ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік операцій на валютному рахунку
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Зміст.


  | Вступ. | 2 |
  | I. Положення з бухгалтерського обліку "Облік майна і зобов'язань | |
  | організації, вартість яких виражена в іноземній валюті ". | 3 |
  | II. Оцінка валютних коштів у поточному обліку. | 4 |
  | 2.1 Валютний (обмінний) курс. | 4 |
  | 2.2 Дата перерахунку валютного курсу та розрахунок рубльового еквівалента. | 5 |
  | 2.3 Курсові різниці. | 7 |
  | 2.4 Записи з обліку валютних операцій. | 11 |
  | III. Облік операцій по валютних рахунках організації в банках. | 11 |
  | 3.1 Валютні рахунки в банках. | 11 |
  | 3.2 Синтетичний облік операцій за валютними рахунками. | 13 |
  | 3.3 Купівля та продаж валюти. | 13 |
  | Висновок. | 16 |
  | Список використаної літератури. | 17 |
  | Додаток. | 18 |

  Введення.

  У господарській практиці організації використовують грошові кошти іздійснюють операції не тільки в російських рублях, але і в різнихіноземних валютах. У зв'язку з цим поряд з цінностями й операціями,вираженими в рублях, об'єктом бухгалтерського обліку стають такзвані валютні цінності та операції. У даній роботі розглядаєтьсяпорядок: відображення на рахунках бухгалтерського майна і зобов'язань,вартість яких виражена в іноземній валюті; обчислення рубльовогоеквівалента сум в іноземних валютах та регулювання курсових різниць;обліку доходів і витрат, пов'язаних з валютними операціями, а також облікоперацій за валютними рахунками в банках.

  Для початку визначимо поняття валютних цінностей.

  У загальному вигляді валютні цінності являють собою майна тазобов'язання організації, виражені в іноземних валютах. Вониохоплюють:
  > Іноземну валюту, тобто 1) грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом у відповідній іноземній державі або групі держав, і 2) кошти на рахунках у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних грошових і розрахункових одиницях;
  > Цінні папери в іноземній валюті - платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви та інші), фондові цінності (акції, облігації) та інші боргові зобов'язання, виражені в іноземній валюті.

  За режимам застосування іноземна валюта поділяється на вільноконвертовану, клірингову і замкнуту.

  Вільно конвертована (так звана тверда) валюта - це валюта,вільно і необмежено обмінюється на інші іноземні валюти (Долар
  США, німецька марка, італійська ліра і т.д.).

  Валюта клірингу - валюта, узгоджена учасниками безготівковихрозрахунків на основі взаємного заліку зустрічних вимог і зобов'язань.
  Вона функціонує в безготівковій формі - у вигляді бухгалтерських записів набанківських рахунках (наприклад, розрахунки по товарообігу Росії та Індієюведуться у клірингових доларах США).

  Замкнута (неконвертована) валюта - національна яка валютафункціонує в межах тільки однієї країни і не обмінюється на іншііноземні валюти (приклад, національні валюти більшості країн, що розвиваютьсякраїн).

  Крім того, у міжнародних розрахунках використовуються особливі рахунковіодиниці або міжнародна валюта - ЕКЮ (європейська валютна одиниця) і СПЗ
  (спеціальні права запозичення). (Детальніше див джерело 1).

  Згідно валютного законодавства до валютних цінностей відносятьсятакож дорогоцінні метали (золото, срібло, платина і метали платиновоїгрупи) та природні дорогоцінні камені (алмази, рубіни, смарагди і т.д.)
  Операції з даними цінностями здійснюються в порядку, що встановлюється особливоурядом.

  Положення з бухгалтерського обліку "Облік майна і зобов'язань організації, вартість яких виражена в іноземній валюті".

  До середини 1995 правила відображення в обліку майна тазобов'язань в іноземній валюті регламентувалися декількоманормативними документами, листами, не завжди витримують єдину логіку.
  Це призводило до протиріч в трактуванні багатьох понять. Сенс термінівплатники податків часто сприймали інакше, ніж трактували податковіслужби.

