ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік і аналіз оплати праці (на прикладі ТОВ Меравіт )
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Титульний лист

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  ТЕМА

  Облік і аналіз оплати праці

  (на прикладі ТОВ "Меравіт")

  МОСКВА 2004

  Зміст

  ВСТУП 3


  Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 7

  1.1 Сутність, значення та завдання бухгалтерського обліку і економічного аналізу оплати праці 7
  1.2 Види, форми і системи оплати праці 12
  1.3 Правове регулювання обліку та організації оплати праці 26

  Розділ 2 ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ Розрахунки з оплати праці В ТОВ
  "МЕРАВІТ" 30

  2.1 Організаційно-правова характеристика підприємства

  ТОВ "Меравіт" 30
  2.2 Документальне оформлення трудових відносин та обліку нарахування заробітної плати працівників 34
  2.3 Порядок відображення в обліку відрахувань у різні фонди і утримань вироблених з заробітної плати 43
  2.4 Синтетичний та аналітичний облік оплати праці 67

  Розділ 3 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТОВ "Меравіт"
  71

  2.5 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 71
  2.6 Аналіз ефективності використання персоналу підприємства 76
  2.7 Аналіз використання фонду заробітної плати 77
  2.8 Основні напрямки вдосконалення оплати праці на підприємстві 81

  ВИСНОВОК 84


  ДОДАТКИ 88


  Список використаних джерел 89

  ВСТУП

  У сучасній навчальної та нормативно-правовій літературі дається наступневизначення бухгалтерського обліку:

  Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему відбору,реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно,зобов'язаннях організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного ідокументального обліку всіх господарських операцій [33].

  Таким чином сучасний бухгалтер здійснює широку діяльність,що включає в себе відображення господарських операцій на рахункахбухгалтерського обліку, планування та прийняття управлінських рішень,контроль та аудіювання, огляд, оцінку та аналіз господарської діяльностіорганізації.

  Одним з головних напрямків діяльності бухгалтерії будь-якої організаціїє облік заробітної плати працівників підприємства. Ця ділянка роботибухгалтерії є одним з найбільш трудомістких і відповідальних, і поправу займає одне з центральних місць у всій системі обліку напідприємстві.

  Одним з головних факторів, що впливають на продуктивність праці, азначить і на результат господарської діяльності в цілому, є оплатапраці. Тому значення останньої важко переоцінити.

  Оплата праці - це система відносин, пов'язаних із забезпеченнямвстановлення та здійснення роботодавцем виплат працівникам за їхню працю ввідповідно до законів, іншими нормативно-правовими актами, колективнимидоговорами і трудовими договорами [4].

  Заробітна плата - винагорода за працю залежно від кваліфікаціїпрацівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, атакож виплати компенсаційного і стимулюючого характеру [4].

  Державне регулювання оплати праці здійснюється за допомогоюрозробки та впровадження трудового законодавства та інших нормативнихправових актів, що містять норми трудового права. Основним регуляторомоплати праці є система державних гарантій, що надаютьсяпрацівникам [4].

  Відповідно до змін в економічному і соціальному розвиткукраїни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальногопідтримки і захисту працівників. Багато функцій держави щодо реалізаціїцієї політики покладено безпосередньо на підприємства, якісамостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці,матеріального стимулювання його результатів. Поняття «заробітна плата»сповнилося новим змістом і охоплює всі види заробітків (а такожрізних видів премії, доплат, надбавок і соціальних пільг), нарахованих нагрошових і натуральних формах (незалежно від джерел фінансування),включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно дозаконодавством за не відпрацьований час (щорічна відпустка, святковідні тощо).

  Ринкові відносини викликали до життя нові джерела отримання грошовихдоходів у вигляді сум, нарахованих до виплати по акціях і внесків учасниківсуспільства в майно підприємства (дивіденди, відсотки).

  Таким чином, трудові доходи кожного працівника визначаються йогоособистим внеском, з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства,регулюється податками і максимальними розмірами не обмежуються.

  Мінімальний розмір оплати праці працівників всіх організаційно-правовихформ встановлюються законодавством.

