ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік грошових коштів на підприємстві
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Московський Державний Університет

  Сервісу

  Кафедра «Бухгалтерський Облік»

  Курсова робота

  За бухгалтерським обліком < p> На тему: «Облік грошових коштів на підприємстві»

  Перевірив: Виконала:

  Мун Е. А. Студенткагрупи

  МЗС-
  21

  Павленко

  Е.В.

  Москва 2001

  План роботи:

  1. Введення

  .......................................... ................................

  ......... 2

  2. Основна частина

  1. Відкриття розрахункового рахунку в банку

  ................................... 3

  2. Оформлення платіжних доручень ...................................

  5
  Порядок отримання готівкових грошей в банку .................... 8
  Порядок здачі готівки в банк ............................ 9
  Організація розрахунків за допомогою платіжних вимог
  Застосування розрахункових чеків ............................................< br>15
  Розрахунки векселями
  .................................................. .......... 16
  Банківські виписки. Виправлення помилок у розрахунках. 18
  Основні бухгалтерські проводки по розрахунковому рахунку 19
  Порядок ведення касових операцій .............................. 20
  Ведення касової книги
  .................................................. .... 24
  Облік розрахунків з підзвітними особами .......................... 25
  Основні бухгалтерські проведення з обліку касових операцій
  .................................................. ..........................< br>... 26
  3. Висновок
  .................................................. ..........................< br>... 28
  4. Список використовуваної літератури
  ............................................ 29

  -2 -

  1. Введення

  Облік виник разом з людською цивілізацією тисячі років томутому. І вперше його кроки мали величезні наслідки для історії. Розвитокобліку було викликане потребами життя, а воно в свою чергу стимулювалозростання таких невід'ємних частин цивілізації, як писемність і математика.

  Приблизно до кінця XV століття склалася теорія бухгалтерського обліку,заснованого на подвійного запису. Цей прийом є одним з основних і вданий час. З цього часу збереглися багато термінів: баланс,калькуляція, дебет, кредит, котирування та ін Одна з перших друкованих книг збухгалтерського обліку була написана видатним італійським математиком Лукою
  Пачолі (1445-1515), в розділі якої «Трактат про рахунки і записи» і бувописаний спосіб ведення подвійної бухгалтерії.

  Предметом бухгалтерського обліку є фінансово-господарськадіяльність підприємств, організацій та установ. У ході роботипідприємства відбувається кругообіг господарських засобів. У цьомукругообігу можна виділити три процеси: постачання, виробництво тареалізація. В обліку ці процеси представлені окремими господарськимиопераціями. У процесі постачання враховуються такі господарські операції,як надходження матеріалів від постачальників, оплата транспортних витрат поїх доставці, відпуск матеріалів у виробництво. У процесі постачаннявраховується нарахування заробітної плати, нарахування амортизації (зносу) татощо. чення банку із зазначенням перевести певнусуму з розрахункового рахунку на спеціальний рахунок для витрачання за розрахунковимичеками (субрахунок "Чекові книжки ").

  Працівнику підприємства, якому доручено придбання матеріальнихцінностей, видається розрахункова чекова книжка і доручення на користуваннянею типової міжвідомчої форми № М-2.

  -16 -

  2.7. Розрахунки векселями

  Вексель - це письмове боргове зобов'язання. Вексель дає йоговласнику безумовне право вимагати по настанні терміну сплатиобумовленої в ньому суми грошей. Платити за векселем повинен той, хто йоговидав, або дав згоду на оплату (акцептував). Вексель повинен бутискладений у запропонованої законом формі, тільки тоді він має юридичнусилу. Відмова в платіж за правильно складеним векселем дає підставу длязвернення до позик і примусового стягнення зазначеної в ньому суми за рахунокмайна боржника.

  Комерційні векселі використовуються для кредитування торгових операцій.
  Добре, якщо Вам як продавцеві товару вдається отримати 100 відсотковупередоплату. Але в умовах "лібералізованих" цін, млявого попиту і зростаючоїконкуренції така форма розрахунків застосовується на оплату після поставкитовару або на розстрочку платежу.

  Одним із способів такої розстрочки є виписка векселя ззобов'язанням його оплати через певний період.

  Підприємство (або особа), що виписало вексель, стає позичальником.
  Підприємство (або особа), яка отримує вексель на сплату за продані товари, --кредитором.

  Векселі бувають прості і перекладні. Простий вексель міститьзобов'язання платежу позичальника (векселедавця) на користь кредитора
  (векселедержателя).

