ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік грошових коштів
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Сучасний Гуманітарний Інститут

  Курсова робота

  з дисципліни

  Бухгалтерський облік

  Тема Облік грошових коштів

  виконала: студентка II курсу заочного відділення гр Е98-201у

  Гізенко Н.В.

  Красноярськ - 1999

  Зміст
  Вступ 3

  Господарські зв'язку 3
  Облік грошових коштів 4

  Облік операцій по розрахунковому рахунку 4

  Облік грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень 5

  Облік касових операцій 7

  Облік грошових документів, коштів у дорозі, короткострокових фінансових вкладень 12

  Вексель з номіналом в іноземній валюті як засіб розрахунків 15

  Аналіз руху грошових коштів 16

  Аналіз дебіторської заборгованості 25

  Про покупках організації за готівковий розрахунок 26

  Видача готівкових грошових коштів 26 для придбання матеріальних цінностей (робіт, послуг) 26

  Документальне оформлення покупок за готівковий розрахунок у юридичних осіб в роздрібній торгівлі 28

  Документальне оформлення покупок за готівковий розрахунок у юридичних осіб (крім роздрібної торгівлі) 30

  Документальне оформлення покупок за готівку у фізичних осіб та громадян-підприємців 32

  Внесок готівкою на розрахунковий рахунок 33

  Застосування бланків суворої звітності при здійсненні грошових розрахунків з населенням 34

  Експлуатація контрольно-касової машини і відображення в бухгалтерському обліку виручки , отриманої із застосуванням контрольно-касової машини 36
  Висновок 37
  Література: 39
  Приклади 40
  Програми 42

  Введення

  Господарські зв'язку

  Господарські зв'язки - необхідна умова діяльності підприємства.
  Вони забезпечують безперебійність постачання, безперервність процесувиробництва і своєчасність відвантаження і реалізації продукції. Оформляютьсяі закріплюються господарські зв'язки договірними відносинами у випадках, колиодне підприємство виступає постачальником матеріальних цінностей або послуг, аінше-покупцем, споживачем їх, а значить, і платником.

  Під розрахунковими відносинами розуміється зобов'язання покупцясплатити у встановлені терміни вартість матеріальних цінностей, послуг ііншої заборгованості після виконання постачальником договірних зобов'язаньабо право постачальника вимагати від покупця суму оплати за відвантаженуйому продукцію або надані послуги. Чітка організація розрахунків міжпостачальниками та покупцями має велике значення, тому що надаєбезпосередній вплив на прискорення оборотності оборотних коштів,своєчасне надходження грошових коштів веде до скороченнязаборгованості. Разом з тим, у підприємства виникають взаємини зробітниками і службовцями, які виконують виробничий план, що також спричиняєза собою розрахунки з працівниками, з органами соціального страхування таіншими організаціями та особами. Всі ці розрахунки ведуться в грошовій формі.
  Основна маса їх здійснюється безготівковим шляхом, шляхом перерахуваннягрошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача. Безготівковірозрахунки проводяться за допомогою різних банківських операцій, які замінюютьготівку в обігу. Значить, посередниками при здійсненні цихрозрахунків виступають банки РФ.

  При проведенні розрахункових операцій банки контролюють дотриманняпідприємствами платіжної і договірної дисципліни, а також сприяютьзастосування найбільш доцільних норм розрахунків. Безготівкові розрахунки затоварно - матеріальні цінності, виконані роботи та надані послугипідприємства ведуть по акцептний формі, акредитивами, платіжнимидорученнями, поштовими і телеграфними перекладами, чеками, векселями.
  Порядок та форми розрахунків між платниками і одержувачами коштіввизначаються договором.

  Будь нормальної працюючої організації необхідний банківськийрахунок. Відкриття розрахункового рахунку - одна з самих перших кроків кожноїорганізації після її державної реєстрації. Цим зумовленанеобхідність для бухгалтерів, які безпосередньо здійснюють уорганізаціях роботу з банківським рахунком, володіти основними знаннями провзаємні права та обов'язки власників рахунків і обслуговуючих їх банків,а також про правильне оформлення розрахункових документів по руху грошовихкоштів по рахунку. Взаємовідносини організації з банком починаються, якправило, з відкриття розрахункового рахунку. Відповідно до статті 486
  Цивільного кодексу РФ банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунку збудь-яким клієнтом, що звернувся в даний банк з пропозицією відкрити рахунок уВідповідно до банківських правил. Слід зазначити, що банк не має прававідмовити організації у відкритті рахунку, за винятком випадків, коли такийвідмова викликаний відсутністю у банку взяти ще одну організацію на банківськеобслуговування. Організація має право відкрити декілька розрахункових рахунків врізних банках.

