ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Стан та шляхи вдосконалення обліку витрат у плодівництві в СХПК «Кочетовскій» Мічурінського району Тамбовської області
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит


  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ХОЗЯСТВА і продовольства РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ І ОСВІТИ

  Мичуринская ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Кафедра: «Бухгалтерський облік і аудит »

  Курсова робота

  на тему:« Стан та шляхи удосконалення обліку витрат в плодівництві в СХПК «Кочетовскій »».

  Виконала

  студентка 48-б групи економічного факультету шифр 97151

  Мозгаліна С.І.

  Проверіл______________

  Дата сдачі______________

  Оценка______________

  Мічурінськ, 2001

  ЗМІСТ

  стор

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

  Огляд літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4

  I. Організаційно-економічна характеристика та органи-зація обліку в СХПК «Кочетовскій» ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

  1. Природно-економічні умови господарювання

  СХПК «Кочетовскій» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

  1. Організація бухгалтерського обліку в СХПК «Кочетовскій». 17

  II. Стан обліку витрат на виробництво ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19

  1. Економічна сутність витрат виробництва ... ... ... ... ... 19

  2. Класифікація витрат на виробництво і загальні принципи їх обліку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
  2.3. Облік витрат і виходу продукції плодівництва ... ... ... ... ... ... 25

  Шляхи вдосконалення обліку витрат продукції

  плодівництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29

  3. Наукове обгрунтування номенклатури калькуляційних статей ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29

  4. Вдосконалення калькуляції собівартості ... ... ... ... ... ... 31

  5. Автоматизація обліку витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32

  6. Економічне обгрунтування результатів дослідження ... ... ... 34

  Висновки та пропозиції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 37

  Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39

  Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40

  ВСТУП

  Однією з найбільш актуальних проблем методології та практикивітчизняного бухгалтерського обліку є в даний часпроблема складу поточних витрат виробництва й обігу, обліку такалькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і порядкуформування фінансових результатів діяльності організацій.

  Відповідно до Положення про реформування бухгалтерськогообліку від 7 грудня 1998 року № 1404 необхідно звернути особливуувагу на вдосконалення бухгалтерського обліку та звітності, атакож на механізм їх регулювання в умовах ринкової економіки і відповідно до міжнародних стандартів.

  Відповідно до цих стандартів бухгалтерський облік поділяєтьсяна управлінський, фінансовий та фінансову звітність. Управлінськийоблік включає в себе облік основних засобів, облік праці та їїоплати, облік реалізації продукції (робіт, послуг), а також облік витрат і виходу продукції, обчислення собівартості. Правильне відображення воблік витрат на виробництво є важливим для роботиорганізації, тому що від їх розміру залежить фінансовий результатроботи підприємства. Витрати входять в собівартість продукції (робіт,послуг), яка відображає велику частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва та реалізації продукції.
  Істотний вплив на рівень витрат роблять техніко -економічні фактори виробництва. Цей вплив виявляється взалежно від змін у техніці, технології, організаціївиробництва, в структурі і якості продукції і від величини витратна її виробництво.

  В даний час особливо гостро стоїть проблема зниження витратна виробництво продукції плодівництва. В умовах різкого скорочення фінансування капітальних вкладень на закладку садів з бюджету,плодоводческім підприємствам необхідно знайти власні коштидля цих цілей. Головним із таких джерел є прибутокпідприємства, обсяги якої безпосередньо залежать від собівартості (азначить і від витрат) виробленої продукції. Зниження витрат навиробництво означає економію громадського і живої праці іє найважливішим чинником підвищення ефективності виробництва,зростання накопичень.

  Виходячи з вище сказаного, можна визначити мету даноїкурсової роботи. Вона полягає в тому, щоб вивчити станобліку витрат на підприємстві і намітити шляхи його вдосконалення.

  ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

  З 1 січня 2001 року згідно з наказом Мінфіну РФ від
  31.10.2000 № 94н вводиться в дію новий план рахунківбухгалтерського обліку. Особливу актуальність перегляду плану рахунківнадає активна й цілеспрямована робота по зближеннювітчизняної облікової практики з міжнародної визнаною практикоюбухгалтерського обліку. Прийняте Урядом РФ рішення проорієнтації на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)зумовлює необхідність значних змін процесуформування фінансової інформації. Российская система бухгалтерськогообліку повинна забезпечувати підготовку даних, приготованих дляскладання фінансової звітності по МСФО або, як мінімум,порівнянних з показниками, отриманими на основі цих стандартів.
  Склад витрат, що включаються в собівартість продукції, визначаєтьсязгідно з Положенням про склад витрат по виробництву і реалізаціїпродукції (робіт, послуг), і про порядок формування фінансовихрезультатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку, затвердженимпостановою Уряду РФ від 05.08.92 № 552. (10, с. 10)

  На думку Ю.І. Агіброва садівництво - високоприбуткова для господарств галузь. У той же час ведення його пов'язана з певнимитруднощами і умовами. Плоди є малотранспортабельних ішвидкопсувними продуктами. У зв'язку з цим необхідна їхня швидкареалізація, надійні заготівельники, наявність холодильників, сховищ,переробних цехів і підприємств.

