ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік оплати праці та розрахунків з персоналом
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  ЗМІСТ
  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
  Розділ 1. Організація обліку оплати праці на підприємстві ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 4
  1.1 Нормативно-правова база з обліку праці та її оплати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .4
  2. Документація з обліку особового складу, праці та її оплати

  ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... .. 6
  3. Нарахування заробітної плати при різних системах оплати праці. ... ... ... .... ... ... ... 8
  Розділ 2. Облік утримань і відрахувань із заробітної плати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 10
  2.1 Єдиний соціальний податок (внесок) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
  2.1 Податок на доходи фізичних осіб ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
  2.3 Облік утримань за виконавчими документами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 31
  2.4 Облік утримань за завдану матеріальну шкоду ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... .35
  Розділ 3. Облік розрахунків з персоналом з оплати праці. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .38
  1. Порядок оформлення і синтетичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці ... 38
  2. Допомога з тимчасової непрацездатності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
  3. Облік оплати за чергову відпустку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 44
  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
  Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
  Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 60
  Анотація українською мовою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .61
  Анотація англійською мовою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 62

  Введення

  В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідноіз змінами в економічному і соціальному розвитку країни істотнозмінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захиступрацівників. Багато функцій держави щодо реалізації цієї політики переданібезпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми,системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання йогорезультатів. Поняття "заробітна плата" сповнилося новим змістом іохоплює всі види заробітків (а також різних премій, доплат, надбавокі соціальних пільг), нарахованих у грошовій і натуральних формах
  (незалежно від джерел фінансування), включаючи грошові суми,нараховані працівникам відповідно до законодавства заопрацьованим час (щорічна відпустка, святкові дні тощо).

  Перехід до ринкових відносин викликав до життя нові джерела отриманнягрошових доходів у вигляді сум, нарахованих до виплати по акціях і внескахчленів трудового колективу в майно підприємства (дивіденди, відсотки).

  ТАКИМ ЧИНОМ, ТРУДОВІ доходи кожного працівника визначаються ПО
  Особистого внеску, з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства,
  Регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються.
  Мінімальний розмір оплати праці працівників підприємств усіх організаційного-
  ПРАВОВИХ ФОРМ встановлюються законодавством.

  Облік праці та заробітної плати по праву займає одне з центральнихмісць в усіх системі обліку на підприємстві.

  Мета даної роботи: визначити найбільш важливі моменти з облікуоперацій, які пов'язані з нарахуванням заробітної плати та інших виплат,сум до утримання і видачі на руки. У відповідності з поставленою метою,відзначимо основні завдання, які необхідно позначити в даній роботі:

  o розглянути нормативні акти з обліку заробітної плати, так як вони лежать в основі організації та ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств усіх форм власності; < p> o проаналізувати, щоб у встановлені терміни були проведені розрахунки з персоналом підприємства з оплати праці (нарахування зарплати та інших виплат, сум до утримання і видачі на руки);

  o досліджувати на різних прикладах операції, пов'язані з нарахуванням заробітної плати та утриманнями з неї, при цьому передбачається велику увагу приділити єдиного соціального податку (внеску), відповідно до Податкового кодексу РФ (частини друга, гл.23, 24), податку на доходи з фізичних осіб та інші утримання;

  o розглянути показники по праці і заробітній платі для цілей оперативного керівництва і складання необхідної звітності;

  o розглянути на практичному прикладі облік заробітної плати на підприємстві.

  Розділ 1.Організація обліку оплати праці на підприємстві

  1.1. Нормативно-правова база з обліку праці та її оплати

  При організації обліку праці та її оплати використовуються наступнізаконодавчі та нормативні документи:

  1. Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" від 21 листопада 1996 №
  129-Ф3 (із змінами);

  2. Федеральний закон від 4 січня 1999 р. № 1-Ф3 "Про тарифи страховихвнесків до Пенсійного фонду РФ, Фонд соціального страхування РФ,
  Державний фонд зайнятості населення РФ і до фондів обов'язковогомедичного страхування;

  3. Федеральний закон від 26 грудня 1995 р. № 208-Ф3 "Про акціонернітовариства "(зі змінами та доповненнями);

  4. Федеральний закон про державні допомоги громадянам, які маютьдітей від 19.05.1995 р. № 81-ФЗ (із змінами і доповненнями);

  5. Закон РФ від 7 грудня 1991 р. № 1998-1 "Про прибутковий податок зфізичних осіб (зі змінами та доповненнями);

  6. Закон РФ "Про колективні договори і угоди" від 11 березня 1992р. № 2490-1 (зі змінами та доповненнями);

  7. Цивільний кодекс РФ (частини перша і друга);

