ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Удосконалювання бухгалтерського обліку матеріалів (на підприємстві «МОДУС-ВЕЛІ »)
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Міністерство загальної освіти Російської Федерації

  Кубанського державного університету

  Удосконалювання бухгалтерського обліку матеріалів (на підприємстві «МОДУС-

  ВЕЛІ») < p> Курсова робота

  Виконала:студентка 3 курсуспец. 0604 ОДОэкономич. фак-ту
  Дудник А. В.

  Науковий керівник
  Шинкарева Т. Г.

  Краснодар 2000

  Зміст

  Вступ .................. ............... ... ..................................
  ........................... 3
  1. Теорія обліку матеріалів ... .............................................. .................

  5

  1. Матеріали, їх класифікація, оцінка ... ... .... ... ...................... 5

  2. Документальне оформлення надходження і витрачання матеріалів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .................................. .......... 12

  3. Облік матеріалів на складах і в бухгалтерії ... ....................... 19
  1.4. Синтетичний та аналітичний облік матеріалів ... ... ........ ... .25

  5. Інвентаризація та переоцінка матеріалів ... ... ........................ 37
  1. Економічний суб'єкт дослідження - Краснодарська регіональна громадська організація .................................... 41
  2.1.Техніко-економічна характеристика підприємства ... ........... 41

  2. Облікова політика організації .................................. ... ... ... .... 43 < p> 3. Аналіз господарської діяльності підприємства ... ............... 48
  2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві .................... 54
  3. Недоліки ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та його вдосконалення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .............. 58
  Висновок ................................................. .................< br>............. ... ... ...... 63
  Списоклітератури ... ................................................ .................< br>...... ... .65
  Програми ... ... ... .............................................. .................< br>................. 67

  Введення

  Матеріали представляють собою одну із складових частин майнагосподарюючого суб'єкта, необхідну для нормального здійснення ірозширення його діяльності.

  Матеріали обслуговують сферу виробництва і є його матеріальноїосновою. Вони необхідні для забезпечення процесу виробництва продукції,утворення вартості.

  Ефективність діяльності підприємства багато в чому залежить відправильного визначення потреби в матеріалах. Оптимальназабезпеченість матеріалами веде до мінімізації витрат, поліпшення фінансовихрезультатів, до ритмічності та злагодженості роботи підприємства. Завищенняматеріалів веде до заморожування і омертвіння ресурсів. Крім всьогоіншого, це дорого обходиться підприємству, оскільки виникаютьдодаткові витрати на зберігання і складування, на сплату податку намайно. Заниження матеріалів може призвести до перебоїв у виробництві тареалізації продукції, до несвоєчасного виконання підприємством своїхзобов'язань. І в тому і в іншому випадку наслідком є нестійкефінансовий стан, нераціональне використанням ресурсів, що веде довтрати вигоди.

  Матеріальні запаси є найменш ліквідної статтею серед статейоборотних активів. Для звернення цієї статті в кошти потрібенчас не тільки для того, щоб знайти покупця, але і для того, щоботримати з нього згодом оплату за продукцію.

  Аналіз цієї статті має велике значення для ефективного фінансовогоуправління. Матеріальні запаси можуть складати значну питому вагуне тільки в складі оборотних активів, але і в цілому в активах підприємства.
  Це може свідчити про те, що підприємства зазнають труднощівзі збутом своєї продукції, що в свою чергу може бути обумовлено низькимякістю продукції, порушенням технології виробництва і виборомнеефективних методів реалізації, недостатнім вивченням ринкового попитуі кон'юнктури.

  Основними завданнями обліку матеріалів є: контроль зазбереженням матеріальних ресурсів, відповідністю складських запасівнормативам; контроль за виконанням планів постачання матеріалами; виявленняфактичних витрат, пов'язаних із заготівлею матеріалів; контроль задотриманням норм виробничого споживання; правильний розподілвартості витрачених у виробництві матеріалів по об'єктахкалькуляції; раціональна оцінка матеріалів.

  1.Теорія обліку матеріалів

  1. Матеріали, їх класифікація, оцінка

  Матеріали - частина майна: а) використовується при виробництві продукції, виконання робіт інаданні послуг, призначених для продажу; б) використовується для управлінських потреб організації.