  Для плодівництва характерна велика потреба в трудовихресурсах.

  Також садівництво інтенсивна галузь і потребує значнихкапітальних вкладень. Більшість господарств у даний час з-завідсутність оборотних коштів не можуть придбати достатнюкількість пестицидів, пальне та мастильні матеріали, мінеральнідобрива, необхідну садову техніку та інвентар, на якізначно зросли ціни.

  Деякі господарства відмовилися від виконання окремихагротехнічних робіт в саду, які є необхідними. Урезультаті порушується технологія виробництва плодів, і знизилисяврожаї.

  Сільськогосподарські підприємства стикаються з низкою іншихпроблем: у 1992 році були скасовані держзамовлення на постачання плодів таягід у Федеральний продовольчий фонд, відбувся перехід надоговірні умови продажу продукції державі, існує великапроблема неплатежі за поставлену продукцію.
  Занепад галузі пояснюється тим, що ринок орієнтований не навиробництво та реалізацію вітчизняних плодів і ягід, а на завезенняі перепродаж дорогої імпортної продукції. Все це веде нашукраїну до продовольчої залежності від іноземних держав ірозвалу вітчизняної садівничій галузі.

  В умовах порушення паритету цін на продукцію сільськогогосподарства і промисловості товаровиробники не зацікавлені взбільшення виробництва плодів і ягід. Вони не стануть займатисяменш рентабельною і трудомісткою культурою, якщо є можливістьреалізувати високорентабельний продукт, вироблений з меншимивитратами. (3, с. 45-46)

  Садівництво є специфічною галуззю сільськогосподарськоговиробництва. На кругообіг коштів у садівництві відбитокнакладає сезонний характер виробництва, зокрема розрив міжперіодами виробництва витрат і виходу продукції. Виробничівитрати в цій галузі відбуваються протягом тривалого часу,причому вкрай нерівномірно; відшкодування коштів - вихід продукції --відбувається в момент, певними природними умовами дозрівання плодів і ягід. Всі ці особливості, природно, не можна не враховувати при організації обліку витрат у садівництві.

  Оскільки виробничий процес у рослинництві, а взокрема в садівництві, триває багато місяців і паралельновиробляються витрати під урожай двох суміжних років, бухгалтерський облік повинен чітко розмежовувати витрати по роках. Тому витратисільськогосподарських підприємств в садівництві в бухгалтерському облікуподіляються на витрати під урожай поточного року і витрати під урожаймайбутніх років. (4, с. 178-180)

  М.З. Пізенгольц відзначає, що облік витрат у плодівництві вплодоводческіх спеціалізованих господарствах, а також відповіднихміжгосподарських плодоводческіх підприємствах ведуть по кожнійвирощуваної культури.

  Витрати на догляд за плодоносними плодовими насадженнями післязбирання врожаю до складу незавершеного виробництва не включають. Їхвідносять на собівартість одержаної продукції у звітному році.

  Вирощений в своєму господарстві посадковий матеріал (саджанці,сіянці, вуса, відводків та ін), що використовується для закладки новихнасаджень, оцінюють за фактичною собівартістю. Витрати нареконструкцію плодоносних насаджень (збільшення кількості деревна гектар за рахунок ущільнення старих посадок і вирощування молодихнасаджень) відносять на рахунок капіталовкладень з одночаснимзбільшенням вартості основних засобів. Витрати, пов'язані зліквідацією розріджені багаторічних насаджень, погашають за рахуноквідрахувань на ремонт насаджень. При отриманні продукції з молодихнасаджень до здачі їх в експлуатацію зібрані плоди та ягодиприбуткують з кредиту рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», тоє відносять їх на зменшення витрат з вирощування відповідних багаторічних насаджень.

  Облік витрат і виходу продукції галузі рослинництва ведутьна рахунку 20 «Основне виробництво», субрахунок 1 «Рослинництво». Задебетом цього рахунку враховують витрати на виробництво, за кредитом --вихід продукції. Протягом року записи по дебету і кредитувиробляють наростаючими сумами, відповідно в поточному облікудані субрахунка відображаються розгорнуто. Тільки в кінці рокувизначається розгорнуте сальдо, яке відображає суму незавершеного виробництва галузі рослинництва.

  Об'єктами обліку витрат в галузі рослинництва є:сільськогосподарські культури; сільськогосподарські роботи; витрати,що підлягають розподілу; інші об'єкти.

