ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік грошових коштів
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит


  Міністерсто ТОРГІВЛІ Російської Федерації

  Красноярський державний ТОГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

  КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

  Курсова робота

  ПО ТЕМЕ: «ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ », що виконуються на МАТЕРІАЛАМИ ВАТ« УНІВЕРСАМИ
  НА ЧЕРВОНОЇ ПЛОЩІ »

  ВИКОНАВЕЦЬ: Грішкіна Г.М. КЕРІВНИК:
  ФДПО Курс 4, група БАУ98-4

  КРАСНОЯРСЬК - 2000

  План.


  1. Значення і завдання грошових коштів на підприємстві. 3
  2. Облік грошових коштів в касі. 4
  3. Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку. 7
  4. Облік грошових коштів на валютному рахунку. 13
  5. Облік грошових коштів на інших рахунках у банках. 18
  6. Облік грошових документів і перекладів в дорозі. 27
  7. Висновки та пропозиції. 29
  Список використаної літератури. 30

  1. Значення і завдання грошових коштів на підприємстві.

  У процесі здійснення своєї діяльності, торговельні підприємствавступають у господарські зв'язки з різними підприємствами, організаціями таособами: постачальниками товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг),покупцями, фінансовими, податковими органами, органами соціальногострахування та ін Розрахунки між ними здійснюються в грошовій формі.

  Більша частина розрахунків здійснюється в безготівковому порядку. Готівковірозрахунки застосовуються при реалізації товарів населенню, дрібним оптомдеяким установам, оплаті праці і в деяких інших випадках.
  Безготівкові розрахунки проводяться шляхом перерахування (переказу) грошовихкоштів з рахунку платника на рахунок одержувача. При цьому посередником прирозрахунках між підприємствами та організаціями вступають відповідніустанови банку. Стосунки між банками і клієнтами носять договірноїхарактер. Клієнти (підприємства, фірми та ін) самостійно обирають банкидля кредитно-розрахункового обслуговування.

  Основними завданнями обліку грошових коштів і розрахунків є:своєчасне і правильне документування операцій по руху грошовихкоштів і розрахунків, контроль за збереженням грошових коштів і ціннихпаперів в касі підприємства; використанням грошових коштів за їх цільовимпризначенням; своєчасністю розрахунків з постачальниками, покупцями
  (замовниками), бюджетом, банками, органами соціального страхування,робітниками і службовцями і др.; своєчасна перевірка розрахунків з дебіторами ікредиторами для попередження простроченої заборгованості.

  2. Облік грошових коштів в касі.

  Порядок ведення касових операцій регламентується інструкцією банку
  Росії від 04.10.93 р. № 18 Про Порядок ведення касових операцій в Україні.

  Розмір сум готівки в касі підприємства обмежений лімітом,встановлюються кредитною установою за погодженням з підприємством. Понадвстановлених норм готівкові гроші можуть зберігатися в касі тільки в днівиплати заробітної плати, пенсій, посібників, стипендій на протязі трьох днів,включаючи день отримання грошей в кредитній установі.

  Для обліку наявності і руху грошових коштів в касі підприємствавикористовується активний рахунок 50 "Каса". Сальдо рахунка вказує на наявністьсуми вільних грошей у касі підприємства на початок місяця; оборот подебетом - суми, що надійшли готівкою в касу, а за кредитом - суми,видані готівкою. Касові операції записуються за кредитом рахунка 50 івідображаються в журналі-ордері № 1. Обороти за дебетом цього рахунку записуютьсяв різних журналах-ордерах і, крім того, контролюються відомістю № 1.

  Підставою для заповнення журналу-ордера № 1 і у відомості № 1 служатьзвіти касира. Кожному зі звітом в регістрі відводиться один рядок незалежновід періоду, за який складено касовий звіт. Кількість зайнятих рядків ужурналі-ордері та у відомості повинна відповідати кількості зданихкасиром звітів.

  У касі підприємства можуть зберігатися, крім грошових коштів, цінніпапери і бланки суворої звітності. Касир несе повну матеріальнувідповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей і за всякийзаподіяну у зв'язку з неправильним їх зберіганням збитків підприємству.

