ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Ревізія і аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП )
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  ЗМІСТ

  Вступ 3

  1.Значеніе та завдання аудиту і ревізії малоцінних і швидкозношуванихпредметів

  1.1.Економіческая сутність МШП. Їх класифікація та оцінка 5

  1.2.Задачі ревізії та аудиту МШП 8

  2.Аудіт операцій з малоцінних та швидкозношуваних предметів

  2.1.Аудіт і ревізія повноти оприбуткування МШП. Перевірка правильностіїх обліку та оцінки 10

  2.2.Аудіт і ревізія ефективності використання МШП 15

  2.3 .. Аудит і ревізія правильності нарахування та відображення в облікузносу МШП 20

  2.4 .. Методика проведення інвентаризації МШП та перевірки правильностівідображення її результатів в обліку 23

  2.5 .. Закордонний досвід і міжнародні стандарти аудиту МШП 27

  2.6.Путі вдосконалення аудиту МШП 29

  Висновок 33

  Література 36

  Програми 38

  ВСТУП

  В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Республіці
  Білорусь підвищується потреба в достовірної облікової та звітної інформаціїпро діяльність підприємств усіх форм власності як складової частинисистеми економічної інформації й управління.

  Зростає тенденція зниження контролю за підприємствами з бокудержавних і громадських органів. Розвиток господарських зв'язків вумовах ринку вимагає вдосконалення нормативно-правової бази системибухгалтерського обліку та економічної сфери в цілому. У зв'язку з тим, що
  Республіка Білорусь стала незалежною державою, треба булоприведення норм вітчизняного законодавства у відповідність ззагальновизнаними нормами міжнародного права. Наслідком цього сталоприйняття Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», ввідповідно до якого бухгалтерський облік був визнаний основним методомобліку в порівнянні з такими видами господарського обліку, як оперативний істатистичний.

  Важливим, трудомістким, складним ділянкою обліку в організаціях всіхформ власності та відомчої підпорядкованості є облік МШП якчастини матеріально-виробничих цінностей. Від об'єктивності ідостовірності інформації, що формується на цій ділянці обліку, залежатьсобівартість продукції, фінансовий результат, оподатковуваний прибуток,сума ПДВ і т.д.

  Вони складають значну частину матеріальних цінностей, що використовуютьсяна підприємстві, тому необхідно приділяти особливу увагу дотриманнювимог чинного законодавства при відображенні в бухгалтерськомуобліку операцій, пов'язаних з їх рухом. Також, у зв'язку з їхчисленністю на підприємстві часто здійснюються розкрадання ізловживання. Іноді за зазначеними розбіжностями можуть

  4 ховатися факти привласнення тих чи інших цінностей окремимипосадовими особами. Тому одним з головних завдань аудиту і ревізії МШПє запобігти ці порушення і виявити винних осіб.

  Дана дипломна ставить собі за мету розкрити особливості обліку МШП врозрізі аудиторської перевірки. Як показує практика, при побудовіоблікової системи даного виду активу на підприємствах виникають дискусійнімоменти, що випливають часом з неоднозначного трактування білоруськогозаконодавства в галузі обліку. Це призводить до спірних питань міжпідприємством та податковою інспекцією.

  Тому мета аудиторської перевірки МШП полягає в підтвердженнідостовірності даних по наявності та руху МШП, встановлення правильностіоформлення операцій з МШП відповідно до чинних нормативнихактами Республіки Білорусь.

  Завданнями, що випливають з мети курсової роботи, є:

  1.Отразіть послідовність проведення аудиту і ревізії малоцінних ішвидкозношуваних предметів;

  2.Правільность нарахування зносу МШП;

  3.Показать правильність проведення інвентаризації МШП та відображення їїрезультатів в обліку;

  4.Отраіть перевірку правильності віднесення надійшли цінностей до МШП;

  5.Показать правильність оформлення операцій по руху малоцінних ішвидкозношуваних предметів та ін

  В якості суб'єкта дослідження обрано Товариство з додатковоювідповідальністю «Текстур-буд». Основним напрямком діяльностіпідприємства є виготовлення меблів за індивідуальними замовленнями,будівельно-монтежние роботи, оптова торгівля ..

  5

  1. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АУДИТУ І РЕВІЗІЇ Малоцінні та швидкозношувані

  ПРЕДМЕТІВ

  1.1.Економіческая сутність МШП. Їх класифікація та оцінка

  Особливе місце в системі аудиту матеріально-виробничих витратсостовляет облік МШП. Помилки, що виникають в області обліку даного видуактивів, пов'язані насамперед з економічною суттю розглянутихпредметів.

