ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Міністерство аграрної політики України

  Харківський державний технічний університет сільського господарства

  Факультет менеджменту Кафедра облікуі аудиту

  Реферат

  На тему: Перевірка виконання прийнятих рішень за

  наслідками попередньої ревізії

  Виконав: Студент гр. 45 ОА

  Боровий В.В..

  Перевірив: Новіков І.Т.

  Харків 2001


  Найважливішою функцією фінансово-господарського контролю є ліквідаціянедоліків у діяльності підприємств та їх профілактика, сприяння підвищеннюефективності господарювання. За результатами проведених ревізій, аудиту іконтрольних перевірок керівництво підприємства, діяльність якогоревізувалі, за участю трудового колективу розробляє заходи щодо ліквідаціїі запобігання повторенням недоліків у наступній діяльності підприємства
  (табл. 1)
  Керівництво підприємства організовує контроль за виконанням цих заходів івизначає ефективність їх у збереженні цінностей. За кожним випадком нестачікоштів і матеріальних цінностей, виявленої у підзвіті матеріальновідповідальних осіб або внаслідок недопоставки підприємствами -постачальниками сировини і матеріалів, подаються позовні вимоги провідшкодування збитку відповідно правоохоронним органам, до державного абовідомчого арбітражу.
  Позовну заяву складають на підставі первинних документів, щопідтверджують матеріальну відповідальність конкретних осіб або іншихпідприємств у розмірі заподіяного збитку. Підприємство-позивач вживаєнеобхідних заходів щодо задоволення своїх позовних вимог у судових іарбітражних органах.
  У відшкодуванні завданих збитків підприємству, а також окремим громадянамвелике значення має добре налагоджений облік виконавчих листів, виданихсудами. Облік переміщення виконавчих листів на утримання заборгованостіведеться бухгалтерією у спеціальному журналі.
  Представник суду (судовий виконавець) систематично контролює виконаннясудових рішень на підприємствах,розташованих на території регіону, який обслуговує суд. В окремих випадкахці функції виконує прокуратура.
  У процесі проведення комплексних ревізій фінансово-господарськоїдіяльності підприємств об'єктом контролю с також достовірність ісвоєчасність обліку виконавчих листів та інших документів (рішеньарбітражу) на відшкодування завданих збитків.
  При визначенні питань замовники аудиторського контролю ставлять на йоговирішення не тільки питання, що мають підтверджувати достовірністьбухгалтерської звітності, декларацій про доходи, а й щодо виявлення причині обставин, що зумовлюють спад економічної активності підприємстврозташованих на території регіону, який обслуговує суд. В окремих випадкахці функції виконує прокуратура.
  У процесі проведення комплексних ревізій фінансово-господарськоїдіяльності підприємств об'єктом контролю с також достовірність ісвоєчасність обліку виконавчих листів та інших документів (рішеньарбітражу) на відшкодування завданих збитків.
  При визначенні питань замовники аудиторського контролю ставлять на йоговирішення не тільки питання, що мають підтверджувати достовірністьбухгалтерської звітності, декларацій про доходи, а й щодо виявлення причині обставин, що зумовлюють спад економічної активності підприємства нестачіі крадіжки цінностей та інші негативні явища. Звичайно, такі питання неповинні виходити за межі компетенції аудитора та його правового статусу уфінансово-господарському контролі.
  Оскільки бухгалтерський облік є функцією управління, яка виявляєтьсяпередусім у контролі за діяльністю матеріально відповідальних осіб,збереження цінностей, виконання державних і договірних зобов'язань,раціонального використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів,додержання законодавства і нормативних актів у господарській діяльності тавідображення її у системі обліку і звітності, щодо причин правопорушень, тоїх слід досліджувати у взаємозв'язку обліку і контролю. Цілком закономірнимє постановка питань перед аудитом такого змісту:
  Чи забезпечує облік і контроль на підприємстві закріплення матеріальноївідповідальності конкретних осіб за цінності?

