ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Вдосконалення нормативного регулювання як найважливішого напряму реформ бухгалтерського обліку
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Міністерство загальної та професійної освіти РФ

  Хакаський державний університет ім. Н.Ф. Катанова

  Інститут економіки і управління кафедра економіки і менеджменту

  ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

  Зав. кафедрою економіки та менеджменту

  _______________________Л.К. Субракова

  «_______»______________________ 1999р.

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  Вдосконалення нормативного регулювання як найважливішого напряму реформ бухгалтерського обліку

  Студентки спеціальності

  060500 - Бухгалтерський облік і аудит

  Медниковою Віти Анатоліївни

  Науковий керівник:

  Доцент каф. економіки та менеджменту

  Харитонова Альбіна Василівна

  Абакан, 1999

  ЗМІСТ

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 03
  Глава 1. Сутність реформування бухгалтерського облікувідповідно до міжнародних стандартів ... ... ... ... ... ... ... 06
  § 1.1. Необхідність, мета і завдання реформ бухгалтерського обліку
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 06
  § 1.2. Міжнародні стандарти, їх застосування в російському бухгалтерськомуоблік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
  § 1.3. Нормативне регулювання відповідно до Програми реформуваннябухгалтерського обліку ... ... ... ... ... ... ... 17
  Глава 2. Дослідження застосування нового стандарту бухгалтерського обліку проосновні засоби та змінипов'язані з ним ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
  § 2.1. Порівняльний аналіз методів нарахування амортизації основних засобів
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
  § 2.2. Порівняльний аналіз методів нарахування амортизації нематеріальнихактивів, особливостей їхобліку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
  Глава 3. Пропозиції щодо вибору варіантів застосуванняобліку активів підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
  Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53

  ВСТУП

  Тема дипломної роботи «Удосконалення нормативного регулюванняяк найважливішого напряму реформ бухгалтерського обліку »обрана невипадково. Її актуальність обумовлена тим, що в процесі «змінисистеми суспільних відносин, а також цивільно-правового середовища »[1] в
  Росії, гостро постало питання про «необхідність адекватної трансформаціїбухгалтерського обліку »2, тобто приведення існуючих стандартівбухгалтерського обліку у відповідність з міжнародними. Ця необхідністьвикликана тим, що система обліку в колишньому СРСР, що склалася в умовахцентралізованого управління і жорсткого управління жорсткого плануваннявиявилася неприйнятною в нових умовах господарювання в системі ринковихвідносин.

  МЕТА наукового дослідження в дипломній роботі - розкрити змістнормативного регулювання бухгалтерського обліку в Росії та механізми йоговдосконалення як одного з найважливіших напрямків.

  Для досягнення мети поставлено такі ЗАВДАННЯ:

  - вивчити теоретичні передумови вдосконалення нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Росії;

  - визначити основні аспекти нормативного регулювання бухгалтерського обліку Росії;

  - дослідити існуючі міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та можливості їх застосування при реформуванні бухгалтерського обліку;

  - провести дослідження методом порівняльного аналізу способів перенесення вартості основних засобів нематеріальних активів на собівартість продукції;

  - проаналізувати вплив різних способів нарахування амортизації основних засобів нематеріальних активів на кінцевий результат діяльності підприємства;

  - зробити конкретні висновки щодо вибору варіантів застосування методів обліку основних засобів та нематеріальних активів.

  Джерелом дослідження даної роботи є нормативні документиз реформування бухгалтерського обліку в Росії, зокрема Програмареформування. А також навчальні посібники та книги різних авторів --вітчизняних і зарубіжних.

  Актуальність проблеми підтверджується тим, що темою реформуваннябухгалтерського обліку в Росії цікавляться сучасні російські вчені -економісти. Над цими питаннями працюють Н.П. Кондраков, Л.П. Краснова,
  А.Д. Шеремет, В.Д. Палій, С.Г. Пепелящая, С.І. Полякова і багато інших.

  Хочеться відзначити, що цю тему не можна віднести до глибоко вивченої влітературі. Хоча проблемами реформування займаються багато авторів книг іпублікацій з бухгалтерського обліку, все ж таки немає чітко виробленого загальногопідходу, немає систематизації основних проблем реформування, немає конкретнихчітких рішень та пропозицій з даних питань, які влаштовували б усіхі були готові до практичного застосування.