  Переказний вексель (тратта) містить наказ позичальнику (боржника)про сплату визначеної суми третій особі - ремітенту.

  Після того, як позичальник його акцептує, тобто дасть згодуна оплату, на ньому ставиться передавальна напис (індосамент), з якою вінможе циркулювати серед необмеженого кола осіб, виконуючи функціїготівкових грошей.

  Порядок оформлення та оплати векселів відображено у "Положенні пропростому й переказному векселі "(додатку до постанови Президії
  Верховної Ради "Про застосування векселя в господарському обороті ").

  Хоча вексель - досить надійний цінний папір, але повноїгарантії отримання грошей вона не дає. Підприємство-позичальник (векселедавець)може збанкрутувати і його майна можливо не вистачить для сплати за всімавекселями.

  Найбільш надійні векселя, за яке дорученнямпершокласні банки.
  -17 -

  Існує цілий ряд варіантів комерційної роботи зпереказними векселями. Продавець може тримати тратти до закінчення термінукредиту, після чого пред'явити їх до оплати. Але швидше за все він віддасть перевагунегайно отримати гроші, продавши тратту банку з певною знижкою,взявши позику в банку під заставу векселя або продавши його на ринку цінних паперів.

  Позики, забезпечені векселями, враховуються або на рахунку 06
  "Довгострокові фінансові вкладення) окремо, або ж використовується рахунок 58
  "Короткострокові фінансові вкладення" (субрахунок 58-3 "Надані позики ").

  -18 -

  2.8. Банківські виписки. Виправлення помилок в розрахунках

  Підприємство періодично отримує з банку виписку з розрахунковогорахунку. Зміст операції в ній замінюється умовним кодом. Банківськавиписка містить перелік операцій, проведеним банком на розрахунковому рахункупідприємства за певний період. Вона видається разом з документами, напідставі яких зараховані або списані кошти.

  При бухгалтерській обробці виписок банку слід мати на увазі,що банк виступає як боржник підприємства оскільки він зберігає грошовікошти і використовує у своєму обороті. Тому залишки коштів та їхнадходження записуються за кредитом особового рахунку підприємства, а видача іперерахування коштів - за дебетом. Бухгалтер буде записувати ці операціїна рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" у зворотному порядку.

  Якщо бухгалтер помилився в розрахунках і перерахував більшу суму, ніжбуло потрібно, то слід зробити термінове повідомлення про це в банк. Якщоплатіжне доручення вже виконано, то слід скористатися рахунком 63
  "Розрахунки за претензіями" і або відрегулювати потрібну суму в подальшихрозрахунках, або написати заяву одержувачу з проханням повернути надміруперерахованих коштів.

  Виписка банку перевіряється бухгалтером і на її полях вказуєтьсяшифр кореспондуючих рахунків. Ці ж рахунку вказуються на документах,доданих до виписки.

  -19 -

  2.9. Основні бухгалтерські операції по розрахунковому рахунку

  Рахунок 51 "Розрахунковий рахунок" - це активний балансовий рахунок. Йогозалишок відображає величину коштів підприємства на розрахунковому рахунку на початокмісяця, оборот за дебетом - зарахування коштів від реалізації продукції, упогашення дебіторської заборгованості, надходження банківських позик, внесокготівкових грошей з каси і т.д. За кредитом відображається зменшення коштів урезультаті різних платежів, а так само в результаті передачі їх в касу.

  Завдання: Залишок грошей на розрахунковому рахунку на початок місяця 900000руб.

  Операція за місяць:
  На розрахунковий рахунок повернуті гроші з каси 100000 руб.

  Дт - 51

  Кт - 50 100000 руб.
  З розрахункового рахунку сплачено рахунок постачальника

  Дт - 60

  Кт - 51 50000 руб.
  Надійшла виручка за реалізовану продукцію на р/рахунок

  Дт - 51

  Кт - 46 300000 руб.
  З розрахункового рахунку сплачено податки в бюджет

  Дт - 68

  Кт - 51 600000 руб.
  На р/рахунок надійшов короткостроковий банківський кредит

  Дт - 51

  Кт - 90 400000 руб.
  Надійшли на р/рахунок економічні санкції (штрафи) від винуватців

  Дт - 51

  Кт - 80 200000 руб.
  За рахунок власних коштів у банку відкрито спеціальний рахунок (акредитив)

  Дт - 55/1

  Кт - 51 500000 руб.
  Погашено заборгованостей перед організаціями соц. Страхування з р/рахунку
  -20 -

  2.10. Порядок ведення ка

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status