ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облікова політика підприємства
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Зміст:


  Зміст: 1


  ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 2


  Таблиця - баланс № 1 3


  Прибутки та збитки 3


  Робочий баланс на 31.12.97 4


  Розрахунок переоцінки основних фондів 5


  Вступний баланс на 01.01.98 6


  Журнал реєстрації господарських операцій 7


  Відомість нарахування амортизації за ШПЗ 13


  Відомість розподілу матеріалів по ШПЗ 14


  Розрахунково-платіжна відомість в цілому по підприємству в розрізіпідрозділів, категорій працюючих та зайнятих 15


  Звід нарахувань ЗП за ШПЗ 16


  Відомість розподілу ЗП за ШПЗ 17


  Загальногосподарський витрати (Д-т рах. 26) 17


  Розрахунок розподілу комплексних витрат 17


  Сч.20 в розрізі субрахунків 18


  Відомості реєстрового обліку 19


  Оборотна відомість по рахунках (проста) 32

  ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА


  1. Форма організації бухгалтерського обліку на підприємстві-спрощенажурнально-ордерна.

  2. Відомості реєстрового обліку ведуться за формою:

  | С1 | С2 |
  | N госп. | Сума | Кореспонден. | N госп. | Сума | Кореспонден. |
  | Операції | | рахунків | операції | | рахунків |
  | | | | Ії | | |


  Для обліку витрат з обслуговування та управління використовується одинзбирацько-розподільчий рахунок 26.

  3. Метод обліку витрат на виробництво - Калькуляційний.

  4. База розподілу комплексних витрат - заробітна платавиробничих робітників.

  5. Метод списання МШП - нарахування зносу в розмірі 50%.

  6. Витрати на ремонт основних фондів списуються:
  . поточний ремонт - на витрати з виробництва звітного періоду;
  . капітальний ремонт - за рахунок джерела фінансування (резерву на ремонт основних фондів).

  7. Передбачено утворення резерву на відпустку промислово -виробничого персоналу в розмірі 10% о) основної заробітної плати.

  8. Моментом реалізації в бухгалтерському обліку вважається момент відвантаження, адля цілей оподаткування моментом реалізації вважається момент оплати.


  9. Передбачено використання рахунку 82 "Оціночні резерви" субрахунок
  "Резерви по сумнівних боргах" для регулювання прибутку дооподаткуванню. Відрахування провадяться за рахунок прибутку до оподаткуванняв розмірі перевищення суми прибутку в обсязі товарів відвантажених над сумоюприбутку в оплаті.

  Підприємство мало наступні залишки по рахунках на 31.12.1997 р.

  Таблиця - баланс № 1

  | Найменування | Назва рахунку | Номер | Сума |
  | розділу | | рахунки | тис.руб. |
  | балансу | | | |
  | Актив I | Основні фонди | 01 | 6500 |
  | Пасив | Знос основних засобів | 02 | 2800 |
  | Актив I | Нематеріальні активи | 04 | 1500 |
  | Пасив | Амортизація нематеріальних активів | 05 | 150 |
  | Актив I | Довгострокові фінансові вкладення | 06 | 2300 |
  | Актив I | Капітальні вкладення | 08 |------ |
  | Актив II | Матеріали | 10 | 280 |
  | Актив II | Малоцінні та швидкозношувані | 12 | 5200 |
  | | Предмети | | |
  | Пасив | Знос МШП | 13 | 1200 |
  | Актив II | Податок на додану вартість за | 19 | 70 |
  | | Придбаних цінностей | | |
  | Актив II | Основні виробництво | 20 | 130 |
  | Актив II | Допоміжне виробництво | 23 | 570 |
  | Актив II | Витрати майбутніх періодів | 31 |----- |
  | Актив II | Готова продукція | 40 | 110 |
  | Актив II | Товари відвантажені | 45 | 460 |
  | Актив II | Каса | 50 | 340 |
  | Актив II | Розрахунковий рахунок | 51 | 3910 |
  | Пасив VI | Розрахунки з постачальниками та підрядниками | 60 | 120 |
  | Актив II | Розрахунки за авансами видані | 61 |---- |
  | Актив II | Розрахунки з покупцями та замовниками | 62 |---- |
  | Пасив VI | Аванси отримані | 64 | 2700 |
  | Пасив VI | Розрахунки з бюджетом | 68/2 | 450 |
  | Пасив VI | Розрахунки по соц. Страхуванню і | 69 | 900 |
  | | Забезпечення | | |
  | Пасив VI | Розрахунки з персоналом з оплати праці | 70 | 1800 |
  | Пасив VI | Розрахунки з підопічними особами | 71 |---- |
  | Пасив VI | Розрахунки з різними кредиторами та | 76/1 |---- |
  | | Дебіторами (дібітори) | | |
  | Пасив VI | Розрахунки з різними кредиторами та | 76/2 | 300 |
  | | Дебіторами (кредиторами) | | |
  | Пасив IV | Прибутки та збитки | 80 | 8300 |
  | Пасив IV | Використання прибутку | 81 | 7500 |
  | Пасив IV | Статутний капітал | 85 | 6550 |
  | Пасив IV | Додатковий капітал | 87 | 2000 |
  | Пасив IV | Нерозподілений прибуток минулих років | 88/2 | 400 |
  | Пасив VI | Резерви майбутніх витрат і | 89 | 1200 |
  | | Платежів | | |
  | Актив II | Короткострокові кредити банків | 90 | 570 |

