ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розрахунки з постачальниками
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  ЗМІСТ
  ВСТУП 1
  Глава 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ Облік розрахунків з постачальниками
  І АНАЛІЗ Кредиторська заборгованість ОРГАНІЗАЦІЇ 4
  1.1. Завдання обліку розрахунків з постачальниками 4
  1.2. Особливості діяльності організації та дослідження нормативної базирегламентує розрахунки 6
  1.3. Організація матеріально-технічного постачання виробничимизапасами 10
  Глава 2. ДІЮЧА ПРАКТИКА Облік розрахунків з постачальниками 33
  2.1. Документальне оформлення надходження матеріалів та аналітичний облікрозрахунків з постачальниками 33
  2.2. Синтетичний облік розрахунків з постачальниками та контроль за виконаннямдоговірних умов 40
  2.3. Автоматизована обробка облікової інформації 45
  Глава 3. АНАЛІЗ Кредиторська заборгованість 50
  3.1. Аналіз складу і структури кредиторської заборгованості 50
  3.2. Аналіз дебіторської заборгованості 55
  3.3. Шляхи зниження кредиторської заборгованості 60
  ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 62
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 65
  ДОДАТКИ 69

  ВСТУП

  В даний час, з переходом економіки до ринкових відносин,підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридичнавідповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкостісуб'єктів господарювання. Все це значно збільшує роль аналізу їхфінансового стану: наявності, розміщення та використання грошовихкоштів.

  Результати такого аналізу потрібні насамперед власникам, а такожкредиторам, інвесторам, постачальникам, менеджерам і податковим службам. Уданій роботі проводиться фінансовий аналіз підприємства саме з точкизору власників підприємства, тобто Для внутрішнього використання іоперативного управління фінансами.

  Метою дипломної роботи є - вивчення організації бухгалтерськогообліку розрахунків з постачальниками та аналіз кредиторської заборгованості.

  Виходячи з поставлених цілей, можна сформувати завдання дослідженняобліку розрахунків з постачальниками:
  . вивчення нормативної бази обліку розрахункових операцій в Україні;
  . перевірка і контроль за дотриманням форм розрахунків, встановлених у договорах із постачальниками;
  . вивчення та перевірка правильності ведення розрахунків за авансами;
  . вивчення та своєчасний вивірка розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами;
  . перевірка правильності обліку розрахунків з підзвітними особами;
  Завданнями аналізу кредиторської заборгованості є наступне:
  . оцінка динаміки заборгованості;
  . визначення розмірів заборгованості, що виникла в результаті дії особливостей форм розрахунків;
  . виділення заборгованості, що виникає в результаті порушення фінансової розрахункової дисципліни, встановлення причин її виникнення;
  . визначення шляхів зниження кредиторської заборгованості.

  Для вирішення перерахованих вище завдань була використана річнабухгалтерська звітність ТОВ "Дальтраст" за 1999, 2000 роки, а саме:
  . бухгалтерський баланс (форма № 1 по ОКУД),
  . додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5 по ОКУД)
  . звіт про рух грошових коштів (форма № 4 по ОКУД)
  . звіт про фінансові результати (форма № 2 по ОКУД)

  Крім перерахованого вище в даній роботі буде приділено увагуорганізації господарських зв'язків з постачальниками, які займають особливемісце серед інструментів комерційної діяльності підприємства, так як цясистема представляє сукупність форм, методів і важелів взаємодіїпідприємства із споживачами продукції, виражена в основній діяльностіз формування асортименту товарів.

  У даній роботі з урахуванням сучасних вимог висвітлено актуальніпитання організації господарських зв'язків організації з постачальниками.

  Спеціальні підрозділи роботи розкривають організаційно-правову формупідприємства, його основні економічні показники.

  Глава 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ Облік розрахунків з постачальниками

  І АНАЛІЗ Кредиторська заборгованість ОРГАНІЗАЦІЇ

  1.1. Завдання обліку розрахунків з постачальниками

  У процесі здійснення виробничо-фінансової діяльностірізні підприємства і організації вступають у взаємини з іншимигосподарствами, бюджетом, позабюджетними фондами, фізичними особами та ін Цірозрахунки можуть виступати як у безготівковій формі, так і готівкою.
  Посередниками безготівкових розрахунків є банки, які створені дляакумулювання грошових коштів та ефективного їх розміщення на умовахзворотності. платності і терміновості. Готівкові розрахунки проводятьсяза допомогою організованих кас на підприємстві.