  Таблиця 1.

  Заходи щодо ліквідації і запобігання недолікам, виявленим у процесі ревізії.

  | | Форма | Місце | Час | Особи, |
  | Захід | впровадження | впровадження | впровад-же | відповідальні |
  | | | | Ння | за |
  | | | | | Впровадження |
  | Стягнення нестачі | Подання | Народний суд | 10.04. | Гол. бухгалтер |
  | грошей у касира. | позову до | | 200_ р.. | |
  | | Суду | | | |
  | Проведення | | Каса | Не рідше | Зам. гол. |
  | оперативних раптових | Ревізія | підприємства | одного | бух-Галтер. |
  | контрольних перевірок | | | разу на | |
  | збереження коштів і | | | місяць | |
  | цінних паперів | | | | |
  | Оперативний контроль | Перманентний | Склади | | Відділи |
  | дефіцитних матеріалів | | підприємства | Постійно | матеріа-льно |
  | на складах | | | | технічного |
  | підприємства. | | | | Постачання, |
  | | | | | Бух-галтерія |
  | Контрольний запуск | Технологічний | заготівельні | Після | Виробничий і |
  | сировини у | контроль | цехи | кожної | технічний |
  | заготівельних цехах. | | | Перевірки | від-діли, |
  | | | | | Бухгалтерія |
  | Вибіркові перевірки | За окремим | Склади | | Відділ збуту |
  | продукції, яку | графіком | готової | Те саме | продукції, |
  | закладають у | їнвентарізаці | продукції | | бухгалтерія |
  | контейнери для | ї | | | |
  | відправлення | | | | |
  | покупцям. | | | | |

  Хто відповідальний за порушення нормативних актів з обліку і контролюкоштів на підприємстві?
  Наскільки організація обліку забезпечує здійснення контрольних функційпри виконанні державного замовлення?
  За даними бухгалтерського обліку здійснюється попередній, поточний тапісляопераційний (ретроспективний) контроль господарських операцій.
  Виявляючи причини правопорушень, аудит встановлює, як бухгалтерія на стадіїпопереднього контролю господарської операції, тобто до її виконання,контролює застосування норм витрат сировини при виписуванні лімітно -забірніх карт на одержання цехами матеріалів зі складі »та ін. На стадіїпоточного контролю господарських операцій аудит встановлює, чи достатньобухгалтерія контролює оприбуткування виготовленої продукції, правильністьїї реалізації тощо. Бухгалтерський облік і звітність дають необхіднуінформацію для післяопераційного контролю господарських операцій (замісяць, квартал, рік), тому аудит, встановлюючи причини нестач,пересортування, псування товарно-матеріальних цінностей, знову вдається дофункцій внутрішньогосподарського контролю, який здійснює бухгалтерія
  (своєчасність) та якість проведення інвентаризації, залік пересортуванняматеріалів, відображення її результатів в обліку тощо).
  Таким чином, вивчаючи причини правопорушень і недоліків у господарськійдіяльності, аудит встановлює виконання контрольних функцій, покладених набухгалтерський облік.
  Бухгалтерський облік є перевіреним джерелом інформації для управліннямаркетингом. Аудит, виявляючи причину спаду економічної активності,пов'язаної з випуском неконкурентноспроможної продукції, відвантаженоїпокупцям, додержання договірної дисципліни, управління матеріальнимизапасами і іншими господарськими операціями, встановлює повноту ісвоєчасність забезпечення інформацією різних ланок управління дляраціонального господарювання; використання цієї інформації для своєчасногокоригування конфліктних ситуацій у виробництві та збуті продукції на ринкутощо. Зокрема, це стосується оперативності бухгалтерського обліку ресурсівпідприємств (матеріальних, фінансових, трудових) і виробничо-комерційнихпроцесів, тобто роботи фінансової і управлінської бухгалтерії.
  Отже, аудит, досліджуючи принципи недоліків, правопорушень угосподарській діяльності, вивчає інформаційне забезпечення менеджменту
  (управління економікою), яке є однією з функцій бухгалтерського обліку.
  Бухгалтерський облік у господарському механізмі виконує важливузагальноекономічну (розподільну) функцію, яка полягає у нарахуванні івиплаті заробітної плати працівникам за кінцевими результатами їхньоїдіяльності - виготовленою продукцією, наданими послугами тощо, тобто задопомогою обліку здійснюються розподільні функції в усіх ланках народногогосподарства. Одночасно за допомогою обліку контролюють темпи зростаннявиробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) та оплати праці.
  У обліку відображається формування собівартості продукції, яка є основоюїї ціноутворення, а отже, і рентабельності, від якої залежить величинаприбутку (госпрозрахункового доходу), що є джерелом утворення фондівматеріального стимулювання, виробничого і соціального розвиткупідприємства, тобто фондів споживання і нагромадження. Недоліки убухгалтерському обліку при виконанні загальноекономічніх його функційпризводять до необгрунтованого завищення заробітної плати, приписуваннямобсягів невиконаних робіт, збільшення коштів, які відраховуються до фондівекономічного стимулювання, і зниження платежів до державного бюджету та ін.

