ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Аудит основних засобів
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит
  ЗМІСТ
  ВведеніеОсновние поняття в практиці вітчизняного та зарубіжного обліку та аудиту основних засобів ...................................... ................. 1.1. Характеристика основних засобів .............................................. 1.2. Поняття аудиту. Задачі і цілі аудиту основних засобів ........ 1.3. Зарубіжний досвід обліку та аудиту основних засобів ................. 2. Інформаційне забезпечення аудиту основних засобів .............. 2.1. Нормативно-правове забезпечення аудиту основних засобів. Розробка класифікатора нормативних актів ....... 2.2. Правила обліку та оподаткування основних засобів ............. 2.3. Варіант обліку основних засобів в структурному підрозділі ВАТ "ГАЗ" Заводі мостів вантажних автомобілів (ЗМГА )................................ ..................................... 3. Розробка програми аудиту основних засобів ............................. 3.1. Методи аудиту ................................................ ................................... 3.2. Аналіз використання основних засобів ....................................... 3.3. Оцінка системи внутрішнього контролю .......................................... 3.4. Розробка плану і програми аудиторської перевірки основних засобів .......................................... .................................... Висновок ................................................. ....................................... Бібліографія ................................................. ................................... Програми ................................................. ......................................
  ВСТУП
  Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, що регулюють взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких гідне місце повинен зайняти інститут аудиторства. Його головна мета - забезпечити контроль за достовірністю інформації, що відображається в бухгалтерській звітності. За останні роки в бухгалтерському обліку відбулися істотні зміни, обумовлені зближенням російських форм і методів обліку з міжнародним і розробкою власних облікових стандартів, що відповідають міжнародним вимогам. Для багатьох бухгалтерів ці зміни незрозумілі і тому небажання. Адаптація до нових умов могла б протікати набагато легше за участі та підтримки аудиторів.
  Серед проблем, висунутих практикою переходу до ринкової економіки, особливу актуальність здобувають оцінка основних засобів та їх відображення в бухгалтерському балансі, а також методи алгоритмізації.
  Точність показників обсягу, стану і руху основних засобів, а певною мірою і точність їхньої якісної характеристики багато в чому залежить від того, наскільки правильно і вірогідно проведена їхня оцінка, маючи на увазі те, що неправильна оцінка основних засобів може не тільки спотворити загальну картину , а й спричинити:
  * Неточне числення амортизації, а звідси собівартості і відпускних цін продукції (робіт, послуг), отже, прибутковості, рентабельності і прибутку;
  * Перекручування сум належного податку як з майна, так і з прибутку;
  * Неправильне відображення в бухгалтерському балансі співвідношення основних і оборотних коштів;
  * Невірне числення ряду техніко-економічних показників, що характеризують використання основних засобів: знос, коефіцієнти вибуття і надходження, широко застосовувані показники ефективності: фондовіддача, фондомісткість і фондоозброєність, невірно буде обчислюватися і ефективність капітальних вкладень.
  Своєчасне проведення аудиторської перевірки правильності обліку, оподаткування і використання основних засобів дозволить уникнути багатьох неприємностей.
  Особливо важливо проведення аудиторської перевірки основних засобів на великих промислових підприємствах, де на частку основних коштів припадає значна частина всього майна підприємства. Такі підприємства мають величезні виробничі площі, безліч техніки, устаткування, різних споруд. Одним з таких підприємств є філія ВАТ "ГАЗ" Завод мостів вантажних автомобілів (далі ЗМГА), на підставі інформації якого ведеться дослідження в даній роботі.
  З чого почати і в якій послідовності проводити аудит основних засобів? Це питання кожен аудитор вирішує самостійно, виходячи з власного досвіду. Головне полягає з тому, щоб під час перевірки був охоплений весь комплекс питань з обліку основних засобів.
  1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ У ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНОГО
  І ЗАКОРДОННОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  Перш ніж приступити до питань, що стосуються безпосереднього аудиту основних засобів, наведемо їх коротку характеристику, а також основні поняття, необхідні при обліку та аналізу основних засобів.