  Інвентаризація (ревізія) наявності грошових коштів в касі проводитьсявідповідно до Положення про бухгалтерський облік та звітності не менше одного разуна місяць. Ревізія каси проводиться раптово комісією, призначеною наказомкерівника підприємства, в присутності касира. При цьому полістноперевіряються готівкові гроші, грошові документи, цінні папери і бланкисуворої звітності.

  Розписки на видані суми готівкою, не оформлені витратнимикасовими ордерами, в залишок по касі не включаються. Результатиінвентаризації оформляються актом (ф. № інв. 15).

  На зворотному боці акта матеріально відповідальна особа пишепояснення про причини надлишків чи нестач, встановлених інвентаризацією,а керівник підприємства - рішення за результатами інвентаризації.
  Виявлені надлишки готівкових грошей оприбутковуються з наступним перерахуванням додохід бюджету (на держпідприємствах) або перераховуються в дохід підприємства:

  Д-т сч.50 "Каса"

  К-т сч.68 "Розрахунки з бюджетом", 80 "Прибутки і збитки ".

  У разі виявлення недостач їх суми підлягають стягненню з матеріальновідповідальної особи (касира) і оформляються записом:

  1. Д-т сч.84 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

  К-т сч.50 "Каса"

  2. Д-т сч.73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями"

  К-т сч.84 "Нестачі і втрати від псування цінностей".

  За наявності у підприємства валютного рахунку та коштів у валюті іншихдержав може виникнути необхідність у використанні готівковоїінвалюти. Окремого рахунку для цих цілей не передбачено, тому вскладі рахунку 50 "Каса" відкривається субрахунок, наприклад субрахунок 50-2 "Касав іноземній валюті ". Облік операцій організовується за видами валют. Банквидає підприємству готівкову інвалюту тільки на певну мету:витрати на відрядження і придбання строго обмеженого кола. Приотриманні в банку:

  Д-т сч.50-2 "Каса в іноземній валюті"

  К-т сч.52-2 "Поточний валютний рахунок".

  При видачі під звіт:

  Д-т сч.71-2 "Витрати з підзвітними особами по закордонних відрядженнях"

  К-т сч.50-2 "Каса в іноземній валюті ".

  У будь-якому разі, так само як і по рахунку 52" Валютний рахунок ", облік рухуготівкової інвалюти проводиться у двох оцінках: за видами валют і в рублях.
  Синтетичний облік ведеться тільки в рублях. Використовуються облікові регістри:журнал-ордер № 1/1 і відомість № 1/1.

  Залишки касової готівки в інвалюті піддаються переоцінці призміну курсу рубля по відношенню до наявної в підприємства іноземноївалюті. Результат переоцінки відображається в кореспонденції субрахунку 50-2 зрахунком 80 "Прибутки та збитки".

  3. Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку.

  Розрахункові рахунки відкриваються підприємствам, що є юридичнимиособами і мають самостійний баланс та ін

  Порядок відкриття розрахункового рахунку регламентований інструкцією, ввідповідно до якої кожному підприємству може бути відкритий тільки одинрозрахунковий рахунок в одному з банків на його вибір.

  На розрахунковому рахунку зосереджуються вільні грошові кошти інадходження за реалізовану продукцію, виконані роботи та послуги,короткострокові та довгострокові позики, одержувані від банку, та іншізарахування.

  З розрахункового рахунку здійснюються майже всі платежі підприємства: оплатапостачальникам за матеріали, погашення заборгованості бюджету, соцстраху,одержання грошей у касу для видачі заробітної плати, матеріальної допомоги,премій і т.п. Видача грошей, а також безготівкові перерахування з цього рахункубанком здійснюються, як правило, на підставі наказу підприємства --власника розрахункового рахунку або з його згоди (акцепту).

  В особливих випадках банк примусово списує кошти зрозрахункового рахунку за документами інших організацій. Наприклад, за наказамифінансових органів перераховуються суми прострочених податків і зборів, завиконавчими листами, наказам Держарбітражу - суми задоволених позовіві т.п. Банк, крім того, може списувати грошові кошти з розрахунковогорахунку підприємства без його наказу, з власної ініціативи (наприклад,відсотки за користування позиками, суми по прострочених позиках, завиконані ним послуги).

