ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік і аналіз банкрутств
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Варіант № 2

  На підставі даних балансу визначити показники ліквідності, типфінансового становища підприємства на початок і кінець звітного періоду,резерви підвищення фінансової стійкості: в тис. руб.

  | Найменування статті балансу | На початок | На кінець |
  | | Дані звітного періоду |
  | Залишкова вартість основних | 187,5 | 205,6 |
  | засобів | | |
  | Сировина і матеріали | 519,8 | 457,5 |
  | Витрати звернення | 218,7 | 245,6 |
  | Товарні запаси | 1429,8 | 1735,4 |
  | Дебіторська заборгованість термінова | 268,5 | 305,2 |
  | Прострочена | 127,5 | 168,9 |
  | Сумнівна | 85,9 | 103,6 |
  | Грошові кошти | 106,1 | 52,4 |
  | Разом по розділу 2 | 2756,3 | 3068,6 |
  | Валюта балансу | 2943,8 | 3274,2 |
  | Спільний капітал | 348,9 | 425,8 |
  | Кредиторська заборгованість | 2552,5 | 2808,7 |
  | Заборгованість постачальника | 2325,9 | 2553,4 |
  | з оплати праці | 87,6 | 102,7 |
  | розрахунком з бюджетом | 28,7 | 42,6 |
  | По позабюджетних платежів | 24,9 | 32,1 |
  | Інші кредити | 85,4 | 77,9 |
  | Резерв майбутніх витрат | 42,4 | 39,7 |
  | Разом по 5 розділу | 2594,9 | 2848,4 |
  | Валюта балансу | 2943,8 | 3274,2 |
  | Заборгованість з ПДФО | 4,5 | 4,9 |

  Рішення:

  I. Проведення горизонтального аналізу в абсолютному та відносному| балансу | року | року | откл. (+;-) | Откл. в% |
  | Сировина і матеріали | 519,8 | 457,5 | -62,3 | -11,98 |
  | Витрати звернення | 218,7 | 245,6 | 26,9 | 12,3 |
  | Залишки НЗВ | (| (| (| (|
  | Товарні запаси | 1429,8 | 1735,4 | 305,6 | 21,37 |
  | Термінова дебіторська | 268,5 | 305,2 | 36,7 | 13,67 |
  | заборгованість | | | | |
  | Прострочена дебіторська | 127,5 | 168,9 | 41,4 | 32,47 |
  | заборгованість | | | | |
  | Сумнівна дебіторська | 85,9 | 103,6 | 17,7 | 20,61 |
  | заборгованість | | | | |
  | Цінні папери | (| (| (| (|
  | Грошові кошти | 106,1 | 52,4 | -53,7 | -50,61 |
  | Власні кошти | 348,9 | 425,8 | 76,9 | 22,04 |
  | Заборгованість постачальникам | 2325,9 | 2553,4 | 227,5 | 9,79 |
  | Заборгованість по оплаті | 87,6 | 102,7 | 15,1 | 17,24 |
  | праці | | | | |
  | Заборгованість по | 24,9 | 32,1 | 7,2 | 28,92 |
  | позабюджетних платежів | | | | |
  | Заборгованість перед | 28,7 | 42,6 | 13,9 | 48,43 |
  | бюджетом | | | | |
  | Інші кредитори | 85,4 | 77,9 | -7,5 | -8,78 |

  1. По таблиці визначити позитивні і негативні фактори, що впливаютьна фінансовий стан підприємства:

  | Позитивно | Негативно |
  | Сировина та матеріали | Витрати звернення |
  | Власний капітал | Товарні запаси |
  | Інші кредитори | Термінова дебіторська заборгованість |
  | | Прострочена дебіторська заборгованість |
  | | Сумнівна дебіторська заборгованість |
  | | Грошові кошти |
  | | Заборгованість постачальникам |
  | | Заборгованість по оплаті праці |
  | | Заборгованість перед бюджетом |

  II. Визначити чотири показники ліквідності.

  | Показники ліквідності | На початок | На кінець | Відхилення (+;-) |
  | | Року | року | |
  | Показник автономії | 0,12 | 0,13 | 0,01 |
  | Показник абсолютної ліквідності | 0,88 | 0,35 | -0,53 |
  | Показник критичної ліквідності | 0,78 | 0,82 | 0,04 |
  | Показник поточної ліквідності або | 1,07 | 1,08 | 0,01 |
  | показник поточного покриття | | | |

  1. Показник автономії - відношення III розділу балансу до валюти балансу;

  На початок року

  На кінець року - за рахунок збільшення власного капіталу на кінецьроку.

  Оптимальне значення показника більше 0,25.

  Розрахунковий показник нижче рекомендованої суми.

  2. Показник абсолютної ліквідності - відношення стійких активів досумі стійких пасивів:

  На початок року
  На кінець року - показник знизився на кінець року на 0,53 (0,88 -
  0,35 = 0,53). За рахунок зниження грошових коштів і збільшення строковихзобов'язань підприємства.

  Оптимальне значення показника -0,5.

  На початок року значення було вище рекомендованого на 0,38 (0,88 - 0,5 =
  0,38).

  3. Показник критичної ліквідності: це відношення суми строковоїдебіторської заборгованості, товарних запасів і стійких активів докредиторської заборгованості постачальникам.

  На початок року

  На кінець року

  Оптимальне значення показника -1.

  Значення показника на кінець року збільшиться на 0,04 (0,82 - 0,78 = 0,04)за рахунок збільшення товарних запасів, строкової дебіторської заборгованості.