  Статутний юридичної формою регулювання трудових відносин, у томучислі в галузі оплати праці працівників, стає трудовий і колективнийдоговору підприємства, в якому фіксуються всі умови оплати праці,що входять у компетенцію підприємства.

  Предметом даної дипломної роботи є узагальнення отриманих під часнавчання теоретичних знань і застосування їх на практиці для оцінкистану обліку та аналізу оплати праці на прикладі підприємства ТОВ
  "Меравіт". Розрахунок заробітної плати є одним з основних у роботібухгалтера, тому, на наш погляд, обрана тема має великепрактичне значення і актуальність.

  Метою даної дипломної роботи є провести дослідження облікурозрахунків з оплати праці на конкретному об'єкті, проаналізуватидіючі системи і форми оплати праці, з'ясувати їх недоліки,здійснити аналіз використання персоналу підприємства та фонду оплатипраці, запропонувати шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку та аналізуоплати праці.

  Для здійснення цих цілей необхідно виконати наступні завдання. По -перше, визначити сутність категорії заробітної плати. По-друге,розглянути існуючі форми й системи оплати праці, порядок нарахуваннядеяких видів заробітної плати і те, як ці форми і системи застосовуютьсяобстежуваної на підприємстві. Необхідно провести аналіз оплати праці. По -третє, слід розглянути облік заробітної плати, утримань і відрахувань ззаробітної плати працівників, а також їх відображення на рахунках бухгалтерськогообліку.

  Дана дипломна робота виконана на прикладі Товариства з обмеженоювідповідальністю «Меравіт». Підприємство зареєстрованого 05.01.1994року. Має російську змішану форму власності (без іноземногоучасті). Підприємство має свій штамп і печатку із зображенням свогонайменування.

  Підприємство займається наданням послуг з ремонту та обслуговуванняконтрольно касових апаратів і вимірювальної техніки, на що маєвідповідну ліцензію.

  ТОВ "Меравіт" ось уже майже 10 років є одним з провідних в числіорганізацій поділяють цю сферу ринку послуг, а також членом і засновником
  Російської асоціації Центрів технічного обслуговування контрольно --касових апаратів і ваговимірювальної техніки -5 років, членом
  Невиробничого підприємства Московської гільдії Центрів технічногообслуговування контрольно касових апаратів і ваговимірювальної техніки
  (НП «МГ ЦТО ККМ і ВТ») - 3 роки.

  У розпорядженні підприємства є: механічний цех, технічний цех,бухгалтерія, відділ кадрів, відділ менеджменту, склад, диспетчерська.

  Організація має близько 3000 діючих договорів з організаціямирізних видів власності, в тому числі і з підприємцями безутворення юридичної особи.

  З 01.01.2003 р. ТОВ "Меравіт" перейшло на спрощену системуоподаткування [3], [8].

  Спрощена система оподаткування застосовується ТОВ "Меравіт" поряд ззагальною системою оподаткування, передбаченої законодавством
  Російської Федерації про податки та збори. Перехід до спрощеної системиоподаткування здійснено в добровільному

  порядку [3].

  Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

  1 Сутність, значення та завдання бухгалтерського обліку і економічного аналізу оплати праці

  В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідно дозмінами в економічному і соціальному розвитку країни, істотнозмінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захиступрацівників. Багато функцій держави щодо реалізації цієї політики переданібезпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми,системи і розміри заробітної плати, матеріального стимулюваннярезультатів праці. Поняття «заробітна плата» наповнилася новим змістомі охоплює всі види заробітків (а також різних премій, доплат,надбавок і соціальних пільг), нарахованих на грошових і натуральних формах
  (незалежно від джерел фінансування), включаючи грошові суми,нараховані працівникам відповідно до законодавства заопрацьованим час (щорічна відпустка, святкові дні тощо).

  Перехід до ринкових відносин викликав нові джерела отримання грошовихдоходів у вигляді сум, нарахованих до виплати по акціях і внесках членівтрудового колективу в майно підприємства (дивіденди, відсотки).

  Таким чином, трудові доходи кожного працівника визначаються за особистимвкладами, з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюютьсяподатками і максимальними податками не обмежуються. Мінімальний розміроплати праці працівників підприємств всіх організаційно-правових формвласності встановлюється законодавством.