  При розрахунках між підприємствами, банками та державою застосовуєтьсякалендарна система розрахунків, тобто всі платежі з розрахункового рахунку,включаючи відрахування до бюджету і виплату заробітної плати, проводяться впорядку календарної звітності (в порядку їх надходження до банку).

  Прийом і видача грошей або безготівкові перерахування здійснюються банкомна підставі документів спеціальної форми, затвердженої ним же. З нихнайбільш поширеними є: оголошення на внесок готівкою, чек
  (грошовий), платіжне доручення, розрахунковий чек, платіжна вимога --доручення.

  Підприємство періодично (щодня або в інші встановлені банкомстроки) отримує від банку виписку з розрахункового рахунку, тобто перелікздійснених ним за звітний період операцій. До виписці банку додаютьсядокументи, отримані від інших підприємств і організацій, на підставіяких зараховані або списані кошти, а також документи, виписаніпідприємством.

  Виписка з розрахункового рахунку є другим примірником особового рахункупідприємства, відкритого йому банком. Зберігаючи грошові кошти підприємств,банк вважає себе боржником підприємства (його кредиторська заборгованість),тому залишки коштів і надходження на розрахунковий рахунок записує покредиту розрахункового рахунку, а зменшення свого боргу (списання, видачаготівкою) - по дебету. Обробляючи виписки, бухгалтер повинен пам'ятати процю особливість і записувати зараховані суми і залишок по дебетурозрахункового рахунку, а списання - по кредиту. Виписка з розрахункового рахункумає певні показники, частина яких кодується банком, і ці жкоди використовуються підприємством.

  Виписка банку замінює собою регістр аналітичного обліку за розрахунковимрахунку і одночасно служить підставою для бухгалтерських записів. Всідодані до виписки документи гасяться штампом "погашено". Помилковозараховані або списані з розрахункового рахунку суми приймаються на рахунок 63
  "Розрахунки за претензіями", а банку негайно повідомляється про такі суми длявнесення виправлень. У наступних виписках банк вносить виправлення, а вбухгалтерський облік підприємства заборгованість списується.

  На полях перевіреної виписки проти сум операцій і в документахпроставляються коди рахунків, кореспондуючих з рахунком 51 "Розрахунковий рахунок",а на документах вказується ще й порядковий номер його запису у виписці.
  Ці дані необхідні для контролю за рухом грошових коштів,автоматизації облікових робіт, довідок, перевірок і подальшого зберіганнядокументів. Перевірка та обробка виписок повинні здійснюватися в день їхнадходження.

  Отримана з банку виписка перевіряється й обробляється: підбираютьсявсі виправдувальні документи, проставляються кореспондуючі рахунку (коди),а по витратах на утримання та експлуатацію машин і устаткування,загальновиробничих і загальногосподарських витрат обігу, розрахунків збюджетом і іншим, крім того, проставляються і коди статей. Це необхіднотому, що аналітичний облік за багатьма рахунками організовується в розрізістатей. Угрупування сум за статтями здійснюється в листах-розшифровках,які відкриваються щомісячно в розрізі рахунків, цехів і заповнюються заданими документів до відповідних журналів-ордерів.

  Синтетичний облік операцій по розрахунковому рахунку бухгалтерія підприємстваведе на рахунку 51 "Розрахунковий рахунок". Це активний рахунок, за дебетом якогозаписуються залишок вільних грошових коштів підприємства на початокмісяця, надходження готівки з каси підприємства, грошові кошти,зараховані від покупців продукції, замовників, дебіторів, отриманіпозики. За кредитом цього рахунку відображаються кошти в погашеннязаборгованості підприємства постачальникам матеріальних цінностей (послуг),підрядникам за виконані роботи, бюджету, банку за отримані позики,органам соціального страхування та іншим кредиторам, а також суми,виданий підприємству готівкою в касу.

  Для відображення оборотів по кредиту рахунку 51 служить журнал-ордер № 2.
  Обороти за дебетом цього рахунку записуються в різних журналах-ордерах і,крім того, контролюються відомістю № 2. Підставою для заповнення цихрегістрів є перевірені та оброблені виписки з розрахункового рахунку.

