ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Ревізія грошових коштів і розрахункових операцій
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит


  Міністерство Освіти і Науки Республіки Білорусь

  Білоруський Державний Економічний Університет

  кафедрабухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в галузяхнародного господарства

  К У Р С О В А Р О Б О Т А

  По предмету: «АУДИТ І РЕВІЗІЯ»


  На тему: «Ревізія грошових коштів і розрахункових операцій»

  Керівник

  м. Мінськ, 1999р.

  Зміст

  1. Завдання і джерела даних по ревізії касових операцій і за рахунками в банках,


  2. Перевірка касової готівки і забезпечення її збереження,


  3. Ревізія касових операцій,


  4. Ревізія операцій по розрахунковому рахунку та інших рахунках у банках.

  1 ГОЛОВА

  Відповідно до Правил ведення касових операцій в Республіці
  Білорусь, затвердженими Національним банком від 31.07.96 р. N 90 в терміни,встановлені керівником суб'єкта господарювання, але не рідше одного разуна квартал, проводиться раптова ревізія каси з повним полістнимперерахуванням грошової готівки та перевірки інших цінностей, що знаходяться вкасі.

  Ревізія каси суб'єктів господарювання недержавних формвласності, фізичних осіб, які здійснюють підприємницькудіяльність без створення юридичної особи із застосуванням найманоїпраці, не рідше одного разу на квартал проводяться їх ревізійнимикомісіями або залученими аудиторами (аудиторськими організаціями).

  Для проведення ревізій каси наказом керівника підприємствапризначається комісія. Під час ревізії проводиться повний полістнийперерахунок грошової готівки та перевірки інших цінностей, що знаходяться вкасі. За результатами перевірки каси комісією складається акт.

  При підрахунку фактичної наявності грошових знаків та інших ціннихпаперів в касі приймаються до обліку готівкові гроші, цінні папери та грошовідокументи (поштові марки, марки державного мита, вексельні марки,путівки в будинки відпочинку та санаторії, авіаквитки тощо), фактичну наявністьбланків цінних паперів та інших бланків суворої звітності перевіряється на їхнювидами (наприклад, з акцій: іменні та на пред'явника, привілейовані ізвичайні), з урахуванням початкових і кінцевих номерів тих чи інших бланків,а також за кожним місцем зберігання і матеріально відповідальним особам.

  Інвентаризація грошових коштів, що знаходяться в дорозі, проводитьсяшляхом звірки значаться сум на рахунках бухгалтерського обліку з данимиквитанцій банку, поштового відділення, копій супровідних відомостей наздачу виручки інкасаторам установи банку і т.п.

  Перевірка грошових коштів, що перебувають у банках на рахунках (розрахунковому,поточному, валютному, спеціальних рахунках), здійснюється за допомогою звіркизалишків сум, що значаться на відповідних рахунках за даними бухгалтеріїпідприємства, з даними виписок банку.

  При виявленні ревізією недостач або надлишків грошових коштів абоцінностей у касі в акті вказується сума нестачі або надлишку іобставини їх виникнення.

  При автоматизованому ведення касової книги повинна проводитисяперевірка правильності роботи програмних засобів оброблення касовихдокументів.

  Вищестоящі організації (у разі їх наявності) при здійсненнідокументальних ревізій на всіх підвідомчих підприємствах повинніпроводити ревізію каси і перевіряти дотримання касової дисципліни. Прицьому особлива увага приділяється забезпеченню збереження грошей і цінностей вкасі.

  Банки та їх філії здійснюють контрольні функції щодосуб'єктів господарювання, які відкрили у них розрахункові рахунки. Періодичністьперевірок суб'єкта господарювання встановлюється банком самостійно уЗалежно від виконання суб'єктом господарювання вимог Правилведення касових операцій і умов роботи з готівкою виходячи зекономічної доцільності вибору суб'єкта контроль. При цьому період,за який перевіряється стан касової дисципліни, повинен бути не меншетрьох місяців, а при встановленні грубих порушень - за більш тривалийтермін. Про серйозні, систематичні порушення у веденні касових операційбанки інформують Національний банк Республіки Білорусь, його Головніуправління по областях і місту Мінську, податкові та відповідніправоохоронні органи.

  Національний банк Республіки Білорусь здійснює контроль запроведенням перевірочної роботи комерційними банками по обслуговуєтьсясуб'єктам господарювання.

