ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Система обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг )
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Федерального агентства з освіти

  Калінінградській ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту

  Курсова робота

  на тему: «Система обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

  (робіт, послуг)» (з дисципліни «Бухгалтерський облік»)

  | студентки III курсу, 6 групи, денний |
  | форми |
  | навчання на контрактній основі |
  | спеціальності «Фінанси та Кредит» |
  | Казакової К.О. |
  | Науковий керівник: к.е.н., доцент |
  | Андреянової Н. И. |
  | |

  Калінінград 2004р.

  ЗМІСТ

  | Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 3 |
  | 1. | Поняття собівартості продукції (робіт, послуг) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | 5 |
  | | 1.1 | Поняття і сутність собівартості продукції (робіт, послуг), її | |
  | | | Економічне значення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 5 |
  | | 1.2 | Склад витрат, що включаються до собівартості продукції ... ... ... ... ... ... ... ... .... | 7 |
  | | 1.3 | Аналітичний і синтетичний облік виробничих | 13 |
  | | | Витрат ... ... ... ... ... ... | |
  | 2. | Калькуляція собівартості одиниці продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 15 |
  | | 2.1 | Поняття калькулювання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 15 |
  | | 2.2 | Групування витрат по калькуляційних статтях та їх | 17 |
  | | | Характеристика ... ... | |
  | | 2.3 | Методи калькулювання собівартості продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 18 |
  | 3. | Облік витрат і калькулювання собівартості продукції у вугільній | |
  | | Промисловості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 25 |
  | | 3.1 | Особливості процесів видобутку вугілля та організація | 25 |
  | | | Калькулювання ... ... ... .. | |
  | | 3.2 | Угрупування витрат за елементами і статтями | 26 |
  | | | Калькуляції ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | | 3.3 | Об'єкти обліку витрат і калькулювання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 32 |
  | | 3.4 | Попроцессний облік витрат на видобуток вугілля з використанням | |
  | | | Елементів нормативного методу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 33 |
  | | 3.5 | Узагальнення витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | 35 |
  | | 3.6 | Розрахункова частина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 37 |
  | Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 47 |
  | Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 49 |

  Введення

  Формування витрат виробництва і звернення, їх облік мають важливезначення для підприємницької діяльності організацій. Це важливо нетільки у взаємозв'язку з чинним в даний час податковимзаконодавством, але й відповідно до місця бухгалтерського обліку всистемі управління організацією.

  Основою для розробки та реалізації управлінських рішень євідповідна інформація про стан справ в тій чи іншій областідіяльності організації в конкретний момент часу. Так, дані облікувитрат виробництва (обігу) і калькулювання собівартості продукції
  (робіт, послуг) є важливим засобом виявлення виробничихрезервів, постійного контролю за використанням матеріальних, трудових іфінансових ресурсів з метою підвищення рентабельності виробництва. Цевизначає, що ділянка витрат виробництва (обігу) і калькулюваннясобівартості продукції (робіт, послуг) займає найбільш важливе місце всистемі організації.

  Одним із головних завдань підприємств заняття стійких позицій навнутрішньому та міжнародному ринках. Щоб витримати гостру конкуренцію ізавоювати довіру покупців підприємство повинно вигідно виділятися на фоніпідприємств того ж типу. Добре відомо, що покупця цікавитьякість продукції та її ціна. Чим вища якість і нижча ціна, тим краще івигідніше для покупця. Ці показники як раз і укладені в калькуляціїсобівартості. Калькулювання є основою цін.

  Основною метою будь-якого промислового комерційного підприємства єотримання максимального прибутку, що не що інше, як різниця міжотриманими коштами за відвантажену продукцію і витратами на їхвиробництво та продаж. Таким чином, витрати підприємства безпосередньовпливають на формування обсягу прибутку. Чим менше собівартістьвиробленої продукції, тим більш конкурентоспроможним підприємство, доступнішимпродукція для споживача і тим відчутний економічний ефект від їїпродажу.