  На сільськогосподарських підприємствах окрему групу капітальних вкладень утворюють витрати по закладці і вирощуванню багаторічнихнасаджень. Для обліку цих витрат за рахунком «Вкладення унеоборотні активи »виділена окрема група аналітичних рахунків.
  За цим аналітичних рахунках відображають витрати поточного року назакладку, догляд та вирощування молодих багаторічних насаджень.

  Аналітичний облік ведуть у виробничому звіті порослинництва за видами і часу посадок, їх місцезнаходженням абопривласненим номерами.

  Особливість аналітичного обліку витрат полягає в тому, щона що відкриваються аналітичних рахунках ведуть облік витрат по закладціі вирощування багаторічних насаджень тільки в межах календарногороку. Це означає, що вироблені протягом року витрати в кінціроку списуються за рахунок джерел фінансування.
  Після закінчення вирощування багаторічних насаджень суми витрат заналітичних рахунків молодих насаджень перераховуються всерединібалансового рахунку 01 на аналітичні рахунки «Багаторічні насадженняв експлуатації ».

  В окремих випадках від молодих насаджень ще до настанняперіоду нормального плодоношення отримують врожай. Витрати по зборуврожаю додатково враховують у складі витрат по догляду занасадженнями. Відповідно на вартість отриманої продукціїзменшують загальну суму витрат з вирощування насаджень.

  Облік витрат у рослинництві, зокрема в садівництві,ведеться постатейно:
  1. Витрати на оплату праці.
  Ця стаття виділена для обліку всіх видів основної та додаткової заробітної плати працівників, зайнятих безпосередньо у виробництві.
  Витрати праці по цій статті відображають у двох вимірах: угрошовому - суми нарахованої заробітної плати в рублях, і в трудовому
  - Кількість витрачених годин.
  2. Відрахування на соціальні потреби.
  За цією статтею враховують суми відрахувань до позабюджетних фондів від фонду заробітної плати.
  3. Насіння та посадковий матеріал.
  Тут враховують витрачені під відповідну культурупосадковий матеріал. Витрати вимірюють у двох вимірах: унатуральному - кількість, у грошовому.
  4. Добриво.
  Стаття призначена для обліку внесених під дану культуру всіхвидів добрив. Окремо виділяють мінеральні та органічнідобрива.
  5. Засоби захисту рослин.
  З цієї статті відображають витрати на боротьбу зі шкідниками тахворобами рослин, різні засоби хімічного захисту рослин --пестицидів, інсектицидів і т.д. Витрати на пестициди відображають укількісному й вартісному вираженні.
  6. Роботи та послуги.
  Ведуть облік виконаних у рослинництві робіт і послугдопоміжними виробництвами свого підприємства, а також стороннімиорганізаціями. Доцільно виділяти найбільш важливі види послуг:автотранспорт, робота тракторів і так далі.
  7. Витрати на утримання основних засобів.
  Чи відображають суми амортизаційних відрахувань, віднесених на данукультуру, або роботи в незавершеному виробництві. Тут же відображають витрати, пов'язані з поточним ремонтом основних засобів,використаних на виробництво продукції плодівництва.
  8. Витрати по організації виробництва і управління.
  За цією статтею враховують общебрігадние та галузеві витрати.
  9. Інші витрати.
  Виділена для обліку витрат, що не увійшли у вище зазначені статті.
  Сюди відносять: знос спецодягу та спецвзуття, витрати на науково -дослідні роботи та інші. (5, с. 176-180)

  У своїй статті Н.Г. Іванова зазначає наступне. УВідповідно до Положення «Про облікову політику підприємства»підприємствам надається самостійність у виборі методів обліку витрат. За способом віднесення на виробництво витрати поділяються напрямі, які безпосередньо відносяться на даний вид продукції, і непрямі, пов'язані з виробництвом багатьох виробів одночасно.

  Непрямі витрати є багатоелементними і розподіляютьсяміж окремими видами продукцію пропорційно якому-небудьпоказником, що встановлюється в наказі про облікову політику. Виходячи з галузевої специфіки, організація самостійно визначає методрозподілу непрямих витрат пропорційно обраній базі. (4)

  С.М. Бичкова у своїй статті зазначає, що існує дваваріанти обчислення витрат. Відповідно до традиційного підходу протягом звітного періоду за дебетом виробничих рахунків 20
  «Основне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати», 26
  «Загальногосподарські витрати» та інші з кредиту рахунків облікуресурсів збираються витрати звітного періоду з віднесенням прямихвитрат в дебет рахунку 20 або 23 і непрямих в дебет рахунку 25 і
  26.