  Контроль за дотриманням вимог Правил ведення касових операційфізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність безутворення юридичної особи, здійснюється податковими органами
  Республіки Білорусь при проведенні перевірок дотримання податковогозаконодавства. Така перевірка в бюджетних організаціях здійснюєтьсявідповідними фінансовими органами.

  Перевірки дотримання Правил ведення касових операцій можутьздійснювати також податкові, фінансові та інші державніконтролюючі органи, у відповідності з покладеними на них обов'язками ічинним законодавством.

  2 ГОЛОВА

  Органи внутрішніх справ у межах своєї компетенції перевіряютьтехнічну укріпленістю кас і касових пунктів, забезпечення умовзбереження грошей і цінностей суб'єктів господарювання. Їх вказівки поусунення причин та умов, які сприяють вчиненню розкрадань, підлягаєобов'язковому виконанню.

  Пропозиції та рекомендації щодо усунення виявлених в ході перевіроккасової дисципліни недоліків, а також причин і умов, що сприяютьскоєння розкрадань, обов'язкові до виконання всіма підприємствами. При цьомувідповідальність за дотримання Правил ведення касових операцій покладаєтьсяна керівників підприємств, головних бухгалтерів, керівників фінансовихслужб і касирів.

  Касові операції в іноземній валюті регулюються Положенням проведення касових операцій з іноземною валютою на території Республіки
  Білорусь, затвердженим рішенням Правління Національного банку РБ 01.03.1993
  (протокол N7).

  Виявлені надлишки грошових коштів в касі на підставі актаприбуткуються наступною проводкою:

  - Д-т рах. 50 "Каса"

  - К-т рах. 80 "Прибутки та збитки"

  Нестачі грошових коштів списуються на видаток по касовій книзізгідно з актом наступної бухгалтерським записом:

  - Д-т рах. 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

  - К-т рах. 50 "Каса"

  Після прийняття рішення про стягнення відсутньої суми з винних осіб,вона відноситься на рахунок 73 наступного проводкою:

  - Д-т рах. 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" (субрахунок 3
  "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку")

  - К-т рах. 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

  При погашенні суми нестачі касиром у добровільному порядку в облікуробиться такий запис:

  - Д-т рах. 50 "Каса"

  - К-т рах. 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" (субрахунок 3
  "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку")

  Якщо ж недостача буде утримуватися із заробітної плати касира, тоця господарська операція в обліку буде відображена в такий спосіб:

  - Д-т рах. 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

  - К-т рах. 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" (субрахунок 3
  "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку")

  У випадку, коли винні не встановлені або суд відмовив у стягненні зних, втрати від недостачі списуються на збитки:

  - Д-т рах. 80 "Прибутки та збитки"

  - К-т рах. 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

  Виявлені недостачі грошових документів у касі (поштових марок,марок державного мита, вексельних марок, оплачених авіаквитків ітощо) за їх номінальною вартістю списуються з рахунку 56 проводкою:

  - Д-т рах. 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

  - К-т рах. 56 "Грошові документи"

  У подальшому зазначені недостачі грошових документів за їх номінальноювартості списуються аналогічно списання грошових коштів.

  Особи, винні в систематичному порушенні касової дисципліни,притягаються до відповідальності у встановленому порядку.

  3 Розділ

  Перевірка правильності ведення касових операцій здійснюється суцільнимчином. Починаючи з дня закінчення попередньої ревізії (аудиторськоїперевірки), всі касові документи піддаються суцільної перевірки. При цьомувикористовуються наступні документи та регістри бухгалтерського обліку: звітикасира з доданими прибутковими та видатковими касовими ордерами; журналреєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів; касова книга; корінцічеків використаних чекових книжок; виписки банку з рахунків підприємства зщо додаються до них документами; журнали (ордеру по кредиту рахунків «Каса»,
  «Розрахунковий рахунок», «Спеціальні рахунки в банках», «Грошові документи»,
  «Переклади в шляху», «Короткострокові кредити банків», «Довгострокові кредитибанків »,« Кредити банків для працівників »; відомості до відповіднихжурналів (ордерами, що ведуться по дебету рахунків (1, 2), а також машинограміпри механізованої обробки облікової документації.