  Суми з однаковими кореспондуючими рахунками кожної випискискладаються і записуються в журнал-ордер і до відомості підсумками.

  Обов'язкова умова для заповнення регістрів - використання однієїрядки для кожної виписки незалежно від того, за який період вонаскладена. Кількість зайнятих строк журналу-ордера № 2 і відомості № 2 закожен місяць повинна бути однаковою і дорівнює кількості отриманих за цейперіод виписок з банку. Як у журналі ордері № 2, так і у відомості № 2суми записуються в розрізі кореспондуючих рахунків за дебетом і кредитомрахунку 51. Наявність цих показників за кожний звітний день і місяцьдозволяє рахунковим працівникам аналізувати джерела надходження грошовихкоштів на розрахунковий рахунок підприємства, контролювати цільове використаннякоштів, виконання зобов'язань перед бюджетом та іншими господарськимиорганами згідно із затвердженим календарним графіком фінансових платежів.

  4. Облік грошових коштів на валютному рахунку.

  Операції з іноземною валютою можуть здійснювати будь-які підприємства. Зцією метою необхідно відкрити в банку, що має дозвіл (ліцензію) від
  Центрального банку Росії на здійснення операцій в іноземній валюті,поточний валютний рахунок. Банки, що отримали ліцензію, називаютьсяуповноваженими банками.

  Працюючи за договорами-контрактами, укладеними російськими підприємствами
  - Учасниками зовнішньоекономічної діяльності, оплата яких проводитьсяв іноземній валюті, підприємства зобов'язані 50% виручки продавати на валютномуринку, через уповноважені банки, протягом 14 днів з дня її зарахування.
  Ця особливість вимагає початкового відображення всієї суми надійшлавиручки в іноземній валюті на так званий транзитний рахунок. Банкповідомляє клієнта про зарахованих сумах з метою своєчасного отримання віднього документа про продаж і зарахування інвалютних коштів на поточний рахунок.
  Якщо розпорядження від підприємства про продаж інвалюти не отримано, то банкможе проводити її самостійно.

  До дорученням на обов'язковий продаж валюти додається платіжнедоручення для відшкодування рубльового еквівалента проданої валюти та їїзарахування на розрахунковий рахунок підприємства. Таким чином, вся виручка віноземній валюті ділиться на дві частини: 50% у вигляді інвалюти зараховується напоточний валютний рахунок, інші 50% в рублевому еквіваленті (за курсом,встановленому ЦБ РФ) - на розрахунковий рахунок.

  Для обліку руху коштів в іноземній валюті в плані рахунківпередбачено рахунок 52 "Валютний рахунок". Відповідно до вказівок щодо заповненняквартальної бухгалтерської звітності підприємства в 1993 р. (п.11)рекомендовано відкривати до цього рахунку такі субрахунки: 1 "Транзитнівалютні рахунки ", 2" Поточні валютні рахунки ", 3" Валютні рахунки за кордоном ".
  Найменування субрахунків дано у множині тому, щоаналітичний і синтетичний облік у розрізі субрахунків організовується закодами валют. Підприємства мають право не тільки на обов'язкову, а й насамостійний продаж інвалюти через уповноважені банки. Продажінвалюти відображається на рахунку 48 "Реалізація інших активів". Обов'язковапродаж оформлюється наступним чином:

  1. Д-т сч.57 "Переклади в шляху" Списання інвалюти

  К-т сч.52-1 "Транзитні валютні рахунки". з транзитного рахунку

  2. Д-т сч.48 "Реалізація інших активів" Продана інвалюта в

  К-т сч.57 "Переклади в шляху". рублевому еквіваленті на день списання

  3. Д-т сч.51 "Розрахунковий рахунок" Оприбутковані виручка

  К-т сч.48 "Реалізація інших активів". на день зарахування

  4. Д-т сч.48 "Реалізація інших активів" Списання позитивної

  К-т сч.80 "Прибутки та збитки". курсової різниці (прибуток)

  5. Д-т сч.80 "Прибутки та збитки" Списання негативною

  К-т сч.48 "Реалізація інших активів". курсової різниці (збиток)