  Дамо визначення основних засобів. Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" (ПБУ 6/97), затвердженим наказом міністерства фінансів РФ від 3 вересня 1997 року № 65 н основні засоби - частина майна, що використовується в якості засобів праці при виробництві продукції, виконання робіт або надання послуг, або для управління організації протягом періоду перевищує 12 місяців або звичайний операційний цикл, якщо він перевищує 12 місяців. Не належать до основних засобів і враховуються організацією у складі засобів в обігу предмети, що використовуються протягом періоду менше 12 місяців незалежно від їх вартості, предмети вартістю на дату придбання не більше сторазового встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці (ММОТ) за одиницю незалежно від терміну їх корисного використання та інші предмети, що встановлюються організацією виходячи з правил положень з бухгалтерського обліку.
  Відмінною рисою основних засобів є їхнє багатократне використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять свою початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативного терміну їх служби шляхом нарахування зносу (амортизації) за встановленими нормами.
  Основні засоби підприємства різноманітні за складом і призначенням. Щоб вести їх облік, необхідно класифікація їх за видами, призначенням або характеру участі в процесі виробництва, галузями народного господарства, ступеня використання та за належністю.
  Відповідно до Типової класифікації основні засоби підрозділяються таким чином:
  1) будівлі;
  2) споруди;
  3) передавальні пристрої;
  4) машини й устаткування, у тому числі:
  а) силові машини та обладнання;
  б) робочі машини та обладнання;
  в) вимірювальні та регулюючі прилади;
  г) обчислювальна техніка;
  д) інші машини та обладнання;
  5) транспортні засоби;
  6) інструмент;
  7) виробничий інвентар та приладдя;
  8) господарський інвентар;
  9) робочу і продуктивну худобу;
  10) багато літні насадження;
  11) капітальні витрати по поліпшенню земель (без споруд);
  12) інші основні засоби.
  По галузях народного господарства поділяються на такі групи: промисловість, будівництво, транспорт, зв'язок, торгівля, постачання, збут, інформаційно-обчислювальний обслуговування, житлово-комунальне господарство, охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення, народна освіта, культура та інші.
  По приналежності основні засоби підрозділяються на власні й орендовані.
  За ступенем використання основні засоби підрозділяються на що знаходяться в експлуатації; в запасі (резерві); у стадії добудови, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації; на консервації.
  Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об'єкт. Це об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям або окремо конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій або ж відокремлений комплекс конструктивно зчленованих предметів, що представляють собою єдине ціле, призначений для виконання певної роботи.
  Необхідною умовою правильного обліку основних засобів є єдиний принцип їх оцінки. Розрізняють три оцінки основних засобів: первісна, відновлювальна і залишкова.
  Первісна вартість складається в момент вступу об'єкта в експлуатацію в даній організації. Первісною вартістю основних засобів, придбаних за плату, зізнається сума фактичних витрат організації на придбання, спорудження і виготовлення, за винятком ПДВ та інших податків відшкодовуються (крім випадків, передбачених законодавством РФ). Первісною вартістю основних коштів, внесених в рахунок внеску в статутний капітал, визначається за домовленістю сторін. Первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно, вважається їх ринкова вартість на дату оприбуткування.
  Під відновною вартістю основних засобів розуміють вартість відтворення основних засобів у сучасних умовах.
  У процесі використання основні засоби зношуються, від чого зменшується їх первісна вартість. Грошовий вираз втрати об'єктами своїх фізичних і техніко-економічних якостей називається зносом. Первісна вартість за вирахуванням суми зносу називається залишковою вартістю. Саме за залишковою вартістю основні засоби відображаються в бухгалтерському балансі, тому її ще називають балансовою вартістю.
  1.2. ПОНЯТТЯ АУДИТУ. ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  Аудит являє собою підприємницьку діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, документів бухгалтерського обліку, податкових декларацій і інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також наданню інших аудиторських послуг [8].
  Аудитор - особа, що перевіряє стан фінансово-господарської діяльності підприємства за певний період.
  Аудит основних засобів - лише частина перевірки фінансово-господарської діяльності організації. Його метою є встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку, нормативних актів, що діють на території Російської Федерації. Метою аудиту основних засобів також може бути оцінка ефективності використання основних засобів. Для досягнення зазначеної мети в ході аудиторської перевірки необхідно розглянути наступні основні питання:
  1. Оцінка стану організації синтетичного й аналітичного обліку основних засобів в бухгалтерії організації і з матеріально відповідальним особам, у місцях експлуатації основних засобів (цехах, відділах, службах). Причому як власних основних засобів, так і орендованих.
