ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Оцінка ефективності витрат бюджету Москви по ЮАО
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Зміст

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 < p>
  1. Територіальні фінанси в Російській Федерації ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 7

  1.1.Сущность, зміст і призначення територіальнихфінансів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

  1.1.1.Сущность і призначення територіальних фінансів ... ... ... ... ... ... ... 7

  1.1.2.Состав територіальних фінансів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .10

  1.2. Виникнення і розвиток територіальних фінансів у
  Росії ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. 14

  1.2.1. Розвиток територіальних фінансів у Росії до 1917 р ... ... .... ... .14

  1.2.2.Развітіе територіальних фінансів в СРСР ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19

  1.2.3.Терріторіальние фінанси в сучасній Росії ... ... ... ... ... ... ... .20

  1.3.Расходи територіальних бюджетів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21

  1.3.1.Понятіе і сутність видатків територіальнихбюджетів .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21

  1.3.2.Классіфікація видатків бюджету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 26

  1.3.3.Оценка ефективності витрат бюджету ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... 32

  Висновки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 36


  2. Аналіз витрат бюджету Москви по ЮАО ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 37

  2.1. Структура фінансової системи Москви ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37

  2.2. Оцінка ефективності витрат бюджету Москви по
  ЮАО ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 39

  2.2.1. Оцінка ефективності бюджетних витрат на основі їхструктури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39

  2.2.1.1. Структура фінансування житлово-комунальногогосподарства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .42

  2.2.1.2. Структура фінансування освітніхустанов ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .48

  2.2.1.3. Структура фінансування видатків на утримання установ

  охорони здоров'я ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 53

  2.2.1.4. Структура фінансування витрат на здійснення соціальноїполітики ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58

  2.2.2. Визначення ефективності бюджетних витрат на основікоефіцієнта бюджетної забезпеченості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .. 62

  2.2.3. Оцінка ефективності витрат бюджету на основі мультиплікаторабюджетних витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... ... 64

  2.3. Оцінка ефективності планування видатків бюджету Москви по ЮАОта контролю за ними ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 65

  2.3.1. Оцінка ефективності планування бюджетнихвитрат ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .65

  2.3.2. Оцінка ефективності контролю за бюджетнимивитратами. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 68

  Висновки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 73


  3. Напрями підвищення ефективності витрат бюджету Москви по
  ЮАО ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 74

  Висновки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... 83


  4. Правове забезпечення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 85

  Висновки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 90


  5. Програмне забезпечення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 91

  Висновки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 100


  Висновок ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 101


  Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... 103


  Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 108

  Введення

  У XX столітті в розвинених країнах активно відбувався процес формуваннядемократичних принципів у державному устрої і управлінні [52]. Урезультаті обов'язковим компонентом демократичного державного устроюв цих країнах стало місцеве самоврядування, яке здійснюється самимнаселенням через вільно вибрані ним представницькі органи. Длявиконання своїх функцій ці органи наділяються певними майновимита фінансово-бюджетними правами [29].

  Таким чином з'являється поняття територіальних фінансів, тобтоекономічних відносин, що виникають в процесі розподілу іперерозподілу коштів на будь-якій території.

  Паралельно з західними країнами система територіальних фінансівформувалася і в СРСР, проте принципи її функціонування були кількаіншими. Фінансування органів влади на місцях здійснювалося вЗгідно з плановими показниками, без урахування ефективностівикористання коштів. Після розпаду СРСР система витрачання фінансовихресурсів органів влади практично не змінилася, що не відповідалонових умов, і проіснувала в такому вигляді до кінця 90-х рр.. [52].

  Наприкінці 90-х рр.. у бюджетній системі Росії відбувся ряд змін.
  По-перше, завдяки зовнішнім чинникам, покращився фінансовий станкраїни, в результаті чого вдалося досягти профіциту федерального бюджету ізбільшення фінансової допомоги територіальним бюджетам. По-друге,змінилася процедура виконання територіальних і місцевих бюджетів, асаме посилився контроль за виділенням та використанням бюджетних коштів
  [57].