  При реалізації, продажу зайвої інвалюти запису на рахунках ідентичні,крім відсутності рахунку 57 "Переклади в шляху":

  1. Д-т сч.48 "Реалізація інших активів" Списання проданої валюти

  К-т сч.52 "Валютний рахунок". по курсу останньої пере-оцінки (балансової) вартості

  2. Д-т сч.51 "Розрахунковий рахунок" Зарахування виручки від

  К-т сч.48 "Реалізація іншихактивів ". продажу валюти за курсом на день продажу

  3. Д-т сч.48 "Реалізація інших активів" Списання позитивної

  К-т сч.80 "Прибутки та збитки". курсової різниці (прибуток)

  4. Д-т сч.80 "Прибутки та збитки" Списання негативною

  К-т сч.48 "Реалізація інших активів". курсової різниці (збиток)

  Відповідно до закону про валютне регулювання підприємство має правокупувати іноземну валюту на внутрішньому валютному ринку РФ у порядку і націлі, визначені ЦБ РФ, через уповноважені банки. Такими цільовиминапрямками можуть бути: витрати на відрядження, операції з виконаннязобов'язань за договорами-контрактами та ін

  У бухгалтерському обліку ці операції знаходять відображення на наступнерахунках:

  1. Д-т сч.76 "Розрахунки з різними дебіторами Перерахування грошових і кредиторами" коштів банку або не-

  К-т сч.51 "Розрахунковий рахунок". посередньо валютній біржі

  2. Д-т сч.52 "Валютний рахунок" Зарахування інвалюти на

  К-т сч.76 "Розрахунки з різними дебіторами поточний валютний рахунок і кредиторами".

  3. Д-т сч.26 "Загальногосподарські витрати" Сума комісійної

  К-т сч.76 "Розрахунки з різними дебіторами винагороди відно-і кредиторами". сітся на витрати підпри-ємства

  У будь-яких випадках, облік інвалюти відображається в двох оцінках: у валютііноземної держави та у валюті РФ (національної).

  При купівлі іноземної валюти вона зараховується, минаючи транзитний рахунок,на поточний валютний рахунок (52-2). Перевищення курсу купівлі над курсом ЦБ РФзаписується за дебетом рахунка 81 "Використання прибутку" і кредитом рахунку 51
  "Розрахунковий рахунок".

  Відділення банку повідомляє підприємство про рух інвалюти за йогоособовим рахунком випискою як з транзитного, так і з поточних рахунків. Напідставі виписок з поточних валютних рахунків ведеться журнал-ордер № 2/1 дляоборотів по кредиту і відомість № 2/1 - за дебетом. За валютному рахункунеобхідно також вести картки аналітичного обліку за найменуваннямивалют.

  5. Облік грошових коштів на інших рахунках у банках.

  Кожна організація має право відкривати в будь-якому банку розрахункові та іншірахунки для зберігання вільних грошових коштів і здійснення всіх видіврозрахункових, кредитних і касових операцій.

  Організаціям, що мають окремі нехозрасчетние підрозділи
  (магазини, склади, філії та ін) поза свого місцезнаходження, поклопотанням власника основного рахунку можуть бути відкриті розрахункові субрахункидля зарахування виручки та виробництва розрахунків за місцем знаходженнянехозрасчетних підрозділів.

  Поточні рахунки відкривають організаціям, що не володіє ознаками,що дають можливість відкрити розрахунковий рахунок: виробничих (структурних)одиницям виробничих і науково-виробничих об'єднань; іншимгоспрозрахунковим підрозділам організацій, розташованих поза нимимісцезнаходження; кооперативам за місцем знаходження їх філій та ін

  Слід зазначити, що питання про кількість розрахункових рахунків в однійорганізації вирішувалося в різні роки по-різному. Відповідно до Указу
  Президента РФ від 23 травня 1994р. № 1006 (18, п.2) організація могла мати набанках тільки один розрахунковий (поточний) рахунок для здійснення операцій зосновної діяльності.

  Указом Президента РФ від 21 березня 1995р. № 291 п. 2 Указу Президента від
  23 травня 1994р. № 1006 відмінено. Організації знову отримали можливість матинеобмежену кількість рублевих розрахункових (поточних) рахунків,розраховуватися з бюджетом та виконувати інші розрахунки з будь-якого розрахунковогорахунку.

