ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Удосконалення обліку грошових коштів у Учгос Кубань
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  ЗМІСТ

  ВСТУП

  1.СОВРЕМЕННОЕ СТАН ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТА ЇХ
  УЧЕТА______________________________________________6

  2.ЕКОНОМІЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Учгос,, КУБАНЬ,,
  КГАУ_________________________________________15

  3.УЧЕТ грошових коштів У Учгос,, КУБАНЬ,, _25

  3.1.Задачі обліку грошових коштів на підприємстві _____25

  3.2.Учет операцій з готівкою грошовими коштами _26

  3.3. Облік операцій по розрахунковому рахунку підприємства в банку
  ___________________________________________________ 35

  3.4. Облік операцій за іншими рахунками підприємства в банку
  ___________________________________________________ 44

  3.5. Інвентаризація грошових коштів _______________47

  3.6. Автоматизація грошових коштів ________________ 50

  ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

  Список використаної літератури

  ПРОГРАМИ

  ВСТУП

  В умовах переходу до ринкових відносин відповідно до змінв економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється іполітика в області грошових і розрахункових операцій.

  Велике значення набувають господарські зв'язки і розрахункові відносинипідприємств.

  Господарські зв'язки - це необхідна умова діяльностіпідприємств, тому що вони забезпечують безперебійне постачання,безперервність процесу виробництва й своєчасність відвантаження і реалізаціїпродукції. Оформляються і закріплюються господарські зв'язки договорами,згідно з якими одне підприємство виступає постачальником товарно -матеріальних цінностей, робіт або послуг, а інше-їх покупцем,споживачем, а отже, і платником.

  Чітка організація розрахунків між постачальниками та покупцямибезпосередньо впливає на прискорення оборотності оборотнихкоштів та своєчасне надходження грошових коштів.

  У підприємства виникають взаємовідносини з персоналом, який виконуєвиробниче завдання, що також тягне за собою розрахунки з працівникамипідприємства, з органами соціального забезпечення та іншими організаціями таособами. Всі ці розрахунки здійснюються у грошовій формі.
  Між підприємствами, установами та організаціями розрахунки проводятьсябезготівково. Безготівкові розрахунки ведуться шляхом перерахування (переказу)грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача за допомогоюрізних банківських операцій (кредитних і розрахункових), що заміняють готівкугроші в обігу.

  При цьому посередником при розрахунках між підприємствами та організаціямивиступають відповідні установи банків (державних ікомерційних).

  Банками є установи, створені для залучення грошовихкоштів підприємств і розміщення їх на умовах повернення, платності татерміновості. Банк є юридичною особою.

  Банківська система нашої країни складається з системи Центрального банку
  РФ і комерційних банків. Стосунки між банками і клієнтами носятьдовгостроковий характер. Клієнти самостійно обирають банки для кредитно -розрахункового обслуговування і можуть виробляти всі види банківських операцій водному (за розрахунковими операціями) або декількох банках (за кредитнимиопераціях).

  Кредитні відносини банків з підприємствами оформляються кредитнимидоговорами. Крім розрахункових рахунків у банках відкриваються поточні таспеціальні рахунки для зберігання коштів суворо цільового призначення
  (приватизаційний фонд, акредитиви і чекові книжки).

  Облік грошових, розрахункових операцій по праву займає одне зцентральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Він повинензабезпечувати оперативний контроль руху грошових коштів і розрахунків напідприємстві.

  Метою даної курсової роботи є розгляду обліку грошовихкоштів у Учгос,, Кубань,, г.Краснодара, виявити порушення в бухгалтерськомуобліку в частині обліку грошових коштів на підприємстві.

  Джерелами інформації послужили дані первинного, синтетичного іаналітичного обліку, а також річні звіти Учгос за 1998-2000 рр..

  Методологічною основою написання курсової роботи послужили
  Положення про правила ведення готівкового грошового обігу на території РФвід 5.01.98г. № 14-П, Інструкції ЦБ РФ та інші нормативно-правові акти
  Російської Федерації, а також праці вчених економістів.

  Перехід до застосування Нового плану рахунків бухгалтерського обліку вУчгос,, Кубань,, планується в кінці 2001р .. Дана дипломна робота буденаписана з урахуванням Нового плану рахунків бухгалтерського обліку.

  1.СОВРЕМЕННОЕ СТАН ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТА ЇХ ОБЛІКУ

  Крім натуральних і трудових вимірників у господарському обліку длявідображення таких показників, як грошові кошти, дебіторська ікредиторська заборгованість, капітал і резерви, кредити і позики, а такожобсяг валової і проданої продукції, її собівартість, прибутковість абозбитковість, використовується грошовий вимірник.

  Як правило, показники в грошовому вимірнику обчислюються виходячи знатуральних і трудових вимірників; грошовий вимірник застосовується дляузагальнення майна, зобов'язань і господарських операцій в єдиномууніверсальному вимірі - в рублях/20 /.