  Для справедливої оплати праці працівника ця праця перш за все потрібноправильно виміряти і врахувати. В основному це обов'язок адміністрації, але йбухгалтер повинен знати склад документації з обліку та її зміст.

  Облік праці та заробітної плати - центральне питання у всій системіобліку підприємства. Будь-який процес господарської діяльності пов'язаний звитратами не тільки засобів (предметів) праці, а й з витратами живогопраці. Підвищення продуктивності праці обумовлене зростанням ефективностівиробництва. Витрати живої праці - найважливіший елемент загальних витрат,витрати вимірюються у відпрацьованому часу. Це викликає необхідністьобчислювати зарплату кожному робочому і відносити її до складу витратвиробництва, звернення.

  Організація обліку праці та її оплати регламентується законодавчимиі нормативними актами РФ.

  У нових умовах господарювання найважливішими задачами обліку праці тазаробітної плати є: у встановлені терміни проводити розрахунки зперсоналом підприємства з оплати праці (нарахування зарплати та іншихвиплат, сум до утримання і видачі на руки), своєчасно і правильновідносити в собівартість продукції (робіт, послуг) суми нарахованоїзаробітної плати і відрахувань органам соціального страхування, збирати ігрупувати показники по праці і заробітній платі для цілей оперативногокерівництва і складання необхідної звітності, а також розрахунків зорганами соціального страхування та Пенсійним фондом.

  Облік праці і заробітної плати повинен забезпечити оперативний контрольнад кількістю і якістю праці, за використанням коштів, що включаються дофонд заробітної плати і виплати соціального характеру.

  Для організації обліку праці, виробітку і заробітної плати, складаннязвітності та контролем за фондом заробітної плати та виплатами соціальногохарактеру весь персонал, наприклад, промислового підприємства розподіляєтьсяна три групи: промислово-виробничий, непромисловий і працівникинеспісочного складу (що виконують роботи за договорами підряду та іншимдоговорами цивільно-правового характеру).

  Крім того, у звітності з праці з групи промисловоговиробничого персоналу виділяються дві категорії - робітники і службовці
  (керівники, фахівці та інші службовці).

  Показники чисельності та складу персоналу за вказаними групами ікатегоріям регламентуються відповідно до Інструкції зі статистикичисельності і заробітної плати робітників і службовців.

  В умовах переходу до ринкової економіки підприємства шукають нові моделіоплати праці, ламають зрівнялівку і дають простір розвитку особистоїматеріальної зацікавленості. Однак перш ніж сконструювати механізмоплати праці в нових умовах, потрібно визначити, що ж таке заробітнаплата.

  Визначення заробітної плати як частки суспільного продукту
  (сукупного суспільного продукту, національного доходу і т. п.),що розподіляється за працею між окремими працівниками, суперечить ринку.
  Тут доводиться тільки джерело заробітної плати, до того ж не зовсімконкретно називається це джерело. Крім того - заробітна платарозподіляється тільки за кількістю та якістю праці. Але її розміри залежатьі від фактичного трудового внеску працівника, від кінцевих результатівгосподарської діяльності підприємства. І, нарешті, визначення заробітноїплати, як частини сукупного суспільного праці, національного доходу,які формуються на рівні суспільства, затушовує зв'язок заробітної платиз безпосереднім джерелом її формування, із загальними результатами роботитрудового колективу.

  З урахуванням вищесказаного, що розглядається категорію можна визначитинаступним чином. Заробітна плата - це основна частина коштів,що направляються на споживання, що представляє собою частку доходу (чиступродукцію), що залежить від кінцевих результатів роботи колективу ірозподіляється між працівниками відповідно до кількості і якостівитраченої праці, реальним трудовим внеском кожного і розміром вкладеногокапіталу.