  Як правило, в ході відповідних взаємин виникаютьдебіторська та кредиторська заборгованості.

  Під дебіторською заборгованістю розуміють заборгованість сторонніхорганізацій та фізичних осіб конкретного підприємства, а під кредиторської --заборгованість конкретного підприємства іншим юридичним і фізичнимособам.

  З метою підвищення достовірності даних про розрахунки з підприємствами іорганізаціями необхідно працівниками бухгалтерії кожного господарствапроводити щорічну інвентаризацію дебіторської та кредиторськоїзаборгованості. Дані інвентаризації сприяють також ліквідаціїпрострочених заборгованостей і застерігають підприємства від не надходженьгрошових сум дебіторської заборгованості в результаті закінчення термінупозовної давності.

  Основними завданнями обліку розрахункових операцій є:
  . забезпечення контролю за правильністю оформлення договорів та інших документів, що регулюють і регламентують взаємовідносини між підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами;
  . забезпечення контролю за правильністю дотримання форм розрахунків між суб'єктами ринку;
  . правильне відображення операцій в первинних документах і регістрах синтетичного й аналітичного обліку за розрахунковими операціями;
  . своєчасне виконання розрахунків з організаціями, підприємствами, установами та фізичними особами;
  . ліквідація прострочених заборгованостей та недопущення заборгованості зі строком позовної давності.

  Методологічні основи організації обліку розрахунків з постачальникамивстановлюють правила документального оформлення прийому, зберігання, відпускутоварів і відображення товарних операцій в бухгалтерському обліку та звітності,є елементом системи нормативного регулювання бухгалтерського облікутовароматеріальних цінностей.

  Методологічні основи організації обліку розрахунків з постачальникамирозроблені відповідно Цивільним кодексом РФ, прийнятим
  Державною Думою 22.12.95 р., Положенням про бухгалтерський облік тазвітності в РФ від 26.12.94 р., № 170, Положенням від 06.07.99 р., № 43н пробухгалтерський облік організації, ПБО 4/99, Плану рахунків бухгалтерськогообліку фінансово-господарської діяльності підприємств та Інструкцією з йогозастосування, затверджених Наказом Мінфіну СРСР від 01.11.91 № 56 (ззмінами і доповненнями, внесеними Наказом Мінфіну РФ від 28.12.94 №
  173), Наказом Мінфіну РФ від 28.07.95 № 81 «Про порядок відображення вбухгалтерському обліку окремих операцій, пов'язаних з введенням в діюпершої частини Цивільного кодексу РФ »; Положенням з бухгалтерського облікувід 09.11.98 № 60Н "Облікова політика організації" (ПБУ 1/98), Положенням побухгалтерського обліку від 15.06.98 № 25Н "Облік матеріально-виробничихзапасів "(ПБУ 5/98).

  1.2. Особливості діяльності організації та дослідження нормативної бази що регламентує розрахунки

  Товариство з обмеженою відповідальністю" Дальтраст "створено на основіоб'єднання коштів його засновників з метою сприяння активізації зв'язківросійської економіки зі світовим господарством відповідно до Цивільногокодексом РФ, Федеральним законом «Про товариства з обмеженоювідповідальністю »26 квітня 1999 року.

  Засновниками ТОВ« Дальтраст »є юридичні особи:

  Юридична адреса об'єднання: м. Находка, вул. Мінська, 5.

  Мета створення - здійснення ринкових взаємовідносин і отриманняприбутку на основі задоволення потреб громадян, юридичних осіб увиробленої продукції і товари, виконуваних робіт та надання послугу сферах, визначених предметом діяльності.

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Дальтраст» єюридичною особою з моменту державної реєстрації, маєсамостійний баланс, розрахунковий рахунок в банківській установі, а такожє самостійним суб'єктом господарської діяльності, виступає відсвого імені позивачем і відповідачем у суді.

  Основними видами діяльності, що здійснюються товариством з обмеженоювідповідальністю «Дальтраст" в цьому, є:
  . лісозаготівля;
  . лісопиляння;
  . деревообробка.

  Кінцевою продукцією є пиломатеріали, які підприємствореалізує як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому.

  Основним постачальником дерева є Сергіївський ліспромгосп, а такожпідприємство має договірні відносини з іншими постачальниками.