  У результаті цих реформ дещо покращилося фінансування бюджетнихустанов. Суми, що знаходяться в розпорядженні регіональних і місцевихорганів влади, збільшилися. Отже, повинне було спостерігатисяпокращення фінансового становища регіонів, однак воно сталося не скрізь.
  Це пов'язано з тим, що до цих пір не розроблена методика визначенняефективності витрачання бюджетних ресурсів, тому вельмиважко проаналізувати, наскільки ефективним було б збільшеннявитрат з якого-небудь напрямку. Більш того, за браку коштів уцьому випадку важко визначити, чи дійсно фінансування недостатньоабо ресурси, виділені в достатньому обсязі, витрачаються неефективно
  [24].

  Таким чином, проблема ефективності витрат бюджету в данийчас досить актуальна. Метою вивчення даної теми є визначеннянайбільш простих і ефективних методів оцінки ефективності витрачаннябюджетних коштів, а також розгляд можливих шляхів підвищенняефективності витрат бюджету.

  Завданнями даної роботи є:

  > Узагальнення теоретичної бази з різних аспектів територіальних фінансів.

  > Розробка і вивчення різних методів оцінки ефективності бюджетних витрат на основі фактичних даних за кілька років.

  > Визначення оптимальних методів оцінки ефективності витрат бюджету.

  Інформаційним забезпеченням роботи є літературні джерела (впершу чергу, праці Г. Б. Поляка, М. І. Яндієв, М.В. Романовського, О.В.
  Врублевської та ін), законодавчі документи та звітні дані, отриманів Фінансово-казначейському управлінні Південного адміністративного округу Москви.

  1. Територіальні фінанси в Російській Федерації

  1.1.Сущность, зміст і призначення територіальних

  фінансів

  1.1.1.Сущность і призначення територіальних фінансів

  Федеративний державний устрій Росії припускає наявністьдвох рівнів влади: федерального і територіальних. Органи влади кожногорівня для здійснення своїх функцій забезпечуються певнимифінансовими ресурсами [1]. Джерелами цих ресурсів єдержавні фінанси відповідного рівня, в основному, федеральнийбюджет і територіальні бюджети відповідно, а також коштипозабюджетних фондів та кредитні ресурси.

  Таким чином, до територіальних фінансів можна віднести засобибюджетів суб'єктів федерації, муніципальних утворень, територіальнихпозабюджетних фондів і т. п., які забезпечують фінансування соціально -культурних заходів в регіонах, комунально-побутове обслуговуваннянаселення та здійснення заходів по деяким іншим напрямкам
  [29].

  З цього випливає, що територіальні фінанси - це системаекономічних відносин, за допомогою якої розподіляється іперерозподіляється частина вартості валового внутрішнього продукту наекономічний і соціальний розвиток територій [43].

  Сутність територіальних фінансів проявляється в їх функціях.
  Територіальні фінанси - це одна із складових частин фінансівдержави. Отже, на них переноситься частина функційдержавних фінансів [54]. Різні економісти виділяють різнекількість таких функцій (як і у випадку з державними фінансами). Доосновних функцій, які виділяються у всіх джерелах, відносяться:

  > Розподільна функція, тобто за допомогою територіальних фінансів розподіляється і перерозподіляється вартість валового внутрішнього продукту з метою забезпечення територій фінансовими ресурсами.

  > Контрольна функція, яка дозволяє контролювати пропорції у розподілі коштів між центральними і місцевими органами влади, формування територіальних фондів грошових коштів, достатність фінансового забезпечення територій, ефективність використання коштів і т. п. [51].

  Іноді до цих функцій додають ще дві:

  > стимулюючу функцію, яка виявляється в тому, що маневруючи різними фінансовими інструментами, держава, територіальні органи влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для прискореного розвитку певних галузей і виробництв і цим сприяють вирішенню актуальних для суспільства проблем.

  > фіскальну функцію, яка пов'язана з вилученням частини доходів організацій і громадян на користь держави у вигляді податків і зборів через систему регіональних і місцевих бюджетів [48]. < p> Однак ці дві функції не обов'язково розглядати окремо - їх можнавключити до складу розподільної функції. Дійсно, стимулюючуфункцію фінанси виконують лише після розподілу коштів за деякиминапрямками, тобто виконання цієї функції можна вважати лише наслідкомвиконання розподільної функції. Фіскальна функція можерозглядатися як окремий випадок розподільної функції, тому що органивлади різного рівня також є суб'єктами господарювання [54].

