ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік витрат за елементами. На прикладі ТОВ Човьютранслес
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  зміст

  Вступ 3


  1 Теоретичні основи обліку витрат 6

  1.1 Особливості формування витрат в управлінському обліку 6
  1.2 Фінансовий облік витрат 7
  1.3 Формування собівартості для мети податкового обліку 8

  2 Облік витрат за елементами. Система рахунків бухгалтерського обліку дляобліку витрат за елементами на прикладі ТОВ «Човьютранслес» 10

  2.1 Оцінка облікової політики з питань визначення собівартості 10
  2.2 Облік і аналіз за елементами витрат 11
  2.3 Недоліки та шляхи покращення порядку ведення обліку витрат за елементами
  25
  2.4 Переклад на податковий облік (коригування собівартості) 25

  Висновок 26


  Список використаної літератури 27


  ДОДАТКИ 29

  Введення

  Облік витрат за економічними елементами для підприємства є важливимтому, що він необхідний для відносин виникають із зовнішнімикористувачами бухгалтерської інформації, зокрема з податковими органами.
  У зв'язку з цим дана тема особливо актуальна сьогодні і в найближчомумайбутньому, так як організації багато в чому залежать від зовнішнього середовища.

  Метою даної курсової роботи є детальний розгляд облікувитрат за елементами і його значення в системі бухгалтерського обліку.

  Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:
  V Розкрити сутність і значення ведення управлінського та фінансового обліків витрат;
  V Визначити витрати, що формують собівартість для мети податкового обліку;
  V На прикладі підприємства розглянути витрати за елементами і провести їх аналіз;
  V Оцінити організацію обліку витрат на підприємстві, виявити недоліки і визначити можливі шляхи покращення.

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Човьютранслес» належить дотранспортній галузі. Його статутний фонд становить 8,4 тисяч рублів.
  Зареєстровано Постановою Адміністрації м. Сиктивкара № 405/98 від 24грудня 1998 року. Засновників ТОВ «Човьютранслес» є ЗАТ ЛПГ
  «Човьюлес».

  Основними завданнями Товариства є:

  V Надання транспортних та транспортно-експедиційних послуг для юридичних осіб і населення;

  V Виробнича і комерційна діяльність із метою виробництва і збуту на території Росії, країн СНД і за кордоном лісопродукції, виробів і напівфабрикатів деревообробки;

  V Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

  Отримані від виробничої діяльності гроші , запланованобудуть використані для закупівлі технологічного обладнання та транспорту,фінансування маркетингу, освіти оборотного капіталу і подальшогонарощування обсягів виробництва.

  Наразі ТОВ «Човьютранслес» займається перевезеннямлісопродукції та інших матеріалів, а також матеріально-технічнимзабезпеченням.

  Так як на частку АТЦ доводитися до 85% всіх робіт підприємства, далі,в таблиці 1 представимо техніко-економічну характеристику з цьогопідрозділу.

  Таблиця 1

  Техніко-економічна характеристика АТЦ на перше півріччя 2001 року
  | Показники | Од. з. | За станом на 1 |
  | | | Півріччя 2001 року |
  | Обсяг вантажоперевезень | т.тн | 105,5 |
  | Вантажообіг | т/км | 21021,7 |
  | Середня відстань перевезень | Км | 1167,0 |
  | Перевезення деревини | т.кбм | 116,2 |
  | Доходи | УРАХУВАННЯМ | 15203,3 |
  | Витрати | УРАХУВАННЯМ | 18778,6 |
  | Результат (+ прибуток, - збиток) | УРАХУВАННЯМ | -3575,3 |
  | Чисельність працівників | Чол. | 250 |
  | Фонд зарплати | УРАХУВАННЯМ | 4007,2 |
  | Уд. Вага зарплати в доходах |% | 26,36 |
  | Уд. Вага зарплати у витратах |% | 21,3 |
  | Середня зарплата | руб. | 3488,6 |
  | Сума орендної плати | УРАХУВАННЯМ | 2829,1 |
  | Уд. Вага у витратах |% | 15,1 |
  | Витрата палива | тонн | 908,4 |
  | Витрати на паливо | тис.руб. | 8069,8 |

  Повний перелік техніко-економічних показників представлені вдодатку 1 і 2.

  Підприємство працює на базі основних фондів, орендованих Засновником.

  Виробничі потужності з перевезення деревини - 230-250 тис. КБМ. врік.