  Робочий баланс на 31.12.97

  | АКТИВ | Код | На | На |
  | | Стр. | початок | кінець |
  | | | Року | року |
  | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | I. Необоротні ЗАСОБИ | | | |
  | Нематеріальні активи (04, 05) | 110 | | |
  | У тому числі: | 111 | | |
  | Організаційні витрати | | | |
  | Патенти, ліцензії, товарні знаки, інші | 112 | | |
  | аналогічні з | | | |
  | Перерахованими права та активи | | | |
  | Основні засоби (01, 02, 03) | 120 | | |
  | У тому числі: | 121 | | |
  | Земельні ділянки та об'єкти природокористування | | | |
  | Будівлі, машини, обладнання та інші основні | 122 | | |
  | кошти | | | |
  | Незавершене будівництво (07, 08, 61) | 123 | | |
  | Довгострокові фінансові вкладення (06, 56, 82) | 130 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Інвестиції в дочірні товариства | 131 | | |
  | Інвестиції в залежні товариства | 132 | | |
  | Інвестиції в інші організації | 133 | | |
  | Позики, надані організаціям на строк | 134 | | |
  | більше 12 місяців | | | |
  | Власні акції, викуплені в акціонерів | 135 | | |
  | Інші довгострокові фінансові вкладення | 136 | | |
  | Інші необоротні активи | 140 | | |
  | РАЗОМ по розділу I | 190 | | |
  | II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
  | Запаси | 210 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності | 211 | | |
  | (10, 15, 16) | | | |
  | Тварини на вирощуванні та відгодівлі (11) | 212 | | |
  | Малоцінні та швидкозношувані предмети | 213 | | |
  | (12, 13) | | | |
  | Витрати у незавершеному виробництві | 214 | | |
  | (витрати обігу) | | | |
  | (20, 21, 23, 29, 30,36,44) | | | |
  | Готова продукція і товари для перепродажу | 215 | | |
  | (40, 41) | | | |
  | Товари відвантажені (45) | 216 | | |
  | Витрати майбутніх періодів | 217 | | |
  | Податок на додану вартість по придбаних | 218 | | |
  | цінностей (19) | | | |
  | Дебіторська заборгованість (платежі по якій | 220 | | |
  | очікуються більш | | | |
  | ніж через 12 місяців після звітної дати) | | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Покупці і замовники (62, 76) | 221 | | |
  | Подочетние особи (71) | 222 | | |
  | Векселі до отримання (62) | 223 | | |
  | Заборгованість дочірніх і залежних товариств | 224 | | |
  | (78) | | | |
  | Заборгованість учасників (засновників) по | 225 | | |
  | внесками до статутного | | | |
  | капітал (75) | | | |
  | Аванси видані (61) | 226 | | |
  | Інші дебітори (76/1) | 227 | | |
  | Дебіторська заборгованість (платежі по якій | 230 | | |
  | очікуються більш | | | |
  | ніж через 12 місяців після звітної дати) | | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Покупці і замовники (62, 76) | 231 | | |
  | Подочетние особи (71) | 232 | | |
  | Векселі до отримання (62) | 233 | | |
  | Заборгованість дочірніх і залежних товариств | 234 | | |
  | (78) | | | |
  | Заборгованість учасників (засновників) по | 235 | | |
  | внесками до статутного | | | |
  | капітал (75) | | | |
  | Аванси видані (61) | 236 | | |
  | Інші дебітори (76/1) | 237 | | |
  | Короткострокові фінансові вкладення (58, 82) | 240 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Інвестиції в залежні товариства | 241 | | |