  З цього визначення випливає, що матеріали використовуються якпредметів праці у виробничому процесі. Вони цілком споживаються вкожному виробничому циклі і повністю переносять свою вартість навартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.

  Для правильної організації обліку матеріалів важливе значення маютьнауково обгрунтована їх класифікація, оцінка і вибір одиниці обліку.

  У залежності від призначення матеріали, що використовуються при виробництвіпродукції, виконання робіт та надання послуг, а також для управлінськихпотреб, поділяються на такі групи: сировина та основні матеріали, допоміжні матеріали, покупнінапівфабрикати, відходи (поворотні), паливо, тара і тарні матеріали,запасні частини.

  Сировина та основні матеріали - це ті предмети праці, з якихвиготовляють продукт, вони утворюють матеріальну (речову) основупродукту. При цьому сировиною називають продукцію сільського господарства ідобувної промисловості (зерно, бавовна. худобу, молоко і т. п.). аматеріалами - продукцію обробної промисловості (борошно, тканина, цукор іт. п.).

  Допоміжними називають матеріали, які використовують длявпливу на сировину і основні матеріали, додання продукту певнихспоживчих властивостей або ж для обслуговування та догляду за знаряддями праці таполегшення процесу виробництва (цибуля, перець та інші спеції в ковбасномувиробництві, які впливають на сировину і надають виробу специфічнівластивості, мастильні, обтиральні матеріали і т. п.).

  Слід мати на увазі, що поділ матеріалів на основні ідопоміжні носить умовний характер і нерідко залежить лише відкількості матеріалу, використаного на виробництво типових видівпродукції.

  Покупні напівфабрикати - це матеріали, які пройшли певні стадіїобробки, але що не є ще готової проекцією. У виготовленні продукціївони виконують таку ж роль, як і основні матеріали, тобто складають їїматеріальну основу.

  Зворотні відходи виробництва - це залишки сировини і матеріалів,утворилися в процесі їх переробки в готову продукцію, що втратилиповністю або частково споживчі властивості вихідної сировини іматеріалів (тирса, стружка тощо).

  З групи допоміжних матеріалів окремо виділяють у зв'язку зособливістю їх використання паливо, тару і тарні матеріали, запаснічастини.

  Паливо підрозділяють на технологічне (для технологічних цілей),рухове (пальне) і господарське (на опалення).

  Тару і тарні матеріали складають предмети, що використовуються дляупаковки, транспортування, зберігання різних матеріалів і продукції
  (ящики, коробки, мішки і т. д.).

  Запасні частини використовуються для ремонту та заміни зношених деталеймашин і устаткування.

  Крім того матеріали класифікують за технічними властивостями і ділятьсяна групи: чорні і кольорові метали, прокат, труби та ін

  Зазначені класифікації матеріалів використовують для побудовисинтетичного й аналітичного обліку, а також складання державногостатистичного спостереження (звіту) про залишки, надходження і витратисировини та матеріалів у виробничо-експлуатаційної діяльності.

  Номенклатура-цінник. Всередині кожної з перерахованих груп матеріалипідрозділяють на вила, сорти, марки, типорозміри. Кожному найменуванню,сорту, розміру матеріалів привласнюють коротке числове позначення
  (номенклатурний номер) і записують його до спеціального реєстру, якийназивають номенклатурою-цінником. У номенклатурі-ціннику вказують такожвизначену для кожного матеріалу облікову ціну та одиницю виміруматеріалів.

  При використанні в обліку обчислювальної техніки змістноменклатури-цінника можна істотно розширити, вводячи в нього показникинорми запасу, номерів синтетичних рахунків та субрахунків і деякі іншіпостійні ознаки.

  Кодування номенклатури-цінника звичайно здійснюють за змішаноюпорядкової-серійної системі, використовуючи семи-, восьмизначні коди. Перші двазнака вказують синтетичний рахунок, третій - субрахунок, один чи дванаступних знака означають групу матеріалів, решта - різні ознакихарактеристики матеріалу.

  Інформацію, яка міститься в номенклатурі-цінниках, можна віднестидо умовно-постійною. Вона записується на машинні носії та багато разіввикористовується для отримання необхідних вихідних даних.