  2. Перевірка правильності щомісячного нарахування зносу по власних і довгостроково орендованих основних засобів, тому що це пов'язано з формуванням собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і в кінцевому підсумку - з фінансовим результатом організації, що впливає на взаємовідносини організації з бюджетом з податку на прибуток. < br /> 3. Перевірка дотримання організацією податкового законодавства по операціях, пов'язаних з придбанням та вибуттям основних засобів, їх орендою у фізичних та юридичних осіб.
  4. Перевірка оцінюють теперішній а організації порядку обліку витрат на поточний або капітальний ремонт основних засобів при підрядному і господарському способах робіт, виходячи з прийнятої підприємством облікової політики на рік.
  5. Перевірка результатів проведеної переоцінки основних засобів.
  6. Перевірка обліку капітальних вкладень.
  7. Аналіз в необхідних випадках, якщо це передбачено умовами укладеного договору, використання організацією основних засобів по часу та потужності з урахуванням специфіки виробничої діяльності.
  Ці основні питання аудитор повинен вивчити, дати їм оцінку, висловити судження в аудиторському висновку і зробити пропозиції по виявлених порушення і відступів від встановлених правил обліку.
  1.3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  У зв'язку з відбуваються в нашій країні змінами все більший розвиток одержують зовнішньоекономічні відносини. У Росії створюється безліч організацій з іноземними інвесторами, багато вітчизняних організації виходять зі своєю продукцією на міжнародний ринок. Відбуваються зміни привели до розквіту стихійного бухгалтерського творчості, до існування паралельних систем обліку та звітності "старої", орієнтованої на державні органи управління, і "нової", побудованої на принципах і стандартах бухгалтерського обліку іноземного партнера або потенційного інвестора. Це пояснюється необхідністю подання організації з іноземними інвестиціями фінансову звітність в материнську компанію, а російським організаціям розмовляти з потенційними інвесторами зрозумілою їм мовою.
  Впровадження ринкової економіки призвело до появи в нашій країні раніше невідомих понять і категорій: валютні операції, комерційне кредитування, векселі та ін Винахід своїх нових способів ведення обліку трудомістко і малоефективно.
  Таким чином, Росії необхідно адаптуватися до міжнародної практики ведення обліку і приводити свій облік у відповідність з міжнародними стандартами.
  Розглянемо, як у міжнародній практиці ведеться облік основних засобів і проводиться їх аудиторська перевірка.
  Основні активи (кошти) - майно, що має вартість, і купується компанією з метою виробництва товарів або послуг, а не для перепродажу [61]. Це активи, що мають фізичний стан [65].
  До основних засобів відноситься майно, що використовується у виробничому процесі протягом періоду, що перевищує один рік. Сюди відносяться земля, будівлі, устаткування й верстати, обладнання офісу, меблі та транспортні засоби [61].
  Механізм списання вартості основних засобів на витрати називається зносом. Сума зносу включається окремою статтею у звіт про прибутки і збитки.
  Розрізняють такі методи нарахування зносу:
  1. Рівномірний метод.
  2. Метод прискореної амортизації.
  3. Метод зменшується залишку.
  4. Метод списання вартості по сумі кількості років.
  5. Метод нарахування зносу пропорційно обсягом виконаної роботи
  Аудит основних засобів має наступні цілі:
  * Перевірка приналежності основних засобів, записаних на рахунках компанії, або ці кошти орендовані нею;
  * Перевірка правильності відображення початкової вартості основних засобів;
  * Перевірка правильного застосування методів амортизації до всіх груп основних засобів;
  * Правильність віднесення засобів до основних;
  * Перевірка правильності обліку основних засобів після придбання;
  * Перевірка правильності визначення вартості майна, відданого в заставу в якості додаткового забезпечення.
