ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік довгострокових інвестицій
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Зміст.

  Зміст. 2

  Введення. 3

  Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку довгострокових інвестицій. 5

  § 1. Основні нормативні документи 5

  § 2. Економічна сутність довгострокових вкладень у необоротніактиви. 6

  § 3. Поняття інвестицій, як об'єкта обліку, їх накопичення у виглядіпевного виду витрат. 8

  § 4. Джерела довгострокових інвестицій. 14

  § 5. Документальне оформлення діяльності в порядку довгостроковихвкладень. 19

  Глава 2 Техніка обліку довгострокових інвестицій на прикладі ЗАТ
  «ФСПНРА». 21

  § 1. Загальні положення. 21

  § 2. Синтетичний облік довгострокових інвестицій на прикладі ЗАТ
  «ФСПНРА». Бухгалтерські записи. 23

  § 3 Поняття інвентарної вартості. 27

  § 4. Бухгалтерські записи по рахунку довгострокових інвестицій. 29

  § 5. Облік витрат з формування основного стада 32

  § 6. Деякі аспекти оподаткування при здійсненні в рамкахдовгострокових інвестицій. 34

  § 7. Резерв підвищення ефективності бухгалтерського обліку довгостроковихінвестицій у ЗАТ «ФСПНРА». 39

  Висновок. 41

  Перелік використаної літератури. 43

  Програми 46

  Введення.

  Сучасна економічна ситуація, що склалася в нашій країні,характеризується багаторічним кризою і спроби виходу з неї шляхомстворення умов для економічного зростання (про який сьогодні так багатокажуть) вимагають від фахівців розгляду перспектив майбутнього розвиткуяк на макро-, так і на мікро-економічному рівні, на рівні конкретнихпідприємств.

  Відомо, що для економічного зростання взагалі або розширеннядіяльності на рівні господарюючого суб'єкта потрібні певнімінімально необхідні умови, свого роду програми - мінімум. Одним зцих умов є наявність більш-менш сучасних виробничихпотужностей. Тим часом за різними даними рівень зносу ОС навіть в оцінцієдиних норм амортизаційних відрахувань мало що враховують моральний знос,коливається по різних галузях господарства та видами ОС від шістдесяти додев'яноста відсотків. У цих умовах особливо актуальним стає питанняпро модернізацію і розширення номенклатури цих ресурсів. А оскільки цетак, то проблеми планування, обліку і розгляд доцільностівкладень у ці ресурси також набуває особливої актуальності. Облік вкладенняв основні засоби, тобто довгострокові інвестиції і є предметомсправжньої роботи.

  Завдання, які стоять перед авторами дослідження в основному полягають унаступному:

  1) Показати процес повного своєчасного достовірного обліку витрат і витрат можливі при створенні або модернізації об'єкта довгострокових інвестицій (на прикладі об'єктів основних засобів);

  2) Дати пояснення тому, як формується вартість об'єкта вводиться в дію і з чого це складається;

  3) Показати процес виконання вимог законодавства, нормативних документів що регламентують такі види діяльності. У тому числі і податкового законодавства, в даний момент і в перспективі;

  4) Розкрити виконання процесу обліку вкладень в довгострокові інвестиції, функції контролю при формуванні вартості вводяться об'єктів і джерел їх формування;

  5) Розкриття окремих моментів відображення результатів вкладень в бухгалтерській звітності та методів оцінки таких її статей.

  Роботи виконані на матеріалі конкретного господарюючого суб'єкта,замовника, який веде процес створення нової вартості підрядним способом.
  Дані про кругообігу вартості досить свіжі (1е півріччя 2000 р.).
  Копії правоутверждающіх і правовстановлюючих документів, на підставіяких, процес вкладення приймається до обліку, додаються.

  Хотілося б підкреслити, що метою написання цієї роботигармонійно випливає з її завдань, є розкриття всіх вищезгаданих питань на прикладі ЗАТ «Фонд соціальної підтримки населенняреспубліки Алтай », а також відображення інших загальних питань лежать позасфери діяльності даного господарюючого суб'єкта. Причому перші повиннібути розкриті з використанням практичного матеріалу конкретнихгосподарських операцій, а про друге, буде лише згадано в теоретичнійчастині цієї роботи.

  Способи відображення предмета дослідження тут випливають, як зекономічної природи довгострокових вкладень в ОС (різновидиінвестицій) так і з мети написання роботи. У загальному плані методикарозкриття матеріалу відповідають схемі плану роботи (див. зміст).

