ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік грошових коштів та операцій в іноземній валюті
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  ПЛАН

  1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 2

  1. Основні нормативні документи ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 2

  2. Оцінка майна та зобов'язань організації в іноземній валюті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

  3. Облік курсової різниці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

  4. Особливості обліку касових операцій в іноземній валюті та операцій з валютного рахунку ... ... ... ... ... ... ... ... 6

  5. Особливості обліку операції з валютного рахунку ... ... ... .. 7

  6. Облік операцій із продажу валютної виручки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

  7. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за допомогою уповноважених банків ... ... ... ... ... ... ... ... .12

  8. Облік експортних операцій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15

  9. Облік імпортних операцій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
  2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20

  1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

  1.1 Основні нормативні документи

  1. Положення про бухгалтерський облік та звітності в Російській федерації

  (затверджено наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 26 грудня 1994 р. № 170).
  2. "План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства й Інструкція з його застосування" (затверджені наказом

  Міністерства фінансів СРСР від 1 листопада 1991 р. № 56 і рекомендовані для застосування на території Російської Федерації листом Міністерства економіки і Міністерства фінансів Української РСР від 19 грудня 1991 р. № 18-5; із змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів Російської

  Федерації від 28 грудня 1994 р. № 173 та від 28 липня 1995 р. № 81).
  3. Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції

  (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), і про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку (затверджено постановою Уряду

  Російської Федерації від 1 липня 1995 р. № 661 та від 20 листопада 1995

  № 1133).
  4. "Про типових форм квартальної бухгалтерської звітності і вказівки щодо їх заповнення в 1995 р." Наказ Міністерства фінансів Російської Федерації від 20 грудня 1994 р. № 168.
  5. "Про річної бухгалтерської звітності організацій за 1995 рік". Наказ

  Міністерства фінансів від 19 жовтня 1995 р. № 115. Додатки 1, 2, 3 до наказу Міністерства фінансів від 19 жовтня 1995 р. № 115.
  6. "Облік майна і зобов'язань організацій, вартість яких виражена в іноземній валюті". Положення з бухгалтерського обліку (затверджено наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 13 червня 1995 р. №

  50).
  7. "Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності".

  Федеральний закон Російської Федерації від 13 жовтня 1995 р. № 153-Ф3.
  8. "Про затвердження умов випуску внутрішньої державної валютної позики". Постанова Ради Міністрів - Уряду Російської

  Федерації від 15 березня 1995 р. № 222.
  9. "Про порядок обов'язкового продажу підприємствами, об'єднаннями, організаціями частини валютної виручки через уповноважені банки та проведення операцій на внутрішньому валютному ринку Російської Федерації".

  Інструкція Центрального Банку Російської Федерації від 29 червня 1992 < p> № 7.
  10. Уніфіковані правила на інкасо (ред.1978 р., публікація Міжнародної торговельної палати № 322; переклад з англійської).
  11. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (ред.

  1994 р., публікація Міжнародної торговельної палати № 500).

  1.2 Оцінка майна і зобов'язань організації в іноземній валюті < p> Специфіка обліку майна і зобов'язань в іноземній валютіполягає в перерахунку іноземної валюти в рублі, встановленняперіодичності перерахунку і численні і обліку курсових різниць.

  Порядок оцінки майна та зобов'язань організацій в іноземнійвалюті встановлений спеціальним Положенням з бухгалтерського обліку (6),узагальнив діючі до цього правила і норми оцінки й обліку з даногооб'єкту обліку.

  Згідно із зазначеним Положенням вартість майна ізобов'язань організацій, виражена в іноземній валюті, для відображення вбухгалтерському обліку та звітності підлягає перерахуванню в рублі курсу
  Центрального Банку РФ, що діє на дату здійснення операції віноземній валюті або дату складання звітності.

  За дату подання бухгалтерської звітності беруть останнійкалендарний день у звітному періоді.

  Дата здійснення операції в іноземній валюті - це день виникненняв організації права відповідно до законодавства РФ або договоромприйняття до бухгалтерського обліку майна і зобов'язань, які єрезультатом цієї операції.

  У п. 3.4 Положення наведено перелік видів майна і зобов'язань,вартість яких підлягає перерахунку на дату здійснення операції віноземній валюті, а т.ж. на дату складання звітності:грошові знаки в касі, кошти в розрахунках у банках та інших кредитнихустановах, грошові й платіжні документи, короткострокові цінні папери,кошти в розрахунках (в тому числі, по позикових зобов'язаннях) з будь-якимифізичними та юридичними особами, залишки коштів цільового фінансування,отриманих з бюджету або іноземних джерел у рамках технічної абоіншої допомоги РФ відповідно до укладених договорів або угодами.
  Слід зазначити, що згідно з наведеним переліком вищевказаноюперерахунку підлягають тільки короткострокові цінні папери. Позики, отримані івидані організацією в іноземній валюті, підлягають перерахунку незалежновід терміну позик.

