ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Аудит основних засобів
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит
  Зміст
  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
  Глава 1. Нормативно-правова база обліку основних засобів у бухгалтерському
  обліку. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
  1.1. Поняття основних засобів, їх класифікація. Загальний порядок організації обліку основних засобів в організації. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 4
  1.2. Основні нормативні документи, що регламентують облік основних засобів. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
  1.3. Основні бухгалтерські проводки. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
  1.4 Організація податкового обліку основних засобів. ... ... ... ... ... ... ... .. 14
  Глава 2. Організація бухгалтерського обліку основних засобів на прикладі АТ "Квант". ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29
  2.1. Організація обліку основних засобів в АТ "Квант". ... ... ... ... ... ... ... .. 29
  2.2 Документи для оформлення руху основних засобів. ... ... ... ... ... 31
  2.3 Основні недоліки обліку основних засобів на підприємстві. ... ... .. 40
  Глава 3. Aудіт основних засобів. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
  3.1 Джерела інформації основні напрями перевірки. ... ... ... ... ... 42
  3.2 План і програма аудиторської перевірки основних засобів. ... ... .. 43
  3.3 Перелік аудиторських процедур. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
  3.4 Типові помилки. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .51
  Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 52
  Додатки 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
  Додатка 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
  Програми 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
  Програми 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
  Програми 7а ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
  Програми 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
  Програми 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
  Програми 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67
  Програми 9 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69
  Програми 10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71
  Програми 11 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73
  Програми 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 75

  Введення
  Вартість основних засобів часто складає істотну частину загальної вартості майна організації, а з огляду довгострокового їх використання в діяльності організації основні кошти протягом тривалого періоду часу впливають на фінансові результати діяльності.
  У цій роботі досить докладно говориться про сутність основних засобів, наводиться їх класифікація описані порядок і спосіб оцінки, облік їх наявність та рух. У світлі сучасних підходів розглядається облік амортизації основних засобів, проводиться аналіз нормативних актів з бухгалтерського обліку основних засобів. З огляду на те, що податковий аспект обліку основних засобів безумовно відіграє значну роль для організації, проаналізовано також порядок оподаткування операцій з основними засобами.
  При виборі теми дипломної роботи я зупинився на основних засобах з кількох причин: По-перше тому що, основні засоби є майже в кожній організації. Їх облік не просте завдання. Особливо тепер, коли бухгалтеру доводиться розбиратися з нормативно-законадательнимі актами та протіворічівимі вказівками в діючих документах і особливо в главі 25 НК. По-друге, цей розділ бухгалтерського обліку дуже широкий і охоплює масу інформації, з якими я отримав можливість ознайомитися.
  Мета роботи:
  1. Вивчити теоретичний матеріал, що діють в даний час нормативні акти в сфері обліку основних засобів, бути в курсі останніх змін законодавства.
  2. Проаналізувати діяльність діючого підприємства в даній галузі бухгалтерського обліку та аудиту, користуючись первинними документами бухгалтерії. Особливо важливим при аналізу підприємства є:
  - Амортизація тому накопичений за час експлуатації дохід представляє собою відкладений джерело для придбання нових основних засобів;
  - Організація обліку надходження та руху основних засобів підприємства;
  - Бухгалтерський і податковий облік, розгляд взаємо пов'язаних бухгалтерських, податкових та правових наслідків тих чи інших дій, що допоможе уникнути багатьох помилок черевато конфліктами з податковими органами і проблемами при веденні бухгалтерського обліку.
  3. Висунути пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку основних засобів.
  Об'єкт дослідження - акціонерне товариство "Квант" - компанія, яка є зареєстрованим юридичною особою Російської федерації, що має самостійний баланс і займається виробничою діяльністю.

  Глава 1. Нормативно-правова база обліку основних засобів у бухгалтерському обліку.
  1.1. Поняття основних засобів, їх класифікація. Загальний порядок організації обліку основних засобів в організації.
  Основні засоби визнаються такими в момент їх прийняття до обліку. Під основними засобами, відповідно до ПБУ 6/01 «Облік основних засобів", затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 30.03.2001р. № 26н, розуміються активи, що організація не припускає перепродувати, які здатні приносити організації економічні вигоди і використовуються підприємствами для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг або для управлінських потреб протягом терміну ( «строку корисного використання»), що перевищує 12 місяців або звичайний операційний цикл, якщо він перевищує 12 місяців.
  Особливими об'єктами основних засобів є земельні ділянки, об'єкти природокористування, а також капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель (у сумі витрат, що відносяться до прийнятих у звітному році в експлуатацію площам) і закінчені капітальні вкладення в орендовані основні засоби.
  До основних засобів не відносяться фінансові вкладення (тобто інвестиції в цінні папери, в статутні капітали інших організацій, а також надані іншим організаціям позики) і незавершені капітальні вкладення (тобто об'єкти, що не введені в експлуатацію актами приймання-передачі та іншими необхідними відповідно до законодавства документами, включаючи документи про державну реєстрацію нерухомості).
  Об'єкт основних засобів, що знаходиться у власності двох або декількох організацій, відбивається кожної з них у складі основних засобів пропорційно її частці у спільній власності.
  Класифікація основних засобів наведена в Класифікація основних фондів (ОК 013-94), затвердженому постановою Держстандарту РФ від 26 грудня 1994р. № 359 (в редакції змін 1/98 від 14.04.1998г.). Кожному виду основних засобів поставлений у відповідність 7-значний код всередині таких підрозділів: (11) Будинки (крім житлових), (12) Споруди, (13) Житла, (14) Машини й устаткування, (15) Транспортні засоби, (16) Інвентар виробничий і господарський, (17) Худоба робітник, продуктивний і племінної, (18) Насадження багаторічні, (19) Матеріальні основні фонди, не включені до інших класів.
  Крім того, основні засоби класифікуються за ступенем їх фактичного використання (що знаходяться в експлуатації, в запасі (резерві), у стадії добудови, дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації, на консервації) і з прав організації на дані основні засоби (що належать організації на праві власності , що знаходяться в організації в оперативному управлінні або господарському віданні, або отримані організацією в оренду).
  Правила визнання активу основним засобом ( «амортизируемим майном») з метою оподаткування прибутку відрізняється від правил їх визнання в бухгалтерському обліку. На відміну від правил ПБУ 6/01 до складу амортизується майна у відповідності зі ст.256 Податкового Кодексу РФ не включаються майно, придбане з використанням бюджетних асигнувань, та інших аналогічних засобів (в частині вартості, що припадає на величину цих коштів), майно, придбане (створене) за рахунок коштів, отриманих в рамках цільового фінансування, майно, первісна вартість якого становить до 10 тисяч рублів вклю
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status