  Організації, підприємства, установи незалежно від організаційно -правової форми зберігають вільні грошові кошти в установах банків навідповідних рахунках на договірних умовах./7,3/

  Готівкові грошові кошти, що надходять до кас підприємств, що підлягаютьздачі в установи банків для подальшого зарахування на рахунки цихпідприємств./3/

  Готівка здається підприємствами безпосередньо в касиустанов банків або через об'єднані каси при підприємствах, а такожпідприємствам Державного комітету Російської Федерації по зв'язку таінформатизації (Держкомзв'язку Росії) для переказу на відповідні рахунки вустанови банків. Готівкові гроші можуть здаватися підприємствами надоговірних умовах через інкасаторські служби установ банків абоспеціалізовані інкасаторські служби, які мають ліцензію Банку Росії наздійснення відповідних операцій з інкасації коштів іінших цінностей.

  Прийом готівки банками від підприємств які вониобслуговують на території РФ здійснюється в порядку, встановленому
  Інструкція по емісійно-касової роботи Банку Росії від 16.1095г. № 31 і
  Положення,, Про порядок ведення касових операцій в кредитних організаціях натериторії РФ,, від 25.08.97г. № 56./4,5/

  При розрахунках між підприємствами, що банками і державою застосовуєтьсякалендарна система розрахунків. Це означає, що всі платежі з розрахунковогорахунку, включаючи відрахування до бюджету і виплату заробітної плати, проводятьсяу порядку календарної черговості, тобто в порядку їх надходження до банку.

  Операції по зарахуванню сум на розрахунковий рахунок або списання з ньогобанк здійснює на підставі письмових розпоряджень власників розрахунковогорахунку, а саме грошових чеків, оголошень на внесок готівкою, платіжнихдоручень, платіжних вимог-доручень. Виняток становлять платежі,що стягуються у безспірному порядку за рішенням Держарбітражу, народного суду,податкових або фінансових органів/11,3 /.

  Порядок і терміни здачі готівки встановлюються обслуговуючимиустановами банків кожному підприємству за погодженням з їх керівникамивиходячи з необхідності прискорення оборотності грошей і своєчасногонадходження їх до кас у дні роботи установ банків./3/

  Готівкові гроші, прийняті від фізичних осіб на сплату податків,страхових та інших зборів, здаються адміністраціями і збирачами цихплатежів безпосередньо до установ банків або шляхом переказу черезпідприємства Держкомзв'язку Росії.

  Кожне підприємство для здійснення розрахунків готівкоюповинно мати касу./6/Готівкові гроші, отримані в касу, повиннівитрачатися на ті цілі, на які вони були отримані. Підприємства можутьмати в своїх касах готівку в межах лімітів, встановленихбанками за погодженням з керівниками підприємств. При необхідностіліміти залишків грошових коштів у касах можуть переглядатися. Грошовікошти понад ліміт обов'язково повинні бути здані в банк, абоінкасаторам, або в об'єднані каси на підприємствах для подальшоїздачі в банк, крім того підприємства можуть здійснювати перерахуванняготівкових грошових коштів на рахунки, відкриті в банках, через відділеннязв `язку/7 /. Ті господарства, які мають постійну грошову виручку, заузгодженням з обслуговуючими їх банками можуть витрачати її на оплатупраці і виплату соціально-трудових пільг, закупівлю сільськогосподарськоїпродукції, скупку тари і речей у населення/8, 9 /. Але накопичувати в касахготівку для здійснення майбутніх витрат, у тому числі наоплату праці, підприємства не мають права.

  Для встановлення ліміту залишку готівки в касі підприємствопредставляє в установу банку, що здійснює його розрахунково-касовеобслуговування, розрахунок за формою № 0408020 "Розрахунок на встановлення підприємствуліміту залишку каси і оформлення дозволу на витрачання готівкиз виручки, що надходить до його каси/3/

  Ліміт залишку каси може переглядатися протягом року ввстановленому порядку за обгрунтованою прохання підприємства (у разізміни обсягів касових оборотів, умов здавання виручки тощо), а такожвідповідно до договору банківського рахунку/3 /.

  Підприємства зобов'язані здавати в установи банків всю готівкупонад встановлених лімітів залишку готівки в касі.

  Підприємства можуть зберігати у своїх касах готівку понадвстановлених лімітів тільки для видачі на заробітну плату, виплатисоціального характеру і стипендії не більше 3 робочих днів (для підприємств,розташованих в районах Крайньої Півночі та прирівняних до них місцевостях, --до 5 днів). Включаючи день отримання грошей в установі банку. Після закінченняцього терміну не використані за призначенням суми готівки здаються вустанови банків і згодом вказані кошти видаються в черговості,встановленої федеральними законами, іншими правовими актами Російської
  Федерації і що розробляються відповідно до них банківськимиправилами/4 /.