  Практична частина роботи включає в себе реальні бухгалтерськідані об'єкта дослідження (ЗАТ «ФСПНРА »).

  При написанні роботи була використана теоретична літературавітчизняних і зарубіжних авторів. Нормативні документи (шляхомексплуатації інформаційної системи ГАРАНТ-WIN). Періодичні видання збухгалтерського обліку та аудиту.

  Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку довгострокових інвестицій.

  § 1. Основні нормативні документи

  1. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р. № 129-ФЗ.

  2. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина I і II. М.:
  Проспект, 1998.

  3. Положення з ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерськоїзвітності в Російській Федерації. Затверджено наказом Мінфіну РФ від
  29.07.98 р. № 34н (у ред. Наказу Мінфіну РФ від 24.03.2000 р. № 31 н).

  4. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарськоїдіяльності підприємства та інструкція щодо його застосування. Затвердженонаказом Міністерства фінансів СРСР від 01.11.91 р. № 56 і рекомендовані длязастосування на території управління Російської Федерації листом
  Міністерства економіки і Міністерства фінансів УРСР від 19,12.91 р. № 18-5,із змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів Російської
  Федерації від 28.12.94 р. № 173, від 28.07.95 р. № 81 та від 17.02.97 р. № 15.

  5. Положення по бухгалтерському обліку довгострокових інвестицій.
  Затверджено наказом Мінфіну РФ від 30.12.93 р. № 160.

  6. Положення по бухгалтерському обліку «Облік договорів (контрактів) накапітальне будівництво ». ПБО 2/94. Затверджено наказом Мінфіну РФ від
  20.12.94 р. № 167.

  7. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних коштів». ПБО
  6/97. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 3.09.97 р. № 65н (вред. наказу
  Мінфіну РФ від 24.03.2000 р. № 31н).

  8. Типові методичні рекомендації з планування та облікусобівартості будівельних робіт. Затверджені Мінбудом Росії 04.12.95 р.
  № БЕ-11-260/7 за погодженням з Мінекономіки РФ і Мінфіном РФ від 28.11.95р.

  9. «Про форми бухгалтерської звітності організації». Наказ Мінфіну РФвід 13.01.2000 р. № 4н.

  10. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансовихзобов'язань. Затверджені наказом Мінфіну РФ від 13.06.95 р. № 49.

  11. «Про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість».
  Інструкція Державної податкової служби РФ від 11.10.95 р. № 39.

  12. «Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибутокпідприємств і організацій ». Інструкція Державної податкової служби РФвід 10.08.95 р. № 37.

  13. «Про порядок відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій,пов'язаних з податком на додану вартість і акцизами ». Наказ Мінфіну РФвід 12.11.96 р. № 96.

  14. «Про переоцінку основних фондів в 1997 році». Постанова
  Уряду Російської Федерації від 07.12.96 р. № 1442.

  15. Інструкція щодо заповнення форм федерального державногостатистичного спостереження по капітальному будівництву. Затвердженопостановою Держкомстату РФ від 03.10.96 р. № 123.

  16. Інструкція щодо заповнення форми федерального державногостатистичного спостереження № 1-С «Відомості про введення в експлуатацію будівель,споруд та реалізації інвестиційних проектів ». Затверджена постановою
  Держкомстату РФ від 21.10.98 р. № 100.

  § 2. Економічна сутність довгострокових вкладень у необоротні активи.

  Довгострокові активи являють собою витрати або вкладення коштів зметою створення або придбання об'єктів тривалого використання (на строкне менше одного року) і не призначених, у рамках оперативногопланування для продажу. Поняття інвестицій невіддільне від складовихнеоборотних активів. Причому серед різновидів інвестицій вкладення вумовні капітали інших організацій, їхні цінні папери, права вимоги незгадуються, так само, як і не належить до інвестицій і вкладення вдержавні цінні папери довгострокового періоду обігу. Іншимисловами в поняття інвестицій, як вкладень включаються наступні видидіяльності:

  1) Придбання будівель, споруд, устаткування, транспортних засобів, об'єктів інформаційної техніки і техніки зв'язку, інших складових основних засобів, у тому числі і земельних ділянок та об'єктів природокористування;

  2) Придбання об'єктів нематеріальних активів. Наприклад, ліцензій, патентів, прав на здійснення будь-якої діяльності або об'єктів застосовуються для здійснення будь-якої діяльності і не мають матеріально-речового втілення, тобто програмних продуктів, прав на результати наукових розробок, проектно-вишукувальні роботи, різного роду досліджень, прав на різні ноу-хау, та використання результатів творчої діяльності;

  3) Створення об'єктів основних засобів у вигляді здійснення капітальних вкладень у вузькому сенсі цього поняття: господарським, тобто силами самої організації, або підрядним, тобто із залученням сторонніх господарюючих суб'єктів способами;

  4) Створення об'єктів нематеріальних активів своїми силами і з залученням для цих цілей послуг інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб.

