ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  С О Д Е Р Ж А Н И Е

  ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  1. Нормативні документи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . 4

  2. Загальні положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . 5

  3. Поняття, класифікація та оцінка нематеріальних активів. . . . . 7

  1. Поняття нематеріальних активів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . 7

  2. Об'єкти, регульовані патентним правом (об'єкти промислової власності). . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . 7

  3. Об'єкти, що регулюються авторським правом. . . . . . . . . . . . . 10

  4. Оцінка нематеріальних активів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . 13

  4. Характеристика рахунку 04 «Нематеріальні активи». . . . . . . . . . .16

  5. Нарахування амортизації нематеріальних активів. . . . . . . . . . . .17

  6. Характеристика рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів».

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  7. Списання нематеріальних активів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . 22

  8. Оподаткування нематеріальних активів. . . . . . . . . . . . . . . . .

  . 23

  9. Інвентаризація нематеріальних активів. . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . 24

  10. Аудиторська перевірка нематеріальних активів. . . . . . . . . . . . .

  . .25

  1. Узагальнення результатів перевірки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . 27

  ВИСНОВОК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  ЛІТЕРАТУРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  ВСТУП

  В умовах відкритої ринкової економіки в господарський оборотзалучається все, що здатне приносити дохід. В остаточному підсумку цей підхідсприяє підвищенню ефективності суспільного виробництва. До числатаких об'єктів обліку, не властивих адміністративно-командної системиуправління, відносяться так звані нематеріальні, «невловимі» активи.
  Серед сегментів розвиненого ринку вони є складовою частиною ринку товаріві послуг. Нематеріальні активи отримали широке застосування і їх частка дужезначна у складі майна окремих фірм.

  Необхідно знати, що з розвитком ринкових відносин, поглибленнямміжнародного поділу праці, удосконаленням і розповсюдженнямінформаційних технологій, роль нематеріальних активів зростає.

  народжується практика роботи з даним видом майна стикається вНині з різним тлумаченням в економічній літературі самогопоняття, сутності предмета.

  Нематеріальні активи з часом можуть зношуватися. Є декількаспособів нарахування зносу нематеріальних активів.

  Облік нематеріальних активів та їх зносу ведеться на рахункахбухгалтерського обліку, які дуже різні за своєю будовою.

  Всі ці питання розглядаються далі.

  1. Нормативні документи

  1. Лист Мінфіну РФ від 28.08.1995 № 11-05-02 «Про оподаткування нематеріальних активів»

  2. Лист Державної податкової служби від 03.07.1995 № ВП-6-12/363 «Про заходи щодо практичного застосування ідентифікаційних номерів платників податків організацій у роботі податкових органах»

  3. «Порядок включення об'єктів матеріальної власності до складу нематеріальних активів»

  (Затверджено Міннауки РФ № ОР 22-2-64, Роспатентом

  № 10/2-200215/23 від 13.03.1995 )

  (Зареєстрований у Мін'юсті РФ 20.03.1995 № 809)

  4. Наказ Мінфіну РФ від 31.10.2000 № 94н «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкції щодо його застосування»

  5. Лист Мінфіну від 23.08.2001 «16-00-12/15« Про застосування Положення з бухгалтерського обліку 14/01 «Облік нематеріальних активів»

  6. Наказ Мінфіну РФ від 16.10.2000 № 91н «Про затвердження Положення по бухгалтерському обліку« Облік нематеріальних активів »ПБУ 14/2000»

  2. Загальні положення

  Нематеріальні активи визначені в бухгалтерському обліку як активи,використовуються у господарській діяльності протягом періоду,що перевищує 12 місяців, і приносять доход. До них відносяться права,що виникають з: авторських і інших договорів на твори науки,літератури, мистецтва та об'єкти суміжних прав, на програми для ЕОМ, базиданих, патентів на винаходи, промислових зразків, селекційнихдосягнень. свідоцтв на корисні моделі, товарні знаки і знакиобслуговування або ліцензійних договорів на їх використання, прав на "ноу -хау "та інших.