  Інфраструктура підприємства дозволяє здійснювати цілорічнуперевезення деревини та постачання сировини для переробки, а також реалізаціїготової продукції споживачеві.

  Чисельність працівників у поточному році збереглася на рівні минулогороку, обсяги перевезення лісопродукції дещо скоротилися, що булообумовлено обмеженнями з приймання деревини Сиктивкарський ЛПК.

  Класифікація витрат за економічними елементами дозволить намвизначити структуру собівартості даного підприємства.

  Теоретичні основи обліку витрат

  1 Особливості формування витрат в управлінському обліку

  Управлінський облік в компанії - це система, що забезпечуєкерівну ланку фірми інформацією, необхідною для прийняття рішень іефективного управління.

  У системі внутрішнього (управлінського) обліку генерується, першза все, інформація про витрати виробництва.

  Витрати групуються та обліковуються за видами, місцями їх виникненняі носіям витрат. Місця виникнення витрат - це структурні одиниці іпідрозділи, в яких відбувається початкове споживаннявиробничих ресурсів (робочі місця, бригади, цеху тощо). Підносіями витрат розуміють види продукції (робіт, послуг) компанії,призначені для реалізації на ринку.

  У системі управлінського обліку обов'язково виділяються такі об'єктиобліку, як "центри відповідальності». Управління витратами відбувається черездіяльність людей, які відповідають за доцільність виникнення того чиіншого виду витрат.

  Центр відповідальності - структурний елемент підприємства, в межахякого менеджер відповідальний за доцільність понесених витрат.

  Адміністрація компанії сама вирішує, в яких розрізах класифікувативитрати, наскільки деталізувати місця виникнення витрат і як їхпов'язати з центрами відповідальності. [20]

  Для визначення собівартості окремих видів продукції витрати,пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, групуються за статтямикалькуляції. [16, з 13]

  Визначення собівартості виробництва одиниці продукції - одна зосновних облікових завдань. В основі рішення великого кола управлінськихзавдань лежить саме собівартість. Ефективність роботи організації багато вчому залежить від інформації про формування собівартості. Тому єпричини:

  . витрати на виробництво продукції є базою для встановлення продажної ціни;

  . інформація про собівартість лежить в основі прогнозування і управління виробництвом.

  На підприємстві ТОВ «Човьютранслес» угруповання по статтях витратвикористовується для калькулювання та обліку собівартості перевезень (робіт,послуг), своєчасної і повної оцінки результатів господарськоїдіяльності підприємства, визначення витрат за окремими ланкамитранспортного процесу.

  Інформація управлінського обліку звичайно являє собоюкомерційну таємницю підприємства, не підлягає публікації. Адміністрація фірмисамостійно встановлює склад, терміни і періодичність поданнявнутрішньої - управлінської - звітності. Ця облікова система малорегламентується законодавством. [20]

  2 Фінансовий облік витрат

  Споживачами інформації фінансового обліку є в основному зовнішніпо відношенню до підприємства користувачі - державні податкові органи,біржі, банки, фінансові інститути, постачальники та покупці, потенційніінвестори. Фінансова звітність не являє собою комерційної таємницікомпанії, вона відкрита до публікації і, як правило, засвідчується незалежноїаудиторською організацією. Ведення фінансової бухгалтерії для підприємств іфірм є обов'язковим.

  Міжнародні бухгалтерські стандарти, основні принципи обліку маютьвідношення саме до систем фінансового обліку.

  Витрати у фінансовому обліку необхідно групувати з економічнихелементам. Групування за економічними елементами застосовується приформування собівартості на підприємстві в цілому і включає в себе 5основних груп:

  1. Матеріальні витрати (сч. 31);

  2. Витрати на оплату праці (сч. 32);

  3. Відрахування на соціальні потреби (сч. 33);

  4. Амортизація основних фондів (сч. 34);

  5. Інші витрати (сч. 35).

