ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік матеріалів і шляхи вдосконалення
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Зміст

  Введення.

  3

  Глава 1.Техніко-економічна характеристика підприємства.

  1.1.Техніко-економічні показники підприємства. 4

  1.2.Понятіе матеріальних витрат, їх склад.

  5

  1.3.Учетная політика підприємства.

  6

  Глава 2.Організація обліку матеріалів.

  2.1.Порядок обліку надходження матеріалів.

  8

  2.2.Порядок обліку витрат матеріалів.

  13

  2.2.1. Списання бракованих матеріалів.

  17

  2.2.2. Продаж матеріалів.

  18

  2.2.3. Безоплатна передача матеріалів.

  18


  Глава 3.Путі вдосконалення обліку руху матеріалів. 20

  Висновок.

  22


  Список використаної літератури.

  24

  ВСТУП.

  Матеріальні запаси, будучи предметами праці, забезпечують разом ззасобами праці і робочою силою виробничий процес підприємства, вякому вони використовуються одноразово. Собівартість їх повністю передаєтьсяна новостворений продукт. У цілому по країні питома вага матеріалів усобівартості виготовленої продукції складає понад 70%, а в текстильнійта хімічної промисловості - до 85%.

  Основні завдання бухгалтерського обліку матеріалів:

  1. контроль за збереженням матеріальних цінностей в місцях їх зберігання і на всіх стадіях обробки;

  2. правильне і своєчасне документування всіх операцій але руху матеріальних цінностей, виявлення та відображення витрат, пов'язаних з їх виготовленням, розрахунок фактичної собівартості витрачених матеріалів та їх залишків за місцями зберігання і статтями балансу;

  3. систематичний контроль за дотриманням встановлених норм

  запасів, виявлення зайвих і невикористаних матеріалів, їх

  реалізація;

  4. своєчасне здійснення розрахунків з постачальниками матеріалів, контролю за матеріалами, що знаходяться в дорозі, невідфактурованих поставками.

  В процесі виробництва матеріали використовуються по-різному. Одні з нихповністю споживаються у виробничому процесі (сировина та матеріали),інші змінюють тільки свою форму і розмір (мастильні матеріали, фарби),треті - входять у вироби без будь-яких зовнішніх змін (запаснічастини).

  У промисловості постійно збільшується споживання товарно -матеріальних цінностей у виробництві. Це обумовлюється розширеннямвиробництва, значною питомою вагою матеріальних витрат усобівартості продукції і зростанням цін на ресурси.

  У результаті вищесказаного в умовах ринкової економіки актуальноюстає тема обліку та контролю витрат матеріальних запасів навиробництво продукції (робіт, послуг).

  На досліджуваному підприємстві питома вага матеріальних витрат усобівартості становить приблизно 10%. Незважаючи на невелику величинуданого показника розглянута тема не може бути другорядноюдля підприємства. В даний час в умовах ринкової економікивизначальне значення набуває якісні показники, такі якзниження питомих витрат сировини, матеріалів і палива.

  Тому необхідно максимально усувати втрати і нераціональнівитрати матеріальних цінностей, які, зокрема, можуть виникнути принеефективної організації обліку та контролю використання матеріалів.

  Метою даної курсової роботи є вивчення структури матеріальнихресурсів, документального оформлення відпуску матеріалів на виробничіі господарські потреби, організації оперативного і бухгалтерського облікувитрати матеріальних цінностей та контролю за їх використанням увиробництві на досліджуваному підприємстві.

  Докладне вивчення цієї теми дозволить виявити конкретні методи оцінки,обліку і контролю матеріальних ресурсів, використовуваних організацією, а такожзапропонувати шляхи поліпшення використання матеріалів у рамках можливихспособів ведення бухгалтерського обліку матеріальних ресурсів,зафіксованих в нормативних Положеннях з бухгалтерського обліку.

  Глава 1.Техніко-економічна характеристика підприємства.

  1. . Техніко-економічні показники підприємства.

  Організації бухгалтерського обліку матеріальних цінностей будерозглядатися на прикладі Товариство з обмеженою відповідальністю "Агат".

  Товариство здійснює свою діяльність на підставі статуту іустановчого договору. Згідно з цими установчих документів, основнийдіяльністю Товариства є послуги автосервісу.

  Крім того, підприємство може здійснювати:

  - транспортні послуги,

  - торгово-закупівельну діяльність супутніми товарами.