  План аудиторської перевірки грунтується на аналізі чинників ризику, пов'язаних з операціями, а також на оцінці структури системи внутрішнього контролю фірми. Визначити ступінь ризику, пов'язаного з операціями, можна шляхом простого огляду потужностей або спостереження за інвентаризацією основних засобів. У подібних випадках навряд чи можуть залишитися невиявленими незареєстровані угоди. Якщо на фірмі вже проводилися аудиторські перевірки, то необхідні відомості можна одержати з ділових паперів інших аудиторів.
  При перевірці наявності і права володінням майном аудитор повинен знайти докази, що свідчать про це. Це можуть бути акти, договори-купівлі-продажу та інші документи. Перевірити наявність майна можна шляхом вибіркового порівняння записів у документах із самим майном. Аудитор повинен перевірити, чи не були включені в записі застарілі й ушкоджені засоби і не оцінені вони вище ліквідаційної вартості.
  Якщо на фірмі проводилася інвентаризація, то аудитор повинен встановити, що вона проводилася особою, не пов'язаних з охороною та веденням записів майна. В іншому випадку слід проводити більш глибоку перевірку.
  Якщо на фірмі інвентаризація не проводилася, то слід наполягти на її повному або частковому проведенні. Якщо обладнання легко зіпсувати, втратити, вкрасти або використовувати в особистих цілях, аудитор повинен визначити, чи є компанія враховує ці фактори у своїй амортизації, у противному випадку провести фактичний огляд такого майна.
  При перевірці наявності законного права володіння, і що майно не закладено, аудитор повинен перевірити всі документи на реєстрацію і придбання на всю або значну частину власності, вивчити страхові поліси. Св?? детельством того, що майно закладено, можуть бути запису на платіжних рахунках і наявність довгострокової заборгованості. Ці процедури зазвичай здійснюються на дату складання балансу.
  Контроль при перевірці надходження основних засобів включає в себе наступні процедури:
  * Розгляд договорів, актів, рахунків-фактур та інших документів;
  * Перевірка правильності списання накладних витрат на проведені роботи;
  * Ознайомлення з протоколами зборів правління директорів або інших комітетів з метою визначити, чи існує відповідний дозвіл.
  При відсутності письмових дозволів на придбання не виключена ймовірність покупки непотрібного майна. Придбання майна повинна бути обгрунтована.
  При перевірці вибуття майна аудитору необхідно:
  * Перевірити бухгалтерські записи;
  * Перевірки наявності дозволу;
  * Перерахувати сумарну амортизацію;
  * Оцінити витрати з ліквідації та доцільність відновлення.
  При перевірці витрат на ремонт та утримання основних засобів, аудитор повинен визначити, чи не надасть ця сума істотного впливу на фінансовий звіт. Якщо відбулися значні зміни сум витрат у порівнянні з попереднім роком, вимагати пояснень.
  При перевірці правильності амортизаційних відрахувань необхідно розглянути, які методи амортизаційних відрахувань застосовуються на фірмі. Аудитор повинен розглянути правильність встановлення термінів служби окремих видів майна та необхідність їх коригування. Це можна зробити за допомогою експерта.
  Правильність амортизаційних відрахувань можна з'ясувати шляхом перевірки розрахунків і сальдо за даними аналітичних рахунків, зіставити з конкретним синтетичним рахунком і дослідити кожне розходження на кінець року.
  У даному параграфі були викладені лише деякі питання з аудиту основних засобів у закордонній практиці *.
  __________________________________________________________________< br /> * На підставі робіт американського вченого Р. Монтгомері.
  2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  2.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. РОЗРОБКА КЛАСИФІКАТОР НОРМАТИВНИХ АКТІВ
  Під інформаційним забезпеченням аудиту розуміється склад інформації, який використовується для виконання аудиторських робіт і способів її організації.
  Інформацію можна підрозділити на дві групи:
  1) нормативно-правова інформація;
  2) інформація перевіряється економічного суб'єкта і третіх осіб.
  У складі нормативно-правової інформації можна виділити Конституцію, кодекси, закони, укази Президента, постанови Уряду, положення, методичні вказівки, інструкції, листи, та ін
  В даному параграфі розглянемо нормативно-правове забезпечення аудиту основних засобів.
  До основних засобів відноситься досить дороге майно з терміном експлуатації більше одного року. Це майно багатократно використовується у виробничому процесі.