  Кожна з цих груп об'єднує однорідні з економічногозмістом витрати, які не можуть бути розкладені на складові частини тарозраховуються незалежно від того, де вони зроблені. Наприклад, якщонарахована заробітна плата, то вона показується вся в цілому по підприємству
  (нарахована робітникам у цехах, обслуговуючому персоналу або апаратууправління). Класифікація витрат за економічними елементами дозволяєвизначити структуру собівартості. Для цього обчислюють процентнеспіввідношення питомої ваги кожного елемента до всієї собівартості. Галузьекономіки, у якої в структурі витрат переважає зарплата
  (овочівництво), відноситься до трудомістких, з переважанням матеріалів (важкемашинобудування) - матеріаломістким, з переважанням витрат наелектроенергію (Алюмінева промисловість) - енергоємним, з переважаннямамортизації (приладобудування) - фондомісткому, з переважанням палива
  (хімічні підприємства) - паливоємність і т.п.

  3 Формування собівартості для мети податкового обліку

  Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартіснуоцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг)природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів,трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво та реалізацію.

  Формування собівартості для мети податкового обліку граєвизначальну роль, так як від неї, у кінцевому підсумку, залежить величинаоподатковуваного прибутку.

  Відповідно до статті 252 НК РФ платник податків зменшує отримані доходина суму зроблених витрат, за винятком витрат, що не враховуються вметою оподаткування (зазначених у статті 270 НК РФ).

  Витратами, що зменшують оподатковуваний прибуток, визнаютьсяобгрунтовані і документально підтверджені витрати. Під обгрунтованимивитратами розуміються економічно виправдані витрати, оцінка якихвиражена в грошовій формі. Під документально підтвердженими витратамирозуміються витрати, підтверджені документами, оформленими відповіднозаконодавством.

  Витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зробленідля здійснення діяльності, спрямованої на одержання доходу.

  Витрати в залежності від їх характеру, а також умов здійснення інапрямків діяльності організації підрозділяються на витрати, пов'язаніз виробництвом і реалізацією, і позареалізаційні витрати.

  Особливості визначення витрат, визнаних для метиоподаткування, для окремих категорій платників податків, яких витрат,зроблених у зв'язку з особливими обставинами, встановлюютьсяположень глави 25 НК РФ.

  Для прийняття витрат на податковий облік підприємство повинно забезпечитиїх групування за економічними елементами.

  Якщо деякі витрати з рівними підставами можуть бути віднесеніодночасно до декількох груп витрат, платник податків має правосамостійно визначити, до якої саме групи він віднесе такі витрати.

  Облік витрат за елементами. Система рахунків бухгалтерського обліку для обліку витрат за елементами на прикладі ТОВ «Човьютранслес»

  1 Оцінка облікової політики з питань визначення собівартості

  За наказом директора ТОВ «Човьютранслес» «Про прийняття облікової політикина 2001 рік », з питань визначення собівартості в бухгалтерському облікупідприємства забезпечено наступне:

  V Затверджено план рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку, що застосовуються на підприємстві (Додаток 5);

  V Забезпечується розмежування поточних витрат на виробництво

  ( витрат обігу) та капітальних вкладень, а також інших фінансових вкладень підприємства;

  V Списання матеріалів у виробництво відбувається по середній вартості матеріалу на момент витрати.

  V Предмети, які за всіма характеристиками можна віднести до МШП, враховуються на рахунку 10, і при передачі їх в експлуатацію їх вартість повністю списується на витрати.

  V Встановлено наступний порядок списання накладних витрат: зазначені витрати, зібрані протягом звітного періоду на рахунках бухгалтерського обліку 25 «Загальновиробничі витрати» і 26

  «Загальногосподарські витрати», підлягають списанню в кінці періоду в дебет рахунку 20 «Основне виробництво» за належністю з подальшим їх розподілом між об'єктами калькулювання.

  Також встановлено , що списання комерційних витрат, пов'язаних з реалізацією продукції (робіт, послуг), що збираються протягом звітного періоду на рахунку 43 «Комерційні витрати» на собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) виробляється в повній сумі витрат у кінці звітного періоду;

  V Проводиться роздільний облік витрат на наступні види діяльності:

  АТЦ (автотранспортний цех), торговий відділ, флот і цех навантаження;

  V Встановлено наступний порядок розподілу непрямих витрат при необхідності роздільного обліку витрат на різні види діяльності: зазначені витрати розподіляються пропорційно заробітній платі;

  V Встановлено, що готова продукція відображається в балансі за фактичною собівартістю;

  V Встановлено, що відвантажені товари, здані роботи і надані послуги відображаються в балансі за повної фактичної собівартості;

  V Встановлено, що продукція (роботи), що не пройшла всіх стадій (фаз, переділів), передбачених технологічним процесом, а також вироби неукомплектовані, які не пройшли випробувань і технічного приймання, відносяться до незавершеного виробництва, відображається в балансі за прямими статтями витрат, а також за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів. При одиничному виробництві продукції незавершене виробництво відображається в балансі по фактичних виробничих витрат;

  V Також встановлено, що витрати, вироблені в звітному періоді, але які відносяться до наступних звітних періодів, відображаються в звітності окремою статтею як витрати майбутніх періодів і підлягають віднесенню на витрати виробництва або обігу (або на відповідні джерела коштів) протягом терміну, до якого вони відносяться.