  МШП представляють собою групу засобів, що беруть участь у виробничомупроцесі підприємств як знаряддя праці (інструменти тапристосування), господарського інвентарю (столи, стільці і т.д.), засобівзахисту працюючих від шкідливих впливів виробничого середовища
  (спецодяг, спецвзуття та ін.) Щоб зрозуміти принципи і завдання аудитумалоцінних і швидкозношуваних предметів, необхідно перш за всеусвідомити сутність та особливості їх використання, а також розглянутикласифікацію та оцінку.

  Хоча МШП і виконують роль засобів праці, але з метою спрощенняпланування та обліку їх відносять не до основних засобів, а до оборотнихактивів. Це пов'язано з їх численністю, невисокою ціною,різноманітністю і швидким виходом з експлуатації. [15, c. 243]

  МШП - це предмети, які багаторазово беруть участь у виробництві,зберігають свою первинну форму поступово втрачають свої початковіякості і властивості.

  6

  Відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік тазвітності »та вказівками Мінфіну до малоцінних і швидкозношуванихпредметів відносяться: предмети, що служать менше одного року, незалежно від їхвартості, предмети вартістю в межах 30 мінімальних зарплат (крімкилимів та килимових виробів, на які ліміт встановлений в 10 мінімальнихзарплат) за одиницю (комплект) незалежно від терміну їх служби, завинятком сільськогосподарських машин і знарядь, будівельногомеханізованого інструменту, а також робочої і продуктивної худоби,які відносяться до основних засобів незалежно від їх вартості,спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, спеціальний одяг,включаючи формений, спеціальне взуття, а також постільні приналежності,предмети прокату незалежно від їх вартості і терміну служби. При цьомугранична вартість майна, що відноситься до малоцінних ішвидкозношуваних предметів, змінюється Міністерством фінансів у мірунеобхідності. [4, c. 258]

  В обліку малоцінні та швидкозношувані предмети класифікуються затакими ознаками:

  1. за призначенням у процесі виробництва;

  2. за місцем знаходження;

  3. по вартості.

  За призначенням і ролі у виробничому процесі МШП поділяються нанаступні групи: інструменти і пристосування загального призначення - ріжучі, абразивні, слюсарно-монтажні, універсальні вимірювальні прилади тапристосування; спеціальні інструменти і пристосування - інструменти, штампи, прес -форми, призначені для виконання індивідуальних замовлень абовиробництва певних виробів;

  7 змінне (змінювані) устаткування - багаторазово використовувані ввиробництві пристосування до основних засобів та інші пристрої,відповідають специфічним умовам виготовлення продукції: виливниці іприладдя до них, прокатні валки (робочі та опорні), мульдирізного призначення, жолоби для розливання - заливки металу, човники,каталізатори і сорбенти твердого агрегатного стану тощо; технологічна таpa - тара, багаторазово використовувана безпосередньов технологічному процесі (контейнери для транспортування деталей, піддонитощо); виробничий інвентар - предмети виробничого призначення,які створюють умови для виконання технологічних операцій: робочістоли, верстати, обладнання, що сприяє охороні праці, шафи,стелажі, скрині, тумбочки і т.п.; господарський інвентар - конторська та інші меблі і обстановка
  (столи, стільці, шафи, портьєри тощо), вішалки, гардероби, телефонніапарати, протипожежний інвентар і т.п. постільні приналежності - матраци, подушки, ковдри, підковдри,покривала, простирадла, наволочки, рушники і т.п. інші МШП - столові посуд та речі, інвентар длясоціально-кульрурних заходів, спортивний і туристський інвентар,брезент та ін

  З цього випливає, що кожна група МШП, зазначена тут, має своїособливості у використанні та обліку на підприємстві.

  За місцем знаходження МШП, поділяються на предмети на складі і в експлуатації (у запасі), а за вартістю-до однієї мінімальноїзаробітної плати включно за одиницю (комплект) і понад однумінімальної заробітної плати за одиницю (комплект). Угрупування МШП за,вартості має важливе значення для їх контролю та обліку.

  Відповідно до закону Республіки Білорусь «Про бухгалтерський

  8 обліку та звітності» малоцінні та швидкозношувані предмети вбухгалтерському обліку відображаються за первісною вартістю, тобто пофактичним витратам на їх придбання, спорудження або виготовлення. Убалансі підприємства МШП показуються за залишковою вартістю
  (первісна мінус знос).