  Видачі готівки підприємствам на заробітну плату і виплатисоціального характеру, стипендії проводяться в терміни, узгоджені зобслуговуючими установами банків. При узгодженні конкретних термініввидачі готівкових грошей на ці цілі установи банків враховують необхідністьрівномірного розподілу їх по днях місяця і безперешкодногозадоволення обгрунтованих вимог підприємства в готівці.

  Видачі готівки підприємствам на зазначені цілі за термінами,припадає на п'ятницю, суботу та неділю, можуть проводитисяустановами банків з метою розосередження навантаження на касових працівниківпочинаючи з четверга. Видачі готівки за термінами, припадає насвяткові дні, проводяться не раніше ніж за три дні до їх настання, апо Підприємствам, вихідні дні яких не збігаються з загальновстановленими, --напередодні вихідних днів цих підприємств/3 /.

  Надходження грошей до каси та видачу з каси оформляють прибутковими івидатковими касовими ордерами. Суми операцій записують в ордерах нетільки цифрами, але й прописом. Прибуткові ордери підписує головнийбухгалтер або особа, ним уповноважена, а видаткові - керівникорганізації та головний бухгалтер або особи, ними уповноважені. У тихвипадках, коли на доданих до видаткових касових ордерів документах,заявах є дозвільний підпис керівника організації, підпискерівника на видаткових касових ордерах на обов'язкове/15 /.

  Прибуткові касові ордери і квитанції до них, видаткові касовіордери і замінюють їх дані повинні бути чітко і ясночорнилом або кульковою ручкою або виписані на друкарській (обчислювальної)машині. Підчистки, помарки або виправлення, хоча б і обумовлені, в цихдокументах не допускаються. Прийом і видача грошей за касовими ордерами можутьпроводитися тільки в день їх складання/4 /.

  Грошові розрахунки з населенням при здійсненні торгових операцій абонаданні послуг на території Російської Федерації проводяться всімапідприємствами (у тому числі фізичними особами, які здійснюютьпідприємницьку діяльність без створення юридичної особи, уразі здійснення ними торгових операцій 'або надання послуг),організаціями, установами, їх філіями та іншими відокремленимипідрозділами (далі - підприємства) з обов'язковим застосуванням контрольно -касових машин.

  Підприємства, які відповідно до статті 1 цього Законуповинні застосовувати контрольно-касові машини, зобов'язані:

  - реєструвати контрольно-касові машини;

  - використовувати справні контрольно-касові машини для здійсненнягрошових розрахунків з населенням;

  - видавати покупцеві (клієнту) разом з покупкою (після наданняпослуги) віддрукований контрольно-касової машиною чек за покупку (послугу),що підтверджує виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу (наданняпослуги) між покупцем (клієнтом) і відповідним підприємством;

  - забезпечувати працівникам податкових органів та центрів технічногообслуговування контрольно-касових машин безперешкодний доступ доконтрольно-касових машин.

  Всі підприємства зобов'язані вивішувати в доступному покупцеві (клієнту)місці цінники на продавані товари (прейскуранти на послуги, що надаються),які повинні відповідати документам, що підтверджує оголошені ціниі тарифи/6, 7 /.

  ККМ, що використовуються дляденежних розрахунків з населенням, підлягаютьреєстрації в податкових органах за місцем знаходження підприємства/6, 7 /.

  На що видається покупцям (клієнтам) чеку або вкладному (підкладному)документі повинні відображатися такі реквізити: а) найменування організації; б) ідентифікаційний номер організації-платника податків; в) заводський номер контрольно-касової машини; г) порядковий номер чека; д) дата і час покупки (надання послуги); е) вартість покупки ( послуги); ж) ознака фіскального режиму.

  На що видається покупцям (клієнтам) чеку або вкладному (підкладному)документі, контрольних стрічках можуть міститися і інші дані,передбачені технічними вимогами до контрольно-касових машин, зурахуванням особливостей сфер їх застосування/8 /.

  Організації, підприємства, установи, їх філії та іншівідокремлені підрозділи (у тому числі фізичні особи, які здійснюютьпідприємницьку діяльність) в частині надання послуг населенню приумови видачі їм документів суворої звітності, прирівнюваних до чеками, заформам затвердженим Міністерством фінансів РФ в частині: а) продажу газет і журналів, а також супутніх товарів в газетно -журнальних кіосках за умови, що частка продажу газет і журналів у їхтоварооборот становить не менше 50 відсотків і асортимент супутніхтоварів затверджений органом виконавчої влади суб'єкта Російської
  Федерації. Облік торгової виручки від продажу газет і журналів та від продажусупутніх товарів ведеться роздільно; б) продажу цінних паперів; в) продажу лотерейних квитків; г) продажу проїзних квитків і талонів на проїзд в міськомугромадському транспорті (за винятком таксі, а також транспорту,,що працює в режимі маршрутного таксі); д) забезпечення харчуванням учнів і співробітників загальноосвітніхшкіл і прирівняних до них навчальних закладів під час навчальних занять; е) торгівлі на ринках, ярмарках, у виставкових комплексах та на іншихтериторіях, відведених для здійснення торгівлі, за виняткомзнаходяться на даних територіях наметів, кіосків, ларьків, павільйонів,приміщень контейнерного типу та інших аналогічно облаштованих тапристосованих торговельних місць, автофургонів, а також відкритих прилавківусередині критих ринкових приміщень при торгівлі непродовольчимитоварами; ж) здійснення дрібнороздрібної торгівлі з ручних візків, з цистерн
  (при продажу пива, квасу, молока, гасу), з лотків, з кошиків, в розвал
  (при продажі овочів і баштанних культур); ж) продажу в пасажирських вагонах поїздів чайної продукції васортименті, затвердженому Міністерством шляхів сполучення Російської
  Федерації; и) продажу в сільській місцевості товарів організаціями споживчоїкооперації через пересувну торговельну мережу в 1999 році (в ред.
  Постанов Уряду РФ від 21 листопада; 1998 року № 1364, від. 7 січня
  1999 року № 24).