  8. Кодекс законів про працю РФ;

  9. Податковий кодекс РФ (частина друга, гл.23, 24);

  10. Сімейний кодекс РФ (у редакції Федерального закону від 15 листопада
  1997 р. № 140-Ф3);

  11. Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції
  (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), і пропорядок формування фінансових результатів, що враховуються приоподаткування прибутку (затверджено постановою Уряду РФ від 5серпня 1992 р. № 552, зі змінами та доповненнями);

  12. Положення з ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерськоїзвітності в РФ (затверджено наказом Мінфіну Росії від 29 липня 1998 №
  34н);

  13. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарськоїдіяльності підприємств та інструкція щодо його застосування (затвердженінаказом Міністерства фінансів СРСР від 1 листопада 1991 р. № 56 з застосуваннямиі доповненнями);

  14. Порядок сплати страхових внесків роботодавцями та громадянами в
  Пенсійний фонд РФ (затверджений постановою Верховної Ради України від 27грудня 1991 р. № 2122-1, зі змінами та доповненнями);

  15. Положення про порядок забезпечення допомогою за державнимсоціального страхування (затверджено постановою Президії ВЦРПС від 12Листопад 1984 № 13-6, зі змінами та доповненнями);

  16. Положення про умови роботи за сумісництвом (затвердженопостановою Держкомпраці СРСР, Мінюсту СРСР і ВЦРПС від 9 березня 1989 №
  81/604-К-3/6-84);

  17. Постанова Держкомстату Росії від 30 жовтня 1997 р. № 71а "Прозатвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з облікупраці та її оплати, основних коштів і нематеріальних активів, матеріалів,малоцінних і швидкозношуваних предметів, робіт у капітальномубудівництво "(із змінами);

  18. Постанова Мінпраці РФ від 22.01.1999 р. та додаток № 2
  "Порядок обчислення середнього заробітку в 1999р.;

  19. Інструкція щодо заповнення організаціями відомостей про чисельністьпрацівників і використання робочого часу у формах Федеральногодержавного статистичного спостереження (затверджена постановою
  Держкомстату Росії і Мінпраці Росії);

  20. Інструкція про порядок сплати страхових внесків роботодавцями тагромадянами до Пенсійного фонду РФ (затверджена постановою Правління ПФР від
  11 листопада 1994 № 258);

  21. Перелік виплат, на які нараховуються страхові внески до
  Пенсійний фонд РФ (затверджений постановою Уряду РФ від 7 травня 1997р. № 546);

  22. Перелік видів заробітної плати й іншого доходу, з якихпровадиться утримання аліментів на неповнолітніх дітей, затвердженийпостановою Уряду РФ від 18 липня 1996 р. № 841 (у редакції від 20травень 1998);

  23. Інструкція з порядку нарахування, сплати страхових внесків,витрачання та обліку коштів державного соціального страхування
  (затверджена постановою ФСС Росії, Мінпраці Росії, Мінфіну і ДБН РФвід 2 жовтня 1996 р. № 162/2/87/07-1-07, в редакції від 07.12.1999 р. № Д4-6-
  07/980);

  24. Інструкція про порядок справляння та обліку внесків (платежів) наобов'язкове медичне страхування (затверджена постановою Ради
  Міністрів Уряду Російської Федерації від 11 жовтня 1993 р. № 1018)та інші.

  В організаціях з метою регулювання взаємовідносин міжроботодавцем і працівниками трудової діяльності колективу, оплати праціі матеріального заохочення, що працюють на основі законодавчих актіврозробляють і приймають внутрішні нормативні документи. До найважливіших зних відносяться: колективний договір, трудовий договір (контракт), положенняпро систему оплати праці, положення про преміювання, положення провинагороди за підсумками роботи за рік, положення про винагороду завислугу років, штатний розклад і посадові інструкції.

  1.2. Документація з обліку особового складу праці і йогооплати

  Для обліку особового складу, відпрацьованого часу, розрахунків зщо працюють з нарахування і виплати заробітної плати організації використовуютьуніфіковані форми первинних документів, затверджені постановою
  Держкомстату Росії від 30 жовтня 1997 р. № 71а.

  Форма № Т-1 "Наказ (розпорядження) про прийом на роботу" (Додаток № 2)заповнюється в одному примірнику працівником відділу кадрів на прийнятеорганізацією на роботу особа. Керівник підрозділу (цеху, відділу) даєвисновок про можливість прийому на роботу (наймає) на зворотномустороні наказу (розпорядження) зазначаються відомості про те, як когоможе бути прийнятий на роботу наймаються, за якого розряду або з якимокладом і з яким випробувальним терміном. Наказ (розпорядження) про прийом нароботу працівника візується у відповідній службі організації дляпідтвердження окладу, що встановлюється за штатним розкладом. З наказом
  (розпорядженням), підписаним керівником організації, працівника знайомлятьпід розписку.