  4. Показник поточної ліквідності: ставлення II розділу до V розділубалансу.

  На початок року

  На кінець року

  Запропоновані значення -2.

  Невелике збільшення показника на кінець року на 0, 01 (1,08 - 1,07 =
  0,01) і складе 1,08.

  III. Тип фінансового стану підприємства по великій системі рейтинговоїоцінки:

  Показник автономії - 10 балів.

  Показник абсолютної ліквідності - 15-20 балів.

  Показник критичної ліквідності - 15 балів. < p> Показник поточної ліквідності - 10 балів.

  Висновок: підприємство відчуває тимчасові фінансові труднощі (46-60балів).

  IV. Визначення нестачі власного капіталу:

  Оптимальне значення -0,25.

  Валюта балансу на початок року 25% = 2943,8 25% = 736 --власний капітал на початок року.

  736 - 348,9 = 387,1 - нестача власного капіталу на початок року.

  Валюта балансу на кінець року 25% = 3274,2 25% = 819 --власний капітал на кінець року.

  819 - 425,8 = 393,2 - нестача власного капіталу на кінець року.

  V. Аналіз структури активів балансу у вигляді таблиці: в тис. руб.

  | Показники | На початок | На кінець | Відхилення |
  | | Року | року |(+;-) |
  | Бистрореалізуемие активи (грошові | 106,1 | 52,4 | -53,7 |
  | кошти та цінні папери) | | | |
  | Активи середнього ступеня ліквідності | 1698,3 | 2040,6 | 342,3 |
  | (термінова дебіторська заборгованість та | | | |
  | товарні запаси) | | | |
  | Медленнореалізуемие активи (сировина, | 926,0 | 908,7 | -17,3 |
  | витрати, НЗП і ОС) | | | |
  | Важкореалізоване активи (прострочена і | 213,4 | 272,5 | 59,1 |
  | сумнівна дебіторська заборгованість) | | | |

  показник - негативний фактор.показник - позитивний фактор.показник - позитивний фактор.показник - негативний фактор.

  Збільшення 1 і 2 групи - це позитивний чинник, збільшення 3 і 4групи негативний.

  Зменшення показника 1-ої групи викликано зниженням грошових коштів накінець року.

  Зниження показника 3-ї групи викликано зниженням сировини і матеріалів накінець року.

  VI. Аналіз структури пасивів у вигляді таблиці:

  | Показники | На початок | На кінець | Відхилення |
  | | Року | року |(+;-) |
  | Стійкі пасиви | 120,6 | 150,2 | 29,6 |
  | Заборгованість постачальникам та інші | 2411,3 | 2631,3 | 220,0 |
  | кредитори | | | |
  | Короткострокові кредити | (| (| (|
  | Довгострокові кредити | (| (| (|

  28,5 + 4,5 + 87,6 = 120,6

  42,6 + 4,9 + 102,7 = 150,2

  2325,9 + 85,4 = 2411,3

  2553,4 + 77,9 = 2631,3

  При аналізі цих даних визначається питома вага заборгованостіпостачальникам у валюті балансу.

  VII. Виявляється наявність картотеки № 2 і затримки в оплаті праці (напідставі завдання № 1,6):

  Заборгованість постачальникам збільшилася на 9,79% або питома вагазаборгованості постачальникам складає 79% валюти балансу - це означаєнаявність картотеки № 2 за товарними платежах.

  Заборгованість перед бюджетом збільшилася на 47,44% - це говорить пронаявності картотеки № 2 з розрахунку з бюджетом.

  Заборгованість по оплаті праці звітний період зросла на 17,24% - цеговорить про затримку з оплати праці.

  VIII. Визначення причин впливу негативних факторів на фінансовийстан підприємства:

  Зростання простроченої та сумнівної заборгованості на 32,47% і 20,61%.

  Недолік власного капіталу збільшився на кінець року на 6,1 тис.руб. (393,2 - 387,1 = 6,1)

  Наявність наднормативних запасів ТМЦ:

  Вважається оптимальним або запаси ТМЦ повинні складати не більше 50%валюти балансу:

  За задачі:

  519,8 + 218,7 + 1429,8 = 2168,3 - залишки ТМЦ на початок року

  ТМЦ складають на початок року - 73,66% валюти балансу

  ТМЦ складають на кінець року - 74,48% валюти балансу

  457,5 + 245,6 + 1735,4 = 2438, 5 - запаси ТМЦ на кінець року.

  Висновок: на підставі даних балансу виявлені наступні показникиліквідності: показник автономії нижче рекомендованого значення; показникабсолютної ліквідності на початок року вище рекомендованого значення;показники критичної та поточної ліквідності нижче рекомендованих значень.
  Підприємство відчуває тимчасові фінансові труднощі.

  Список літератури

  1. Вахрін П.І. «Фінансовий аналіз в комерційних та некомерційних організаціях» М., ІЦК «Маркетинг», 2001 р.
  2. Грачев А.В. «Аналіз та управління фінансової стійкості підприємства»,

  М., «Фінанси та статистики», 2002 р.
  3. Ковальов В.В. «Фінансовий аналіз», М., «Фінанси і статистика», 2002 р.
  4. Любушина Н.П. «Анализ фінансово-економічної діяльності підприємства»,

  М., Юнити, 2001 р.
  5. Селезнева Н.Н. «Фінансовий аналіз», М., ЮНИТИ, 2002 р.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status