  Таким чином, інвестиції - це капітальні вкладення у необоротніактиви (основні засоби та об'єкти відмінні від них). Необхіднопідкреслити, що поняття капітальних вкладень охоплює всіперераховані вище види діяльності, а не обмежується діяльністю зпридбання та створення будівель, обладнання і транспорту. Однак, слідзвернути увагу, що під інвестиціями розуміють не всякі капітальнівкладення, тому що останні містять у собі і витрати вироблені врамках фінансової діяльності на придбання акцій, облігацій та іншихцінних паперів довгострокового характеру, вкладення в статутні капіталипідприємств і організацій, кредитування держави шляхом придбання йогоборгових зобов'язань та іншу подібного роду діяльність.

  Отже, довгострокові інвестиції являють собою частину капітальнихвкладень. І їх економічна сутність відповідає змісту обумовленоїчастини цих вкладень.

  § 3. Поняття інвестицій, як об'єкта обліку, їх накопичення у вигляді певного виду витрат.

  У практиці обліку капітальних вкладень, а їх вартість формується черезприйняття до обліку витрат на їх придбання. Тому, вартість інвестиційу необоротні активи є сумою матеріальних, трудовихзасобів та інших витрат необхідних для створення об'єкта інвестування абозавершення його створення на якому або етапі розвитку (частково готовим довведенню в дію, завершення будівництва першої черги і т. д.). Цівитрати зручно класифікувати відповідно до підходом викладеним у
  «Положенні про склад витрат на виробництво і реалізацію продукції
  (товарів, робіт, послуг) і оформлення фінансового результату застосовуваногодля цілей оподаткування »№ 552 (зі змінами та доповненнями). Поділвитрат на матеріальні (матеріали, товари, паливо, енергія і т. д.),трудові (заробітна плата робітників зайнятих у створенні об'єкта абообслуговуються його виробництво в будь-якій формі), витрати на амортизаціюобладнання застосовується для створення об'єкта, соціальні витрати, тобтовідрахування до соціальних фондів, та інші витрати (консультаційні послуги тат. д.). Зрозуміло, номенклатура витрат залежить від способу капітальнихвкладень. Так, наприклад, при підрядному способі інвестування вартостіоб'єкта не буває трудових витрат і витрат на амортизацію.

  В організаціях капітальні вкладення підрядним способом значнівитрати припадають на оплату заборгованості будівельної організаціїбезпосередньо веде діяльність по створенню об'єктів вкладень.
  Перелік витрат які бере на себе організація замовник регламентуєтьсяположеннями договору підряду або випливають з положень Цивільногокодексу. Зокрема такими витратами можуть бути витрати на електроенергію,тепло, що передаються підряднику матеріали, витрати з перевірки якостіроботи із залученням експертів і т. д.