  | Власні акції, викуплені в акціонерів | 242 | | |
  | Інші короткострокові фінансові вкладення | 243 | | |
  | Грошові кошти | 250 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Каса (50) | 251 | | |
  | Розрахункові рахунки (51) | 252 | | |
  | Валютні рахунки (52) | 253 | | |
  | Інші грошові кошти (55, 56, 67) | 254 | | |
  | Інші оборотні активи | 260 | | |
  | РАЗОМ по розділу II | 290 | | |
  | III. ЗБИТКИ | | | |
  | Непокриті збитки минулих років (88) | 310 | | |
  | Збиток звітного року | 320 | | |
  | РАЗОМ по розділу II | 390 | | |
  | БАЛАНС (сума рядків 190 +290 +390) | | | |
  | | | | |
  | | | | |
  | ПАСИВ | Код | На | |
  | | Стр. | початок | |
  | | | Року | |
  | 1 | 2 | 3 | |
  | IV. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ | | | |
  | Статутний капітал (85) | 410 | | |
  | Додатковий капітал (87) | 420 | | |
  | Резервний капітал (86) | 430 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Резервні фонди, утворені відповідно до | 431 | | |
  | | | | |
  | законодавством | | | |
  | Резерви, утворені відповідно до | 432 | | |
  | установчими | | | |
  | документами | | | |
  | Фонди накопичення (88) | 440 | | |
  | Фонди соціальної сфери (88) | 450 | | |
  | Цільові фінансування і надходження (96) | 460 | | |
  | Нерозподілений прибуток минулих років (88) | 470 | | |
  | Нераспеделенная прибуток звітного року | 480 | | |
  | РАЗОМ по розділу IV | 490 | | |
  | V. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ | | | |
  | Позикові кошти (92, 95) | 510 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Кредити банків, які підлягають погашенню більш ніж | 511 | | |
  | через | | | |
  | 12 місяців після звітної дати | | | |
  | Інші позики підлягають погашенню більш ніж | 512 | | |
  | через | | | |
  | 12 місяців після звітної дати | | | |
  | Інші довгострокові пасиви | 513 | | |
  | РАЗОМ по розділу V | 590 | | |
  | VI. Короткострокові пасиви | | | |
  | Позикові кошти (90, 94) | 610 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Кредити банків, які підлягають погашенню протягом | 611 | | |
  | 12 місяців | | | |
  | після звітної дати | | | |
  | Інші позики, що підлягають погашенню протягом | 612 | | |
  | 12 місяців | | | |
  | після звітної дати | | | |
  | Кредиторська заборгованість | 620 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Постачальники та підрядники (60, 76) | 621 | | |
  | Векселя до сплати (60) | 622 | | |
  | З оплати праці (70) | 623 | | |
  | Соціального страхування та забезпечення (69) | 624 | | |
  | Заборгованість перед дочірніми і залежними | 625 | | |
  | товариствами (78) | | | |
  | Заборгованість перед бюджетом (68/2) | 626 | | |
  | Аванси отримані (64) | 627 | | |
  | Інші кредитори (76/2) | 628 | | |
  | Розрахунки за дивідендами (75) | 630 | | |
  | Доходи майбутніх періодів (83) | 640 | | |
  | Фонди споживання (88) | 650 | | |
  | Резерви майбутніх витрат і платежів (89) | 660 | | |
  | Інші короткострокові пасиви | 670 | | |
  | РАЗОМ по розділу VI | 690 | | |
  | БАЛАНС (сума рядків 490 +590 +690) | | | |