  Оцінка матеріалів. Матеріали приймаються до бухгалтерського обліку пофактичної собівартості. Фактичною собівартістю матеріалів,придбаних за плату, зізнається сума фактичних витрат організації напридбання, за винятком податку на додану вартість та іншихвідшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством
  Російської Федерації).

  Фактичними витратами на придбання матеріалів можуть бути: суми, що сплачуються відповідно до договору постачальнику

  (продавцю); суми, що сплачують організаціям за інформаційні та консультаційніпослуга, пов'язані з придбанням матеріалів; митні збори та інші платежі; невозмещаемие податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням одиниціматеріалів; винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через якупридбані матеріали; витрати по заготівлі та доставці матеріалів до місця їх використання,включаючи витрати зі страхування; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням матеріалів.

  Не включаються до фактичні витрати на придбання матеріалівзагальногосподарські та інші аналогічні витрати, крім випадків, коли вонибезпосередньо пов'язані з придбанням матеріалів.

  Витрати з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні довикористання в запланованих цілях, включають у витрати організації подоробки та поліпшенню технічних характеристик одержаних запасів, непов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг.

  Фактична собівартість матеріалів при їх виготовленні силамиорганізації складається з фактичних витрат, пов'язаних з виробництвомданих матеріалів.

  Фактична собівартість матеріалів, внесених в рахунок внеску встатутному (складеному) капітал організації, визначається виходячи з їхгрошової оцінки, узгодженої засновниками (учасниками) організації, якщоінше не передбачено законодавством Російської Федерації.

  Фактична собівартість матеріалів, отриманих організацієюбезоплатно, визначається виходячи з їх ринкової вартості на датуоприбуткування, а матеріалів, придбаних в обмін на інше майно
  (крім грошових коштів), - виходячи з вартості обмінюваного майна, заякої воно було відображено в бухгалтерському балансі цієї організації.

  Матеріали, на які ціна протягом року знизилась або вони моральнозастаріли або частково втратили свою первинну якість, відображаються вбухгалтерський баланс на кінець звітного року за ціною можливої реалізації,якщо вона нижче первісної вартості заготовляння (придбання), звіднесенням різниці в цінах на фінансові результати організації.

  Матеріали, які не належать організації, але знаходяться в їїкористуванні або розпорядженні відповідно до умов договору,приймаються до бухгалтерського обліку на позабалансові рахунки в оцінці,передбаченої в договорі.

  Оцінка матеріалів, вартість яких при придбанні визначена віноземній валюті, провадиться в рублях шляхом перерахунку іноземноївалюти за курсом Центрального банку Російської Федерації, що діє надату прийняття до бухгалтерського обліку організацією запасів за договором.

  Матеріальні цінності відображають на синтетичних рахунках за фактичноюсобівартості їх придбання (заготовляння) щі обліковими цінами. Обчисленняфактичної собівартості заготовляння кожного виду сировини і матеріаліввимагає значних витрат праці і часу. Тому фактичнусобівартість заготовляння обчислюють лише невелика частина організацій поосновними видами сировини або матеріалів. У більшій частині організацій поточнийоблік матеріальних цінностей ведуть за обліковими пенам - за середніми покупнимицінами. Відхилення фактичної собівартості матеріалів від середньої купівельноїціни або від планової собівартості обліковують на окремих аналітичнихрахунках за групами матеріалів. З появою комп'ютерів та електронноїмаркування розширюються можливості обчислення фактичної собівартостіокремих видів матеріалів.

  Плану рахунків бухгалтерського обліку дозволяється здійснюватисинтетичний облік матеріалів на рахунку Матеріалів за обліковими цінами, уяк які використовуються планова собівартість придбання
  (заготовляння), середні покупні ціни та ін У цьому випадку відхиленняфактичної собівартості матеріальних цінностей від їх вартості за обліковимицінами враховують на синтетичному рахунку Відхилення у вартості матеріалів.

  При відпуску матеріалів у виробництво та іншому вибутті їх оцінказдійснюється одним із таких методів: за собівартістю кожної одиниці; по середній собівартості; за собівартістю перших за часом придбань запасів (метод ФІФО); за собівартістю останніх за часом придбань запасів (метод
  ЛІФО).

  Застосування одного з методів по конкретному найменуванню виробляєтьсяпротягом звітного року.