  Перерахунок вартості грошових знаків у касі організації та коштів нарахунках у банках чи інших кредитних установах, виражених в іноземнійвалюті, може здійснюватися, крім того, у міру зміни курсуіноземних валют, що котируються Центральним банком РФ.

  Для складання бухгалтерської звітності перерахунок вартостіперерахованих в п. 3.4 майна і зобов'язань в рублі виробляється закурсу, останньому за часом котирування Центральним банком РФ у звітномуперіоді.

  Вартість майна і зобов'язань, не перерахованих в п. 3.4
  (основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів,товарів, капіталів та ін), перерахунку не підлягає і приймається в оцінці врублях за курсом Центрального банку РФ, що діє на дату здійсненняоперації в іноземній валюті. Тим самим дотримується принцип незмінноюоцінки придбаних цінностей.

  1.3 Облік курсової різниці

  Курсова різниця - це різниця між рублевої оцінкою відповідногомайна або зобов'язань, вартість яких виражена в іноземнійвалюті, обчисленої за курсом, котуєме Центральним банком РФ, на датурозрахунку або дату складання бухгалтерської звітності за звітний період, ірублевої оцінкою цих майна і зобов'язань, обчисленої за курсом,котуєме Центральним банком РФ, на дату прийняття їх до бухгалтерськогообліку у звітному періоді або дату складання бухгалтерської звітності запопередній звітний період.

  У бухгалтерському обліку та звітності відображається курсова різниця,що виникає за: операціями щодо повного або часткового погашення дебіторської абокредиторської заборгованості, вираженої в іноземній валюті, якщо курс
  Центрального банку РФ на дату розрахунку відрізнявся від його курсу на датуприйняття цієї дебіторської або кредиторської заборгованості до бухгалтерськогообліку у звітному періоді або від курсу на дату складання бухгалтерськоїзвітності за звітний період, у якому ця дебіторська або кредиторськазаборгованість була перерахована в останній раз; операціях з перерахунку вартості майна і зобов'язань,перелічених у п. 3.4 Положення (6); операціях, пов'язаних з формуванням статутного капіталу.

  Під курсовою різницею, пов'язаної з формуванням статутного капіталу,визнається різниця між рублевої оцінкою заборгованості засновника
  (учасника) по внеску в статутний капітал, оціненого в установчихдокументах в іноземній валюті, обчисленої за курсом, котуєме
  Центральним банком РФ на дату надходження суми внесків, і рублевої оцінкоюцієї заборгованості, обчисленої за курсом, котуєме Центральним банком РФна дату підписання установчих документів.

  Курсові різниці підлягають зарахуванню в прибуток або збиток організації
  (крім операції з формування статутного капіталу). При цьому курсовірізниці можуть зараховуватися в прибуток або збиток організації або в міру їхприйняття до бухгалтерського обліку, або одноразово у кінці звітного року
  (у вигляді сальдо).
  У першому випадку курсові різниці списують на рахунок 80 "Прибутки та збитки".
  Позитивні курсові різниці відображають за кредитом рахунку 80 і дебетом рахунківобліку грошових коштів і розрахунків. Негативні курсові різниці списуютьз кредиту рахунків обліку грошових коштів і розрахунків в дебет рахунку 80. Наоподатковуваний прибуток курсові різниці не впливають.

  У другому випадку позитивні і негативні курсові різницісписують протягом року на рахунок 83 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок 4
  "Курсові різниці". Наприкінці звітного року дебетовий і кредитовий оборотиза цим рахунком зіставляють і отримане сальдо списують з рахунку 83 нарахунок 80 (крім сум, що не підлягають списанню відповідно дозаконодавчими та іншими нормативними актами).

  Курсові різниці, пов'язані з формуванням статутного капіталуорганізації, підлягають віднесенню на її додатковий капітал.

  Позитивні курсові різниці відносять на збільшення рахунків з облікугрошових коштів і розрахунків з кредиту рахунка 87 "Додатковий капітал", анегативні відображають за дебетом рахунка 87 і кредиту рахунків обліку грошовихкоштів і розрахунків.

  Курсові різниці відображають у бухгалтерському обліку і звітності в томузвітному періоді, до якого належить дата розрахунку або за якийскладена бухгалтерська звітність.

  Інформація про спосіб віднесення курсових різниць на рахунок 80 "Прибутки ізбитки "і про курс Центрального банку РФ іноземних валют по відношенню дорублю на дату складання бухгалтерської звітності підлягає розкриттю вскладі інформації про облікову політику організації.