  Розрахунок переоцінки основних фондів


  | До переоцінки | Коефіцієнт | Відбудовна | Сума до оцінки | Кореспонденція |
  | | Переоцінки | а вартість | | я рахунків |
  | No | Сума | | | | |
  | рахунку | | | | | |
  | 01 | 6500 | 4,0 | 26000 | 19500 | Д-т 01 |
  | 02 | 2800 | | 11200 | 8400 | К-т 02 |
  | Ост.ст-| 3700 | | 14800 | 11100 | К-т 87 |
  | ть | | | | | |

  Вступний баланс на 01.01.98


  | АКТИВ | Код | На | На кінець |
  | | Стр. | початок | року |
  | | | Року | |
  | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | I. Необоротні ЗАСОБИ | | | |
  | Нематеріальні активи (04, 05) | 110 | | |
  | У тому числі: | 111 | | |
  | Організаційні витрати | | | |
  | Патенти, ліцензії, товарні знаки, інші | 112 | | |
  | аналогічні з | | | |
  | Перерахованими права та активи | | | |
  | Основні засоби (01, 02, 03) | 120 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Земельні ділянки та об'єкти природокористування | 121 | | |
  | Будівлі, машини, обладнання та інші основні | 122 | | |
  | кошти | | | |
  | Незавершене будівництво (07, 08, 61) | 123 | | |
  | Довгострокові фінансові вкладення (06, 56, 82) | 130 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Інвестиції в дочірні товариства | 131 | | |
  | Інвестиції в залежні товариства | 132 | | |
  | Інвестиції в інші організації | 133 | | |
  | Позики, надані організаціям на строк | 134 | | |
  | більше 12 місяців | | | |
  | Власні акції, викуплені в акціонерів | 135 | | |
  | Інші довгострокові фінансові вкладення | 136 | | |
  | Інші необоротні активи | 140 | | |
  | РАЗОМ по розділу I | 190 | | |
  | II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
  | Запаси | 210 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Сировина, матеріали та інші аналогічні | 211 | | |
  | цінності (10, 15, 16) | | | |
  | Тварини на вирощуванні та відгодівлі (11) | 212 | | |
  | Малоцінні та швидкозношувані предмети | 213 | | |
  | (12, 13) | | | |
  | Витрати у незавершеному виробництві | 214 | | |
  | (витрати обігу) | | | |
  | (20, 21, 23, 29, 30,36,44) | | | |
  | Готова продукція і товари для перепродажу | 215 | | |
  | (40, 41) | | | |
  | Товари відвантажені (45) | 216 | | |
  | Витрати майбутніх періодів | 217 | | |
  | Податок на додану вартість по придбаних | 218 | | |
  | цінностей (19) | | | |
  | Дебіторська заборгованість (платежі по якій | 220 | | |
  | очікуються більш | | | |
  | ніж через 12 місяців після звітної дати) | | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Покупці і замовники (62, 76) | 221 | | |
  | Подочетние особи (71) | 222 | | |
  | Векселі до отримання (62) | 223 | | |
  | Заборгованість дочірніх і залежних товариств | 224 | | |
  | (78) | | | |
  | Заборгованість учасників (засновників) по | 225 | | |
  | внесками до статутного | | | |
  | капітал (75) | | | |
  | Аванси видані (61) | 226 | | |
  | Інші дебітори (76/1) | 227 | | |
  | Дебіторська заборгованість (платежі по якій | 230 | | |
  | очікуються більш | | | |
  | ніж через 12 місяців після звітної дати) | | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Покупці і замовники (62, 76) | 231 | | |
  | Подочетние особи (71) | 232 | | |
  | Векселі до отримання (62) | 233 | | |
  | Заборгованість дочірніх і залежних товариств | 234 | | |
  | (78) | | | |
  | Заборгованість учасників (засновників) по | 235 | | |