  В даний час середньооблікова чисельність працюючих складає 9чоловік. Всі вони є засновниками Товариства та мають у статутному капіталірівні частки. Таким чином, при статутному капіталі 8370 рублів (додаток 1бухгалтерський баланс підприємства), вклад кожного учасника складає 930рублів.

  Керівництво підприємства для забезпечення нормальної роботи широковикористовує сучасні методи управління. Робота бухгалтерії, облікклієнтів, кадрів повністю автоматизована.

  За підсумками роботи 2000 року показники за основним видом послуг,що надаються організацією, склали:

  - доходи, тис. руб. 180,5

  - витрати, тис. руб. 154,1

  - прибуток 26,4

  Ці дані говорять про рентабельність підприємства і про можливіподальші перспективи розвитку.

  В основу моделі матеріальних потоків на підприємстві закладенопереміщення матеріалів щодо структурної одиниці: постачальник --склад-виробництво.

  Модель руху матеріалів у ТОВ "Агат"

  1 - надходження матеріалів від постачальників;

  2 - зберігання матеріалів на складі;

  3 - відпуск матеріалів з одного складу в інші (внутрішніпереміщення);

  4 - видача матеріалів безпосередньо у виробництво;

  5 - реалізація зайвих матеріалів на сторону;

  6 - повернення матеріалів на склад підрозділів.

  Таким чином, матеріальні цінності, що надійшли на підприємство,прибуткуються безпосередньо на склади, які закріплені за кожним цехомпідприємства, і розташовані на території відповідного підрозділу.

  У міру необхідності матеріальні цінності відпускаються навиробничі та господарські потреби підрозділів або на склади іншихпідрозділів (внутрішнє переміщення). Заготівлею та придбаннямнеобхідних матеріальних ресурсів на досліджуваному підприємстві займаєтьсяснабженец.

  Не менш важливим і значимим етапом руху матеріальних цінностей напідприємстві є їх відпуск у виробництво та подальше використання.
  Тут встановлюється контроль за дотриманням ліміту витрачання сировиниі матеріалів, одним з джерел економії є скорочення втрат івідходів при їх обробці.

  Таким чином, правильно організований облік і контроль завикористанням матеріальних ресурсів дозволяє виявити внутрішні резервипідприємства, сприяє впровадженню у виробництво всього нового іпрогресивного і, отже, є важливою передумовою підвищенняефективності виробництва.

  Вирішенню завдань обліку та контролю на підприємстві сприяє чіткаорганізація оперативного і бухгалтерського обліку матеріальних цінностей,своєчасне і повне документування операцій з їх руху.

  На підприємстві працюють три цехи:

  - цех діагностики,

  - рихтувальний цех,

  - малярський цех.

  У кожному цеху працюють по дві людини, один з яких (наказомдиректора) призначений відповідальним за матеріали на складі. Склад існуєпри кожному підрозділі. На кожному з них ведуться картки складськогообліку та відомості обліку залишків матеріалів на складі. Угрупуванняматеріалів по ролі в процесі виробництва лежить в основі організаціїсинтетичного обліку матеріалів. Однак, вона недостатня для всебічногоконтролю за станом і рух матеріалів, тому всередині груп іпідгруп матеріали показуються у розрізі окремих видів, марок, сортів ітипорозмірів.

  Підприємство працює за "Спрощеною систему оподаткування". Маєробочий план рахунків, який дещо скорочено (відповідно до
  Вказівками з ведення бухгалтерського обліку і звітності та застосуваннярегістрів бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва.
  Додаток до наказу Мінфіну РФ від 22 грудня 1995 р. № 131.). Матеріаливраховуються на рахунку 10 "Матеріали", а субрахунки розбиті по складах. Цезроблено для зручності під час ревізії, а також для обліку витрат по кожномувиду робіт окремо.

  На 1 жовтня 2000 загальна вартість матеріалів склала 8564 рубля.
  По складах: цех діагностики - 1387 рублів, рихтувальний цех - 2624 рубля, малярний цех - 4553 рубля.

  Облік ведеться за собівартістю перших за часом придбань пофактичної собівартості.

  2. . Поняття матеріальних витрат, їх склад.