  Наказ (розпорядження) про прийом на роботу передається в бухгалтеріюорганізації, де відкривається особовий рахунок на знову прийнятого працівника.

  Форму № Т-2 "Особиста картка" (Додаток № 3) заповнюють та ведуть увідділі кадрів на всіх працівників організації.

  Формою № Т-5 "Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу"
  (Додаток № 4) оформляється переведення працівника з одного підрозділуорганізації в інше. Її заповнює у двох примірниках співробітник відділукадрів. Один примірник зберігається у відділі кадрів, другий передається вбухгалтерію для внесення змін в особовий рахунок.

  У розпорядженні вказуються: підстава перекладу, розмір тарифноїставки, окладу, надбавки за раніше і новим місцем роботи, відомості про незданих працівником матеріальних цінностях та ін Розпорядження підписуютьначальники підрозділів, керівник організації і сам працівник.

  Форма № Т-6 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки"
  (Додаток № 5) застосовується для оформлення щорічної відпустки та відпустокінших видів, що надаються членам трудового колективу відповідно дочинними законодавчими актами та положеннями, колективним договоромта графіком відпусток. Наказ заповнюється у двох примірниках (один залишається ввідділі кадрів, другий передається в бухгалтерію), підписується начальникомструктурного підрозділу, керівником організації і самим працівником.

  У бухгалтерії в цьому документі зазначаються виплати, виробленіпрацівникові за відпустку і утримання з неї. Ці дані переносять до особовогорахунок.

  Форма № Т-8 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору
  (контракту) "(Додаток № 6) оформляється при звільненні працівника ізаповнюється у двох примірниках: один залишається у відділі кадрів, другийпередається в бухгалтерію. Наказ підписується начальником структурногопідрозділу (цеху, відділу) і керівником організації. Робиться відміткапро отримані, але не зданих працівником матеріальних цінностях.

  Безпосередньо в наказі розраховується заробітна платазвільняє: визначаються середній заробіток, нарахована суманалежної заробітної плати, розмір компенсації за невикористанувідпустку, вихідна допомога, а також сума утримань прибуткового податку,страхових внесків у Пенсійний фонд та інші фонди. Ці дані переносятьсяв особовий рахунок працівника.

  Форма № Т-12 "Табель обліку використання робочого часу та розрахункузаробітної плати "застосовується для контролю за дотриманням встановленогорежиму робочого часу персоналу організації, отримання даних провідпрацьований час, розрахунку заробітної плати; ведеться табельщиком
  (майстром) і підписується начальником структурного підрозділу. Данітабельного обліку використовують при складанні статистичної звітності танарахуванні заробітної плати. Це документ, на підставі якогонараховується заробітна плата за відпрацьований час працівникам з погодинноюоплатою праці і з окладом за штатним розкладом.

  Форма № Т-13 "Табель обліку використання робочого часу" (Додаток
  № 7) застосовується для тих же цілей, що й форма № Т-12, приавтоматизованої обробки даних. У ній ведеться тільки облік явок інеявок, відпрацьованого часу і проводяться дані для нарахування заробітноїплати за видами і напрямками витрат. Всі інші необхідні відомостідля статистичної звітності та бухгалтерського обліку отримують за допомогоюобчислювальних машин.

  Дані про нараховану оплату праці, утримання, відрахування та виплатах, простан розрахунків по заробітній платі відображаються у формах № Т-49 "Розрахунково -платіжна відомість "(Додаток № 8), № Т-53" Платіжна відомість "
  (Додаток № 9) і № Т-54 "Особовий рахунок". Форма № Т-54-а "Особовий рахунок" ввідміну від форми № Т-54 містить лише довідкові дані і приймаєтьсятам, де розрахунки з оплати праці ведуться за допомогою обчислювальних машин.
  Отримані розрахункові листки у вигляді машинограм з розрахунку заробітної платиза кожен місяць вкладаються в особовий рахунок працівника.

  1.3 Нарахування заробітної плати при різних системах оплати праці

  Згідно зі статтею 77 КЗпП РФ, оплата праці кожного працівника залежить відйого особистого вкладу і максимальним розміром не обмежуються.

  Місячна оплата праці працівника, відпрацьованого повністю певнуна цей період норму робочого часу і виконав свої трудовіобов'язки (норми праці), не може бути нижче встановленого закономмінімального розміру оплати праці. При цьому в мінімальний розмір оплатипраці не включаються доплати і надбавки, а також премії та іншізаохочувальні виплати.