  | внесками до статутного | | | |
  | капітал (75) | | | |
  | Аванси видані (61) | 236 | | |
  | Інші дебітори (76/1) | 237 | | |
  | Короткострокові фінансові вкладення (58, 82) | 240 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Інвестиції в залежні товариства | 241 | | |
  | Власні акції, викуплені в акціонерів | 242 | | |
  | Інші короткострокові фінансові вкладення | 243 | | |
  | Грошові кошти | 250 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Каса (50) | 251 | | |
  | Розрахункові рахунки (51) | 252 | | |
  | Валютні рахунки (52) | 253 | | |
  | Інші грошові кошти (55, 56, 67) | 254 | | |
  | Інші оборотні активи | 260 | | |
  | РАЗОМ по розділу II | 290 | | |
  | III. ЗБИТКИ | | | |
  | Непокриті збитки минулих років (88) | 310 | | |
  | Збиток звітного року | 320 | | |
  | РАЗОМ по розділу II | 390 | | |
  | БАЛАНС (сума рядків 190 +290 +390) | | | |
  | | | | |
  | | | | |
  | ПАСИВ | Код | | |
  | | Стр. | | |
  | 1 | 2 | | |
  | IV. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ | | | |
  | Статутний капітал (85) | 410 | | |
  | Додатковий капітал (87) | 420 | | |
  | Резервний капітал (86) | 430 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Резервні фонди, утворені відповідно | 431 | | |
  | з | | | |
  | законодавством | | | |
  | Резерви, утворені відповідно до | 432 | | |
  | установчими | | | |
  | документами | | | |
  | Фонди накопичення (88) | 440 | | |
  | Фонди соціальної сфери (88) | 450 | | |
  | Цільові фінансування і надходження (96) | 460 | | |
  | Нерозподілений прибуток минулих років (88) | 470 | | |
  | Нераспеделенная прибуток звітного року | 480 | | |
  | РАЗОМ по розділу IV | 490 | | |
  | V. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ | | | |
  | Позикові кошти (92, 95) | 510 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Кредити банків, які підлягають погашенню більш | 511 | | |
  | ніж через | | | |
  | 12 місяців після звітної дати | | | |
  | Інші позики підлягають погашенню більш ніж | 512 | | |
  | через | | | |
  | 12 місяців після звітної дати | | | |
  | Інші довгострокові пасиви | 513 | | |
  | РАЗОМ по розділу V | 590 | | |
  | VI. Короткострокові пасиви | | | |
  | Позикові кошти (90, 94) | 610 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Кредити банків, що підлягають погашенню в | 611 | | |
  | протягом 12 місяців | | | |
  | після звітної дати | | | |
  | Інші позики, що підлягають погашенню протягом | 612 | | |
  | 12 місяців | | | |
  | після звітної дати | | | |
  | Кредиторська заборгованість | 620 | | |
  | У тому числі: | | | |
  | Постачальники та підрядники (60, 76) | 621 | | |
  | Векселя до сплати (60) | 622 | | |
  | З оплати праці (70) | 623 | | |
  | Соціального страхування та забезпечення (69) | 624 | | |
  | Заборгованість перед дочірніми і залежними | 625 | | |
  | товариствами (78) | | | |
  | Заборгованість перед бюджетом (68/2) | 626 | | |
  | Аванси отримані (64) | 627 | | |
  | Інші кредитори (76/2) | 628 | | |
  | Розрахунки за дивідендами (75) | 630 | | |
  | Доходи майбутніх періодів (83) | 640 | | |
  | Фонди споживання (88) | 650 | | |
  | Резерви майбутніх витрат і платежів (89) | 660 | | |
  | Інші короткострокові пасиви | 670 | | |
  | РАЗОМ по розділу VI | 690 | | |
  | БАЛАНС (сума рядків 490 +590 +690) | | | |