  За собівартості кожної одиниці оцінюють матеріали, що використовуютьсяорганізацією в особливому порядку (дорогоцінні метали, дорогоцінні камені і т.п.), або запаси, які не можуть звичайним способом замінювати один одного.
  Наприклад, на переробних підприємствах визначають собівартість кожноговиду переробленого худоби (великої рогатої худоби, дрібної рогатоїхудоби, свиней).

  Середня собівартість визначається по кожному виду (групі); матеріалів як частка від ділення загальної собівартості виду (групи)матеріалів на їх кількість, відповідно складаються із собівартостіі кількості по залишку на початок місяця і за що надійшли запасах в цьомумісяці.

  Цей спосіб оцінки матеріальних ресурсів є традиційним длявітчизняної облікової практики. Протягом звітного місяця матеріальніресурси списують на виробництво, як правило, за обліковими цінами, а в кінцімісяця - відповідну частку відхилень фактичної собівартостіматеріальних ресурсів від їх вартості за обліковими цінами.

  При методі ФІФО застосовують правило: перша партія на прихід - перший ввитрата. Це означає, що незалежно від того, яка партія матеріаліввідпущена у виробництво, спочатку списують матеріали за ціною
  (собівартості) перший закупленої партії, потім за ціною другої партії, іт. д. в порядку черговості, поки не буде отриманий загальна витрата матеріалівза місяць.

  При методі ЛІФО застосовують інше правило: остання партія на прихід --перший за видатками. При цьому правилі спочатку списуються матеріали пособівартості останньої партії, потім по собівартості попередньої і т. д.

  Застосування зазначених методів оцінки матеріалів орієнтує організаціїна постановку аналітичного обліку матеріалів по окремих за часомнадходжень (партій) (а не тільки за видами матеріалів). Можна оцінитивитрачені матеріали розрахунковим шляхом, використовуючи формулу

  Р = Він + П - Ок,

  де Р - вартість витрачених матеріалів;

  Він і Ок - вартість початкової та кінцевого залишків матеріалів;

  П - вартість надійшли протягом звітного місяця матеріалів.
  Поряд з визначенням облікової ціни дуже важливо встановити одиницю облікуматеріальних цінностей. Такою одиницею є кожен вид, сорт, марка,розмір матеріалів, тобто кожен номенклатурний номер.

  Для спрощення тексту замість слів "перший за часом придбання --перший за часом списання у виробництво "вживаються слова" першимпартія на прихід - перший в расход ".

  1.2. Документальне оформлення надходження і витрачання матеріалів

  Первинні документи по надходженню і витраті матеріалів відіграють важливуроль в організації матеріального обліку, тому що є його основою.
  Безпосередньо по первинних документах здійснюють попередній,поточний і наступний контроль за рухом, збереженням і раціональнимвикористанням матеріалов.

  Первинні документи по руху матеріалів повинні ретельнооформлятися, обов'язково містити підписи осіб, що зробили операції, ікоди відповідних об'єктів обліку. Контроль за дотриманням правилоформлення руху матеріальних ресурсів покладено на головного бухгалтера ікерівників відповідних підрозділів.

  Документальне оформлення надходження матеріалів. Сировина та матеріалинадходять від постачальників, підзвітних осіб, закупили матеріали в порядкуготівкового розрахунку, від списання що прийшли в непридатність основних засобів тамалоцінних і швидкозношуваних предметів, власного виробництва.

  Для виконання виробничої програми організації визначаютьпотреба в матеріальних ресурсах і набувають або проводять їх. Напоставку матеріалів організація укладає договори з постачальниками, вяких визначаються права, обов'язки та відповідальність сторін запоставках продукції.

  Контроль за виконанням плану матеріально-технічного забезпечення подоговорами, своєчасністю надходження та оприбуткування матеріалівздійснює служба постачання. З цією метою в ній ведуть відомості
  (машинограм) оперативного обліку виконання договорів поставки, девідзначають виконання умов договору про постачання за асортиментом матеріалів,їх кількістю, ціною, термінами відвантаження та ін Бухгалтерія здійснюєконтроль за організацією даного оперативного обліку.

  що надходять на підприємство матеріали оформляються первиннимидокументами в наступному порядку.

