ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік матеріальних запасів відповідно до російськими стандартами
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит


  Зміст:


  Вступ 3
  I. Загальні положення 4
  II. Оцінка матеріально - виробничих запасів 5
  III. Відпустка матеріально - виробничих запасів 12
  IV. Розкриття інформації в бухгалтерській звітності 14
  Список літератури: 15

  Введення

  Матеріально - виробничі запаси - це частина майнаорганізації, яка виступає в якості оборотних активів, яку з точкизору економічного значення можна визначити наступним чином:

  - сировина, матеріали, інвентар з терміном корисного використання менш
  12 місяців - це предмети праці, повністю (за один виробничий циклабо протягом менше 12 місяців) переносять свою вартість на створену приїх участю готову продукцію (виконані роботи, надані послуги);

  - готова продукція - це продукти праці даної організації (результатидіяльності у вигляді готових виробів);

  - товари - це майно, придбане винятково з метоюподальшого перепродажу без переробки (видозміни). Товарами можуть бутияк продукти праці інших осіб (організацій або фізичних осіб), так іприродні ресурси. У даному випадку доречно також нагадати визначення,наведене для цілей оподаткування в ст.38 НК РФ, яке єнайбільш узагальнюючим: "товаром зізнається будь-яке майно, реалізоване абопризначене для реалізації ". Проте якщо для цілей оподаткування підтоваром розуміється будь-який реалізується або майно, що купується (включаючиосновні засоби, готову продукцію і т.п.), то для цілей бухгалтерськогообліку під товарами розуміється тільки те майно, яке купуєтьсявиключно для перепродажу без переробки.

  I. Загальні положення

  Для цілей бухгалтерського обліку як матеріально --виробничих запасів приймаються активи: що використовуються в якості сировини, матеріалів і т.п. при виробництвіпродукції, призначеної для продажу (виконання робіт, надання послуг); призначені для продажу; використовувані для управлінських потреб організації.

  Готова продукція є частиною матеріально - виробничихзапасів, призначених для продажу (кінцевий результат виробничогоциклу, активи, закінчені обробкою (комплектацією), технічні таякісні характеристики яких відповідають умовам договору абовимогам інших документів, у випадках, встановлених законодавством).

  Готова продукція - це активи, закінчені обробкою, цілком логічно,якщо виходити з того, що готова продукція - це завжди результатвидозміни активів:

  Дебет 10 "Матеріали" Кредит 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
  - Придбання сировини для виробничої діяльності;

  Дебет 20 "Основне виробництво" Кредит 10 "Матеріали" - відпустка сировини ввиробництво;

  Дебет 43 "Готова продукція" Кредит 20 "Основне виробництво" --прийняття до обліку готової продукції.

  Товари є частиною матеріально - виробничих запасів,придбаних або отриманих від інших юридичних або фізичних осіб тапризначені для продажу.

  В якості товарів за дебетом рахунка 41 "Товари" можуть бути прийняті дообліку ті запаси, які купуються для подальшого перепродажу безпереробки.

  Якщо ж придбані запаси передбачається продавати в переробленому
  (зміненому) вигляді, то вони підлягають прийняттю до обліку як матеріализа дебетом рахунка 10 "Матеріали".

  Виходячи з цілей подальшого використання повинні прийматися до облікубудь-які активи організації.

  Одиниця бухгалтерського обліку матеріально - виробничих запасіввибирається організацією самостійно таким чином, щоб забезпечитиформування повної і достовірної інформації про ці запаси, а такожналежний контроль за їх наявністю і рухом. Залежно від характеруматеріально - виробничих запасів, порядку їх придбання івикористання одиницею матеріально - виробничих запасів може бутиноменклатурний номер, партія, однорідна група і т.п.

  Це Положення не застосовується у відношенні: активів, що використовуються при виробництві продукції, виконання робіт абонаданні послуг або для управлінських потреб організації протягом періоду,що перевищує 12 місяців або звичайний операційний цикл, якщо він перевищує 12місяців; активів, якi характеризуються як незавершене виробництво.

  Таким чином, до матеріально - виробничих запасів не відносяться:

  - основні засоби, які відповідно до ПБУ 6/01 враховуються нарахунках 01 "Основні засоби" або 03 "Прибуткові вкладення в матеріальніцінності ";

  - залишки незавершеного виробництва, що відображаються за дебетом рахунківвитрат на виробництво (20-29).