  Фактична собівартість придбання (заготовляння) складається звартості за цінами придбання і витрат по заготівлі та доставці цихпредметів на підприємство. При обліку малоцінних і швидкозношуванихпредметів за обліковими цінами (планова собівартість придбання, середніпокупні ціни та ін) різниця між вартістю цінностей за цими цінами та їхфактичною собівартістю придбання (заготовляння) відображається на рахунку
  16 «Відхилення у вартості матеріалів». [15, c.244]

  1.2.Задачі ревізії та аудиту МШП

  В умовах переходу до ринкової економіки все більшого значеннянабувають якісні показники використання та обліку МШП. Такі як:підвищення рівня механізації і автоматизації обліково-обчислювальних робіт,забезпечення строгого порядку приймання, зберігання і витрачання МШП,обмеження числа посадових осіб, які мають право підпису документів навидачу особливо дефіцитних і дорогих МШП. Аудитори приділяють великуувагу перевірці збереження малоцінних і швидкозношуваних предметів,законності і доцільності їх використання, своєчасному встановленнюнаднормативних і зайвих малоцінних і швидкозношуванихпредметів, правильності оформлення господарських операцій з надходження івибуття, правильності нарахування зносу по малоцінних і

  9 швидкозношуваних предметів.

  При перевірці операцій з малоцінними та швидкозношуваніпредметами слід керуватися Законом «Про бухгалтерський облік тазвітності ». [1, c.80]

  У зв'язку з цим перед аудитом МШП стоять наступні завдання:

  1.Проверка правильності віднесення надійшли цінностей до МШП; < p> 2.Проверка наявності та стану складських приміщень і комор длянормальних умов зберігання і функціонування в експлуатації малоцінних ішвидкозношуваних предметів;

  3.Проверка стану аналітичного обліку;

  4.Проверка закріплення МШП за матеріально відповідальними особами;

  5.Проверка дотримання норм запасів, відпустки, списання і термінів службив експлуатації;

  6.Проверка правильності оформлення операцій по руху малоцінних ішвидкозношуваних предметів;

  7.Проверка правильності нарахування зносу по малоцінних ішвидкозношуваних предметів;

  8.Проверка своєчасності і повноти інвентаризації МШП.

  Для забезпечення виконання цих задач на підприємстві повинні забезпечитинаступні умови: належна організація матеріально-технічногопостачання на підприємстві, надбання складського господарства. З метою підвищенняролі обліку і контролю у цій справі перш за все треба на кожному підприємствівстановити чіткий документообіг, своєчасно проводити контрольніперевірки та інвентаризацію МШП, не допускати значних відхилень від нормзапасів цінностей, механізувати й автоматизувати обліково-обчислювальніроботи, своєчасно укладати договори про матеріальну відповідальність зпрацівниками складів і комор. [5, c.116]

  10

  2.АУДІТ ОПЕРАЦІЙ З Малоцінні та швидкозношувані предмети

  2.1.Аудіт і ревізія повноти оприбуткування МШП. Перевірка правильності їх обліку та оцінки

  Важливою ланкою організації систематичного контролю за обгрунтованістюнадходження, повнотою і своєчасністю оприбуткування придбаних МШПє попередній і поточний контроль за вказаними операціями,здійснюваний громадськими контролерами, вищестоящими організаціями.

  Поточний контроль здійснюється в процесі надходження та оприбуткування
  МШП шляхом перевірки товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, іншихсупровідних документів, їх зустрічної звірки з документами пооприбуткуванню цих цінностей або фактичним оглядом і інвентаризацією їхв натурі.

  Всебічному вивченню підлягають зазначені операції при документальнихревізії. Особлива увага в цих випадках слід звернути на обгрунтованістьпридбання тих чи інших цінностей, своєчасність їх оприбуткування іефективність використання. Необхідно з'ясувати, чи дотримується напідприємстві порядок видачі довіреностей на одержання малоцінних ішвидкозношуваних предметів.