  Облік грошових коштів

  Облік операцій по розрахунковому рахунку

  Банк виконує доручення підприємства про перерахування або видачувідповідних сум в оплату придбаних товарно - матеріальнихцінностей, щодо погашення позик банку та позик, зобов'язань перед бюджетом,позабюджетними фондами, постачальниками, іншими кредиторами для розрахунків зчленами трудового колективу по оплаті праці, на відрядження,господарські та представницькі витрати, придбання паливно - мастильнихматеріалів, інші цілі в межах залишку коштів на рахунку і дотриманнячерговості, передбаченої законодавством.

  Списання грошових коштів з розрахункового рахунку за вимогами,відносяться до однієї черговості, здійснюється в порядку календарноїчерговості надходження документів.

  Банк контролює операції, що здійснюються з розрахункового рахунку. УЗокрема, перевіряє, чи не проводить підприємство - власник рахунку операції,що не відповідають характеру його діяльності, передбаченої статутом,порушують встановлений порядок використання коштів або правил розрахунків.

  При недостатності або відсутності коштів на розрахунковому рахункупідприємства пред'явлені до оплати платіжні документи банк поміщає вкартотеку 2. Документи, поміщені в картотеку, банк оплачує в мірунадходження коштів на розрахунковий рахунок підприємства, дотримуючись умовчерговості.

  При відкритті рахунку і в будь-який момент після відкриття рахункуорганізація як клієнт банку може зажадати від банку надатиінформацію про наявність ліцензії на здійснення банківських операцій,інформацію про фінансову звітність - бухгалтерський баланс, звіт про прибуткита збитки, аудиторський висновок за підсумками року, а також щомісячнібухгалтерські баланси за поточний рік.

  Одним з основних документів, що регулюють відносини між банком іклієнтом при здійсненні операцій по безготівковому розрахунку, єдоговір між банком і клієнтом.

  У договорі може бути передбачено, протягом якого терміну банкзобов'язаний здійснювати перерахування коштів за дорученням клієнта. Якщо даний? лучателя і особи, якій довірено отримання грошей, а у відомості передрозпискою одержувача касир робить напис "За дорученням".
  Відповідним чином оформлена довіреність залишається у касира, віндокладає її до видаткового касового ордера або відомості.

  Оформлення виплат з оплати праці.

  Заробітну плату, допомоги по тимчасовій непрацездатності та преміїкасир виплачує за платіжними відомостями. На титульному (заголовному) аркушіплатіжної відомості робиться дозвільний напис в касу про видачу грошейза підписом керівника підприємства та головного бухгалтера або осіб, нимиуповноважених, із зазначенням строків видачі грошей та їх суми прописом
  (Додаток № 4). Так само можна оформляти разові видачі заробітної плати абодепонованих сум кільком особам. Разові виплати заробітної платиокремим особам оформляють, як правило, видатковими касовими ордерами.

  Після закінчення трьох робочих днів після отримання грошей зустанови банку для оплати праці, допомоги з тимчасової непрацездатності,премій касир в платіжній відомості проти прізвищ осіб, які не отрималигроші, ставить штамп або робить помітку від руки "Депоновано", потімскладає реєстр депонованих сум. У відомості касир робить напис профактично виплачених і неодержаних суми, яку завіряє своїмпідписом. Якщо гроші за відомістю видавав не касир, а інша особа
  (роздавальник), то на відомості додатково роблять відповідний напис,а особа, яка видала гроші, її підписує. На видану за платіжною відомістюсуму виписують видатковий касовий ордер, або безпосередньо на платіжнійвідомості ставиться штамп "Видатковий касовий ордер № ..".

  Документальне оформлення здачі готівки на розрахунковий рахунокпідприємства.

  Готівкові гроші, отримані в банку для оплати праці, невикористані в триденний термін, а також всю готівку,що перевищує встановлений ліміт зберігання готівки, підприємствозобов'язана здати в обслуговує установа банку. Касир підприємствавиписує оголошення на внесок готівки, в якому вказує джерелоосвіти внесених коштів (виручка за роботи і послуги, не виданазаробітна плата і т. п.). Установа банку видає касиру квитанцію наприйняті суми, яка служить підставою для складання у бухгалтеріївидаткового касового ордера.