  Журнал реєстрації господарських операцій


  | Дата | N | Зміст господарської операції | Сума | Кореспонден |
  | | Хо | | тис.ру | нція |
  | | З. | | Б. | рахунків |
  | | | | | |
  | | Оп | | | |
  | | Ер | | | |
  | |-І | | | |
  | № док-та | | | Д-т | К-т |
  | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
  | | | I. Облік основних фондів та порядок включення їх | | | |
  | | | Стіомость | | | |
  | | | В собівартість продукції | | | |
  | | 1 | Надійшли безоплатно основні засоби | | | |
  | | | Згідно з актом приймання-передачі основних засобів: | | | |
  | | | - Первісна вартість 5000 тис.руб. | | | |
  | | | - Знос 1700 тис.руб | | | |
  | | | - Прийняття на баланс основних засобів за | | | |
  | | | Залишкової | | | |
  | | | Вартістю з обновременним зарахуванням в | | | |
  | | | Додатковий капітал | | | |
  | | | Залишкова вартість = 5000 - 1700 = 3300 тис.руб | 3300 | 01 | 87 |
  | | | - Нарахування зносу (зарахування) | 1700 | 01 | 02 |
  | | | | | | |
  | | 3 | Передано безоплатно основні засоби | | | |
  | | | Первісна вартість до переоцінки 1700 | | | |
  | | | Тис.руб. | | | |
  | | | Знос 800 тис.руб | | | |
  | | | Коефіцієнт переоцінки 4,0 | | | |
  | | | - Списання основних фондів за превоначальной | 6800 | 47 | 01 |
  | | | Ст-ти | | | |
  | | | - Списання зносу основних фондів після | 3200 | 02 | 47 |
  | | | Переоцінки | | | |
  | | | - Нарахування ПДВ що підлягає перерахуванню до | 720 | 47 | 68/3 |
  | | | Бюджет | | | |
  | | | ПДВ = (6800 - 3200) х 20% = 720 тис.руб | | | |
  | | | - Списання суми дооцінки залишкової вартості на | 2700 | 87 | 47 |
  | | | Зменшення додаткового капіталу | | | |
  | | | - Визначення фінансового результату | 1620 | 80 | 47 |
  | | | (3200 +2700) - (6800 +720) = 5900-7520 =- 1620 тис.руб | | | |
  | | | Збиток! | | | |
  | | | | | | |
  | | 5 | Нараховано амортизацію (знос) за звітний період | | | |
  | | | А) за власним основних засобів, усього 280 | | | |
  | | | Тис.руб. | | | |
  | | | У тому числі | | | |
  | | | - По проізвоственному обладнання | 150 | 26 | 02/1 |
  | | | - За основними засобами загальногосподарського | 90 | 26 | 02/1 |
  | | | Призначення | | | |
  | | | - За зданими в тимчасову оренду основним | 40 | 80 | 02/1 |
  | | | Засобів | | | |
  | | | Б) за долгосрочноарендованним основних засобів | 35 | 26 | 02/2 |
  | | | (Устаткування) | | | |
  | | | В) по нематеріальних активів на загальногосподарські | 15 | 26 | 05 |
  | | | Витрати | | | |
  | | | | | | |
  | | 6 | Списані витрати по ремонту основних засобів | | | |
  | | | А) поточний ремонт обладнання, виконаний | 570 | 20 | 23 |
  | | | Господарським | | | |
  | | | Способом, на витрати з виробництва отчетного | | | |
  | | | Періоду | | | |
  | | | Б) капітальний ремонт обладнання, виконаний | | | |
  | | | Підрядним | | | |
  | | | Способом, за рахунок джерела фінансування - | | | |
  | | | Резерву на ремонт | | | |
  | | | - Перераховано з розрахункового рахунку згідно з | | | |
  | | | Договору (передоплата) | | | |
  | | | (Передоплата) 600 тис.руб | | | |
  | | | - Прийнятий за актом закінчений капітальний ремонт, | | | |
  | | | Сума за рахунком 7200 тис.руб | | | |
  | | | - Перерахування з розрахункового рахунку передоплати за | 600 | 61 | 51 |
  | | | Договору | | | |
  | | | ПДВ = 7200/120 х 20 = 1200 тис.руб | | | |
  | | | - Списання витрат на капітальний ремонт без ПДВ | 7200 | 89/3 | 60 |
  | | | - Нарахування ПДВ за виконаний ремонт | 1440 | 19 | 60 |
  | | | - Списання авансів виданих на зменшення | 600 | 60 | 61 |
  | | | Заборгованості | | | |
  | | | Підрядної організації | | | |
  | | | - Списання суми ПДВ на зменшення заборгованості | 100 | 68/1 | 19 |
  | | | Бюджету | | | |
  | | | - Зробити остаточний розрахунок | 8040 | 60 | 51 |
  | | | 7200 - 600 + 1440 = 8040 тис.руб | | | |
  | | | - ПДВ до заліку 1440-100 = 1340 руб. | 1340 | 60/1 | 19 |
  | | | | | | |
  | | | | | | |
  | | | II. Облік матеріалів, МШП та порядок включення їх | | | |
  | | | Вартості | | | |
  | | | В собівартість продукції | | | |
  | | 7 | Оприбутковано що надійшли від постачальників матеріали | | | |
  | | | (Тканини) | | | |
  | | | - За купівельними цінами | 12000 | 10 | 60 |
  | | | - Залізничний тариф | 1800 | 10 | 60 |
  | | | - Нарахування ПДВ за що надійшли матеріалами | 2300 | 19 | 60 |
  | | | (12000 + 1800)/6 = 2760 тис.руб | | | |
  | | | | | | |
  | | 8 | зарахована на розрахунковий рахунок позика банку під | | | |
  | | | Матеріали | | | |
  | | | (Термін - 3 міс., Ставка% за договором - 36%, | | | |
  | | | Ставка ЦБ РФ - 21%) | | | |
  | | | 1) - зарахування на розрахунковий рахунок позики банку | 15300 | 51 | 90 |
  | | | Одночасно нараховано відсотки за позиковими | | | |
  | | | Засобів | | | |
  | | | В тому числі: | | | |
  |
  | Всього | 7520 | | Всього | 9140 | |
  | Од | | | Ок | | |
  | |// | Залишків не | |// | |
  | | | Має | | | |