  Наказом Мінфіну РФ від 13 червня 1995 р. № 50 затверджено Положення побухгалтерського обліку "Облік майна і зобов'язань організації, вартістьяких виражена в іноземній валюті "(ПБО-3) (надалі - Положення).
  Це Положення встановлює для організацій, що є юридичними особамиза законодавством РФ (за винятком банків та бюджетних організацій),єдині правила відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій змайном та зобов'язаннями, вартість яких виражена в іноземнійвалюті. Воно є елементом системи нормативного регулюваннябухгалтерського обліку в Російській Федерації і має застосовуватися з урахуваннямінших положень з бухгалтерського обліку.

  Проаналізуємо основні розділи Положення.

  У Положенні дано перелік придбаного майна і зобов'язань,виражених в іноземній валюті, підлягають перерахуванню в рублі. При цьомупроведено чітке розмежування двох категорій - майна та зобов'язань.

  До першої категорії відносяться засоби і зобов'язання, що підлягаютьрегулярній переоцінці у зв'язку з коливаннями курсів валют. Пункт 3.4третього розділу Положення конкретизує цей перелік.

  Регулярної переоцінці, зокрема, належить: o грошові знаки в касі; o кошти на валютних сетах у банках та інших кредитних установах

  (наприклад, валютні депозити); o короткострокові цінні папери; o дебіторська заборгованість (кошти в розрахунках); o кредиторська заборгованість (зобов'язання); o кошти цільового фінансування, отримані з бюджету або іноземних джерел у рамках технічної або іншої допомоги РФ відповідно до укладених угод.

  Причому, перерахунок має обов'язково проводитися на дату здійсненняоперації в іноземній валюті, а також на дату складання бухгалтерськоїзвітності. Для складання звітності перерахунок вартості слідпроводити за курсом, останньому в часі котирування Центрального банку РФу звітному періоді.

  Крім того, перерахунок вартості грошових знаків у касі та коштів нарахунках у банках та інших кредитних установах за рішенням підприємства можнаробити в міру зміни курсів іноземних валют протягом усього звітногоперіоду.

  Хочемо зазначити, що серед цінних паперів перерахунку підлягають тількикороткострокові. До них відносяться ті цінні папери, термін погашення якихменше 1 року (облігації, сертифікати), або, якщо термін погашення не вказаний,ті з них що купуються для отримання доходів від перепродажу. Це,в першу чергу, відноситься до фірм, які спеціалізуються на купівлі -продажу цінних паперів (брокерські контори, інвестиційні компанії та ін.)

  Таке рішення зрозуміло. Адже на рахунку 06 "Довгострокові фінансовівкладення "ми відображаємо вартість придбаних акцій або інших цінних паперівв сумі фактичних витрат (пункт 39 Положення про бухгалтерський облік тазвітності в РФ від 26 грудня 1994 р. № 170). При придбанні акцій заіноземну валюту їх вартість буде визначатися шляхом перерахунку за курсомна день покупки, і саме ця сума буде фактичними витратамипідприємства. Отже, перерахунок за аналогією з оцінкою іншихматеріальних цінностей не повинен проводитись.

  До другої категорії відносяться кошти, перераховані в пункті 3.6
  Положення. Для них характерний разовий перерахування вираженої в іноземнійвалюті вартості в рублі на момент прийняття їх до обліку.

  Перелік такого майна включає: o основні засоби; o нематеріальні активи; o малоцінні та швидкозношувані предмети; o товари; o капітали.

  Вони оприбутковуються в рублевої оцінці за курсом на дату здійсненняоперації в іноземній валюті і в подальшому, після прийняття їх на облік, непереоцінюються у зв'язку зі зміною курсів валют. Це цілком виправдано,адже матеріальні цінності надходять на підприємство, обліковуються урозмірі фактичних витрат, пов'язаних з їх придбанням (пункти 43, 45,
  48, 49, 51 Положення з бухгалтерського обліку та звітності, затвердженогонаказом Мінфіну РФ № 170, і закон про бухгалтерський облік).

  У другому розділі Положення дані поняття курсової різниці, датискладання звітності, дати здійснення операції в іноземній валюті,? ний курс. Він може використовуватися лише за відсутності значних коливань поточного курсу. Зазвичай середній курс розраховується за нетривалий час (тиждень, місяць). Як умовного курсу може використовуватися також курс останнього дня минув звітного періоду. Використання умовного курсу доцільно лише при великій кількості валютних операцій. Описана практика має місце, зокрема, у Великобританії, США.