  Постачальник одночасно з відвантаженням продукції висилає покупцюрозрахункові та інші супровідні документи - платіжна вимога (вдвох примірниках - один безпосередньо покупцю, інший - через банк),товарно-транспортну накладну, квитанцію до залізничної накладної та ін
  Розрахункові та інші документи, пов'язані з надходженням матеріалів,надходять відповідальному виконавцю по постачанню, де перевіряютьправильність їх оформлення і після цього передають до бухгалтерії.

  У службі постачання за вступником документами передбачено перевіроквідповідності обсягу, асортименту, термінів поставки, пен, якостіматеріалів договірними умовами. У результаті такої перевірки на розрахунковомуабо іншому документі роблять відмітку про повне або часткове акцепт
  (згоду на оплату). Крім того, служба постачання здійснює контроль занадходженням вантажів і їх розшук. З цією метою ведуть журнал облікувступників вантажів. У ньому вказують: реєстраційний номер, дату запису,найменування постачальника, дату і номер транспортного документа, номер, датуі суму рахунку, рід вантажу, номер і дату прибуткового ордера або акту про прийманнязапиту про розшук вантажу. У примітках роблять відмітку про оплату рахунка абовідмову від акцепту.

  Перевірені платіжні вимоги з служби постачання передають вбухгалтерію, а квитанції транспортних організацій - експедитору дляотримання і доставки матеріалів.

  Експедитор приймає на станції або безпосередньо у постачальникаприбулі матеріали по кількості місць і масі. У разі виявлення ознак,що викликають сумнів у збереження вантажу, він під час приймання вантажу відтранспортній організації може. вимагати перевірку вантажу. У разівиявлення нестачі місць або маси, пошкодження тари, псування матеріалівскладають комерційний акт, який служить підставою для пред'явленняпретензій до транспортної організації або постачальника.

  Для одержання матеріалів зі складу іногородніх постачальників експедиторувидають наряд і довіреність, в яких указують перелік матеріалів,підлягають отриманню. При прийманні матеріалів експедитор виробляє нетільки кількісну, але і якісне приймання.

  Прийняті вантажі експедитор доставляє на склад підприємства і здаєзавідувачу складом, який перевіряє відповідність кількості та якостіматеріалів даними рахунку постачальника. Прийняті комірником матеріалиоформляють однорядковим або багаторядкових прибутковими ордерами. Перший зних складають тільки на певний вид матеріалу, у другій записуютьвсі прийняті матеріали незалежно від кількості. Прибутковий ордерпідписують завідувач складом і експедитор.

  Матеріальні цінності оприбутковуються у відповідних одиницях виміру
  (вагових, об'ємних, лінійних, рахунком). Якщо матеріали надходять в однійодиниці, а витрачаються в іншій, то вони враховуються одночасно в двоходиницях виміру.

  При відсутності розбіжностей між даними постачальника і фактичнимиданими оприбуткування матеріалів дозволяється здійснювати без випискиприбуткового ордера. У цьому випадку на документі постачальника проставляють штамп,в відбитках якого містяться основні реквізити прибуткового ордера.
  Кількість первинних документів при цьому скорочується.

  У тих випадках, коли кількість і якість прибулих на складматеріалів не відповідають даним рахунку постачальника, приймання матеріалівпроводить комісія, оформляючи акт про приймання матеріалів, який служитьпідставою для пред'явлення претензії постачальнику. До складу комісіїзапрошують представника постачальника чи представника незацікавленоїорганізації. Акт складають також при прийманні матеріалів, які надійшли напідприємство без рахунку постачальника (невідфактурованих поставки).

  Якщо перевезення матеріалів здійснюють автотранспортом, то якпервинного документа застосовують товарно-транспортну накладну, якускладає вантажовідправник у чотирьох примірниках. Перший з них служитьпідставою для списання матеріалів у відправника вантажу, другий - дляоприбуткування матеріалів одержувачем; третій призначений для розрахунків завтотранспортної організацією і є додатком до рахунку на оплату заперевезення цінностей; четвертий є підставою для обліку транспортноїроботи і додається до подорожнього листа. Товарно-транспортну накладнузастосовують як прибуткового документа у покупця у разі відсутностірозбіжності кількості надійшли вантажів з даними накладної. За наявностітакої розбіжності приймання матеріалів оформляють актом про приймання матеріалів.