  Основні засоби становлять значну частку в складі всього майна організації та є одним з головних технічних ресурсів її господарської діяльності.
  Таким чином, необхідно здійснювати суворий контроль за обліком і використанням основних засобів.
  Операції з обліку основних засобів не так різноманітні і часті, особливо на малих підприємствах. Ці операції можна розділити на наступні групи:
  1) операції з надходження і вибуття основних засобів;
  2) операції з переоцінки й амортизації основних засобів;
  3) операції з ремонту основних засобів;
  4) операції з оренди та лізингу основних засобів;
  5) відображення інвентаризації основних засобів.
  Всі ці операції повинні бути відображені в бухгалтерському обліку в строгій відповідності з нормативними актами. У своїй роботі бухгалтер повинен керуватися нормативними актами федеральних і місцевих органів влади, а також нормативними документами самих економічних суб'єктів.
  Питання регулювання порядку здійснення та оформлення операцій з обліку основних засобів розглянуті в класифікаторі інформаційного забезпечення основних засобів (см. прил. 1).
  2.2. ПРАВИЛА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  Необхідною умовою успішної аудиторської діяльності є компетентність аудитора в питаннях обліку та оподаткування, а також значення всіх нововведень в цій галузі. Грамотний аудитор повинен бути перш за все грамотним бухгалтером. У цьому параграфі розглянуті правила обліку та оподаткування основних засобів, якими необхідно керуватися аудитору під час проведення аудиту основних засобів.
  У бухгалтерії організації аналітичний облік основних засобів ведуть в інвентарних картках ф. № OC-6, що відкриваються на кожний об'єкт, кожному з яких привласнюється інвентарний номер на весь період експлуатації. Картки повинні зберігатися в бухгалтерії підприємства в розрізі класифікаційних груп, а всередині них за місцями експлуатації. Якщо облік комп'ютеризований, то використовуються машинограм вести картки вручну немає необхідності. У бухгалтерському обліку основні засоби відображаються за первісною вартістю.
  2.2.1. ОБЛІК І оподаткування ОПЕРАЦІЇ ПО ВСТУПУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  Основні засоби, які не потребують монтажу, придбані підприємством за плату, відображаються в бухгалтерському обліку:
  Д рах. 08 "Капітальні вкладення";
  До рах. 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками".
  У разі придбання основних засобів були в експлуатації, окремо в бухгалтерському обліку показується знос цих об'єктів:
  Д рах. 01 До рах. 02 "Знос основних засобів".
  З першого січня 1999 амортизація нараховується виходячи з залишився терміну служби основних засобів, встановленого наказом керівника.
  Всі витрати з доставки та встановлення основних засобів відображаються за Д рах. 08.
  Введення об'єкта оформляється складанням акта приймання - передачі основних засобів ф. № ОС-1, а в обліку робиться запис за Д рах. 01 До рах. 08. На підставі акта заводиться інвентарна картка.
  Відповідно до інструкції ГНС РФ від 11 жовтня 1995 р. № 39 з 1 січня 1996 р. суми ПДВ, сплачені при придбанні основних засобів, у повному обсязі відраховуються із сум податку, що підлягають внеску до бюджету в момент прийняття на облік основних засобів; за основними засобами , що здобувається за рахунок бюджетних асигнувань, суми податку сплачені постачальникам, відносяться на збільшення їх балансової вартості.
  Основні засоби, придбані або створені в ході спільної діяльності, обліковуються на окремому балансі учасника, що веде спільні справи. Операції з надходження таких коштів відображаються за Д рах. 01 До рах. 74 в оцінці, передбаченої в договорі про спільну діяльність. Такі основні кошти не включаються в оподатковуваний оборот по сплаті ПДВ.
  При підрядному способі будівельних робіт всі витрати з будівництва та введення в дію об'єктів основних засобів відображаються за Д рах. 08. При прийнятті на баланс робиться запис за Д рах. 01 До рах. 08. Витрати, не включаються а первісну вартість об'єкта, відносяться за рахунок нерозподіленого прибутку.