  Розрахунок рубльового еквівалента.

  Порядок розрахунку рубльового еквівалент суми в іноземній валютізалежить від прийнятого способу котирування (встановлення) обмінного курсу.
  Розрізняють прямі і непрямі котировки.

  При прямій котируванню ціна одиниці або певної кількості одиницьіноземних грошей встановлюється у місцевій валюті. Наприклад, один долар
  США дорівнює 1000 рублів, 10 японських ієн еквівалентні 70 рублів, 100італійських лір - 50 рублів. При такій котируванню кількість іноземноївалюти є величиною постійною, а рівнозначне їй кількість рублівзмінюється залежно від зміни вартості, як іноземної валюти, такі рублів. При цьому методі котирування рубльовий еквівалент розраховуєтьсяшляхом множення суми в іноземній валюті на ціну одиниці цієї валюти. ДоНаприклад, при курсі 1 $ США = 1000 руб. сума 100 $ США, буде відображена як
  100000 рублів.

  При непрямої котируванню вказується, скільки одиниць іноземноївалюти припадає на одиницю або певну частину одиниці місцевої валюти.
  Наприклад, 2 $ США = 1 рубля. Для обчислення еквівалента суми у валюті, курсякої котирується непрямим методом, необхідно цю суму розділити націну місцевої валюти. Наприклад, при зазначеному вище курсі рубльовий еквівалентсуми в 100 $ США складе 50 рублів (100/2).

  У бюлетенях Центрального банку РФ курси іноземних валют повідношенню до рубля виражаються прямим котируванням. Непряма котируваннятрадиційно застосовується у світовій практиці для валюти Великобританії: курсвстановлюється як ціна 1-го англійського фунта стерлінгів на, скажімо,доларах США (тоді як для інших валют курс визначається як ціна 1-годолара США в цих валютах).

  На відміну від офіційного курсового бюлетеня комерційні банкипублікують 2 курсу рубля: курс, за яким вони купують іноземну валюту
  (курс покупця або курс купівлі), і курс, за яким вони продають валютуна внутрішньому валютному ринку (курс продавця чи курс продажу). Різницяміж цими курсами становить прибуток цих організацій по валютнихопераціях. Очевидно, що курс продажу буде завжди вище курсу покупки.


  3 Курсові різниці.


  Курсова різниця - різниця між рублевої оцінкою відповідногомайна і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті,обчисленої за курсом Центрального банку РФ на дату розрахунку або датускладання бухгалтерської звітності за звітний період, і рублевої оцінкоюцих майна і зобов'язань, обчисленої за курсом банку РФ на датуприйняття їх до бухгалтерського обліку у звітному періоді або дату складаннябухгалтерської звітності за попередній звітний період.

  Всі операції по надходженню і витраті валютних коштів переводяться
  (переоцінюються) по курсу рубля, встановленому Центральним банком РФ, врублі і відображаються в журналі ордері № 2, відомості № 2 по рахунку 52 "Валютнийрахунок ". (Див. додаток 1.)

  Як розрахувати курсову різницю?

  Припустимо два варіанти:

  Перший - щоденно у міру здійснення господарських операцій.

  Другий - протягом місяця відображати що відбуваються операції за поточним курсом Центрального банку РФ, а в кінці періоду визначити курсову різницю за весь звітний період. Для цього необхідно зіставити залишки по рахунку, на якому ведеться облік майна або зобов'язань, розраховані за поточним курсом і курсом на дату складання звітності або коней місяці.

  Нам здається більш оптимальним другий варіант.

  Таблиця 2.