  Можуть не застосовувати ККМ/9 /.

  Грошові кошти є оборотними активами підприємства, і прискладанні балансу знаходять своє відображення в II розділі,, Оборотніактиви,,. Рядок 260,, Грошові кошти,, - найбільш ліквідна частинаоборотних активів. В данной рядку підсумовуються дані рахунку 50
  ,, Каса,, (залишок грошових коштів організації в касі), дані рахунки
  51,, Розрахунковий рахунок,, (залишок коштів організації на розрахунковихрахунках), дані рахунку 52,, Валютні рахунки,, (залишок грошових коштів навалютних рахунках), дані рахунку 55,, Спеціальні рахунки в банках,,, 57,,
  Перекази в дорозі,,/19,20 /.

  З 1996 р. організації складають звіт про рух грошових коштів
  (ф. № 4 річного звіту за 1999 р.). Звіт складається з чотирьох розділів.

  I. Залишок коштів на початок року.

  II. Надійшло коштів - всього і в тому числі за видаминадходжень (виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, відреалізації основних засобів та іншого майна, аванси, отримані відпокупців, бюджетні асигнування та інше цільове фінансування,безоплатно, кредити і позики, дивіденди і відсотки по фінансовихвкладень, інші надходження).

  III. Направлено грошових коштів - всього і в тому числі понапрямками витрачена на оплату придбаних товарів, робіт, послуг, наоплату праці, відрахування на соціальні потреби, видачу підзвітних сум,видачу авансів, оплату пайової участі в будівництві, оплату машин,обладнання та транспортних засобів, фінансові вкладення, виплатудивідендів і відсотків, розрахунки з бюджетом, оплату відсотків за отриманимикредитами і позиками, інші виплати і перерахування).

  IV. Залишок коштів на кінець звітного періоду. Відомості прорух грошових коштів видаються у валюті Російської Федерації --рублях - за даними рахунків 50 «Каса», 51 «Розрахунковий рахунок», 52 «Валютнийрахунок », 55« Спеціальні рахунки в банках ».

  Рух грошових коштів показується за видами діяльності --поточної, інвестиційної, фінансової.

  Під поточною діяльністю розуміється діяльність організації звиробництва продукції, торгівлі, громадського харчування і т.п.

  Інвестиційна діяльність пов'язана з капітальними вкладеннями ідовгостроковими фінансовими вкладеннями, а фінансова діяльність - зздійсненням короткострокових фінансових вкладень.

  Звіт про рух грошових коштів має важливе значення для контролюза фінансовою діяльністю організації. Довідкові відомості звіту поготівковим розрахунком, з них із застосуванням контрольно-касових апаратів,дозволяють контролювати готівковий потік грошових коштів/12 /.

  2.ЕКОНОМІЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Учгос,, КУБАНЬ,, КГАУ

  Навчально-дослідне господарство КГАУ організовано в 1926 році на землях,прилеглих до м. Краснодару. До 1961 учгосп "Кубань" складався з трьохвідділень. Потім він був укрупнений, що було викликано необхідністю поліпшеннявиробничого навчання студентів та розширення науково-дослідноїроботи на базі зразкового високо рентабельного господарства за рахунок земельекономічно слабкої колгоспу "Кубань".

  Адміністративно-господарський центр Учгос розташований в станиці
  Єлизаветинської, яка знаходиться на захід від міста Краснодара. Крім ст.
  Єлизаветинської на території Учгос є 5 населених пунктів. Учгос
  "Кубань" КГАУ є багатогалузевим господарством.

  На території господарства добре розвинена внутрігосподарська дорожнямережу, яка забезпечує зв'язок внутрішньогосподарських підрозділів задміністративно-господарським центром по дорогах з твердим покриттям, аземельні масиви - з поліпшеним грунтових дорогах.

  Загальна площа господарства становить 7754 га., у тому числісільськогосподарських угідь 6134 га., з них ріллі 5410 га. Помірно -континентальний клімат і висока забезпеченість теплом, сума температур заперіод активної вегетації дорівнює 3567. Середньорічна кількість опадівсклало 643 мм., сума опадів за вегетаційний період -397 мм., а заперіод активної вегетації - 343мм.