  Матеріальні запаси, будучи предметами праці, забезпечують разом ззасобами праці і робочою силою виробничий процес підприємства, вякому вони використовуються одноразово. Собівартість їх повністю передаєтьсяна новостворений продукт.

  Для правильної організації обліку матеріалів важливе значення мають їхнауково обгрунтована класифікація, оцінка і вибір одиниці обліку.

  Класифікація матеріалів. Залежно від тієї ролі, яку відіграютьрізноманітні виробничі запаси в процесі виробництва, їхпідрозділяють на наступні групи: сировина та матеріали, допоміжніматеріали, покупні напівфабрикати, відходи (поворотні), паливо, запаснічастини.

  Сировина та основні матеріали-предмети праці, з яких виготовляютьпродукт і які утворюють матеріальну основу продукту. Сировина та основніматеріали утворюють речову основу створеного продукту: вони повністюспоживаються, змінюючи свою первісну форму. Основні матеріали - цепродукція обробної промисловості, чорні та кольорові метали, продуктипромисловості та сільського господарства (сировина), тканини і т.д.

  Допоміжні матеріали на відміну від основних не утворюютьречової основи продукту: вони можуть приєднатися до основнихматеріалами для надання йому певної якості, вони можуть споживатизнаряддя праці для підтримання їх в робочому стані; можуть використовуватисядля забезпечення нормального ходу процесу виробництва: для ремонту і т.д.

  Підрозділ матеріалів на основні і допоміжні носить умовнийхарактер, не визначений фізико-хімічними властивостями. Одні і ті жматеріали в різних виробництвах можуть бути основними або допоміжнимиматеріалами.

  У ряді галузей промисловості в силу спеціальних властивостей взагалі важковизначити основні та допоміжні матеріали. Жоден з вспом.матеріалів не виступає в якості основи продукту.

  Покупні напівфабрикати - сировина та матеріали, що пройшли певністадії обробки, але що не є ще готовою продукцією. У виготовленніпродукції вони виконують таку ж роль, як і основні матеріали, тобто становлять її матеріальну основу.

  Відходи виробництва - залишки сировини і матеріалів, що утворюються врезультаті розкрою матеріалів і їх обробки. Одні відходи повністювтрачають свої споживчі властивості, інші можуть знову пройтиобробку.

  В окремі групи виділені: пальне, запасні частини, які за своєюролі є допоміжними матеріалами, але, враховуючи, що вони маютьзначну питому вагу, вони виділяються в окрему групу.

  Паливо у виробництві підрозділяється на енергетичне (пальне) ітехнологічне, а також для господарських потреб.

  Запасні частини використовуються для ремонту основних засобів і мають, якправило, строго цільовий характер. Вони потрібні для підтримки обладнання вробочому стані.

  Крім того, матеріали класифікують за технічними властивостями іпідрозділяють на групи: чорні і кольорові метали, прокат, труби та ін
  Зазначені класифікації використовують для побудови синтетичного іаналітичного обліку, а також складання синтетичного звіту прозалишки, надходження та витрачання сировини і матеріалів у виробничо --експлуатаційної діяльності (ф. № 1-сн).

  Для обліку матеріалів, застосовують такі синтетичні рахунки:

  10 "Матеріали"

  14 "Переоцінка матеріальних цінностей"

  15 "Заготівельні і придбання матеріалів"

  16 "Відхилення у вартості матеріалів"

  До рахунку 10 "Матеріали" до ТОВ "Агат" відкриті субрахунки 1 " Склад цехудіагностики ",

  2" Склад цеху рихтування ", 3" Склад малярського цеху ". Аналітичний облікведеться закожному матеріалу окремо.

  Для правильного планування потреби, раціональної організаціїаналітичного обліку та контролю за використанням матеріальних запасівпідприємства можуть застосовувати більш детальну угруповання з технологічнихознаками. Всі матеріали поділяються на групи (за властивостями), а всерединігруп на сорти, типи і т.д. Кожному сорту, найменуванню і т.д.приписується номенклатурний номер, який заносять в номенклатурнийдовідник, що представляє собою систематизований перелік матеріалів. Уцьому довіднику міститься повністю технічна характеристика кожногопоіменно відповідно до діючих стандартів. Якщо в номенклатурномудовіднику вказана облікова ціна за одиницю кожного виду матеріалів, то йогоназивають номенклатурою-цінником. Аналітичний облік матеріалів організуєтьсяу відповідності з побудовою номенклатури-цінника, а зарезервованийноменклатурний номер обов'язково проставляється в усіх прибуткових івидаткових документах по обліку матеріальних цінностей. Використання в облікуобчислювальної техніки дозволяє ввести в номенклатуру-цінникдодатково такі показники як норма запасу, природні втрати,синтетичний рахунок і т.д. Вся інформація, що міститься в номенклатурі --цінниках, є умовно постійної і може зберігатися в пам'ятікомп'ютера.