  1.4 Особливості обліку касових операцій в іноземній валюті та операцій з валютного рахунку

  Для обліку операцій в іноземній валюті в організаціях створюєтьсяспеціальна каса. З касиром по валюті укладають договір про повнуіндивідуальну матеріальну відповідальність. Касам встановлюють ліміти віноземній валюті. Вони повинні бути забезпечені всіма інструкціями,контрольними та довідковими матеріалами (довідниками по іноземнійвалюті, зразками дорожніх чеків і єврочеків та ін.)

  Касири зобов'язані суворо дотримуватися правил здійснення операцій по прийому і видачі валюти з каси.
  При прийомі від клієнта платіжних документів в іноземній валюті касирмає перевірити їхню справжність і платоспроможність за наявнимиконтрольним матеріалами, а також повноту та правильність зазначення реквізитівдокументів. За відсутності у касира відповідних зразків чеків іконтрольних матеріалів такі чеки до оплати не приймаються.

  У касу приймається готівкова іноземна валюта, що не викликає сумнівів в її автентичності та платоспроможності. Пошкоджені грошові знаки, старі, що викликають сумнів у платоспроможності касиром не приймається.

  Фальшиві грошові знаки, а також викликають сумнів у їх достовірності клієнтові не повертаються. Їх записують в окремий реєстр і повертають до банку з позначкою "Фальшива" або "Зухвала сумнів". Клієнту видається квитанція про те, що прийнята валюта є фальшивим або викликає сумнів, із зазначенням у квитанції найменування валюти і її гідності.

  Оплату товарів і послуг дозволяється приймати в декількох видах іноземних валют. Перерахунок інших видів іноземних валют у долари здійснюється за ринковим курсом, про який касу інформує банк.
  Таблиця перерахунку повинна бути доступною для відвідувачів.

  При розрахунках за валюту здача видається зазвичай у валюті платежу. Ззгоди покупців здача може бути видана в іншій вільноконвертованій валюті. Видача здачі в рублях забороняється.

  Для відокремленого обліку наявності і руху готівкової іноземної валюти дорахунку 50 "Каса" відкривають відповідні субрахунки.

  1.5 Особливості обліку операції з валютного рахунку

  Організації (юридичні особи) мають право відкрити валютний рахунок натериторії РФ у будь-якому банку, уповноваженому Центральним банком РФ напроведення операцій з іноземними валютами. Зазвичай банки відкривають рахункипо окремих видах іноземних валют. Можна відкривати рахунки відразу вдекількох валютах, що дозволяє уникнути конверсії валюти з однієї віншу, яка здійснюється за плату за діючим курсом міжнародноговалютного ринку на день здійснення операції. Виникають при цьому, курсовірізниці відносяться на рахунок організації.

  Для відкриття валютного рахунку організація зобов'язана надати вуповноважений банк наступні документи:

  1) довідку про взяття на облік в податковому органі;

  2) заяву, що містить повне і точне найменування підприємства, йогоюридичну адресу, номери телефонів, телекса, телефаксу, скріплене двомапідписами і печаткою. У заяві міститься зобов'язання клієнта дотримуватисябанківські правила ведення валютного рахунку. На звороті заяви працівникбанку фіксує номер присвоюється клієнту рахунку, відображає дозвільнівізи;

  3) копії установчих документів (статут, установчий договір),завірені в нотаріальній конторі або реєструючим органом;

  4) копії документів про реєстрацію, засвідчені також нотаріальноїконторою або реєструючим органом;

  5) картка встановленої форми зі зразками підписів і відбитка печатки,завірену нотаріально;

  6) довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді РФ.

  Спільні організації та іноземні фірми, крім того, зобов'язаніпредставити в банк свідоцтво про внесення їх до реєстру підприємств зіноземними інвестиціями.

  Після перевірки поданих документів юристом і головним бухгалтеромбанк оформляє розпорядження на відкриття рахунку, копія якого (завіренабанком) дає можливість організації здійснювати операції з валютногорахунку.

  На підставі перевірених документів банк укладає з клієнтом договір пророзрахунково-касове обслуговування, в якому обумовлюються тарификомісійної винагороди за надані банком послуги, строки прийняттябанком претензій зі списання або зарахування коштів на валютний рахунок і ін

  Після укладення договору банк відкриває клієнтові відразу два рахунки:транзитний валютний рахунок і поточний валютний рахунок.

  Ці рахунки ведуться паралельно. Валютну виручку, що надходить за експорттовару, зараховують спочатку на транзитний валютний рахунок. Після обов'язковоїпродажу у валютний резерв і на внутрішньому валютному ринку залишок валютизараховують на поточний валютний рахунок організації.