  Інший варіант передбачає поділ усіх витрат за звітнийперіод на виробничі і періодичні. Прямі виробничівитрати збираються за дебетом рахунків 20, 23, непрямі за дебетом 25.
  В кінці звітного періоду в собівартість включаються як прямі,так і непрямі виробничі витрати (дебет рахунків 20, 23,кредит рахунку 25). Періодичні витрати (дебет рахунку 20) в кінцізвітного періоду списуються безпосередньо на зменшення виручки.

  Обидва варіанти мають певні недоліки.

  Вчені пропонують розглянути можливість використання напідприємстві ще одного методу калькуляції собівартості пооперацій, який називається activity based costing (далі АВС).

  Цей метод широко застосовується на Заході, у Великобританії,
  Австралії.

  АВС дозволяє враховувати динаміку накладних витрат івизначити джерела виникнення даного виду витрат, а такожпорядок їх віднесення на готову продукцію. Метод встановлює, щов тривалому періоді більшість виробничих витрат не є постійними, і це ускладнює розуміння факторів, що викликають зміну накладних витрат в часі. Витрати співвідносяться з продукцією наоснові споживання індивідуальних продуктів або попиту на кожнийвид діяльності.

  Процедура калькуляції собівартості за операціями включаєнаступні стадії:
  1. визначення основних видів діяльності підприємства: основні та допоміжні, переробка та інше.
  2. Визначення факторів собівартості по конкретних видах діяльності.
  3. Створення центрів відповідальності за кожним видом діяльності.
  4. Перене?? ение витрат з видів діяльності на створені продукти.

  Метод калькуляції собівартості за операціями звичайно аналізується з точки зору управлінського обліку за такими параметрами як оцінка запасів, прийняття рішення, контроль та інші.

  Певні труднощі пов'язані з включенням постійних витрат у собівартості запасів у внутрішній звітності, яка використовується для управлінських цілей. Метод АВС в основному зосереджений на непрямих елементах собівартості продукції, більша частина яких розглядається як постійні.

  Розподіл витрат на постійні і змінні рідко буває точним.

  Захисники концепції повної собівартості розглядають постійні витрати як елементи витрат, що представляють споживання ресурсів у процесі виробництва продукції, що обумовлює виникнення додаткової вартості до вартості виробленої продукції. На відміну від змінних витрат постійні переважно розглядаються як витрати за період.

  Таким чином, метод АВС дозволяє непрямим чином визначити рівень продуктивності праці. Відхилення від кількості споживаних ресурсів, а отже, від випуску або порівняння фактичного рівня розподілу витрат з тим обсягом, який міг би бути можливим при реальному забезпеченні ресурсами, дає можливість визначити, наскільки ефективний працю працівників.

  (7, с. 48)

  Згідно з наведеними матеріалами можна сформулювати завдання написання курсової роботи:

  1. Вивчити організацію бухгалтерського обліку на підприємстві;

  2. Вивчити стан первинного, синтетичного й аналітичного обліку витрат і виходу продукції садівництва;

  3. Виявити наявні недоліки в обліку, внести конкретні пропозиції щодо подальшого вдосконалення обліку.

  Об'єктом дослідження в даному випадку буде служити

  СХПК «Кочетовскій».

  I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В

  СХПК «КОЧЕТОВСКІЙ»

  1.1 .. Природно-економічні умови господарювання

  СХПК «Кочетовскій»

  СХПК «Кочетовскій» знаходиться в західній частині Тамбовськоїобласті, приблизно в 20 км на північ від г.Мічурінска. У кліматичному відношенні його територія може бути охарактеризована даними
  Мічурінської агрометереологіческой станції. Середня річна температураповітря дорівнює 4-5 0; середня температура повітря найбільштеплого літнього місяця - липня становить 19-200, найбільш холодногозимового місяця - січня - близько -10-110. Тривалість більшеактуального періоду із середньою температурою повітря вище 100дорівнює 140-145 днів на рік; стільки ж триває безморознийперіод.

  Оцінюючи дані кліматичні умови, необхідно відзначити, щовони дозволяють успішно розвивати тут садівництво.

  СХПК «Кочетовскій» - господарство, яке спеціалізується на виробництвіплодово-ягідної продукції. 14% землі від загального земельного фондузнаходиться під багаторічними насадженнями. При цьому забезпеченістьосновними засобами складає 2233,55 руб. У СХПК працює 273постійних робітників. Крім вирощування плодово-ягідних культур, СХПК
  «Кочетовскій» займається рільництвом. Основними зерновими культурамиє пшениця і жито. Собівартість виробництва 1Ц зерна на
  1999 склала 65 рублів, плодів - 352,95 руб. У тваринництвіосновними видами виробленої продукції є молоко, а також у
  СХПК займаються вирощуванням великої рогатої худоби. Найбільшрентабельним виробництвом в СХПК «Кочетовскій» є виробництво продукції рослинництва (30%), виробництво продукції тваринництва є збитковим (-15 %).