  Надходження на склад матеріалів власного виготовлення, відходіввиробництва, матеріалів, що залишилися від списання основних засобів тощо,оформляють однорядковим або багаторядкових накладними на внутрішнєпереміщення матеріалів, які виписують цехи-здавачі в двохпримірниках. Один з них є підставою для списання матеріалів з цеху -здавальника, другий прямує на склад і використовується в якості прибутковогодокумента.

  Підзвітні особи набувають матеріали на підприємствах торгівлі, уінших підприємств і кооперативів, на колгоспному ринку або у населення заготівкові гроші.

  Документами, що підтверджують вартість придбаних матеріалів,є товарний рахунок і акт (довідка), що складає підзвітна особаза участю інших посадових осіб підприємства. У них викладається змістгосподарської операції із зазначенням дати, місця покупки, найменування ікількості матеріалів та ієни. Підзвітна особа відображає в акті (довідці)також дані паспорта продавця товару. Акт (довідка) додається доавансового звіту підзвітної особи.

  Документальне оформлення витрачання матеріалів. Матеріали відпускаютьзі складу організації на виробниче споживання, господарські потреби,на сторону для переробки і в порядку реалізації зайвих і неліквіднихматеріалів. Документальне оформлення відпустки матеріалів покажемо на прикладівеликого виробничого підприємства з цехової структурою.

  Для забезпечення контролю за витрачанням матеріалів і правильногодокументального оформлення його підприємства здійснюють відповідніорганізаційні заходи. Важливою умовою контролю за раціональнимвикористанням матеріалів, наприклад, є їх нормування і відпустка наоснові встановлених лімітів. Ліміти розраховуються службою постачання наоснові даних про обсяг випуску продукції і норм витрат матеріалів наодиницю продукції.

  Всі служби підприємства повинні мати список посадових осіб, якимнадано право підписувати документи на отримання та відпуск зі складуматеріалів, а також видавати дозволи на вивезення з підприємства матеріалів.
  Відпускаються матеріали повинні бути точно зважені, виміряні і підраховані.

  Порядок документального оформлення відпустки матеріалів залежить першвсього від організації виробництва, напрямки витрат і періодичностівідпустки матеріалів.

  Витрата матеріалів, що відпускаються у виробництво і на інші потреби,щоденно оформляють лімітно-збірними картами. Вони виписуютьсявідповідною службою у двох примірниках на один або декілька видівматеріалів і, як правило, строком на | один місяць. Можуть застосовуватисяквартальні і піврічні лімітно-парканні карти з відривними місячнимиталонами на фактичний відпустку. У них вказують: вид операцій; номерскладу; відпускається матеріали; цех-одержувач, шифр витрат, номенклатурнийномер і найменування відпускаються матеріалів; одиницю виміру і лімітмісячного витрати матеріалів, який обчислюють відповідно довиробничою програмою на місяць і діючих норм витрат.

  Один примірник лімітно-забірної карти вручають цеху-одержувачу, інший
  - Складу. Комірник записує кількість відпущеного матеріалу і залишокліміту в обох екземплярах карти і розписується в карті цеху-одержувача.
  Представник цеху розписується в отриманні матеріалів в карті,що знаходиться на складі.

  Відпуск матеріалів зі складів проводять в межах встановленоголіміту. Понадлімітної відпустку матеріалів і заміну одного матеріалу іншим
  (за відсутності матеріалу на складі) оформляють випискою окремоївимоги-накладної. При заміні в лімітно-забірної карті матеріалу роблятьзапис: "Заміна, дивись вимога № ____", - і зменшують залишок ліміту.
  Не використані у виробництві і повернуті на склад матеріализаписують у лімітно-забірну карту без складання будь-якихдодаткових документів.

  Застосування лімітно-забірних карт значно скорочує кількістьразових документів. При наявності сучасної обчислювальної техніки розрахункилімітів та виписку лімітно-забірних карт доцільно здійснювати намашинах, що дозволить підвищити обгрунтованість обчислюваних лімітів тазменшити трудомісткість складання карт.

  Якщо матеріали з складу відпускаються нечасто, то відпустку оформляютьоднорядковим або багаторядкових вимогами-накладними. Вимогивиписують цехи-одержувачі у двох примірниках. Один з них з розпискоюкомірника залишається в цеху, другий з розпискою одержувача - у комірника.