  Рахунок 50 "Каса"

  | Д-т | | | | | К-т |
  | С1 | 340 | | | | |
  | N госп. | Сума | кореспондують | N госп. | Сума | кореспондують |
  | | | Щий | операци | | щий |
  | операційної | | рахунок | та | | рахунок |
  | ії | | | | | |
  | 20 | 1800 | 51 | 21 | 1300 | 70 |
  | | | | 23 | 500 | 51 |
  | | | | | | |
  | Од | 1800 | | Ок | 1800 | |
  | С2 | 340 | | | | |

  Рахунок 51 "Розрахунковий рахунок"

  | Д-т | | | | | К-т |
  | С1 | 3910 | | | | |
  | N госп. | Сума | кореспондують | N госп. | Сума | кореспондують |
  | операци | | щий | операци | | щий |
  | і | | рахунок | та | | рахунок |
  | 8 | 15300 | 90 | 6 | 600 | 61 |
  | 23 | 500 | 50 | 6 | 8040 | 60 |
  | 37 | 66000 | 62 | 8 | 16218 | 90 |
  | | | | 9 | 14400 | 60 |
  | | | | 19 | 450 | 68/2 |
  | | | | 19 | 900 | 69 |
  | | | | 20 | 1800 | 50 |
  | | | | 40 | 2300 | 43 |
  | | | | | | |
  | Од | 81800 | | Ок | 44708 | |
  | С2 | 41002 | | | | |

  Рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

  | Д-т | | | | | К-т |
  | | | | С1 = 120 | | |
  | N госп. | Сума | кореспондують | N госп. | Сума | кореспондують |
  | операци | | щий | операци | | щий |
  | і | | рахунок | та | | рахунок |
  | 6 | 600 | 61 | 6 | 7200 | 89/3 |
  | 6 | 8040 | 51 | 6 | 1440 | 19 |
  | 9 | 14400 | 51 | 7 | 12000 | 10 |
  | 9 | 1700 | 76/2 | 7 | 1800 | 19 |
  | | | | 7 | 2300 | 10 |
  | | | | 9 | 14400 | 26 |
  | | | | 14 | 470 | 19 |
  | | | | 14 | 78,3 | |
  | Од | 24740 | | Ок | 39688,3 | |
  | | | | С2 = 15068,3 | |