  При цьому треба мати на увазі, що відповідно до Указу Президента РФ
  № 1006 з метою контролю за першочерговістю платежів до бюджетуплатники податків зобов'язані надавати щоквартально, починаючи зі звіту за
  IV квартал 1994р., Відомості про всі розрахункових (поточних) рахунках, а такожпозичкових, депозитних та інших рахунках у банках та інших кредитнихустановах.

  Порядок відкриття розрахункового рахунку. Для відкриття розрахункового рахункуорганізація повинна надати до установи обраного нею банку наступнідокументи: заяву на відкриття рахунку встановленого зразка; нотаріально завірені копії статуту організації, установчогодоговору та реєстраційного свідоцтва; довідку податкового органу про реєстрацію організації якплатника податків; копії документів про реєстрацію як платників до Пенсійногофонд РФ і до Фонду обов'язкового медичного страхування; картка із зразками підписів керівника, заступника керівника таголовного бухгалтера з відбитком печатки організації за встановленою формою,завірену нотаріально.

  У разі відсутності в організації посади головного бухгалтера накартці ставиться підпис тільки керівника організації.

  У державних організаціях підпису керівника і головногобухгалтера можуть завіряти замість нотаріусів вищі організації.

  Іноземним юридичним особам (нерезидентам) рублеві рахунки можуть бутивідкриті тільки за місцем знаходження їх представництв і філій упорядку, встановленому спеціальною інструкцією.

  При тимчасовій відсутності печатки у створеної організації керівникбанку дозволяє протягом терміну, необхідного для виготовлення печатки,надавати в банк документи без відбитка печатки.

  З розрахункового рахунку банк оплачує зобов'язання, витрати та дорученняорганізації, що проводяться в порядку безготівкових розрахунків, а також видаєкошти на оплату праці і поточні господарські потреби. Операції ззарахування сум на розрахунковий рахунок або списань власників розрахункового рахунку
  (грошових чеків, оголошень на внесок готівкою, платіжних доручень) або зїх згодою (оплата платіжних вимог постачальників і підрядників).
  Виняток становлять платежі, що стягуються у безспірному порядку за рішенням
  Державного арбітражу, народного суду, податкових або фінансовихорганів.

  У безспірному порядку з рахунків організації списуються платежі, невнесені в термін до державного бюджету, позабюджетні фонди, фондиспеціального призначення, за митні процедури, платежі за виконавчимиі прирівняним до них документів.

  В безакцептному порядку оплачують рахунки енергопостачальних,теплопостачальних та водопровідно-каналізаційних організацій.

  При недостатності коштів на рахунку списання грошовихкоштів з рахунку здійснюється в послідовності, визначеної
  Цивільним кодексом РФ (ст.855):

  1) за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів з рахунку для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю, а також вимог про стягнення аліментів;

  2) за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків з виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, з виплати винагород за авторським договором;

  3) за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і в позабюджетні фонди;

  4) за виконавчими документами, які передбачають задоволення інших грошових вимог;

  5) за іншим платіжним документів і в порядку календарної черговості.

  Списання коштів з рахунку за вимогами, що належать до однієї черги,провадиться в порядку календарної черговості надходження документів.

  Особливий порядок розрахунків за розрахунковими та поточними рахунками встановлено
  Указом Президента РФ від 18 серпня 1996р. № 1212 для організацій -недоїмників. Організаціями-недоїмників вважаються організації, що маютьзаборгованості по платежах до бюджетів усіх рівнів та державнихпозабюджетні фонди (Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ іін.)

  Зазначені організації зобов'язані зареєструвати в податковому органі, вякому вони перебувають на обліку, рахунок недоїмників. Він вибирається організацієюз числа вже наявних рублевих розрахункових або поточних рахунків, в яких упротягом останнього місяця не було порушень термінів виконання платіжнихдоручень організації-недоїмників з вини кредитної організації або РКЦ
  Банку Росії.

  Не пізніше наступного робочого дня організація-недоїмників письмовоінформує всіх своїх дебіторів і кредиторів про реквізити рахункунедоїмників, на який необхідно зараховувати кошти.