  Будучи ОБ'ЄКТОМ вивчення дипломної роботи, реформування вимагаєакуратного і послідовного застосування прийомів і методів дослідженнядля вирішення поставлених завдань.

  Щоб досягти поставленої мети та вирішити завдання - дипломна роботапобудована таким чином:

  - в 1 главі обгрунтовується необхідність реформування бухгалтерського обліку, розглядаються ведення бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах, зміст нормативного регулювання;

  - у 2 розділі розповідається про стан досліджуваної проблеми на конкретному підприємстві;

  - в 3 чолі виноситься ряд пропозицій щодо реформування та застосування нових стандартів бухгалтерського обліку.

  Розділ 1. СУТНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

  ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

  § 1.1. НЕОБХІДНІСТЬ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РЕФОРМ

  БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

  Реформування обліку - найважливіша умова, необхідне для виходу нафінансові ринки, залучення іноземних інвестицій та успішногофункціонування підприємств і організацій.

  Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансовоїзвітності - забезпечує підтримку підприємств і організацій з бокудержавних структур, в тому числі податкових. А також економічнупідтримку в цілому, з боку МВФ та західних кредиторів.

  «Мета реформування системи бухгалтерського обліку - приведеннянаціональної системи бухгалтерського обліку у відповідність до вимогринкової економіки та міжнародними стандартами фінансової звітності.

  Завдання реформ наступні:
  1. сформувати систему стандартів обліку і звітності, що забезпечують корисною інформацією користувачів, передусім інвесторів;
  2. забезпечити ув'язку реформ бухгалтерського обліку в Росії з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні;
  3. надати методичну допомогу організаціям у розумінні та впровадженні реформованої моделі бухгалтерського обліку ».

  При досягненні мети шляхом вирішення поставлених завдань буде забезпеченанесуперечність російської системи бухгалтерського обліку загальновизнаним усвіті підходів до ведення бухгалтерського обліку, сформована модельспівіснування і взаємодії системи оподаткування та системибухгалтерського обліку, введені процедури коригування бухгалтерськоїзвітності у зв'язку з інфляцією, переглянуті допустимі оцінки майна тазобов'язань. Створені механізми забезпечення відкритості (публічності)бухгалтерської звітності »[2].