  З точки зору способу віднесення на об'єкти капітальних вкладеньвитрати організації можуть бути як прямими, так і накладними. Першіявляють собою витрати із спочатку вираженими об'єктами віднесення,наприклад, матеріали відносяться до конкретних об'єктів будівництва,модернізації і т. д. Другі є витратами що відносяться до даноїдіяльності взагалі, які не можна безпосередньо віднести до об'єктів капітальнихвкладень. Такими витратами можуть бути, наприклад, консультаційніпослуги, амортизацію устаткування (якщо використання цього обладнанняпередбачено договором підряду або при господарському способі створенняоб'єкта дострокових інвестицій), заробітна плата робітників обслуговуютьвиробництво, витрати електроенергії, тепла та інші такого роду ресурси.
  Необхідно відзначити, що при формуванні вартості конкретних об'єктіввкладень (калькуляції) накладні витрати розподіляються на підставі будь -або бази віднесення, показника регулюючого пропорцію розподілузагальної суми накладних витрат між окремими видами діяльності
  (наприклад, пропорцію розподілу адміністративних витрат) і конкретнимиоб'єктами всередині кожного з цих видів. Такими вихідними, зокрема можутьбути: основна заробітна плата виробничих робітників, кількістьвідпрацьованих людино-днів, вартість об'єктів без накладних витрат іінші величини. Необхідно додати, що процес калькуляції витрат нежорстко регламентований нормативними документами регулюючими бухгалтерськийоблік і процес розподілу накладних витрат може бути в якійсь мірірегулювати лише методичними рекомендаціями по різних галузяхпромисловості. Тим часом це питання може мати принциповезначення. В даний час податок на додану вартість нарахований навитрати по об'єкту, входить у вартість об'єкта (крім сум сплаченихпідряднику) і після введення останнього в експлуатацію перенести своювартість на собівартість продукції (або інші джерела) у виглядіамортизаційних відрахувань. З введенням в дію Податкового Кодексу
  (частини друга) суми ПДВ по капітальних вкладеннях підлягає вирахуванню післявведення об'єкта в експлуатацію. Таким чином, сума податку на доданувартість, списана по об'єкту перше, що вступили в експлуатацію а,отже, амортизуються, яка приймається до заліку (відшкодуванню) безпосередньозалежить від показника розподілу накладних витрат.

  Підрозділ витрат за видами вироблених вкладень (будівництво,монтаж, модернізація, створення необхідних активів і т.д.), а такожноменклатура витрат всередині кожного виду залежить від багатьох факторів:галузевої належності підприємства, техніко-економічних характеристикоб'єкта вкладення коштів, способів проведення довгострокових інвестицій.

  ЗАТ «Фонд соціальної підтримки республіки Алтай», на основі врахуваннядовгострокових інвестицій якого, написана справжня робота (об'єктдослідження), застосовує у своїй обліковій практиці змішаний типкласифікації по субрахунках 08 рахунку. Витрати по вкладеннях в придбанняоб'єкта інвестиційної діяльності відображається на субрахунку 2 рахунку 08 позазалежно від техніко-економічної природи об'єкта вкладення і йоговиробничого призначення. Прикладом таких об'єктів можуть служитиавтомобілі, комп'ютери, виробниче обладнання і т. д. На цьому жсубрахунок відносять цінності, які в перспективі можуть бути реалізовані,однак не призначені для продажу з самого початку. Зрозуміло, номенклатуравитрат по субрахунку 2 не обмежується витратами на придбання об'єктавкладень, до його вступу в дію, вартість по рахунку капітальнихвкладень може збільшитися на суму матеріалів, витрат обігу, іт. д. Акціонерне товариство не використовує рахунок 07 «Обладнання та встановлення»і всі витрати по обладнанню збираються безпосередньо за дебетом рахункакапітальних вкладень, оскільки придбані основні засоби немають потребу в технологічних операціях установки.

  Інвестиційна діяльність іншого роду, яка полягає у проведенніреконструкції та модіфікацій відображена на субрахунку 1 рахунку 08. Тутвідбувається синтетична калькуляція витрат на цей вид діяльності,що включає в себе облік витрат на розрахунки з постачальниками та підрядниками,іншими кредиторами та інших витрат різного характеру. Підприємствопроводить інвестиційну діяльність підрядним способом і відноситьзаборгованості перед підрядниками в дебет рахунку 08/1 відповідно доукладених договорів між ЗАТ «ФСПРА» і організацією-підрядником ЗАТ
  «Фонд розвитку нових технологій» (ФРНТ). Підприємство замовник, маєзабезпечувати процес модифікації конвеєрних ліній (об'єкт інвестицій),необхідними матеріалами, електроенергією та іншими видами матеріальнихресурсів. Отже їх вартість так само відноситься на витрати поінвестиційної діяльності.

  Списання об'єктів довгострокових вкладень відбувається після огляду тавипробування модернізованих ліній, на субрахунок 08/1-01, де вартістьоб'єкта інвестицій міститься аж до введення його в експлуатацію. УНадалі витрати по рахунку капітальних вкладень підлягають списанню на рахункинеоборотних активів (у нашому випадку основні засоби) в розрізівідповідних субрахунків. Неправомірно віднесені до складу позаоборотнихактивів об'єкти (наприклад, за відсутності належним чином оформленоїдокументів або при виявленні визнаного шлюбу після їх підписання)підлягають відновленню в складі капітальних вкладень шляхом сторнуваннябухгалтерського запису віднесення.