  Галузевою тарифною угодою для підприємств і організацій галузі,на яку воно поширюється, або колективним договором адміністраціїпідприємства з трудовим колективом (профспілковим органом) може бутипередбачений інший мінімальний розмір місячної оплати праці працівниківгалузі (підприємства). Відповідно до статті 80 КЗпП РФ систему оплатипраці, розміри тарифних ставок, окладів, премій, інших заохочувальних виплат,а також співвідношення в їх розмірах між окремими категоріями персоналупідприємства визначають самостійно і фіксують їх у колективнихдоговорах або інших локальних нормативних актах. При оплаті праці фізичнихосіб використовується тарифна або безтарифні системи оплати праці.

  Тарифна системі являє собою сукупність інформації проформуванні розміру оплати праці працівників залежно від виду іякості робіт.

  Елементами тарифної системи є: тарифні ставки (схемипосадових окладів), тарифні сітки, тарифно-кваліфікаційні довідники,норми праці.

  Тарифна ставка виражає в грошовій формі абсолютний розмір оплатипраці робітників на різних роботах за відповідну одиницю робочогочасу (годину, день, місяць). Посадовий оклад - це розмір оплати праціпочасово оплачуваного працівника на місяць. Ставки (оклади) збільшуютьсяв міру збільшення тарифного розряду працівника. Кожен з привласнюютьсярозрядів являє собою показник складності виконуваної роботи ірівня кваліфікації працівника.

  Тарифна сітка являє собою сукупність діючих в данійгалузі виробництва (на підприємстві) тарифних (кваліфікаційних) розрядіві відповідних їм тарифних коефіцієнтів. За допомогою тарифногокоефіцієнта визначається співвідношення між розмірами тарифних ставок узалежно від розряду виконан?? яемой роботи. Тарифний коефіцієнтвідповідного розряду показує, у скільки разів рівень оплати робіт,віднесених до цього розряду, перевищує рівень оплати робіт, віднесених допершого розряду.

  Стаття 83 КЗОТ РФ визначає дві основні групи тарифної системиоплати праці - погодинна і відрядна, кожна з яких має своїособливості та види.

  Почасова система оплати праці може бути простою почасовою абопочасово-преміальної.

  До основних видів відрядної оплати праці відносяться: пряма відрядна,відрядно-прогресивна, відрядно-преміальна, акордна, побічно-відрядна.

  При простій погодинній оплаті праці заробіток працівника складається звстановленого йому посадового окладу або тарифної ставки, згідно зприйнятою схемою посадових окладів (штатного розкладу) або тарифноїсітки, що виплачуються в повному розмірі за умови, що працівник пропрацюваввсі робочі дні (години) у місяці. Якщо відпрацьовано не весь робочий час,заробітна плата нараховується за фактично відпрацьований час.

  При почасово-преміальної оплати праці умовами договору, що укладається напідприємстві колективного договору, положеннями про оплату праці
  (положеннями про преміювання), або безпосередньо умов трудовогодоговору з посадовими працівником разом з окладами або тарифними ставкамипрацівникам передбачається виплата надбавки до заробітної плати (місячної,квартальної, піврічної та ін), що обчислюється у відсотках від окладу (ставки)або у твердих грошових сумах, яка є премією. Виплата премійможе ставитися у залежність від досягнення певних кількісних іякісних результатів праці.

  При відрядній оплаті праці заробіток працівника розраховується виходячи звстановленого розряду роботи, тарифних ставок і норм виробітку. При прямійвідрядній оплаті праці заробітна плата нараховується за фактичновиконану роботу (виготовлену продукцію), виходячи з заздалегідьвстановлених розцінок за кожну одиницю продукції відповідногоякості. При відрядно-преміальної оплати праці працівнику додатковонараховується премія за виконання окремих умов і показниківпреміювання (якість продукції, економію матеріалів, виконання таперевиконання норм та ін.) При відрядно-прогресивної оплати працівироблення робітника в межах встановленої норми оплачується за основниминезмінним розцінками, а виробіток понад норму - за підвищеними розцінками.
  Використання відрядно-прогресивної оплати може також поєднуватися звиплатою премій.

  При акордно системі оплата праці здійснюється відразу за весь обсягробіт (акордне завдання). Ця система оплати праці отримала практичнезастосування при оплаті праці працівників бригад. При цьому загальна сумавинагороди визначається виходячи з оцінки акордно завдання, аконкретні суми заробітку кожного працівника - виходячи з кількості іякості витраченої праці. При акордно системі оплати праці працівникамможе виплачуватися також премія, така система називається акордно -преміальної.

  При побічно-відрядній системі оплати праці розмір заробітку працівникаставиться в залежність від результатів праці на що обслуговуються ними робочихмісцях (машинах, устаткуванні).