  Вимоги, що пред'являються до оформлення касових ордерів.

  Касові ордери повинні бути чітко заповнені за всіма реквізитами. У нихвказується підстава для їх складання та перераховуються документи, якідо них додаються. Прибуткові та видаткові касові ордери або замінюючі їхдокументи негайно після одержання або видачі грошей підписує касир, адодані до них документи погашаються штампом або написом "Оплачено" - зобов'язковим зазначенням дати (числа, місяця, року), щоб виключитиможливість їх повторного використання.

  Чинними правилами будь-які виправлення, хоча б і обумовлені,в касових ордерах заборонені. Якщо при заповненні касового ордерадопустили помилку, то його оформляють заново.

  Аналітичний облік касових операцій.

  Одразу ж після отримання або видачі грошей по кожному ордеру абозамінює його документом касир робить записи в касовій книзі ф. КВ-4,яка призначена для обліку руху готівкових грошей. Підприємство ведетільки одну касову книгу. Вона повинна бути пронумерована, прошнурована іопечатана сургучною або містичний печаткою. На останній сторінці касовоїкниги вказують кількість пронумерованих сторінок, засвідчується підписамикерівника підприємства та головного бухгалтера. Записи в касовій книзіроблять у двох примірниках через копіювальний папір. Щодня в кінціробочого дня касир підбиває підсумки (обороти) операцій за день, виводитьзалишок грошей у касі на наступне число і суму за платіжними відомостями наоплату праці, не списану за видатками. Другий відривний аркуш (звіт касира --копія записів у касовій книзі за день) з прибутковими та видатковимидокументами касир передає в бухгалтерію під розписку в касовій книзі.

  Дозволяється на підприємстві автоматизувати ведення касової книги.

  На підприємствах, де працюють кілька касирів, їх роботукоординує старший касир, який перед початком робочого дня видаєкасирам авансом необхідні для видаткових операцій суми готівкипід розписку в книгах обліку прийнятих та виданих грошей (ф. КО-5), яківідкривають на кожного касира. В кінці робочого дня касири здають виручкустаршому касиру під розписку в книзі ф. КО-5, залишок готівки,прибуткові та видаткові касові документи.

  Бухгалтерська обробка звіту касира.

  Бухгалтерська обробка звіту касира полягає в ретельнійперевірку правильності оформлення прибуткових і видаткових касових документів,відповідності записів у звіті даними доданих до неї документів,підрахунків підсумків операцій за день та залишків на початок і кінець робочогодня. Повинні бути також звірені суми отриманих та зданих готівки вустанови банку з розрахункового та інших рахунках. Після перевірки касовогозвіту в спеціальній його графі проставляють номери кореспондуючих рахунків.

  На підприємствах комунального та побутового обслуговування значнінадходження готівки від населення за надані послуги і виконаніроботи. Це зумовлює необхідність організації спеціального контролюповноти їх оприбуткування та своєчасності здачі виторгу. Отриманіготівкові гроші за відповідними первинними документами підприємствощоденно здає, в відділення ощадного банку, відділення зв'язку,інкасаторів чи безпосередньо до установи банку для зарахування нарозрахунковий рахунок підприємства.

  Акт ревізії каси.

  Порядком ведення касових операцій передбачені раптові ревізіїкаси з повним полістним перерахуванням грошей і перевіркою інших цінностей,що знаходяться в касі, у строки, встановлені керівником підприємства.

  Ревізію каси проводить інвентаризаційна комісія, постійнодіюча або робоча, призначена наказом по підприємству. Членикомісії у присутності касира перевіряють наявність полістним перерахунком всіхгрошей, що знаходяться в касі, квитанції на здані для зберігання цінності,цінні папери, чекові книжки і бланки суворої звітності, а також веденнякасової книги та порядок зберігання грошей.

  Результати інвентаризації оформляють актом ф. інв.-15. В актіфактичні залишки касової готівки зіставляють з даними обліку, щодає можливість визначити нестачу або надлишок грошових коштів. Актповинен бути оформлений у день ревізії каси та підписаний всіма членамиінвентаризаційної комісії.

  Якщо буде встановлена нестача чи надлишок грошей, касирпредставляє комісії письмове пояснення.