  В першу чергу перевіряється правильність оформлення первиннихдокументів, по яких проводилися операції, пов'язані з отриманням івидачею готівки. Всі касові документи повинні бути заповненібухгалтерією чітко і ясно чорнилами, кульковою ручкою або виписані намашині (друкарській, обчислювальної) і без помарок або виправлень навітьобумовлених. У прибуткових і видаткових касових ордерах вказується підставадля їх складання і перелічуються додані до них документи. Іноді надокументах можуть бути відсутні номер, дата та інші реквізити, щодозволяє їх повторне використання. Прибуткові та видаткові касові ордериповинні протягом звітного року мати роздільну нумерацію, виписуватися вбухгалтерії підприємства в момент здійснення операції і реєструватися вспеціальному журналі. При виявленні пропуску в нумерації зазначених ордерівслід ретельно перевірити, чи не викликане це знищенням документів абоіншими зловживаннями.

  При перевірці дотримання касової дисципліни уточнюють: не перевищували чизалишки готівки в касі встановленого банком ліміту, ічи використовувалася касова виручка на поточні потреби в межахвстановлених норм; використовувалися чи отримані з банку готівкуза цільовим призначенням; своєчасність і повноту повернення в банкневикористаних коштів, отриманих на виплату заробітної плати,премій, посібників, пенсій, послуг, товарно-матеріальних цінностей та іншихнадходжень. При цьому слід мати на увазі, що підприємства мають правозберігати в касі готівку в межах ліміту, а також використовуватигроші з виручки у межах норм, встановлених банком за погодженням зкерівником підприємства. Винятком є отримані суми длявиплати заробітної плати, премій, допомоги по соціальному страхуванню,стипендій, пенсій протягом трьох робочих днів (для колгоспів, виконкомів,сільських рад не більше 5 робочих днів), включаючи день отримання грошей вбанку. Готівка понад ліміти повинна здаватися в обслуговуючийпідприємство банк.

  При перевірці дотримання встановленого ліміту залишку грошей у касізіставляють їх фактичні залишки на окремі дати й у середньому за місяцьз лімітом залишку. Фактичні залишки визначаються з урахуванням готівкив дні виплати заробітної плати, премій, посібників, пенсій, стипендій та ін
  Оперативний контроль за залишками грошей у касі ведеться на підставікасових звітів.

  Використання готівкових грошей перевіряється шляхом співставлення даних проотриманих у банку засобах з їх витрачанням відповідно до цільовогопризначенням.

  Для узагальнення інформації про витрачання грошових коштів зацільовим призначенням доцільно складати відомість наступної форми.

  Відомість складається за даними звітів касира, журналу реєстраціїприбуткових і витратних документів, а також журналів-ордерів 1, 01,відомостей 1 і В-4 або відповідних машинограм.

  Наведена відомість підписується перевіряючим (ревізор, аудитор іін) головним бухгалтером підприємства.

  Своєчасність та повноту внесення в банк невикористаних грошовихкоштів перевіряють шляхом зіставлення дати і суми зарахування грошей навідповідний рахунок за даними виписок банку з датою закінчення виплатипремій, посібників, пенсій тощо, зазначеної в дозвільній написи наплатіжних відомостях, депонованої зарплати та інших раніше невиплаченихсум, а також із датою і сумою оприбуткування грошей у касу за іншиминадходжень. При цьому ретельно аналізуються повнота і своєчасністьоприбуткування в касу грошових коштів, отриманих з банку шляхом зустрічноїі взаємної звірки даних банківських виписок з рахунків підприємства, корінцівчекових книжок, прибуткових касових ордерів і записів у касовій книзі. Прицьому слід мати на увазі, що чекові книжки, корінці використанихчеків, а також невикористані чеки мають зберігатися у головногобухгалтера. Зіпсовані чеки з написом «Анульовано» повинні зберігатисяподклееннимі до корінцях чеків.

  При перевірці чеків слід упевнитися в наявності всіх виписок банкуз рахунків підприємства. Якщо кінцевий залишок коштів в попередній виписцівідповідає початкового залишку у подальшій, то це свідчить пронаявності всіх виписок за цим рахунком. Відсутні виписки необхідновимагати в банку. Достовірність виписок визначається за їх зовнішнімознаками (наявність необхідних реквізитів, підписів, штампів банку тощо) ішляхом зустрічної перевірки в банку. Зроблені виправлення у випискахзасвідчуються підписом головного бухгалтера та гербовою печаткою банку. Уобов'язковому порядку зустрічної перевірки в банку. Зроблені виправленняу виписках засвідчуються підписом головного бухгалтера та гербовою печаткоюбанку. В обов'язковому порядку зустрічній перевірці піддаються виписки,мають підчистки та виправлення, не підтверджені банком.