  Заробіток працівника, який перебуває на безтарифної оплаті праці, завждиставиться в залежність від кінцевих результатів роботи самого працівника
  (якщо можливо організувати облік індивідуальних результатів) аборезультатів роботи структурного підрозділу або підприємства в цілому. Щеодним з компонентів, що впливають на розмір заробітної плати, є такожможливості роботодавця або власника підприємства за направленням коштівна виплату заробітної плати.

  При використанні системи плаваючих окладів залежно відрезультатів праці працівників (зростання або зниження продуктивності праці)відбувається періодична коректування посадового окладу (тарифноїставки) за умови виконання завдання з випуску продукції (завдання зпраці).

  Розділ 2. Облік утримань і відрахувань із заробітної плати

  2.1 Єдиний соціальний податок (внесок)

  Платники єдиного соціального податку

  Згідно зі статтею 235 НК РФ (частина друга, з 01.01 .2001 р.),платниками єдиного соціального податку стануть всі роботодавці,виробляють виплати найманим працівникам. Єдиний соціальний податок має бутисплачувати з сум винагород, а також інших доходів, які нарахованіпрацівникам з трудових, авторських, ліцензійних договорів і договорівцивільно-правового характеру (у тому випадку, якщо їх предметом євиконання робіт або надання послуг). Індивідуальні підприємці таадвокати будуть платити єдиний соціальний податок не тільки із сум,виплачуваних найманим працівникам, але й з доходів від підприємницькоїдіяльності (за вирахуванням витрат).

  Таким чином, всі ті організації, індивідуальні підприємці тафізичні особи, які раніше платили страхові внески до державнихпозабюджетні фонди, з 1 січня 2001 року стануть платниками єдиногосоціального податку.

  Об'єкт оподаткування

  Порядок визначення податкової бази по єдиному соціальному податкунаведено у статті 237 НК РФ (частина друга). Податок буде розраховуватисящомісячно наростаючим підсумком з початку року окремо по кожному працівнику.
  Податковим періодом по єдиному соціальному податку є календарний рік.
  Це встановлено статтею 240 НК РФ. У податкову базу включаються доходи, яку грошовій, так і в натуральній формі, які роботодавець нараховуєпрацівникам. Також в податкову базу включається вартість наданихпрацівникам матеріальних, соціальних і інших благ. Вартість товарів (робіт,послуг) і матеріальних благ, наданих працівникам, визначається заринковими цінами. У цю вартість включаються суми податку на доданувартість, податку з продажів і акцизів. Крім того, в податкову базувключаються додаткові матеріальні вигоди, які працівник чи членийого сім'ї отримують за рахунок роботодавців. До таких додатковихматеріальних вигод, зокрема, відносяться:

  - вигода від оплати (повністю або частково) працедавцем товарів
  (робіт, послуг), наприклад, комунальних послуг, харчування, відпочинку, навчання вінтересах працівника;

  - вигода від придбання працівником у роботодавця товарів (робіт,послуг) за цінами нижчими в порівнянні з цінами, які зазвичайвстановлюють продавці цих товарів (робіт, послуг);

  - вигода у вигляді економії на відсотках, якщо відсоток за користуванняпозиковими коштами, які працівник отримує від роботодавця, менше 3/4ставки рефінансування (за позиками, отриманими в рублях) або менше 9відсотків річних (за позиками, отриманими в іноземній валюті);

  - вигода, яку працівником у вигляді суми страхових внесків задоговорами добровільного страхування у випадках, коли ці внески (повністюабо частково) вносить роботодавець (за винятком суми страхових платежів,які виплачує організація за договорами добровільного страхуваннясвоїх працівників за рахунок коштів, які залишилися в її розпорядженні після сплатиподатку на доходи організацій).

  Ставки єдиного соціального податку

  Згідно зі статтею 241 НК РФ, єдиний соціальний податок обчислюється зарегресійній шкалою ставок. Це означає, що чим більше податкова база накожного співробітника, обчислена наростаючим підсумком з початку року, тимменше ставка податку.