  Акт складають у двох примірниках: один залишається у справах бухгалтерії,другий - у касира. Виявлені під час інвентаризації надлишки зараховують в доходпідприємства і прибуткують (дебет рахунку 50, кредит субрахунку 80-3), а недостачувідносять на винну особу (дебет рахунку 84, кредит рахунку 50; дебет субрахунка
  73-2, кредит рахунку 84) і утримують з нього (дебет рахунків 50, 70, кредитсубрахунку 73-2).

  Розрахунки готівкою з населенням за продукцію, роботи, послуги.

  З метою впорядкування прийому та обліку готівкових грошових коштів,що надходять від населення як плата за товари і послуги, і забезпеченнязахисту прав споживачів встановлено обов'язкове застосування підприємствамивсіх організаційно-правових форм власності контрольно-касових машинпри розрахунках з населенням.

  Відповідно до Закону Російської Федерації від 18 червня 1993 №
  5215-1 "Про застосування контрольно-касових машин при здійсненні грошовихрозрахунків з населенням "підприємства повинні реєструвати контрольно -касові машини в податкових органах за місцем знаходження підприємства (ст.
  4).

  Облік грошових документів, коштів у дорозі, короткострокових фінансових вкладень

  Для обліку зазначених об'єктів призначені рахунку 56 "Грошовідокументи ", 57" Переклади в шляху ", 58" Короткострокові фінансові вкладення ".

  Порядок обліку грошових документів.

  Грошовими документами вважаються що знаходяться в касі підприємстваоплачені путівки в санаторії, пансіонати та будинки відпочинку, поштові марки,проїзні квитки та ін

  Придбані підприємством путівки (дебет рахунку 56, кредит рахунків 51,
  52, 76-3) видаються членам трудового колективу безкоштовно за рахунок фондусоціальної сфери (дебет субрахунка 88-4, кредит рахунку 56) або з частковоюоплатою їх вартості (Приклад № 3).

  Якщо на підприємстві фонд коштів соціальної сфери не формують, товидачу пільгових путівок відносять за рахунок чистого прибутку підприємства (дебетсубрахунки 81-2, кредит рахунку 56).

  Придбані поштові марки і проїзні квитки (дебет рахунку 56,кредит рахунків 50, 51, 76-3) списують у міру їх витрати і включають ввитрати обігу (дебет рахунків 20, 23, 25, 26, 29, 43, кредит рахунку 56),за рахунок спеціальних фондів (дебет рахунку 88), чистого прибутку (дебет субрахунка
  81-2), коштів цільового фінансування (дебет рахунку 96) в залежності відхарактеру витрат.

  Відкриті акціонерні товариства на рахунку 56 враховують операції з викупувласних акцій на окремому субрахунку. Викуплені власні акціїприймаються на облік (дебет рахунку 56, кредит рахунків 50, 51) по їхномінальною вартістю з віднесенням різниці між фактичними витратами навикуп і номінальної вартості акції на рахунок 87 "Додатковий капітал" субрахунок
  2 "Емісійний дохід": позитивної (дебет рахунку 56, кредит субрахунку 87-2)або негативною (дебет субрахунка 87-2, кредит рахунків 50, 51).

  Облік грошових коштів у дорозі.

  До грошових коштів в дорозі відноситься виручка підприємства, отриманадо каси від покупців і замовників за реалізовану продукцію (послуги,роботи), внесена до відділення банку, каси поштового відділення абопередана інкасатора банку для зарахування на розрахунковий рахунок. Сумизданої готівки (дебет рахунку 57, кредит рахунку 50) відображають в обліку напідставі квитанції на здачу готівки установі банку, поштового відділеннякопії супровідних відомостей на здачу виручки інкасатор банку. Сумив дорозі зараховують на розрахунковий рахунок підприємства (дебет рахунку 51, кредитрахунку 57). Рух грошових переказів в іноземній валюті враховуютьвідокремлено на субрахунку рахунку 57.

  Короткострокові фінансові вкладення.

  Рахунком 58 "Короткострокові фінансові вкладення" користуються підприємства,які вклали інвестиції на строк не більше року в дохідні активи (цінніпапери) інших підприємств або придбали процентні облігації внутрішніхдержавних і місцевих позик (дебет рахунку 58, кредит рахунків 51, 52), атакож надали позики іншим підприємствам.

  Аналітичний облік короткострокових фінансових вкладень ведуть за їхвидів, а в розрізі видів - по підприємствах, що продав цінні папери.
  Дивіденди, отримані по облігаціях і цінних паперів, підприємство зараховуєяк операційні доходи (дебет рахунків 51, 52, кредит субрахунку 80-2).