  Основними джерелами аудиту є первинні документи по рухумалоцінних і швидкозношуваних предметів (рахунки-фактури, товарно -транспортні накладні, вимоги-накладні, копії чеків), книги
  (картки) складського обліку, звітність матеріально

  11 відповідальних осіб, регістри бухгалтерського обліку (журнал-ордер № 10),відомість обліку матеріальних цінностей, товарів і тари, звіт рухупродуктів і матеріалів, виробничі звіти, машинограм,бухгалтерська та аналітична звітність, службові записки матеріальновідповідальних і посадових осіб. [8, c.302]

  У процесі аудиту необхідно перевірити, чи не купувалися чи предмети,не потрібні для експлуатації на підприємстві. Для цих цілей вивчаються розрахункипотреби в малоцінних і швидкозношуваних предметах, розрахунки завизначення запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів. При цьомувстановлюють, чи складені розрахунки визначення потреби в малоцінних ішвидкозношуваних предметах відповідно до діючих нормвитрат, запасів, списання малоцінних та швидкозношуваних предметів.
  Об'єктом дослідження є оперативна та службова інформації. Уоперативному обліку (зазвичай в журналі обліку надійшли вантажів) наводятьсядані по кожному постачальнику про асортимент і терміни поставки і малоціннихі швидкозношуваних предметів. Перш за все вивчається, якздійснюється такий облік на підприємстві перевіряється: вказуються чи покожному постачальнику окремо асортимент і строки поставки за договором інаводиться чи на підставі документів фактично надійшли асортиментмалоцінних та швидкозношуваних предметів із зазначенням дати надходження.
  Важливо з'ясувати достовірність наведеної інформації в оперативному обліку,для чого міститься інформацію в оперативному обліку зіставляють зданими, відображеними в бухгалтерському обліку. Наявність достовірної інформаціїпро виконання договірних зобов'язань дозволяє виявити постачальників,порушували умови договору. [2, 316]

  При перевірці повноти оприбуткування малоцінних та швидкозношуванихпредметів визначають відповідність даних

  12 первинних документів на оприбуткування даними аналітичного обліку,синтетичного обліку.

  Аудитори роблять взаємний контроль первинних документів (товарно -транспортних накладних, актів на оприбуткування малоцінних ташвидкозношуваних предметів і т.д.). Дані первинних документівзіставляються зі звітами руху продуктів і матеріалів,виробничими звітами; дані аналітичного обліку зіставляються зжурналом-ордером 10. Дані журналу-ордера 10 зіставляються з Головноюкнигою, балансом підприємства. У разі розбіжностей в обліку встановлюютьсяїх причини, які можуть бути результатом недбалого ставлення бухгалтерівдо виконання своїх службових обов'язків, а в ряді випадків такірозходження є результатом неповного оприбуткування цінностей.
  Одночасно з перевіркою повноти оприбуткування малоцінних ташвидкозношуваних предметів вивчають правильність їх оцінки. Правильнаоцінка малоцінних і швидкозношуванихтрудящих предметів залежить від організації іпостановки їх аналітичного і синтетичного обліку. Тому при перевірцівстановлюють, чи ведеться облік на рахунку 12 "Малоцінні ташвидкозношувані предмети "в розрізі субрахунків і за кожнимнайменуванню малоцінних та швидкозношуваних предметів. Якщо облікцінностей здійснюється за обліковими цінами, додатково перевіряють:чи правильно підраховано відхилення у вартості малоцінних ішвидкозношуваних предметів та вироблено чи списання з рахунку 15
  "Заготівельні і придбання матеріалів" в дебет рахунку 12 за обліковоювартості і дебет рахунку 16 "Відхилення у вартості матеріалів" на різницюміж фактичною собівартістю та облікової вартістю.

  вибірковим шляхом перевіряється відповідність даних первинних документівданими, які відображені в облікових регістрах. [8, c. 304]

  Для узагальнення інформації а наявність та рух належать

  13 підприємству МШП, господарського інвентарю, інструментів іпристосувань загального та спеціального призначення та інших засобів праці,які згідно з установленим порядком включаються до складу коштів вобороті, призначений рахунок 12 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
  Тут же враховуються експлуатовані підприємством тимчасові (нетитульні)споруди, пристосування і пристрої

  Вартість МШП що вносяться у вигляді негрошового внеску в статутний фондсуб'єкта підприємницької діяльності, є узгодженоюзасновниками вартістю і підлягає експертизі достовірності оцінкимайна В даному випадку перевіряється наявність висновку експертизи, атакож відповідність даних висновку експертизи даними, відображеним убухгалтерський облік підприємства за дебетом рахунка 12 і кредитом рахунку 75
  «Розрахунки із засновниками».