  В даний час на комерційних підприємствах особливу увагуприділяється зниження і оптимізації витрат на виробництво і продаж. Цевимагає систематичного контролю витрат виробництва. Для контролювитрат потрібна інформація про витрати за місцями їх використання, за видамипродукції, по підприємству в цілому.

  Метою курсової роботи є: дослідження системи обліку витрат ікалькуляція собівартості продукції (робіт, послуг)в промисловості в загальному. Також у курсовій роботі будуть розглядатисяпоняття та засади формування собівартості продукції в Російській
  Федерації, виявляються особливості класифікації витрат та їх вплив наоблік витрат і калькулювання собівартості продукції. Для реалізаціїпоставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
  Дати поняття собівартості продукції (робіт, послуг) і її економічноїсуті, визначити склад витрат, витрат відповідно до їхекономічним змістом, розглянути аналітичний і синтетичний обліквиробничих витрат, дати поняття калькуляції і визначити угрупованнявитрат за статтями калькуляції, розглянути методи розрахунку собівартості,вивчити облік витрат і калькулювання собівартості продукції у вугільнійпромисловості і порізвесті розрахунково конкретному прикладі.

  У висновку зроблені короткі висновки по всій роботі. Наведено списоклітератури містить джерела, використані в роботі.

  Поняття собівартості продукції (робіт, послуг)

  1.1. Поняття і сутність собівартості продукції (робіт, послуг), її економічне значення

  Визначення собівартості виробництва одиниці продукції-одна зосновних завдань управлінського обліку. В основі рішення великого колауправлінських завдань лежить саме собівартість. Випуск продукції абонадання послуг, що передбачає відповідне ресурсне забезпечення,величина якого впливає на рівень розвиткупідприємства. Тому кожне підприємство або виробниче ланка повиннізнати, у що обходиться виробництво

  продукції (робіт, послуг). Даний фактор особливо важливий в умовах ринковихвідносин, оскільки рівень витрат на виробництво продукції впливає наконкурентоспроможність підприємства.

  Витрати живої і матеріалізованої праці в процесі виробництвастановлять витрати виробництва.

  Витрати (собівартість) - це грошове вираження витратвиробничих факторів, необхідних для здійснення підприємствомвиробничої і комерційної діяльності, пов'язаної з випуском іреалізацією продукції та наданням послуг, тобто все те, у що обходитьсяпідприємству виробництво і реалізація продукціі.1 У собівартості як уузагальнюючому економічному показнику знаходять своє відображення всі сторонидіяльності підприємства: ступінь технологічного оснащення виробництваі освоєння технологічних процесів; рівень організації виробництва іпраці, ступінь використання виробничих потужностей; економічністьвикористання матеріальних і трудових ресурсів та інші умови і чинники,характеризують виробничо-господарську діяльність. В умовахтоварно-грошових відносин і господарської відокремленості підприємстванеминуче зберігаються розходження між суспільними витратами виробництваі витратами підприємства. Суспільні витрати виробництва - цесукупність живої і матеріалізованої праці, що знаходить вираз увартості продукції. Витрати підприємства складаються з усієї суми витратпідприємства на виробництво продукції та її реалізацію. Ці витрати,виражені в грошовій формі, називаються собівартістю і є частиноювартості продукту. До неї включають вартість сировини, матеріалів, палива,електроенергії та інших предметів праці, амортизаційні відрахування,заробітна плата виробничого персоналу та інші грошові витрати.
  Зниження собівартості продукції означає економію уречевленої і живоїпраці і є найважливішим чинником підвищення ефективності виробництва,зростання накопичень.

  Приступаючи до розгляду складних питань формування собівартостіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), необхіднорозглянути основні положення собівартості як економіко-правовоїкатегорії.