  Структура управління ТОВ складається з декількох груп. На чолісуспільства стоїть генеральний директор, якому підпорядковується директор зкомерційної діяльності та головний бухгалтер, а також групаекспедирування та агентування група, що складається з декількохфахівців.

  Бухгалтерський облік повністю здійснюється головним бухгалтером,який також виконує функції касира. Бухгалтерський облік ведеться заспеціальної бухгалтерської програми для персонального комп'ютера. Техніко -економічна характеристика ТОВ «Дальтраст» представлена в Таблиці № 1
  (див. Додаток) вигляді системи показників, що комплексно характеризують йогодіяльність.

  З даних, наведених в Таблиці № 1 випливає, що за рік відбувсязначне зростання основних показників, що характеризують діяльністьорганізації.

  Беручи до уваги, що для розрахунку темпу зростання показників забазисний період взято 1999 рік, в 2000 році збільшилися такі показники як
  (див. Додаток, рис. 1):

  Обсяг реалізованих послуг - на 15,4%, або на 538,8 тис. руб.
  Збільшення цього показника зумовлено збільшенням замовлень покупців ізамовників і підвищенням вартості даного виду послуг;

  Середньооблікова чисельність працюючих скоротилася на 10% за рахунокскорочення робочих місць;

  Фонд заробітної плати також зменшився на 3,5% або на 34,7 тис. руб.
  Це було обумовлено зменшенням чисельності працюючих.

  Не дивлячись на те, що фонд оплати праці зменшився, середньорічназаробітна плата збільшилася на 7,2% або на 3,6 тис. руб. і склала в
  2000 52,9 тис. руб.;

  Продуктивність праці зросла на 49,4 тис. руб. або на 28,2%. Наце збільшення вплинуло збільшення обсягу реалізованих послуг.

  Собівартість послуг в 2000 році склав 735,3 тис. грн., тобтозбільшилася на 23,8%. Цей показник зумовлений збільшенням витрат наоплату праці, а також підвищенням комунальних, телефонних та інших послуг;

  Витрати на 1 рубль реалізованих послуг підвищилися з 0,88 тис. руб. до
  0,94 тис. грн., Або на 6,8%. Підвищення цього показника обумовлено тим,що співвідношення обсягу реалізованих послуг та собівартості залишалосяпрактично на одному рівні як в 1999 році, так і в 2000 році;

  Середньорічна вартість основних фондів збільшилася на 88,47 тис. руб.або на 38,7% і склала 316,67 тис. руб. Збільшення даного показникавідбулося за рахунок додатково введених основних засобів;

  Показник фондовіддачі зменшився на 16,9% або на 2,6 тис. руб. зарахунок збільшення вартості основних фондів;

  Балансова прибуток скоротився на 46,5% або на 196,5 тис. руб. Цебуло обумовлено збільшенням собівартості послуг.

  Рентабельність послуг організації в 2000 році скоротилася на 6,5 тис.руб. (на 53,7%) у порівнянні з 1999 роком. Зниження цього показникавідбулося за рахунок того, що темп росту реалізованих послуг набагатовипереджає темп зростання балансового прибутку, що негативно вплинуло нафінансовий стан організації.

  Таким чином, можна зробити висновок про задовільний станпідприємства за період 1999 - 2000 рр..

  1.3. Організація матеріально-технічного постачання виробничими запасами

  Для безперебійного функціонування виробництва необхідно добреналагоджене матеріально-технічне забезпечення, що на підприємствахздійснюється через органи матеріально-технічного постачання.

  Головним завданням органів забезпечення підприємства є своєчасне іоптимальне забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсамивідповідної комплектності і якості.

  Вирішуючи це завдання, органи постачання повинні вивчати і враховувати попит іпропозиція на всі споживаються підприємством матеріальні ресурси, рівеньі зміна цін на них і на послуги посередницьких організацій, вибиратинайбільш економічну форму руху товарів, оптимізувати запаси, знижуватитранспортно-заготівельні і складські витрати.

  Зміст функцій органів постачання підприємства включає тринапряму.

  1. Планування, яке передбачає:

  . вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, а також ринку окремих товарів;

  . прогнозування і визначення потреби всіх видів матеріальних ресурсів, планування оптимальних господарських зв'язків;

  . оптимізацію виробничих запасів;

  . планування потреби матеріалів і встановлення їхнього ліміту на відпустку цехам;

  . оперативне планування постачання.