  Вартість безоплатно отриманих МШП визначається за даними товарнихнакладних, за яким підприємству передано вказані матеріальні цінності,або експертним шляхом При цьому перевіряються записи, зроблені вбухгалтерському обліку за дебетом рахунка 12 і кредитом рахунку 88 «Фондиспеціального призначення »- у випадках передачі в межах одноговласника та за дебетом рахунка 12 і кредитом рахунка 80 "Прибутки та збитки" - уінших випадках.

  Вартість придбаних МШП визначається як ціна, вказана втоваросупровідних документах при придбанні матеріальних цінностей упостачальників або підзвітними особами, з урахуванням витрат, пов'язаних з їхпридбанням. Перевірці в даному випадку піддається відповідність записівза дебетом рахунка 12 і кредиту рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками іпідрядниками ", 71" Розрахунки з підзвітними особами ", 76" Розрахунки з різнимидебіторами і кредиторами "сумам, зазначеним у документах.

  Слід зазначити, що МШП, придбані за іноземну валюту,

  14 оцінюються в білоруських рублях за курсом, встановленим Нацбанком РБна дату придбання (митного оформлення). Вартість МШП, отриманих вході виконання зовнішньоторговельної бартерної операція, визначається за обліковоювартості відвантаженого товару на дату відвантаження. При попередньомунадходженні МШП оприбуткування їх провадиться в дебет рахунку 12 вкореспонденції з кредитом рахунків 60, 76 за обліковою ціною товарів,призначених для відвантаження замість отриманих матеріальних цінностей.

  Вартість виготовлених МШП визначається на підставі документальнопідтверджених витрат на їх спорудження, виготовлення.

  Нерідко на підприємстві прибуткують не повністю надійшли МШП (вменшій кількості, ніж зазначено в супровідних документах) в повнійсумі пред'явлених до сплати та фактично сплачених рахунків постачальників іне пред'явленими до них претензій. Слід встановити причини і характерутворилися недостач і у разі вини постачальника вжити заходів дооформлення претензійних вимог до повернення, вилучення сплачених сум.

  Іноді за зазначеними розбіжностями можуть ховатися факти привласненнятих чи інших цінностей окремими посадовими особами, що встановлюютьзвіркою записів по книгах і картках складського обліку, перевіркою рухуцих матеріалів, опитуванням відповідних працівників, пов'язаних з їхдоставкою, розвантаженням, прийманням, відпуском та виробничим споживанням.
  За всіма виявленими фактами зловживань становлять окреміпроміжні акти. На рахунки винних осіб зазначені недостачі відносятьвиходячи з кількості відсутніх цінностей та їх вартості за вільнимицінами. [12, c.17]

  15

  2.2.Аудіт і ревізія ефективності використання МШП

  Основними джерелами перевірки є, журнал-ордер № 10, сальдовіабо оборотні відомості про рух МШП, картки або книги складського обліку
  МШП, первинні документи щодо використання МШП у виробництві та інші.

  У першу чергу при перевірці слід встановити відповідність данихскладського обліку даним синтетичного обліку по рахунку "Малоцінні ташвидкозношувані предмети ", для чого загальний підсумок відомості залишків накінець місяця звіряють із залишками на кінець місяця, які наведені ввідомості обліку МШП. Таке порівняння слід проводити по кожному складу вокремо на 1-е число періоду, що перевіряється.

  Перевіряючи дотримання умов, що забезпечують збереження малоцінних ішвидкозношуваних предметів, аудитор повинен визначити достатністьскладських приміщень і комор для нормальних умов їх зберігання тафункціонування в експлуатації (шляхом обстеження цих місць); достатнійЧи коло осіб, що відповідають за збереження малоцінних і швидкозношуванихпредметів, і чи укладені з ними договори про матеріальну відповідальність;чи дотримується порядок оформлення операцій з руху малоцінних ішвидкозношуваних предметів, повністю чи оприбутковуються вступникималоцінні та швидкозношувані предмети на склад і чи немає випадківпередачі їх в експлуатацію минаючи склад; маркується чи спецодяг,спецвзуття, постільні речі та інші малоцінні ішвидкозношувані предмети перед відпусткою їх в експлуатацію,

  16 чи проводяться в належні терміни інвентаризації, контрольнівибіркові перевірки наявності малоцінних і швидкозношуваних предметів наскладах, у коморах і в окремих працівників та своєчасно і правильнорегулюються виявлені розбіжності між фактичною наявністю і значатьсяза даними бухгалтерського обліку; чи дотримуються норми запасів за видами,групам малоцінних і швидкозношуваних предметів і в цілому, а такожтерміни знаходження малоцінних і швидкозношуваних предметів уексплуатації. [8, c. 305]

  При встановленні відхилень встановлюються їх причини і винніособи.