  Разом з тим не є матеріально - виробничими запасами такожмайно або витрати організації, які не підпадають ні під одну зумов, передбачених ПБУ 5/01, а саме:

  - не використовуються в якості сировини, матеріалів і т.п. при виробництвіпродукції, призначеної для продажу (виконання робіт, надання послуг);

  - не призначені для продажу;

  - не використовувані для управлінських потреб організації.

  II. Оцінка матеріально - виробничих запасів

  Матеріально - виробничі запаси приймаються до бухгалтерськогообліку за фактичною себестоімості.Прі цьому визначення фактичноїсобівартості залежить від порядку надходження запасів в організацію, асаме: придбання матеріально - виробничих запасів за плату,виготовлення власними силами організації, внесення в рахунок внеску встатутному (складеному) капітал організації, шляхом одержання за договоромдарування або безоплатно, в результаті вибуття основних засобів та іншогомайна, отриманих у результаті операцій з договорами, які передбачаютьвиконання зобов'язань негрошовими засобами.

  Фактичною собівартістю матеріально - виробничих запасів,придбаних за плату, зізнається сума фактичних витрат організації напридбання, за винятком податку на додану вартість та іншихвідшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством
  Російської Федерації).

  До фактичним витратам на придбання матеріально - виробничихзапасів відносяться: суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю); суми, що сплачують організаціям за інформаційні та консультаційніпослуги, пов'язані з придбанням матеріально - виробничих запасів; митні збори; невозмещаемие податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням одиниціматеріально - виробничих запасів;

  . До таких податків відноситься в першу чергу податок з продажу, якийстягується з покупця при оплаті активів готівкою й невідшкодовується у покупця.

  Сума ПДВ, сплачена постачальникам або митним органам (при ввезеннізапасів з-за кордону), у відповідності зі ст.171 НК РФ підлягає вирахуванню зподаткових зобов'язань організації при дотриманні наступних умов: запаси прийняті до обліку на підставі первинних документів:

  Дебет 10 "Матеріали" (41 "Товари") Кредит 60 "Розрахунки з постачальниками іпідрядниками "; сума ПДВ виділена в первинних документах окремим рядком;

  Дебет 19" Податок на додану вартість по придбаних цінностей "
  Кредит 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" (76 "Розрахунки з різнимидебіторами та кредиторами "); списання матеріально - виробничих запасів на витративиробництва та обігу (на продаж і т.п.):

  Дебет 20 "Основне виробництво" (23, 35, 26, 29, 44, 90, 91 тощо)
  Кредит 10 "Матеріали" (41 "Товари") - списання запасів;

  Дебет 20 "Основне виробництво" (23, 35, 26, 29, 44, 90, 91 тощо)
  Кредит 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" --списання ПДВ.

  винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через якупридбані матеріально - виробничі запаси; витрати по заготівлі та доставці матеріально - виробничих запасівдо місця їх використання, включаючи витрати по страхуванню. Дані витративключають, зокрема, витрати по заготівлі та доставці матеріально --виробничих запасів; витрати з утримання заготівельно - складськогопідрозділи організації, витрати за послуги транспорту з доставкиматеріально - виробничих запасів до місця їх використання, якщо вонине включені в ціну матеріально - виробничих запасів, встановленудоговором; нараховані відсотки за кредитами, наданими постачальниками
  (комерційний кредит); нараховані до прийняття до бухгалтерського облікуматеріально - виробничих запасів відсотки за позиковими коштами, якщовони залучені для придбання цих запасів; витрати по доведенню матеріально - виробничих запасів достану, в якому вони придатні до використання в запланованих цілях.
  Дані витрати включають витрати організації по підробці, сортування,фасування і поліпшенню технічних характеристик одержаних запасів, непов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням матеріально --виробничих запасів.

  Не включаються до фактичні витрати на придбання матеріально --виробничих запасів загальногосподарські і інші аналогічні витрати,крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбаннямматеріально - виробничих запасів.