  2. Організація, яка включає:

  . збір інформації про потрібної продукції, участь у ярмарках, виставках-продажах, аукціонах і т. п.;

  . аналіз всіх джерел задоволення потреби в матеріальних ресурсах з метою вибору найбільш оптимального;

  . укладання з постачальниками господарських договорів на поставку продукції;

  . одержання й організацію завезення реальних ресурсів;

  . організацію складського господарства, що входить до складу органів постачання;

  . забезпечення цехів, ділянок, робочих місць необхідними матеріальними ресурсами;

  3. Контроль та координація роботи, до складу яких входять:

  . контроль за виконанням договірних зобов'язань постачальників, виконання ними строків поставки продукції;

  . контроль за витрачанням матеріальних ресурсів у виробництві;

  . вхідний контроль за якістю і комплектністю надходять матеріальних ресурсів;

  . контроль за виробничими запасами;

  . висунення претензій постачальникам і транспортним організаціям;

  . аналіз дієвості постачальницької служби, розробка заходів щодо координації постачальницької діяльністю і підвищення її ефективності.

  В умовах ринку в підприємств виникає право вибору постачальника, азначить, і право закупівлі більш ефективних матеріальних ресурсів. Цезмушує постачальницьке персонал підприємства уважно вивчатиякісні характеристики продукції, що поставляється різнимипостачальниками.

  Критеріями вибору постачальника в ТОВ "Дальтраст" є надійністьпостачання, можливість вибору способу доставки, час на здійсненнязамовлення, можливість надання кредиту, рівень сервісу та інше.
  Причому співвідношення значимості окремих критеріїв із плином часом можезмінюватися.

  Організаційна побудова, характер і методи роботи служб постачанняна підприємствах відзначаються своєрідністю. В залежності від об'ємів, типів іспеціалізації виробництва, матеріалоємності продукції, і територіальногорозміщення підприємства складаються різні умови, що вимагаютьвідповідного розмежування функцій і вибору типу структури органівпостачання. На невеликих підприємствах, які споживають малі обсягиматеріальних ресурсів в обмеженій номенклатурі, функції постачанняпокладаються на невеликі групи або окремих працівників господарськоговідділу підприємства. Так, наприклад, у ТОВ "Дальтраст" функції постачанняпокладені на заступника директора.

  На більшості середніх і великих підприємств цю функцію виконуютьспеціальні відділи матеріально-технічного постачання, які побудовані зафункціональним або матеріальною ознакою. У першому випадку кожна функціяпостачання (планування, заготовка, зберігання, відпуск матеріалів)виконується окремою групою працівників. При побудові постачальницькихорганів за матеріальною ознакою певні групи працівників виконуютьвсі функції постачання за конкретного виду матеріалів.

  Характерний тип структури служби постачання - змішаний (рис. 1), колитоварні відділи, групи, бюро спеціалізовані на постачанні конкретнимивидами сировини, матеріалів, обладнання. Однак поряд з товарними до складувідділу постачання входять функціональні підрозділи: планове,диспетчерське.

  Змішаний тип структур?? відділу постачання - найбільш раціональний методбудови, що сприяє підвищенню відповідальності працівників,поліпшення матеріально-технічного забезпечення виробництва.

  Планове бюро (група) виконує функції по аналізу навколишнього середовища іринкових досліджень, визначення потреби в матеріальних ресурсах,оптимізації ринкової поведінки по найбільш вигідному забезпеченню,формування нормативної бази, розробці планів постачання та аналізу їхвиконання, здійснює контроль за виконанням постачальниками договірнихзобов'язань.


  Рис. 1. Організаційна структура відділу матеріально технічного постачання

  (змішаний тип) [21, С. 259]

  Товарне бюро (група) виконує комплекс планово-оперативних функційщодо забезпечення виробництва конкретними видами матеріальних ресурсів:планування, обліку, завезення, зберігання та відпуску матеріалу у виробництво,тобто регулює роботу матеріальних складів.

  Диспетчерське бюро (група) виконує оперативне регулювання іконтроль за виконанням плану забезпечення підприємства і цехів сировиною іматеріалами; усуває неполадки, що виникають у ході постачаннявиробництва; контролює і регулює хід поставок матеріалів напідприємство.