  Це Положення по бухгалтерському обліку не застосовується ввідношенні: а) не дали позитивного результату науково - дослідницьких,дослідно - конструкторських і технологічних робіт; б) незакінчених і не оформлених у встановленому законодавствомпорядку науково - дослідних, дослідно - конструкторські татехнологічних робіт; в) матеріальних об'єктів (матеріальних носіїв), в яких вираженітвори науки, літератури, мистецтва, програми для ЕОМ і бази даних.

  Зазначене виходить з того, що однією з ознак нематеріальнихактивів є наявність відповідним чином оформлених документів,що підтверджують існування самого активу і виключного права уорганізації на результати інтелектуальної діяльності (патенти,свідоцтва, інші охоронні документи).

  Іншими ознаками нематеріальних активів є:

  - відсутність матеріально - речової (фізичної) структури;

  - ідентифіковані нематеріальних активів (виділене ,відокремленість) від іншого майна;

  - призначеного для використання у виробництві продукції, привиконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреборганізації;

  - використання протягом тривалого часу (понад 12 місяців абозвичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців);

  - відсутність у організації наміри перепродажу;

  - володіння здатністю приносити економічну вигоду (дохід) вмайбутньому при використанні у виробничій діяльності протягом термінукорисного використання.

  Також до нематеріальних активів, можуть бути віднесені наступні видиоб'єктів інтелектуальної власності (виключне право на результатиінтелектуальної діяльності):

  1) виключне право патентовласника на винаходи, промисловийзразок, корисну модель;

  2) виключне авторське право на програми для ЕОМ, бази даних;

  3) майнове право автора або іншого правовласника на топологіїінтегральних мікросхем;

  4) виключне право власника на товарний знак і знакобслуговування, найменування місця походження товарів;

  5) виключне право патентовласника на селекційні досягнення.

  У складі нематеріальних активів враховуються ділова репутаціяорганізації та організаційні витрати (витрати, пов'язані з утвореннямюридичної особи, визнані у відповідності з установчими документамичастиною внеску учасників (засновників) до статутного (складеного) капіталорганізації).

  До складу нематеріальних активів не включаються інтелектуальні іділові якості персоналу організації, їх кваліфікація і здатність допраці, тат як вони не віддільна від своїх носіїв і не зможуть бутивикористані без них.

  Одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів єінвентарний об'єкт.

  Інвентарні об'єктом нематеріальних активів вважається сукупністьправ, що виникають з одного патенту, свідоцтва, договори поступки ітощо.

  Основною ознакою за яким один інвентарний об'єктідентифікується від іншого служить виконання ним самостійної функції увиробництві продукції, виконання робіт або надання послуг, абовикористання для управлінських потреб організації.

  3. Поняття, класифікація та оцінка нематеріальних активів

  3.1. Поняття нематеріальних активів

  Під нематеріальними активами розуміють об'єкти довгостроковогокористування (понад 1 року), що не мають матеріально-речовогозмісту, але мають стоімоностную оцінку і приносять доход. Якзгадувалося раніше до нематеріальних активів відносяться також деякі видиоб'єктів інтелектуальної власності (виключне право на результатиінтелектуальної діяльності).

  Об'єкти інтелектуальної власності можна розділити на 2 види:регульовані патентним правом і регульовані авторським правом.

  Патентне право охороняє зміст твору. Для охоронивинаходи, корисних моделей, промислових зразків, фірмовихнайменувань, товарних знаків, знаків обслуговування необхідна їхняреєстрація за встановленою процедурою у відповідних органах. Перелікоб'єктів, що охороняються патентним правом, вичерпний.

  Реєстрація об'єктів, що регулюється авторським правом, не потрібна. Авторзобов'язаний висловити свій твір у будь-який об'єктивній формі, що дозволяєвідтворювати зазначений об'єкт. Перелік об'єктів, які регулюються авторськимправом, зразковий і може бути розширений за рахунок створення новихтворів.

  3.2. Об'єкти, регульовані патентним правом

  (об'єкти промислової власності)

  Правове регулювання об'єктів промислової власностіздійснюється патентним законом РФ, Законом РФ, а також підзаконним інормативними актами, що регулюють процедуру оформлення та реєстраціїоб'єктів, розміри мита та інші питання.