  Призначення територіальних фінансів різноманітно. За допомогоютериторіальних фінансів держава здійснює свою політику в регіонах;виходячи з особливостей цієї політики, визначаються напрямки витрачаннякоштів та джерела їх отримання.

  Наприклад, через територіальні фінанси держава проводитьсоціальну політику. Через територіальні бюджети здійснюєтьсяфінансування більшої частини освіти, охорони здоров'я, охоронинавколишнього середовища і т. п.

  За допомогою територіальних фінансів держава регулюєекономічний розвиток територій шляхом проведення відповідноїтериторіальної податкової, бюджетної та інвестиційної політики, а саме:надання суб'єктам господарювання податкових пільг, бюджетнихасигнувань, введення фінансових санкцій та ін Крім того, використовуючитериторіальні фінанси, держава може вирівнювати рівніекономічного і соціального розвитку територій. Для подоланнявідсталості регіонів розробляються спеціальні цільові програми, якіфінансуються в основному за рахунок коштів територіальних бюджетів.

  З метою пропорційного економічного і соціального розвиткутериторій фінанси використовуються для економічного стимулювання розвиткугалузей і підприємств. Інструментами такого регулювання єкошти спеціально створюваних фондів, застосування податкових пільг ісанкцій [22].

  Таким чином, призначення територіальних фінансів, основнінапрями використання коштів тісно пов'язані зі здійсненнямрозглянутих вище функцій фінансів. Так як функції територіальних фінансівможна вважати частиною функцій органів влади суб'єктів федерації та місцевогосамоврядування, то виникає наступна зв'язок між розглянутимикатегоріями: для здійснення територіальними органами влади покладенихна них функцій необхідні певні фінансові кошти. У ходімобілізації цих коштів до бюджетів виникають відносини міжадміністраціями, платниками податків та одержувачами бюджетних асигнувань
  [14]. Основи та спрямування цих відносин визначаються фінансово-бюджетноїполітикою регіону.

  Фінансово-бюджетна політика - це сукупність дій ізаходів, що проводяться органами влади, щодо використання фінансовихвідносин для виконання ними своїх функцій і управління бюджетною системою.

  Цілі і завдання в галузі державних фінансів визначаються самефінансово-бюджетною політикою. Так, територіальна фінансово-бюджетнаполітика зазвичай виражається в наступних діях:

  > забезпечення детермінованих видатків територіального бюджету;

  > участь територіального бюджету в ефективних інвестиційних проектах;

  > фінансова підтримка організацій, продукція і послуги яких необхідні території;

  > розміщення територіальних замовлень на поставку продукції та виконання послуг;

  > надання допомоги малозабезпеченим верствам населення.

  Всі дії, що здійснюються територіальними органами влади вгалузі фінансів і бюджету, повинні відповідати цим положенням і несуперечити їм [50].

  1.1.2.Состав територіальних фінансів

  Територіальні фінанси можна охарактеризувати як сукупністьгрошових коштів, що спрямовуються на економічний та соціальний розвитоктериторій. Їх основними джерелами є бюджетні асигнування,кошти суб'єктів господарювання, кредитні ресурси та кошти домашніхгосподарств. Перераховані кошти можна вважати складовими елементамитериторіальних фінансів.

  Основна складова частина територіальних фінансів - територіальнібюджети. В даний час повноваження та завдання територіальних органіввлади розширюються, отже, зростає і їх фінансова база. Тобто сумакоштів, зібраних до територіальних бюджетах, зростає, щопідвищує їх роль у бюджетній системі країни [23].

  До засобів суб'єктів господарювання відносяться:

  > кошти підприємств та установ, що перебувають у власності територіальних органів влади, тому що результати їх фінансової діяльності стають власністю цих органів;

  > фінансові ресурси комерційних організацій, що використовуються ними для фінансування соціально-культурних і житлово-комунальних об'єктів, тому що ці кошти спрямовуються на задоволення потреб населення і в цьому випадку відіграють роль державних фінансів.