  Фактичні витрати на придбання матеріально - виробничихзапасів визначаються (зменшуються або збільшуються) з урахуванням сумовихрізниць, що виникають до прийняття матеріально - виробничих запасів добухгалтерського обліку у випадках, коли оплата виробляється в рублях у сумі,еквівалентній сумі в іноземній валюті (умовних грошових одиницях). Підсумовий різницею розуміється різниця між рублевої оцінкою фактичновиробленої оплати, вираженої в іноземній валюті (умовних грошовиходиницях), кредиторської заборгованості з оплати запасів, обчисленої заофіційного чи іншому узгодженому курсу на дату прийняття її добухгалтерського обліку, та рублевої оцінкою цієї кредиторської заборгованості,обчисленої за офіційним чи іншому узгодженому курсу на дату їїпогашення.

  сумарній різниці формують фактичну вартість матеріально --виробничих запасів, але тільки до їх прийняття до обліку.

  Фактична собівартість матеріально - виробничих запасів при їхвиготовленні самою організацією визначається виходячи з фактичних витрат,пов'язаних з виробництвом даних запасів. Облік і формування витрат навиробництво матеріально - виробничих запасів здійснюєтьсяорганізацією в порядку, встановленому для визначення собівартостівідповідних видів продукції.

  Виходячи з відповідних технологій (калькуляцій, кошторисів тощо) всіфактичні витрати організації з виробництва матеріально --виробничих запасів збираються за дебетом рахунків обліку виробничихвитрат:

  Дебет 20 "Основне виробництво" (23 "Допоміжне виробництво", 29
  "Обслуговуючі виробництва і господарства") Кредит 70 "Розрахунки з персоналомз оплати праці "(69, 02, 25, 26, 10, 60 тощо).

  Виготовлені силами організації матеріально - виробничі запасиприймаються до обліку за дебетом рахунків обліку цих запасів:

  Дебет 43 "Готова продукція" (10 "Матеріали", 21 "Напівфабрикативласного виготовлення ") Кредит 20" Основне виробництво "(23
  "Допоміжне виробництво", 29 "Обслуговуючі виробництва ігосподарства ").

  Фактична собівартість матеріально - виробничих запасів,внесених в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал організації,визначається виходячи з їх грошової оцінки, узгодженої засновниками
  (учасниками) організації, якщо інше не передбачено законодавством
  Російської Федерації.

  У бухгалтерському обліку у приймаючої сторони внесок у статутний капіталосновними засобами відображається таким чином:

  Дебет 75 "Розрахунки з засновниками" Кредит 80 "Статутний капітал" --відображення заборгованості засновників за їхніми вкладами по зареєстрованомурозміром статутного капіталу.

  Фактичне надходження майна в якості внеску до статутного капіталувідображається в бухгалтерському обліку таким чином:

  Дебет 10 "Матеріали" (41 "Товари") Кредит 75 "Розрахунки з засновниками".

  Оскільки у передавальної сторони дана операція не визнаєтьсяреалізацією для цілей вирахування ПДВ, то у приймаючої сторони відсутніпідстави для виділення суми ПДВ за дебетом рахунка 19 "Податок на доданувартість по придбаних цінностей ".

  Згодом отримані товарно - матеріальні запаси списуються навитрати виробництва і обігу або на продаж в тій оцінці, в якійвони були прийняті до бухгалтерського обліку, і в цій же оцінці приймаються дляцілей оподаткування:

  Дебет 20 "Основне виробництво" (23 "Допоміжне виробництво", 29
  "Обслуговуючі виробництва і господарства") Кредит 10 "Матеріали" - списанняматеріалів на виробництво;

  Дебет 91 "Інші доходи і витрати" Кредит 10 "Матеріали" - продажматеріалів;

  Дебет 90 "Продажі" Кредит 41 "Товари" - продаж товарів.

  Фактична собівартість матеріально - виробничих запасів,отриманих організацією за договором дарування або безоплатно, а такожзалишаються від вибуття основних засобів та іншого майна, визначаєтьсявиходячи з їх поточної ринкової вартості на дату прийняття до бухгалтерськогообліку.