  Винахід підлягає правову охорону, якщо він є новим, маєвинахідницький рівень і є промислово придатним (пристрій, спосіб,речовина, штам, мікроорганізм, культури клітин рослин і тварин) абоє відомим пристроєм, у спосіб, речовиною, штамом, але маєнове застосування.

  Основні форми використання охороняються патентним правом об'єктів --передача прав за ліцензійним договором і внесенням об'єкта яквнеску в статутний капітал організації. Ліцензійний договір істотновідрізняється від договору купівлі-продажу та найму, оскільки патентовладельцапередає за ліцензійним договором не сам винахід, а лишевиключне право на його використання; патентовласник може передатиправо на використання винаходу широкому колу третіх осіб і самвикористовувати винахід. Вартість що охороняються патентом об'єктівскладається з витрат на їх придбання, юридичних, консультаційних таінших витрат.

  Патентне винахід видається строком до 20 років і засвідчуєпріоритет винаходу, авторства, а також виключне право на йоговикористання.

  Промисловий зразок - художньо-конструкторське рішення виробу,визначає його зовнішній вигляд. Відмітними ознаками патентоспроможностіпромислового зразка є його новизна, оригінальність і промисловезастосування.

  Новизна включає сукупність суттєвих ознак промисловогозразка, що визначають естетичні та (або) ергономічні особливостівироби, не відомі з відомостей, які стали загальнодоступними у світі до датипріоритету даного зразка.

  Оригінальність промислового зразка визначають його істотніознаки, що обумовлюють творчий характер естетичних особливостейвироби.

  Промислово застосовним зразок визнається, якщо він може бутибагаторазово відтворений шляхом виготовлення конкретного виробу.

  На промислові зразки, навіть якщо вони мають ознаки новизни,оригінальності і промислово застосовні, не поширюєтьсяпатентоспроможність, якщо в рішеннях їх виготовлення переважає технічнафункція вироби.

  До таких виробів відносяться:
  - об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислових, гідротехнічних та інших стаціонарних споруд;
  - друкована продукція;
  - об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або їм подібних речовин;
  - вироби, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.

  Патент на промисловий зразок видається на строк до 10 років і можебути продовжено ще на строк до 5 років.

  Корисна модель є конструктивне виконання зскладових частин. Відмінні ознаки корисної моделі --новизна і промислова придатність. Правова охорона корисної моделіздійснюється за наявності свідоцтва, що видається Патентним відділом настрок до 10 років і продовжується за клопотанням патентовласника надодатковий строк до 3 років.

  Товарний знак і знак обслуговування - це позначення, здатнівідрізняти відповідно товари і послуги одних юридичних або фізичнихосіб від однорідних товарів і послуг інших юридичних або фізичних осіб.
  Правова охорона товарного знака в Російській Федерації надається напідставі його державної реєстрації в порядку, встановленомузазначеним Законом, або в силу міжнародних договорів України.
  Товарний знак може бути зареєстрований на ім'я юридичної абофізичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність. Назареєстрований товарний знак видається свідоцтво на товарний знак,яке засвідчує пріоритет товарного знаку, виключне правовласника на товарний знак відносно товарів, зазначених у свідоцтві.
  У якості товарних знаків можуть бути зареєстровані словесні,образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. Товарнийзнак може бути зареєстрований у будь-якому кольорі або колірному сполученні.

  Виходячи із Закону "Про товарні знаки, знаки обслуговування інайменуваннях місць походження товарів "виключне право користуватисяі розпоряджатися товарним знаком, забороняти його використання іншими особаминалежить власнику товарного знака. Реєстрація товарного знакадіє протягом 10 років від дати надходження заявки в Патентне відомствоі продовжується за заявою власника, поданим протягом останнього рокуїї дії, щоразу на 10 років. Поступка товарного знака та наданняліцензії на використання товарного знака реєструються в обов'язковомупорядку в Патентному відомстві.

  Фірмове найменування - індивідуальне назва юридичної особи.
  Воно реєструється при державній реєстрації юридичної особи тадіє під час його існування.