  На підприємствах деревообробки служба постачання крім відділуматеріально-технічного постачання включає і відділ зовнішньої кооперації (абобюро, групу), який може входити до складу відділ матеріальнотехнічного постачання.

  Відділи (бюро, групи) зовнішньої кооперації забезпечують виробництвонапівфабрикатами (заготовками, деталями, вузлами). Вони також можуть будуватисяза функціональним або товарним ознакою.

  Для великих підприємств (об'єднань), що складаються з ряду філіалів,найбільш прийнятний тип структури, представлений на рис. 2.

  Особливістю цього типу структури є те, що підрозділи маютьсвої служби постачання з функціями з планування та оперативногорегулювання постачання виробничих цехів і ділянок матеріальнимиресурсами, а також по контролю за їх виконанням.

  Формування нормативної бази, прогнозування та розробка планівматеріально-технічного постачання, встановлення господарських зв'язків, ікоординація роботи служб постачання, що входять в підприємство,сконцентровані на базі служби постачання підприємства. Взаємодіяпідрозділів служби постачання підприємства здійснюється на основіфункціональних зв'язків, а не адміністративного підпорядкування.

  Одним з ланок організації матеріально-технічного постачанняє складське господарство, основне завдання якого полягає в прийоміі зберіганні матеріалів, їх підготовки до виробничого споживання,безпосередньому постачання цехів необхідними матеріальними ресурсами.
  Склади в залежності від зв'язку з виробничим процесом підрозділяютьсяна матеріальні, виробничі, збутові.

  Рис. 2. Схема організаційної структури служби постачання [21, С. 260].

  Прийняті матеріали зберігаються на складах по номенклатурних груп;сортам, розмірами, нумеруються із зазначенням індексів матеріалів.

  Завезення матеріалів і робота складів організуються на основі оперативно -заготівельних планів.

  Поставки матеріальних ресурсів на підприємство здійснюються черезгосподарські зв'язки. Господарські зв'язки являють собою сукупністьекономічних, організаційних та правових взаємовідносин, яківиникають між постачальниками і споживачами засобів виробництва.
  Раціональна система господарських зв'язків передбачає мінімізацію витратвиробництва і обігу, повну відповідальність кількості, якості іасортименту продукції, що поставляється потребам виробництва,своєчасність і комплектність її надходження.

  Господарські зв'язки між підприємствами можуть бути прямі інепрямі (побічні), тривалі і короткочасні.

  Прямі являють собою зв'язки, при яких відношення по поставкахпродукції встановлюється між підприємством-виробником іпідприємством-постачальником прямо, безпосередньо.

  Непрямі це зв'язки, коли між цими підприємствамиє хоча б один посередник. Поставки продукції споживачеві можутьздійснюється змішаним шляхом, тобто як прямо, так і через посередників
  (дистриб'юторів, джоберів, агентів, брокерів) (рис. 3).

  Дистриб'ютори та джобери - це фірми, які здійснюють збут на основіоптових закупівель у великих промислових підприємств - виробників готовоїпродукції. Дистриб'ютори на відміну від джоберів - відносно великіфірми, які мають власні склади і встановлюють триваліконтрактні відносини з промисловими підприємствами. Джобери, навпаки,скуповують окремі великі партії товарів для швидкого перепродажу.

  Рис. 3. Схеми господарських зв'язків МТС [21, С. 261].

  Агенти і брокери - це фірми або окремі підприємці,здійснюють збут продукції промислового підприємства на основікомісійної винагороди.

  Прямі господарські зв'язки для підприємств є найбільшекономічними і прогресивними в порівнянні з непрямими, так як вони,виключаючи посередників, зменшують витрати обертання, документообіг,зміцнюють взаємовідносини між постачальниками і споживачами. Постачанняпродукції стають більш регулярними і стабільними.

  Опосередковані господарські зв'язки менш економічні. Вони вимагаютьдодаткових витрат на покриття витрат діяльності посередників міжпідприємствами-споживачами та підприємствами-виробниками.

  Потреба в непрямих зв'язках пояснюється тим, що прямі зв'язкивигідні й доцільні в умовах споживання матеріальних ресурсів увеликих масштабах. Якщо ж підприємства споживають сировину і матеріали внезначних кількостях, що не досягають транзитної форми відвантаження, то,щоб не створювати на підприємствах зайві запаси матеріальних цінностей,доцільні зв'язку та послуги через посередників.