  На рахунок недоїмників перераховуються платіжними дорученнями залишкикоштів, які є на будь-яких інших рахунках організацій, крім рахунків пообліку коштів бюджетів всіх рівнів та рахунків з обліку бюджетних коштівпозабюджетних організацій, за винятком коштів, що спрямовуються на оплатурозрахункових документів першої та другої груп черговості платежів,встановлених ст.855 Цивільного кодексу РФ.

  При відсутності або недостатності коштів на рахунках рублевихорганізація-недоїмників має право конвертувати валютні кошти в рублі вмежах сум, необхідних для погашення недоїмки, і зарахувати їх назареєстрований рахунок недоїмників.

  Організація-недоїмників може укласти додатковий договірбанківського рахунку з кредитними організаціями, в яких відкриті іншірахунку недоїмників, про щоденне перерахування кредитною організацієювідповідної суми коштів з рахунків недоїмників на зареєстрованийрахунок недоїмників.

  Щодня або в інші терміни, встановлені за угодою зорганізацією, банк видає виписки з його розрахункового рахунку з додаткомвиправдувальних документів. У виписці вказують початковий і кінцевий залишкина розрахунковому рахунку та суми операцій, відображених на розрахунковому рахунку.
  Бухгалтерія перевіряє правильність сум, зазначених у виписці, і привиявлення помилки негайно сповіщає про це банк. Спірні суми можутьбути оскаржене протягом 10 днів з моменту отримання виписки.

  Грошові кошти підприємства, що зберігаються на розрахунковому рахунку,враховують на активному синтетичному рахунку 51 «Розрахунковий рахунок». У дебетцього рахунку записують надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, а вкредит - зменшення грошових коштів на розрахунковому рахунку. Підставою длязаписів по розрахунковому рахунку є виписки банку з доданими до нихвиправдувальними документами.

  Крім рахунків 50 і 51 нового Плану рахунків передбачено використаннярахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках».

  На рахунку 55 обліковують наявність та рух грошових коштів увітчизняної та зарубіжної валютах, що знаходяться в акредитивах, чековихкнижках, інших платіжних документах (крім векселів), на поточних, особливих іспеціальних рахунках, а також рух коштів цільового фінансування в тійчастини, яка підлягає відокремленому зберіганню.

  До рахунку 55 можуть бути відкриті субрахунки:

  1 «Акредитиви»;

  2 «Чекові книжки» та ін

  Порядок здійснення розрахунків при акредитивної форми розрахунківрегулюється Центральним банком РФ.

  Зарахування грошових коштів в акредитиви відображається за дебетом рахунка
  55, субрахунок 2, і кредитом рахунків 51 «Розрахунковий рахунок», 52 «Валютний рахунок», 90
  «Короткострокові кредити банків» та інших рахунків.

  В міру використання акредитивів їх списують з кредиту рахунка 55,субрахунок 1, в дебет рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» абоінших подібних рахунків.

  Невикористані кошти в акредитивах повертаються до організації навідновлення того рахунку, з якого вони були раніше перераховані, ісписують з кредиту рахунка 55 в дебет рахунків 51, 52, 90 або інших рахунків.

  Аналітичний облік по субрахунку 55-1 ведуть по кожному виставленомуакредитивом.

  На субрахунку 55-2 «Чекові книжки» враховують рух коштів,що перебувають у чекових книжках. Порядок здійснення розрахунків чекамирегулюється банком.

  Видані чекові книжки відображають за дебетом рахунка 55, субрахунок 2, ікредиту рахунків 51, 52, 90 та інших подібних рахунків. При використаннічекових книжок відповідні суми списуються з рахунку 55 у дебет рахунку
  76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» або інших подібних рахунків
  (згідно з виписками банку). Суми по чеках виданих, але не сплачених банком
  (не пред'явленими до оплати) залишаються на рахунку 55-2.

  Суми залишилися невикористаних чеків і повернутих у банксписують з кредиту рахунка 55, субрахунок 2, в дебет рахунків 51, 52, 90 абоінших рахунків.

  Аналітичний облік по субрахунку 55-2 ведуть з кожної отриманої чековоїкнижці.