  Високі літні температури викликають сильне випаровування, якепідвищує кількість опадів, що випали на 206 - 389 мм., що свідчить пронизької забезпеченості вологою сільськогосподарських культур.

  Зима нестійка, з частими відлигами, висота сніжного покриву неперевищує в середньому 10-15 см.

  Панівними є вітри східного та західного напрямків. Улітній період при високій температурі і відносно низькій вологостісхідні вітри набувають характеру суховіїв, що є чи неголовним бичем для сільськогосподарських культур. Сильні вітри привідносно низькій вологості повітря сприяють висушування грунту іпризводять до її видування.

  Кліматичні умови господарства відповідають біологічнимвимогам більшості сільськогосподарських культур, що обробляються вданій природній сільськогосподарській зоні, і сприяють, привідповідному зростанні матеріально-технічної бази, збільшення інарощування біологічної маси.

  За геоморфологічному ознакою територія господарства входить в
  Прикубанського рівнину. Територія Учгос "Кубань" розташована в правобережжірічки Кубань. Основна частина господарства знаходиться на 3 (корінної) терасіцієї ріки. Характерними елементами корінний рівнини є численніобширні зниження і западини. У них накопичується вода осінньо-зимових тавесняних опадів. Абсолютні відмітки висот корінний рівнини коливаються від
  24 до 27 м. над рівнем моря.

  Заплава являє собою типову низовинну рівнину, знижену впрітеррасной і більше підвищену в прируслової частини. Тут рівнина покритамережею дрібних знижень, пасом. В результаті будівництва рисової системирельєф на основній території заплави згладився. Таким чином, рельєфтериторії господарства доступний для механічної обробки і розбиття поліввірної конфігурації. Рельєф тісно пов'язаний з грунтовим покривом,представленим в основному чорноземами (64,6%). Серед них домінуютьчорноземи вилужені, що займають площу 6018 га.; чорноземи слабосмитиерозташовані на площі 12'5 га. Великі зниження і неглибокі западинизайняті лучно-чорноземними ущільненими грунтами, більш глибокі западини --лучно-чорноземними і лучно-чорноземними злитими (загальна площа 2292 га.).
  У заплаві річки Кубані на площі 384 га. розташовані лучно-чорноземні,лугові і лучно-болотні грунти.

  Грунти господарства характеризуються порівняно високим грунтовимродючістю - їх сукупний бал дорівнює 82.

  У ст. Єлизаветинської на вул. Широкій знаходиться контора Учгос
  ,, Кубань,,. Де знаходиться головний бухгалтер, заступник головногобухгалтера, відділ бухгалтерії, відділ реалізації, касир, плановий відділ,бухгалтер за основними засобами.

  В даний час учгосп "Кубань" КГАУ складається з двох відділень:

  1.Две бригади садово-виноградна і польова; конеферма; МТФ. 2.Двебригади: рисова і польова; МТФ - 1,2; ВТФ - племзавод. Розмір господарствахарактеризується його ресурсами. При цьому складається наступна таблиця.

  Таблиця 1

  Ресурси Учгос «Кубань» КГАУ за 1998 - 2000 рр..

  | Показник | 1998р. | 1999р. | 2000р. | 2000р. у% до |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1998р. | 1999р. |
  | | | | | 5 | 6 |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
  | Середньорічна чисельність | 472 | 502 | 482 | 102,12 | 96,02 |
  | працівників, чол. | | | | | |
  | У т. ч. зайнятих у сільському | 392 | 412 | 391 | 99,74 | 94,91 |
  | господарстві, чол. | | | | | |
  | Загальна площа, га | 7754 | 7845 | 7848 | 101,21 | 100,38 |
  | у т.ч. | 6134 | 6473 | 6461 | 105,33 | |
  | сільськогосподарських | | | | | 99,81 |
  | угідь | 5410 | 5934 | 5793 | 107,08 | |
  | з них: ріллі | | | | | 97,62 |
  | Середньорічна вартість | 57088 | 56493 | 57641 | 100,97 | 102,03 |
  | основних засобів, тис.руб. | | | | | |
  | У т.ч. основні | | | | | |
  | виробничі засоби | | | | | |
  | сільськогосподарського | 38749 | 39078 | 41095 | 106,05 | |
  | призначення. | | | | | 105,16 |
  | Енергатіческіе потужності, | 26262 | 25907 | 21928 | 83,49 | 84,64 |
  | усього, тис. к.с. | | | | | |
  | Середньорічна сума | 15158,5 | 22012,5 | 34657,5 | 228,63 | 157,44 |
  | оборотних коштів, тис. | | | | | |
  | руб. | | | | | |

  Розрахувавши цієї таблиці видно, що середньорічна чисельністьпрацівників у 2000р. в порівнянні з 1998р. збільшилася на 10 чол., а попорівняно з 1999р. знизилася на 20 чел.Ето відбулося в результаті того щона підприємстві низька заробітна плата. Площа сільськогосподарських угідьв 2000р. в порівнянні з 1998р. збільшилася на 327 га, а в порівнянні з
  1999р. зменшилася на 12 га. В наслідок того, що землі були віддані воренду. Енергетичні потужності в 2000р. склали 21928 тис. к.с. , що на
  4334 тис. л. с. менше, ніж у 1998р., і на 3979тис. л. с. менше, ніж у
  1999р.