  При виконанні будівництва господарським способом витрати відображаються за Д рах. 08 До рах. 10, 12, 69,70 ..., які щомісяця списуються в Д рах. 46 з К рах. 08. Сума ПДВ нараховується до бюджету Д сч.08 До рах. 68. Оприбуткування об'єктів основних засобів відображається в Д рах. 01 з К рах. 46. Одночасно слід відобразити використання джерел фінансування Д рах. 88 - "Фонд накопичення" До рах. 87 - "Додатковий капітал".
  При будівництві підрядним способом ПДВ, сплачений замовником, підлягає списанню на витрати виробництва шляхом нарахування амортизації. ПДВ в цьому випадку включається в інвентарну вартість об'єкта, а не до первісної.
  При будівництві господарським способом ПДВ з матеріальних ресурсів, палива, робіт, послуг, вартість якого списується на будівництво об'єктів, списується на розрахунки з бюджетом.
  Надходження основних засобів у вигляді внеску в статутний капітал здійснюється в оцінці, визначеної договором учасників і відображається: Д рах. 01 До рах. 75
  Д рах. 01 До рах. 02 на суму зносу.
  Основні засоби, отримані організацією в рахунок внеску в статутний капітал, ПДВ не обкладаються, а також операції з надходження основних засобів у рахунок внеску в статутний капітал не обкладаються податком на прибуток.
  При отриманні автотранспортних засобів в рахунок внеску в статутний капітал організації сплачують податок на придбання автотранспортних засобів. У бухгалтерському обліку:
  Д рах. 08 До рах. 67 - нарахування податку.
  Списання податку здійснюється через амортизацію.
  При безоплатному отриманні основних засобів їх вартістю визнається ринкова. Всі витрати з доставки та встановлення обліковуються за Д рах. 08. У бухгалтерському обліку вартість безоплатно отриманих основних засобів відображається за Д рах. 01 До рах. 87, а витрати на доставку і установку - Д рах. 01 До рах. 08. На вартість таких засобів збільшується оподатковуваний прибуток (крім спеціально обумовлених випадків), на не нижче їхньої залишкової вартості. Вартість основних засобів, отриманих безоплатно, обкладається ПДВ, який сплачує передавальна сторона.
  При надходженні основних засобів у порядку обміну робиться наступні бухгалтерські записи:
  Д 08 К 60 надійшли основні кошти за договором міни;
  Д 60 К 48 одночасно на суму зменшення заборгованості;
  Д 48 К 10 списання відвантажених матеріалів;
  Д 01 К 08 оприбуткування основних засобів.
  Якщо у первинних облікових документах ПДВ виділена окремим рядком, він підлягає відшкодуванню у загальновстановленому порядку, у противному випадку ПДВ включається до первісної вартості і відшкодування з бюджету не підлягає. При обчисленні податку на прибуток виручка визначається виходячи з середньої ціни реалізації за місяць, у якому відбулася угода, а у разі відсутності реалізації - за ціною останньої реалізації. У разі якщо організація в порядку обміну придбала автотранспортний засіб, то це підприємство є платником податку на придбання автотранспортних засобів.
  Придбання основних засобів у фізичних осіб оформляється договором купівлі-продажу. Облік надходження основних засобів ведеться у встановленому порядку. Якщо фізична особа не зареєстрована як підприємець без утворення юридичної особи, то при проведенні розрахунків з нього потрібно утримати прибутковий податок, а якщо зареєстровано - то сума виплачується в повному розмірі. В обох випадках необхідно повідомити в податкову інспекцію про виплачені суми. У випадку, якщо фізична особа, не зареєстрована підприємцем, але продає квартиру, житловий будинок, дачу, садовий будиночок, земельна ділянка або частку в межах суми рівною 5 000 ММОТ, або інше майно в межах 1 000 ММОТ, то з цих сум прибутковий податок не стягується. ПДВ при розрахунках з операцій з фізичними особами організацією-покупцем не сплачується.
  Відповідно до вимог федерального закону РФ від 10 січня 1997 р. № 3 від податку на прибуток звільняються кошти, спрямовані на фінансування капітальних вкладень виробничого призначення та фінансування житлового будівництва. На малих підприємствах з оподаткування прибутку виключається прибуток, спрямований на будівництво, реконструкцію ВПФ, освоєння нової техніки і технології. Податкові пільги не повинні зменшувати фактичну суму податку, обчислену без урахування пільг, більш ніж на 50%.