  Визначимо сутність заробітної плати. Більшу частину доходів споживачівскладає заробітна плата. Тому вона впливає навеличину попиту споживчих товарів і рівень їх цін. В економічнійтеорії існує дві основні концепції визначення природи заробітноїплати:

  - заробітна плата є ціна праці. Її величина і динаміка формуються під впливом ринкових факторів і в першу чергу попиту та пропозиції;

  - заробітна плата - це грошове вираження вартості товару

  «робоча сила» або «перетворена форма вартості товару робоча сила ». Її величина визначається умовами виробництва і ринковими факторами - попитом та пропозицією, під впливом яких відбувається відхилення заробітної плати від вартості робочої сили.

  Перехід до ринкової економіки позбавляє від корінного порокуадміністративно-командної системи розподілу, що складається у розривіфункцій виробництва та розподілу (підприємства створюють національнебагатство, держава його розподіляє). Функції розподілу передаютьсябезпосереднім виробником або приватному власникові підприємства. Тількивласник відтепер має право самостійно розпоряджатися коштамивиробництва і результатами праці. Прийняття законів про власність, пропідприємництво та інших остаточно визначило долю централізовановстановлювалися раніше механізмів формування заробітної плати. У новихумовах децентралізована форма розподільчих відносин орієнтуєтьсяна вартісні показники, конкуренцію на ринку і відображає фінансово -ринкове становище підприємства.

  У відносинах безпосередньо оплати праці почало відігравати головну рольвиникнення організованих форм ринку праці. Розмір заробітної плативизначається на основі витрат на відтворення робочої сили з урахуваннямпопиту на неї, вартості та ціни на ринку праці.

  Всі питання оплати праці тепер вирішуються на рівні підприємств. Зпереходом до товарній формі робочої сили відновлюються і значнорозширюються всі функції оплати праці. З переходом до ринку заробітна платастає головним елементом відтворення робочої сили і дляпідприємця, наймача робочої сили соціальна функція робочої силипочинає грати цілком рівноправну роль поряд зі стимулюючої. Бюджетпрацівника повинна забезпечувати йому витрати не тільки на одяг та їжу, а йпокупку будинку, квартири, оплати побутових послуг і т. д. Тобто визначене взалежно від складності праці, кваліфікації працівника якість життя.

  По тому, як йде процес визнання заслуг працівника протягом йоготрудового життя, що виражається динамікою зростання заробітку, можна говорити і проадекватному процесі його інтеграції з виробництвом (підприємством, фірмою).
  Якщо ні визнання, то не буде і лояльного мотивованого ставлення допідприємства з боку працівника, немає орієнтації на високупродуктивність, віддачу. Таким чином, для правильної соціальнообумовленої мотивації організація заробітної плати є?? ешающее умовадосягнення мети управління працею, націленості працівника напродуктивну працю.

  У перехідний період відбувається відмирання стимулюючої функції оплатипраці. Якщо в плановій соціалістичній економіці заробітна плата носилазрівняльний характер і не виконувала своєї стимулюючої функції, то вНині виявилося, що зв'язку між рівнем фінансового положенняпідприємства і заробітної плати цих підприємств не існує.

  1.2 Види, форми і системи оплати праці

  Оплата праці - це система відносин, пов'язаних із забезпеченнямвстановлення та здійснення роботодавцем виплат працівникам за їхню працю ввідповідно до законів, іншими нормативно-правовими актами, колективнимидоговорами і трудовими договорами [4].

  Заробітна плата - винагорода за працю залежно від кваліфікаціїпрацівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, атакож виплати компенсаційного і стимулюючого характеру [4].

  Форми і системи заробітної плати - це спосіб встановлення залежностіміж кількістю і якістю праці, тобто між мірою праці і йогооплатою. Для цього використовуються різні показники, що відображають результатипраці та фактично відпрацьований час. Іншими словами, форма оплати працівстановлює, як оцінюється праці при його оплаті: за конкретноюпродукції, за витраченому часу або за індивідуальним або колективнимрезультатами діяльності. Залежно від того, яка та чи інша формапраці використовується на підприємстві, залежить структура заробітної плати:переважає в ній умовно-постійна частина (тариф, оклад) або мінлива
  (відрядний приробіток, премія). Порядок оподатковування і впливматеріального заохочення на показники діяльності окремого працівника абоколективу бригади, дільниці, цеху.