  На окремих субрахунках рахунку 55 враховують рух відособленощо зберігаються в банку коштів цільового фінансування (надходжень): коштів,що надійшли на утримання спеціальних установ від батьків та іншихджерел; коштів на фінансування капітальних вкладень (акумулюютьсяі витрачаються організацією з окремого рахунку); субсидії урядовихорганів і т.д.

  Філії, структурні одиниці, що входять до складу організації тавиділені на самостійний баланс, яким відкриті поточні рахунки вмісцевих банків установах для здійснення поточних витрат, відображають наокремому субрахунку до рахунку 55 рух зазначених коштів.

  Наявність та рух грошових коштів в іноземних валютах враховують нарахунку 55 відокремлено.

  Аналітичний облік по даному рахунку повинен забезпечити отримання данихпро наявність та рух грошових коштів в акредитивах, чекових книжках іт.п. на території країни і за кордоном.

  6. Облік грошових документів і перекладів в дорозі.

  На рахунку 56 «Грошові документи» враховують грошові документи,що знаходяться в касі організації (поштові та вексельні марки, маркидержавного мита, сплачені авіаквитки, сплачені путівки всанаторії та будинки відпочинку та інше). Грошові документи враховують за номінальноювартості. Аналітичний облік грошових документів ведуть за їх видами.

  Акціонерні товариства можуть відкривати до рахунку 56 спеціальний субрахунок
  «Власні акції, викуплені в акціонерів», на якому враховуютьзазначені акції, викуплені для наступного продажу або анулювання.
  Інші господарські товариства можуть використовувати цей субрахунок для облікучастки учасника, придбаної в установленому порядку самим товариствомдля передачі іншим учасникам або третім особам.

  При викупі акціонерним товариством (товариством) у акціонера
  (товариства) належних йому акцій (часток) дебетують рахунок 56 «Грошовідокументи »і кредитують рахунки обліку грошових коштів (51, 52 та ін.)
  Анулювання викуплених акціонерним товариством акцій відображають за дебетомрахунку 85 «Статутний капітал» і кредитом рахунку 56.

  Рахунок 57 «Переклади в шляху» призначений для обліку грошових коштів
  (переказів) у вітчизняній та іноземній та іноземній валютах в дорозі,тобто внесених до кас банків, ощадбанків або поштових відділень длязарахування на рахунки організацій, але ще не зарахованих за призначенням.

  Підставою для прийняття на облік за рахунком 57 сум є квитанціїустанов банку, ощадної каси і поштових відділень, копіїсупровідних відомостей на здачу виручки інкасаторами банку та ін

  Рух грошових коштів, (переказів) в іноземних валютах враховуюна рахунку 57 відокремлено.

  7. Висновки та пропозиції.

  1. Своєчасне і правильне документування операцій з рухугрошових коштів і розрахунків, контроль за збереженням грошових коштів іцінних паперів в касі підприємства;

  2. Використанням грошових коштів за їх цільовим призначенням.

  3. Своєчасність розрахунків з постачальниками, покупцями
  (замовниками), бюджетом, банками, органами соціального страхування,робітниками і службовцями і др.;

  4. Своєчасна перевірка розрахунків з дебіторами і кредиторами дляпопередження простроченої заборгованості.

  Список використаної літератури.

  1. Козлова Е.П., Парашутін Н.В., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н.
  Бухгалтерський облік. - М.: Фінанси і статистика, 1994.

  2. Бухгалтерський облік: Підручник/П.П. Новиченко, Т.Н. Шеїна, Ф.П. Васін іін; Під. ред. П.П. Новиченко - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: Фінанси істатистика, 1990.

  3. Волков Н.Г. Бухгалтерський облік і звітність на підприємстві. - М.: Дело иправо, 1992.
  4. Грабова Н.Н. Бухгалтерський облік в торгівлі. - М.: УЧЕТІНФОРМ, 1997р.
  5. Завгородний В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системіуправління підприємством. - М.: Фінанси і статистика, 1997р.
  6. Савлук Н.В. Бухгалтерський облік. М.: Лібра, 1997р.

  7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формамивласності. - М.: Фінанси і статистика 1996р.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status