  Найменування некомерційних організації, унітарних підприємств, а впередбачених законом випадках та інших комерційних організацій повиннівключати і характер діяльності юридичної особи. Крім того,комерційна організація, що є юридичною особою, повинна матифірмове найменування, на яке з моменту реєстрації у встановленомупорядку вона набуває виключне право використання. Особи,використовують фірмове найменування без згоди її власника, зобов'язаніприпинити використання на вимогу власника права на данийнайменування і відшкодувати завдані збитки.

  Правовий формою використання товарного знака, знака обслуговування іфірмового найменування є ліцензійний договір.

  Ноу-хау - інформація технічного, організаційного, службовогохарактеру, що має дійсну або потенційну комерційну цінність взв'язку з невідомістю її третьою особою. До цієї інформації немає вільногодоступу на законній підставі, і власник інформації вживає заходів доохорони її конфіденційність.

  На відміну від інших об'єктів промислової власності ноу-хау непідлягає реєстрації, а охороняється шляхом заборони на її розголошення для осіб,що мають доступ до цієї інформації.

  За договором про передачу ноу-хау передається саме ноу-хау, а не правокористування ним. Обов'язковими елементами договору про передачу ноу-хаує опис усіх ознак переданого об'єкта, заходи з охорониконфіденційність та сприяння в практичній здійсненності ноу-хау.

  3.3. Об'єкти, що регулюються авторським правом

  Регулювання об'єктів авторським правом здійснюється відповіднодо Закону РФ.

  Програма для ЕОМ - об'єктивна форма представлення сукупностіданих і команд, призначених для функціонування ЕОМ та іншихпристроїв. До неї відносяться також підготовчі матеріали, отримані вході розробки програми, і індивідуальні відображення.

  База даних - об'єктивна форма представлення та організаціїсукупності даних (статей, розрахунків тощо), систематизованих з метоюзнаходження та обробки цих даних.

  Наведені визначення програми для ЕОМ і бази даних, при багатьохзагальних ознаках об'єднують даний вид інтелектуальної власності,мають і відмінності, зміст яких визначає їх місце у формуванніінформації, що відповідає потребам споживачів. У зв'язку з цим програмнезабезпечення займає визначальне місце по відношенню до формування базиданих, на основі яких накопичується масив інформації, хоча обидва вониналежать до об'єктів авторського права.

  Термін дії авторського правана даний вид інтелектуальноївласності встановлений протягом усього життя автора з моменту йогостворення, плюс 50 років після його смерті, рахуючи з 1 січня року, наступногоза роком смерті автора.

  Ці ж права на програму для ЕОМ чи базу даних, випущені анонімноабо під псевдонімом, діють 50 років з моменту їх випуску.

  Особисті права автора на наведений перелік нематеріальних активівзберігаються безстроково.

  Топологія інтегральних мікросхем - зафіксоване на матеріальномуносії просторово-геометричне розміщення сукупності елементівінтегральної мікросхеми та зв'язків між ними.

  Право авторства на топологію є невідчужуваним особистим правом іохороняється законом безстроково.

  Виключне право на використання топології встановлено на термін 10років.

  Крім зазначених об'єктів авторських прав можуть бути й іншітвори науки, а також літератури та мистецтва.

  Правовою формою передачі об'єктів авторського права є авторськийдоговір (на відтворення твору, його переробку тапоширення).

  Договори про передачу майнових прав на програму ЕОМ, бази даних,топологію інтегральних мікросхем можуть бути зареєстровані в Російськомуагентстві щодо правової охорони зазначених об'єктів за угодою сторін.
  Договір про повну поступку всіх майнових прав на зареєстрованіоб'єкти підлягає обов'язковій реєстрації в Агентстві.

  До об'єктів інтелектуальної власності слід віднести ліцензії,що дають право займатися певним видом діяльності (торгівлею, аудитомтощо), якщо вони видаються на термін більше 1 року.

  Відкладені витрати - організаційні витрати.

  Організаційні витрати складаються з витрат по оплаті послугконсультантів, реклами, з підготовки документації, реєстраційних зборівта інших витрат організації в період її створення до моменту реєстрації.