  Оплата праці працівникам проводиться як у грошовій так і в негрошовійформі, у валюті Російської федерації (в рублях) [4]. Останні можутьзастосовуватися за умови закріплення їх у колективному договорі, трудовихдоговорах, а також за наявності письмової заяви працівника.

  Частка заробітної плати, яка виплачується у негрошовій формі, не можеперевищувати 20% від загальної суми заробітної плати. Нижче наведено перелікпредметів, видавати які в рахунок заробітної плати заборонено:

  - спиртні напої, наркотичні,

  - токсичні, отруйні та шкідливі речовини;

  - зброя;

  - боєприпаси;

  - інші заборонені предмети, вільний обіг яких обмежено або не допускається.

  Крім того, Конвенцією МОП № 95 встановлено, що видаються в якостінегрошовій оплати праці товари повинні бути придатними для особистісногоспоживання працівника та його сім'ї і видаватися за відповідною їхутримання вартості [30].

  Як правило, заробітна плата, що видається в натуральній формі,являє собою продукцію підприємства і відпускається працівникам повартості її виготовлення без торгової націнки.

  Основними видами оплати праці є погодинна, відрядна таакордна. Перші два види оплати поділяються відповідно на проступочасову, погодинно-преміальну, пряму відрядну, відрядно-преміальну,відрядно-прогресивну, непрямо-відрядну.

  Існує безліч систем оплати праці. Однак серед них можнавиділити найбільш поширені, що є основними. В даний часвідомі і застосовуються наступні системи оплати праці: тарифна
  (погодинна, відрядна, колективна), безтарифні, змішана, системаплаваючих окладів, оплата праці на комісійній основі.

  Тарифна система оплати праці грунтується на сукупності нормативів:тарифні ставки, тарифна сітка, тарифні коефіцієнти. Оплата праці заданій системі проводиться залежно від складності роботи,кваліфікації, якості праці та інших факторів. Залежно від складностівиконуваних робіт кожному працівникові присвоюється відповідний розряд.
  Тарифікація робіт і присвоєння розрядів здійснюється на підставі єдиноготарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників [19],єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників,спеціалістів і службовців [21], [4]. Тарифно-кваліфікаційні довідникимістять детальні характеристики основних видів робіт та вимоги,ставляться до кваліфікації працівників відповідно до тарифнихрозрядами. Чим складніше виконувана робота, тим вищий розряд працівникапотрібно для її виконання.

  Перший розряд відповідає найменш складним робіт. Роботи кожногорозряду оплачуються згідно з тарифними ставками (окладами).
  Тарифна ставка (оклад) - фіксований розмір оплати праці працівника завиконання норми праці (трудових обов'язків) визначеної складності
  (кваліфікації) за одиницю часу (годину, день, місяць) [4]. Виходячи зтарифних ставок визначають, розмір оплати праці працівникам при почасовійоплаті праці, відрядні розцінки робітникам-відрядникам.

  Тарифні ставки і тарифні розряди входять в тарифну сітку і складаютьїї основу. Співвідношення ставок і тарифів визначається тарифнимТаким чином, тарифна ставка-це твір тарифноїставки 1-го розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.
  Законодавством України про працю розміри тарифнихкоефіцієнтів встановлюються для працівників бюджетної сфери. Інші жорганізації встановлюють їх самостійно шляхом закріплення вугодах, локальних нормативних актах, трудових договорах. Тарифнаставка являє собою таблицю, в якій представлені всі розряди,коефіцієнти та відповідні їм ставки. Наприклад, перший розряду єдиноїтарифної сітки, що застосовується для оплати праці працівників бюджетної сфери,відповідає мінімальний розмір оплати праці на території РФ. Данаставка індексується відповідно до змін ММОТ, отже,перераховуються ставки окремих розрядів. Перерахунок здійснюється в рамкахчинного законодавства і не завжди може вестися відразу на всіхрозрядами. Так, Уряд РФ може підвищувати одноразово 1-6 розрядів,інші при цьому залишаються на колишньому рівні.

  Співвідношення між тарифним коефіцієнтом, що відповідає останньому
  (найбільшим) розряду, і тарифним коефіцієнтом першого розряду називаєтьсядіапазоном тарифної сітки.