  Господарсько-виробнича діяльність на будь-якому підприємствіпов'язана зі споживанням сировини, матеріалів, палива, енергії, з виплатоюзаробітної плати, відрахуванням платежів на соціальне та пенсійнестрахування працівників, нарахуванням амортизації, а також з низкою іншихнеобхідних витрат. За допомогою процесу обігу ці витрати постійновідшкодовуються з виручки підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг),що забезпечує безперервність виробничого процесу. Для підрахункусуми всіх витрат підприємства їх приводять до єдиного показника,представляючи для цього в грошовому вираженні. Таким показником і єсобівартість.

  Собівартість продукції (робіт, послуг) є одним з важливихузагальнюючих показників діяльності фірми (підприємства), що відображаютьефективність використання ресурсів; результати впровадження нової техніки іпрогресивної технології; вдосконалення організації праці, виробництваі управління.

  Фірми, що займаються виробничою діяльністю, визначаютьвитрати виробництва, а фірми, що здійснюють збутову, постачальницьку,торгово-посередницьку діяльність, - витрати обігу.

  Конкретний склад витрат, які можуть бути віднесені на витративиробництва та обігу, регулюються законодавчо практично у всіхкраїнах. Це пов'язано з особливостями податкової системи та необхідністюрозрізняти витрати фірми за джерелами їх відшкодування (включаються всобівартість продукції і, отже, що відшкодовуються за рахунок цін на неї івідшкодовуються з прибутку, що залишається в розпорядженні фірми після сплати? альних ресурсів, що утворилися в процесівиробництва продукції (робіт, послуг).

  Не належать до зворотним відходів залишки матеріальних ресурсів,які відповідно до встановленої технологією передаються до іншихцехи, підрозділи як повноцінний матеріал для виробництваінших видів продукції (робіт, послуг). Зворотні відходи оцінюються внаступному порядку: за зниженою ціною вихідного матеріального ресурсу, якщовідходи можуть бути використані для основного виробництва, але з підвищенимивитратами, для потреб допоміжного виробництва або реалізовані набік;за повною ціною вихідного матеріального ресурсу, якщо відходи реалізуються насторону для використання в якості повноцінного ресурсу.

  В елементі "Витрати на оплату праці" відображаються витрати на оплатупраці основного виробничого персоналу підприємства, включаючи преміїробітникам і службовцям за виробничі результати, надбавки до тарифнихставок і окладів за професійну майстерність, високі досягнення впрацю, що стимулюють і компенсують виплати, у тому числі компенсації заоплату праці у зв'язку з підвищенням цін в межах норм, передбаченихзаконодавством, компенсації, які виплачуються у встановленихзаконодавством розмірах жінкам, які перебувають у частково оплачуванійвідпустці по догляду за дитиною до досягнення нею певногозаконодавством віку, а також витрати на оплату праці не складаються вштаті підприємства працівників, зайнятих в основній діяльності.