  Необхідність реформування бухгалтерського обліку та розробкиросійських стандартів на базі стандартів, які існують у країнах з ринковоюекономікою, викликана наступними обставинами:
  1. система бухгалтерського обліку, що існувала в умовах жорстко планованої економіки та система державного контролю, що вирішували тільки завдання виявлення відхилень від приписаних моделей господарської поведінки, і реформують інформацію виключно для інтересів держави, виявилися просто неприйнятними в нових умовах господарювання і ведення бухгалтерського обліку;
  2 . реалізація програм приватизації, перетворення державних підприємств, створення спільних підприємств; в загальному «зміна системи суспільних відносин, цивільно-правового середовища зумовили необхідність адекватної трансформації бухгалтерського обліку РФ» [3];
  3. вихід підприємств на стандарти в умовах нестабільності економічної ситуації більш гостро ставить питання і вимагає якнайшвидшого його рішення про вдосконалення нормативної бази бухгалтерського обліку в цілому;
  4. недосконалість податкового законодавства. Постійні зміни в оподаткуванні примушують постійно вносити зміни в систему бухгалтерського обліку. За діючої податкової системи частина організацій свідомо йде на спотворення облікових даних, що впливають на обсяг реалізації, прибутку, а, отже, і податків;
  5. різке розширення функцій, що виконуються бухгалтерським обліком, введення комерційної таємниці на багато облікові показники, надання бухгалтерської звітності статусу публічної, вимагає виділення в якості самостійних фінансового і керованого обліків як на Заході, де це було зроблено десятки років тому. «Фінансовий звіт має в основному орієнтуватися на отримання інформації, необхідної для складання бухгалтерської (фінансової) звітності» [4]. «Управлінський облік покликаний забезпечити отримання внутрішньої інформації, необхідної для управління виробництвом і прийняття рішень керівництвом на найближчу та віддалену перспективи» [5];
  6. володіння бухгалтером лише обліковою технікою. В умовах сучасного господарювання бухгалтер-повинен мати творчі здібності та великі знання для організації обліку. Бухгалтер повинен піти від ролі фіксатора подій, що відбуваються і стати прогнозистом;
  7. основні російські бухгалтерські документи дуже специфічні і незрозумілі для закордонних колег. У нас, наприклад, були відсутні такі суто ринкові, економічні категорії, як нематеріальні активи, статутний і додатковий капітали, резерви розподіл дебіторської і кредиторської заборгованості на короткострокову та довгострокову;
  8. недосконалість балансової інформації. У користувачів нашої, російської, бухгалтерської звітності могли виникати неправильні уявлення про фінансовий стан підприємства. Майно оцінювався за первісною вартістю, а дебіторська заборгованість без резерву по сумнівних боргах. Створювалася ілюзія, що підприємство має потужні основними засобами, насправді ж могло виявитися, що кошти і техніка на 80% зношені і практично нічого не варті;
  9. відсутність принципу нарахування в бухгалтерському обліку, без якого неможливо визначити справжню картину стану справ на підприємстві, так як не зафіксувавши доходи і витрати, а також витрати і саме в той період, коли вони формуються, незалежно від фактичного перерахування грошових коштів, неможливо розрахувати , наприклад, ту масу прибутку, що надалі піде на виплату дивідендів. У балансі відсутнє уявлення про такі фактори, як репутація клієнтури, фірми, лідерство в наукових розробках, якість товарного знака;
  10. відсутність системи управління та регулювання інституту бухгалтерського обліку. Колишня форма виключно державного регулювання цієї сфери сьогодні неможливо, тому що безліч підприємств і організацій у нас вийшли з підпорядкування або ніколи не були в підпорядкуванні міністерств та відомств. Звичайно, загальні правила, основи системи бухгалтерського обліку існують. Але які конкретні, вузькі, специфічні норми повинні формулюватися самими бухгалтерами, через систему саморегулювання -

  Інститут професійних бухгалтерів.

  Найважливіші фактори пояснюють доцільність і вимушеність проведенняреформ у сфері бухгалтерського обліку на сучасному етапі, аспекті того,що «процес реформування вітчизняної системи бухгалтерського облікувідстає від загального процесу економічних реформ в Росії »[6].

  Складність проведення реформ ускладнюється умовами, в яких вонипроводяться - трудністю переходу до сучасної системи бухгалтерського облікуі роботи в умовах ринкових відносин, що розвиваються, недостатністюдосвіду роботи в таких умовах, відсутність позитивних принципів,недосконалість і суперечливість законодавчих актів.

  Додаткові труднощі і проблеми створює і те, що в РФ питанняпереходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітностівиник спонтанно, без глибоко попереднього вивчення. На підставірозпорядження голови Верховної Ради РФ від 14 січня 1992 року «Пропереході РФ на прийняту в міжнародній практиці систему обліку істатистики ». Була розроблена, з використанням результатівекспериментальних робіт, проведених Держкомстатом і Міністерством економіки
  РФ, спеціальна Державна програма переходу на міжнародністандарти обліку та статистики.

  «Саме з цього часу в Росії стало модно проповідувати непридатністьнаціональної бухгалтерської системи для ринкової економіки і вимагатитермінового переходу на міжнародні стандарти обліку і звітності. І процес,як кажуть, пішов. Сьогодні перебудова Російського бухгалтерського облікунагадує погано організований, безсистемний, безперервно йде ремонт уквартирі »[7].

  Ознайомившись з визначенням та призначенням реформ, у наступному параграфірозглянемо існуючі міжнародні стандарти (моделі) бухгалтерськогообліку і подивимося можливість їх застосування.