  Таким чином, в обліковій політиці встановлені правила формуваннясобівартості входять у компетенцію підприємства.

  2 Облік і аналіз за елементами витрат

  Всі витрати, що утворять собівартість перевезень автомобільнимтранспортом, згідно з Положенням про склад витрат та Інструкції по складу іобліку витрат, що включаються до собівартості перевезень (робіт, послуг)підприємств автомобільного транспорту, групуються відповідно до їхекономічним змістом з наступних елементів витрат:
  1. Матеріальні витрати;
  2. Витрати на оплату праці;
  3. Відрахування на соціальні потреби;
  4. Амортизація основних фондів;
  5. Інші витрати.

  Відомості про витрати по кожному з цих елементів групуються навідповідних рахунках. Так, витрати матеріалів відображається на кредиті рахунку
  10 «Матеріали» із зазначенням кореспондуючих з ним дебетуемих рахунків, що йдозволяє розподілити витрати матеріалів між господарськими процесами, авитрати на оплату праці - на кредиті рахунку 70 «Розрахунки з персоналом пооплаті праці "в розрізі кореспондуючих рахунків.

  Сума відрахувань на соціальні потреби показується на кредиті рахунку 69
  «Розрахунки із соціального страхування та забезпечення», а сума амортизаціїосновних засобів на кредиті рахунку 02 «Знос основних засобів»розподіляється між господарськими процесами по кореспондуючих рахунках.
  Однак у нашому випадку в елемент «Амортизація основних коштів» ми будемовідносити витрати на оренду основних засобів, так як дане підприємствоповністю працює на орендованих основних засобах. Сума іншихвитрат визначається за даними кредитових оборотів рахунків: 50 «Каса», 51
  «Розрахунковий рахунок», 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 71 «Розрахунки зпідзвітними особами »і ін

  Таким чином, система рахунків бухгалтерського обліку забезпечує обліквсіх витрат за економічними елементами та їх розподіл міжгосподарськими процесами. [Е. П. Козлова. Бухгалтерський облік.]

  На підприємстві впроваджена автоматизована система обліку «Інформ - Х».
  Дана система дозволяє оперативно враховувати витрати підприємства покожному підрозділу, в тому числі по окремо взятих об'єктів (помашин).

  Відобразимо у вигляді схеми систему обліку витрат на підприємстві
  «Човьютранслес». (Додаток 9)

  МАТЕРІАЛЛЬНИЕ ВИТРАТИ

  Матеріальні витрати включають вартість витрачених у процесівиробництва, робіт і услуг, різного роду паливно-енергетичнихресурсів і матеріалів, запасних частин для ремонту, технічногообслуговування рухомого складу, автомобільної гуми та обладнання,інструментів, пристосувань, інвентарю, приладів та інших засобів праці,НЕ відносяться до основних фондів, та інших малоцінних предметів, а такожвитрати на оплату послуг (праці) виробничого характеру, виконуванихсторонніми підприємствами і організаціями, виробництвами і господарствамисамого підприємства, що не відносяться до основного виду діяльності.

  У складі витрат на паливо відбивається вартість усіх видів палива, придбаних з боку (бензину, дизельного палива, мазуту,різних видів мастил і так далі), що витрачається на експлуатаційні потребиавтомобільного транспорту (витрати на паливо складають близько 30% всіхвитрат підприємства).

  Облік палива та мастил здійснюється на рахунку 10/3.

  При відпустці масел, бензину чи дизпалива оформляється лімітно-забірнакарта. У ній вказується одержувач, номер і марка машини, на якусписується дизпаливо і масла.

  Облік палива здійснюється в двох одиницях виміру (у кілограмах ілітрах), тому що його обсяг залежить від температури навколишнього середовища
  (щільності).