  Активи, отримані безоплатно, приймаються до бухгалтерського обліку поринкової вартості, яка визначається організацією на основі діючихна дату їх прийняття до обліку цін на даний або аналогічний вид активів.
  Дані про ціни, що діють на дату прийняття активів до бухгалтерськогообліку, повинні бути підтверджені документально або шляхом проведенняекспертизи

  Безоплатно отримані активи відображаються в бухгалтерському обліку закредитом рахунка "Доходи майбутніх періодів" зі зменшенням залишку цього рахункув міру визнання у звітному періоді позареалізаційних доходів (при відпускуна цілі організації матеріально - виробничих запасів, отриманихбезоплатно; нарахування амортизації по безоплатно отриманим основнимфондам). Для цього до рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів" передбаченийсубрахунок 98-2 "Безоплатні надходження", за яким відбиваються:

  Дебет рахунків обліку активів Кредит 98-2 "Безоплатні надходження" --прийняття до обліку активів, отриманих організацією безоплатно;

  Дебет 98-2 "Безоплатні надходження" Кредит 91 "Інші доходи івитрати "- визнання доходів від безоплатних надходжень у міру їхвикористання (відпуску матеріалів, амортизації основних засобів і т.п.).

  Стосовно матеріально - виробничих запасів дана операціябуде виглядати наступним чином:

  Дебет 10 "Матеріали" (41 "Товари") Кредит 98-2 "Безоплатнінадходження "- прийняття до обліку активів, отриманих організацієюбезоплатно;

  Дебет 98-2 "Безоплатні надходження" Кредит 91 "Інші доходи івитрати "- визнання доходів від безоплатного надходження майна замірою його списання у виробництво або на продаж:

  Дебет 20 "Основне виробництво" (26, 44, 90, 91 тощо) Кредит 10
  "Матеріали" (41 "Товари ").

  При цьому в оподатковуваний прибуток отримані безоплатно актививключаються в момент їх отримання і тільки в тому випадку, якщо вони одержанібезоплатно від інших юридичних осіб.

  Під поточною ринковою вартістю розуміється сума грошових коштів,яка може бути отримана в результаті продажу зазначених активів.

  Фактичною собівартістю матеріально - виробничих запасів,отриманих за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату)негрошовими засобами, визнається вартість активів, переданих абощо підлягають передачі організацією. Вартість активів, переданих абощо підлягають передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, заякій у порівнянних обставинах звичайно організація визначає вартістьаналогічних активів.

  При неможливості встановити вартість активів, переданих абощо підлягають передачі організацією, вартість матеріально - виробничихзапасів, отриманих організацією з договорами, які передбачають виконаннязобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визначається виходячи з ціни,по якій у порівнянних обставин купуються аналогічніматеріально - виробничі запаси.

  У фактичну собівартість матеріально - виробничих запасів,включаються також фактичні витрати організації на доставку матеріально --виробничих запасів і приведення їх у стан, придатний длявикористання.

  Фактична собівартістьматеріально - виробничих запасів, уякій вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крімвипадків, встановлених законодавством Російської Федерації.

  Організація, що здійснює торговельну діяльність, може витрати позаготівлі та доставці товарів до центральних складів (баз), вироблені домоменту їх передачі в продаж, включати до складу витрат на продаж.

  Таким чином, організації, що займаються торговельною діяльністю, повинніу своїй облікову політику, яка затверджується наказом керівникаорганізації, визначити метод віднесення витрат по заготівлі та доставцітоварів:

  - або на вартість придбаних товарів - в дебет рахунку 41 "Товари";

  - або на витрати на продаж - в дебет рахунку 44 "Витрати на продаж".

  Товари, придбані організацією для продажу, оцінюються завартості їх придбання. Організації, що здійснює роздрібну торгівлю,дозволяється проводити оцінку придбаних товарів за продажною вартостіз окремим обліком націнок (знижок).

  При прийнятті товарів до обліку в роздрібній торгівлі відразу ж формуєтьсяпродажна ціна (яка в обов'язковому порядку вказується на цінникахтоварів) за рахунок збільшення купівельної вартості товарів на суму торговихнацінок:

  Дебет 41 "Товари" Кредит 42 "Торговельна націнка"; в частині реалізованого товару:

  Дебет 90 "Продажі" Кредит 41 "Товари".

  Проводиться сторнування суми знижок: (Дебет 90 "Продажі" Кредит 42
  "Торговельна націнка") і в результаті формується достовірний фінансовийрезультат від реалізації товарів у роздрібній торгівлі.