  Як прямі, так і непрямі зв'язки можуть носити тривалий ікороткостроковий характер. Тривалі господарські зв'язки - прогресивнаформа матеріально-технічного постачання. У цьому випадку підприємства маютьможливість розвивати на довгостроковій основі співробітництво звдосконалення власної продукції, зниженню її матеріалоємності,доведення до світових стандартів.

  В ТОВ "Дальтраст" застосовуються прямі зв'язки з постачальниками.

  З класифікацією зв'язків на прямі і непрямі тісно пов'язаний поділ їхпо формах організації поставок продукції. З цієї точки зору розрізняютьтранзитну та складську форми постачань.

  При транзитної формі постачання матеріальні ресурси переміщуються відпостачальника до споживача прямо, минаючи проміжні бази та складипосередницьких організацій. Крім того, підприємство, отримуючи матеріалбезпосередньо від постачальника, прискорює доставку і скорочує транспортно -заготівельні витрати. Проте її використання обмежене транзитниминормами відпустки, менше яких постачальник не приймає до виконання.
  Використання цієї форми постачання для матеріалів з невеликою потребоюпризводить до збільшення запасів і пов'язаних з цим витрат.

  При складській формі матеріальні ресурси завозяться на склади і базипосередницьких організацій, а потім з них відвантажуються безпосередньоспоживачам.

  транзитну форму доцільно застосовувати в тих випадках, колиспоживачам необхідні матеріальні ресурси у великих кількостях, що даєможливість відвантажувати їх полногрузнимі вагонами або іншими засобамитранспорту.

  При транзитної формі завезення значно знижуються витрати, іпідвищується швидкість обігу, поліпшується використання транспортнихкоштів.

  В ТОВ "Дальтраст" здійснюється складська форма. Дана формадозволяє підприємству замовляти необхідні матеріали в кількості меншевстановленої транзитної норми, під якою розуміється мінімальнодопустима загальна кількість продукції, що відвантажується підприємствомвиробником споживачеві за одним замовленням.

  При складській формі постачання продукція зі складів посередницькихорганізацій може завозиться малими партіями і з більшою частотою, щосприяє скороченню запасів матеріальних ресурсів у споживачів.
  Однак у цьому випадку останні несуть додаткові витрати за складськупереробку, зберігання та транспортування з баз посередницьких організацій.
  Тому в кожному конкретному випадку потрібно економічне обгрунтуваннявибору форм постачання.

  Для техніко-економічного обгрунтування вибору форми постачання використовується формула [21, С. 263]:

  Рmax K (Птр - Пскл)/(Сскл - Стр), де

  Рmax - максимальна кількість матеріалу, що економічнодоцільно отримати від складських організацій, натур, од. вимірювання;

  К - коефіцієнт використання виробничих фондів і змістувиробничих запасів ,.%;

  Птр і Пскл - середня величина партії поставки відповідно притранзитній і складській формах постачання, натур, од. вимірювання;

  Стор і Сскл - величина витрат з доставки та зберігання матеріаліввідповідно при транзитній і складській формах постачання,% до ціни.

  Важливі етапи в організації матеріально-технічного постачанняпромисловості - специфікування ресурсів та укладення господарськихдоговорів на постачання продукції.

  Під специфікування ресурсів розуміється розшифровка укрупненійноменклатури по конкретних видах, марках, профілях, сортах, типах, розмірамта іншими ознаками. Від того, наскільки правильно складена специфікаціяматеріальних ресурсів, багато в чому залежить матеріальне забезпеченнявиробництва. Якщо в специфікації допущена неточність, то це можепризвести до того, що фактичні поставки не будуть відповідатидійсної потреби. Тим самим підприємство буде поставлено підзагрозу невиконання виробничої програми і збуту своєї продукції.
  Поставляється продукція за договорами, які служать документом,що визначає права і обов'язки сторін (див. Додаток).