  До складу витрат на оплату праці включаються: виплати заробітної платиза фактично виконану роботу, обчислені виходячи з відрядних розцінок,тарифних ставок і посадових окладів відповідно до прийнятих напідприємстві формами і системами оплати праці;вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати працівникам;виплати компенсуючого характеру, пов'язані з режимом роботи та умовамипраці, в тому числі: надбавки і доплати до тарифних ставок і окладів зароботу в нічний час, понаднормову роботу, роботу в багатозмінному режимі,за суміщення професій, розширення зон обслуговування, за роботу у важких,шкідливих, особливо шкідливих умовах праці і т.д., які здійснюються відповіднодо законодавства Російської Федерації;вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей увідповідно до чинного законодавства комунальних послуг, харчування тапродуктів, витрати на оплату що надається працівникам підприємств увідповідно до встановленого законодавством порядку безкоштовного житла;виплати, передбачені законодавством України про працю, заопрацьованим на виробництві (неявочное) час;оплата чергових і додаткових відпусток, компенсація за невикористанувідпустка, оплата проїзду до місця використання відпустки і назад, включаючиоплату провезення багажу, працівників організацій, розташованих у районах
  Крайньої Півночі та прирівняних до них місцевостях, оплата пільгових годинпідлітків, оплата перерв у роботі матерів для годування дитини, атакож оплата часу, пов'язаного з проходженням медичних оглядів,виконанням державних обов'язків;виплати працівникам, які вивільняються з підприємств і організацій у зв'язку з їхреорганізацією, скороченням чисельності працівників і штатів;виплати, обумовлені районним регулюванням оплати праці, у тому числі:виплати по районних коефіцієнтами та коефіцієнтами за роботу в пустельних,безводних і високогірних місцевостях, за безперервний стаж роботи в районах
  Крайньої Півночі та прирівняних до них місцевостях, в районах Європейського
  Півночі та інших районах з важкими природно - кліматичними умовами;оплата відповідно до чинного законодавства навчальних відпусток,що надаються робітникам і службовцям,доплати в разі тимчасової втрати працездатності до фактичногозаробітку, встановлені законодавством;суми, що виплачуються (при виконанні робіт вахтовим методом) у розмірітарифної ставки, окладу за дні в дорозі від місця знаходження підприємства
  (пункту збору) до місця роботи і назад, передбачені графіком роботи навахті, а також за дні затримки працівників в дорозі за метеорологічнихумовами і з вини транспортних організацій;заробітна плата за основним місцем роботи робітникам, керівникам іфахівцям підприємств і організацій під час їх навчання з відривом відроботи в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;плата працівникам - донорам за дні обстеження, здачі крові і відпочинку,що надається після кожного дня здачі крові;оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства, за виконанняними робіт за укладеними договорами цивільно - правового характеру
  (включаючи договір підряду), якщо розрахунки з працівниками за виконану роботупроводяться безпосередньо самим підприємством. При цьому розмір коштів наоплату праці працівників за виконання робіт (послуг) за договором підрядувизначається виходячи з кошторису на виконання цих робіт (послуг) і платіжнихдокументів;інші види виплат, що включаються відповідно до встановленого порядку вфонд оплати праці (за винятком витрат з оплати праці, що фінансуютьсяза рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, та інших цільовихнадходжень).

  У собівартість продукції (робіт, послуг) не включаються наступнівиплати працівникам підприємства в грошовій і натуральній формах, а такожвитрати, пов'язані з їх змістом:матеріальна допомога (у тому числі безоплатна матеріальна допомогапрацівникам для початкового внеску на кооперативне житловебудівництво, на часткове погашення кредиту, наданого накооперативне та індивідуальне житлове будівництво), безвідсоткова позикана поліпшення житлових умов, обзаведення домашнім господарством та іншісоціальні потреби;оплата додатково наданих за колективним договором (понадпередбачених законодавством) відпусток працівникам, у тому числіжінкам, які виховують дітей, оплата проїзду членів сім'ї працівника домісця використання відпустки і назад (у відповідності до чинногозаконодавством для підприємств, розташованих в районах Крайньої Півночі,прирівняних до них місцевостях і у віддалених районах Далекого Сходу);надбавки до пенсій, одноразову допомогу йде на пенсію ветеранампраці, доходи (дивіденди, відсотки), які виплачуються за акціями і вкладамитрудового колективу підприємства, оплата путівок на лікування та відпочинок,екскурсій і подорожей, занять у спортивних секціях, гуртках, клубах,відвідування культурно - видовищних і фізкультурних (спортивних) заходів. Атак само й інші аналогічні виплати і витрати, що виробляються за рахунокприбутку, що залишається в розпорядженні підприємства; інші види виплат, непов'язані безпосередньо з оплатою праці.

  В елементі "Відрахування на соціальні потреби" відбиваються обов'язковівідрахування по встановленим законодавством нормам органамдержавного соціального страхування, Пенсійного фонду, медичногострахування від витрат на оплату праці працівників, що включаються дособівартість продукції (робіт, послуг) по елементу "Витрати на оплатупраці "(крім тих видів оплати, на які страхові внески ненараховуються).