  1.3. Облікова політика підприємства.

  З переходом до ринкових відносин змінилися підходи до постановкибухгалтерського обліку в організаціях. Від жорсткої регламентації обліковогопроцесу з боку держави в минулому в даний час перейшли дорозумному поєднанню державного регулювання та самостійностіорганізацій у постановці бухгалтерського обліку. Сутність нових підходів допостановці бухгалтерського обліку полягає в основному в тому, що на основівстановлених державою загальних правил бух. обліку організаціїсамостійно розробляють облікову політику для вирішення поставленихперед урахуванням завдань. Обрана організацією облікова політика робитьістотний вплив на величину показників собівартості продукції,прибутку, податків на прибуток, майно, додану вартість, показниківфінансового стану організації. Отже, облікова політикаорганізації є важливим засобом формування величини основнихпоказників діяльності організації, податкового планування, ціновоїполітики.

  Облікова політика - це вибір організацією варіантів обліку та оцінкиоб'єктів обліку, за яким дозволено варіантність, а також форми, технікиведення та організації бухгалтерського обліку виходячи з встановленихприпущень, вимог і особливостей своєї діяльності (організаційних,технологічних, чисельності та кваліфікації облікових кадрів, рівнятехнічного оснащення облікових працівників).

  Глава 2. Організація обліку матеріалів.

  2.1. Порядок обліку надходження матеріалів.

  Надходження матеріалів на підприємство контролює експедитора, якийстежить за виконанням постачальниками договірних зобов'язань, пред'являє їмпретензії по якості і недостач матеріалів, розшукує вантажі, якщо вонисвоєчасно не прибули на підприємство. Матеріали на склад доставляє такожекспедитор. Якщо буде виявлено нестачу або псування вантажу, складається актне право подання претензій до транспортної організації або постачальника.

  У момент здачі експедитором матеріалів на склад матеріальновідповідальна особа перевіряє відповідність кількості, якості іасортименту що надійшли, документам постачальника.

  Одні з них відображають кількість відправленого вантажу (схилом,накладні), інші якість (сертифікати, посвідчення і т. п.). Приповній відповідності кількості фактично надійшли цінностей документівпостачальника матеріально відповідальна особа виписує прибутковий ордер (ф. №
  М-4).

  У разі централізованої доставки матеріалів автотранспортом зі складупостачальник виписує товарно-транспортну накладну (ф. № М-5 і М-6) учотирьох примірниках: а) покупцю - для оприбуткування матеріалів замість прибуткового ордера; б) постачальнику - для списання цінностей; в) для нарахування заработной плати водіям автотранспорту; г) для пред'явлення в банк на оплату;

  Акт про приймання матеріалів (ф. № М-7) застосовується для оформленнянадійшли матеріальних цінностей без платіжних документів і в разірозбіжностей з даними супровідних документів постачальника. Актскладається приймальною комісією з обов'язковою участю представниканезацікавленої організації, завідуючого складом і представника відділупостачання підприємства. Складається акт у двох примірниках: перший --передається до бухгалтерії підприємства як підстава для бухгалтерськихзаписів на рахунках і розрахунку сум недостач або надлишків; другий - надходитьу відділ маркетингу для пред'явлення претензій постачальнику або повідомлення йомупро подання платіжної вимоги на надлишки. Наявність акта виключаєвиписку прибуткового ордера.

  Прибуткові документи складаються в день надходження матеріалів.

  Крім перерахованих документів складаються накладні - вимоги навідпуск матеріалів (ф. № М-11) при внутрішньому переміщенні матеріалів ізскладу на склад. Матеріально відповідальна особа, виписує накладні вдвох примірниках, один цеху, інший складу - для їх оприбуткування.