  Слід зазначити, що до складу організаційних витрат, що включаються доскладу нематеріальних активів, входять витрати, пов'язані з утвореннямюридичної особи та визнані у відповідності з установчими документамивнеском з учасників (засновників) у статутний капітал.

  Витрати організації, пов'язані з необхідністю переоформленняустановчих та інших документів (розширення організації, зміна видівдіяльності, подання зразків підписів посадових осіб тощо),виготовлення нових штампів, печаток тощо, включають до складузагальних витрат організації

  і відображають за дебетом рахунку 26 «Загальногосподарські витрати».
  Організації, що змінюють організаційно-правову форму, вказані витративиробляють за рахунок прибутку, що залишається в їхньому розпорядженні.

  У складі нематеріальних активів враховуються також ділова репутаціяорганізації ( «гудвіл »).

  Ділова репутація організації - різниця між купівельною ціноюорганізації (як придбаного майнового комплексу в цілому) івартістю з бухгалтерського балансу всіх її активів і зобов'язань. Прицьому позитивну репутацію організації слід розглядати як надбавкудо ціни, що сплачується покупцем в очікуванні майбутніх економічних вигод, івраховувати як окремого інвентарного об'єкта.

  Іноді вважається, що ділова репутація організації обумовленавигідними діловими контактами, сприятливими взаємовідносинами їїспівробітників і високою репутацією серед клієнтів, що, у свою чергу,визначається вигідним місцем розташування організації, монопольнимипривілеями, високою кваліфікацією адміністрації та іншими факторами.

  Сума перевищення ціни, за яку може бути продана діючаорганізація, над сукупною вартістю всіх активів являє собоюплату за ці нематеріальні гідності організації, які були створеніїї попередніми власниками. Такий підхід припускає, що дана сумаможе враховуватися як самостійний актив організації.

  Для цілей бухгалтерського обліку величина придбаної діловоїрепутації організації приймається у вигляді різниці між сумою, що сплачуєтьсяпродавцю за організацію, і сумою всіх активів і зобов'язань забухгалтерського балансу організації на дату її купівлі (придбання). Припридбання об'єктів приватизації на аукціоні або за конкурсом діловарепутація організації являє собою різницю між купівельною ціною,що сплачується покупцем, та оціночної (початковою) вартістю проданоїорганізації.

  Негативну ділову репутацію організації слід розглядати якзнижку з ціни, що надається покупцеві у зв'язку з відсутністю факторівнаявності стабільних покупців, репутації якості, навиків маркетингу, ізбуту, ділових зв'язків, досвіду управління, рівня кваліфікації персоналу татощо, і враховувати як доходи майбутніх періодів.

  3.4. Оцінка нематеріальних активів

  Нематеріальні активи приймаються до бухгалтерського обліку попервісної вартості.

  Первісна вартість нематеріальних активів, придбаних заплату, визначається як сума всіх фактичних витрат на придбання завинятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків
  (крім випадків, передбачених законодавством РФ).

  Виходячи з вимог Федерального закону "Про бухгалтерський облік" і
  Положення з ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в
  Російської Федерації фактичними витратами на придбання нематеріальнихактивів є:

  У разі придбання за плату:

  - суми, що сплачуються відповідно до договору поступки
  (придбання) прав правовласнику (продавцю);

  - суми, що сплачують організаціям за інформаційні таконсультаційні послуги, пов'язані з придбанням нематеріальних активів;

  - реєстраційні збори, мита, патентні мита таінші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з поступкою
  (придбанням) виключних прав правовласника;

  - не відшкодовуються податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням об'єктанематеріальних активів;

  - винагороди, що сплачуються посередницькій організації, черезяку придбаний об'єкт нематеріальних активів;

  - інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбаннямнематеріальних активів.

  При оплаті придбаних нематеріальних активів, якщо умовамидоговору передбачена відстрочка або розстрочка платежу, фактичні витратиприймаються до бухгалтерського обліку в повній сумі кредиторськоїзаборгованості, тобто з урахуванням відсотків за відстрочку чи розстрочкуплатежу.