  В елементі "Амортизація основних фондів" відображається сумаамортизаційних відрахувань на повне відновлення основнихвиробничих фондів, обчислена виходячи з балансової вартості тазатверджених у встановленому порядку норм, включаючи і прискорену амортизаціюїх активної частини, що виробляється відповідно до законодавства.
  У цьому елементі витрат відображаються також амортизаційні відрахування відвартості основних фондів (приміщень), що надаються безкоштовнопідприємствам громадського харчування, що обслуговує трудові колективи, атакож від вартості приміщень та інвентаря, що надаються підприємствамимедичним установам для організації медпунктів безпосередньо натериторії підприємств.

  До елементу "Інші витрати" у складі собівартість продукції
  (робіт, послуг) відносяться податки, збори, платежі (включаючи з обов'язковихвидами страхування), відрахування до страхових фондів (резерви) і іншіобов'язкові відрахування, виготовлені відповідно до встановленогозаконодавством порядком, платежі за викиди (скиди) забруднюючихречовин, винагороди за винаходи та раціоналізаторські пропозиції,витрати на оплату відсотків за отриманими кредитами, витрати навідрядження, плата стороннім організаціям за пожежну і сторожову охорону,оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, банків, плата за оренду вразі оренди окремих об'єктів основних виробничих фондів (або їхокремих частин), лізингові платежі, амортизація по нематеріальнихактивів, а також інші витрати, що входять до складу собівартості продукції
  (робіт, послуг), але не належать до раніше перерахованих елементів витрат.

  Організації, що утворюють ремонтний фонд для забезпечення протягом рядуроків рівномірного включення витрат на проведення особливо складних видів ремонтуосновних виробничих фондів в собівартість продукції (робіт, послуг),у складі елемента "Інші витрати" відображають також відрахування в ремонтнийфонд, що визначаються виходячи з балансової вартості основних виробничихфондів і нормативів відрахувань, що затверджуються у встановленому порядку самимиорганізаціями.

  В інших випадках витрати на проведення всіх видів ремонтів
  (поточних, середніх, капітальних) основних виробничих фондів включаютьсяв собівартість продукції (робіт, послуг) за відповідними елементамивитрат (матеріальних витрат, витрат на оплату праці та іншим).

  1.3 Аналітичний і синтетичний облік виробничих витрат

  Основи бухгалтерського обліку - відображення господарських операцій нарахунках. За ступенем деталізації обліку рахунку підрозділяється на синтетичніі аналітичні. Кожне підприємство, виходячи із специфіки своєїдіяльності, вибирає ту чи іншу сукупність рахунків для обліку рахунківвитрат на виробництво.

  Рахунки витрат на виробництво, відповідно до плану рахунків відображаються втретьому розділі «Витрати на виробництво». Рахунки цього розділупризначені для узагальнення інформації про витрати по звичайних видахдіяльності організації (крім витрат на продаж). Формуванняінформації про витрати по звичайних видах діяльності ведеться на рахунках 20 -
  29. [10, 71]

  Витрати на випуск продукції її виготовлення відображаються в бухгалтерськомуобліку з видів виробництва (основні - сч.20, допоміжні - сч.23), апотім за видами продукції в розділі калькулювати статей витрат, атакож по місцях виникнення витрат (цехам, ділянкам і т.д.)виробничі витрати деталізуються по місцях виникнення. Прямівитрати відображають на рахунку 20 - «Основне виробництво» і на 23 рахунку
  «Допоміжні виробництва», а непрямі витрати відповідно назбирацько-розподільних рахунках «Загальновиробничі витрати» рахунок
  25 і «Загальногосподарські витрати» рахунок 26 та інших.

  Надалі на рахунку 20 списуватимуться витрати з кредиту рахунківвиробничих запасів, розрахунків з персоналом з оплати праці та іншихстатей (прямі витрати); витрати допоміжних виробництв (рахунок 23);непрямі витрати (25,26 рахунку) втрати від браку (рахунок 28). У плані рахунківможна побачити всю кореспонденцію рахунків витрат. За кредитом рахунка 20відображаються суми фактичної собівартості завершеної виробництвомпродукції, виконаних робіт, послуг. Ці суми можуть списуватися у дебетрахунку 40 «Випуск продукції», 43 «Готова продукція», 90 «Продаж».
  Отриманий залишок по рахунку 20 на кінець місяця показує вартістьнезавершеного виробництва підприємства.