  Для обліку руху матеріалів всередині підприємства застосовуютьоднорядковий або багаторядкові вимоги-накладні. Накладні складаютьматеріально відповідальні особи ділянки, що відпускається цінності, у двохпримірниках, один з яких з розпискою одержувача залишається на місці, адругий з розпискою особи, що відпускається цінності, передається одержувачуцінностей.

  Відпустка матеріалів стороннім організаціям або своїм господарствам,розташованим за межами підприємства, оформляють накладними на відпусткуматеріалів на сторону. Їх виписує служба постачання у двох примірниках напідставі нарядів, договорів та інших документів. Перший примірникнакладної залишається на складі і є підставою для аналітичного ісинтетичного обліку матеріалів, другий передається одержувачу матеріалів.
  Якщо матеріали відпускаються з подальшою оплатою, то перший екземплярслужить також для виписки бухгалтерією розрахунково-платіжних документів.

  При перевезенні матеріалів автотранспортом замість накладної застосовуютьтоварно-транспортну накладну.

  Замість первинних документів по витраті матеріалу можна використовуватикартки обліку матеріалів. З цією метою представники цехів-одержувачіврозписуються в отриманні матеріалів та самих картках складського обліку,які стають у зв'язку з 1Тим виправдувальними документами. При цьому вкартках проставляють шифр виробничих витрат з метою подальшоїугрупування записів за об'єктами калькуляції та статтями витрат. Такесуміщення витратних документів і карток складського обліку зменшує обсягоблікової роботи і посилює контроль за дотриманням норм складських запасів.

  У встановлені дні документи по приходу і витраті матеріалів здають вбухгалтерію підприємства за реєстром приймання-здачі документів, складениму двох примірниках. Перший з них здається в бухгалтерію під розпискубухгалтера на другому примірнику, другий залишається на складі.

  У невеликих, особливо невиробничих, організаціях відпусткуматеріалів на виробництво продукції і надання послуг здійснюється безоформлення спеціальними документами. Фактично витрачені матеріализа їх видами відображаються і актах або звітах про випуск і реалізації готовоїпродукції. Акти складаються, як правило, подекадно працівникоморганізації, відповідальним за приймання, зберігання і реалізацію продукції.
  Після затвердження керівником організації акт є підставою длясписання відповідних матеріалів.

  1.3. Облік матеріалів на складах і в бухгалтерії

  Облік матеріалів на складах. Для забезпечення виробничої програмивідповідними матеріальними ресурсами у великих організаціях створюютьсяспеціалізовані склади для зберігання основних і допоміжних матеріалів, палива,запасних частин та інших матеріалів. Крім центральних складів у різнихструктурних підрозділах організації можуть бути комори, що виконуютьфункції проміжних складів. Кожному складу наказом по організаціїприсвоюється постійний номер, який згодом вказується на всіхдокументах, що відносяться до операцій даного складу. Склади повинні бутизабезпечені справними вагами, вимірювальними приладами і мірної тарою.

  На складах (у коморах) будь-якій за розміром організації матеріальніцінності розміщуються за секціями, а всередині них - по групах, типо-тасорторазмерам в штабелях, ящиках, контейнерах, на стелажах, полках,комірках, піддонах, що забезпечує швидке їх приймання, відпустку і контрольза відповідністю фактичної наявності встановленим нормам запасу (ліміту).

  Облік матеріалів на складі здійснює завідуючий складом (комірник),який є матеріально відповідальною особою. Його приймають на роботу запогодженням з головним бухгалтером організації. З комірником укладаєтьсяза встановленою формою типовий договір про повну індивідуальну матеріальнувідповідальності.

  Якщо в штатному розкладі організації відсутній посадузавідуючого складом, то його обов'язки можуть бути покладені на будь-якогопрацівника організації за його згодою з обов'язковим укладанням договору проіндивідуальну матеріальну відповідальність. Від займаної посадикомірник може бути звільнений тільки після суцільної інвентаризаціїтоварно-матеріальних цінностей і передачі їх за актом, затвердженимкерівником організації.