  При придбанні нематеріальних активів можуть виникнутидодаткові витрати на їх приведення у стан, в якому вони придатнідо використання в запланованих цілях. Такими витратами можуть бути сумиоплати зайнятих цим працівників, відповідні відрахування на соціальнестрахування та забезпечення, матеріальні та інші витрати. Додатковівитрати збільшують первісну вартість нематеріальних активів.

  У разі створення НМА безпосередньо самою організацією
  (підприємством)

  - виключне право на результати інтелектуальної діяльності,одержані в порядку виконання службових обов'язків або за конкретнимзавданням роботодавця, належить організації-роботодавця;

  - виключне право на результати інтелектуальної діяльності,отримані автором (авторами) за договором із замовником, що не єроботодавцем, належить організації - замовнику;

  - свідоцтво на товарний знак або на право користуваннянайменуванням місця походження товару видано на ім'я організації.

  Первісна вартість нематеріальних активів, внесених в рахуноквнеску в статутний капітал організації, визначається виходячи з їх грошовоїоцінки, узгодженої засновниками (учасниками) організації, якщо інше непередбачено законодавством РФ.

  Оприбуткування нематеріальних активів, отриманих організацією здоговором дарування та в інших випадках безоплатного отримання, провадиться заринкової вартості на дату прийняття до бухгалтерського обліку. Це відбиваєтьсяза дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" і кредитом рахунку 98
  "Доходи майбутніх періодів", а потім - за дебетом рахунку 04 «Нематеріальніактиви "і кредитом рахунку 08« Вкладення у необоротні активи »

  Первісна вартість нематеріальних активів, отриманих задоговорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) не грошовимизасобами, визначається виходячи з вартості товарів (цінностей),переданих або підлягають передачі організацією. Вартість товарів,переданих або підлягають передачі організацією, встановлюють, виходячи зціни, за якою в порівнюваних обставинах зазвичай організаціявизначає вартість аналогічних товарів (цінностей).

  При неможливості встановити вартість отриманих або які підлягаютьотримання цінностей організацією за такими договорами величина вартостінематеріальних активів, отриманих організацією, визначається виходячи зціни, по якій у порівнянних обставин купуються аналогічнінематеріальні активи.

  Вартість нематеріальних активів, за якою вони прийняті добухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крім випадків, встановленихзаконодавством Російської Федерації.

  Оцінка нематеріальних активів, вартість яких при придбаннівизначена в іноземній валюті, провадиться в рублях шляхом перерахункуіноземної валюти за курсом Банку Росії, що діє на дату придбанняорганізацією об'єктів по праву власності, господарського відання,оперативного управління.

  У власності юридичних осіб може перебувати будь-яке майно (завинятком окремих видів відповідно до законодавства Російської
  Федерації), в будь-яких кількостях і вартості. Комерційні та некомерційніорганізації, крім державних і муніципальних підприємств, а такожустанов, що фінансуються власником, є власниками майна,переданого їм в якості внесків (внесків) їх засновниками (учасниками,членами), а також майна, придбаного цими юридичними особами заінших підставах.

  Державне або муніципальне унітарне підприємство, якомумайно належить на праві господарського відання, володіє, користуєтьсяі розпоряджається цим майном в межах.

  Підприємство не має права продавати належне йому на правігосподарського відання нерухоме майно, здавати його в оренду, віддаватив заставу, вносити в якості внеску до статутного (складеного) капіталгосподарських товариств і товариств або іншим способом розпоряджатися циммайном без згоди власника.

  Отже, нематеріальні активи повинні незалежно від способупридбання та володіння використовуватися згідно з їх прямим призначенням, іприносити організації економічну вигоду.

  Характеристика рахунки

  04 «Нематеріальні активи»

  Рахунок 04 «Нематеріальні активи» призначений для узагальнення інформаціїпро наявність та рух нематеріальних активів організації.

  Нематеріальні активи приймаються до обліку на рахунку

  04 «Нематеріальні активи» за первісною вартістю.

  Рахунок 04 «Нематеріальні активи »по відношенню до балансу активний.

  Сальдо за дебетом - відбиває первісної вартості нематеріальнихактивів, за якою вони приймаються до бухгалтерського обліку. Оборот подебетом - надходження нематеріальних активів. Оборот по кредиту - вибуттянематеріальних активів.