  Розглянемо економічне становище в господарстві більш докладно.
  Раціональні розміри підприємств сприяють зростанню економічноїефективності виробництва. Для цього необхідно більш ефективновикористовувати всі виробничі ресурси, що є на підприємстві.

  Розглянемо розмір підприємства. Характеристика розмірівпідприємства відображена в таблиці 1.1.

  Таблиця 1.1

  | Розмір СХПК «Кочетовскій». | | | | |
  | Показники | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1999 р. |
  | | М. | м. | м. | м. | у% |
  | | | | | | До 1996 |
  | | | | | | Р. |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
  | Вартість валової продукції | | | | | |
  | у порівнянних цінах, тис.руб. | 2807 | 2174 | 2362 | 939 | <в 3 |
  | | | | | | Рази |
  | Вартість виробничих | | | | | |
  | фондів с/г призначення на кінець | | | | | |
  | року, тис. руб. | 70141 | 67471 | 61224 | 60843 | 13 |
  | Чисельність працівників (середнього-| | | | | |
  | річна), чол. | 298 | 310 | 288 | 273 | 8 |
  | Загальна земельна площа, га | 3557 | 3557 | 3554 | 3554 | 1 |
  | у т.ч. сільгоспугіддя | 3127 | 3127 | 3127 | 3127 | |
  | з них: рілля | | 2102 | 2102 | 2102 | |
  | Багаторічні насадження | 454 | 529 | 528 | 494 | 8 |
  | Сінокоси | 75 | 75 | 75 | 75 | |
  | Пасовища | | | | | |
  | Поголів'я тварин на кінець року, | 516 | 483 | 508 | 509 | 1 |
  | гол.: | | | | | |
  | Великої рогатої | 516 | 483 | 505 | 506 | 1 |
  | худоби | | | | | |
  | У т.ч. корів | 292 | 259 | 235 | 215 | 26 |
  | Коней | 16 | 6 | 3 | 3 | 79 |


  Про розміри господарства найкраще судити за обсягом валовоїпродукції в порівнянних цінах у середньому за 3 -5 років. Розмірипідприємства характеризують непрямими показниками: чисельністьпрацівників, вартість основних виробничих фондів, площасільськогосподарських угідь і т.д.

  За допомогою цих показників можна більш точно визначити розміригосподарства, а щоб визначити, що відбуваються в ньому зміни, порівняємоїх у динаміці.

  Аналізуючи дані таблиця 1.1 можна відзначити, що вартістьпродукції в порівнянних цінах за період з 1996 по 1999роки коливалася. У 99 році вона знизилася в 3 рази, а в 98 роцізнизилася на 16% по відношенню до 96 році. На це впливає обсягивиробництва продукції, площі сільськогосподарських угідь (за чотирирозглянутих року площа зменшилася на 1%). Додатковіпоказники розміру виробництва говорять про те, що за аналізованийперіод площа сільськогосподарських угідь не змінилася. Чисельністьробітників зменшилася на 8%, спостерігається зниження поголів'я ВРХ (на
  1%), у тому числі корів (на 26%).
  Таким чином, підбиваючи підсумок усьому вище сказаного, можна відзначити,що в цілому розмір господарства за аналізований період скоротився. Це пояснюється тим, що на підприємстві немає коштів на виплатузаробітної плати, купівлю нової техніки, паливно-мастильних матеріалів,кормів, насіння і так далі.

  Великий вплив на результати виробництва робитьспеціалізація. Спеціалізація є процес поділу праці людини в різних видах діяльності і на різних рівнях організаціївиробництва та послуг. Розвитку спеціалізації сприяють відкриття внаукових дослідженнях, конкуренція товаровиробників на ринку, коли виробництво окремих видів товару припиняється через відсутністьвигоди.

  Розглянемо спеціалізацію СХПК «Кочетовскій». Для цього необхіднорозглянути наступну таблицю