  Для роботодавців, що роблять виплати на користь своїх працівників,Встановлена наступна шкала ставок.

  | Податкова | Розподіл єдиного соціального податку | Разом |
  | база на | | |
  | кожного | | |
  | окремого | | |
  | працівника | | |
  | нарастающі | | |
  | м підсумком з | | |
  | початку | | |
  | року | | |
  | | Пенсійного | Фонд | Федеральний | Територіальне | |
  | | Фонд | соціального | фонд | ті фонди | |
  | | Російської | страхування | обязательног | обов'язкового | |
  | | Федерації | Російської | о | медичного | |
  | | | Федерації | медичного | страхування | |
  | | | | Страхування | | |
  | До 100 000 | 28,0 | 4,0 | 0,2 відсотка | 3,4 відсотка | 35,6 |
  | руб. | відсотка | відсотка | | | відсотка |
  | Від 100 001 | 28 000 руб. | 4000 руб. + | 200 руб. + | 3400 руб. 1,9 | 35 600 |
  | до 300 000 | 15,8 | 2,2 | 0,1 відсотка | відсотка з | руб. +20,0 |
  | руб. | відсотка з | відсотка з | із суми, що | суми, | відсотка з |
  | | Суми, | суми. | перевищує | перевищує | суми, |
  | | Перевищує | перевищує | 100 000 руб. | 100 000 руб. | перевищує |
  | | 100 000 | 100 000руб. | | | 100 000 |
  | | Руб. | | | | Руб. |
  | Від 300 001 | 59 600 | 8400 | 400 руб. + | 7200 руб. | 75 600 |
  | до 600 000 | руб. 7,9 | руб. 1,1 | 0.1 відсотка | 0,9 відсотка | руб. +10,0 |
  | руб. | відсотка з | відсотка | перевищує | перевищує | відсотка |
  | | Суми, | перевищує | 300 000 руб. | 300 000 руб. | перевищує |
  | | Перевищує | 300 000 | | | 300 000 |
  | | 300 000 | руб. | | | Руб. |
  | | Руб. | | | | |
  | Понад | 83 300 | 11 700 руб. | 700 руб. | 9900 руб. | 105 600 |
  | 600 000 | руб. 2,0 | | | | руб. 2,0 |
  | руб. | відсотка з | | | | відсотка з |
  | | Суми, | | | | суми, |
  | | Перевищує | | | | перевищує |
  | | 600 000 | | | | 600 000 |
  | | Руб. | | | | Руб. |

  Сумарна ставка страхових внесків, які роботодавець до
  01.01.2001р. сплачували в державні позабюджетні фонди, становила
  38,5 відсотка (28 + 5,4 + 1,5 + 3,6). Неважко помітити, що максимальнаставка єдиного соціального податку лише на 2,9 відсотка (38,5 - 35,6) нижчесумарної ставки страхових внесків до позабюджетних фондів.

  Це пов'язано з тим, що, по-перше, заробітна плата більшостігромадян Росії, швидше за все не перевищить 100 000 крб. на рік (приблизно 8333руб. на місяць), а знижена ставка податку буде застосовуватися до частинидоходів, що перевищує цю суму. По-друге, право застосовувати регресивнушкалу ставок отримають далеко не всі підприємства (про це ми розповімо нижче).
  Крім того, крім єдиного соціального податку з суми заробітної плати,нарахованої працівникам, організації як і раніше, будуть сплачувати страховівнески від нещасних випадків на виробництві та професійнихзахворювань, які встановлені Федеральним законом від 24 липня 1998 №
  125-ФЗ. Це передбачено статтею 11 Закону № 118-ФЗ.

  Організації, зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції,селянські (фермерські) господарства, які виступають як роботодавців,будуть платити єдиний соціальний податок за нижчими ставками. Так, придоходи працівника до 100 000 руб. сумарна ставка податку складе 26,1відсотка. Якщо сукупний дохід працівника, обчислений наростаючим підсумком зпочатку року, виявиться вище, то із суми перевищення (від 100 001 до 300 000руб.) податок буде стягуватися за ставкою 20 відсотків. До більш високимдоходів, до їх частини, що перевищує 300 000 руб. (від 300 001 до 600 000 руб.),буде застосовуватися сумарна ставка 10 відсотків, а до частини, що перевищила 600
  000 руб., - 2 відсотки.

  Максимальна ставка податку, за якою будуть обкладатися доходи (завирахуванням витрат) від підприємницької діяльності, отриманііндивідуальними підприємцями, селянськими (фермерськими) господарствамиі т. д. (буде застосовуватися до частини доходів, що не перевищила 100 000 руб.),складе 22,8 відсотка, мінімальна (буде застосовуватися до частини доходів,перевищила 600 000 руб.) - 2 відсотки. Крім того, доходи адвокатів,надають фізичним особам юридичні послуги, що оплачуються збюджету, будуть обкладатися єдиним соціальним податком за окремими ставками.
  Максимальна ставка (буде застосовуватися до частини доходів, що не перевищила 100
  000 руб.) Складе 17,6 відсотка, мінімальна (буде застосовуватися до частинидоходів, що перевищила 600 000 руб.) - 2 відсотки.