  У 1999р. спостерігається тенденція зниження вартості основних засобів запорівняно з 1998р. на 595 тис. руб. внаслідок морального і фізичногозносу, а так само через перевищення темпів зростання вибуття основних засобів надїх надходженням. За ці три роки намітилася тенденція зростання основнихвиробничих засобів сільськогосподарського призначення, так в 2000р.цей показник у порівнянні з 1998р. виріс на 6,05%, а в порівнянні з
  1999р. на 5,16%.

  Результати діяльності Учгос,, Кубань,, за останні три роки
  (1998р.-2000р.) Представлені в таблиці 2.

  Таблиця 2

  Результати діяльності Учгос,, Кубань,,
  | Показник | 1998р. | 1999р. | 2000р. | 2000р. у% до |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1998р. | 1999р. |
  | | | | | 5 | 6 |
  | Валова продукція (в | 4615 | 6330 | - | - | - |
  | порівнянних цінах 1994р.) - | | | | | |
  | усього, тис. руб. | 3265 | 4907 | - | - | - |
  | у т. ч. | 1350 | 1423 | - | - | - |
  | рослинництва, тис.руб. | | | | | |
  | і тваринництва, тис.руб. | | | | | |
  | Валова продукція (в поточних | 16350 | 26312 | 33096 | 207,36 | 125,78 |
  | цінах)-всього, тис.руб. в т. | | | | | |
  | ч. | 8124 | 14549 | - | | |
  | рослинництва, тис.руб. | 6093 | 10175 | - | - | - |
  | тваринництва, тис.руб. | | | | - | - |
  | Валовий дохід, тис.руб. в | 5407 | 18296 | 25033 | 462,97 | 136,82 |
  | т.ч. | 3147 | 12759 | 17272 | | |
  | рослинництва | 1878 | 5802 | 8252 | 548,84 | 135,37 |
  | і тваринництва, тис.руб | | | | | |
  | | | | | 439,4 | 142,23 |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
  | Результат від | 11366 | 27853 | 45688 | 401,97 | 164,03 |
  | реалізації-за все, тис.руб. (п | | | | | |
  | рібиль +, збиток-). | | | | | |
  | Прибуток (+), збиток (-) | 261 | 11468 | 14519 | 5562,8 | 126,60 |
  | Чистий прибуток, тис.руб. | 863 | 11791 | 13576 | 1573,1 | 115,14 |
  | | | | | 1 | |
  | Рентабельність,% | 40,2 | 62,3 | 76,8 | - | - |
  | Вироблено продукції, ц. | | | | | |
  | Зерна | 1866 | 4918 | 7209 | 386,33 | 146,58 |
  | Сах.свекли | 1139 | 1463 | 1116 | | |
  | Овочі | 4011 | 4448 | 3778 | 97,98 | 76,28 |
  | Соя | 611 | 1622 | 1258 | 94,19 | 84,94 |
  | Плоди | - | 57 | 7 | 205,89 | 77,56 |
  | Молоко | 21096 | 22065 | 26627 | | 12,28 |
  | Живий маси ВРХ | 1908 | 2057 | 2297 | - | 120,67 |
  | Свинарство | 505 | 486 | 1212 | 126,22 | |
  | Яєць, тис.шт. | 2652 | 2701 | 2480 | | 111,67 |
  | | | | | 120,39 | |
  | | | | | | 249,38 |
  | | | | | 240,00 | |
  | | | | | | 91,81 |
  | | | | | 93,51 | |

  Аналізуючи дані таблиці 2 ми бачимо, що загальна валова продукція впоточних цінах збільшився в порівнянні з 1998р. на 16746 тис.руб., а попорівняно з 1999р. на 6784 тис.руб. але так само.

  Виручка від реалізації зріс в 2000г.на 34322 тис. руб. попорівняно з 1998р., і на 17835 тис. руб. в порівнянні з 1999р .. Зростаннявиручки від реалізації пояснюється переважно зростанням цін в результатіінфляції, а не збільшенням обсягів продаж.Валовой дохід у 1999р. збільшивсяна 12889 тис.руб., а в 2000р. в порівнянні з 1999р. ще збільшився на 6737тис.руб. , Він викликаний збільшенням валової продукції і зниженнямвиробничих витрат. Відповідно зростає і прибутокпредпріятія.Чістая прибуток у 2000р. склала 13576 тис руб, що на 12713тис грн більше ніж у 1998р. і на 1785 тис грн більше, ніж у 1999р.