  Таблиця 1.2

  Склад і структура товарної продукції в СХПК «Кочетовскій».
  | найменування | | структура товарної | Місце |
  | галузі | Виручка від реалізації | продукції | галузі |
  | | Продукції, тис. руб. | у% до підсумку | у |
  | | | | Економік |
  | | | | Є |
  | | | | Господарств |
  | | | | А за |
  | | | | Последняя |
  | | | | Й рік |
  | | | | | | Последняя | | |
  | | | | | | Ий | | |
  | | | | | | Під к | | |
  | | | | | | Першого | | |
  | | | | | | У% | | |
  | соняшник | 51 | 61 | 4 | 218 | 427 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
  | садівництво | 121 | 1365 | 2219 | 1000 | 17 | 50 | 39 | 44 | 16 | 3 |
  | | 1 | | | | | | | | | |
  | інше | 70 | 135 | 69 | 10 | 85 | 3 | 4 | 1 | 0,2 | |
  | разом з | 168 | 2026 | 3014 | 3378 | 200 | 69 | 55 | 60 | 50,5 | |
  | рослинництва | 2 | | | | | | | | | |
  | скотарство | 349 | 380 | 537 | 1048 | 300 | 14 | 11 | 11 | 20 | 2 |
  | у т.ч. | | | | | | | | | | |
  | виробництво | | | | | | | | | | |
  | Молока | 286 | 324 | 438 | 938 | 328 | 12 | 9 | 9 | 15 | |
  | М'яса | 63 | 56 | 99 | 110 | 175 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
  | ВРХ | | | | | | | | | | |
  | Інше | 373 | 1019 | 1414 | 1625 | 436 | 15 | 29 | 28 | 29 | |
  | разом з | 722 | 1399 | 1951 | 2673 | 370 | 30 | 40 | 39 | 49 | |
  | тваринництва | | | | | | | | | | |
  | інші | 27 | 53 | 53 | 30 | 111 | 1 | 5 | 1 | 0,5 | |
  | виробництва | | | | | | | | | | |
  | всього по | 243 | 3478 | 5018 | 6081 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
  | господарству | 1 | | | | | | | | | |

  Аналізуючи отримані дані, можна відзначити, що по всіхгалузях за досліджуваний період спостерігається деяке коливання вреалізації продукції. З кожним роком виручка від реалізації зерновоїпродукції зростає (у 1999 році вона більше в 5 разів, ніж у 1996році). На це вплинув обсяг реалізованого зерна, а також ціниреалізації. Також простежується зростання виручки від реалізаціїсоняшнику, причини цього той же зростання обсягу продажів і цінреалізації. Виручка від реалізації продукції садівництва знижується,причиною того став неврожай, а, отже, низький рівеньвалового збору. Спостерігається також збільшення виручки від реалізаціїпродукції скотарства, більшою мірою реалізується молоко, такяк продукція швидко псується і реалізація молока більш вигідна, томуяк є постійні канали реалізації.

  Таким чином, за даними таблиці видно, що за 1999 рік найбільш вигідним була реалізація зерна, менше виручки було отримано відреалізації молока. Низький обсяг виручки від реалізації продукціїсадівництва обумовлений неврожаєм плодових культур у 1999 році. Узагальному обсязі виручки від реалізації продукції сільського господарствавелику частку займає виручка від рослинництва, так як ценайбільш вигідна в нинішніх умовах галузь.

  Щоб з'ясувати, наскільки дане підприємство ефективно працює,необхідно проаналізувати інтенсифікацію сільськогосподарськоговиробництва. Показники інтенсивності виробництва відображені в таблиці
  1.3.

  Таблиця 1.3

  | Аналіз інтенсифікації сільськогосподарського виробництва |
  | СХПК «Кочетовскій». |
  | | | | | | |
  | Показники | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1999 р. у |
  | | М. | м. | м. | м. |% До 1996 |
  | | | | | | Р. |
  | | | | | | |
  | Рівень інтенсивності виробництва | | | | | |
  | Доводиться на 100 га с/г угідь: | | | | | |
  | основних засобів с/г призначення, | 2243 | 2158 | 1958 | 1946 | 13 |
  | тис. руб. | | | | | |
  | великої рогатої худоби, гол. | 16 | 15 | 16 | 16 | 100 |
  | у т.ч. корів | 9 | 8 | 8 | 7 | 22 |
  | Доводиться на 1 га ріллі: | | | | | |
  | енергоресурсів, к.с. | 4,3 | 6,2 | 4,3 | 4,1 | 5 |
  | затрат праці, чел.-ч. | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 100 |
  | Виробничих витрат, руб. | 2807 | 2144 | 2362 | 939 | 67 |
  | Ефективність інтенсифікації | | | | | |
  | Вироблено валової продукції, | | | | | |
  | руб.: | | | | | |
  | на 100 руб. виробничих | 33 | 31 | 31 | 11 | 67 |
  | витрат | | | | | |
  | на 100 га сільгоспугідь | 90 | 69 | 76 | 30 | 67 |
  | на 100 руб. основних | 4 | 3,2 | 4 | 2 | 50 |
  | виробничих фондів | | | | | |
  | на 1 середньорічного працівника | 9,4 | 6,9 | 8,2 | 3,9 | 59 |
  | Отримано прибутку (+), збитку (-), | -2252 | -1855 | -1560 | 181 | |
  | тис.руб. | | | | | |
  | на 1 га сільгоспугідь | -0,7 | -0,6 | -0,5 | 0,05 | |
  | на 1 середньорічного працівника | -7,6 | -6 | -5,4 | 0,7 | |
  | Рівень рентабельності,% | | | | 3 | |
  | Рівень збитковості,% | 47 | 34 | 24 | | |
  | | | | | | |