  Виробничі запаси матеріалів поповнюються за рахунок їх поставокпідприємствами постачальниками або іншими організаціями на основі договорів. Удоговорах передбачається: найменування матеріалів, кількість, ціна,термін поставки, порядок розрахунків з постачальниками, спосіб транспортування,санкції за недотримання умов договору, порядок приймання. Підприємства --постачальники на відвантажену продукцію виписують платіжні вимоги -доручення і рахунки-фактури, передають їх або пересилають поштою покупцеві,останні передають їх у свій банк для оплати. Оперативний облік виконаннядоговірних зобов'язань на підприємстві здійснює експедитор, томуплатіжні вимоги-доручення і рахунки-фактури в першу чергу надходять донього. Він перевіряє відповідність їх договорами, реєструє в журналі облікувступників вантажів (ф. № М-1), робить відмітку у книзі обліку виконаннядоговорів і акцептує, тобто дає згоду на оплату. Після реєстраціїплатіжні документи отримують внутрішній номер (реєстраційний) іпередаються до бухгалтерії підприємства для оплати. По мірі надходження вантажуна склад виписується прибутковий ордер, потім при реєстрі здається вбухгалтерію, де таксіруется і прикладається до платіжного документа. Заміру оплати банком цього документа бухгалтерія одержує виписку зрозрахункового рахунку про списання грошових коштів на користь підприємства --постачальника.

  Протягом звітного місяця бухгалтерія підприємства отримує платіжнідокументи постачальників, акцептовані експедитором, приймає прибутковіордери та прийомні акти складів, отримує виписки з розрахункового та іншихрахунків підприємства. Це дозволяє укласти розрахунки, закінчити їх введувиконання кожною стороною своїх зобов'язань.

  невідфактурованих вважаються поставки, за якими матеріальні цінностінадійшли на підприємство без платіжного документа. На складі прибуткують їх,виписується приймальний акт, який при реєстрі надходить до бухгалтерії.
  Тут матеріали за актом розцінюються за обліковими цінами, записуються вжурнал-ордер № 6 як цінності, що надійшли на склад, у цій же сумівідносяться на суму матеріалів у акцепт. Невідфактурованих поставкиреєструються в журналі - ордері № 6 в кінці місяця (у графі Б "Номеррахунку "ставиться літера Н), коли можливість отримання платіжного документав даному місяці відпала. Оплаті у звітному місяці вони не підлягають, тому щопідставою для оплати банком є платіжні документи (яківідсутні). У міру надходження платіжних документів на цю поставку внаступному місяці вони акцептуються підприємством оплачуються банком іреєструються бухгалтерією в журналі - ордері № 6 у вільному рядку погрупі матеріалів і в графі "акцепт" у сумі платіжного вимоги, а порядку сальдо раніше записана сума за обліковими цінами сторнується теж погрупі і в графі "акцепт".

  При прийнятті до бухгалтерського обліку матеріально-виробничихзапасів їх слід класифікувати і оцінити виходячи з:

  - наявності в організації права власності на запаси,

  - видів запасів,

  - порядку обліку заготівельно-складських і транспортних витрат,

  - наявності оплати за неодержані запаси,

  - наявності розрахункових документів на отримані запаси,

  - форми надходження запасів.

  Облік матеріалів, що належать організації на правах власності,господарського відання та оперативного управління, ведеться на балансовомурахунку 10 "Матеріали" (враховуються сировину, матеріали, паливо, запчастини таінші матері - али, які призначені для використання у виробництвіпродукції, робіт і послуг). Бухгалтерський облік матеріалів, які не належатьорганізації, але з різних причин перебувають у неї, ведеться напозабалансовому рахунку 003 "Матері-али, прийняті в переробку» (враховуютьсязапаси, прийняті організацією на короткий термін часу в переробку - якправило, в організаціях, зайнятих пере-ництва сировини).

  Оцінка запасів при їх постановці на облік залежить від:

  - форми їх надходження (купівля, отримання від постачальників, виготовлення у власному виробництві, внесок у статутний капітал організації, безоплатне отримання або за договором дарування, отримання в обмін на інше майно, оприбуткування матеріалів, отриманих від ліквідації основних засобів або їх ремонту),

  - надходження у власність або з залишенням права власності на них у постачальника (для продажу на умовах комісії та ін),

  - порядку обліку заготівельно-складських і транспортних витрат,

  - наявності розрахункових документів, що підтверджують їх вартість.