  Слід зазначити, що до 1 січня 2002 року всі перераховані вищеплатники податків будуть нараховувати із суми податкової бази, яка перевищує
  600 000 руб., Єдиний соціальний податок до Пенсійного фонду РФ за ставкою 5відсотків. Це встановлено статтею 17 Закону № 118-ФЗ.

  Які організації зможуть застосовувати регресивну шкалу ставок

  У пункті 2 статті 241 НК РФ наведені критерії, яким повиннівідповідати організації, що застосовують регресивну шкалу ставок єдиногосоціального податку. Організації, що не відповідають цим критеріям, будутьсплачувати єдиний соціальний податок за максимальною ставкою.

  Які організації можуть застосовувати регресивну шкалу ставок єдиногосоціального податку у 2001 році? Відповідь на це питання міститься у статті
  245 НК РФ, яка називається «Перехідні положення». Ця стаття дозволяєзастосовувати регресивну шкалу ставок єдиного соціального податку тиморганізаціям, у яких у другій половині 2000 року фактичний розмірвиплат, що обкладаються страховими внесками в державні позабюджетніфонди, перевищив 25 000 руб. на одного працівника.

  Для розрахунку цього показника встановлено наступний порядок: організаціїз чисельністю працівників понад 30 чоловік враховують виплати на користь 90відсотків найменш оплачуваних працівників, організації з чисельністюпрацівників до 30 осіб - виплати на користь 70 відсотків найменшоплачуваних працівників.

  Приклад

  У ЗАТ «Сатурн» працює 40 чоловік. Загальна сума заробітної плати,яка була нарахована кожному з 30 співробітників у другій половині 2000року, доставила 20 000 руб., решті 10 працівникам було нараховано по 80
  000 руб.

  Розрахуємо розмір виплат, що обкладаються страховими внесками додержавні позабюджетні фонди, на одного працівника.

  Так як в ЗАТ «Сатурн» працює більше 30 чоловік, то заробітна плата
  10 відсотків найбільш високооплачуваних співробітників (чотирьох чоловік,кожному з яких було нараховано по 80 000 руб.) не враховується.

  Загальна сума виплат, нарахованих 36 (40-4) найменш оплачуванихспівробітникам ЗАТ «Сатурн», складе 1 080 000 руб. (30 чол. * 20 000руб./люд. + 6 чол. * 80 000 руб./люд .):

  1 080 000 руб./36 чол. = 30 000 руб./люд.

  30 000 руб./люд. > 25 000 руб./люд.

  Отже, ЗАТ «Сатурн» має право застосовувати регресивну шкалуставок єдиного соціального податку у 2001 році.

  Починаючи з 2002 року скористатися регресійній шкалою ставок зможутьтільки ті роботодавці, у яких у попередньому році величина податкової базив середньому на одного працівника перевищила 50 000 руб.

  Якщо в організації працює більше 30 чоловік, то, розраховуючивеличину податкової бази в середньому на одного працівника, не враховується 10відсотків працівників, які мають найбільші за розміром доходи.

  Організації, у яких чисельність персоналу не перевищує 30 осіб
  (включно), можуть розрахувати величину податкової бази в середньому наодного працівника, не з огляду на 30 відсотків найбільш високооплачуванихпрацівників.

  Порядок обчислення і сплати єдиного соціального податку

  Порядок обчислення і сплати єдиного соціального податкуплатниками податків-роботодавцями наведено у статті 243 НКРФ. Згідноцієї статті роботодавці щомісяця зобов'язані вносити авансові платежі поподатку безпосередньо перед тим, як одержати в банку кошти для виплатизаробітної плати працівникам. Однак це повинно бути зроблено не пізніше 15 --го числа місяця, наступного за місяцем, в якому була нарахована заробітнаплата. Щоб отримати в банку готівку для видачі заробітної плати,організації повинні будуть пред'явити платіжні доручення на перерахуванняподатку.

  По кожному працівнику організації повинні будуть розраховувати сумуподатку, зачислювану в Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ,федеральний і територіальний фонди обов'язкового медичного страхування.
  До Державного фонду зайнятості населення РФ внески нараховуватися не будуть,тому що з наступного року цей фонд ліквідується.

  повинні підприємства перераховувати єдиний соціальний податок однимплатіжним дорученням або суму, розраховану по кожному фонду, слідперераховувати на різні рахунки? Як нам пояснили в Мінфіні Росії, в 2001році федеральне казначейство відкриє для кожного позабюджетного фондуокремий рахунок. Тому бухгалтерам доведеться перераховувати єдиний соціальнийподаток чотирма платіжними дорученнями: окремо на рахунок Пенсійного фонду
  РФ, окремо на рахунок Фонду соціального страхування РФ, окремо на рахункутериторіального та федерального фондів обов'язкового медичногострахування.