  Далі аудитор переходить до перевірки здійснених операцій з відпуску МШПв експлуатацію. Відпустка зі складів оформляють лімітно-збірними картами абовідомостями відпустки, актами-вимогами на заміну МШП або надодаткову відпустку та іншими документами залежно від приналежностіпідприємства до галузі.

  Перевірка видаткових документів не повинна обмежуватися зіставленнямвідпущених МШП до встановлених норм і зустрічною перевіркою документів,що знаходяться на складах і в експлуатації. Необхідно також уважнопроаналізувати дані складського обліку після відпустки малоцінних ішвидкозношуваних предметів, при цьому можна виявити розмір завищенихсписань в експлуатацію за рахунок неврахованих надлишків МШП на складах зподальшим вилученням. При наявності розбіжностей встановлюються причини,винні особи.

  Ретельній перевірці піддається стан та ефективністьвнутрішньогосподарського оперативного контролю за збереженням інструментів іпристосувань, що видаються у тимчасове користування на робочі місця.
  Організація такого контролю залежить від тривалості та інших умовзакріплення інструменту за виконавцями. Первісна видача його наробоче місце у тривале користування

  17 проводиться на підставі записки майстра по особових інструментальнимкартками, що виписуються на кожного робітника - одержувача інструменту.
  Наступні видачі з роздавальної комори інструменту замість зношеноговиробляються при пред'явленні акта вибуття.

  Ретельній перевірці піддаються операції видачі робочим спецодягу таспецвзуття. Аудитор перевіряє правильність безплатної видачі робітникамспецодягу та спецвзуття, дотримання встановлених норм і правильність їїсписання. Особлива увага звертається на списання спецодягу, що прийшла внепридатність до закінчення терміну шкарпетки. [7, c. 236]

  Підприємство може реалізувати спецодяг та взуття своїм робітникам. Прицьому аудитор перевіряє, за якими цінами реалізовані ці предмети (поринковими цінами не нижче ціни придбання), чи вчасно проводитьсяоплата, чи правильно відображено в бухгалтерському обліку видача спецодягуробітникам без оплати.

  Малоцінні та швидкозношувані предмети вартістю до одногомінімальної заробітної - плати за одиницю (комплект) при відпуску вексплуатацію списуються на витрати виробництва аналогічно матеріалами Прице в залежності від напрямку їх використання складаються такіпроводки:

  Д-т рах. 20 «Основне виробництво» (в кооперативах, малих і спільнихпідприємствах). На суму 6 120 рублів. (Додаток 1)

  Д-т рах. 23 «Допоміжні виробництва» - при відпустці цехамдопоміжних виробництв

  Д-т рах. 25 «Загальновиробничі витрати» - при відпустці цехамосновного виробництва на загальновиробничі потреби

  Д-т рах. 26 «Загальногосподарські витрати» - при відпустці на загальнозаводськіпотреби

  Д-т рах. 29 «Обслуговуючі виробництва і господарства» - при відпуску

  18

  ЖКГ, дитячим установам, підсобним сільським господарствам і т.п. (08,
  28, 31, 43 та ін)

  К-т рах. 12 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (субрахунок 1
  «МШП в запасі»). На суму 6 120 рублів (Додаток 1)

  Ці записи роблять у відомостях 12, 13, 15 і журналах-ордерах 10 і
  10/1.

  З метою контролю за використанням та збереженням цих предметів уексплуатації доцільно організовувати їх оперативний облік в натуральномувираженні.

  Інакше враховуються МШП загального призначення вартістю понад однумінімальної заробітної плати за одиницю (комплект), спеціальні інструментиі пристосування при передачі їх в експлуатацію.