  Економічна рентабельність підприємства в 2000р. зросла на 36,6%в порівнянні з 1998р. і на 14.5% у порівнянні з 1999р.

  У 2000р. зросло виробництво зернової продукції в порівнянні з
  1998р. на 5343ц., так само зросло виробництво молока в 2000р по відношеннюдо 1998р на 5531ц, так як зросла продуктивність корів.

  Для розгляду капіталу підприємства розрахуємо таблицю 3.

  Таблиця 3

  Характеристика економічного капіталу підприємства (за станом на

  1998р.-2000р.)
  | Показники | 1998р. | 1999р. | 2000р. | Відхилення |
  | | | | | 2000р. від |
  | | | | | 1998р. |
  | | | | | Тис. |% |
  | | | | | Руб | |
  | Засоби | 28272 | 44682 | 59474 | 31202 | 210,36 |
  | підприємства, | | | | | |
  | усього, тис. руб. | | | | | |
  | Основні засоби та | | | | | |
  | вкладення | | | | | |
  |-тис.руб. | 10065 | 16397 | 18371 | 8306 | 182,52 |
  |-у% до всіх | 35,6 | 36,69 | 30,89 | | |
  | засобів | | | | | |
  | Оборотні засоби | | | | | |
  |-тис.руб. | 15758 | 28267 | 41048 | 25290 | 260,49 |
  |-у% до всіх | 55,74 | 63,26 | 69,01 | | |
  | засобів | | | | | |
  | Грошові кошти та | | | | | |
  | короткострокові | | | | | |
  | вкладення | 243 | 2210 | 760 | 517 | 312,76 |
  |-тис.руб. | 1,54 | 7,82 | 1,85 | | |
  |-в% до оборотних | | | | | |
  | засобів | | | | | |

  Аналізуючи дані таблиці 3 можна зробити висновок що Засобипідприємства в 2000р. в порівнянні з 1998р. збільшилися на 31202 тис руб, іна 14792 тис. руб. в порівнянні з 1999г.Оборотние кошти підприємства такж збільшувалися і в 2000р. склали 41048 тис.руб., що на 25290тис.руб. перевищує показник 1998р.

  Для визначення ліквідності підприємства розрахуємо таблицю 4.

  Таблиця 4

  Показники що характеризують ліквідність і фінансову стійкістьпідприємства
  | Показники | На початок | На кінець 2000р. | Зміна, +; - |
  | | 2000р. | | |
  | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | Наявність оборотних | | | |
  | коштів - | | | |
  | всього, тис руб | 28267 | 41048 | 12781 |
  | з них: | | | |
  | власні | 8854 | 24299 | 15445 |
  | оборотні | | | |
  | кошти, тис руб | | | |
  | Залучені | | | |
  | засоби | - | - | - |
  | усього, тис.руб. | | | |
  | У тому числі | | | |
  | кредиторська | 9122 | 6528 | -2594 |
  | заборгованість | | | |
  | Частка оборотних | 0,63 | 0,69 | 0,06 |
  | засобів в активах | | | |
  | Коефіцієнт | 0,11 | 0,045 | -0,065 |
  | абсолютної | | | |
  | ліквідності | | | |
  | Проміжний | 0,30 | 0,42 | 0,12 |
  | коефіцієнт | | | |
  | покриття | | | |
  | Загальний коефіцієнт | 1,45 | 2,45 | 1 |
  | покриття | | | |
  | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | Коефіцієнт | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
  | забезпеченості | | | |
  | власними | | | |
  | засобами | | | |
  | Коефіцієнт | |
  | втрати | 8,51 |
  | платоспроможності | |
  | і (3 міс.) | |

  З таблиці 4 видно, що підприємство до кінця 2000р. погасило на 2594тис.руб. свою кредиторську заборгованість і вона склала 6528 тис.руб ..
  Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш жорстким критеріємплатоспроможності і показує яку частину короткострокової заборгованостіпідприємство погасить найближчим часом. Його величина повинна бути більше абодорівнює 0,2. У нашому випадку коефіцієнт менше 0,2, а до кінця року знизивсяще на 0,065. Проміжний коефіцієнт покриття показує яка частинапоточних активів за мінусом запасів і простроченої дебіторської заборгованостіпокривається поточними зобов'язаннями. Найкраще значення даного показникаповинно знаходитися в інтервалі від 0,8 до 1.В нашому випадку показник дорівнює впочатку року 0.30 до кінця спостерігається зростання і він становить 0.42.Общійкоефіцієнт покриття показує в якій мірі поточні короткостроковізобов'язання забезпечуються поточними активами. Його нормативне значення
  2.В нашому випадку на початку року він дорівнює 1.45, а до кінця року зростаєдо 2.45, що свідчить про підвищення платоспроможності.

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами в період 2000р.має тенденцію росту, що характеризується ступенем забезпеченостіоборотними коштами необхідними для фінансової стійкості.

  Так як коефіцієнт втрати платоспроможності більше 1, це означаєщо підприємство в найближчі три місяці має реальну можливість невтратити свою платоспроможність.