  Характеристика найбільш поширених випадків виникнення курсових різниць
  | Господарська ситуація | Зміст курсової | Синтетичний рахунок, на |
  | | Різниці | якому виникає |
  | | | Курсова різниця |
  | 1 | 2 | 3 |
  | Надходження грошових | Різниця між оцінкою | Розрахунків з покупцями |
  | коштів до оплати | дебіторської заборгованостей | та замовниками |
  | відвантаженої продукції, | за курсом на день | |
  | виконаних робіт, | пред'явлення розрахункових | |
  | наданих послуг | документів покупцеві | |
  | | (Замовнику) та сумою | |
  | | Надійшли грошових | |
  | | Коштів за курсом дня | |
  | | Перекладу | |
  | Оплата отриманого | Різниця між оцінкою | Розрахунків з покупцями |
  | векселя | дебіторської заборгованості, | та замовниками |
  | | Забезпеченої отриманим | |
  | | Векселем, за курсом на | |
  | | День виписки векселя і | |
  | | Сумою що надійшли | |
  | | Грошових коштів за | |
  | | Курсом дня переведення | |
  | | | Розрахунків з постачальниками |
  | Оплата виданого векселя | Різниця між оцінкою | та підрядниками |
  | | Кредиторської | |
  | | Заборгованості, | |
  | | Забезпеченої виданими | |
  | | Векселем, за курсом на | |
  | | День виписки векселя і | |
  | | Сумою переведених | |
  | | Грошових коштів за | |
  | | Курсом дня переведення | |
  | Оплата придбаних | Різниця між оцінкою | Розрахунків з постачальниками |
  | матеріальних цінностей | кредиторської заборгованості | та підрядниками |
  | | За курсом на день | |
  | | Виникнення її та | |
  | | Сумою перекладеної | |
  | | Грошових коштів за | |
  | | Курсом дня переведення | |
  | Переказ грошових коштів | Різниця між оцінкою | Розрахунків з засновниками |
  | в рахунок доходів, | заборгованостей перед | |
  | належних від участі | учасником за | |
  | в організації | належних йому | |
  | | Доходів від участі в | |
  | | Організації за курсом на | |
  | | День виникнення | |
  | | Заборгованостей та суми | |
  | | Переведених грошових | |
  | | Коштів за курсом дня | |
  | | Перекладу | |
  | Оприбуткування цінностей, | Різниця між оцінкою | Розрахунків з засновниками |
  | внесених учасником у | вкладу на дату | |
  | рахунок його внеску в | підписання установчих | |
  | статутний капітал (у | документів і оцінка цих | |
  | оплату акцій | цінностей за курсом на | |
  | акціонерного товариства) | день фактичного їх | |
  | | Внеску (оприбуткування) | |
  | Погашення кредитів | Різниця між сумою | короткострокових кредитів |
  | банків, інших кредитних | отриманого кредиту | банків, Довгострокових |
  | установ та інших | (позики) за курсом на день | кредитів банків, |
  | позикодавців | отримання його (наприклад, | короткострокові позики, |
  | | Зарахування на валютний | Довгострокових позик |
  | | Рахунок) і сумою цього ж | |
  | | Кредиту за курсом на день | |
  | | Погашення | |
  | Розрахунки з філіями та | Різниця між сумою | внутрішньогосподарських |
  | представництвами | заборгованостей за курсом на | розрахунків |
  | | День виникнення її та | |
  | | Сумою тієї ж | |
  | | Заборгованостей за курсом на | |
  | | День погашення | |
  | Переказ грошових коштів | Різниця між сумою | Розрахунків по |
  | по неторгових розрахунками | заборгованостей за курсом на | майновому та особовому |
  | | День виникнення її | страхування, Розрахунків по |
  | | (День нарахування | соціального страхування |
  | | Заробітної плати, | і забезпеченню, Розрахунків |
  | | Нарахування платежів до | з персоналом з оплати |
  | | Пенсійний фонд | праці, Розрахунків с |
  | | Іноземного | різними дебіторами та |
  | | Держави, нарахування | кредиторами |
  | | Страхових платежів та | |
  | | Т.д.) і сумою платежу | |
  | | За курсом на день | |
  | | Перекладу | |
  | Сплата до бюджету податків | Різниця між сумою | Розрахунків з бюджетом |
  | і неподаткових платежів до | заборгованостей за курсом на | |
  | іноземній валюті | день виникнення її | |
  | (податок на додану | (прийняття на облік за | |
  | вартість, митна | рахунку Розрахунків з | |
  | мито) | бюджетом) і сумою | |
  | | Платежу за курсом на день | |
  | | Перекладу | |
  | Погашення облігацій, | Різниця між балансовою | Довгострокових фінансових |
  | повернення депозитів | вартістю цінного | вкладень, короткострокових |
  | | Боргової папери за курсом | фінансових вкладень |
  | | На день придбання її | |
  | | І сумою, отриманою при | |
  | | Її погашення, за курсом | |
  | | На день зарахування | |
  | | Коштів на рахунок | |
  | | Організації | |
  | Отримання доходів від | Різниця між сумою | Розрахунків з дочірніми |
  | участі в інших | доходу за курсом на день | (залежними) товариствами |
  | організаціях | виникнення | |
  | | Заборгованості та сумою | |
  | | Переказу | |
  | | Коштів за курсом дня | |
  | | Перекладу | |
  | Погашення сум, виданих | Різниця між сумою, | Розрахунків з підзвітними |
  | раніше під звіт | виданої під звіт, по | особами |
  | | Курсом на день видачі та | |
  | | Сумою, на яку | |
  | | Представлені | |
  | | Виправдувальні | |
  | | Документи, за курсом на | |
  | | День затвердження | |
  | | Авансового звіту | |