  Тарифно-кваліфікаційні довідники містять у собі докладніхарактеристики основних видів робіт із зазначенням вимог, що пред'являються докваліфікації працівника. Необхідний при виконанні тієї або іншої роботирівень кваліфікації визначається розрядом. Більш високий розрядвідповідає роботі великої складності.

  Тарифні ставки застосовуються як при визначенні розміру оплати праці завідпрацьований час працівникам, що отримує почасову оплату, так і привизначенні відрядних розцінок, на підставі яких оплачується працяробочих відрядників. У будь-якому випадку розмір заробітної плати конкретногопрацівника за інших рівних умов залежить від величини тарифної ставки.

  Диференціація заробітної плати від розряду до розряду проводиться придопомоги тарифної сітки, яка являє собою сукупність тарифнихрозрядів робіт (професій, посад), визначених залежно відскладності робіт і кваліфікаційних характеристик працівників за допомогоютарифних коефіцієнтів [4].

  Тарифна сітка будується у вигляді таблиці, яка об'єднує шкалу тарифнихрозрядів і відповідну їй шкалу тарифних коефіцієнтів (чим вищерозряд, тим вище тарифний коефіцієнт).

  Тарифний розряд-величина, що відображає складність праці і кваліфікаціюпрацівника [4].

  Найважливішими показниками, що характеризують витрати праці, є нормипраці. У тому числі:

  - норма виробітку - кількість продукції, яку працівник певної кваліфікації повинен зробити за одиницю робочого часу;

  - норма часу - кількість робочого часу (години, хвилини), яке повинен затратити працівник певної кваліфікації на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг);

  - норма обслуговування-кількість об'єктів (одиниць обладнання, виробничих площ, робочих місць і т.д.), які працівник повинен обслужити в одиницю часу (за годину, за робочий день, робочу зміну, робочий місяць);

  - норма чисельності - кількість працівників відповідної кваліфікації, необхідний для виконання певного обсягу робіт (виробничої, управлінської функції); нормоване завдання - сумарний обсяг роботи (у годинах або натуральних показниках), який працівник (група працівників) повинен виконати за одиницю робочого часу (годину, робочий день, робочу зміну, робочий місяць).

  Нормовані завдання встановлюються працівникам, які одержуютьпочасову оплату праці.

  Тарифна система знаходить свій вияв різних формах оплати праці.
  У випадках, коли праця працівника неможливо нормувати або виконанняроботи досить складно враховувати, використовують почасову оплату праці.

  Ця форма застосовується також для оплати праці керівників, фахівців,службовців, обслуговуючого персоналу і т.д.

  Керівникам, службовцям, а також технічним виконавцям заробітнаплата встановлюється у вигляді фіксованої суми за повністю відпрацьованиймісяць, що називається посадовим окладом.

  Робочим оплата праці розраховується за одиницю часу - тарифнаставка.

  При цьому професії робітників тарифікуються згідно з Єдинимтарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників у межахз 1 по 8-й розряди Єдиної тарифної сітки.

  висококваліфікованих робітників, зайнятих на важливих і відповідальнихроботах і на особливо важливих і особливо відповідальних роботах, можутьвстановлюватись тарифні ставки та оклади, виходячи з 9-12 розрядів Єдиноїтарифної сітки по перцевим, затвердженим міністерствами і відомствами
  України та Міністерством праці Російської Федерації.

  Якщо утруднення з нормуванням та обліком робочого часу невиникають, можливе застосування відрядної форми оплати праці. Відряднооплачують роботи, результат яких залежить від фізичних,кваліфікаційних та інших характеристиках робітника.

  Оплата здійснюється на підставі відрядних розцінок відповідно дообсягом виконаної роботи. Розцінки визначають шляхом:

  - ділення годинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на годинну (денну) норму виробітку;

  - множення годинної (денної) тарифної ставки, відповідної розряду виконуваної роботи, на встановлену норму часу в годинах

  (днях).