  Матеріально - виробничі запаси, які не належать організації, алещо знаходяться в її користуванні або розпорядженні відповідно до умовдоговору, приймаються до обліку в оцінці, передбаченої в договорі.

  Проте в даному випадку мова йде саме про позабалансовому обліку тихактивів, що організації не належать і підлягають відображенню в оцінцівласника (зазначеної в документах передавальної сторони - власника) подебетом наступних позабалансових рахунків:

  002 "Товарно - матеріальні цінності, прийняті на відповідальнезберігання "- за договорами зберігання, міни (до виконання зобов'язань зазустрічної оплати), поставки (до моменту переходу до покупця прававласності, передбаченого договором, - наприклад, до моменту оплати);

  003 "Матеріали, прийняті в переробку" - за договором підряду,предметом якого є переробка (робота на давальницькій сировині,толінг тощо);

  004 "Товари, прийняті на комісію" - за посередницькими договорамикомісії, доручення та агентського;

  005 "Обладнання, прийняте для монтажу" - за договором підряду,відповідно до умов якого підрядчик монтує устаткування, що належитьзамовнику.

  Оцінка матеріально - виробничих запасів, вартість яких припридбанні визначена в іноземній валюті, провадиться в рублях шляхомперерахунку суми в іноземній валюті за курсом Центрального банку Російської
  Федерації, що діє на дату прийняття запасів до бухгалтерського обліку.

  Різниця відноситься в дебет (негативна) або кредит (позитивна)рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

  Таким чином, датою здійснення операції з імпорту матеріально --виробничих запасів є не дата їх випуску у вільний обігмитним органом, а дата переходу права власності на імпортованізапаси до покупця, що встановлена в договорі і підтверджуєтьсявідповідними первинними документами. Саме на цю дату маютьприйматися до бухгалтерського обліку матеріально - виробничі запаси іна цю дату повинен проводитися перерахунок валютної оцінки імпортних запасівв рублі, і вже від цієї оцінки в подальшому повинні розраховуватися курсовірізниці.

  Отже, при прийнятті матеріально - виробничих запасів дообліку:

  Дебет 10 "Матеріали" (41 "Товари") Кредит 60 "Розрахунки з постачальниками іпідрядниками "- ціна в іноземній валюті має перераховуватись в рублі.

  Після фактичної оплати кредиторської заборгованості:

  Дебет 60" Розрахунки з постачальниками та підрядчиками "Кредит 52" Валютнірахунку "- утворюється різниця між оцінкою матеріально - виробничихзапасів на дату прийняття їх до обліку і на дату їх оплати, яка яккурсової різниці списується в рахунок 91 "Інші доходи і витрати";

  Дебет 91 "Інші доходи і витрати" Кредит 60 "Розрахунки з постачальниками іпідрядниками "- негативна курсова різниця (курс іноземної валютизріс за період між датою прийняття до обліку запасів і датою їх оплати);

  Дебет 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" Кредит 91 "Іншідоходи і витрати "Кредит 60" Розрахунки з постачальниками та підрядниками "--позитивна курсова різниця (курс іноземної валюти знизився за періодміж датою прийняття до обліку запасів і датою їх оплати).

  III. Відпустка матеріально - виробничих запасів

  При відпуску матеріально - виробничих запасів (крім товарів,обліковуються за продажної вартості) у виробництво та іншому вибутті їх оцінказдійснюється одним із таких способів: за собівартістю кожної одиниці; по середній собівартості; за собівартістю перших за часом придбання матеріально --виробничих запасів (спосіб ФІФО); за собівартістю останніх за часом придбання матеріально --виробничих запасів (спосіб ЛІФО).

  Оцінка матеріально - виробничих запасів по собівартості кожноїодиниці проводиться шляхом підсумовування вартостей усіх запасів, списанихна споживання (у виробництво або на продаж), виходячи з їх вартостей [напідставі специфікацій з зазначенням конкретних номенклатурних номерів
  (серійних номерів, номерів партій і т.п. )]:

  Оцінка матеріально - виробничих запасів по середній собівартостіпроводиться по кожній групі (виду) запасів шляхом ділення загальноїсобівартості групи (виду) запасів на їхню кількість, що складаються зсобівартості й кількості залишку на початок місяця і запасів, що надійшли впротягом цього місяця.