  Тут слід зазначити, що при зростанні курсу іноземних валют до рубляпозитивні курсові різниці виникають по активних рахунках бухгалтерськогообліку (в тому числі по залишках коштів на валютних рахунках, іншим грошовимзасобам, короткострокових цінних паперів, дебіторської заборгованості віноземній валюті), негативні курсові різниці - по пасивних рахунках
  (по кредиторської заборгованості).

  При зниженні курсу іноземних валют до рубля позитивні курсовірізниці утворюються по пасивних рахунках, негативні - за активними.

  Розглянемо ряд прикладів.

  Приклад.

  Сальдо на рахунку 52 "Валютний рахунок" дорівнює:

  $ 300 = 1 650 000 руб. (курс 5 500 руб. за 1 долар США).

  Надійшло за звітний період:

  $ 10 000 * 5 500 (курс) = 55 500 000 руб. < p> $ 7 000 * 5 500 (курс) = 38 500 000 руб.

  Перераховано:

  $ 15 200 * 5 700 (курс) = 86 640 000 руб.

  Сальдо на кінець місяця дорівнює $ 2 100, що при розрахунку за поточнимкурсом складає:

  1 650 000 + 55 500 000 + 38 500 000 - 86 640 000 = 9 010 000руб.

  Сальдо на кінець місяця за курсом Центрального банку РФ (5 650)складає:

  $ 2 100 * 5 650 = 11 865 000 руб.

  Курсова різниця на кінець звітного періоду визначається так:

  11 865 000 - 9 010 000 = 2 855 000 руб.

  Отже, рубльовий еквівалент валютного залишку за поточнимкурсу повинен бути збільшений на розраховану різниця:

  Дебет 52 Кредит 80 - 2 855 00 руб. - Курсова різниця, що збільшуєрубльовий еквівалент валютного залишку.

  Звернемося тепер до пасивних рахунків.

  Приклад.

  Підприємство мало заборгованість перед іноземним постачальником у сумі
  1 500 доларів США (курс на початок місяця - 5 600 руб. За дол США), тоє 8 400 000 руб.

  Протягом місяця відбулись такі операції:

  - товар від цього постачальника на суму 4 900 доларів США або 27 930

  000 руб . (при курсі на дату оприбуткування 5 700 руб. за долар

  США);

  - перерахована заборгованість іноземному постачальнику в розмірі 6 000 доларів США або 33 900 000 руб. (за курсом на дату перерахування 5

  650 руб. за 1 долар США).

  Залишок заборгованості на кінець місяця склав у валюті
  400 доларів, в рублевому еквіваленті за поточним курсом:

  8 400 000 + 27 930 000 - 33 900 000 = 2 430 000руб.

  Цей же залишок при курсі Центрального банку РФ наостанню дату поточного місяця 5 740 руб. за долар складає 2 296 000руб.
  Так як курсову різницю ми визначаємо один раз на місяць, а не в міруздійснення операцій, ми повинні визначити залишок заборгованості в рублях попоточним курсом і порівняти його з залишком, який повинен бути за курсомна кінець місяця.

  співставляємо суми розрахованих залишків за поточнимкурсу і за курсом Центрального банку РФ:

  2 296 000 - 2 430 000 = - 134 000 руб.

  - курсова різниця на рахунку 60 показує, що ми повинні зменшити кредиторську заборгованість перед іноземним постачальником у рублевому еквіваленті на суму 134 000 руб. Це в свою чергу призводить до отримання позареалізаційні доходи і оформляється бухгалтерським проведенням.