  Необхідно відзначити, що у разі наявності в інвестиційнійдіяльності підприємства обладнання потребує монтажі, витрати подебетом рахунка 08 формуються не безпосередньо, а через рахунок 07, де збираютьсясуми витрат на встановлення та налагодження. Під установкою в даному випадкурозуміється складання його частин і прикріплення до фундаменту, підлоги, міжповерховихперекриттях, іншим несучих конструкцій. За рахунком «Оборудование иустановка "відображаються витрати на придбання будь-якого обладнання такогороду, в тому числі і контрольно-вимірювального, а також вартість йогозаготівлі, доставки, запасних частин до нього, використаних при йоговстановлення і т. д. Обладнання здане в монтаж після його встановлення іналагодження, списується на рахунок капітальних вкладень, де воно збільшуєвартість знаходиться там об'єкта (цеху, лінії, ділянки, платформи і т.д.). Іншими словами на рахунку 07 відображається вартість обладнанняпризначеного для установки на об'єктах капітальних вкладень. У нашомувипадку використовувався інший порядок формування витрат по інвестиційнійдіяльності.

  Слід також додати, що з метою контролю за діяльністюкапітальних вкладень, обладнання передане підрядчику для подальшогомонтажу, відображається у нього на позабалансовому рахунку 005. Зрозуміло, передачаобладнання в монтаж підлягає інвентаризації в порядку інвентаризаціїстатей річного бухгалтерського балансу, шляхом звірки даних підрядника ізамовника. Це відноситься і до розрахунків по капітальних вкладеннях з третімиорганізаціями (постачальниками матеріалів, електроенергії, різного родупослуг і т. д.). Інвентаризація проходить шляхом звірки та перевірки документів
  - Актів прийому передачі матеріалів, дані контролю споживанняелектроенергії, а також прямим визначенням розміру виконаних робіт таступеня готовності об'єкта. Заборгованість, що виникла за операціямиінвестиційної діяльності, буде інвентаризовано, як статтікредиторської заборгованості, джерела проведення вкладень, як інші статтіпасиву балансу (цільові фінансові надходження, фонди накопичення,додатковий капітал і т. д.). На цьому прикладі можна наочно побачити,наскільки взаємопов'язані господарські операції у діяльності підприємства.
  Інвентаризація капітальних вкладень, як і інших видів майнаорганізації, регламентовані Методичними вказівками по інвентаризаціїмайна і фінансових зобов'язань.

  Необхідно підкреслити, що за відсутності необхідності вкалькуляції витрат по об'єкту інвестиційної діяльності, коли середнявартість представлена у вигляді однієї статті (наприклад, придбанняорганізаційної техніки) процес інвестування коштів також протікає звикористанням рахунку 08 «Капітальні вкладення». Бухгалтерські записи прицьому мають такий вигляд:
  | Д | К | Зміст операції |
  | 08 | 60, 76 і | На суму придбання об'єкта |
  | | Т. д. | |
  | 19 | 60 | ПДВ |
  | 01, 04 | 08 | На ту ж суму при введенні об'єкта в експлуатацію |

  Як уже згадувалося вище, існують різновиди довгостроковихвкладень, які не можуть бути віднесені до діяльності інвестиційногохарактеру (довгострокові фінансові вкладення). Слід розрізняти в облікуобороти по рахунку 08 мали місце внаслідок інвестиційного і неінвестиційного характеру. Для цієї мети можна ввести окремий субрахунок. Уоблікову політику ЗАТ «ФСПНРА» за розглянутий період операції здовгостроковими фінансовими вкладеннями місце не мали, отже, оборотиза рахунком 08 цілком представляють собою відображення проведених довгостроковихінвестицій.

  Однак процес обліку довгострокових інвестицій значною міроюскладається з обліку витрат на їх проведення, контролю над цими витратами, їхсписання на відповідні рахунки бухгалтерського обліку в строгійвідповідно до вимог нормативних документів регулюючихбухгалтерський облік та податкове законодавство. По суті, об'єктвведений в експлуатацію складається з більшої частини з цих витрат, витратиж, які відповідно до вимог регламентуючих нормативнихактів підлягають віднесенню на інші рахунки бухгалтерського обліку
  (нерозподілений прибуток), коригують заборгованість організації вбюджет, хоча і належать, строго кажучи, до розділу обліку довгостроковихінвестицій, складають меншу частину облікового процесу.

  § 4. Джерела довгострокових інвестицій.