  По об'єктах нематеріальних активів, за якими амортизація враховуєтьсябез використання рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів»,нараховані суми амортизаційних відрахувань списуються безпосередньо вкредит рахунку 04 «Нематеріальні активи».

  Прийняття до бухгалтерського обліку нематеріальних активів відображається задебетом рахунка 04 «Нематеріальні активи» в кореспонденції з рахунком 08
  «Вкладення у необоротні активи».

  Аналітичний облік по рахунку 04 «Нематеріальні активи» ведеться заокремими об'єктами нематеріальних активів. При цьому побудовааналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання даних пронаявність та рух нематеріальних активів, необхідних для складаннябухгалтерської звітності.

  5. Нарахування амортизації нематеріальних активів

  При використанні нематеріальних активів їх вартість погашаєтьсяза допомогою амортизації.

  Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється вбухгалтерський облік незалежно від результатів господарської діяльностіорганізації в звітному періоді.

  Існує 3 способу нарахування амортизації нематеріальних активів:

  1) лінійний спосіб

  2) спосіб зменшуваного залишку

  3) спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт)

  Застосування одного зі способів по групі однорідних нематеріальнихактивів здійснюється протягом усього терміну їх корисного використання.

  Строк корисного використання нематеріальних активів визначаєтьсяорганізацією при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку виходячи з:

  - терміну дії патенту, свідоцтва й інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством Російської Федерації;

  - очікуваного терміну використання цього об'єкта.

  Якщо неможливо визначити термін корисного використаннянематеріальних активів, норми амортизаційних відрахувань встановлюються врозрахунку на 20 років (але не більше строку діяльності організації), тобтовиходячи з максимального терміну дії патенту на винахід.

  Для окремих груп нематеріальних активів строк корисноговикористання визначається виходячи з кількості продукції або іншогонатурального показника обсягу робіт, очікуваного до одержання в результатівикористання цього об'єкта.

  Протягом звітного року амортизаційні відрахування по нематеріальнихактивах нараховуються щомісячно незалежно від застосовуваного способунарахування в розмірі 1/12 річної суми.

  Лінійний спосіб нарахування амортизації

  При лінійному способі амортизація здійснюється виходячи з термінукорисного використання. При цьому способі первісна вартістьнематеріальних активів списується за нормами амортизації, визначеними зурахуванням строку корисного використання.

  Приклад.

  1. Організація придбала у ліцензіара виключне право навикористання об'єкта нематеріальних активів, вартість якого визначенав установленому порядку і враховується на рахунку 04 "Нематеріальні активи"вартістю 50 тис. крб.

  2. Строк корисного використання - 5 років, або 60 місяців.

  3. Списання амортизаційних відрахувань здійснюється щомісячноліцензіатом у розмірі 833 руб., за рік - 10 тис. руб.
  (50 000 руб.: 60 = 833 руб.), (50 000 руб.: 5 = 10 000 руб .).

  При застосуванні нарахування амортизаційних відрахувань способомзменшуваного залишку річна сума цих відрахувань визначається виходячи ззалишкової вартості на початок звітного року і норми амортизації,обчисленої із строку корисного використання.

  Спосіб зменшуваного залишку

  При способі зменшуваного залишку річна сума амортизації запридбаним і використані у виробничій діяльностінематеріальних активів повинна бути заснована на їх залишкової вартості напочаток кожного звітного року і тієї норми амортизації, яка обчисленавиходячи із строку корисного використання.

  Приклад. Придбано об'єкт нематеріальних активів вартістю,яка значиться на рахунку 04 "Нематеріальні активи", 100 тис. руб. з терміномкорисного використання 5 років. У цьому випадку річна норма амортизаційнихвідрахувань становить 20 тис. руб. (100 тис. руб.: 5 років).

  У перший рік експлуатації придбаних нематеріальних активів річнасума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з первісноївартості, сформованої під час оприбуткування об'єкта нематеріальних активів,і становить 20 тис. руб.