  На валютний рахунок організації можуть бути зараховані в іноземній валютінаступні суми: переведені з-за кордону через уповноважений банк в оплату експортнихтоварів (робіт, послуг) і що залишилися після обов'язкового продажу у валютнийрезерв і на внутрішньому валютному ринку; перераховані з валютних рахунків інших власників в оплату купленихтоварів; куплені власником рахунку на валютний біржі і на валютному аукціоні, інші надходження з дозволу уповноваженого банку, Центральногобанку РФ або Мінфіну РФ.

  Суми, які значаться на валютних рахунках, за розпорядженням власників можутьбути переведені за кордон за експортно-імпортними операціями, перераховані нарахунку зовнішньоекономічних організацій для подальшого переказу за кордонв оплату за імпортні товари і на валютні рахунки інших організацій уоплату товарів, використані на оплату заборгованості за кредитами віноземній валюті, витрат на відрядження, банківської комісії і поштово -телеграфних витрат, для продажу на валютній біржі і на валютних аукціонахта на інші цілі з дозволу уповноваженого банку, Центрального банку РФабо Мінфіну РФ.

  Банк нараховує і виплачує відсотки за валютними рахунками в тих валютах,за якими має доходи від їх розміщення на міжнародному валютному ринку.
  За поточними валютними рахунками процентна ставка визначається на основі ставокпо одноденних депозитах на міжнародному валютному ринку (обчислюєтьсясередня ставка за видами валюти за минулий квартал і зменшується на 1,5 %).

  Організація може здійснювати в уповноваженому банку вклади на
  1,2,3,6,9 і 12 місяців залежно від валюти вкладу. З внесків надепозитних рахунках нараховуються відсотки або на договірній основі міжвкладником і банком, або заставкою, що базується на ставках, що діялина міжнародному банківському ринку.

  Для узагальнення інформації про наявність та рух коштів в іноземнійвалюті використовують рахунок 52 "Валютний рахунок". За дебетом цього рахунку відображаютьнадходження грошових коштів на валютні рахунки організації, за кредитом --списання грошових коштів з валютних рахунків. Операції по валютних рахункахвідображають на підставі виписок банку та доданих до них грошово-розрахунковихдокументів. Суми, помилково віднесені в дебет або кредит валютних рахунків івиявлені при перевірці виписок банку, відображають на рахунку 63 "Розрахунки запретензіями ".

  Аналітичний облік по рахунку 52 ведуть по кожному рахунку, відкритому вустановах банків для зберігання грошових коштів в іноземних валютах.

  1.6 Облік операцій із продажу валютної виручки

  Організації незалежно від форм власності здійснюють обов'язковупродаж 50% валютної виручки від експорту товарів (робіт, послуг) навнутрішньому валютному ринку через уповноважені банки РФ за ринковим курсомрубля.

  Обов'язковою продажу не підлягають такі надходження від нерезидентів: як внески до статутного капіталу (фонду), а також доходи
  (дивіденди), отримані від участі в капіталі; від продажу фондових цінностей (акцій, облігацій), а також доходи
  (дивіденди) по фондових цінностей;

  у вигляді залучених кредитів (депозитів, вкладів), а також суми,що надходять в погашення наданих кредитів (депозитів, вкладів),включаючи нараховані відсотки; у вигляді пожертвувань на благодійні цілі; від реалізації громадянам у встановленому Центральному банком РФ порядкутоварів (робіт, послуг) на території РФ.

  Обов'язковою продажу не підлягають також надійшли від резидентів платежів іноземній валюті, які проводяться за рахунок коштів, що залишилисяпісля обов'язкового продажу частини експортної виручки, а також кошти віноземній валюті, куплені на внутрішньому валютному ринку РФ.

  Обов'язковий продаж валюти в розмірі 50% від валютної виручкиздійснюється з транзитного валютного рахунку.

  При зарахуванні валютної виручки на транзитний валютний рахунок організаціїуповноважений банк не пізніше наступного робочого дня повідомляє про цеорганізацію з додатком виписки по транзитному валютному рахунку. Заотримання зазначеного повідомлення організація доручає уповноваженому банкуобов'язковий продаж валюти і перерахування частини, що залишилася валютноївиручки на поточний валютний рахунок.

  Обов'язковий продаж коштів в іноземній валюті в Валютний резерв
  Центрального банку РФ проводиться за курсом рубля Центрального банку РФ,що діяв на момент подання до уповноваженого банку доручення напродаж валюти.

  За операціями обов'язкового продажу частини валютної виручки здійснюютьнаступні бухгалтерські записи (див. таблицю 1.6.1).