  При передачі малоцінних та швидкозношуваних предметів загальногопризначення вартістю понад однієї мінімальної заробітної плати за одиницю
  (комплект) в експлуатацію на їх первісну вартість складаєтьсянаступна проводка:

  Д-т рах. 12-2 «Малоцінні та швидкозношувані предмети вексплуатації »

  К-т рах. 12-1 «Малоцінні та швидкозношувані предмети в запасі».
  На суму 33 931руб. (Додаток 1)

  При передачі МШП загального призначення понад однієї мінімальної зарплати вексплуатацію прийнято на витрати виробництва відносити 50% їх вартості.
  Оскільки зазначені предмети, перебуваючи в експлуатації, частинами переносятьсвою вартість на витрати виробництва, то виникає необхідністьокремого обліку їх зносу. Тому для обліку поступового зношування МШПвартістю понад однієї мінімальної зарплати за одиницю (комплект)призначений спеціальний регулюючий рахунок 13 «Знос малоцінних ішвидкозношуваних предметів ». За своїм економічним змістом МШПявляє собою ту частину

  19 вартості цих предметів, що включена до витрат виробництва.
  [12, c.18]

  При аудиті операцій з вибуття малоцінних та швидкозношуванихпредметів ретельній перевірці піддаються операції зі списання малоціннихі швидкозношуваних предметів, що прийшли в непридатність.

  Аудитор перевіряє, чи створена на підприємстві постійно діючакомісія, що проводить безпосередній огляд предметів, які підлягаютьсписанню. Вона визначає їх непридатність і можливістьвикористання або реалізації матеріалів, отриманих від списання малоціннихі швидкозношуваних предметів. Така комісія складає акт на списаннявиробничого та господарського інвентарю, малоцінних ішвидкозношуваних предметів. (Додаток 2). Аудитор перевіряє: якоформлені акти на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів,чи заповнені в них всі необхідні реквізити; чи правильно визначенірезультати від списання що прийшли в непридатність малоцінних ішвидкозношуваних предметів; чи вчасно відображені операції зсписанню на рахунках бухгалтерського обліку. Особливо ретельно перевіряєтьсякількість отриманих і оприбуткованих матеріальних цінностей у вигляді брухту,дрантя і так далі. При цьому звертається увага на те, щоб до актівдодавалися документи на отриманий брухт від списання малоцінних ішвидкозношуваних предметів. [8, c. 305]

  20
  2.3.Аудіт і ревізія правильності нарахування та відображення в обліку зносу МШП

  Важливим моментом при перевірці малоцінних і швидкозношуванихпредметів є вивчення правильності нарахування зносу і його включенняу витрати виробництва. Необхідно мати на увазі, що підприємствосамостійно вирішує, в яких розмірах нараховувати знос і яку методикуприйняти для нарахування. Оскільки межі мінімальних зарплат єрухливими, то і вартість малоцінних предметів не може бути постійною натривалий період роботи підприємства. Зі зміною вартості предметіввідбуваються зміни в нарахуванні зносу і у відбитті відповідних суму витратах виробництва. У процесі контрольних процедур з'ясовують,чи дотримується підприємство встановлених лімітів вартості при віднесенніпредметів до малоцінних, не вносилися зміни в їх обліку в перевіряєтьсяперіоді, якщо вносилися, то причини цих змін і як це позначилося навеличиною собівартості продукції. Міністерством фінансів Республіки
  Білорусь рекомендовані різні варіанти нарахування зносу малоціннихпредметів та методики їх обліку. Малі підприємства можуть враховувати малоцінніта швидкозношувані предмети як матеріали і в міру їх передачі вексплуатацію списувати їх вартість на витрати виробництва продукції.
  Знос малоцінних предметів, що належать підприємствам невиробничоїсфери, в собівартість не включаються, а відносяться за рахунок прибутку,що залишається в розпорядженні підприємства або фондів спеціального призначення.
  Що стосується підприємств виробничої сфери, то зношування інструментів,пристосувань, інвентарю, приладів, лабораторного обладнання,

  21спецодягу та інших малоцінних предметів може бути включений у матеріальнівитрати в наступних розмірах: виходячи з термінів служби і вартості предметів (цей порядокпередбачений для предметів, по яких є терміни служби); відповідно до нормативних або кошторисними ставками, розрахованимивиходячи з кошторису витрат на їх виготовлення (придбання) тазапланованого випуску продукції терміном до двох років (зазначений порядокпогашення вартості передбачений для спеціальних інструментів і спеціальнихпристроїв у момент передачі у виробництво замовлення); в розмірі 50% вартості предметів при передачі їх зі складів уексплуатацію та решти 50% (за вирахуванням вартості цих предметів за ціноюможливого використання) - при вибутті їх за непридатністю. При цьому запредметів, по яких є терміни служби (спецодяг, спецвзуття, предметипрокату тощо), знос нараховується виходячи з строків їх служби. [10, c. 36]

  В ході перевірки, аудитор перевіряє порядок нарахування зносу запредметів, по яких є терміни служби, знайомиться з галузевимиінструкціями, в яких встановлена методика визначення норм або кошториснихставок, а також порядок погашення вартості спеціальних інструментів,пристосувань і змінного обладнання, аналізує перелік спецодягу,спецвзуття та запобіжних пристроїв на предмет відповідності йоготиповими галузевими нормами безплатної їх видачі.