  Інші компоненти територіальних фінансів становлять незначнучастку в загальній сумі коштів. До них відносяться:

  > територіальні позабюджетні фонди, які, як правило, мають цільове призначення і формуються за рахунок добровільних внесків організацій і населення або законодавчо встановлених зборів;

  > територіальні кредити і позики , тобто кошти, отримані або надаються суб'єктами Російської Федерації та муніципальними утвореннями юридичним і фізичним особам;

  > фінансові ресурси, створювані населенням в рамках домашнього господарства.

  З усіх перерахованих джерел коштів до централізованих фінансівможна віднести тільки бюджетні кошти. Інші компонентитериторіальних фінансів є децентралізованими. Загальну структурутериторіальних фінансів доцільно представити на схемі. Така схеманаведена на рис. 1.1 [43].

  Дана робота присвячена виключно бюджетних коштів, якітісно пов'язані з діяльністю регіональних органів влади та муніципальнихутворень. Тому необхідно дати визначення фінансів органів влади,розглянути їх склад і структуру і позначити їх зв'язок з територіальнимифінансами в цілому.

  Рис. 1.1. Склад територіальних фінансів

  Фінанси територіальних органів влади - це, по суті, ті жтериторіальні фінанси, але з дещо іншої точки зору.

  Розглянемо складові частини територіальних фінансів у контексті їхприналежності органу влади. Бюджетні кошти повністю знаходяться врозпорядженні органу влади і, як правило, складають основну частину йогофінансових ресурсів. Органи влади також роблять значний вплив натериторіальні позабюджетні фонди, тому кошти цих фондів теж можнавважати що належать територіальним органам влади. Територіальнікредити і позики в даному випадку називаються обов'язком органу влади і містятьсуму в себе поточну заборгованість і відсотки, що підлягають сплаті органомвлади.

  Крім того, до складу фінансових ресурсів органу влади входятьрізні грошові резерви: страхові фонди, заощадження, дебіторськазаборгованість.

  Що стосується фінансів підприємств та организацій, то в розпорядженніорганів влади та місцевого самоврядування знаходяться тільки кошти,отримані в результаті діяльності державних і муніципальнихпідприємств. На фінанси інших господарюючих суб'єктів і населення органивлада може впливати лише побічно, тому до складу фінансів органів владивключають не самі ці фінансові потоки, а тільки право впливу на них [55].

  Таким чином, можна вважати, що територіальні фінанси в ціломувідповідають фінансів територіальних органів влади. Це цілкомзакономірно, оскільки більша частина фінансових потоків, що надходять у регіон,знаходиться під контролем територіальних органів влади та органів місцевогосамоврядування. Тому надалі будемо вважати ці поняттятотожними [56].

  Далі розглянемо, як розвивалася система територіальних фінансів у
  Росії, в чому її переваги і недоліки і яким чином вона прийшла досвоєму сучасному стану.

  1.2. Виникнення і розвиток територіальних фінансів

  в Росії

  1.2.1. Розвиток територіальних фінансів у Росії до 1917 р.

  Ще до утворення на території Росії централізованої державив кожному князівстві існувала скарбниця, яка поповнювалася за рахунок данини, атакож мит і штрафів. Проте не має сенсу прирівнювати її до місцевогобюджету за відсутності єдиної держави.

  Управління на місцях і забезпечують його ресурси (аналоги місцевихбюджетів) виникають лише після XV ст., коли сформувалося Русскоецентралізована держава. Тоді ж були введені місцеві податки,призначені для утримання царських намісників і вирішення ними місцевихгосподарських завдань. З VII ст. починається формування кошторисів доходів івитрат міст, а також бюджету-кошторису держави в цілому.

  Наступним кроком у розвитку територіальних органів влади єустанова у 1864 р. органів місцевого самоврядування - земств. Їхфінансовою базою були земські бюджети, які формувалися за рахунокщо існували раніше зборів. Крім того, важливим джерелом земських бюджетівбули допомоги з державного бюджету.