  Таблиця 1.6.1 - бухгалтерські записи, які здійснюються за операціямиобов'язкового продажу частини валютного виторгу


  | 1) дебет рахунку 52 "Валютний рахунок", | |
  | | На загальну суму валютної |
  | субрахунок 1 "Транзитний валютний | виручки; |
  | рахунок ", | |
  | кредит рахунку 62 "Розрахунки з | |
  | покупцями та замовниками "| |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | 2) дебет рахунка 48 "Реалізація | |
  | інших активів ", | |
  | кредит рахунку 52 "Валютний рахунок", | на частину проданої |
  | субрахунок 1 "Транзитний валютний | валютної виручки; |
  | рахунок "| |
  | | |
  | 3) дебет рахунку 51 "Розрахунковий | |
  | рахунок ", кредит рахунку 48" Реалізація | на рубльовий еквівалент |
  | | Проданої валюти; |
  | інших активів "| |
  | | |
  | 4) дебет рахунку 52 "Валютний рахунок", | |
  | субрахунок 2 "Поточний валютний | на частину виручки, |
  | рахунок ", | зарахованої на поточний |
  | кредит рахунку 52 "Валютний рахунок", | рахунок; |
  | субрахунок 1 "Транзитний валютний | |
  | рахунок "| |
  | | Списання позитивної |
  | 5) дебет рахунка 48 "Реалізація | курсової різниці від продажу |
  | інших активів ", кредит рахунку 80 | валюти; |
  | "Прибутки та збитки" | |
  | | Списання негативної |
  | 6) дебет рахунку 80, кредит рахунку 48 | курсової різниці від продажу |
  | | Валюти. |
  | | |
  | | |

  1.7 Облік операцій по купівлі-продажу іноземної валюти за допомогою уповноважених банків

  Операції з купівлі та продажу іноземної валюти на внутрішньому валютномуринку організації здійснюють через уповноважені банки. Банки подорученням організації можуть продавати іноземну валюту іншиморганізаціям, на міжбанківському валютному ринку (безпосередньоуповноваженому банку або через біржу) або Центральному банку РФ.

  Іноземна валюта, куплена організаціями - резидентами РФ навнутрішньому валютному ринку, зараховується в повному обсязі на їх поточнівалютні рахунки в уповноважених банках.

  Уповноважені банки здійснюють валютні операції, пов'язані зрухом капіталу, за дорученням організації тільки за наявності у останніхдозволів (ліцензій) Центрального банку РФ на проведення цих операцій.

  За операціями купівлі-продажу іноземної валюти через уповноваженібанки здійснюють наступні бухгалтерські записи (див. таблиці 1.7.1 і
  1.7.2).

  Таблиця 1.7.1 - бухгалтерські записи, які здійснюються за операціями купівлі іноземної валюти через уповноважені банки
  | | |
  | 1) дебет рахунка 76 "Розрахунки з різними-| на суму доручення на |
  | ми дебіторами і кредиторами ", | купівлю іноземної валюти; |
  | кредит рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" | |
  | | |
  | 2) дебет рахунку 26 "Общехозяйст-| на суму витрат, |
  | ються витрати "та інших рахун-| пов'язаних з купівлею |
  | тов, кредит рахунку 51 "Розрахунковий | іноземної валюти; |
  | рахунок "| |
  | | |
  | 3) дебет рахунку 52 "Валютний рахунок", | |
  | субрахунок 2 "Поточний валютний | |
  | рахунок ", | на суму купленої |
  | кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними | іноземної валюти; |
  | дебіторами і кредиторами "| |
  | | |
  | 4) дебет рахунку 81 "Використання | на суму перевищення курсу |
  | прибутку ", кредит рахунку 76" Розрахунки з | купівлі над курсом |
  | різними дебіторами та кредиторами "| Центрального банку РФ. |

  Таблиця 1.7.2 - бухгалтерські записи, які здійснюються за операціями продажу іноземної валюти через уповноважені банки
  | | |
  | 1) дебет рахунку 57 "Переклади в шляху", | на вартість іноземної |
  | що підлягає продажу; | валюти, |
  | кредит рахунку 52 "Валютний рахунок" | |
  | | |
  | 2) дебет рахунка 48 "Реалізація інших | |
  | активів ", | на витрати, пов'язані з |
  | кредит рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та ін | продажем іноземної |
  | | Валюти; |
  | | |
  | | |
  | 3) дебет рахунку 51 "Розрахунковий рахунок", | на суму виручки за |
  | кредит рахунку 48 "Реалізація | продану іноземну |
  | інших активів "| валюту; |
  | | |
  | 4) дебет рахунка 48 "Реалізація інших | на вартість проданої |
  | активів ", | іноземної валюти; |
  | кредит рахунку 57 "Переклади в шляху" | |
  | | |
  | | Списується прибуток, |
  | 5) дебет рахунку 48, | отримана від реалізації |
  | кредит рахунку 80 | іноземної валюти; |
  | | |
  | | Списується збиток, |
  | 6) дебет рахунку 80, | отриманої від реалізації |
  | кредит рахунку 48 | іноземної валюти; |
  | | |
  | | Списується позитивна |
  | | Курсовая і різниця, |
  | 7) дебет рахунку 52 "Валютний рахунок", | що виникла в результаті |
  | кредит рахунку 80 "Прибутки і збитки" або | перерахунку коштів на рахунку |
  | 83 "Доходи майбутніх періодів" | 52 за курсом Центрального |
  | | Банку РФ на день продажу; |
  | | |
  | | Списується негативна |
  | | Курсова різниця в |
  | 8) дебет рахунку 80 або 83, | внаслідок перерахунку |
  | кредит рахунку 52 | коштів на рахунку 52 по |
  | | Курсом Центрального банку |
  | | РФ на день продажу. |