  § 1.2. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ, ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

  У РОСІЙСЬКОМУ Бухгалтерський облік

  У силу існуючих економічних протиріч і об'єктивнихнаціональних відмінностей після тривалого і неодноразового узгодженняз'явилися міжнародні стандарти, бухгалтерського обліку багато в чому схожіна американські принципи GAAP, і європейські стандарти, в основу якихбули покладені французькі і німецькі правила обліку. І ті, й іншістандарти носять рекомендаційний характер для формування національнихсистем бухгалтерського обліку, з метою досягнення порівнянності їх один зодним.

  Основні організації, зайняті роботою в галузі міжнароднихстандартів обліку та сприяють їх впровадженню:

  - Комітет з міжнародних бухгалтерських стандартів - International

  Accounting Standards Committee (IASC);

  - Міжурядова робоча група експертів з міжнародних стандартам і звітності (ООН) - International Working Group of

  Experts on International Standards of Accounting and Reporting

  (ISAR);

  - Європейське співтовариство;

  - Комісія з транснаціональним корпораціям.

  Проблема стандартизації полягає в тому, що для Росії не зробленийвибір конкретної моделі (система) бухгалтерського обліку.

  «Якби той, хто це почав (переклад на міжнародні стандарти) знав,що міжнародні стандарти взяли собі через економію коштів розробкусвоїх слаборозвинені національних бухгалтерських стандартів країни, як
  Малаві, Зімбабве, Ботсвана, то він не став би замахуватися на своюнаціональну систему обліку, а спочатку глибоко б її вивчив. Вже в якийраз нас підвела некомпетентність »[8].

  Судячи з достатку перекладеної американської літератури за методологієюбухгалтерського обліку, російський облік, швидше за все, хочуть організувати наамериканський лад, а саме орієнтувати на принципи англо-американо -голландської моделі. Ці країни мають розвинутий ринок цінних паперів, черезякі більшою мірою здійснюється фінансування організацій. Їхвідрізняють високий освітній рівень, як професіоналів, так і всьогонаселення. Ця модель найбільш гнучка і ліберальна з точки зорурегламентації. Основна ідея цієї моделі - орієнтація обліку наінформаційні запити інвесторів і кредиторів. В організаціїбухгалтерської справи домінуючу роль відіграють загальноприйняті принципибухгалтерського обліку (General Accepted Accounting Principles - GAAP). Вониможуть бути закріплені в законодавчому порядку або рекомендованіпрофесійними бухгалтерськими органами на підставі теорії та практикиобліку і господарських традицій. Принципи є основою загальної концепціїбухгалтерського обліку. Стандарти GAAP:

  - Фінансова звітність організацій повинна бути складена відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку;

  - фінансова звітність повинна давати достовірне та неупереджене уявлення про майно, фінансове становище і результати діяльності організації ;

  - фінансова звітність повинна бути зрозуміла користувачеві;

  - строки подання фінансової звітності повинні відповідати періодичності діяльностіорганізації.

  При вивченні американських джерел стає ясним, що в СШАтеорія бухгалтерського обліку, перш за все, постійно змінюєтьсяінтерпретація його принципів, правил, аналізів методів обчислення прибутку.
  Але американська практика не завжди відповідає теорії. Форми звітностіне стандартизовані, а уніфіковані тільки за змістом.

  Типовий план рахунків відсутній, форми рахівництва ніякихпереваг, у порівнянні, наприклад, з нашою контрольно-шаховою формою,не мають.

  У зв'язку з усіма обставинами все-таки нашими визначилися
  «Родичами» в області бухгалтерського обліку є європейці, першвсього французи і німці, які здійснюють облік за принципами
  Континентальної моделі. Вона характеризується досить жорсткоюрегламентацією в області бухгалтерського обліку та звітності надержавному рівні. Найбільш яскраво це представлено у Франції, дезастосовується обов'язковий загальнонаціональний план рахунків, що включаєстандартні форми бухгалтерської звітності. Державою регулюєтьсядіяльність професійних бухгалтерських організацій і правила іпрактика аудиту; система обліку орієнтована на макроекономіці потребипланування, регулювання та оподаткування. Спільним для цієї моделіє така залежність організацій від банківського кредитування, щопозначається на концепції бухгалтерського обліку.

  «Перш за все, Росії належить зробити вибір між англо-американо -голландської і континентальної (європейської) системами бухгалтерськогообліку »[9].