  З відміною кріпосного права значні маси населення переселилисяв міста. В результаті у другій половині XIX ст. спостерігалося прискоренеформування міського господарства та міських бюджетів. Однак коштів цихбюджетів було явно недостатньо для підвищення рівня життя населення.

  Міські бюджети дореволюційної Росії складалися з двох частин:звичайного бюджету, який формується за рахунок податків, зборів, доходівміських підприємств, і надзвичайного, доходами якого були позики,пожертвування і продаж міського майна. Засоби надзвичайногобюджету спрямовувались на дострокове покриття боргів, придбання майна уприватних осіб та ін

  Для місцевих бюджетів були характерні недостатність дохідної бази ізначні непродуктивні витрати (на утримання міськихустанов, поліції і т. п.). У результаті місцеві власті змушені буливдаватися до отримання позик, що ще більше збільшувало витрати бюджету.
  Внаслідок цього фінансовий стан органів місцевого самоврядування буловкрай нестійке. Розглянемо стан міських бюджетів в кінці XIX --початку XX ст.

  Доходи міського бюджету формувалися, як і зараз, з податкових інеподаткових надходжень, причому частка податкових доходів була менше і лишеіноді сягала 50%.

  Приблизний перелік що існували в той період податків та їх ставкинаведено в табл. 1.1. Як видно з таблиці, податки в дореволюційній
  Росії значно відрізнялися від нинішніх. Крім перерахованих податків,існували різні мита (нотаріальні збори, збір за прописку та ін)
  Однак ця податкова система була неефективна, оскільки податки зпромисловців були незначні і не зростали у міру збільшення їх доходів.

  Збалансувати бюджет не допомагали навіть неподаткові платежі: доходи відпідприємств, що належать місту, від оренди землі, збори з місць для торгута ін

  У контексті даної роботи більш важливу роль відіграє аналіз видатковоїчастини бюджетів. Перелік та напрямки видатків міського бюджетудореволюційної Росії представлений в табл. 1.2. На рис. 1.2 наведенаструктура видаткової частини бюджету міста виходячи з середніх показників покількох містах України за ряд років.

  Слід зазначити, що витрати на освіту та охорона здоров'я непокривали всіх реальних витрат. Тому основним джерелом фінансуванняшкіл і лікарень були добровільні пожертвування, а також плата населення занавчання та лікування.

  Статті видатків дореволюційного бюджету багато в чому відповідаютьсучасним. Це пояснюється тим, що витрати бюджету визначаються

  Таблиця 1.1

  Податки в дореволюційній Росії
  | Назва податку | Ставка податку |
  | Збір з нерухомого майна | До 10% з суми чистого доходу |
  | | Нерухомого майна |
  | Збір з торгових і промислових | 3% з річної прибутковості закладів |
  | закладів | |
  | Збір з закладів трактирного промислу | Сума податку встановлювалася щорічно |
  | Промисловий податок | 10 -15% з ціни промислового |
  | | Свідоцтва |
  | Збір з візницький промислу | 10 руб. з коня |
  | Податок з екіпажів | 5 - 25 руб. з екіпажу |
  | Податок з автомобілів | 3 руб. за кожну силу потужності мотора |

  Таблиця 1.2

  Витрати міського бюджету наприкінці XIX - початку XX ст.
  | Назва статті витрат | Склад статті витрат |
  | Обов'язкові витрати на | Витрати на утримання |
  | загальнодержавні потреби | урядових установ, |
  | | Жандармерії, поліції, в'язниць та |
  | | Військову квартирну повинність |
  | Асигнування на утримання міських | Купівля та утримання землі та будівель, |
  | нерухомого майна та благоустрій | пристрій і утримання доріг, |
  | | Освітлення, озеленення, пожежних |
  | | Команд |
  | Комунальні витрати | Крім звичайних комунальних витрат, |
  | | Включали витрати на викуп |
  | | Комунальних підприємств у |
  | | Іноземних компаній |
  | Витрати на народну освіту | Зміст початкових і |
  | | Професійних шкіл |
  | Витрати на охорону здоров'я | Будівництво та утримання лікарень |
  | Витрати зі сплати боргів | Платежі за позиками, позиках з казни і |
  | | Банків і т. п. |

  потребами населення, які з плином часу змінюються незначно.