  Перекладені кошти короткострокових фінансових вкладень, за якимиоблігації та свідоцтва не отримані, враховують на рахунку 58 відокремлено
  (за сумами переведених вкладів). Якщо цінні папери зберігаються у відділеннібанку (депозитарії), то витрати, пов'язані зі зберіганням, відносять за рахунокчистого прибутку (дебет субрахунка 81-2, кредит рахунків 51, 52).

  Надані іншим підприємствам на термін не більше одного року позикиу грошовій формі (дебет субрахунка 58-3, кредит рахунків 51, 52) числяться дотих пір, поки вони не будуть погашені (дебет рахунків 51, 52, кредит субрахунка
  58-3). Умови погашення та відсотки за користування позиковими коштамирегулюються укладеним договором позики. Відсотки за виданими позикамизараховують як операційні доходи підприємства (дебет рахунків 51, 52, кредитсубрахунку 80-2). З отриманих відсотків по виданих позиках підприємствасплачують до бюджету ПДВ за розрахунковою ставкою 16,67% (Приклад № 4).

  Синтетичний облік касових операцій.

  Для обліку касових операцій планом рахунків передбачено активний рахунок
  50. За дебетом рахунка 50 відображають господарські операції з надходженняготівкових грошей в касу підприємства з кредиту різних рахунків залежно відвиду надходження.

  За кредитом рахунка 50 відображають операції з вибуття готівки з каси здебет різних рахунків залежно від напрямку витрат.

  Облік операції на інших рахунках у банках.

  На рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках" підприємство враховуєвідкриті акредитиви (субрахунок 55-1), депоновані кошти в чековікнижки (субрахунок 55-2), ощадні сертифікати (субрахунок 55-3), іншірахунку (субрахунок 55-4).

  Зараховані на акредитиви грошові кошти (дебет субрахунка 55-1,кредит рахунків 51, 52) списуються в міру їх використання на підставівиписок банку (дебет рахунку 60, кредит субрахунку 55-1), а невикористанівідновлюються банком на той рахунок, з якого вони були відкриті (дебетрахунків 51, 52, кредит субрахунку 55-1).

  акредитивну форму розрахунків з постачальниками застосовують, якщо вонапередбачена умовами договору.

  Аналітичний облік на субрахунку 55-1 ведеться окремо по кожномувиставленого акредитива. Депоновані підприємством кошти в чековоїкнижці (дебет рахунку 55-2, кредит рахунку 51) списують у міру оплати банкомчеків, виданих постачальникам товарів (дебет рахунків 60, 76, кредит субрахунка
  55-2). Невикористані суми, депоновані у чековій книжці, зараховуютьна розрахунковий рахунок (дебет рахунку 51, кредит субрахунку 55-2).

  Аналітичний облік по субрахунку 55-2 ведеться окремо по кожній чековоїкнижці.

  На субрахунку 55-3 підприємство враховує вільні грошові кошти,вкладені в сертифікати (дебет субрахунка 55-3, кредит рахунку 51). На цьому жрахунку підприємство враховує (на окремих субрахунках) кошти цільовогофінансування та надходжень, призначені для утримання об'єктівсоціального призначення (дитячих садків, ясел), кошти, внесенібатьками та іншими користувачами.

  Вексель з номіналом в іноземній валюті як засіб розрахунків

  В умовах часткової припинення роботи розрахунково-платіжної системи танестійкості курсу долара зростає інтерес до використання вгосподарській практиці таких негрошових форм розрахунків, які страхувалиб організації від інфляційних втрат. Основним інструментом, що відповідаютьцим вимогам, є вексель, номінал якого виражений в іноземнійвалюті (Приклад № 1.

  Однак у цьому випадку виникають питання, пов'язані з правомірністюрозрахунків такими векселями. Чи не суперечать чи подібні розрахунки валютномузаконодавством Російської Федерації?

  Найбільший інтерес представляють випадки, коли вексель, номінованийв іноземній валюті, є валютною цінністю і коли не є.

  Банківські векселі.

  Відповідно до статті 1 Закону РФ від 9 жовтня 1992 р, № 3615-1 «Про валютнерегулювання та валютний контроль »(далі по тексту - Закон про валютнерегулювання), до валютних цінностей відносяться такі цінні папери,номінал яких виражено в іноземній валюті:
  - платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви);
  - фондові цінності (акції, облігації);
  - інші боргові зобов'язання, виражені в іноземній валюті.