  Дебет 60 Кредит 80 - 134 000 руб.

  Якщо б, наприклад, курс на дату перерахування виріс до 5 710 руб. за долар, то залишок за поточним курсом становили б:

  8 400 000 + 27 930 - 34 260 000 = 2 070 000 руб. негативна курсова різниця, що дорівнює:

  2 296 000 - 2 070 000 = 226 000 руб., збільшила б кредиторську заборгованість перед постачальником: дебет 80 Кредит 60 - 226 000 руб.

  Розділ 4 "Облік курсової різниці" Положення визначає порядоквідображення в обліку курсових різниць, що виникають у зв'язку з перерахункомгрошових коштів і зобов'язань.

  По-перше, курсові різниці враховують в тому звітному періоді, доякого належить дата розрахунку або за який складена бухгалтерськазвітність.

  По-друге, курсові різниці підлягають зарахуванню в прибуток або збитокпо одному з двох варіантів: по мірі їх прийняття до бухгалтерського обліку.

  У цьому випадку протягом звітного періоду курсові різниці відносяться в дебет або кредит рахунку 80 "Прибутки та збитки" в позареалізаційні доходи і витрати; наприкінці звітного року (у вигляді сальдо).

  Тобто протягом року курсові різниці відносять на рахунок 83 "Доходимайбутніх періодів ", а по закінченні року списують на рахунок 80" Прибутки ізбитки ".

  Підприємство самостійно вибирає варіант відображення курсовихрізниць, закріплюючи свій вибір на облікову політику.

  Виняток становлять лише курсові різниці, пов'язані зформуванням статутного капіталу. Вони підлягають віднесенню на додатковийкапітал.

  Відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць за дебіторської ікредиторської заборгованостей, валютному рахунку та інших рахунках.

  - При використанні в облікову політику рахунку 83:

  Дебет 83 Кредит 50, 52, 55, 57, 58, 60, 61, 62 , 64, 71, 76 - негативна різниця;

  Дебет 50, 52, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 71, 76 Кредит 83

  По закінченні року:

  Дебет 80 Кредит 83 - списання дебетового сальдо з рахунку 83;

  Дебет 83 Кредит 80 - списання кредитового сальдо з рахунку 83.

  - при користуванні в облікову політику рахунку 80 протягом усього звітного періоду:

  Дебет 80 Кредит 50, 52, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 71, 76 - негативна курсова різниця;

  Дебет 50, 52, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 71, 76 Кредит 80 - позитивна курсова різниця.

  - курсова різниця, яка виникає на субрахунку 75-1 при погашенні іноземними юридичними особами заборгованості по внесках до статутного капіталу:

  Дебет 75-1 Кредит 87 субрахунок "Курсова різниця" - позитивна

  Дебет 87 субрахунок "Курсова різниця" Кредит 75-1 - негативна.

  Тому що з 21 січня 1997 року порядок відображення в бухгалтерському облікукурсових різниць змінено: вони знову впливають на оподатковуваний прибуток, топри розробці облікової політики необхідно проаналізувати стандебіторської та кредиторської заборгованості в іноземній валюті, динамікузміни цієї заборгованості, стан валютних рахунків і вибрати такийваріант списання курсових різниць, який дозволить підприємству регулюватиоподатковуваний прибуток.

  У Положенні по обліку майна і зобов'язань в іноземній валютітакож поняття "дата здійснення операції".

  Дата здійснення операції в іноземній валюті - день виникнення уорганізації права ухвалення до обліку майна і зобов'язань, якіє результатом цієї операції відповідно до законодавства РФабо договором.

  У додатку до Положення дан перелік часто зустрічаються операцій звизначенням дат їх здійснення в іноземній валюті.

  Деякі з них не викликали питань і раніше (касові абобанківські операції), деякі ж, навпаки, трактувалися по-різному.

  Наприклад, яку дату вважати датою погашення заборгованості по сумах,виданими під звіт в іноземній валюті? У Положенні ця дата чітковизначена: дата затвердження авансового звіту.

  З моменту виходу Положення з бухгалтерського обліку майна ізобов'язань в іноземній валюті датою здійснення операції за імпортнимиопераціями вважається момент переходу прав власності на імпортованийтовар.