  Хочеться сподіватися, що при вирішенні цього аспекту будуть врахованіісторичні традиції регулювання суспільного життя в Росії, що склаласяпрактика і методика вітчизняного бухгалтерського обліку. Не слідзабувати, що в нашій країні існує величезна література по веденнюбухгалтерського обліку і зробити її в один момент непотрібною не можливо інелогічно.

  Не доцільно сліпо приймати все західне, дотримуючись принципу
  «Радянський» - значить погане », а потрібно розвивати російську практикубухгалтерського обліку. Звичайно, реформувати систему бухгалтерського обліку,приводити її у відповідність з міжнародними стандартами необхідно, алелише для зручності, порівнянності даних, єдності зі світовими моделями, ане для повного

  перекладу існуючої практики на західні варіанти, забуваючи і викидаючивласні засади, традиції, правила.

  Лише після того, як Росія визначиться з вибором моделібухгалтерського обліку, можна буде говорити про дійсний початкуреформування відповідно до міжнародних стандартів.

  А поки робота в цьому напрямку тільки розпочато, адже навіть в самій
  Програмі реформування не вказується конкретно, які міжнародністандарти слід приймати Росії.

  Тут можна звернутися до досвіду і прикладом Німеччини. Незважаючи нарозроблені європейські і світові стандарти, німці становлять своюфінансову звітність на основі власного законодавства, якякого виступає «Торговельний кодекс», а концерни, акції яких котируютьсяна міжнародних ринках позичкових капіталів, передбачається надатиможливість на основі підготовленого закону про забезпечення умов позикикапіталу, складати свої річні звіти по моделі міжнародно-визнанихправил.

  Наскільки дозволяють рамки цієї роботи, у цьому розділі в загальних рисахрозглянуті існуючі міжнародні стандарти (моделі) бухгалтерськогообліку. Можна зробити висновок, що реформи слід проводити відповідно доконтинентальної моделлю бухгалтерського обліку, як більш близькою до нас запринципам, але ні в якому разі не слід повністю на неїпереорієнтуватися, забуваючи свою практику ведення бухгалтерського обліку. Унаступному параграфі розглянемо Програму реформування бухгалтерськогообліку відповідно до міжнародних стандартів, зокрема, одне з їїголовних напрямків - нормативне регулювання.

  § 1.3. Нормативне регулювання ВІДПОВІДНО

  З ПРОГРАМОЮ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

  Для прискорення реформи бухгалтерського обліку розроблена ізатверджена урядом «Програма реформування бухгалтерського обліку ввідповідно до міжнародних стандартів », в якій зазначаютьсяконкретні напрямки реформ:

  - вдосконалення правового регулювання; формування нормативної бази (стандарти) методичне забезпечення (інструкції, методичні вказівки, коментарі);

  - кадрове забезпечення;

  - міжнародне співробітництво;

  «Мета нормативного регулювання - приведення національної системибухгалтерського обліку відповідно до вимог ринкової економіки таміжнародними стандартами фінансової звітності »[10].

  Програма складається з трьох великих блоків. Перша частина - нормативнезабезпечення. Має забезпечити реформу методологічно. Протягом найближчихдвох років має розробити великий комплекс документів.
  Методологічне напрямок реформи, звичайно, затру-

  немає законодавчу базу: напевно будуть внесені зміни і доповненнядо Закону «Про бухгалтерський облік», тому що за час дії закону з'явилисяпропозиції про його додаток та включення питань, які потребуютьзаконодавчого рішення, у зв'язку з чим передбачається, що в 1999 роцібуде підготовлений проект про внесення змін і доповнень, в тому числі попитання проведення атестації бухгалтерів.

  Передбачається переглянути головний технічний документ - планрахунків.

  Вже двічі обговорювалася концепція плану рахунків на Міжнародному радібухгалтерського обліку при Мінфіні Росії. Труднощі реформування тутполягає в тому, що нам належить відійти від закладеної до чинногоплан рахунків бази - від постатейного (калькуляційного) принципу обліку. Новийплан рахунків повинен базуватися на поелементно принципі обліку витрат.
  Беручи до уваги, що прийняті в світі системи фінансового облікубазуються на поелементно обліку, ми повинні передбачити відповідні
  «Містки» в плані рахунків між поелементний і постатейним обліком.
  Фахівці пропонують перейти на європейську структуру плану рахунків,що складається з 10 класів з 3-єдиної нумерацією кодів синтетично, 2-а-3-ярезервними класами рахунків для організації управлінського, в тому числікалькуляційного обліку.