  У договорах зазначаються найменування продукції, кількість,асортимент, комплектність, якість і сортність продукції із зазначеннямстандартів і технічних умов, вимоги до упакування і тарі, термінипоставки продукції, загальний термін дії договору, ціна на поставляєпродукцію та її загальна вартість, умови оплати, передбачаєтьсявідповідальність сторін за дотримання умов договорів. Після укладеннядоговорів відділи постачання підприємств повинні забезпечити своєчасне ікомплектний отримання матеріалів, їх кількісну та якісну приймання,правильне зберігання на складах підприємства. Оперативна робота по завозуматеріалів здійснюється на основі місячних планів, в яких зазначаютьсякалендарні строки і об'єми поставок по важливих видах матеріальнихресурсів. Копії таких планів передаються на відповідні склади івикористовуються ними для організації підготовчих робіт.

  Існує два варіанти організації завезення матеріальних ресурсів:самовивіз і централізована доставка.

  Самовивіз характеризується відсутністю єдиного органу, який забезпечуєоптимальне використання транспорту. Підприємство самостійнодомовляється з транспортними організаціями, не пред'являє жорсткихвимог до типів використовуваного транспорту - головне вивезти матеріальніресурси. При цьому застосовуються історично сформовані технологічніпроцеси вантажопереробки, як правило, не узгоджені між собою.
  Відсутня необхідність використання строго певних видів тари,часто відсутні умови для безперешкодного під'їзду транспорту,швидкої розвантаження і приймання матеріальних ресурсів.

  В ТОВ "Дальтраст" здійснюється централізованою доставкою.
  Підприємством розроблені схеми завезення продукції, визначені раціональнірозміри партій поставок і частота завозу; розроблені оптимальні маршрутиі графіки завезення продукції.

  Централізована доставка матеріальних ресурсів дозволяє ТОВ
  "Дальтраст":

  . підвищити ступінь використання транспорту і складських площ;

  . оптимізувати товарні запаси, як у виробника, так і у споживача продукції;

  . підвищити якість і рівень матеріально-технічного забезпечення виробництва;

  . оптимізувати розміри партії поставок продукції.

  Забезпечення матеріальними ресурсами виробничих цехів, дільниць таінших підрозділів підприємства передбачає виконання наступних функцій:

  . встановлення кількісних і якісних завдань з постачання

  (лімітування);

  . підготовка матеріальних ресурсів до виробничого споживання;

  . відпустку і доставку матеріальних ресурсів зі складу служби постачання на місце її безпосереднього споживання або на склад цеху, дільниці;

  . оперативне регулювання забезпечення;

  . облік та контроль за використанням матеріальних ресурсів в підрозділах підприємства.

  Постачання ТОВ "Дальтраст" матеріалами здійснюється в повномуЗгідно зі встановленими лімітами і конкретними особливостямивиробництва. Останні враховуються при розробці графіків подач, наоснові яких матеріали доставляються в цех. Ліміт встановлюється виходячиз виробничої програми цеху та специфіковані норм витрати.

  Розрахунок ліміту здійснюється за формулою [21, С. 266]:

  Л = Р РНЗ. п + Нз - О, де

  Л - ліміт даної номенклатури продукції;

  Р - потреба цеху в матеріалах для виконання виробничоїпрограми;

  РНЗ п - потреба цеху в матеріалах для зміни незавершеноговиробництва (+ збільшення, - зменшення);

  Нз - норматив цехового запасу даної продукції;

  О - розрахунковий очікуваний залишок даної продукції в цеху на початокпланового періоду.

  Розрахунок виконується в натуральних показниках. Потреба в матеріалахдля виконання виробничого завдання визначається шляхом множенняпрограми виробництва на норми витрати по відповідних виробів. Такимже чином розраховується потреба в матеріалах для змінинезавершеного виробництва, тобто шляхом множення поіздельних норм витратина зміну програми незавершеного виробництва в плановому періоді.

  Цеховий запас визначається в необхідних випадках і залежить від величинипартії продукції, що доставляється в цех, середньодобового її витрат, а такожвід циклічності виробництва.

  Розрахунковий очікуваний залишок матеріальних ресурсів в цеху визначаєтьсяза результатами роботи цеху в періоді, що передує плановому [21, С.
  266]:

  О = Оф + ВФ - (Ро.п + Ре.н + РНЗ. П + Рбр), де

  Оф - фактичний залишок на перше число за даними інвентаризації абобухгалтерського обліку;

  ВФ - кількість відпущених цеху матеріалів за весь період;

  Ро.п - фактичні витрати на основне виробництво;

  Ре.н - фактичні витрати на ремонтно-експлуатаційні потреби;

  Рнз.п - фактичні витрати на зміну незавершеного виробництва;

  Рбр - витрати на брак (оформлений актом списання).

