ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік і контроль використання грошових коштів на прикладі ТОО
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

  і продовольства РФ

  Алтайський ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

  ОБЛІК І внутрішньогосподарського контролю СХОРОННОСТІ І ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ

  ЗАСОБІВ на прикладі ТОВ «Червоний Прапор»

  Троїцького району Алтайського краю

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  Науковий керівник: старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

  _________.

  Допускається до захисту «___»__________________ 1999
  Зав. кафедрою, доцент _________________

  м. Барнаул, 1999

  ЗМІСТ

  Введення
  1. Теоретичні основи обліку та внутрішньогосподарського контролю грошових коштів
  2. Організація обліку грошових коштів у ТОВ «Червоний Прапор» Троїцького району

  1. Економічна характеристика ТОВ «Червоний Прапор»

  2. Облік касових операцій

  3. Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку

  4. Удосконалення обліку грошових коштів
  3. Стан внутрішньогосподарського контролю збереження та використання грошових коштів

  1. Внутрішньогосподарський контроль за надходженням та витрачанням касової готівки

  2. Внутрішньогосподарський контроль за документальним оформленням касових операцій

  3. Внутрішньогосподарський контроль операцій по рахунках в банку
  Висновки і пропозиції
  Список літератури
  Програми

  ВСТУП

  Всі підприємства, здійснюючи виробничу і господарськудіяльність, вступають у взаємини з іншими підприємствами,організаціями, установами, працівниками підприємства й окремими особами.
  Ці взаємини грунтуються на різних грошових розрахунках в процесізаготовляння, виробництва та реалізації продукції, робіт або послуг.

  У підприємств виникають зобов'язання перед постачальниками заотримані від них товарно-матеріальні цінності, виконані роботи,надані послуги: перед державним бюджетом з відрахувань від прибутку,платежах до фондів, податкових і неподаткових платежів, перед своїми робітниками іслужбовцями по заробітній платі та інші. З іншого боку, самі підприємствапред'являють вимоги до абонентів, покупцям, замовникам про оплатувідвантаженої їм продукції, наданих послуг і виконаних робіт длявідшкодування здійснених затрат, виконання своїх зобов'язань та отриманняприбутку.

  Всі розрахунки по виконанню зобов'язань і пред'явлення вимогбанків здійснюються через установи. Розрахунки готівкою міжпідприємствами носять обмежений характер і суворо регламентовані.

  Грошові кошти на підприємствах можуть перебувати у формі готівковихгрошей у касі, зберігатися в банку на розрахункових рахунках, на спеціальнихрахунках, а також, використовуватися у вигляді акредитивів, лімітованих іінших чеків.

  Основні завдання контролю грошових коштів, касових і банківськихоперацій полягає в тому, щоб виявити стан збереження грошовихкоштів, правильність і законність їх використання, достовірність тадостовірність здійснення грошових операцій, відображених у бухгалтерськомуобліку, дотримання касової дисципліни, повноти оприбуткування, цільовоговикористання та умов зберігання грошових коштів.

  Для виконання зазначених завдань необхідно в першу чергувикористовувати дані первинного обліку, касові документи, регістрисинтетичного й аналітичного обліку.

  Метою дипломної роботи є комплексне вивчення станубухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю збереження тавикористання грошових коштів, виявлення недоліків в організації обліку таконтролю грошових коштів та розробка заходів щодо усунення данихнедоліків на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю
  «Червоний Прапор» Троїцького району Алтайського краю.

  Для вирішення цієї мети поставлені наступні завдання:
  - вивчити теоретичні основи обліку і внутрішньогосподарського контролю збереження та використання грошових коштів;
  - проаналізувати стан бухгалтерського обліку грошових коштів;
  - розглянути організацію внутрішньогосподарського контролю за збереженням і використанням грошових коштів;
  - виявити недоліки в організації обліку та контролю грошових коштів;
  - розробити пропозиції з удосконалення обліку та внутрішньогосподарського контролю грошових коштів.

  Об'єктом дослідження взято товариство з обмеженоювідповідальністю «Червоний Прапор» Троїцького району.

  Період дослідження: з 1993 по 1997 рр..

  У процесі роботи над дипломним проектом застосовувалися статичний імонографічний методи дослідження.

  1. Теоретичні основи обліку та внутрішньогосподарського контролю грошових коштів

  У сучасних умовах господарювання набуває актуальностісвоєчасності розрахунків, підвищення відповідальності підприємств завиконання договірних зобов'язань і забезпечення платежів у зв'язку з тим,що збільшення обсягів реалізації продукції, робіт, послуг та прибуткує найважливішим показником якісної оцінки роботи підприємств.

  При уявній простоті обліку грошових розрахунків і, зокрема,касових операцій, тим не менш, багато практичні працівники, навіть ззначним стажем роботи допускають грубі порушення діючих правилобліку і розрахунків готівкою. Це часом обертається дляпідприємства значними фінансовими втратами у вигляді штрафних санкцій.

  Основні завдання обліку грошових коштів на підприємствах:

  - облік і виконання операцій з готівковими коштами та розрахунки з юридичними та фізичними особами відповідно до вимогами чинного законодавства та встановленими правилами;

  - контроль дотримання касової та розрахункової дисциплін;

  - своєчасне і правильне документальне оформлення операцій по руху грошових коштів;

  - найсуворіший повсякденний контроль збереження готівкових грошей, валюти і цінних паперів в касі;

  - своєчасне проведення інвентаризації грошових коштів.