  Порядок розрахунку єдиного соціального податку розглянемо на умовномуприкладі.

  Приклад

  ЗАТ «Прем'єра» щомісячно нараховує своєму співробітникові Іванову І.І.заробітну плату в сумі 30 000 руб. З січня по березень 2001 року йому булонараховано 90 000 руб. Загальна сума єдиного соціального податку, нарахованогона заробітну плату Іванова І.І., склала 32 040 руб. (90 000 руб. *
  35,6%). На рахунки позабюджетних фондів було перераховано:

  - на рахунок Пенсійного фонду РФ - 25 200 руб. (90 000 * 28 %);

  - на рахунок Фонду соціального страхування РФ - 3600 руб. (90 000 руб. *
  4 %);

  - на рахунок Федерального фонду обов'язкового медичного страхування
  -180 Руб. (90 000 руб. * 0,2 %);

  - на рахунок територіального фонду обов'язкового медичногострахування - 3060 руб. (90 000 руб. *3,4 %).

  У квітні 2001 року Іванову І.І. була нарахована заробітна плата всумі 30 000 руб.

  Припустимо, що ЗАТ «Прем'єра» має право застосовувати регресивнушкалу ставок у 2001 році. Для того щоб визначити суму єдиногосоціального податку, яку ЗАТ «Прем'єра» має заплатити в квітні,необхідно виконати наступні розрахунки.

  1. Розрахувати податкову базу з цього співробітника наростаючим підсумком зпочатку року:

  30 000 руб. * 4 міс. = 120 000 руб.

  2. Розрахувати загальну суму єдиного соціального податку за чотири місяці
  2001 року.

  Загальна сума єдиного соціального податку, що зараховується до Пенсійного фонду
  РФ, складе:

  28 000 руб. + (120 000 руб. - 100 000 руб.) * 15,8% = 31 160 руб.

  Загальна сума єдиного соціального податку, що зараховується до Фонду соціальногострахування РФ, складе:

  4000 руб. + (120 000 руб. - 100 000 руб.) * 2,2% = 4440 руб.

  Загальна сума єдиного соціального податку, що зараховується у Федеральний фондобов'язкового медичного страхування, складе:

  200 руб. + (120 000 руб. - 100 000 руб.) * 0,1% = 220 руб.

  Загальна сума єдиного соціального податку, що зараховується до територіальногофонд обов'язкового медичного страхування, складе:

  3400 руб. + (120 000 руб. - 100 000 руб.) * 1,9% = 3780 руб.

  3. Визначити суму податку, яку необхідно перерахувати на рахункифондів у квітні 2001 року.

  На рахунок Пенсійного фонду РФ потрібно перерахувати:

  31 160 руб. - 25 200 руб. = 5960 руб.

  На рахунок Фонду соціального страхування РФ потрібно перерахувати:

  4440 руб. - 3600 руб. = 840 руб.

  На рахунок Федерального фонду обов'язкового медичного страхуванняпотрібно перерахувати:

  220 руб. - 180 руб. = 40 руб.

  На рахунок територіального фонду обов'язкового медичного страхуванняпотрібно перерахувати:

  3780 руб. - 3060 руб. = 720 руб.

  Крім єдиного соціального податку на суму заробітної плати необхіднонарахувати страхові внески від нещасних випадків на виробництві тапрофесійних захворювань. Припустимо, що ЗАТ «Прем'єра» сплачуєвнески за тарифом 3-го класу професійного ризику, тобто в розмірі 0,5відсотка.

  Сума страхових внесків від нещасних випадків на виробництві заКвітень 2001 складе:

  30 000руб. * 0,5% = 150руб.

  У квітні 2001 року в бухгалтерському обліку ЗАТ «Прем'єра» будуть зробленінаступні проводки: [1]

  ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 70

  - 30 000 руб. - Нарахована заробітна плата Іванову І.І.;

  ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 69 субрахунок «Єдиний соціальний податок, що зараховуються в
  Пенсійний фонд РФ »

  - 5960 руб. - Нарахований єдиний соціальний податок в Пенсійний фонд РФ;

  ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 69 субрахунок «Єдиний соціальний податок, які зараховуються уфонд соціального страхування РФ »

  - 840 руб. - Нарахований єдиний соціальний податок до Фонду соціальногострахування РФ;

  ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 69 субрахунок «Єдиний соціальний податок, які зараховуються уфедеральний фонд обов'язкового медичного страхування »

  - 40 руб. - Нарахований єдиний соціальний податок у Федеральний фондобов'язкового медичного страхування;

  ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 69 субрахунок «Єдиний соціальний податок, які зараховуються утериторіальний фонд обов'язкового медичного страхування »

  - 720 руб. - Нарахований єдиний соціальний податок у територій

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status