  Тому відповідно до підпунктів «б» та «е» пункту 10 статті 1 Законупро валютне регулювання операції з придбання вищезгаданих ціннихпаперів та їх реалізації відносяться до операцій, пов'язаних з рухомкапіталу. Порядок здійснення цих операцій встановлюється Центральнимбанком РФ.

  Резиденти можуть придбати за іноземну валюту в банківвекселі, що випускаються цими банками, які містять зобов'язання повиплати іноземної валюти. Зазначені банки повинні мати повноваження напроведення операцій з цінними паперами в іноземній валюті.

  Продаж резидентами векселів з номіналом в іноземній валютівиробляється того ж банку або іншим банкам за наявності у нихвідповідної ліцензії. Оплата за реалізовані резидентами векселя можевироблятися банками як рублями, так і іноземною валютою.

  Таким чином, придбання за валюту в уповноважених банків, що маютьвідповідну ліцензію, що випускаються такими банками валютних векселів тапродаж даних векселів цих банків можуть здійснюватися резидентами безспеціальних дозволів Центрального банку РФ.

  У той же час сфера «безліцензійного» звернення зазначених векселівзалишилася надзвичайно вузькою: «банк - банк», «банк - підприємство»,
  «Підприємство - банк». Обіг векселів, номінованих у валюті, міжорганізаціями, організаціями та фізичними особами, а також міжфізичними особими без наявності на те спеціальних дозволів Центральногобанку РФ у обох сторін чинним валютним законодавством, як і ранішене передбачено.

  Аналіз руху грошових коштів

  Одним з основних умов фінансового благополуччя підприємстває приплив коштів, що забезпечує покриття його зобов'язань.
  Відсутність такого мінімально необхідного запасу грошових коштівсвідчить про його серйозні фінансові ускладнення. Надмірна жвеличина грошових коштів говорить про те, що реально підприємство зазнаєзбитки, пов'язані, по-перше, з інфляцією і знеціненням грошей і, по -друге, з втраченою можливістю їх вигідного розміщення й одержаннядодаткового доходу. У зв'язку з цим виникає необхідність оцінитираціональність управління грошовими коштами на підприємстві.

  Існують різні способи такого аналізу. Зокрема, своєріднимбарометром виникнення фінансових ускладнень є тенденціяскорочення частки грошових коштів у складі поточних активів підприємства призростаючому обсязі його поточних зобов'язань. Тому щомісячний аналізспіввідношення грошових коштів і найбільш термінових зобов'язань (термін якихзакінчується в поточному місяці) може дати досить промовисту картинунадлишку (нестачі) грошових коштів на підприємстві.

  Інший спосіб оцінки достатності грошових коштів полягає ввизначенні тривалості періоду обігу. З цією метою використовується формула

  | | Середні залишки | х | Тривалість |. |
  | | Грошових | | періоду | |
  | Період обороту = | засобів | | | |
  | | Оборот за період | |

  Тривалість періоду складає: 360 днів - при розрахунку значенняпоказника за рік; 90 днів - при розрахунку за квартал; 30 днів - за місяць.
  Для розрахунку залучаються внутрішні облікові дані про величину залишків напочаток і кінець періоду (бажано, місяця) по рахунках грошових коштів (50
  "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок", 55 "Спеціальні рахунки вбанках "та ін.) Для цього служить формула

  | Середні залишки | = | ОД1/2 + ОД2 + ОД3 + ... + ОДn/2 |, |
  | грошових коштів | | | |
  | | | N - 1 | |

  де ОДn - залишки на початок місяця n, n - кількість місяців вперіоді.

  Для обчислення величини середнього обороту слід використовуватикредитовий оборот, очищений від внутрішніх оборотів за аналізованийперіод, за рахунком 51 "Розрахунковий рахунок", маючи на увазі, що більшістьпідприємств здійснюють безготівкові розрахунки зі своїми контрагентами, а видачагрошових коштів через касу (наприклад, заробітна плата працівників абооплата господарських витрат) передбачає їх попереднє одержання вбанку.

  Відкриття спеціальних рахунків в банку та їх використання (чековікнижки, акредитиви) за рахунок власних коштів також пов'язане зперерахуванням коштів з розрахункового рахунку на відповідні спеціальнірахунку. У цих випадках використання для обчислення величини обороту сумикредитових оборотів по рахунках 50, 52, 55 призвело б до подвійного рахунку і впідсумку до значного викривлення показника оборотності грошових коштівна підприємстві. Але якщо

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status