  При надходженні матеріалів дебетують рахунок 10 «Матеріали» і кредитують:

  Рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» - на вартістьщо надійшли, за цінами постачальників з усіма націнками збутових іпостачальницьких організацій і транспортно-заготівельними витратами,включеними до рахунків постачальників, включаючи оплату відсотків за придбанняв кредит, наданий постачальником;

  Рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» - на вартістьпослуг, що сплачуються чеками транспортним (залізничним і водним)організаціям;

  Рахунок 71 «Розрахунки з підзвітними особами» - на вартість матеріалів,оплачених із підзвітних сум;

  Рахунок 23 «Допоміжні виробництва» - на витрати з доставкиматеріалів власним транспортом і на фактичну собівартістьматеріалів власного виробництва;

  Рахунок 20 «Основне виробництво» - на вартість зворотних відходів. Якщосинтетичний облік матеріалів ведуть за обліковими цінами, то крімматеріального счета10 на всіх підприємствах використовують рахунок 15 «Заготівельніі придбання матеріалів », а також рахунок 16« Відхилення у вартостіматеріалів »

  Рахунок 15« Заготівельні і придбання матеріалів »призначений для облікузаготовляння та придбання матеріальних цінностей, що відносяться до засобівв обігу. В дебет рахунку 15 відносять покупну вартість матеріалів, заяким на підприємство надійшли розрахункові документи від постачальника, іінші рас-ходи з придбання матеріалів з кредиту рахунків 60,23,71 та інв залежності від того, звідки надійшли матеріали, від характеру витрат позаготівлі і доставці їх на підприємство. Матеріали, фактично надійшлина підприємство, списують за обліковими цінами з кредиту рахунка 15 в дебет рахунку
  10.Сумму різниці у вартості придбаних матеріалів, обчисленоїфактичної собівартості придбання та облікових цінах, списують з кредитурахунку 15 в дебет рахунку 16 «Відхилення у вартості матеріалів». Залишок нарахунку 15 на кінець місяця показує наявність матеріалів у дорозі.

  Можливий варіант обліку заготовляння матеріалів без сальдо по рахунку 15.
  У цьому випадку в кінці місяця за дебетом рахунка 10 і кредитом рахунка 15 відображаютьвартість матеріалів, що залишилися на кінець місяця в дорозі або не вивезенихзі скла-да постачальників (без оприбуткування матеріалів на складіодержувача). На початку наступного місяця ці суми сторнує, і воничисляться в обліку за дебетом рахунка 15. Виявлений в кінці місяця залишок нарахунку 15 списується на рахунок 16 і рахунок 15 сальдо не має. Витраченіабо реалізовані матеріальні цінності списують на рахунки витратвиробництва та реалізації з кредиту матеріальних рахунків за обліковими цінами.
  Рахунок 16 «Відхилення у вартості мате-ріалів» призначений для облікурізниці у вартості придбаних матеріалів, обчисленої фактичноїсобівартості придбання та облікових цінах. Цей рахунок використовують тільки втому випадку, якщо на рахунку 10 синтетичний облік ведуть за обліковими цінами.
  Накопичені на счете16 різниці між фактичною собівартістюпридбаних матеріалів і вартістю їх за обліковими цінами списують зкредиту рахунку 16 в дебет рахунків витрат виробництва або обігу абоінших рахунків пропорційно вартості витрачених матеріалів пообліковими цінами.

  При купівлі матеріалів (отриманні їх від постачальника за плату) їх оцінкапровадиться за фактичною собівартістю придбання за винятком ПДВ зурахуванням витрат на доведення запасів до стану, в якому вони придатні довикористання в запланованих цілях. Фактична собівартістьпридбання запасів включає в себе витрати організацій на оплату:продавцю договірної вартості матеріалів, наданих стороннімиорганізаціями інформаційних та консультаційних послуг, пов'язаних зпридбанням матеріалів, митних зборів та інших платежів,винагород, що сплачуються посередницькими організаціями за послуги зпридбання запасів, а також витрат на заготівлю та доставку цінностей домісця їх використання, включаючи витрати по страхуванню. При цьому вбухгалтерському обліку робляться такі записи:

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» - відображаєтьсявартість запасів при їх прийнятті до бухгалтерського обліку.