  Більша частина розрахунків за взаємними зобов'язаннями проводиться черезустанови банків, тобто шляхом безготівкових розрахунків. Розрахунки готівкоюгрошима між юридичними особами обмежені граничною сумою. Уцей час вона становить 10000 рублів. Всі розрахунки юридичнимиособами на суму понад 10000 рублів повинні проводитися тільки в безготівковомупорядку.

  При проведенні розрахункових операцій банки контролюють дотриманняпідприємствами платіжної і договірної дисципліни, а також сприяютьзастосування найбільш доцільних форм розрахунків.

  Безготівкові розрахунки за товарно-матеріальні цінності, виконаніроботи та надані послуги підприємства ведуть по акцептний формі --акредитивами, платіжними дорученнями, поштовими і телеграфними перекладами,чеками, векселями.

  На установи банків покладено та касове обслуговування підприємств.
  Банк видає їм готівку для оплати праці, виплат по тимчасовійнепрацездатності, премій, на витрати на відрядження, придбання паливно -мастильних матеріалів. Отримані гроші з банку повинні витрачатисястрого за цільовим призначенням. Чи не витрачені за цільовим призначеннямгроші підприємство зобов'язане внести на свій рахунок в установі банку.

  До касових операцій належать операції, пов'язані з отриманням івитрачанням готівки безпосередньо з каси підприємства. Цідії підприємства регламентовані документом

  «Порядок ведення касових операцій у Російській Федерації», ввідповідно до якого готівку підприємства зберігаються в його касі вмежах лімітів, установлених банками за погодженням з керівникамипідприємств. Всю готівку понад встановлені лімітипідприємства зобов'язані здавати в банк у порядку і в строки, узгоджені зобслуговуючим банком. Понад встановленого ліміту допускається зберіганняготівкових грошей, отриманих на оплату праці протягом трьох днів, включаючидень отримання їх у банку.

  Для обліку касових операцій планом рахунків передбачено активний рахунок
  50 «каса». За дебетом рахунка 50 відображають господарські операції знадходження готівки до каси підприємства з кредиту різних рахунків уЗалежно від виду надходження. За кредитом рахунка 50 відображають операції повибуття готівки з каси в дебет різних рахунків залежно віднапрямки витрат. Всі операції по розрахунковому рахунку банк проводить ззгоди власника або на підставі його розпоряджень. Готівкові гроші зрозрахункового рахунку видаються підприємству на підставі чеків. Грошовий чекявляє собою розпорядження підприємства банку видати зазначену в ньомусуму готівки з його розрахункового рахунку. Готівкові гроші банк приймаєна розрахунковий рахунок підприємства за оголошенням - письмовим наказом власникарахунку.

  На прийняті суми банк видає касиру квитанцію, що служитьпідставою для складання в бухгалтерії видаткового касового ордера ісписання грошових коштів в касі. Про всі зміни розрахункового рахункуустанова банку сповіщає свого клієнта виписками з розрахункового рахунку. Увиписці вказують всі надходження і списання коштів з розрахункового рахунку,залишок на ньому на початок і кінець дня.

  Для обліку операцій розрахункового рахунку передбачено активний рахунок 51
  «Розрахунковий рахунок». На дебеті рахунка 51 відображають надходження грошових коштівна розрахунковий рахунок з кредиту різних рахунків залежно від видунадходжень. За кредитом рахунка 51 відображають списання грошових коштів зрозрахункового рахунку в дебет різних рахунків залежно від виду витрат.

  Характерною особливістю рахунків обліку грошових коштів євідображення інформації з них у вітчизняній та іноземній валютах, а такожорганізації інформації про наявність та рух короткострокових фінансовихвкладень підприємства у цінні папери інших підприємств, процентніоблігації державних і місцевих позик, наданих підприємстваміншими підприємствами.

  Рахунок 52 «Валютний рахунок». На цьому рахунку відображається наявність та рухгрошових коштів в іноземних валютах. За дебетом цього рахунку показуєтьсянаявність і надходження грошових коштів на валютному рахунку, а за кредитом --списання грошових коштів з рахунку.

  Для відкриття валютного рахунку в банк надаються наступнідокументи:

  1. Статут підприємства;

  2. Установчий договір;

  3. Картки зразків підписів;

  4. Рішення адміністрації про створення підприємства;

  5. Довідка податкової інспекції про те, що підприємство поставлено на облік як платник податків;

  6. Заява про відкриття рахунку довільної форми - лист;

  7. Заява про відкриття рахунку на бланку;

  8. Гарантійний лист про оплату за відкриття рахунку.

  Після подачі всіх цих документів банк видає розпорядження провідкриття валютного рахунку та надає підтвердження про те, щопідприємство перебуває на валютному обслуговуванні і вказується номервалютного рахунку.

  До рахунку 52 «Валютний рахунок» можуть бути відкриті субрахунки:

  - 52/1 «Валютні рахунку всередині країни»;

  - 52/2 «Валютні рахунки за кордоном».

  У банку для підприємств можуть бути відкриті спеціальні рахунки. Облікведеться на рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках». Облік грошових коштів нацьому рахунку ведеться за субрахунками:

  - 55/1 «Акредитиви»;

  - 55/2 «Чекові книжки» та інші.

  Аналітичний облік на рахунку 55 ведеться по кожному виставленомуакредитивом і по кожній чекової книжки у відомос

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status