  Таким чином, протиправні дії у бухгалтерському обліку при здійсненнірозподільних та інших загальноекономічніх функцій у господарськомумеханізмі можуть бути причиною зловживань, збагачення окремих осіб зарахунок суспільства та інших негативних явищ які досліджує аудит з метоюпрофілактики їх у наступній діяльності підприємства.
  Порушення функцій бухгалтерського обліку у господарському механізмі всіхланок народного господарства пов'язане з незадовільною організацієюбухгалтерського обліку та недодержання його методології. Надмірнацентралізація бухгалтерського обліку в торгівлі і громадському харчуванні,як свідчить практика, є першопричиною безконтрольності за збереженнямцінностей, неправильного використання продуктів, привласнення виторгу.
  Спрощення так само, як і ускладнення методології бухгалтерського обліку,недодержання нормативних актів, порушення законодавства, як правило, єпричинами нестачі і крадіжок коштів, товарів, сировини, будівельних таінших матеріалів, а також безгосподарності, які завдають збитківпідприємствам, а звідси - і всьому суспільству. У профілактиці цихнедоліків важливу роль відіграє аудит.
  Аудит досліджує питання, поставлені на його вирішення, а також за власноюініціативою вивчає причини недоліків, правопорушень і розробляєпрофілактичні заходи щодо недопущення повторення їх у майбутнійгосподарській діяльності підприємств. Причини правопорушень тапрофілактичні заходи щодо запобігання їм виявляють на дослідній стадіїконтрольно-ревізійного процесу і систематизують у журналі групуваннянедоліків ревізії, аудиту.
  Профілактичні заходи щодо запобігання виникненні недоліків,правопорушенням у господарській діяльності ревізор, аудитор викладають вокремому розділі акта або окремо оформляють їх і подають разом з актамиоргану, який призначив ревізію або аудит.
  Отже, ревізія і аудит фінансово-господарської діяльності активновпливають на виявлення негативних явищ у діяльності підприємств,встановлення їх причинних взаємозв'язків, сприяють профілактиці збитків,нестач, втрат у господарській діяльності.

  Список використаної літератури

  1. Аудит: практичний посібник/А. Кузьминський, Н. Кужельний, Е. Петрик,

  В. Савченко та ін.; Під.ред. А. Кузьминський. - Київ: "Облікінформ",

  1996. - 283 с.

  2. Курс аудиту: підручник. - 2-ге видання, перероб. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 574 с.

  3. Бухгалтерський облік в сільському господарстві: навчальний посібник/

  Фесенко Д.М., Штейнман М.Я., Атрощенко В.І. - К.: Вища школа, 1987. -

  360 с.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status