  Також на кожну машину і водія ведуть накопичувальну картку наотримання палива та масла за місяць. У ній вказується дата і кількістьвідпущеного палива та масла.

  Витрата палива нормується. Норми встановлюються на підставізатверджених Мінтрансом РФ від 29.04 1997 року «Норм витрат палива тамастильних матеріалів на автомобільному транспорті (Р3112194-0366-97) ».
  Витрата понад норми утримується у водія із зарплати і оформляєтьсяпроводкою Дт70 Кт80. Причини виникнення перепалу у кожного водіярозглядаються керівником. Якщо перепал виник з вини водія то напідстава наказу керівника вироблятися утримання.

  Дані по витраті палива в літрах щоденно заносяться ввідомості по кожній машині заправником. У ній він вказуєтемпературу дня заправки. Відомість в кінці дня здається бухгалтеру, якийведе облік ПММ. Бухгалтер вносить дані відомості в систему по машинах вкілограмах, перемноживши літри на щільність певного дня (виходячи зтемператури).

  Економіст, що обробляє дорожні листи, заносить дані про заправку зних в програму по зарплаті. У цій програмі закладені дані про нормувитрати палива по кожній машині, і вона автоматично, в кінці місяця,підраховує, скільки фактично було витрачено палива і скількимає бути витрачено за нормою. (Додаток 3)

  У витратах на енергію відбивається вартість покупної електроенергії,витрачається на технологічні (електрозварювання, електроплавку,електромеханічну обробку металів, гальванічні роботи і так далі),енергетичні, освітлювальні й інші господарські потреби підприємства.
  Платежі за енергію, а також за комунальні послуги входять в орендну плату.

  У складі витрат на матеріали відображається вартість всіх витрачаютьсяпри технічному обслуговуванні рухомого складу та інших технічнихзасобів і пристроїв покупних матеріалів (обтиральних, мастильних,лакофарбових, ізоляційних, електротехнічних, кріпильних матеріалів,різних мінеральних і органічних масел), запасних частин для ремонтурухомого складу та інших технічних засобів, автомобільних шин.

  При відпуску матеріалів застосовують вимога № М-11. Її виписуєначальник цеху-одержувача в двох примірниках: перший, з розпискоюкомірника, залишається в цеху (необхідний для оприбуткування), друге, зрозпискою одержувача - у комірника (служить для списання). У момент відпусткиматеріалу комірник оформляє витрата в системі, де обов'язково вказуєна яку машину пішла ця запчастину. Це дозволяє бачити витрата запчастинпо кожній машині. Кладовщик роздруковує відомість витрат і здаєбухгалтеру, який переглядає правильність оформлення документа ізакриває його. У момент закриття документа відбувається зменшення кількостіматеріалу на складі. До закриття, кількість певного матеріалу наскладі числиться, як виписано. (Додаток 4)

  До інших матеріальних витрат відносяться витрати, не пов'язані зосновному виду діяльності, у тому числі:

  - витрати на оплату робіт і послуг виробничого характеру,виконуваних сторонніми підприємствами або допоміжними виробництвами ігосподарствами організації, що не відносяться до основного виду діяльності.

  До робіт і послуг виробничого характеру належать:

  - транспортні послуги сторонніх організацій з перевезень вантажіввсередині підприємства (переміщення сировини, матеріалів, інструменту, деталей,заготовок, інших видів вантажів з центрального складу в цехи й доставкаготової продукції на склади зберігання, до станції (порту, пристані)відправлення). Витрати, пов'язані з доставкою (включаючи вантажно -розвантажувальні роботи) матеріальних ресурсів транспортом і персоналомпідприємства, підлягають включенню у відповідні елементи витрат навиробництво (витрати на оплату праці, амортизація основних фондів,матеріальні витрати та інші);

  - послуги та роботи сторонніх підприємств, що виконуються з технічногообслуговування, ремонту, сервісу транспортних засобів та інших основнихфондів;

  - витрати на придбання бланків технічної та виробничої документації, утримання протипожежних засобів, засобів зі створення умов для безпечної роботи, засобів наочної агітації, вартість виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, знешкоджуючих коштів .