  1.8 Облік експортних операцій

  Порядок обліку експортних операцій залежить від порядку реалізації товарів
  (безпосередньо самою організацією-виробником або через посередницькузовнішньоекономічну організацію), а також від порядку оплати за реалізованітовари.

  При реалізації товарів організацією-виробником в обліку відображають усігосподарські операції з реалізації продукції, починаючи від визначеннявитрат на маркетингові дослідження до встановлення ціни за реалізованийтовар. При реалізації продукції через зовнішньоекономічну організаціюнайбільш важливим є встановлення розміру комісійноївинагороди (бонусу) за послуги зовнішньоекономічної організації.

  Оплата експортних товарів може здійснюватися за готівку, в рахунокдержавного кредиту РФ, представленого країні іноземногопокупця, на умовах комерційного кредиту, у вигляді бартерної угоди.
  Експорт може проводитися також в рахунок надання допомоги.

  Основними документами з експорту товарів є: контракт на поставкутоварів, паспорт угоди, вантажна митна декларація, облікові картки,рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні та ін

  Паспорт угоди складається організацією-експортером у двох примірникахі передається для перевірки і підписання до уповноваженого банку. У паспортівказується інформація, необхідна банку для здійснення валютногоконтролю за надходженням виручки за відповідним контрактом. Післяпідписання банком один примірник паспорта повертається організації.

  Копія паспорта разом з вантажною митною декларацією направляєтьсяорганізацією в митницю до пред'явлення товару до митного оформлення. Принадходження експортного товару митниця звіряє дані паспорта угоди імитної декларації і ставить на них особисту номерну друк. Копіюмитної декларації передають експортеру. Протягом 10 днів з дня випускутовару з митниці копію митної декларації передають до уповноваженогобанк.

  На підставі даних митних декларацій, що надходять від митниць,державний митний орган складає облікові картки, що містятьвідомості з виробленим відвантаженнях експортних товарів. Ці картки затоварах групують до реєстрів, які направляються у відповідні банки.
  Протягом 3 днів банки являють експортерам ксерокопії реєстрів іоблікових карток.

  Аналітичний облік експортних товарів здійснюється організацією зпартіям у розрізі країн і контрактів. Під облікової партією звичайно розуміютьоднорідні товари, отфактурованние одним рахунком, відправлені за одним абодекільком транспортним документам в одному напрямку. Якщо непредставляється можливість зберегти первісну партію, встановлюютьновий обліковий партію по етапах руху товарів. У цьому випадку в облікувідкривають нові аналітичні рахунки.

  На вартість відвантажених товарів організація виписує рахунок законтрактної вартості звичайно з відстрочкою платежу.

  Синтетичний облік експортних операцій здійснюється із застосуваннямсубрахунків першого і другого порядків.

  Синтетичний облік відвантажених на експорт товарів здійснюють або нарахунку 45 "Товари відвантажені", або на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями ізамовниками ".

  Рахунок 45 використовують для обліку відвантаженої продукції незалежно відобраного варіанта обліку реалізації у випадках, коли договором поставкизумовлений відмінний від загального порядку момент переходу права володіння,використання та розпорядження відвантаженої продукцією і ризику її випадковоїзагибелі від організації до покупця.

  До рахунку 45 відкривають субрахунки:

  12 "Експортні товари за прямими поставками";

  13 "Експортні товари в дорозі в СНД ";

  14" Експортні товари в портах і на складах СНД ";

  15" Експортні товари в дорозі за кордон ";

  16" Експортні товари в переробці і на комісії за кордоном ";

  17" Експортні товари, зняті з експорту ";

  18" Експортні товари відвантажені, але невідфактурованих ".

  Застосування зазначених субрахунків забезпечує контроль за просуваннямтоварів до покупця і визначення термінів їх кредитування.