  Під вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на діяльність підприємства
  (організації) відрядні розцінки можуть збільшуватися на розсудроботодавця. Наприклад, в умовах, коли ставиться завдання нарощуваннятемпів виробництва, збільшення обсягів випуску та реалізації продукції
  (робіт і послуг). Такі методи здатні значно підвищитипродуктивність праці на роботах, ефективність яких багато в чомузалежить від індивідуальних особливостей працівника.

  Відрядна форма оплати праці має ряд позитивних моментів і даєреальну можливість самому підвищувати свій заробіток, збільшуючи швидкість,якість та обсяг робіт. Однак норми часу, що становлять основу цієїформи, повинні бути чітко визначені. Якщо визначення норм і розцінок наокремих видах робіт важко, слід проводити хронометраж.
  Хронометраж роботи є почасово фіксування виконанняокремих технологічних операцій при заданому якість роботи, розрядами,кваліфікації та інших характеристиках працівника.

  При необхідності забезпечення безперебійної роботи окремих учасниківпідприємства, недопущення простоїв, збоїв та шлюбу слід застосовувати відрядно -преміальну форму оплати праці. У цьому випадку заробітна плата складаєтьсяз окремого заробітку і премій, нарахованих за конкретні показникуроботи (наприклад, якісне виконання завдання за певну нормучасу). Застосування такої форми оплати праці стимулює працівника допідвищення якісних, а не кількісних результатів роботи, а такожвиконання її в задані терміни. Найбільший ефект вона дає при оплаті працівиробничих робітників, причому зайнятих на таких роботах, як, наприклад,конвеєр. Подібні роботи вимагають суворо виконання заданого обсягу робітз забезпечення відповідної якості. Відрядно-преміальна форма оплатипраці може будуватися роботодавцем таким чином, щоб невиконанняроботи відповідної якості, терміну та обсягу тягнуло за собою матеріальнимивтратами для працівника. Наприклад, результатом може стати позбавлення працівникапремії та інших заохочувальних виплат.

  Наступна відома форма оплати праці побічно-відрядна, якавстановлюється найчастіше допоміжним робітникам. Вона дозволяєстимулювати підвищення продуктивності та якості праці працівників.
  Обслуговують виробниче обладнання та робочі місця. Заробітнаплата за побічно-відрядній формі оплати праці визначається у відсотках відзаробітку основних робітників того підрозділу підприємства, яке вониобслуговують.

  Непряма відрядна розцінка розраховується як відношення тарифноїставки до запланованого обсягу продукції, що випускається робітників-відрядників.

  З метою підвищення загальної продуктивності окремого виробничогоділянки, підприємства та організації можуть використовувати поряд зіндивідуальними колективні форми оплати праці.

  Колективна форма оплати праці включає:

  - акордних;

  - акордно-преміальну.

  Акордна форма застосовна до робіт, що виконуються бригадою спільно,наприклад ремонтні, будівельно-монтажні та інші роботи. Робітники отримуютьзавдання на підставі бригадного наряду.

  Оплата проводиться за підсумками періоду відразу за весь обсяг виконанихробіт.

  Сума, зароблена бригадою, розподіляється між її членамипропорційно до коефіцієнтів трудової участі з урахуванням кількості іякості витраченої праці і розряду працівника.

  акордно-преміальна форма оплати праці на відміну від акорднодоповнюється системою преміювання. Методики розподілу заробітної плативсередині бригади аналогічні. В залежності від наявності додаткових умов,що впливають на порядок обчислення розміру заробітної плати, розрізняютьнаступні види оплати праці.

  Пряма відрядна форма оплати праці передбачає оплату кількостівиготовленої працівником продукції (виконаних робіт, наданих послуг),виходячи з твердих відрядних розцінок, встановлених з урахуванням необхідноїкваліфікації.

  Відрядно-прогресивна форма оплати праці передбачає, щовироблена в межах встановлених норм продукція оплачується зачинним відрядними розцінками, а вироблена понад норми продукціяоплачується за підвищеними розцінками.

  безтарифні система оплати праці передбачає залежність розмірузаробітної плати конкретного працівника від кінцевих результатів його працінебудь підрозділу або підприємства в цілому.