  Аналітичний облік витрат на виробництво кожне підприємство організовуєвідповідно до характеру виробничого процесу, а такожособливостями продукції, що випускається або виконуваних робіт, що можнапростежити в таблиці 1. Дані аналітичного обліку використовують прискладанні внутрішньої звітності, яка будується на інформації про види,кількості, цехах-виробниках, статтях витрат, що випускається.

  Таблиця 1. Аналітичний облік по рахунках бухгалтерського обліку.
  | № | Назва рахунку | Опис витрат |
  | 20 | «Основне виробництво» | За видами витрат продукції, що випускається |
  | | | І підрозділам підприємства |
  | 21 | «Напівфабрикати власного | По місцях зберігання і окремим |
  | | Виробництва »| найменувань |
  | 23 | «Допоміжні | По видах виробництв |
  | | Виробництва "| |
  | 25 | «Загальновиробничі | По підрозділах підприємства та |
  | | Витрати »| статтями витрат. |
  | 26 | «Загальногосподарські витрати» | За центрами відповідальності та місцями |
  | | | Виникнення витрат. |
  | 28 | «Шлюб у виробництві» | За окремих цехах, видах продукції, |
  | | | Статтями витрат, причин і |
  | | | Винуватців шлюбу. |
  | 29 | «Обслуговуючі виробництва та | За видами виробництва і статтями |
  | | Господарства »| витрат |
  | 97 | «Витрати майбутніх періодів» | За видами виробничих витрат |
  | 91-2 | «Інші витрати» | По кожному виду витрат. |

  2. Калькуляція собівартості одиниці продукції

  2.1 Поняття калькулювання

  У системі розрахунків важливе місце займає калькулювання, якеявляє собою розрахунок собівартості окремих виробів (видівпродукції). У російській мові слово «калькуляція» (лат. calculatio --обчислення) з'явилося в другій половині XIX століття і означає численнясобівартості.

  Калькулювання - обчислення собівартості одиниці породукціі абовиконаних робіт.

  Калькулювання собівартості продукції-ічісленіе собівартостіодиниці продукції (робіт, послуг) основного і допоміжного виробництва;обчислення собівартості проміжних продуктів; обчислення собівартостіусього товарного випуску і т.д.

  Калькуляція - визначення витрат у вартісній (грошовій) формі навиробництво одиниці або групи одиниць виробів, або на окремі видивиробництв. Калькуляція дає можливість визначити фактичну абопланову собівартість об'єкта або виробу і є основою для їхоцінки. У будівельних організаціях оцінка і калькуляція використовуються дляоб'єктів бухгалтерського обліку в грошовому вираженні. Калькуляція служитьосновою для визначення середніх витрат виробництва і встановленнясобівартості продукції.

  Розрізняють планову (кошторисну), нормативний і фактичний (звітну)калькуляцію.

  Планова калькуляція визначає середню собівартість продукції абовиконаних робіт. На плановий період (рік, квартал) складають їх виходячиз прогресивних норм витрат сировини, матеріалів, палива, енергії, витратпраці, використання обладнання та норм витрат на організаціюобслуговування виробництва. Ці норми витрат є середніми дляпланованого періоду.
  Різновидом планових є рахункові калькуляції, які складають наразове виріб чи роботу для визначення ціни, розрахунків із замовниками іінших цілей.

  Нормативна калькуляція складається на основі діючих на початокмісяця норм витрат сировини, матеріалів та інших витрат (поточних нормвитрат). Поточні норми витрат відповідають виробничим можливостямпідприємства на даному етапі його роботи. Поточні норми витрат на початку року,як правило, вищі від середніх норм витрат, закладених в планову калькуляцію, ав кінці року - навпаки нижче. Звідси і нормативна собівартість продукціїна початку року, як правило, вище планової, а наприкінці року - нижче.

