  - операційний або географічний сегмент (частина сегмента,сукупність сегментів), у рамках якого (яких) відбувається припиненнядіяльності;

  - дату визнання діяльності припиняється;

  - дату або період, у якому очікується завершення припиненнядіяльності організації, якщо вони відомі або визначених; б) вартість активів і зобов'язань організації, передбачуваних довибуття або погашення в рамках припинення діяльності; в) суми доходів, витрат, прибутків або збитків до оподатковування, атакож суму нарахованого податку на прибуток, пов'язані з припиняєтьсядіяльності; г) рух грошових коштів, що відноситься до припиняє діяльність,в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності протягомпоточного звітного періоду.

  Інформація, зазначена в підпунктах "а" і "б", розкриваєтьсяорганізацією в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності.

  Інформацію, передбачену підпунктами "в" і "г" рекомендуєтьсярозкривати у звіті про прибутки і збитки і звіт про рух грошовихкоштів відповідно або в пояснювальній записці до бухгалтерськоїзвітності.

  При складанні зведеної бухгалтерської звітності інформація проактиви, зобов'язання, доходи, витрати, прибутки і збитки, що відносятьсядо припиняє діяльність, розкривається в частці, що встановлюється навідповідно до правил складання зведеної бухгалтерської звітності.
  Спосіб розкриття інформації з припиняє діяльність в бухгалтерськійзвітності встановлюється організацією, на яку покладено обов'язокзі складання зведеної бухгалтерської звітності.

  У міру вибуття активів або погашення зобов'язань, що відносяться доприпиняє діяльність, організація розкриває безпосередньо в отче?? епро прибутки та збитки або в пояснювальній записці до бухгалтерської звітностісуму прибутку (збитку), пов'язаних з вибуттям активів або погашеннямзобов'язань, до оподатковування й суму відповідного податку наприбуток.

  Для тих активів і зобов'язань, за яким організація уклаладоговір (а) купівлі-продажу, у пояснювальній записці до бухгалтерськоїзвітності розкриваються продажна ціна активу (після вирахування розрахунковихвитрат на вибуття), терміни надходження грошових коштів і відображена вбухгалтерському балансі сума відповідних активів і зобов'язань.

  При цьому в бухгалтерському балансі суми активів показуються з урахуваннямвизнаного зниження їх вартості, а сума зниження вартості активіврозкривається у звіті про прибутки та збитки у складі операційних витрат
  (за винятком випадків, коли сума зниження вартості активів відображаєтьсябезпосередньо на рахунку з обліку додаткового капіталу або передбаченийінший порядок відображення зазначених сум).

  За станом на кінець кожного звітного року протягом періоду відвизнання діяльності припиняється до завершення припинення діяльностіорганізація уточнює відображається в бухгалтерському балансі суму активів,виходячи з можливої зміни їх ринкової вартості. При підвищенні поточноїринкової вартості активу організація визнає операційний дохід умежах сум раніше визнаного збитку від зниження вартості цього активу.

  Організація на кінець кожного звітного року протягом періоду відвизнання діяльності припиняється до завершення припинення діяльностірозкриває будь-які істотні зміни в сумах або терміни надходження
  (вибуття) грошових коштів, що відносяться до активів і зобов'язань,призначеним для вибуття або погашення, а також події, що викликаливідповідні зміни. У тому випадку, якщо визнання діяльностіприпиняється відбувається після закінчення річного звітного періоду, але додати підписання річної бухгалтерської звітності організації, таказвітність повинна бути уточнена за період, охоплюваний даної звітністю.

  У разі скасування програми припинення діяльності цей факт знаходитьвідображення у пояснювальній записці. При цьому суми визнаних раніше ввідповідно до цього Положення резервів, а також збитків від зниженнявартості активів підлягають відновленню.

  Визнання діяльність припиняється потребує уточнення відображеної вбухгалтерському балансі вартості активів організації, що відносяться доприпиняє діяльність, виходячи з можливого зниження їх вартості.

  Зниження вартості активів визначається з урахуванням наступнихособливостей:

  > При припиненні діяльності шляхом продажу майнового комплексу

  (підприємства) або його частини, що представляють собою сукупність активів і зобов'язань, що відносяться до припиняє діяльність, в результаті укладення єдиної угоди зниження вартості активів визнається в бухгалтерському обліку тільки в разі укладання попереднього договору купівлі-продажу або д

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status