  Субрахунок 45-12 застосовують у тих випадках, коли постачання товарівздійснюють у прямому вантажному міжнародному сполученні без переоформленнятранспортних документів. У цьому випадку товар відразу списують на реалізацію
  (дебет рахунку 45, субрахунок 12, кредит рахунку 40 "Готова продукція"; дебетрахунку 46, субрахунок 1 "Реалізація продукції (робіт, послуг)", кредит рахунку 45,субрахунок 12).

  На субрахунку 45-13 відображають відвантаження товарів на вихідні станції країн
  СНД. У портах і прикордонних станціях здійснюють перевантаження товарів іпереоформлення документації.

  На субрахунку 45-14 враховують наявність товарів у вихідних пунктах з СНДдля подальшого транспортування іноземному покупцеві (дебет рахунку 45,субрахунок 14, кредит рахунку 45, субрахунок 13).

  На субрахунок 45-15 товари списують з рахунку 45, субрахунок 14.

  На субрахунку 45-16 враховують товари, які надійшли в переробку і накомісію за кордоном, а також товари, відправлені на виставки, ярмарки, надоопрацювання з поверненням або наступною реалізацією (дебет рахунку 45, субрахунок
  16, кредит рахунку 45, субрахунок 15).

  На рахунку 45 відвантажені товари враховують до моменту оплати (дебет рахунку
  52, кредит рахунку 46). Після цього їх списують з рахунку 45 у дебет рахунку
  46.

  При реалізації товарів за методом "відвантаження" застосовують рахунок 62 "Розрахунки зпокупцями та замовниками "(дебет рахунку 62, кредит рахунку 46). відвантаженітовари списують з рахунку 40 "Готова продукція" в дебет рахунку 46.

  При здійсненні експортних операцій через зовнішньоторговельну організаціюостання завозить товари, що експортуються на свої склади і потім реалізуєїх. Можливий і інший варіант: сам постачальник відвантажує товар іноземномупокупцеві, виписує на його адресу копію рахунку від імені посередника інаправляє на його адресу відвантажувальні документи. Посередник акцептуєнадійшли документи і вже від свого імені виставляє платіжні документиіноземному покупцеві. Посередник може нести додаткові витрати (застрахування вантажу тощо), які підлягають відшкодуванню експортерами.

  Експортна виручка надходить на транзитний валютний рахунок.

  З виручки-брутто можуть оплачуватися накладні витрати по експорту вінвалюті (витрати з перевезення, перевалки, зберігання на складах за кордоном,природної втрати та ін.)

  Віднімаючи зазначені накладні витрати з виручки-брутто, визначають чистийвиторг (виторг-нетто). Продажу за курсом валютної біржі підлягає 50%чистої виручки. Іншу частину чистої виручки зараховують на поточнийвалютний рахунок організації з кредиту транзитного валютного рахунку.

  1.9 Облік імпортних операцій

  Порядок обліку імпортних операцій залежить від обраної форми розрахунків зіноземними постачальниками (інкасо, акредитив, відкритий рахунок тощо),умов поставки, змісту облікових партій.

  Зміст облікових партій визначається видом товару та у спосіб доставки.
  При імпорті сировини, продовольства та інших товарів масового виробництваморським шляхом за облікову одиницю беруть судно, товар, коносамент, а придоставку залізничним транспортом - вагон, ешелон.

  За імпорті машин і устаткування, що доставляються морським шляхом, обліковоїодиницею є судно, замовлення, транс, коносамент, а що перевозятьсязалізничним транспортом - вагон, замовлення, транс, міжнародназалізнична накладна.

  Якщо за умовами контракту постачальник виписує рахунок покупцеві накожну транспортну партію, обліковою одиницею вважається партія, оформленаодним рахунком.

  Вступники імпортні товари беруть на облік по повній імпортноївартості. Вона включає в себе контрактну ціну товару і накладні витрати,сплачені в іноземній валюті (зазвичай за кордоном) та в рублях.

  До накладних витрат в іноземній валюті відносять витрати з перевезення,перевалки, страхування вантажу, зберігання на складах, природне зменшення вмежах встановлених норм, брокерські і комісійні, митні збори вінвалюті в розмірі 0,05% митної вартості товару.

  Накладні витрати в рублях складаються з витрат з перевезення, перевалки,зберігання, природної втрати в межах норм, мита, акцизів і митнихзборів у рублях в розмірі 0,1% митної вартості товару. Митнавартість товару складається з контрактної вартості і накладних витрат уінвалюті, сплачених за кордоном.

  На митниці імпортер платить по товару ПДВ у розмірі 10% або 20%оподатковуваної бази, що складається з митної вартості товару, митноїмита та акцизу по товару.

  Для оплати митних платежів імпортер повинен заздалегідь перерахувати нарахунок митного органу необхідну суму коштів (до моменту перетинутоварами митного кордону, але не пізніше 10 днів до передбачуваного днянадходження товарів на митницю).