  Навіть не вдаючись до розрахунків, можна сказати, що коштитериторіальних бюджетів у розглянутий період витрачалисянеефективно. Переважну частку бюджету становили непродуктивнівитрати, які не могли забезпечити зростання рівня життя та виробництва іцим підвищити рівень бюджетних доходів. Бюджети зазвичай були дефіцитними,що являло небезпеку не тільки для економіки міста, а й дляекономіки країни в цілому.

  В результаті, до 1917 р. міське господарство в більшості міст
  Росії знаходилося на межі економічної кризи, а бюджетна системавимагала термінової реорганізації [43].

  1.2.2.Развітіе територіальних фінансів в СРСР

  У результаті революції і воєн економіка і народне господарство Росіїбули зруйновані. Їх необхідно було відновити за рахунок бюджету, а дляцього потрібно було знайти джерела коштів.

  У 1918 р. була створена система державного та місцевих бюджетів, алечерез брак коштів вона почала діяти лише з 1921 р. Прибуткова частинабюджету змінювалася таким чином: у перші роки радянської влади податкиі збори відігравали істотну роль, але в міру зростання виробництва провіднемісце зайняли доходи соціалістичних підприємств і організацій.

  Деякі державні витрати були передані місцевим бюджетам,щоб забезпечити контроль за використанням коштів. При цьому був введенийпринципово новий метод формування доходів територіальних бюджетів, асаме передача їм частини державних податків і зборів. Цей методдозволив посилити зв'язки між бюджетами та збалансувати територіальнібюджети.

  У зв'язку з відновленням народного господарства збільшилися доходимісцевих бюджетів, отже, розширилося коло заходів, що фінансуютьсяз них. З місцевих бюджетів фінансувалося комунальне господарство,утримання місцевих радянських установ і частково витрати по народномугосподарству і соціально-культурним заходам.

  Змінився порядок допомоги місцевим бюджетам. Система дотацій здержавного бюджету була малоефективна, тому дотації були заміненісубвенціями, тобто спільною участю державного бюджету у видаткахмісцевих бюджетів.

  Остаточно бюджетна система СРСР була сформована в Конституції
  1936 Її ланками були союзний бюджет і державні бюджетисоюзних республік, які включали в себе місцеві бюджети.

  Після Великої Вітчизняної війни необхідно було відновлюватинародне господарство країни. Це було завданням територіальних бюджетів, азасоби для її виконання надавав державний бюджет.

  На початку 60-х рр.. були прийняті закони про бюджетні праватериторіальних органів влади, відповідно до яких вони моглисамостійно визначати напрями витрачання коштів територіальнихбюджетів.

  З початку 80-х рр.. почала посилюватися роль місцевих органів влади вуправлінні, отже зросло і значення територіальних бюджетів, вонибули наділені додатковими правами і повноваженнями. На них була покладеназавдання по реформації народного господарства. В останні роки існування
  СРСР істотно розширилися права місцевих органів влади та рольтериторіальних фінансів, що було пов'язано із загальною ситуацією в країні [43].

  1.2.3.Терріторіальние фінанси в сучасній Росії

  Бюджетна система Російської Федерації зумовлена федеративнимустроєм країни. У ній передбачені федеральний і територіальнібюджети. Частково ця система була успадкована від СРСР і скоригована уВідповідно до нових умов.

  Бюджетну систему сучасної Росії зручно зобразити у вигляді схеми,яка представлена на рис. 1.3 [17].

  Для порівняння з попередніми періодами на рис. 1.4 представленаструктура видаткової частини бюджету сучасної Москви [7]. На діаграміпредставлені всі статті витрат, за винятком найменш значних,частка яких у загальній сумі близька до нуля.

  Частка непродуктивних витрат у цьому бюджеті невисока. Основначастина коштів спрямовується на благоустрій міста: будівництво,житлово-комунальне господарство, цільові бюджетні фонди розвиткутериторій. Також досить значна частка витрат бюджету припадає наздійснення соціальної політики, утримання установ освіти,охорони здоров'я та культури. Позитивне явище - низька частка статті
  «Обслуговування державного та муніципального боргу». Дана структуравитрат, на перший погляд, є досить ефективною, тому що дозволяєпідтримувати міське господарство і рівень життя населення на доситьвисокому рівні.