  Рахунок 61 "Розрахунки за аванси видані"

  | Д-т | | | | | К-т |
  | С1 | - | | | | |
  | N госп. | Сума | кореспондують | N госп. | Сума | кореспондують |
  | операци | | щий | операци | | щий |
  | і | | рахунок | та | | рахунок |
  | 6 | 600 | 51 | 6 | 600 | 60 |
  | | | | | | |
  | Од | 600 | | Ок | 600 | |
  | С2 | - | | | | |

  Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

  | Д-т | | | | | К-т |
  | С1 | - | | | | |
  | N госп. | Сума | кореспондують | N госп. | Сума | кореспондують |
  | операци | | щий | операци | | щий |
  | і | | рахунок | та | | рахунок |
  | 35 | 72000 | 46 | 37 | 66000 | 51 |
  | | | | | | |
  | Од | 72000 | | Ок | 66000 | |
  | С2 | 6000 | | | | |

  Рахунок 64 "Розрахунки за авансами одержаними"

  | Д-т | | | | | К-т |
  | | | | С1 | 2700 | |
  | N госп. | Сума | кореспондують | N госп. | Сума | кореспондують |
  | | | Щий | | | щий |
  | операційної | | рахунок | операційної | | рахунок |
  | ії | | | ії | | |
  | | | | | | |
  | Од | | | Ок = 0 | | |
  | | | | С2 | 2700 | |

  Рахунок 68 "Розрахунки з бюджетом"

  | Д-т | | | | | К-т |
  | | | | С1 | 450 | |
  | N госп. | Сума | кореспондують | N госп. | Сума | кореспондують |
  | | | Щий | | | щий |
  | операційної | | рахунок | операційної | | рахунок |
  | ії | | | ії | | |
  | 19 | 450 | 51 | 28 | 658 | 70 |
  | 6 | 100 | 19 | 44 | 11060 | 81 |
  | 6 | 1340 | 19 | 3 | 720 | 47 |
  | | | | 42 | 11000 | 46 |
  | | | | | | |
  | | | | | | |
  | Од | 4290 | | Ок | 23439 | |
  | | | | С2 | 19599 | |

  Рахунок 69 "Заборгованість органам соц.страхованія і забезпечення"

  | Д-т | | | | | К-т |
  | | | | С1 | 900 | |
  | N госп. | Сума | кореспондують | N госп. | Сума | кореспондують |
  | | | Щий | | | щий |
  | операційної | | рахунок | операційної | | рахунок |
  | ії | | | ії | | |
  | 19 | 900 | 51 | 30 | 533,6 | 20/1 |
  | 26 | 150 | 70 | 30 | 681,9 | 20/2 |
  | | | | 30 | 1275 | 26 |
  | | | | 28 | 57 | 70 |
  | | | | 28 | 57 | 70 |
  | Од | 1050 | | Ок | 2605 | |
  | | | | С2 | 2455 | |

  Рахунок 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

  | Д-т | | | | | К-т |
  | | | | С1 | 1800 | |
  | N госп. | Сума | кореспондують | N госп. | Сума | кореспондують |
  | | | Щий | | | щий |
  | операційної | | рахунок | операційної | | рахунок |
  | ії | | | ії | | |
  | 18 | 100 | 12/2 | 24 | 400 | 20/1 |
  | 21 | 1300 | 50 | 24 | 900 | 20/2 |
  | 22 | 500 | 76/2 | 24 | 2150 | 26 |
  | 28 | 57,3 | 69/2 | 25 | 500 | 89/1 |
  | 28 | 658,4 | 68/2 | 26 | 150 | 69 |
  | 28 | 57,3 | 69/1 | 27 | 1780 | 88/5 |
  | | | | | | |
  | Од | 2673 | | Ок | 5880 | |
  | | | | С2 | 5007 | |

  Рахунок 71 "Розрахунки з підопічними особами"

  | Д-т | | | | | К-т |
  | | | | | | |
  | N госп. | Сума | кореспондують | N госп. | Сума | кореспондують |
  | | | Щий | | | щий |
  | операційної | | рахунок | операційної | | рахунок |
  | ії | | | ії | | |
  | | | | С1 = 0 | | |
  | Од | | | Ок = 0 | | |
  | | | | С2 = - | | |

  Рахунок 76/2 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами"

  | Д-т | | | | | К -

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status