  Витрати на заготівлю і доставку запасів містять у собі витрати наутримання заготівельно-складського апарату організації, транспортнівитрати на доставку до місця використання, якщо вони не включені в ціну назапаси, встановлену договором; витрати на оплату відсотків по кредитахпостачальників (комерційний кредит) і т.п. До складу цих витрат можнавключати і витрати на сплату відсотків за позиковими коштами, якщо вонипов'язані з придбанням запасів і відносяться до періоду до дати оприбуткуваннязапасів на складах організації. Організація може враховувати ці витратирізними способами:

  1. Попередньо на рахунках обліку відхилень фактичних витрат напридбання запасів від їх облікової вартості. Для цього використовують рахунки 15і 16. У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

  Д-т рах. 15 «Заготівельні і придбання матеріалів»

  К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» - відображаютьсязобов'язання перед постачальником (або вартість матеріалів, отриманих звласного виробництва) при прийнятті матеріалів до бухгалтерського обліку.

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 15 «Заготівельні і придбання матеріалів» - відображається обліковавартість матеріалів під час прийняття їх до бухгалтерського обліку.

  Д-т рах. 16 «Відхилення у вартості матеріалів»

  К-т рах 15 «Заготівельні і придбання матеріалів» - списується сумавідхилень.

  Д-т рах. 16 «Відхилення у вартості матеріалів»

  К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» - відображаютьсязаготівельно-складські та транспортні витрати.

  Д-т рах. 20 (23) «Основне виробництво» ( «Допоміжне виробництво»)та ін

  К-т рах. 16 «Відхилення у вартості матеріалів» - списується сумавідхилень.

  2. Попередньо на рахунку обліку відхилень фактичних витрат напридбання запасів від їх облікової вартості. При цьому використовується тількирахунок 16. У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» - відображаютьсязобов'язання перед постачальником (або вартість матеріалів, отриманих звласного виробництва) при прийнятті матеріалів до бухгалтерського обліку.

  Д-т рах. 16 «Відхилення у вартості матеріалів»

  К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»-відображаютьсязаготівельно-складські та транспортні витрати за даними запасами.

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 16 «Відхилення у вартості матеріалів» - списується сумавідхилень.

  3. У складі витрат на придбання відповідних видів матеріалів нарахунку їх обліку - 10 «Матеріали». У цьому випадку в бухгалтерському облікуробляться такі записи:

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» - відображаютьсязобов'язання перед постачальниками при прийнятті матеріалів до бухгалтерськогообліку.

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» - відображаютьсязаготівельно-складські та транспортні витрати за даними запасами.

  Витрати з доведення товарно-матеріальних цінностей до стану, вякому вони придатні до використання в запланованих цілях, містять усебе витрати організації на роботи, пов'язані з доопрацюванням і поліпшеннямтехнічних характеристик матеріалів, однак не відносяться до процесувиробництва продукції, робіт, послуг. Ці роботи, як правило, ведутьсясилами допоміжних виробництв самої організації. При цьому вбухгалтерському обліку робляться такі записи:

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» - відображаєтьсявартість матеріалів, отриманих від постачальників, при прийняття їх до обліку.

  Д-т рах. 23 «Допоміжні виробництва»

  К-т рах. 10 (70) «Матеріали» ( «Розрахунки з персоналом з оплати праці») --відображаються витрати на доведення матеріалів до стану готовності довикористання.

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 23 «Допоміжні виробництва» - списуються витрати надоведення матеріалів до стану готовності до використання.

  При виготовленні матеріалів силами організації їх фактичнасобівартість визначається фактичними витратами на їх виробництво. Уцьому випадку фактична собівартість запасів буде залежати від прийнятого ворганізації порядку калькулювання собівартості продукції (по одиницяхабо видами продукції, по ділянках і т.п.) і її складу (вартість сировини іматеріалів, витрат без загальногосподарських витрат, нормативнасобівартість, повна виробнича собівартість). При цьому вбухгалтерському обліку робляться такі записи:

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 20 (23, 29) «Основне виробництво» ( «Допоміжнівиробництва »,« Обслуговуючі виробництва і господарства ») - прибуткуютьсязапаси власного виробництва, призначені для використання ввласному виробництві.

  Матеріали, отримані організацією безоплатно, оцінюються на дату їхоприбуткування за ринковою вартістю. При цьому слід мати на увазі, щодата отримання права власності на них повинна збігатися з датою їхоприбуткування на складі.

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 80 (99) «Прибутки та збитки» - відображається вартість матеріалівпри їх прийнятті до бухгалтерського обліку.