  Фактичний витрати на основне виробництво та ремонтно -експлуатаційні потреби в ТОВ "Дальтраст" розраховується шляхом множенняфактичних обсягів робіт на діючі в даному періоді норми витратиматеріальних ресурсів.

  Встановлений ліміт фіксується в планкарте, лімітної карті, лімітноїабо забірної відомості, які направляються складу і цеху-споживачу.

  Планкарта звичайно застосовується в масовому і великосерійному виробництві,тобто в умовах стабільної потреби і чіткої регламентації виробництва.
  У ній вказуються встановлений цеху ліміт по кожному виду матеріалів,строки і величина подачі партії. Відповідно до планкартамі склад своїмитранспортними засобами доставляє партії матеріалів кожному цеху ввстановлені терміни. Відпустка їх оформляється приймально-здавальними накладними. Убланку планкарти ведеться поточний облік виконання плану поставок.

  Лімітна карта використовується в тих випадках, коли жорстка регламентаціяпоставок усередині місяця за термінами та обсягами скрутна (серійне таіндивідуальне виробництво). У лімітної карті вказуються місячнапотреба в матеріалі, величина запасу і місячний ліміт витрат (див.
  Додаток № 2).

  У випадках появи необхідності прийняття рішень щодо зміни лімітуслужбою постачання оформляється разове вимога або вимога на заміну,яке узгоджується з технічною службою і підписується відповідальнимособою (головним інженером, головним конструкторму, головним механіком і т.д.).

  У лімітну відомість включаються звичайно група однорідних матеріалівабо усі отримані з даного складу матеріали.

  парканні відомості (карти) вводяться при лімітуванні витратидопоміжних матеріалів, зазвичай у випадках, коли потреба в нихнерівномірна і відсутні досить точні норми витрати. Відпусткаматеріалів з збірними картками (відомостями) регламентуються заздалегідьвстановленими термінами (зазвичай раз на місяць або квартал). У забірної картізазначаються кількість матеріалу, який може витрачати цех, і термінийого отримання.

  Служба постачання відповідає за своєчасну та якісну підготовкуматеріальних ресурсів до виробничого споживання, для чого виконуєроботи з розпакуванні, розконсервації, комплектування, які узгоджуютьсяз технологічною службою підприємства.

  Цілеспрямований і економна витрата матеріальних ресурсів в цехахзнаходиться під постійним контролем служби постачання і періодичноперевіряється шляхом ревізії матеріального обліку. За результатами перевіркиприймаються конкретні заходи з усунення виявлених недоліків.

  Робота органів матеріально-технічного забезпечення прямо або побічновпливає на рівень основних техніко-економічних показників підприємства.

  До числа показників матеріально-технічного постачання в ТОВ
  "Дальтраст" відносяться кількісні та якісні показники плану завезенняматеріальних ресурсів (номенклатура, кількість і вартість матеріальнихресурсів); транспортно-заготівельні витрати (вартість перевезенняматеріалів - витрати на доставку матеріалів до складу підприємства; націнкипостачальницьких і збутових організацій; витрати на тару); витрати назберігання, видачу у виробництво і відвантаження споживачеві матеріальнихресурсів; адміністративно-господарські витрати (витрати на утриманняапарату відділу матеріально-технічного постачання).

  Підставою для позитивної оцінки діяльності органів матеріально -технічного забезпечення є: відсутність перебоїв у постачаннівиробництва, наднормативних запасів і неліквідів, своєчаснеукладання договорів, зниження витрат постачальницьких і т.д.

  Своєчасне забезпечення виробництва матеріальними ресурсами залежитьвід величини і комплектності виробничих запасів на складахпідприємства.

  Виробничі запаси - це засоби виробництва, які надійшли насклади підприємства, але ще не залучені у виробничий процес.
  Створення таких запасів дозволяє забезпечити відпуск матеріалів в цехи і наробочі місця у відповідності до вимог технологічного процесу.
  Слід зазначити, що на створення запасів відволікається значнакількість матеріальних ресурсів.

  Зменшення запасів скорочує витрати по їх утриманню, знижуєвитрати, прискорює оборотність оборотних коштів, що, в кінцевомурахунку, підвищує прибуток і рентабельність виробництва. Тому дуже важливооптимізувати величину запасів.

  Управління виробничі

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status