  Більш докладний аналіз ефективності витрат бюджету Москви наведеноу розділі 2.

  1.3.Расходи територіальних бюджетів

  1.3.1.Понятіе і сутність видатків територіальних бюджетів

  Відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації (БК РФ ),видатки бюджету - це кошти, спрямовані на фінансовезабезпечення завдань і функцій держави і місцевого самоврядування [2]. Цевизначення стосується всіх рівнів бюджетної системи, його можнаконкретизувати щодо бюджету кожного рівня. Так, витратирегіональних і місцевих бюджетів - це кошти, що спрямовуються на фінансовезабезпечення завдань і функцій органів влади суб'єктів федерації і органівмісцевого самоврядування відповідно.

  У Росії на територіальні органи влади покладені завдання з

  Рис. 1.3. Бюджетна система Російської Федерації

  забезпечення функціонування соціально-побутової інфраструктури.
  Отже, кошти бюджетів територіальних витрачаються в основному поцього напрямку, а саме на житлово-комунальне господарство, утриманняустанов соціальної сфери, соціальний захист населення і т. п.

  Природно, що частина коштів територіальних бюджетів направляєтьсяна утримання органів управління, правоохоронну діяльність і т. п.,однак частка цих статей в територіальних бюджетах менше, ніж уфедеральному. Це пов'язано з тим, що витрати, які безпосередньо забезпечуютьпотреби населення, здійснюються в основному через територіальнібюджети, що полегшує контроль за використанням цих коштів [21].

  БК РФ розмежовує видатки бюджетів різних рівнів. Частину витрат,що стосуються територіальних утворень, здійснюється спільно за рахунокбюджетів усіх рівнів. Види таких витрат перераховані нижче.

  > Державна підтримка галузей промисловості.

  > Забезпечення правоохоронної діяльності.

  > Забезпечення протипожежної безпеки.

  > Науково-дослідні роботи.

  > Соціальний захист населення.

  > Охорона навколишнього природного середовища.

  > Попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

  > Розвиток ринкової інфраструктури.

  > Забезпечення діяльності засобів масової інформації.

  > Інші витрати [2].

  До цього списку входять найбільш важливі статті витрат, якінеобхідно профінансувати. Віднесення цих витрат на бюджети всіхрівнів дозволяє органам влади виконати свої функції навіть при бракукоштів у регіоні.

  Однак деякі види витрат у регіонах покладаються виключно нарегіональних бюджетів. До них відносяться:

  > Забезпечення функціонування органів влади суб'єкта федерації.

  > Обслуговування та погашення державного боргу суб'єкта федерації.

  > Реалізація регіональних цільових програм.

  > Утримання та розвиток організацій, що знаходяться у віданні органів влади суб'єктів РФ.

  > Забезпечення діяльності засобів масової інформації суб'єктів федерації.

  > Фінансова допомога місцевим бюджетам.

  > Інші витрати [2].

  Фінансування цих статей виключно з регіонального бюджетузалишає за відповідними органами влади право щодосамостійно здійснювати свою бюджетно-фінансову політику.

  З цієї ж причини частина витрат фінансується виключно змісцевих бюджетів. Це наступні види витрат:

  > Утримання органів місцевого самоврядування.

  > Формування муніципальної власності.

  > Утримання та розвиток організацій, що знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування.

  > Зміст муніципальних органів охорони громадського порядку.

  > Зміст муніципального житлово-комунального господарства.

  > Будівництво та утримання доріг місцевого значення. < p>> Благоустрій та озеленення територій.

  > Транспортне обслуговування населення і муніципальних установ.

  > Охорона навколишнього природного середовища.

  > Цільове дотування населення.

  > Інші витрати [2].

  Для забезпечення єдності бюджетної системи країни розроблена єдинакласифікація витрат бюджетів усіх рівнів. Розглянемо її стосовно дотериторіальним бюджетам.