  Запаси, придбані в обмін на інші матеріальні цінності (крім грошово-них коштів), оцінюються за облікової вартості переданого в обмінмайна. Якщо договором міни одержувані запаси визнаютьсянееквівалентним за вартістю, то вони оцінюються при постановці на облік заїх договірної вартості. Різниця між вартістю майна, переданого вобмін на матерiали, що підлягає сплаті або отриманню грошовими коштами. Прицьому в бухгалтерському обліку робляться такі записи:

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» - відображаєтьсявартість запасів при їх прийнятті до бухгалтерського обліку.

  Д-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

  К-т рах. 62 (76) «Розрахунки з покупцями і замовниками» ( «Розрахунки зрізними дебіторами та кредиторами ») - відображається залік зобов'язань.

  Матеріали, отримані в процесі ліквідації основних засобів або ремон -та, відображаються в бухгалтерському обліку за ринковою вартістю.

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 80 (99) «Прибутки та збитки» - оприбутковані запаси, отримані відліквідації об'єктів основних засобів.

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 20 (23, 30) «Основне виробництво» ( «Допоміжнівиробництва »,« некапітальні роботи ») - відображається вартість запасів,отриманих при ремонті основних засобів.

  Матеріали, виявлені під час інвентаризації як невраховані, відображаються вбухгалтерський облік за ринковою стоімості наступним чином:

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 80 (99) «Прибутки та збитки» - відображаються надлишки запасів,виявлені під час інвентаризації.

  Матеріали, отримані без розрахункових документів, що підтверджують їхвартість, відображаються в обліку як невідфактурованих поставки. Необхідномати на увазі, що відповідно до чинного порядку всі господарськіоперації відображаються в бухгалтерському обліку на момент їх вчинення. Томущо надійшли на склад організації запаси, за якими рахунки постачальників непред'явлені до оплати, відображаються в бухгалтерському обліку:

  - на підставі первинних облікових документів, складених у загальному порядку в момент прийняття їх на складський облік,

  - в оцінці за ринковими цінами (як правило, за цінами постачальника)

  У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

  Д-т рах. 10 «Матеріали»

  К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

  Запаси, що не належать організації, але знаходяться в її користуванніабо розпорядженні відповідно до умов договору, обліковуються напозабалансових рахунках в оцінці, передбаченої в договорі. Це стосуєтьсявартості матеріалів, які приймаються організаціями для переробки абоприйнятих на відповідальне зберігання. В бух. обліку операції з прийняття дообліку цих запасів відображаються за дебетом позабалансового рахунку 003, а їхзняття (вибуття) - по кредиту.

  2.2. Порядок обліку витрат матеріалів.

  Облік і контроль за витрачанням товарно-матеріальних цінностей - одназ важливих завдань бухгалтерського обліку.

  Усі первинні документи на витрату і відпуск матеріалів групуютьсябухгалтерією в розрізі синтетичних рахунків, субрахунків, місць використанняі напрямок витрат. Більшість підприємств ведуть поточний облік матеріалівза твердими обліковими цінами за середніми купівельними цінами планової собівартості іін Відхилення фактичної собівартості від середньої купівельної ціни або відпланової собівартості обліковують на окремих аналітичних рахунках загрупам матеріалів. Таким чином дані утворюють фактичнусобівартість надійшли матеріалів, у бухгалтерському обліку відображаються врізних журналах-ордерах (№ 1, 3, 6, 7, 10/1, витрачених і відпущенихна бік матеріалів записують у журналах-ордерах № 10 і 10/1 і в головнійкнизі.

  Матеріали зі складів і з комор відпускаються для виробництва,будівельних і монтажних робіт, на господарські потреби. Відпускаютьсяматеріали зі складів і з комор тільки з дозволу певнихпосадових осіб. Одним з основних завдань матеріального обліку єпопередній і послідовний контроль за витрачанням матеріалів навиробництві. Мета попереднього контролю - не допускати відпусткиматеріалів у виробництво понад кількість, передбаченого нормами назаданий обсяг робіт. Такий контроль здійснюється за лімітно - збірнимикартками. Лімітно - парканні картки - це свого роду дозвіл напоступовий відпустку протягом місяця матеріалів на виробництво.
  Лімітування витрати матеріалів проводиться плановим або виробничимвідділі

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status