  Для полегшення роботи та забезпечення повноти перевірки оприбуткування вкасу отриманих у банку грошей доцільно складати відомість наступногоформи. У неї записуються дані всіх чеків за зростаючим номерами,включаючи зіпсовані та анульовані чеки. Проти номера такого чека ввідомості робиться відмітка «Анульовано». Це дозволяє виявити фактинеоприбуткування в касу отриманих готівкових грошей.

  При виявленні випадків неоприбуткування грошей, виправлень, підчисток,розбіжностей в номерах чи розриву між датою отримання по виписці банку іоприбуткування їх до каси слід встановити їх причини. Для цього берутьсяписьмові свідчення касира і головного бухгалтера підприємства,проводиться зустрічна перевірка в банку.

  Одночасно перевіряється повнота відображення по касі внесених в банкготівкових грошей і їх зарахування на рахунки підприємства. Для цьогодоцільно використовувати відомість наступної форми.

  Надалі перевіряють повноту оприбуткування грошей, отриманих зареалізовану продукцію, роботи, послуги, товарно (матеріальні цінності таін, використовуючи при цьому звіти про їх рух, а також записи за рахунками їхобліку та реалізації. Причому дебетові записи по рахунках реалізації повиннізвірятися з кредитовими записами по рахунках обліку цінностей, а їх кредитовізаписи з дебетовими записами по рахунку каси. При наявності заборгованостіпрацівників або інших осіб за куплені цінності необхідно перевіритиреальність виникнення заборгованості.

  При цьому слід зазначити, що цінності, що реалізуються підприємством заготівковий розрахунок повинні відпускатися тільки за наявності на товарній накладній
  (ТН (2) штампу «Оплачено», тобто після внесення грошей у касу з видачею наруки квитанції прибуткового касового ордера. Забороняється матеріальновідповідальним особам отримувати готівкові гроші за які продаються населеннюцінності зі складу підприємства.

  У відомостях на виплату заробітної плати, премій, посібників, стипендій татощо, а також у видаткових касових ордерів та інших документах на видачугрошових коштів перевіряється справжність підписів одержувачів грошей. Дляцього підписи в одних відомостях або інших документах зіставляються зпідписами в інших, причому особлива увага звертається на виправлення іпідчистки. У деяких випадках проводиться опитування одержувачів грошей.

  Підлягає перевірці також правильність справляння і повнотаоприбуткування квартирної плати, оплати комунальних послуг, за утриманнядітей в дошкільних дитячих установах та інших надходжень. У цьому випадкукористуються зустрічною перевіркою операцій, отримують письмові та усніоб'єкяснень відповідних осіб.

  При перевірці касових операцій уточнюють правильність підрахунку оборотівпо приходу і витраті в касових звітах, визначення залишків на кінецьзвітного періоду і перенесення їх з однієї сторінки на іншу, а такожвідповідність залишку по звіту касира на кінець місяця залишку за рахунком 50
  «Каса» у Головній книзі.

  Особливу увагу слід приділити обгрунтованості витрат грошовихкоштів, що відносяться на витрати виробництва та інші рахунки безвиправдувальних документів.

  На підставі даних звітів касира і прикладених до них виправдувальнихдокументів, а також записів у облікових регістрах перевіряється правильністькореспонденції рахунків з руху коштів у касі.

  Всі виявлені порушення відображаються у відповідному розділі актаревізії або аудиторської перевірки з посиланнями на що додаються до актавідомості, таблиці та інші дані, що свідчать про допущеніпорушення.

  4 ГЛАВА

  Зазначений контроль здійснюється за даними виписок з особових рахунківта доданих до них виправдувальних документів, а також записів в обліковихрегістрах (журнал (ордер № 1 і відомість № 1 (01), журнал (ордер № 2 івідомість № 2 (01), журнал (ордер № 2/1 і відомість № 2/1 (01), журнал (ордер
  № 3 та інші) за рахунками 51 «Розрахунковий рахунок», 52 «Валютний рахунок» і 55
  «Спеціальні рахунки в банках».