  На підставі рахунку-фактури та акту виконаних робіт бухгалтерматеріальної частини оформляє прибутковий ордер (акт) в системі, в якомувказується підрозділ і стаття витрат. (Додаток 5)
  | Д 20, 25, 26 | До 60/2 | Вартість послуги (без ПДВ) |
  | Д 19/3 | До 60/2 | ПДВ |

  Вартість матеріальних ресурсів, відображена по елементу «Матеріальнівитрати », формується виходячи з цін їх придбання (без урахування податку надодану вартість), націнок (надбавок), комісійних винагород,сплачуються постачальницьким організаціям, плати за транспортування, зберіганняі доставку, що здійснюються сторонніми організаціями.

  Матеріальні витрати виникають на виробничі цілі списуютьяк прямі витрати виробництва в Д-т сч.20 «Основне виробництво».
  Матеріальні витрати на загальновиробничі і загальногосподарські потребисписуються відповідно в Д-т рахунків 25 і 26, а в кінці місяцярозподіляються між цехами (підрозділами) пропорційно заробітнійплаті зі списанням на рахунок 20.

  Списання матеріалів у виробництво відбувається по середній вартостіматеріалу на момент витрати. Вона вважається автоматично.

  Предмети, які за всіма характеристиками можна віднести до МШП,враховуються на рахунку 10, і при передачі їх в експлуатацію їх вартістьповністю списується на витрати.

  ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

  В елементі "Витрати на оплату праці" відображаються витрати на оплатупраці основного виробничого персоналу підприємства, включаючи преміїробітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничірезультати, що стимулюють і компенсують виплати, у тому числі компенсаціїз оплати праці у зв'язку з підвищенням цін і індексацією доходів у межахнорм, передбачених законодавством, компенсації, які виплачуються вщо встановлюються законодавством розмірах жінкам, які перебувають у частковооплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею певногозаконодавством віку, а також витрати на оплату праці працівників, неперебувають у штаті підприємства, зайнятих в основній діяльності.

  До складу витрат на оплату праці включаються:

  - виплати заробітної плати за фактично виконану роботу,обчислені виходячи з відрядних розцінок, тарифних ставок і посадовихокладів відповідно до прийнятих на підприємстві системами оплати праці;

  - надбавки і доплати до тарифних ставок і окладів, в тому числі закласність, роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні, запонаднормову роботу, за роботу в нічний час, ненормований робочий день,за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці і так далі,здійснюються відповідно до законодавства Російської Федерації;

  - доплати за суміщення професій та розширення зон обслуговування, у томучислі керівництво бригадою незвільненими бригадирів, експедиціявантажу, навантаження - розвантаження вантажів і так далі;

  - виплати по районному коефіцієнту вироблені відповідно дочинним законодавством;

  - надбавки за безперервний стаж роботи в районах Крайньої Півночі і вмісцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, та інших районах зважкими природно-кліматичними умовами;

  - різниця в окладах, що виплачується працівникам, працевлаштованим зінших підприємств та організацій із збереженням протягом певноготерміну (відповідно до чинного законодавства) розмірівпосадового окладу за попереднім місцем роботи, а також при тимчасовомузаступництво;

  - доплати в разі тимчасової втрати працездатності до фактичногозаробітку (включаючи надбавки за роботу в районах Крайньої Півночі і вмісцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі);

  - виплати, що здійснюються відповідно до чинногозаконодавством, за опрацьованим час: оплата чергових (щорічних) тадодаткових відпусток у розмірі фактичних виплат або нарахованогорезерву майбутніх витрат і платежів; компенсація за невикористанувідпустку; оплата проїзду до місця використання відпустки і назад, включаючиоплату провозу багажу; оплата пільгових годин підлітків; оплата перерв уроботі годуючих матерів; оплата часу, пов'язаного з виконаннямдержавних обов'язків; одноразових винагород за вислугу років;надбавки за стаж роботи за спеціальністю в даному господарстві; платапрацівникам - донорам за дні обстеження, здачі крові і відпочинку,що надаються після кожного дня здачі крові;

  - грошові премії за основні результати господарської діяльності,включаючи премії водіям за виконання і перевиконання плану;

  - суми, нараховані за виконану роботу особам, залученим дляроботи на підприємстві, в організації відповідно до спеціальних договорів здержавними організаціями сприяння зайнятості (на поданняробочої сили), як видані безпосередньо цим особам, так і перерахованідержавним організаціям;

  - оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства, завиконання ними робіт за укладеними договорами цивільно-правовогохарактеру (включаючи договір підряду), якщо розрахунки з працівниками завиконану роботу проводяться безпосередньо самим підприємством. Прицьому розмір коштів на оплату праці працівників за виконання робіт (послуг)за договором підряду визначається виходячи з кошторису на виконання робіт
  (послуг) і платіжних документів.