  Джерелами фінансування довгострокових інвестицій можуть бутивласні кошти організацій і залучені - пайова участь убудівництві, додаткові внески учасників, довгострокові кредитибанків, довгострокові позики, кошти позабюджетних фондів, коштифедерального бюджету, який представляється на безповоротній та поворотній основі.
  Фінансування довгострокових інвестицій може здійснюватися як за рахунокодного, так і за рахунок кількох джерел.

  До власних засобів, що є джерелами фінансуваннядовгострокових інвестицій, відносять прибуток, що залишається в розпорядженніорганізацій, амортизаційні відрахування за основними засобами інематеріальних активів, кошти фондів накопичення, страхові відшкодування,отримані в покриття втрат і збитків від страхових випадків, і ін

  Планом рахунків 1991 р. та Інструкцією щодо його застосування істотнозмінено методику обліку довгострокових інвестицій. Якщо раніше спочаткустворювали джерело фінансування капітальних вкладень (з кредиту рахунку
  «Фінансування капітальних вкладень») і здійснені капітальнівкладення списували з рахунку капітальних вкладень на зменшення їхджерел, то тепер довгострокові інвестиції відображають лише на рахунку 08
  «Капітальні вкладення» і на рахунках матеріалів, грошових коштів, розрахунків.

  Рахунок 08 «Капітальні вкладення» став виконувати в основному функціїкалькуляційного рахунку. Основну частину закінчених довгострокових інвестиційсписують з рахунку 08 в дебет рахунків 01 «Основні засоби» і 04
  «Нематеріальні активи».

  Під час введення в експлуатацію об'єктів основних засобів танематеріальних активів враховані на відповідних рахунках джереладовгострокових інвестицій (88 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»,
  92 «Довгострокові кредити банків», 96 «Цільові фінансування і надходження»тощо) не зменшуються.

  При даній методиці за кінцевим сальдо рахунків 88, 96, 02 «Знососновних засобів »і 05« Знос нематеріальних активів »неможливо визначитиджерела фінансування довгострокових інвестицій.

  Разом з тим кредитові обороти по рахунках 02, 05, субрахунком «Фондинакопичення »рахунку 88, рахунку 96 за відповідний період показують зновувід джерела фінансування довгострокових інвестицій.

  Як зазначалося раніше, до залучених джерел фінансуваннядовгострокових інвестицій відносять довгострокові кредити банків, довгостроковіпозики, пайова участь у будівництві, кошти позабюджетних фондів,кошти федерального бюджету і деякі інші.

  Отримані довгострокові кредити банків враховують по кредиту рахунку 92
  «Довгострокові кредити банків» і дебетом рахунків 51 «Розрахунковий рахунок», 52
  «Валютний рахунок», 55 «Спеціальні рахунки в банках», 60 «Розрахунки зпостачальниками і підрядниками »та ін На суми погашених кредитів дебетуютьрахунок 92 в кореспонденції з рахунками грошових коштів. Порядоккредитування, оформлення кредитів та їх погашення регулюється правиламибанків і кредитними договорами.

  Надходження коштів від позикодавців (крім банків) відображають за дебетомрахунків обліку грошових коштів або інших рахунків і кредитом рахунка 95
  «Довгострокові позики». При поверненні (погашення отриманих кредитів) рахунок 95дебетують і кредитують рахунки обліку грошових коштів.

  Витрати підприємства по сплаті відсотків за кредитами банків і іншимпозикових коштів, використаних на довгострокові інвестиції, відносять вдебет рахунку 08 «Капітальні вкладення». Відсотки, сплачені після введення вдію основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають віднесенню назменшення прибутку (в дебет рахунку 80). На цей же рахунок відносять і відсоткипо прострочених позиках.

  При передачі коштів основному забудовникові в порядку пайової участів будівництві об'єкта перераховані кошти відображають на рахунках розрахунківз основним забудовником (дебет рахунку 76 або інших рахунків, кредит рахунків
  51, 52 та ін.) Після закінчення будівництва інвентарну вартість об'єктіввідображають за дебетом рахунка 08 «Капітальні вкладення» (з кредиту рахунківрозрахунків), а після введення об'єктів в експлуатацію списують з рахунку 08 нарахунок 01 «Основні засоби».

  У головного забудовника отримані грошові кошти в порядкупайової участі відображають за дебетом рахунків грошових коштів та кредитом рахунку
  96 «Цільові фінансування і надходження». Витрати по будівництвуобліковують за дебетом рахунка 08 з кредиту відповідних рахунків (60, 76 іін.)