  Визначальним гальмом у розробці нового плану рахунків євідсутність цивілізованої практики застосування ринкових інструментів івідповідність їх національних стандартів.

  Відповідно до програми повинні бути розроблені близько 20національних стандартів.

  1-а група стандартів пов'язана з загальними питаннями розкриття інформації.
  Має бути дуже багато чого уточнити у зв'язку з такими поняттями як злиття,виділення, об'єднання понять. Як-то, намічений повернення до регулюванняскладання бухгалтерської звітності, тобто стандарту по сегментах. Ранішескладання такої звітності було обов'язково: «розбивали» промисловість,сільське господарство, науку на кілька видів, підгалузі. У нашійзвітності ми розшифрували до 20 видів діяльності і тепер повертаємося --через міжнародні стандарти - до тієї практики, яка була за радянськихчас.

  2-а група стандартів пов'язана з майном, зобов'язаннямиорганізацій. Зважаться такі складні питання про довірче управліннямайном, оренди основних засобів, фінансових вкладень, нематеріальнихактивів.

  3-я група стандартів пов'язана з фінансовими результатами. Тутдадуть чіткі визначення доходів і витрат підприємств. Природно повиненбути стандарт за розрахунками податків. Нововведенням в Податковому Кодексіє режим відкладених податків - податковий дисконт. Так само необхіднийстандарт державної допомоги, тобто необхідно визначити особливостіобліку коштів, одержуваних організацією з бюджету у вигляді субвенцій,трансфертів, бюджетних асигнувань.

  Багато що потрібно зробити в області методичних вказівок: майже длякожного стандарту буде підготовлений документ методичного характеру,розкриває техніку обліку.

  Друга складова частина програми - становлення професії бухгалтерів.

  Має бути створено відповідний механізм здійсненнярегулювання професійних функцій, зокрема, через організований в
  1997 інститут професійних бухгалтерів.

  Суттєву роль у підвищенні статусу професійного бухгалтераграє що проводиться в даний час робота з атестації. Її головна мета --підвищення кваліфікаційного рівня фахівців, від яких залежитьприйняття рішень. Тут же будуть вирішуватися проблеми навчально-методичніпитання. У найближчі 2-а років треба підготувати нові програми та навчальніпосібники, підвищити рівень механізації і автоматизації обліку.

  Третій напрямок - міжнародне співробітництво. Тутпередбачається вступ і активна робота в міжнародних організаціях.
  Повинна бути налагоджена цілеспрямована систематична робота з Комітетом зміжнародними стандартами фінансової звітності, Міжнародної федераціїбухгалтерів, секцією з бухгалтерського обліку Комітету з торгівлі тарозвитку ООН, організацією економічного співробітництва і розвитку.

  Хотілося б підкреслити, що програма буде виконуватися не на порожньомумісці, в Росії є певні корисні напрацювання. Функціонуєроссійская система бухгалтерського обліку, яка склалася протягомдекількох десятиліть. Технічна частина російського бухгалтерського облікуне сама складна у світі. Вже кілька років організації працюють в умовахоновленого плану рахунків, нових затверджених стандартів з бухгалтерськогообліку.

  При реформуванні будуть прийняті до уваги історичні та культурнітрадиції регулювання суспільного життя в Росії. «Буде забезпеченанесуперечність російської системи бухгалтерського обліку загальновизнаним усвіті підходів до ведення бухгалтерського обліку, сформована модельспівіснування і взаємодії системи оподаткування та системибухгалтерського обліку введені процедури коригування бухгалтерськоїзвітності у зв'язку з інфляцією, створені механізми забезпечення відкритості
  (публічності) бухгалтерської звітності »[11].