  Виплати, пов'язані з підготовкою кадрів і підвищенням кваліфікації:

  - оплата відповідно до чинного законодавства навчальнихвідпусток, що надаються робітникам і службовцям, які навчаються у вечірніх ізаочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, заочнійаспірантурі, у вечірніх (змінних) професійно-технічних навчальнихзакладах, у вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх школах, атакож вступникам до аспірантури;

  - заробітна плата за основним місцем роботи робітникам, керівникам іфахівцям підприємства під час їх навчання з відривом від роботи в системіпідвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

  До складу витрат на оплату праці включаються інші види виплат,що включаються відповідно до встановленого порядку до фонду оплати праці (завинятком витрат з оплати праці, що фінансуються за рахунок прибутку,що залишається в розпорядженні підприємств, та інших цільових надходжень).

  Для всіх категорій працюючих на підприємстві ведуться табелі облікуробочого часу, крім того, для відрядників - вбрання. Записи ведутькерівники підрозділів (ділянок), майстри, бригадири залежно відкатегорії працівників. В кінці кожного місяця вони пред'являються на підпискерівникові, а потім передаються в бухгалтерію.

  За водіям нарахування зарплати здійснюватися на підставі подорожніхлистів, які опрацьовуються у спеціальній програмі по автотранспортуекономістом. Підсумкові дані по кожному водію з програми завтотранспорту переносяться на дискеті у програму розрахункової частини, вякої проводитися додаткові нарахування.

  На підставі вищесказаного проводять розрахунок заробітної плати,нарахування премій, утримання. За водіям застосовується відрядно-преміальнаоплата праці. ІТП (інженерно-технічні працівники) - посадові окладизгідно зі штатним розкладом. Флот - почасово-преміальна. Преміявстановлюється у відсотках до посадового окладу. Вантажний ділянка --відрядно-преміальна, погодинна. На підставі наказу керівникапроводиться преміювання (після надання керівнику даних провиконання і перевиконання виробничої програми з робочим). Закожному цеху існує положення про преміювання, у ньому вказується порядокнарахування премії. За водіям нараховується премія в розмірі 80% і 100% відзаробітної плати, залежно від відсотка перевиконання, і на неї ненараховуються ні північні, ні районні. За вантажно цеху 1,5% за коженвідсоток перевиконання, але не вище 40% і на них нараховуються північні ірайонні за умови виконання норм статистичної навантаження на вагон. Зароботу в нічний час нараховується 40% до тарифних ставок, за суміщення 50%окладу того, кого заміщають.

  У розрахунковому відділі складається розрахунково-платіжна відомістьнарахування заробітної плати, на підставі якої здійснюються виплати. Уній відображаються нарахування та утримання.

  За відпускним складається реєстр відпускних за місяць.

  Наприкінці місяця складається відомість розподілу нарахованоїзаробітної плати і відрахувань на соціальне страхування. Зарплатапрацівників зайнятих в основному виробництві обліковується на рахунку 20,зарплата працівників загальновиробничого і загальногосподарського значеннявідповідно на рахунках 25 і 26. Складається журнал-ордер № 5. (Додаток
  6)

  ВІДРАХУВАННЯ НА СОЦІАЛЬНІ ПОТРЕБИ

  В елементі «Відрахування на соціальні потреби» відображаються обов'язковівідрахування по встановленим законодавством нормам органамдержавного соціального страхування, Пенсійного фонду та фондумедичного страхування від витрат на оплату праці працівників, що включаються дособівартість продукції (робіт, послуг) по елементу "Витрати на оплатупраці »(крім тих видів оплати, на які страхові внески ненараховуються).

  Витрати по відрахування на соціальні потреби відображаються за дебетом тих жерахунків на які відображаються витрати по нарахуванню заробітної платипрацівникам організації (Д 20, 25, 26 - До 69). У свою чергу до рахунку 69відкриваються субрахунки: 69.1 «Розрахунки за соціальним страхуванням», 69.2
  «Розрахунки за пенсійним забезпеченням», 69.3 «Розрахунки по обов'язковомумедичного страхування ».