  На кожен номенклатурний номер матеріалів комірник заповнюєматеріал ярлик і прикріплює його до місця зберігання матеріалів. Уматеріальному ярлику указують найменування матеріалів, номенклатурнийномер, одиницю вимірювання, ціну і ліміт наявності матеріалів.

  Сортовий облік матеріалів. Облік руху та залишків матеріалів здійснюють в картках обліку матеріалів. На кожен номенклатурнийномер відкривають окрему картку. Такий облік, званий сортного обліком,здійснюють тільки в натуральному вираженні.

  Картки відкривають в бухгалтерії і записують у них такі дані:номер складу, найменування матеріалів, їх марку, сорт, профіль, розмір,одиницю вимірювання, номенклатурний номер, облікову ціну і ліміт. Після цьогокартки передають на склад, де комірник заповнює колонки приходу,витрати і залишку матеріалів.

  Запис в картках комірник робить на підставі первинних документів
  (прибуткових ордерів, вимог, накладних і т. п.) і лінь вчиненняоперацій. Після кожного запису виводять залишок матеріалів. Завдяки цьомусклад має в своєму розпорядженні оперативними даними про стан запасів матеріалів.
  Якщо залишок матеріалів буде вище або нижче встановленої норми запасів,завідувач складом зобов'язаний повідомити про це до служби постачання.

  Ведення обліку матеріалів допускається також в книзі сортового обліку,яка містить ті ж реквізити, що і картка складського обліку.

  В умовах комп'ютеризації та автоматизовованного складського господарствазамість карток обліку матеріалів застосовують систематично становимашинограмі-відомості руху та залишків матеріалів. У них на підставіпервинних документів відображають ті ж дані, що і в картках облікуматеріалів. Однак на відміну від численних карток машинограмі -відомості ведуть лише по складах і матеріально відповідальним особам.
  Машинограмі використовуються для контролю за рухом і станом матеріалівна складі і оперативного управління виробництвом.

  Первинні документи після запису їх даних в картки обліку матеріалівпередають до бухгалтерії. Лімітно-парканні карти передають у мірувикористання ліміту, але не пізніше 1-го числа наступного місяця. Здачудокументів оформляють реєстром, в якій вказують найменування і номериздаються документів.

  У цехах, що мають комори, а також в підзвітних службах іпідрозділах (пункти, відділення) матеріально відповідальні особи
  (завідуючі пунктами і відділеннями, майстри) складають місячні звіти прозалишки і рух матеріалів в підзвітний і представляють їх в бухгалтерію.
  У звітах містяться відомості про залишки матеріалів на початок місяця їхнадходження, витраті і залишку на кінець місяця. У них поряд з фактичнимвитратою матеріалів указують їх витрату по нормі. Нормативний витратаматеріалів обчислюють у бухгалтерії, де виробляється, крім того, іТаксировка звіту.

  При використанні матеріальних звітів відпадає необхідність ускладанні інших документів на витрата матеріалів. Разом з тим спрощуєтьсяоблік матеріалів у підзвіт, оскільки в якості регістрів аналітичногообліку використовуються звіти матеріально відповідальних осіб.

  Облік матеріалів у бухгалтерії. Всі первинні документи по рухуматеріалів зі складів і підрозділів організації надходять до бухгалтерії.
  Саме на цій стадії облікового процесу працівники бухгалтерії зобов'язаніздійснювати дієвий контроль за законністю, доцільністю таправильністю документального оформлення операцій по руху матеріалів.
  Після перевірки первинні документи піддаються Таксировка (множеннямкількості матеріалів на ціну).

  Існує кілька варіантів обліку матеріалів в бухгалтерії. Припершому варіанті в бухгалтерії відкривають на кожен вид і сорт матеріалівкартки аналітичного обліку, в які записують на підставі первиннихдокументів операції по надходженню і витраті матеріалів. Ці карткивідрізняються від карток складського обліку лише тим, що облік матеріалів в нихведуть не тільки в натуральному, але і в грошовому виразі. По закінченнімісяця за підсумковими даними карток складають сортові кількісно -сумові оборотні відомості аналітичного обліку і звіряють їх з оборотамиі залишками на відповідних синтетичних рахунках і даними картокскладського обліку.

  При другому варіанті всі прибуткові та видаткові документи групують заноменклатурних номерах, і в кінці місяця підраховані по документахпідсумкові дані про надходжень

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status