  Предмети вартістю до однієї мінімальної заробітної плати можутьсписуватися на видаток у міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію звідображенням у бухгалтерському обліку за дебетом рахунків витрат: 20 "Основневиробництво ", 23" Допоміжні виробництва ", 25" Загальновиробничівитрати ", 26" Загальногосподарські витрати ", 29

  22

  " Обслуговуючі виробництва і господарства ", 44" Витрати обігу "- ікредитом рахунка 12.

  МШП вважаються в експлуатації з моменту їх відпуску зі складупідприємства (центрального складу) для потреб виробництва (в комори, впідзвіт матеріально відповідальним особам, безпосередньо на робоче місцеі т п.) Тому перевіряючі також вивчають документи, на підставі якихпроведена передача МШП в експлуатацію.

  Нарахований знос по МШП, придбаних за рахунок средст?? підприємства тавикористовуваним або використаним в процесі виробництва і реалізаціїпродукції (робіт, послуг), включається до складу собівартості продукції
  (робіт, послуг) відповідно до Основних положень по складу витрат,що включаються до складу собівартості продукції (робіт, послуг).

  У бухгалтерському обліку дана операція відображається проводкою:

  Д-т 20, 23, 25, 26, 29, 44 - К - т 13 "Знос малоцінних ішвидкозношуваних предметів ". На суму 16 965 рублів (Додаток 1)

  Суми нарахованого зносу за МШП, придбаних за рахунок фондівекономічного стимулювання або коштів цільового фінансування, слідвідносити на зменшення джерела, за рахунок якого вони придбані.

  Дане питання підлягає обов'язковій перевірці, оскільки а випадкунеправильного віднесення сум нарахованого зносу МШП спотворюються показникисобівартості продукції (робіт, послуг) і фінансового результатудіяльності підприємства, проводиться донарахування податків і зборів убюджет, застосовуються економічні санкції, нараховується пеня.
  [12, c.18]

  23

  2.4.Методіка проведення інвентаризації МШП та перевірки правильності відображення її результатів в обліку

  Одним з найбільш важливих засобів контролю за збереженнямвласності є інвентаризація, при якій перевіряється збереженняцінностей і звіряє фактичну їх наявність з даними бухгалтерськогообліку. Інвентаризація служить засобом перевірки організації матеріальноївідповідальності, умов зберігання цінностей, правильності цін,достовірності бухгалтерського обліку.

  Основними завданнями інвентаризації МШП є: встановлення фактичної наявності МШП; контроль за збереженням МШП шляхом зіставлення їх фактичногонаявності з даними бухгалтерського обліку; перевірка стану складського господарства, умов зберігання цінностей.

  При перевірці також вивчаються наступні питання:

  - чи проводилася інвентаризація МШП;

  -- чи правильно відображаються в бухгалтерському обліку результати інвентаризації.

  Відповідальність за проведення інвентаризації несуть керівник іголовний бухгалтер підприємства.

  Інвентаризації МШП на підприємстві необхідно проводити в терміни,обумовлені в планах контрольно-інвентаризаційної роботи і затвердженікерівником. [14, c.36]

  Інвентаризації, незалежно від планових перевірок, проводять уобов'язковому порядку перед складанням річного бухгалтерського звіту, алене раніше 1 жовтня звітного року; при передачі майна підприємства воренду та продажу; при перетворенні підприємства; при зміні

  24 матеріально відповідальної особи; при встановленні фактів розкрадання абозловживання і псування товарно-матеріальних цінностей; у разі пожежі абостихійних лих.

  На початку ревізії необхідно перевірити наявність всіх необхіднихдокументів, що підтверджують її проведення. В їх число входять накази аборозпорядження про проведення інвентаризації та склад інвентаризаційноїкомісії, матеріальні звіти, інвентаризаційні описи (Додаток 3) абоакти інвентаризації цінностей, слічітельн

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status