  Проблема адаптації бухгалтерського обліку та звітності Росії доміжнародних облікових стандартів залежить не тільки від рішенняметодологічних, організаційних і технічних питань у галузібухгалтерського обліку, але й від ступеня розвитку справді ринковихвідносин у країні.

  І так, підведемо підсумки 1 глави: реформування вітчизняної системибухгалтерського обліку - процес своєчасний і необхідність його невикликає сумнівів, тому що існує безліч передумов проведенняреформ.

  Мета реформування - гармонізація російського бухгалтерського обліку зміжнародними стандартами.

  Але умови загальної економічної кризи в країні ускладнюють проведенняреформ. Законодавчі органи поступово вирішують питання і проблеми реформ.
  Зокрема, приймається Програма реформування російськогобухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів. Одним зосновних напрямків реформ є вдосконалення нормативногорегулювання. Відповідно до нього вже прийняті і введені в дію новістандарти бухгалтерського обліку:

  1. Положення з бухгалтерського обліку. Облік основних засобів (ПБО

  6/97). Затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від 03.09.97

  № 65Н;

  2. Положення з бухгалтерського обліку. Облікова політика організацій

  (ПБУ 1/98). Затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від

  09.12.98 № 60Н;

  3. Положення з бухгалтерського обліку. Облік матеріально-виробничих запасів (ПБУ 5/98). Затверджено наказом

  Міністерством фінансів РФ від 15.06.98 № 25Н;

  4. Положення з бухгалтерського обліку. Події після звітної дати

  (ПБО 7/98). Затверджено наказом Міністерства фінансів РФ від

  25.11.98 № 56Н;

  5. Положення з бухгалтерського обліку. Умовні факти господарської діяльності (ПБО 8/98). Затверджено наказом Міністерства фінансів

  РФ від 25.11.98 № 57Н.

  Розкриємо сенс деяких, наведених вище, положень, вказавши напропоновані ними нововведення.

  Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (ПБО 6/97)встановлює методологічні основи формулювання в бухгалтерському облікуінформації про основні засоби, що знаходяться в організації на правівласності, господарського відання, оперативного управління та договоруоренди.

  Головне нововведення полягає в наданні організаціям широкихповноважень у веденні обліку основних засобів, у розширенні можливостейзастосування амортизаційної політики господарюючих суб'єктів.

  У положенні наведено визначення поняття основних засобів. Нове вполітиці амортизації, на відміну від порядку, відповідно до якоговартість основних засобів організації погашається шляхом нарахування зносу
  (амортизаційної вартості) і списання на витрати виробництва (звернення)протягом нормативного терміну їх корисного використання, відповідно доцим Положенням строк корисного використання повинен визначатися самоюорганізацією при прийнятті об'єкта до обліку.

  У практику нарахування амортизації відрахувань на додаток до нинічинним - лінійному способу, і способу нарахування амортизаціїпропорційно обсягу продукції, що випускається за допомогою об'єкта основнихкоштів, вводяться ще амортизації: спосіб зменшуваного залишку та спосібопису вартості по сумі кількості років строку корисного використання.

  Положення з бухгалтерського обліку «Події після звітної дати» (ПБО
  7/98) даний положення встановлює порядок відображення в бухгалтерськійзвітності подій після звітної дати. Подією після звітної дативизнається факт господарської діяльності, який надав або можевплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів аборезультати діяльності організації і який мав місце в період міжзвітною датою й датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік.
  Подією після звітної дати визнається, наприклад, оголошення річнихдивідендів за результатами діяльності акціонерного товариства за звітнийрік, прийняття рішення щодо реорганізації організації; велика угода,пов'язана з придбанням та вибуттям основних засобів і фінансовихвкладень; пожежа, аварії, стихійні лиха, в результаті якихзнищена значна частина активів організації.

  Положення з бухгалтерського обліку «Умовні факти господарськоїдіяльності »(ПБО 8/98) встановлює порядок відображення в бухгалтерськійзвітності умовних фактів господарської діяльності. Умовним фактомгосподарської діяльності зізнається що має місце за станом назвітну дату факт господарської діяльності, щодо наслідківякого і ймовірності їх виникнення у майбутньому існуєневизначеність, тобто виникнення наслідків залежить від того,відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначенихподій. До умовних фактів господарської діяльності належать, наприклад,незавершені на звітну дату судові розгляди; гарантії та іншівиди забезпечення зобов'язань терміни і виконання за якими не настали;зобов'язання щодо охорони навколишнього середовища.