  У другій рік експлуатації амортизаційні відрахування нараховуються врозмірі 20% від залишкової вартості, тобто від різниці міжпервісною вартістю об'єкта та сумою амортизації, нарахованої заперший рік [(100 тис. руб. - 20 тис. крб.) х 20: 100], і складуть 16 тис.руб.

  У третій рік експлуатації амортизаційні відрахування нараховуються врозмірі 20% від різниці між залишковою вартістю об'єкта, що утвориласяпісля закінчення другого року експлуатації, та сумою амортизації, нарахованоїза другий рік експлуатації, і складуть 12,8 тис. руб. [(80 - 16) х 20:
  100] і т.д.

  Щомісячне нарахування по нематеріальних активів складе:в перший рік експлуатації?? 20 000 руб. : 12 = 1667 руб.;в другий рік експлуатації 16 000 руб. : 12 = 1333 руб.;у третій рік експлуатації 12 800 руб. : 12 = 1067 руб. і так далі.

  При способі списання вартості нематеріальних активів пропорційнообсягом продукції (робіт) нарахування амортизаційних відрахувань виробляєтьсявиходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітномуперіоді й співвідношення первісної вартості нематеріального активу іпередбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь період корисноговикористання нематеріального активу.

  Приклад. Придбані нематеріальні активи у вигляді товарного знака тасвідоцтва на право користування найменуванням місця походження товаруна 10 років вартістю 200 тис. руб. С Передбачено випуск продукціївикористанням придбаних нематеріальних активів на загальну суму 1000тис. руб., у тому числі:

  1 рік - 130 тис. руб.;

  2 рік - 125 тис. руб.;

  3 рік - 115 тис. руб.;

  4 рік - 105 тис. руб.;

  5 рік - 100 тис. руб.;

  6 рік - 95 тис. руб.;

  7 рік - 90 тис. руб.;

  8 рік - 85 тис. руб.;

  9 рік - 80 тис. руб.;

  10 рік - 75 тис. руб.

  Виходячи з наведених даних списання амортизаційних відрахуваньвиробляється:

  1 рік - 26 тис. руб. (200: 1000 х 130);

  2 рік - 25 тис. руб. (200: 1000 х 125);

  3 рік - 23 тис. руб. (200: 1000 х 115);

  4 рік - 21 тис. руб. (200: 1000 х 105);

  5 рік - 20 тис. руб. (200: 1000 х 100);

  6 рік - 19 тис. руб. (200: 1000 х 95);

  7 рік - 18 тис. руб. (200: 1000 х 90);

  8 рік - 17 тис. руб. (200: 1000 х 85);

  9 рік - 16 тис. руб. (200: 1000 х 80);

  10 рік - 15 тис. руб. (200: 1000 х 75).

  Залежно від виробленої продукції використанням нематеріальнихактивів здійснюється списання їх вартості з попереднім розрахункомзагальної вартості кінцевого результату.

  У сезонних виробництвах річна сума амортизаційних відрахувань понематеріальних активів нараховується рівномірно протягом періоду роботиорганізації у звітному році.

  Приклад. Організація, що здійснює діяльність протягом 7 місяців вроці, придбала об'єкт нематеріальних активів, первісна вартістьякого 200 тис. руб. і термін використання 10 років. Річна сумаамортизаційних відрахувань становить 10% або 20 тис. крб. (200 тис. руб.:
  10 років). Річна сума амортизаційних відрахувань у розмірі 20 тис. руб.нараховується рівномірно протягом 7 місяців роботи організації.

  Нарахування амортизаційних відрахувань по нематеріальних активівпочинається з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття цьогооб'єкта до бухгалтерського обліку, та здійснюється до повного погашеннявартості цього об'єкта або вибуття цього об'єкта з бухгалтерського обліку взв'язку з поступкою (втратою) організацією виключних прав на результатиінтелектуальної діяльності.

  Амортизаційні відрахування по нематеріальних активів припиняються зпершого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартостіцього об'єкта або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку.

  Амортизаційні відрахування по нематеріальних активів відображаються вбухгалтерський облік одним із способів: шляхом накопичення відповіднихсум на окремому рахунку, або шляхом у

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status