  За даними таблиці можна зробити наступний висновок, що наявністьосновних виробничих фондів на 100 га сільгоспугідь задосліджуваний період знизився на 13%, це пов'язано з зносом фондів.
  Спостерігається збільшення наявності великої рогатої худоби на 77%, щопов'язане із зростанням ремонтного молодняку і перекладом худоби з групи нетелів до групи корів. Знизилося кількість енергоресурсів на 1га ріллі на 36%, це обумовлено зниження загального числаенергетичних ресурсів. Витрати праці на 1 га ріллі за досліджуваний період не змінилися, тому що загальна площа ріллі не змінилася.
  Виробництво валової продукції за досліджуваний період 100 рубліввиробничих витрат знизилося 68%, це результат збільшеннявиробничих витрат і зменшенням обсягу виробленої продукції.
  Знизилося виробництво валової продукції на 100 га сільгоспугідь на
  67%, що також пов'язано зі спадом загального обсягу виробленоїпродукції. Той же чинник пов'язаний зі зменшенням виробництва продукції на 100 руб. основних виробничих фондів і на одногосередньорічного працівника. За даними таблиці видно, що за 1996 - 1998 роки підприємство отримало збиток від виробничої діяльності,але за 1999 рік воно має прибуток. Це пов'язано з тим, що виручкаокупила витрати на виробництво (здебільшого це відбулося за рахунок реалізації зерна, тому що ціни на нього були високими).

  Таким чином, можна зробити висновок, що сучасний станвиробництва на підприємстві за досліджуваний період не дужеефективно і залишає бажати кращого. Це пов'язано з низьким обсягом виробництва продукції, низькою забезпеченістю основнимивиробничими фондами та енергетичними ресурсами (що пов'язане з їхнім зносом). Тому керівництву підприємства необхідно переглянутиорганізацію виробництва, знайти кошти на оновлення основнихфондів та енергоресурсів, розробити план найбільш ефективноговикористання трудових ресурсів. Звичайно ж, на виробничийпроцес впливає ряд факторів незалежних від господарства, наприклад,природно-кліматичні умови. А так як підприємство спеціалізується на виробництві плодів, яке дуже трудомістка й вимагає восновному затрат ручної праці, то необхідно звести їх поможливості до мінімуму.

  В умовах ринкових відносин метою підприємницькоїдіяльності є отримання прибутку. Прибуток забезпечуєпідприємству можливості самофінансування, задоволення матеріальнихі соціальних потреб власника капіталу і працівниківпідприємства, на основі податку на прибуток забезпечується формуваннябюджетних доходів.

  Основну суму прибутку підприємства одержують від продажусільськогосподарської продукції. Крім того, на підприємствах єрізні промислові підприємства, промисли, продукція якихреалізується.

  На фінансові результати впливають деякі доходи ізбитки, не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, тоє позареалізаційні результати. До них відносяться: збитки відстихійних лих і відшкодування, отримане на їх покриття; збиткивід ліквідації не повністю амортизованих основних фондів, відсписання безнадійної дебіторської заборгованості; пені, штрафи інеустойки та інші прибутки і збитки, які могли мати місце вгосподарському році.
  Фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємстввизначаються в кінці року. Тому всебічний аналіз цихпоказників здійснюється за річним звітом. Але слід мати наувазі, що фактори, які впливають на фінансовірезультати, діє протягом року, тому оперативний аналіз цих показників протягом року дозволить виявити причини всіхвідхилень від плану і вжити відповідних заходів. Це сприяє більш повному використанню резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва.

  Для того щоб визначити, наскільки підприємство працюєприбутково, складемо таблицю і зробимо її аналіз.
  | |
  | Таблиця 1.4 |
  | Фінансові результати від господарської діяльності |
  | СХПК "Кочетовскій" за 1997 - 1999 роки. |
  | Показники | 1997року | 1998 рік | 1999 року | ставлення | |
  | | | | | 1999 р. до | |
  | | | | | 1997 р. | |
  | Виручка від реалізації | 3585 | 5043 | 6231 | 74 | |
  | продукції, тис. руб. (В) | | | | | |
  | Витрати на виробництво | 5440 | 6603 | 6050 | 11 | |
  | (повна собівартість), тис. | | | | | |
  | руб. (С) | | | | | |
  | Прибуток (+), збиток (-) від | -1855 | -1560 | 181 | 90 | |
  | реалізації продукції, тис. | | | | | |
  | руб. (Р) | | | | | |
  | Рівень збитковості,% | -34 | -24 | | 91 | |
  | Рівень рентабельності,% | | | | | |
  | | | | 3 | | |

  За даними таблиці можна зробити наступний висновок, що за тридосліджуваних року результати фінансової діяльності підприємствазмінювалися. Виручка від реалізації продукції зростала з кожнимроком, і її зміна склала 74%. Разом із зростанням виручкиспостерігається деяке зростання витрат на виробництво продукції
  (а саме на 11%). При цьому спостерігається зниження збитку відреалізації, в 1999 році підприємство має прибуток від реалізаціїпродукції. Така зміна показників має позитивну тенденціюзростання і можна припустити, що при сприятливих умовах, якідозволять підприємству збільшити обсяг виробництва продукції, і їїреалізації, прибуток буде зростати, і дозволить підприємству більшеефективно функціонувати.