  Наслідками умовного факту можуть бути умовний збиток, умовнаприбуток, умовне зобов'язання, умовний актив.

  Рамки дипломної роботи, на жаль, не достатні для дослідженнявсіх положень про бухгалтерський облік, тому зупинимося на одному --положенні про бухгалтерський облік основних засобів, проаналізуємо його вобласті нововведень у способи нарахування амортизації; зробимо розрахунки покожним методом. На підставі проведених досліджень зробимо висновок продоцільності вдосконалення нормативного регулювання.

  Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО СТАНДАРТУ

  БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ про основні засоби

  І ЗМІНИ ПОВ'ЯЗАНІ З НИМ

  Для визначення доцільності і необхідності реформуванняобмежимося вузькими рамками, і на підставі часткового аналізу зробимо висновокпро проблему в цілому.

  Візьмемо нововведені ПБУ 6/97, що застосовується з 01.01.98, «Облікосновних засобів », і на наочних прикладах розглянемо його застосування.

  Для початку ознайомимося з характеристикою підприємства.

  Державне унітарне підприємство Шушенська друкарня знаходитьсяна повному господарському розрахунку. В умовах кризиросійськоїекономічної системи в цілому, підприємство значно знизило обсягисвого виробництва з 1997 року. Але, не дивлячись на неплатоспроможністьбюджетних організацій, які в більшості становлять замовниківдрукарні, підвищення цін на матеріальні ресурси, зниження обсягу попитуна бланкової продукції - у зв'язку з автоматизація бухгалтерських місць, зСічень 1999 друкарня поступово стала вибиратися на великі обсягиприбутку, підвищивши ціни на свою продукцію і розширивши асортимент пропонованихпослуг.

  Розглянемо основні моменти ПБУ 6/97 «Облік основних коштів».

  Воно встановлює методологічні засади формулювання убухгалтерському обліку інформації про основні засоби, що знаходяться ворганізації на праві власності, господарського відання, оперативногоуправління та договору оренди.

  Головне нововведення полягає в наданні організаціям широкихповноважень у веденні обліку основних засобів, у розширенні можливостейзастосування амортизаційної політики господарюючих суб'єктів.

  У положенні наведено визначення поняття основних засобів: це частинамайна, що використовується в якості засобів праці при виробництвіпродукції, виконання робіт або надання послуг, або управління організаціїпротягом періоду, що перевищує 12 місяців або звичайний операційний цикл,якщо він перевищує 12 місяців.

  Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за первісноювартості.

  Нове в політиці амортизації, на відміну від порядку, відповідно дояким вартість основних засобів організації погашається шляхом нарахуваннязносу (амортизаційної вартості) і списання на витрати виробництва
  (звернення) протягом нормативного терміну їх корисного використання, ввідповідно до цього Положення строк корисного використання повиненвизначатися самою організацією при прийнятті об'єкта до обліку.

  Якщо строк корисного використання відсутня в технічних умовахабо не встановлений в централізованого порядку, його визначають виходячи зочікуваного терміну використання об'єкта основних засобів відповідно доочікуваної продуктивністю і потужністю його застосування, очікуваногофізичного зносу, який може залежати від режиму експлуатації,природних умов і впливу агресивного середовища, системи всіх видівпланово-попереджувального ремонту.

  У практику нарахування амортизації відрахувань на додаток до нинічинним - лінійному способу, і способу нарахування амортизаціїпропорційно обсягу продукції, що випускається за допомогою об'єкта основнихкоштів, вводяться ще амортизації: спосіб зменшуваного залишку та спосібопису вартості по сумі кількості років строку корисного використання.
  Річна сума нарахування амортизаційних відрахувань визначається:

  - при лінійному способі - виходячи з первісної вартості об'єкта основних засобів і норми амортизації, обчисленої виходячи із строку корисного використання цього об'єкта;

  - при способі зменшуваного залишку - виходячи з залишкової норм

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status