  2.2.2.УЧЕТ І Оподаткування ОПЕРАЦІЙ з вибуття основних засобів
  Всі операції з вибуття основних засобів здійснюються через рах. 47 "Реалізація і інше вибуття основних засобів".
  У разі реалізації (продажу) основних засобів робляться такі проводки:
  Д рах. 47 До рах. 01 на первісну вартість;
  Д рах. 02 До рах. 47 на суму зносу;
  Д рах. 47 До рах. 23, 76 витрати з демонтажу.
  У випадку реалізації основних засобів організація повинна перерахувати до бюджету ПДВ у порядку, встановленому законодавством, крім окремих передбачених випадків. При визначенні прибутку від реалізації основних засобів враховується різниця між продажною ціною і залишковою вартістю (для майна - первісної) цих фондів і майна, збільшеної на індекс інфляції. У випадку якщо індекс - дефлятор (інфляції) збільшує залишкову вартість настільки, що вона вища за ціну реалізації, то отриманий збиток не зменшує оподатковуваний прибуток.
  Д 47 К68 нараховано до бюджету ПДВ;
  Д 47 К80 або Д 80, 87 До 47 списаний фінансовий результат від реалізації основних засобів.
  Передача основних засобів у рахунок внеску в статутний капітал іншої організації здійснюється за оцінкою за домовленістю сторін.
  Д рах. 47 До рах. 01 на первісну вартість;
  Д рах. 02 До рах. 47 на суму зносу;
  Д рах. 06 До рах. 47 на ціну угоди.
  Передача основних засобів у рахунок внеску в статутний капітал ПДВ не обкладається.
  При безоплатній передачі основних коштів робляться такі записи:
  Д рах. 47 До рах. 01 первісна вартість;
  Д рах. 02 До рах. 47 знос;
  Д рах. 47 До рах. 60, 69, 70, 76 послуги з демонтажу;
  Д рах. 80, 87 До рах. 47 збитки від безоплатної передачі.
  Операції з безоплатної передачі основних коштів обкладаються ПДВ (крім окремо обумовлених випадків). Оподатковуваний оборот визначається ринковою вартістю, але не нижче залишкової. Платником є передавальна сторона. Податок на прибуток сплачується виходячи із середньої ціни реалізації таких основних засобів, а у разі відсутності реалізації за місяць, в якому відбулася безоплатна передача коштів, виходячи з ціни останньої реалізації, але не нижче первісної (залишковою).
  При ліквідації об'єктів основних засобів робляться записи:
  Д рах. 47 До рах. 01 на первісну вартість;
  Д рах. 02 До рах. 47 на суму зносу;
  Д рах. 47 До рах. 60, 70, 69 на суму різних витрат, пов'язаних з ліквідацією.
  Д рах. 10, 12 До рах. 47 прибуткуються отримані при розбиранні товарно-матеріальні цінності.
  З 1 січня 1999 р. всі матеріальні цінності, отримані від ліквідації основних засобів і МШП, оприбутковуються за ринковими цінами:
  Д рах. 10, 12, 07 До рах. 80.
  Фінансовий результат від ліквідації відбивається на рах. 80.
  При вибутті основних засобів, внесених в рахунок внеску в спільну діяльність, їх вартість не списується з балансу організації, а підлягає відображенню в балансі, як короткострокові або довгострокові фінансові вкладення:
  Д рах. 47 До рах. 01
  Д рах. 02 До рах. 47
  Д рах. 06, 58 До рах. 47
  Якщо залишкова вартість таких засобів вище договірної вартості, то сума різниці відноситься в кредит рах. 80, якщо менше - в дебет рах. 80 в кореспонденції з рахунком 47.
  У разі вибуття основних засобів у результаті стихійних лих та інших екстремальних ситуацій вартість таких об'єктів відшкодовується страховою організацією:
  Д рах. 65 "Розрахунки по майновому й особистому страхуванню"
  До рах. 47
  Д рах. 80 До рах. 47
  2.2.3. Обліку операцій з нарахування ЗНОСУ
  Згідно з Положенням з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" ПБУ 6/97 вартість об'єктів основних засобів погашається за допомогою нарахування амортизації.