  Контрактна ціна на товари залежить від умов поставки. Наприклад, припоставки товарів на умовах "СІФ" або "Франко-кордон країни покупця"накладні витрати оплачуються самим постачальником і включаються їм уконтрактну ціну товару. У разі відправлення товару на умовах "ФОБ" в цінутовару включаються витрати постачальника з транспортування товару до портувідправлення і витрати по навантаженню на борт судна.

  Для синтетичного обліку імпортних товарів використовують рахунки 41
  "Товари", 60 "Розрахунки з ставщікамі і підрядниками ", 43" Комерційні витрати "та ін
  На рахунку 41 "Товари" облік здійснюється за субрахунками:

  31 "Імпортні товари у дорозі за кордоном";

  32 "Імпортні товари на складах і в переробці за кордоном";

  33 "Імпортні товари в портах і на складах СНД";

  34 "Імпортні товари в дорозі в СНД";

  35 "Імпортні товари за прямими поставками".

  До рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" також відкриваютьсясубрахунки для обліку розрахунків: з постачальниками СНД експортних товарів, робіт,послуг (1); з іноземними постачальниками імпортних товарів (2) з постачальникамипо акцептованим рахунками (11); з постачальниками за невідфактурованих постачання
  (12); з іноземними постачальниками по акцептованим рахунками (21);іноземними постачальниками по невідфактурованих постачання (22); зіноземними постачальниками за гарантійними сумами (23); з іноземнимипостачальниками з постачання в рахунок спеціальних угод (24); зіноземними постачальниками по комерційному кредиту (25). На субрахунках 13 і
  23 враховують векселі (витрати), видані в іноземній валюті.

  Прямі накладні витрати враховують на рахунку 43, субрахунках:

  6 "Накладні витрати з імпорту в іноземній валюті";

  7 "Накладні витрати з імпорту в рублях". Непрямі накладні витративідображають на рахунку 43, субрахунок 8 "Общеторговие накладні витрати поімпорту ".

  2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

  Залишок коштів на рахунках підприємства" N "

  (на початок лютого поточного року).
  | Назва рахунку | Номер | Сума |
  | | Рахунки | тис. руб. |
  | 1. «Товари відвантажені» | 45 | 485 |
  | 2. «Матеріали» | 10 | 7 |
  | «Розрахунки з покупцями та | | |
  | замовниками »| 62 | 596 |
  | «Розрахунки з різними | | |
  | споживачами »| 76 | 590 |
  | «Розрахунковий рахунок» | 51 | 1060 |
  | «Валютний рахунок» | 52 | 400 |
  | «Каса» | 50 | 1640 |
  | «Товари» | 41 | 100 |
  | «Розрахунки з бюджетом» | 68 | 190 |
  | «Розрахунки з постачальниками та | | |
  | підрядниками »| 60 | 1418 |
  | «Переклади в шляху» | 57 | 200 |
  | «Комерційні витрати» | 43 | 10 |
  | «Реалізація продукції» | 46 | 650 |
  | «Реалізація інших активів» | 48 | 460 |
  | «Прибутки та збитки» | 80 | 1100 |
  | «Готова продукція» | 40 | 100 |

  На основі залишку коштів на рахунках, складемо баланс підприємства на 1лютий поточного року.

  Баланс підприємства "N" на 1 лютого поточного року.
  | | |
  | АКТИВ | ПАСИВ |
  | | Сума | | Сума |
  | | Тис. руб. | | Тис. руб. |
  | Запаси, в тому числі: | | Кредиторська | |
  | | | Заборгованість, у тому | |
  |-товари відвантажені | 485 | числі: | |
  |-сировина, матеріали та | |-заборгованість перед | |
  | інші аналогічні | | бюджетом | 790 |
  | цінності | | - постачальники та | |
  |-готова продукція та | 7 | підрядники | 1418 |
  | товари для | | «Розрахунки з | |
  | перепродажу | 700 | споживачами »| 590 |
  | Дебіторська | | «Реалізація | |
  | заборгованість, у тому | | продукції »| 650 |
  | числі: | | «Реалізація інших | |
  |-покупці та | | активів | 460 |
  | замовники | 596 | «Прибутки та збитки» | 1190 |
  | Грошові кошти, | | | |
  | у тому числі: | | | |
  |-каса | 1640 | | |
  | - Розрахункові рахунки | 1060 | | |
  | - Валютні рахунки | 400 | | |
  | - Інші грошові | 200 | | |
  | кошти | | | |
  | 4. «Комерційні | 10 | | |
  | витрати »| | | |
  | БАЛАНС | 5098 | БАЛАНС | 5098 |

  За лютий були здійснені наступні господарські операції:
  1. Надіслано

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status