  Рівень заробітної плати визначається розміром фонду оплати праці. Прице працівникові надається гарантія на отримання заробітку не нижчемінімального розміру оплати праці відповідно до чинногозаконодавством за умови виконання норм часу та праці.

  Система безтарифної оплати праці має на увазі розробку рядукоефіцієнтів на підставі кваліфікації працівників, стажу роботи, якостіі складності праці. Коефіцієнти повинні реально відображати ступінь вкладуокремих співробітників в загальні результати праці колективу підприємства.

  Таким чином, фонд оплати праці, що формується підприємством виходячи звласних можливостей, розподіляється по працівникам відповідно доприсвоєними їм коефіцієнтами. Заробітна плата не носить фіксованийхарактер та з місяця на місяць може істотно відрізнятися.

  Системи оплати праці, які мають одночасно ознаки тарифної ібезтарифної, колективного та індивідуального, в різних поєднанняхназиваються змішаними. Розрізняють такі форми змішаних систем оплатипраці:

  - плаваючі оклади;

  - комісійна;

  - дилерський механізм.

  Система плаваючих окладів. < p> За системі плаваючих окладів періодично тарифні ставки (посадовіоклади) працівників коректуються. Ступінь коригування залежить відпродуктивності праці (підвищення або зниження) працівника, виконання,невиконання завдання тощо

  При цій формі оплати праці оклад працівника змінюється в залежності відзміни фонду оплати праці згідно зі штатним розкладом, за умовизатвердження керівником організації коефіцієнта підвищення заробітноїплати, що одержується шляхом співвідношення попереднього і цього фонду оплатипраці. Заробітна плата кожного працівника визначається шляхом множенняпопереднього окладу на коефіцієнт підвищення заробітної плати поточногомісяці.

  Дилерський механізм передбачає, що частина заробітної платинадається працівникові у вигляді реалізованої підприємством продукції забільш низькими цінами. Різниця від перепродажу забезпечує працівниковізаробітну плату. На розсуд керівництва підприємства продукції можевіддаватися працівникам під реалізацію з наступною оплатою, іншими словами,натуральна оплата.

  Працівники відділу збуту, зовнішньоекономічної служби, рекламні агенти тат.п. оплачуються на основі комісійної форми оплати праці. Комісійнаформа використовує різноманітні методи, які залежно від цілейпідприємства, особливостей товару, специфіки ринку та інших факторів впливаютьна оплату праці працівників за результатами їх діяльності. Так, заробітокможе визначитися у вигляді фіксованого відсотка від обсягу реалізаціїпродукції (робіт, послуг) за умови, що метою підприємства ємаксимальний і неухильне зростання продажів.

  При необхідності максимізації прибутку без збільшення кількостіпродукції, що продається працівнику встановлюється фіксований відсоток відмаржі за контрактом.

  Існує також наступний порядок розрахунку заробітної плати: штатнимрозкладом встановлюється базова плата, а при виконанні плануреалізації розраховується сума до видачі на основі фіксованого відсотка.

  При оплаті праці на комісійній основі заробітна плата працівникувстановлюється у відсотковому відношенні від вартості зроблених їмтоварів, робіт або послуг.

  До складу заробітної плати в даний час включаються нарахованіпідприємством, установою, організацією суми оплати праці в грошовій інатуральній формах за відпрацьований та невідпрацьований час, що стимулюютьдоплати і надбавки, компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи іумовами праці, премії та одноразові заохочувальні виплати, а такожвиплати на харчування, житло, паливо, що носять регулярний характер.

  Включенню до складу заробітної плати, зокрема, належить:

  1) Оплата за відпрацьований час:

  - заробітна плата, нарахована працівникам по тарифних ставок і окладів за відпрацьований час:

  - заробітна плата, нарахована за виконану роботу працівникам за відрядними розцінками у відсотках від виручки від реалізації продукції

  ( виконання робіт і надання послуг);

  - вартість продукції, виданої в порядку натуральної оплати;

  - премії та винагороди, (включаючи вартість натуральних премій), що носять регулярний або періодичний характер незалежно від джерел їх виплати;

  - стимулюючі доплати і надбавки до тарифних ставок і окладів (за професійну майстерність, суміщений

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status