  Після закінчення будівництва головний забудовник прибуткує вартістьвведеної в експлуатацію своєї частини основних засобів за дебетом рахунка 01 зкредиту рахунку 08.

  Вартість закінчених об'єктів, переданих іншим учасникам,забудовник списує з кредиту рахунку 08 в дебет рахунку 96.

  Отримана економія за кошторисом залежно від умов договору абоповертається учасникам (дебет рахунку 96, кредит рахунку 51), або єприбутком забудовника (дебет рахунку 96, кредит рахунку 80 «Прибутки та збитки »).

  Фінансування державних централізованих капітальних вкладеньза рахунок коштів федерального бюджету, що надаються на безповоротнійоснові, здійснюється відповідно до затвердженого переліку будівництв іоб'єктів для федеральних державних потреб за відсутності іншихджерел або в порядку державної підтримки будівництвапріоритетних об'єктів виробничого призначення при максимальномузалучення власних, позикових та інших засобів.

  Засоби федерального бюджету, що надаються на зворотній основідля фінансування державних централізованих капітальних вкладень,виділяються Мінфіну РФ у межах кредитів, що видаються Центральним банком
  РФ.

  Мінфін РФ спрямовує зазначені кошти позичальникам (забудовникам)через комерційні банки відповідно до укладених з цими банкамидоговорами.

  При укладанні договорів на отримання зазначених коштів позичальникипредставляють у банки виписки з переліку будов і об'єктів для федеральнихдержавних потреб, державні кон-^ тракти (договори підряду),розрахунки, що обгрунтовують терміни виходу введених в дію виробництв напроектну потужність, розрахунки термінів повернення виданих коштів та відсотків заним, висновку державної позавідомчої експертизи тадержавної екологічної експертизи щодо проектної документації тадокументи, що підтверджують платоспроможність позичальника (забудовника) іповернення коштів.

  Отримані комерційними банками кошти федерального. бюджету,надані на зворотній основі, повинні використовуватися суворо запризначенням і не можуть зараховуватися на депозитні рахунки, використовуватися длянадання міжбанківських кредитів та покупки вільно конвертованоювалюти, відволікатися в інші операції короткострокового характеру.

  Засоби федерального бюджету на зворотній основі надаютьсяпозичальникам під заставу будівель, споруд, обладнання, об'єктівнезавершеного будівництва, матеріальних цін - ностей та іншого майназ оформленням відповідних документів, передбачених заставнимзаконодавством РФ.

  Процентна ставка за користування коштами федерального бюджету,наданими на поворотній основі, не може перевищувати розміру ставки,встановленою в договорі між Центральним банком РФ і Мінфіном РФ.

  Фінансування та кредитування будівництва об'єктів змішаногоінвестування за рахунок коштів федерального бюджету, власних коштіворганізацій, підприємств та інших юридичних і фізичних осібздійснюються в порядку, встановленому Тимчасовим положенням профінансування і кредитування капітального будівництва з дотриманнямпропорцій витрачання бюджетних асигнувань і власних коштів упротягом усього періоду будівництва об'єктів.

  Фінансування капітальних вкладень за рахунок власних коштівінвесторів, а також за рахунок власних коштів банку проводиться задомовленістю сторін.

  Договірні сторони самостійно визначають порядок внесенняінвесторами (замовниками) власних коштів на рахунки в банки дляфінансування капітальних вкладень, кредитування та взаєморозрахунків міжучасниками інвестиційного процесу за виконані підрядні роботи тапоставку обладнання, матеріальних і енергетичних ресурсів, наданняпослуг.

  Форми оплати визначаються договорами (контрактами).

  Кошти позабюджетних фондів та федерального бюджету, виділеніпідприємству на поворотній або безповоротній основі, враховують по кредитурахунку 96 «Цільові фінансування і надходження» і дебетом рахунків облікугрошових коштів або рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»в залежності від того, на яких умовах виділені кошти.

  Кошти цільового фінансування і цільових надходжень витрачають всуворій відповідності до встановлених кошторисами. При використанні цихзасобів їх списують в дебет рахунку 96 з кредиту рахунків з обліку матеріалів,розрахунків та інших рахунків.

  § 5. Документальне оформлення діяльності в порядку довгострокових вкладень.