  Таким чином, незважаючи на збитковість у 1997-1998 роках,підприємство має тенденцію до поліпшення фінансових результатів, аце підвищить можливості самофінансування підприємства, задовольнитичастину потреб за рахунок власних коштів.

  Питання оцінки фінансової стійкості в умовах різкозагострилася, неплатежів виходять на одне з перших місць в області управління фінансами російських підприємств. Однактрадиційні методи оцінки часто не дають точної та адекватноїкартини стану фінансової стійкості та платоспроможностіпідприємства. Одним з напрямків вирішення даної проблеми можестати використання системи показників грошового потоку, до якоївсе частіше вдаються російські менеджери.

  Економічної сутністю фінансової стійкості підприємстває забезпеченість його запасів і витрат джерелами їхформування.

  Для характеристики фінансової стійкості підприємства використовується ряд фінансових коефіцієнтів: коефіцієнт автономії, коеффіціентспіввідношення позикових і власних коштів, коефіцієнт забезпеченостівласними коштами, коефіцієнт маневреності, коефіцієнтфінансової стійкості.

  Таблиця 1.5
  Показники фінансової стійкості балансу СХПК «Кочетовскій» за 1997 -
  1999 роки.
  | Коефіцієнти | Метод розрахунку | 1997 рік | 1998 | 1999 | нормальне |
  | | | | | Рік | значення |
  | фінансової | К/(ПД + М) | 19 | 7,3 | 4,1 |> 1 |
  | стійкості | | | | | |
  | автономії | К/Б | 1 | 0,9 | 0,8 |> 0,5 |
  | співвідношення позикових | (ПД + М)/К | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
  | власними | АВ)/З | | | | |
  | засобами | | | | | |
  | маневреності | (К + ПД - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |> 0,5 |
  | | АВ)/К | | | | |

  Аналізуючи отримані дані, можна відзначити, що за досліджуванийперіод спостерігається зниження фінансової стійкості підприємства, такяк коефіцієнт фінансової стійкості знижується. Однак підприємствоще «тримається на плаву», оскільки цей коефіцієнт перевищуєвстановлене нормальне значення, а це означає, що воно поки щонезалежно від зовнішніх фінансових джерел. Про вище сказаному такожсвідчать інші розраховані коефіцієнти. Коефіцієнт автономії перевищує встановлений норматив, отже, частка власнихкоштів у загальному обсязі ресурсів підприємства більше половини. Цеговорить про фінансову незалежність підприємства. Співвідношення позикових і власних коштів нижче одиниці, а це означає, що велика часткадоводиться на власні кошти, тобто підприємство в основномуфункціонує за рахунок власних джерел. Також з таблицівидно, що наявність власних оборотних коштів в господарствіперевищує норму, отже, цих коштів підприємству достатньодля його фінансової стійкості. Однак на підприємстві мала часткавласних коштів вкладається у найбільш мобільні активи, тому в нього є малі можливості для маневрування власнимизасобами. Про це свідчить коефіцієнт маневреності.

  Таким чином, можна зробити висновок, що підприємство знаходиться вщодо стійкий фінансовий стан, але воно з кожним рокомзнижується. Це говорить про те, що керівництву господарства необхіднопереглянути свою фінансову політику або внести до неї зміни,спрямовані на стабілізацію фінансового стану і подальшогорозвитку господарства.

  Таким чином, можна підвести наступний підсумок. Провівши аналізфінансової діяльності СХПК «Кочетовскій», ми можемо відзначити, що за досліджуваний період підприємство виявилося щодо фінансовостійким, оборотні кошти стали використовуватися більш ефективно,і результатом цього є позитивні фінансові результати в
  1999 році від реалізації виробленої ним продукції. Щодокредитоспроможності підприємства можна сказати наступне. Кредитнимустановам варто ретельно проаналізувати можливість видачікредиту господарству, тому що його фінансове становище ще нестійко і ймовірність повернення кредиту вчасно мала.

  1.2. Організація бухгалтерського обліку в СХПК «Кочетовскій».

  Бухгалтерський облік СХПК «Кочетовскій» майна, зобов'язань і господарських про

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status