  Амортизація не нараховується за:
  * Об'єктів основних засобів, отриманим за договором дарування або безоплатно у процесі приватизації;
  * Житлового фонду;
  * Об'єктах зовнішнього благоустрою та ін аналогічних об'єктів лісового господарства;
  * Спеціалізованим спорудам судноплавної обстановки т.п. об'єктах;
  * Продуктивному худобі, буйвола, волів і оленям;
  * Багаторічним насадженням, що не досягли експлуатаційного віку;
  * Придбаним будівель (книги, брошури і т.д.)
  * Об'єктів, що належать до фільмофонди, сценічне-постановочним засобам, експонатів тваринного світу в зоопарках та ін аналогічних установах;
  * Об'єкти основних засобів, споживчі властивості яких з часом не змінюються (земельні ділянки, об'єкти природокористування);
  * Мобілізаційних потужностей, якщо інше не передбачено законодавством РФ.
  З 1 січня 1998 р. відповідно до ПБУ 6/97 амортизація нараховується одним із таких способів:
  * Лінійний спосіб;
  * Спосіб зменшуваного залишку;
  * Спосіб списання вартості по сумі чисел років строку корисного використання;
  * Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).
  Протягом звітного року амортизаційні відрахування по об'єктах основних засобів нараховуються щомісячно, незалежно від застосовуваного способу нарахування, розмірі 1/12 річної суми. Застосування одного зі способів по групі однорідних об'єктів основних засобів здійснюється протягом усього терміну його повного використан?? ия.
  Амортизаційні відрахування починаються з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття об'єкта основних засобів до бухгалтерського обліку, і припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення цього об'єкта або його списання з бухгалтерського обліку.
  Синтетичний облік операцій з нарахування амортизації ведеться на рах. 02 "Знос основних засобів".
  При використанні журнально-ордерної форми обліку суми амортизації розраховуються в розроблювальні таблиці ф. № РТ-6 і відображають в журналах-ордерах № № 10, 10/1 і відомостях № № 12,15 та ін
  Прискорена амортизація і умови її нарахування встановлені Постановою Уряду РФ від 19.08.94 № 967, в якому говориться, що при введенні прискореної амортизації затверджену в установленому порядку норму річних амортизаційних відрахувань дозволяється збільшувати на коефіцієнт прискорення у розмірі не вище 2. При цьому не підлягає оподаткуванню нецільове використання додатково нарахованої суми амортизаційних відрахувань. При введенні прискореної амортизації застосовується рівномірний (лінійний) метод її обчислення. Перелік високотехнологічних галузей і ефективних видів машин і устаткування, на яких застосовується механізм прискореної амортизації, встановлюється федеральними органами виконавчої влади. Поряд з цим при лінійному способі нарахування амортизаційних відрахувань мале підприємство може списувати додатково у формі амортизаційних відрахувань до 50 відсотків початкової вартості об'єкта основних засобів з терміном служби більше трьох років. При вибутті основних засобів на малих підприємствах їх вартість списується з рахунку 01 у дебет рахунку 02, при цьому недоамортизовану частину основних коштів з рахунку 01, а також витрати, пов'язані з їх вибуттям, списуються в дебет рахунку 80.
  2.2.4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  Для підтримки в робочому стані основні засоби потребують ремонту. Розрізняють поточний, середній і капітальний ремонт.
  Під поточним і середнім ремонтом розуміються роботи по систематичному і своєчасному запобіганню основних засобів від передчасного зносу і підтримання їх в робочому стані.
  Капітальний ремонт проводиться періодично і включає в себе роботи з розбирання агрегатів обладнання, заміни зношених деталей на більш сучасні, випробування агрегату, зміну зношених конструкцій і деталей будівель і споруд та ін роботи.
  Ремонт основних засобів може здійснюватися господарським і підрядним способами.
  Відповідно до Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції, що включаються в собівартість продукції в залежності від обраного варіанту облікової політики, витрати на ремонт основних засобів виробничого призначення можуть включатися у витрати виробництва (обігу) одним із способів:
  1) шляхом включенням фактичних витрат у витрати виробництва (обігу);
  2) шляхом створення резерву на ремонт;
  3) шляхом створення ремонтного фонду;
  4) шляхом відношення ф
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status