  (Більш детально, див джерело 2, стор 33-35).

  4 Записи з обліку валютних операцій.

  Бухгалтерський облік валютних операцій і валютних цінностей ведеться втій же системі звітів, що й облік операцій і цінностей в рублях. Записи порахунками розрахунків виробляються на рахунках розрахунків з постачальниками іпідрядниками, Розрахунків за авансами виданими, Розрахунків з покупцями ізамовниками, Розрахунків за авансами одержаними, Розрахунків по майновомустрахування, розрахунків з бюджетом, розрахунків з підзвітними особами, Розрахунківіз засновниками, Розрахунків з різними дебіторами та кредиторами та ін
  Інформація про валютні цінності та зобов'язань накопичується на рахунках
  Довгострокових фінансових вкладень, Валютного рахунку, Перекладів в дорозі,
  Короткострокових фінансових вкладень, короткострокові кредити банків,
  Довгострокових кредитів банків, короткострокових позик, Довгострокових позик іін При цьому розрахунки та майно в іноземній валюті доцільновраховувати відокремлено на спеціально відкриваються субрахунках до наведенихсинтетичними рахунками. Крім звичайних складових облікові записи маютьвключати також валютний курс, використаний для розрахунку рубльовогоеквівалента за операції, що відображається даними записами.

  В організації рублі - обов'язковий?? ва, але не єдина грошоваодиниця, що використовується в обліку. Паралельно із записами в рублях грошовікошти на валютних коштах та операції в іноземних валютах повиннівідображатися також у валюті розрахунків і платежів з його номіналу. Для цього напрактиці застосовуються різні технічні способи організації обліковихзаписів: друга комплекти облікових регістрів, запис даних дробом прилінійно-позиційному будові регістрів; включення до форми документівдодаткових показників і т.д.

  Іноді виникає питання про можливість суцільного паралельногобухгалтерського обліку в рублях і в іноземній валюті (особливо ворганізаціях з іноземною участю). Суцільна оцінка фактів господарськоїдіяльності у двох валютах при ручному веденні обліку недоцільна, такяк виникає суттєве збільшення роботи і ймовірність помилок. Принаявності відповідної технічної бази (комп'ютерної техніки іпрограмних засобів) рішення цього завдання є реальним і додеякої міри виправданим.

  Облік операцій по валютних рахунках організації в банках


  3.1 Валютні рахунки в банках.

  Організації зберігають тимчасово вільні грошові кошти в іноземнихвалютах (власні і позикові) на валютних рахунках у банківськихустановах. Більшість валютних операцій проводиться через ці рахунки.

  Для відкриття валютних рахунків необхідно надати установі банкунаступні документи:
  . Заява за встановленою формою (див. додаток 2);
  . Копію належним чином затвердженого статуту підприємства;
  . Картку із зразками підписів і відбитком печатки підприємства;
  . Нотаріально завірену копію свідоцтва про реєстрацію підприємства.

  Організація може відкривати ці валютні рахунки в будь-яких уповноваженихбанках на території Росії, тобто в банках чи інших кредитних установах,що мають ліцензії Центрального банку Російської Федерації на проведеннявалютних операцій. Відкриття організацією рахунку в іноземному банку закордоном і здійснення за ним операцій потребує попереднього дозволу
  Центрального банку. При цьому організація зобов'язана представити звітність зазалишках коштів на зазначених рахунках та інші відомості за формою і в строки,які визначаються Центральним банком.

  Кожен валютний рахунок ведеться тільки в одній вільно конвертованоювалюті. Валюта рахунку визначається за вибором самої організації при відкриттірахунку. При зарахуванні на рахунок або списання з рахунку сум в іноземнійвалюті, відмінній від обраної валюти, банк проводить конверсіюавтоматично без обмежень, але за плату. Конверсія однієї валюти в іншупроводиться за діючим курсом міжнародного валютного ринку на деньздійснення операції. Курсові різниці, пов'язані з перерахунком валют,відносяться за рахунок власника.

  На валютний рахунок організації зараховуються наступні суми віноземній валюті: o Перекладені з-за кордону через уповноважений банк в оплату експортних товарів (робіт, послуг) і що залишилися після обов'язкового продажу на внутрішньому валютному ринку; o

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status