  Фактична (звітна) калькуляція складається за данимибухгалтерського обліку про фактичні витрати на виробництво продукції тавідображає фактичну собівартість виробленої продукції або виконанихробіт. Далі здійснюються рівень відхилення собівартості,виплати штрафів і неустойок тощо.

  Для кожного об'єкта розрахунку вибирається калькуляційна одиниця --одиниця його кількісного виміру. У процесі обчислення собівартостіпродукції треба виходити з чіткого уявлення, що таке об'єкткалькулювання і калькуляційна одиниця.

  Об'єктом калькулювання визнається продукт виробництва (деталь,вузол, виріб, група однорідних виробів), і спецпризначення (переділ,виробництво), стадія тощо, тобто продукція різного ступеня готовності,організаційне підрозділ, контракт або інша облікова одиниця, заякої збираються дані про витрати і вимірюється вартість процесів,продукції, робіт, проектів капіталовкладень і т.д

  Доалькуляціонная одиниця є вимірник об'єкта калькулювання. Утому випадку, коли мова йде про готову продукцію, калькуляційна одиницяспівпадає з одиницею виміру, зазначеної в планах виробництва внатуральному виразі або в стандартах (технічних умов) навідповідний вид продукції. У галузях переробної промисловостітакого збігу може і не бути. Тут нерідко обліковою одиницею виступає
  1 кг продукції, а калькуляційній одиницею - 1 т. або 1 ц.
  При калькулюванні проміжних однорідних продуктів (напівфабрикатів)застосовуються умовні укрупнені калькуляційні одиниці (100 пар взуття,
  1000 умовних банок і т.п.).

  2.2. Групування витрат по калькуляційних статтях та їх характеристика

  Для обчислення собівартості окремих видів продукції витратипідприємства групуються та обліковуються за статтями калькуляції.

  Група витрат по калькуляційних статтях використовується прискладанні калькуляцій (розрахунок собівартості одиниці продукції),що дозволяють визначити, у що обходиться підприємству одиниця кожного видупродукції, собівартість окремих видів робіт і послуг. Необхідністьданої класифікації викликана тим, що розрахунок собівартості повищенаведеним елементам витрат не дозволяє врахувати, де і в зв'язку з чимпроведені витрати, а також їх характер. На рівні підприємства данаугрупування дозволяє встановити, скільки їм витрачено за звітнийперіод окремих видів матеріальних, трудових і фінансових ресурсів навиробництво в цілому.

  Для обчислення собівартості окремих видів продукції, витратипідприємства групуються та обліковуються за статтями калькуляції. Основнимиположеннями з обліку і калькулювання собівартості продукції встановленатипова угрупування витрат за статтями калькуляції.
  Вона включає наступні статті:

  1) Сировина та матеріали.

  2) Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати й послуги кооперованих підприємств.

  3) Зворотні відходи (віднімаються)

  4) Паливо для технологічних цілей.

  5) Енергія для технологічних цілей.

  6) Основна заробітна плата виробничих робітників.

  7) Додаткова заробітна плата виробничих робітників.

  8) Відрахування на соціальне страхування.

  9) Витрати на підготовку і освоєння виробництва. < br> 10) Загальновиробничі витрати.
  11) Загальногосподарські витрати.
  12) Втрати від браку (тільки виробництва, де втрати дозволені в межах встановлених норм)
  13) Інші виробничі витрати.
  14) Разом виробнича собівартість.
  15) Комерційні витрати.

  17) Разом повна собівартість.

  Витрати за всіма встановленими на даному підприємстві статтямисобівартості складуть виробничу собівартість.

  Для визначення повної собівартості продукції до виробничоїсобівартості додають Внутрішньовиробничі (комерційні) витрати,тобто витрати, пов'язані з реалізацією продукції. Отже, появапроводиться калькулювання собівартості продукції і складаютьсякалькуляції. Тому данны

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status