  Відомо, що однією з умов принципу обгрунтованості прийняттягосподарської операції до обліку та її достовірності є документальнапідтвердження даної операції. Операція приймається до обліку, за наявностіналежним чином оформлених первинних документів (накладних, рахунок -фактур, касових чеків, документів внутрішнього складського обліку і т. д.).
  Однак по відношенню до інвестиційної діяльності це не єдостатнім обгрунтуванням для відображення в обліку операцій довгостроковихвкладень. Необхідна наявність документів більш загального порядку. Такимиправовстановлюючими документами є договори, накази керівникапідприємства, акти обстеження основних коштів, висновок комісій і т.д. Номенклатура такої документації залежить від багатьох умов: джереладовгострокових інвестицій, способу проведення капітальних вкладень та їх видуі т. д. Так, наприклад, залучення необхідних для інвестування коштівза рахунок випуску додаткових акцій і розміщення цих цінних паперів середсторонніх організацій. Може знадобитися договір про цільове використаннязасобів і проспект емісії цінних паперів. При господарському способі створенняоб'єктів довгострокових інвестицій необхідна кошторис витрат по кожному видуі об'єкту діяльності.

  У нашому випадку між ЗАТ «ФСПНРА» і ЗАТ «ФРНТ» укладено договірпідряду (див. додаток). Керуючись позиціями даного договору ЗАТ
  «ФСПНРА» придбало на стороні необхідні для реконструкції конвеєрних лінійматеріали, і передала їх ЗАТ «ФРНТ» для проведення робіт з реконструкції
  (матеріали обкладалися податком на додану вартість). Факт передачіматеріалів підтверджений відповідними актами (див. додаток), вартістьнепрямих витрат розподілена виходячи з методів облікової політики
  (пропорційно до кількості осіб-годин) і повідомленням контрагента завіренимв установленому порядку (див. додаток). Купівля для інвестиційноїдіяльності матеріальних цінностей підтверджена відповіднимиквитанціями і рахунок-фактури, з виділенням у них суми ПДВ, оформленими ввстановленому порядку. Є платіжно-розрахункові документи, що підтверджуютьфакт оплати матеріальних цінностей та послуг контрагентів, що єпідставою для відшкодування ПДВ.

  Потенційний об'єкт інвестування коштів обстежений комісією.
  Висновок комісії про доцільність проведення модернізації оформленийвідповідним актом (див. додаток). Такий порядок оформленнядіяльності є свідченням документальної обгрунтованості облікугосподарських операцій ЗАТ «ФСПНРА» в області довгострокових інвестицій, азначить і свідченням достовірності даних бухгалтерського обліку, яксинтетичних регістрів, так і звітності.

  Глава 2 Техніка обліку довгострокових інвестицій на прикладі ЗАТ

  «ФСПНРА».

  § 1. Загальні положення.

  Облік вкладень в довгострокові не призначені для продажунеоборотні активи не фінансового характеру, під якими і розуміютьдовгострокові інвестиції, ведеться на активному рахунку 08 «Капітальнівкладення ». За дебетом цього рахунку господарюючий суб'єкт збирає витрати настворення об'єкта довгострокових інвестицій. За кредитом відображається списаннявартості об'єкта капітальних вкладень у вигляді продажу, псування, введення вексплуатацію. Про елементах витрат і способи їх угрупування було розказановище. Слід підкреслити, що в даний час на збільшення вартостікапітальних вкладень належать і витрати раніше сюди не входилиставилися на рахунки 88 і 96. Зрозуміло, що існує в даний часпорядок дає змогу більш адекватно оцінювати витрати по веденнюінвестиційної діяльності. Так, наприклад оплата відсотків по банківськомукредиту, використаного на капітальні вкладення в розмірі більшому, ніжзбільшена на 3 пункти облікова ставка ЦБ РФ, є витратою покапітальних вкладень, хоча різниця раніше ставилася на рахунок 88, і заразфактично не враховується при оподаткуванні, так як ставиться на дебітрахунку 08.

  Відповідно до положення з бухгалтерського обліку «Облік основнихкоштів »первісна вартість об'єкта цих активів не може бутизмінена крім випадків зазначених у законодавстві. Змінапервісної вартості об'єкта вкладення допускається у випадкахмодернізації та реконструкції об'єкта основних засобів. Витрати подібногохарактеру підлягають віднесенню на рахунок додаткового капіталу, проте їхвартість формується також за рахунком 08. За правилами ведення облікунеможливо списати суму витрат з рахунку 08 у дебет рахунку 01 і 87одночасно, показавши при цьому зміни, що відбуваються у майновій масіорганізації у зв'язку з формування

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status