  Спочатку перевіряють залишки коштів, відображених у випискахбанку за відповідними рахунками (51, 52, 55 та ін) з залишками коштів заданими обліку. Таке рівність залишків ще не гарантує тотожностіоборотів за виписками банків і балансовому рахунку, оскільки при обробцівиписок можуть бути допущені умисні їх спотворення. Тому необхідноперевірити відповідність оборотів за дебетом і кредитом рахунків за випискамибанків за кожен перевіряється місяць даними оборотів згідно обліковихрегістрів. При цьому повноту банківських виписок встановлюють за їхпосторінкового нумерації і перенесення залишків коштів на рахунку. Залишокгрошових коштів на кінець періоду в попередній виписці банку завідповідному рахунку повинен дорівнювати їх залишку на початок періодунаступній виписці. Достовірність виписок визначають шляхом перевірки всіх їхреквізитів. При встановленні у виписці необумовлені виправлень іпідчисток проводять зустрічну перевірку даних виписки із записами в першупримірнику особового рахунка, що знаходиться в банку.

  Надалі слід переконатися, чи всі проведені через банк операціїє достовірними та підтверджені відповідними справжнімидокументами. При виникненні сумнівів у достовірності документів
  (відсутність банківського штампа, виправлення перерахованих сум абонайменування одержувача грошей і дати здійснення операції) необхіднопровести зустрічну перевірку платіжних документів, що зберігаються у справахпідприємства, із платіжними документами в банку або у контрагента заоперації. Одночасно перевіряється правильність кореспонденції рахунків ізаписів в облікових регістрах.

  Треба мати на увазі, що іноді зловживання можуть бути виявленіпри складанні неправильних кореспонденцій рахунків, спотворення записів уоблікових регістрах, а також бухгалтерських записів, не обгрунтованихдокументами, складанні сторніровочних проведень без документальнихпідтверджень та дійсної необхідності, неправильному підрахунку абоперенесення підсумків з одної сторінки регістру на іншу і т.п.

  Перевіряються також правильність і обгрунтованість перерахування грошей запридбані матеріальні цінності. Для цього звіряються суми, зазначені вплатіжних документах, з даними виписки банку і проводками по рахунку 60 або
  76. Переконавшись у правильності таких проведень, перевіряють за прибутковимидокументами повноту і правильність оприбуткування цінностей. При виниклисумніви в справжності документів чи достовірності операцій проводять їхзустрічну перевірку у постачальників продукції. Встановлені при зустрічнихперевірках розбіжності оформляються проміжними актами.

  Ретельно перевіряється використання перераховуються грошових коштів засвоїм цільовим призначенням, тобто чи не було випадків відображення в облікувитрат як платежів за послуги (опалення, освітлення тощо), а на самомупрактиці гроші перераховувалися за матеріальні цінності, які неоприбутковані, а привласнені. Для цього проводяться зустрічні перевірки в банкуі в своїй організації. При перевірці видаткових банківськихдокументів всі сплачені штрафи, пені, неустойки та інші аналогічніплатежі пов'язані з порушенням договірних умов, необхідно групуватив окремій відомості, що дозволить надалі перевірити повноту їхвідображення на відповідних рахунках і приймалися чи підприємством заходи постягненню з винних осіб сум завданого збитку.

  Операції, пов'язані з використанням акредитивів, починають зі звіркизалишків сум оборотів за виписками банку із записами в регістрахбухгалтерського обліку. Одночасно з'ясовуються причини, що зумовилизастосування акредитивної форми розрахунків. Надалі перевіряється повнота ісвоєчасність використання і повернення залишків акредитивів, а такожповнота оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, що надійшли відпостачальників в результаті цієї операції.

  При перевірці операцій з лімітованими чековими книжками з'ясовують, чи неЧи проводилася оплата чеками з вказаної книжки витрат, яківключалися в авансові звіти підзвітних осіб як здійснені готівкоюгрошима. Виявивши такі факти, необхідно визначити розмірзаподіяного підприємству збитку і винних у цьому осіб. Слід перевірити,чи збігається залишок за книжкою лімітованих чеків, відображений у корінціостаннього використаного чека з залишків на перевіряється дату по рахунку 55
  «Спеціальні рахунки в банках» (субрахунок 2 «Чекові книжки»), а також ззалишком по виписці банку. Залишок грошових коштів за цим рахунком накінець місяця по виписці банку іноді може не співпадати із залишком лімітуза книжкою, що свідчить про непред'явлення в банк до оплати ранішеотриманих чеків.

  Контроль операцій на валютному рахунку здійснюється аналогічноконтролю, що проводиться по розрахунковому рахунку. Крім того, перевіряютьсясвоєчасність і повнота продажу валюти на міжбанківській біржі. При цьомуслід врахувати, що суб'єкти господарювання можуть здійснювати натериторії Республіки Білорусь скупку, обмін, продаж валюти тільки заліцензії Національного банку в установленому законом порядку.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status