  1.3.2.Классіфікація видатків бюджету

  Перша з основ для класифікації видатків бюджету, згадана в БК
  РФ - їх економічний зміст. За цією ознакою бюджетні витратиділяться на поточні та капітальні. У главі 10 БК РФ дані наступнівизначення цих категорій.

  Поточні видатки бюджетів - частина видатків бюджетів, що забезпечуєпоточне функціонування органів державної влади, органів місцевогосамоврядування, бюджетних установ, надання державної підтримкиіншим бюджетам і окремим галузям економіки у формі дотацій, субсидій ісубвенцій на поточне функціонування, а також інші витрати бюджетів, невключені в капітальні витрати відповідно до бюджетної класифікації
  РФ [2].

  Капітальні видатки бюджетів - частина видатків бюджетів, що забезпечуєінноваційну та інвестиційну діяльність, що включає статті витрат,призначені для інвестицій в діючі або новостворюваніюридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної програми,кошти, що надаються в якості бюджетних кредитів на інвестиційніцілі юридичним особам, витрати на проведення капітального ремонту та іншівитрати, пов'язані з розширеним відтворенням, витрати приздійсненні яких створюється або збільшується майно, що перебуває ввласності РФ, суб'єктів РФ, муніципальних утворень, інші витратибюджету, включені в капітальні витрати бюджету відповідно доекономічної класифікації видатків?? бюджету РФ [2].

  До поточних витрат бюджету відносяться:

  > закупівлі товарів і послуг, необхідних для утримання економічної і соціальної інфраструктури (оплата праці державних службовців, оплата транспортних і комунальних послуг тощо);

  > трансферти населенню (пенсії, допомоги, стипендії тощо)

  > поточні субсидії підприємствам і нижчим органам влади; < p>> виплата відсотків за державним боргом та інші [2].

  Поточні витрати складають поточний бюджет, на частку якого припадаєпереважна частина всіх бюджетних витрат.

  До капітальних витрат відносяться:

  > витрати на нове будівництво і розвиток діючих об'єктів державної і муніципальної власності;

  > інвестиційні субсидії;

  > довгострокові бюджетні кредити та державні гарантії інвесторам, які фінансують високоефективні інвестиційні проекти та інші [2].

  У бюджетах органів влади та місцевого самоврядування капітальнівитрати виділяються окремим блоком і утворюють бюджет розвитку.

  В рамках даної класифікації видатків бюджету може бути проведенадодаткова угруповання щодо одержувачів бюджетних коштів (окремікатегорії фізичних та юридичних осіб, органи нижчого підпорядкування влади імісцевого самоврядування тощо) і за формами надання бюджетнихкоштів. Ці форми такі:

  > асигнування на утримання бюджетних установ;

  > кошти на оплату товарів, робіт і послуг, які виконуються фізичними та юридичними особами за державним або муніципальним контрактами;

  > трансферти населенню;

  > асигнування на здійснення окремих державних повноважень, переданих на інші рівні влади;

  > асигнування на компенсацію додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади, що призводять до збільшення бюджетних витрат або зменшення бюджетних доходів;

  > бюджетні кредити юридичним особам;

  > субвенції та субсидії фізичним і юридичним особам;

  > інвестиції до статутних капіталів юридичних осіб;

  > бюджетні позички, дотації, субвенції і субсидії бюджетам інших рівнів бюджетної системи РФ, державних позабюджетних фондів;

  > кредити і позики усередині країни за рахунок державних зовнішніх запозичень;

  > кошти на обслуговування боргових зобов'язань [2].

  Класифікації видатків бюджету за економічним змістом виділенопріоритетне місце в бюджетному законодавстві РФ. Це може пояснюватисятим, що при такій класифікації досить легко простежити, до якогоконкретно бюджетополучателю надійшла певна сума бюджетних коштіві як вона була використана. При цьому можливе підвищення ефективностібюджетних витрат, тобто переважне виділення коштів бюджету тимгосподарюючим суб'єктам, які використовують їх найбільш ефективно.

  Одним з найважливіших підстав для класифікації бюджетних витратє функціональний ознака. Така класифікація бюджетних витратє найбільш поширеною. Як правило, п

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status