  3.УЧЕТ грошових коштів У Учгос,, КУБАНЬ,,

  3.1.Задачі обліку грошових коштів на підприємстві

  Усі вільні грошові кошти підприємств зберігаються в обслуговуючихустановах банку на розрахунковому рахунку. Кожному розрахунковому рахунку банкприсвоює певний номер, який обов'язково вказується на всіхдокументах при надходженні або витрачання грошей з рахунку.

  Збереження грошей на розрахунковому рахунку має величезне народногосподарськезначення, оскільки держава здійснює вкладення вільних грошей назадоволення потреб народного господарства без додаткового їхвипуску в обіг. До того ж гроші, що знаходяться у банку, забезпечуютьсянадійною охороною від крадіжок, контролюється їх правильне використання,полегшуються і прискорюються розрахунки між підприємствами, організаціями,установами.

  Підприємство має право мати необмежену кількість розрахункових, поточнихта інших рахунків у банках. Банки є юридичними особами, які створенідля залучення грошових коштів підприємств на умовах повернення,платіжності і терміновості.

  Банківська система РФ складається з Центробанку РФ і системикомерційних банків. Стосунки між банками і клієнтами носять договірноїхарактер. Клієнти самостійно обирають банки для розрахункового та касовогообслуговування і можуть виробляти всі види банківських операцій в одному чидекількох банках.

  Грошові кошти підприємства, у вигляді готівки, знаходяться вкасі господарства. Їх правильне використання, контроль за збереженням --найважливіше завдання бухгалтерського обліку. В умовах ринкової економікибухгалтерський облік повинен виходити з принципу, що вміле використаннягрошових коштів само по собі може приносити підприємству грошовий дохід, атому необхідно постійно здійснювати раціональне вкладення тимчасововільних грошей для отримання прибутку. Виходячи з цього перед бухгалтерськимурахуванням стоять такі основні завдання:
  V перевірка правильності документального оформлення і законності операцій з грошовими коштами, своєчасне та повне відображення їх в обліку;
  V своєчасне виявлення результатів инвентарізаціі грошових коштів, забезпечення їх збереження, безперебійне задоволення готівкою всіх нагальних потреб підприємства;
  V вишукування можливостей раціонального вкладення вільних грошових коштів як джерела фінансових інвестицій, що приносять дохід;
  V контроль за використанням коштів за цільовим призначенням; < br> V контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом, банками, персоналом, підприємствами та організаціями.

  3.2.Учет операцій з готівковими коштами

  Грошові кошти організації являють собою сукупність грошей,що знаходяться в касі, на банківських розрахункових, валютних, спеціальних тадепозитних рахунках, у виставлених акредитивах, чекових книжках, перекладахв дорозі і грошові документи.

  Для здійснення розрахунків готівкою підприємство маєкасу.

  Використання готівки при розрахунках регламентується Положеннямпро правила організації наявного грошового обігу на території
  Російської Федерації, Порядком ведення касових операцій у Російській
  Федерації, затверджених Центральним банком РФ, і ін Ці нормативнідокументи передбачають:

  • наявність спеціально обладнаного приміщення каси, оснащеногоохоронною сигналізацією;

  • ведення касової книги та інших касових документів встановленоїформи;

  • прийом готівкових грошей організаціями при здійсненні розрахунків знаселенням проводиться з обов'язковим застосуванням контрольно-касовихмашин (Урядом РФ затверджено перелік окремих категорійорганізацій, які в силу специфіки своєї діяльності абомісцезнаходження можуть здійснювати грошові розрахунки з населенням беззастосування контрольно-касових машин);

  • зберігання вільних грошових коштів в установах банків;

  • витрачання готівкових грошей, отриманих з банків, суворо на цілі,зазначені в чеку;

  • зберігання готівки в касі в межах лімітів, встановленихобслуговуючим банком після погодження з керівництвом організації.

  Приміщення каси в Учгос,, Кубань,, укріплені відповідно до
  Єдині вимоги з технічної укріпленості і встаткуваннясигналізацією приміщень кас підприємств.

  Відповідно до,, Порядком введення касових операцій у РФ,,
  Інструкція ЦБ РФ від 04.10.93г. № 18. Готівкові грошові кошти підприємствав касі зберігаються в межах ліміту, необхідного для оплати невідкладнихплатежів.

  Ліміт встановлюється підприємству банком на підставіподаного розрахунку. Гроші понад установлений ліміт здаються, а банкзараховує їх на розрахунковий рахунок організації.

  Учгос,, Кубань,, обслуговує ФАКБ,, Югбанк,, Ленінський і ввідповідно до розрахунку представленим підприємством за готівковими оборотами за
  2000р. на 2001р. був установлений ліміт каси в розмірі двадцяти восьми тисячрублів.

  Підприємства можуть зберігати у своїх касах готівку понадвстановлених лімітів тільки для видачі на заробітну плату, виплатисоціального характеру і стипендії не більше 3 робочих днів

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status