  Нормативи відрахувань (податкові ставки) за ЕСН для підприємства ззаробітної плати наростаючим до ста тисяч рублів наведемо у вигляді таблиці.

  Таблиця 2

  Нормативи відрахувань по ЕСН
  | Найменування фонду | Номер рахунку | Норматив відрахування |
  | Фонд соцстраху | 69/11 | 4% |
  | Пенсійний фонд | 69/21 | 28% |
  | Федеральний ФОМС | 69/31 | 0,2% |
  | Республіканський ФОМС | 69/32 | 3,2 |

  Крім того, підприємство здійснює обов'язкові виплати пострахування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань урозмірі 0,9% від заробітної плати (рахунок 69/12).

  Всього відрахування підприємства на соціальні потреби становить 36,3%.

  Соціальні відрахування розраховуються при нарахуванні заробітної плати тавносяться нарахованої до відомості розподілу заробітної плати тавідрахувань на соціальне страхування. Нараховані суми відображаються всистемі за підрозділами.

  Щомісяця організація здійснює обов'язкові авансові платежі. Іза підсумком року (щодо податкової декларації) підприємство відшкодовує недолікперерахованих коштів до позабюджетних фондів або, якщо розрахунок покажепереплату, скоротить наступний платіж.

  АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

  Амортизаційні відрахування є одним з елементів поточнихвитрат виробництва і підлягають включенню в собівартість продукції напідставі п.9 Положення про склад витрат.

  В елементі «А?? ортізація основних фондів "відображається сумаамортизаційних відрахувань на повне відновлення основнихвиробничих фондів, обчислена виходячи з їх балансової вартості ізатверджених у встановленому порядку норм амортизаційних відрахувань, ззастосуванням у необхідних випадках, з метою створення економічних умовдля підвищення зацікавленості підприємств, об'єднань і організацій уприскоренні оновлення активної частини основних фондів (транспортних засобів,машин, обладнання, приладів), методів прискореної амортизації ввідповідно до законодавства.

  При цьому за машин, обладнання та транспортних засобів нарахуванняамортизації припиняється після закінчення нормативного терміну їх служби приумови повного перенесення усієї їх вартості на витрати виробництва ізвернення.

  Однак, підприємство «Човьютранслес» працює повністю на орендованихосновні засоби, і тому в елементі витрат «Амортизація основнихфондів "відображаються витрати на оренду підприємством основних фондів
  (рухомого складу, обладнання, будівель, споруд та інше).

  Платежі за договором оренди основних засобів, укладеним з ЗАТ
  «Човьюлес» організація здійснює в кінці кожного кварталу. І в той жетермін сума нарахованих та проведених платежів відображається в бухгалтерськомуобліку підприємства. Робляться проводки за цією операцією: 1) за дебетомвиступають рахунки 20, 25, 26 (в залежності від приналежності орендованогооб'єкта), за кредитом - 60/расчети за оренду; 2) Д19 К60 (ПДВ по орендованихосновних засобів).

  ІНШІ ВИТРАТИ

  Комплексний елемент «Інші витрати» включає в себе два елементи:

  - дорожні збори і платежі; < p> - інші інші витрати.

  В елементі «Дорожні збори і платежі» відображаються витрати на збори іплатежі за перетин контрольно-пропускних пунктів, за проїзд по дорогахта дорожніх споруд, місцевий реєстраційний збір з працівниківпідприємства та інші місцеві збори, що сплачуються підприємством привиконання перевезень та надання інших транспортно-експедиційних послуг.

  У елемент «Інші інші витрати» включаються всі витрати, які неможуть бути віднесені до жодного з перерахованих вище елементів витрат:

  - податки, збори, платежі (включаючи з обов'язкових видів страхування);відрахування до страхових фондів (резерви) і інші обов'язкові відрахування,вироблені відповідно до встановленого законодавством порядку;

  - платежі за гранично допустимі викиди (скиди) забруднюючихречовин, відрахування в спеціальні позабюджетні фонди та інші обов'язковіплатежі, зроблені відповідно до встановленого законодавствомпорядків;

  - витрати на оплату відсотків за отриманими кредитами, оплата робіт зсертифікації продукції;

  - витрати на відрядження по встановленим законодавством нормам,підйомні, плата стороннім організаціям за пожежну і сторожову охорону, запідготовку та перепідготовку кадрів, витрати на організований набірпрацівників; на гарантійний ремонт та обслуговування; оплата

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status