  Оцінка за собівартістю перших за часом придбання матеріально --виробничих запасів (спосіб ФІФО) базується на припущенні, щоматеріально - виробничі запаси використовуються протягом місяця і іншогоперіоду в послідовності їх придбання (надходження), тобто запаси,першими надходять у виробництво (продаж), повинні бути оцінені засобівартості перших за часом придбань з урахуванням собівартостізапасів, що числяться на початок місяця. При застосуванні цього способу оцінкаматеріально - виробничих запасів, що перебувають у запасі (на складі) накінець місяця, проводиться за фактичною собівартістю останніх зачасу придбань, а в собівартості проданих товарів, продукції,робіт, послуг враховується собівартість ранніх за часом придбань.

  Оцінка за собівартістю останніх за часом придбання матеріально --виробничих запасів (спосіб ЛІФО) базується на припущенні, щоматеріально - виробничі запаси, першими що надходять у виробництво
  (продаж), повинні бути оцінені по собівартості останніх упослідовності придбання. При застосуванні цього методу оцінкаматеріально - виробничих запасів, що перебувають у запасі (на складі) накінець місяця, проводиться за фактичною собівартістю ранніх за часомпридбання, а в собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послугвраховується собівартість пізніх за часом придбання.

  Застосування одного із зазначених способів по групі (виду) матеріально --виробничих запасів здійснюється виходячи з припущенняпослідовності застосування облікової політики.

  Матеріально - виробничі запаси, використовувані організацією вособливому порядку (дорогоцінні метали, дорогоцінні камені і т.п.), або запаси,які не можуть звичайним способом замінювати один одного, можуть оцінюватися пособівартості кожної одиниці таких запасів.

  По кожній групі (виду) матеріально - виробничих запасів упротягом звітного року застосовується один спосіб оцінки.

  Оцінка матеріально - виробничих запасів на кінець звітногоперіоду (крім товарів, що враховуються за продажної вартості) виробляється взалежно від прийнятого способу оцінки запасів при їх вибутті, тобто пособівартості кожної одиниці запасів, середньої собівартості, собівартостіпершого або останніх за часом придбань.


  IV. Розкриття інформації в бухгалтерській звітності

  Матеріально - виробничі запаси відображаються в бухгалтерськійзвітності відповідно до їх класифікацією (розподілом за групами
  (видами)) виходячи зі способу використання у виробництві продукції,виконання робіт, надання послуг або для управлінських потреб організації.

  На кінець звітного року матеріально - виробничі запасивідображаються в бухгалтерському балансі за вартістю, яка визначається виходячи звикористовуваних способів оцінки запасів.

  Матеріально - виробничі запаси, які морально застаріли,повністю або частково втратили свою первинну якість, або поточнаринкова вартість, вартість продажу яких знизилася, відображаються вбухгалтерський баланс на кінець звітного року за вирахуванням резерву підзниження вартості матеріальних цінностей. Резерв під зниження вартостіматеріальних цінностей утворюється за рахунок фінансових результатіворганізації на величину різниці між поточною ринковою вартістю тафактичною собівартістю матеріально - виробничих запасів, якщоостання вище поточної ринкової вартості.

  Матеріально - виробничі запаси, що належать організації, алеперебувають у дорозі або передані покупцеві під заставу, враховуються вбухгалтерський облік в оцінці, передбаченої в договорі, з подальшимуточненням фактичної собівартості. бухгалтерської звітності підлягає розкриттю з урахуванням суттєвості,як мінімум, така інформація: про способи оцінки матеріально - виробничих запасів за їх групам
  (видами); про наслідки змін способів оцінки матеріально - виробничихзапасів; про вартість матеріально - виробничих запасів, переданих у заставу; про величину й рух резервів під зниження вартості матеріальнихцінностей.

  Список літератури:

  1. "ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО - ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ" ПБУ 5/01

  2.ПБУ 5/01 "ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО - ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ".

  РОЗШИРЕНИЙ КОММЕНТАРІЙА.Н.Медведев

  3.КОММЕНТАРІЙ ДО ПОЛОЖЕННЯ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
  "ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО - ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ" ПБУ 5/01
  "Фінансова газета", N 34, 2001


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status